Zverejnene patenty 08.01.1997

Orálna cholerová vakcína

Načítavanie...

Číslo patentu: 278955

Dátum: 08.01.1997

Autor: Čižnár Ivan

MPK: A61K 9/68, A61K 39/106

Značky: orálna, vakcína, cholerová

Zhrnutie / Anotácia:

Antigény buniek Vibrio cholerae inaktivované teplom a formaldehydom sú inkorporované spolu so škrobovým sirupom (14,31 %), sacharózou (53,14 %), aromatickou esenciou (1,22 %) a glycerínom (0,41 %) do gumovej bázy (30,66 %) v koncentrácii (0,26 %), čo zodpovedá 1011 zárodkov Vibrio cholerae na 5 g masy. Imunogenita vakcíny, podobne ako stabilita, ostáva zachovaná pri teplote 37 °C jeden rok.

Ohybný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 278368

Dátum: 08.01.1997

Autori: Rasmussen Odd Fredrik, Myklebust Eirik

MPK: B65D 33/06, B65D 30/04, B65D 88/16...

Značky: kontajner, ohybný

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybný kontajner pozostáva z aspoň dvoch zdvíhacích slučiek (3), ktoré sú vytvorené predĺžením (2a až 2d, 10a až 10h, 15) bočných stien, tvorených aspoň jedným dielom ohybného tkaného materiálu, s dnom (4), ktoré je tvorené predĺženiami (2a až 2d, 10a až 10h) bočných stien alebo samostatným dielom ohybného tkaného materiálu, pričom každá zdvíhacia slučka (3) je vytvorená dovnútra kontajnera otočeným predĺžením (2a až 2d, 10a až 10h, 15)...

Zariadenie na elektrostatické postrekovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278364

Dátum: 08.01.1997

Autori: Green Michael Leslie, Wilson Edward Henry, Grocott Arend Lea, Noakes Timothy James

MPK: B05B 5/08, B64D 1/18

Značky: zariadenie, postrekovanie, elektrostatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrostatické postrekovanie z lietadla, ktoré pozostáva z lineárnej postrekovacej hlavy (2) a z elektród (4) uložených v blízkosti lineárnej postrekovacej hrany (16) na vytváranie elektrického poľa a lúčov kvapaliny na postrekovacej hrane (16). Aby prúd vzduchu nenarušil lúče kvapaliny, sú postrekovacia hlava (2), postrekovacia hrana (16) a elektródy (4) uložené tak, že časť prúdu vzduchu prechádza medzi nimi. Pri postreku...

Spôsob výroby (+)-treo-1-fenyl-2-metylamino-1-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278361

Dátum: 08.01.1997

Autori: Svoboda Ivan, Vondráček Miloslav, Lorenc Miroslav, Morozovičová Jana

MPK: C07C 215/30

Značky: výroby, spôsob, +)-treo-1-fenyl-2-metylamino-1-propanolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pseudoefedrínu vychádza z medziproduktu po reduktívnej aminácii D-(-)-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanónu. K surovej reakčnej zmesi sa pridá hydroxid sodný do hodnoty pH 11 až 12, potom sa oddelí katalyzátor, odstráni vodná fáza, k organickej fáze sa pridá koncentrovaná kyselina chlorovodíková na hodnotu pH 1 až 4 a azeotropicky sa odstráni 80 až 85 obj. % prítomnej vody. Zo vzniknutej suspenzie sa odstránia materské lúhy, produkt sa...

Antibakteriálny prostriedok s obsahom antibiotika tienamycínového typu a inhibítora dipeptidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278357

Dátum: 08.01.1997

Autori: Kahan Frederick, Kropp Helmut

MPK: C07C 11/02, A61K 31/40, C07C 129/12...

Značky: obsahom, inhibítora, antibakteriálny, prostriedok, tienamycínového, antibiotika, dipeptidázy

Zhrnutie / Anotácia:

Antibakteriálny prostriedok, tvorený kombináciou zlúčeniny zo skupiny tienamycínu zvolenej zo súboru zahŕňajúceho 6- a prípadne 2-substituované 2-penem-3-karboxylové kyseliny a 1-karbaditia-2-penem-3-karboxylové kyseliny alebo 1-azabicyklo(3.2.0)-2-heptén-7-on-2-karboxylové kyseliny s inhibítorom dipeptidázy (E.C.3.4.12.11) všeobecného vzorca R3CH=C(R2CONH,COOR1), kde R2 je uhľovodíkový zvyšok s 3 až 10 atómami uhlíka, prípad ne substituovanými...

Skladacia prepravná garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: 278352

Dátum: 08.01.1997

Autor: Huraj Ivan

MPK: E04H 6/04, E04H 15/06

Značky: garáž, skladacia, prepravná

Zhrnutie / Anotácia:

Garáž je konštrukčne riešená tak, že pozostáva z prednej otočnej dosky (5) a zadnej otočnej dosky (9). Dosky sú otočne uložené pomocou čapov (7). Z prednej otočnej dosky (5) sa vysunie výsuvná doska (6). Výsuvná doska (6) a zadná otočná doska (9) sú vybavené nastaviteľnými nožičkami (8). K výsuvnej doske (6) a k zadnej otočnej doske (9) je vymeniteľne upevnená nepremokavá plachta (4). Navyše predná otočná doska (5) je vybavená podpornou a...

Derivát 2-iminobenzotiazolínu, spôsoby jeho prípravy a farmaceutický prípravok, ktorý tento derivát obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278349

Dátum: 08.01.1997

Autori: Gueremy Claude, Mignant Serge, Jimonet Patrick

MPK: A61K 31/38, C07D 277/82

Značky: ktorý, prípravok, farmaceutický, obsahuje, derivát, 2-iminobenzotiazolínu, spôsoby, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát 2-iminobenzotiazolínu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje polyfluór-alkoxyskupinu alebo polyfluóralkylovú skupinu a R2 predstavuje skupinu -CH2-(CH(R4))n-R3, v ktorej R3 predstavuje dialkylaminoskupinu, piperidínoskupinu, 1-pyrolidinylovú skupinu, merkaptoskupinu, acyltioskupinu, alkyltioskupinu, alkylsulfinylovú skupinu alebo alkylsulfonylovú skupinu a R4 predstavuje atóm vodíka alebo alkylovú skupinu a n je...

Stavebnicový kontrolér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1365

Dátum: 08.01.1997

Autor: Jarošík Karel

MPK: H01H 3/42

Značky: stavebnicový, kontrolér

Text:

...vystupujúci z kostry väčší počet spínačov, ktorých stavebná dĺžka by mohla následne neprimerane namáhať ohybom držiak spínačov, je vhodnévoľné konce držiakov spolu spojit.Prehľad obrázkov na výkresochCelkový pohľad z boku na stavebnicový kontrolór podľa tohoto technického riešenia znázorňuje obr. 1, rez stavebnicovým kontrolérom s hriadeľom osadeným výstredníkmi na jednu stranuobr. 2, na obidve strany obr. 3 a detail aretačného...

Zapojenie brzdového bezpečnostného systému pre jednostopové a dvojstopové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1364

Dátum: 08.01.1997

Autor: Grubiak Stanislav

MPK: B60R 25/08

Značky: jednostopové, bezpečnostného, zapojenie, brzdového, vozidla, dvojstopové, systému

Text:

...na yýkresochSpôsoby zapojenia sú znázornené na obrázkoch 1 až 4.Spätný hydraulický ventil sa namontuje do brzdového rozvodu vozidla za hlavný brzdový válec g. Po privedení elektrického prúdu na Cievku spätného hydraulického ventilu Q sa ventil otvorí, a tým zabezpečuje tok brzdovej kvapaliny v oboch smeroch. V takomto stave je vozidlo pripravené na jazdu, čiže vozidlo bez akejkoľvek zmeny účinne brzdí a odbrzďuje. Po prerušení dodávky...

Zariadenie na brzdenie podvozkov osobných železničných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1363

Dátum: 08.01.1997

Autor: Glončák Ľubomír

MPK: B61H 5/00

Značky: železničných, brzdenie, vozidiel, podvozkov, osobných, zariadenie

Text:

...brzdy. Brzdová jednotka je prichytená na držiaky priečnika na ráme podvozka. Jeden z podvozkov vozña je potrebné ( a možné ) brzdiť aj ručnou brzdou, ktorá pôsobí na čeľuste kotúčovej brzdy. Prenos sily zo spodku vozña na podvozok je pákami a lanami, vedený bowdenmi. Rozvod tlakového vzduchu do valcov jednotiek kotúčovej brzdy sa uskutočňuje oceľovým potrubím a pružnými hadicami.Úprava klasického rámu podvozku spočíva V odstránení pôvodných...

Striedavá elektrická pohonná jednotka vo vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1362

Dátum: 08.01.1997

Autori: Hodul Miroslav, Patzelt Roman

MPK: B60L 11/12, H02M 7/00, B60L 9/22...

Značky: vozidlách, pohonná, jednotka, elektrická, striedavá

Text:

...l a frekvenčného meniča g. Výstupy Aygłg frekvenčného meniča g sú prepojené s napájacimi vstupmi gjjg striedavého 3-fázového synchrónneho elektromotora L. Vstupy gyg frekvenčniho meniča g sú cez filter 1 pripojené kfrekvenčného meniča g je osadená výkonovými spínacími prvkami 8(typu IGBT). Výkonové spínacie prvky Q sú galvanicky oddelené od riadiacej elektroniky Q budičmi 1. Riadiaca elektronika Q je s výhodou tvorená mikroprocesorom rady...

Mobilná rebríková plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1361

Dátum: 08.01.1997

Autori: Kouřim Luboš, Jandač Martin, Kouřim Petr

MPK: E06C 1/397, E06C 1/28

Značky: rebríková, plošina, mobilná

Text:

...l je upravené aretačné zariadenie Q, tvorené vodorovnými puzdrami âl,z ktorých posuvne do strán vybiehajú vodorovné tyčky gg, zakončené zvislými puzdrami âä, z ktorých vystupujú dole oporné tyčky ąg. Riadenie g pozostáva z axiálne posuvnej a otočnej tyče gl, hore zakončenej riadidlami 2 a opatrenej pedálom gg,spojeným s konštrukciou l, umiestneným nad pracovnou plošinou lla dole spojené s nápravou 25 riadených kolies gg. Na náprave 25 sú...

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1360

Dátum: 08.01.1997

Autor: Balašov Peter

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam

Text:

...v stenách vonkajšej klietky presúvajú,čím sa dosiahne ich usporiadaný tvar, t.zn. že sa dosiahne vzájomná väzba (zhoda) označenia stien resp. okrajov otvorov vonkajšej klietky a stien vnútorných posuvných kociek. Stupeň obtiažnosti hlavolamu je priamo úmerný počtu vnútorných kociek resp. počtu otvorov na vonkjšej klietke čím vyšší je počet vnútomých kociek tým je vyšší stupeň obtiaäiostlPrehľad obrázkov na yýkresochNázomý príklad...

Ochranná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1359

Dátum: 08.01.1997

Autori: Vorel Josef, Hošek Bedřich

MPK: B65D 55/02, B65D 55/06

Značky: ochranná, plomba

Text:

...nepriechodný, chýba nábehový pásik a do vstupného otvoru vstupnej časti klieštoviny sa pri uzatváraní ochrannej plomby priamonasúvajú uzatváracie elementy labyrintovej časti spojovacieho pásika.Ochranná plombu podľa tohoto technického riešenia je možné vyrábať z bežných polymérnych termoplastických hmôt napríklad nízkotlakového polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu, mäkčeného polyvinylchlorídu a pod. e výhodné vyrábať klieštinu z iného...

Sud z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1358

Dátum: 08.01.1997

Autori: Przytulla Dietmar, Wurzer Ernst

MPK: B65D 1/20

Značky: plastů

Text:

...nosný a transportný prstenec, takzvaný Mauser L-prstenec podľa navrhnutého technického riešenia možno manipulovať pomocou bežných manipulačných a uchopovacích prostriedkov, ktoré sú ur čené na manipuláciu s bežnými oceľovými sudmi a sudmi z plastu, ktoré sa dajú uzavrieť.Je výhodné, ak priemer púzdra uzáveru meraný V rovine hornej strany hornej steny suda je V rozsahu 200 mm až 300 mm, s výhodou približne 230 mm a priemer rovného dna...

Zariadenie na vákuové balenie produktov v pružných vreckách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1357

Dátum: 08.01.1997

Autor: Maina Germano

MPK: B65B 31/04

Značky: vákuové, vreckách, pružných, zariadenie, produktov, balenie

Text:

...a elastické deformovanie etienvrecka, poloäeného medzi základňu a poklon otvoreným koncomdo vnutra vzduchot ej komory.vo vzduchteenej komore jupevnena zarovnávacia etena na umiestnenie okraja vrecka do správnej polohy. Vxduchoteena komora a xvaraci prostriedok pritom majúväčšiu dĺäku ako je šírka vreciek na zatavenie.1 ope je upravený t.aćný prvok, elúäiaci naTlaäný prvok může byť výhode uložený Pomocouelaetických podpor. Na kanalik pre...

Zariadenie na meranie vlastností zlievarenských formovacích zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1356

Dátum: 08.01.1997

Autori: Mátl Pavel, Soldán Jiří, Konečný Luděk, Fiala Jiří

MPK: G01L 1/02, G01F 11/06, B22C 5/00...

Značky: formovacích, zariadenie, meranie, vlastností, zmesí, zlievárenských

Text:

...ohraničená naviacešte druhými protiľahlými stenami, tvorenými suvnými doskami.V takto vytvorenom zariadeni je možné odmerat na jednej skúšobnej vzorke na jednom pracovnom mieste ako jej stlači teľnost pri uzavrených suvných doskách, tak aj pevnosť v tla ku a plastickú deformáciu pri otvorených suvných doskách.Z hľadiska automatizácie meraní je výhodné, ak je každá z oboch suvných dosiek spojená so svojim pohýbovým ústrojenstvom, ktoré je...

Multikanálový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1355

Dátum: 08.01.1997

Autor: Martínek Štěpán

MPK: H02G 3/04, F16L 9/128, F16L 9/18...

Značky: multikanálový, prvok

Text:

...objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú popísané na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujü obr. 1 - axonometrický pohľad na multikanálový prvok po dľa technického riešenia,obr. 2- v zväčšenej mierke priečny rez vyztužujúcim rebrom aobr. 3 - čelný pohľad na inú variantu vyhotovenia vyztužujúceho rebra.Na obr. 1 je schematicky znázornený axonometrický pohľad na multikanálový prvok, ktorý pozostáva zo základného telesa L V...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1354

Dátum: 08.01.1997

Autor: Traub Eugen

MPK: E04B 1/80, E04D 13/16

Značky: doska, tepelnoizolačná

Text:

...nepresnoti pri výrobe a preto ee nemusi rezať s abeolutnou presm noeťou. V alternativnom uekutoüneni vnútorne tElEiü je oatrenexarezmi, ktore je vhodne uskutočniť v tvarepíemena V. Týmto riešením ee vytvorí moänoeť väčšieho vysunutia na väčšej vzdialenosti, preto se následne väčší možnosť vyrovnanie nepreenoeti tolerancie šírky priestoru, napriklad medzi krokvemi eleho V iných eituáciách vedúcich k vzniku tepelných mostov. Uekutoćnením...

Univerzálny zdvíhadlový manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1353

Dátum: 08.01.1997

Autor: Ungero Robert

MPK: B66F 9/14

Značky: manipulátor, zdvíhadlový, univerzálny

Text:

...obr. 1 je znázornený manipulátor vybavený paletizačný mi vidlami.Na obr. 2 je znázornený manípulátor v prevedení žeriav.Univerzálny zdvihadlový manipulátor pozostáva z rámu g,ktorý je vybavený štyrmi pojazdovými kolesami lg, z ktorých sú dva vertikálne otočné. Ku rámu g je otočne uchytená jedna výložníková časť l, ktorá je ovládaná priamočiarym hydromotorom li. Priamočiary hydromotor ll môže byť ovládaný buč hydrogenerátorom manuálnym...

Hydraulická rozpínacia tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1352

Dátum: 08.01.1997

Autori: Radil Jan, Jechortová Irena

MPK: B66F 3/36

Značky: hydraulická, rozpínacia

Text:

...priemer rovnajúci sa aspoň 1,5 násobku vonkajšieho priemeru hydraulického valca a je zhotovená zo zliatiny hliníka. 1Hlavnou výhodou hydraulickej rozpinacej tyče podľa tohtotechnického riešenia je dostatočná stabilita pri použití, ktorá je daná zvolenou kombináciou tvaru a materiálu, ktorého vyšší súčiniteľ trenia a nižšia pevnost v porovnani s oceľou významne znižuje riziko Šmyknutia hydraulickej rozpinacej tyče predovšetkým pri rozpínani...

Kolmý spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1351

Dátum: 08.01.1997

Autor: Filgas Josef

MPK: F16B 5/12, E04F 13/06, E04C 2/08...

Značky: kolmý

Text:

...zo zvislého profilu 1 a kovového roztvoreného pozdĺžne-ho profilu g. Zvislý profil 1 je vytvorený základným obdĺžnlkovým profilom z oceľového plechu hrúbky 6 mm, v tvare štvorca o rozmeroch 120 x 120 mm s kolmo von roztvorenými dvomi bočnými krídlami zvislého profilu g. Bočné krídla zvislého profilu g súroztvorené do šírky 100 mm. Pozdĺžný profil g je tvorený základnýmobdĺžnikovým profilom tvaru U o rozmeroch 80 x 120 mm z oceľového plechu...

Špeciálna stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1350

Dátum: 08.01.1997

Autor: Černý Jaroslav

MPK: A47K 11/04

Značky: stolička, špeciálna

Text:

...gýkresochKonkrétny príklad uskutočnenia konštrukcie špeciálnej stoličky je schématicky znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je čelný pohľad na stoličku so zakrytým odpadovým otvorom, obr.2 bočný pohľad na stoličku pripravenú pre použitie s vybratým vekom ana obr. 3 spodný pohľad na stoličku so znázornením detailného pripevnenia odpadovej nádoby k sedačke.Špeciálna stolička sa skladá z monolitického skeletu, napr.z...

Skladovacia jednotka na ekologicky škodlivé látky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1349

Dátum: 08.01.1997

Autori: Slavomír Fedor, Lorko Ondrej

MPK: E04H 9/00, E04H 7/04

Značky: ekologicky, skladovacia, látky, škodlivé, jednotka

Text:

...špeciálnych priestorov.Prehľad obrázkov na gĺkresgchTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, na ktorých obr. č. l znázorňuje kostru skladovacej jednotky, obr. č. 2 znázorňuje skladovaciujednotku podľa tohto riešenia a obr. č. 3 znázorňuje detail vrchnej časti nosného rámu s otvorom.Kosnu skladovacej jednotky podľa obr. č. l tvorí nosný rám l, zvarený z joklových profilov, iku ktorému sú privarené obvodové g,...

Nosič omietky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1348

Dátum: 08.01.1997

Autor: Traub Eugen

MPK: E04F 13/04, E04B 1/80

Značky: omietky, nosič

Text:

...trojuholníkové. Aby sa aj V tomto -prípade zachovali tepelnoizolačne vlastnosti nosiča omietky, predpokladá obzvlášť účelne vyhotovenie riešenia,že sú vybratia vyplnené tepelnoizolačným materiálom, ktorý je v nich voľne uložený. výplň je 2 tohto isteho materiálu, ako nosič omietky. Výplň sa vytvorí pri rezaní vybratí. Pritom sa postupuje tak, že sa penová hmota z plastu roztopí iba priamo v miesterezu. V prípade, že výplň nie je želateľná,...

Zmes na báze sieťovaného polyetylénu na výrobu rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1347

Dátum: 08.01.1997

Autori: Zajac Marián, Árendás Peter, Absolón František

MPK: C08J 3/24, C08L 23/06

Značky: polyetylénu, sieťovaného, báze, výrobu

Text:

...mastiva napomáha udržovať povrch vytlačacích nastrojov čistý, bez iných kontaminujúcich úsadov 2 taveniný, ktoré by mohli vyvolať potrebu predčasného prerušenia výroby a tým ajpredläovať dobu medzi nevyhnutnými čisteniami nastrojov. Príklad uskutočnenia Pripravi sa zmes pozostávajúca z nasledovných komponent4,0 Z hmotnostných koncentratu oćkovacích a sieťovacích prísad0,3 Z hmotnostných NAUGARD XL~ 1 - spracovateľskeho stabilizatora0,04 Z...

Zmes PVC na výrobu tlakových rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1346

Dátum: 08.01.1997

Autor: Perleczky Vavrinec

MPK: C08F 14/06, C08J 5/10

Značky: výrobu, tlakových

Text:

...hmot.dielov na 100 hmot.dielov PVC a pigmenty vrátanesadzí v množstve nižšom ako 0,5 hmot.dielov na 100 hmot.dielov polyvinylchloridu. Táto zmes obsahuje netoxický stabi lizátor na báze Cazn mydiel alkyl a aryl karboxylových kyselín alebo fenolov alebo ich zmesí v množstve 2,6 až 4,0 hmot.dielov na 100 hmot.dielov PVC pri obsahu kovov v stabilizátore od 2,5 až 3,5 hmot.Výhody spočívajú v tom, že sa dosiahne nový účinok, ktorý umožňuje pri...

Odstavná rampa s lapačom ekologicky škodlivých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1345

Dátum: 08.01.1997

Autor: Jágerčík Ján

MPK: E01C 9/10, E04B 1/62, E04C 3/04...

Značky: lapačom, látok, ekologicky, rampa, odstavná, škodlivých

Text:

...do pripravených nádob slüžiacich .na ich skladovanie.Výhodou tohto technického riešenia je možnost použit pri výrobe odstavnej rampy s lapačom ekologicky škodlivých látok materiály a technológiu zaručujúce nepriepustnost škodlivých látok do pôdy.K zbernej nádobe je možné podľa potreby pridat najmenejtak, prídavných zásobníkov zodpovedal objemu cisterny, ktorá je najeden prídavný zásobník aby objem zbernej nádoby acelého objemu cisterny...

Snehové delo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1344

Dátum: 08.01.1997

Autor: Lisoň Ján

MPK: F25C 3/04

Značky: sněhové

Text:

...dela okolo zvislej osi a naklápací mechanizmus dovoľuje prispôsobovať uhol sklonu centrálnej tlakovej jednotky snehového dela.Výrazná kvalitatívna zmena snehového dela podľa tohoto úžitkového vzoru je v riešenínukleátorov, ktoré vylučujú zmiešavanie tlakového vzduchu a tlakovej vody priamo v hlavicr Predmetné riešenie nukleátorov vylučuje vzájomný vplyv na potrubia pri výpadku jedného z tlakových médií. Vylučuje sa tým zalievanie vodou...

Ukazovateľ uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1343

Dátum: 08.01.1997

Autori: Rybajlák Igor, Kováčik Štefan

MPK: A23L 3/36, G09F 3/00

Značky: nepretržitom, ukazovateľ, štávě, uchovania, zmrazenom, výrobků

Text:

...že najmä na ochranu medicinských preparátov teleso je v mieste podindikačnou náplňou zo zmrazeného plynu opatrené znakomPrehľad obrázkov na výkresoch.Technické riešenie je ďalej znázornené na výkresoch, kde Obr.1 predstavuje najjednoduchší príklad konkrétneho vyhotovenia ukazovateľa uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave.Obr.2 znázorňuje realizáciu rozšírenej varianty ukazovateľa uchovania výrobku v nepretržitom zmrazenom stave o...

Sirup s nízkou energetickou hodnotou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1342

Dátum: 08.01.1997

Autor: Turková Eva

MPK: A23L 2/385, A23L 2/60

Značky: hodnotou, nízkou, energetickou, sirup

Text:

...sirupov sa ako najvhodnejší ukázal xantán (obsahujúci v molekule D-glukózu, D-manózu a kyselinu D-glukurónovú v pomere 332), ktorý je u nás na trhu pod rôznymi obchodnými názvamiPo mnohých pokusoch sa ako najvhodnejšie sladidlo pre výrobu nízkoenergetických sirupov, najmä pre diabetikov, ukázal aspartám, tj. L-aspartyl-L-fenylalanylmetylester a acesulfam- K, tj. draselná soľ derivátu kyseliny acetoctovej a ich rôzne vzájomné kombinácie....

Zábavná, didaktická a rehabilitačná hra typu bludisko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1341

Dátum: 08.01.1997

Autor: Pospíšil Vladimír

MPK: A63F 7/02

Značky: didaktická, bludisko, zábavná, rehabilitačná

Text:

...tyč spojená s ovládačom a uložená v protiľahlých stenách korpusu rovnobežne s osou otáčania príslušného (vonkajšieho alebo vnútorného) rámu a tiahlo, ktoré je ovinuté okolo stredovej oblasti tyče a pripojené cez pružiny k protiľahlým úsekom príslušného rámu, najviac vzdialeným od jeho osi otáčania.Korpus môže mat tvar pravidelného n-uholníka, s výhodou obdĺžnika, obvykle štvorca, a steny korpusu môžu byt uzatvorené dnom, ktoré je s výhodou...

Bezpečnostné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1340

Dátum: 08.01.1997

Autor: Bubák Karol

MPK: E06B 3/72, E06B 7/10, E06B 5/11...

Značky: bezpečnostné, dveře

Text:

...plášte dveri. Priestor medzi oceľovými platnami je vyplnený tlmiacou hmotou. TBezpečnostné dvere podľa tohto technického riešenia spájajúPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou výkresov, na obr. 1 sú znázornené bezpečnostné dvere podľa technického riešenias pohľadu vnútorného konštrukčného usporiadania a na obr. 2 súBezpečnostné dvere podľa obr. 1 pozostávajú z kovového obvodového rámu dverí g V...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1339

Dátum: 08.01.1997

Autor: Lisoň Ján

MPK: E06B 5/16

Značky: protipožiarne, dveře

Text:

...s čelnou základňou tvoriaceho profilu, pričom druhé rameno je prichytené kobvodovému rámu a k deliacej priečke pevnými spojmi.Takto vytvorené protipožiarne dvere umožňujú vylúčenie vonkajších skrutkových spojov pre prichytávanie vonkajších obloženi obvodových rámov a deliacich priečok. vylúčením skrutkových spojov sa odstraňuje nielen ich možný negatívny vplyv na spoľahlivosť uzatváracej funkcie a úroveň protipožiarnej odolnosti. ale aj...

Vyučovacia pomôcka v tvare počítadla s vymeniteľnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1338

Dátum: 08.01.1997

Autor: Čanádyová Jarmila

MPK: G09B 1/14

Značky: pomôcka, vyučovacia, počitadla, vyměnitelnými, prvkami, tvare

Text:

...až po úplnom zapamätaní prechádzajúceho. Predtým vyučované slovo. text alebo rovnicu si možno kedykoľvek neskôr zostaviť a precvičovat. Ktorékoľvek slovo. text, úkon je možné na učebnei pomôcke ponechať ľubovoľne dlho. najma ak sú tažko zapamätateľne. čoumožňuje ich vizuálne vnímanie až do úpl .ho naučenia.Spojenie farby a textu na vymeniteľných prvkoch umožňuje za podpory zrakových vnemov rýchlejšie naučenieVymeniteľné prvku s rôznymi...

Sedací a ležadlový nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1337

Dátum: 08.01.1997

Autor: Fischer Ernst

MPK: A47C 17/13

Značky: nábytok, sedací, ležadlový

Text:

...nutnévynaložiť pre vytiahnutie váčšiu silu. Podstata technického riešeniaTechnické riešenie si zobralo za základnú úlohu vytvorit sedací a ležadlový nábytok, ktorý by pri zachovaní dostatočne dlhej plochy pre ležanie a zachovanie jednoduchejmanipulácie mal menšiu hĺbku konštrukcie sedadla.Táto úloha je podľa technického riešenia vyriešená tým,že vnútorný vozík je zo strany konštrukcie sedadla pre svojeriadenia, prikĺbenými ku konštrukcii...

Ortopedický matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1336

Dátum: 08.01.1997

Autori: Jelínek Daniel, Jelínek Tomáš

MPK: A47C 23/06

Značky: matrac, ortopedický

Text:

...pričom tento úkon môže uskutočniť uživateľ sám. Zároveň je tento matrac priedušný.Aby bolo možné nastavovat tuhost pružiacich telies obdĺžnikového tvaru opakovane je výhodné, keď je každé z pružia~ cich telies obdĺžnikového tvaru vybavené najmenej jedným ventilom, alebo keď sú pružiace telesá obdĺžnikového tvaru pre pojené a vybavené najmenej jedným ventilom.Podľa výhodného uskutočnenia môže byt k ventilu pripojené plniace a vypúštacie...

Hydraulický vyslobodzovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1335

Dátum: 08.01.1997

Autori: Andrýsek Jaromír, Radil Jan, Kouřílek Zdeněk

MPK: A62B 37/00

Značky: vyslobodzovací, nástroj, hydraulický

Text:

...ktorého podstata spočíva V tom, že medzi hydraulickým valcom a hydraulickým rozvádzačom je umiestnená spojovacia doska tak, že ako hydraulický valec, tak aj hyd raulický rozvádzač sú pripojené na hornú stranu spojovacej doskyVýhodou hydraulického vyprostovacieho nástroja podľa tohto technického riešenia je zniženie celkovej dĺžky nástroja,spojené zároveň s ergonomickejšim rozloženim hmotnosti nástroja z hľadiska obsluhy.Na zníženie...

Pásové krídlové tesnenie okien, dverí a podobných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1334

Dátum: 08.01.1997

Autor: Forstner Helger

MPK: E06B 7/23

Značky: dveří, podobných, pásové, prvkov, krídlové, okien, tesnenie

Text:

...aj poškodenie hlavovej tesniacej časti. Takto sa potom nedá zaistiť dostatočnéDoteraz známe pásové krídlové tesnenia majú viac či menej aj túto nevýhodu. Zo spisu DE G 87 11 518 je známe pásové krídlové tesnenie, kde je príložná stena uskutoćnená ako dva približne priamočiaro prebiehajúce a pod uhlom k sebe usporiadané schodové úseky, pričom v oblasti prechodu medzi obidvomi schodmi je do príložnej steny zapustené oporné vybranie, ktoré...

Drvič organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1333

Dátum: 08.01.1997

Autor: Olšovský Eugen

MPK: B02C 13/00, B02C 13/04

Značky: látok, organických, drvič

Text:

...orgánmi. Na obrázku č. 2 je celkový pohľad na drvič so vstupnými otvormi, otvorom na dne drvíča, s výpadom a energetickým zdrojom. Na obrázku č. 3 sú znázornenéspojovacie prvky rotora s rozperkamí pracovnými orgánmi v zákryte.Drvič organických látok pozostáva 2 energetického zdroja lg, ktorý otáča osou Q, na ktorej sú uchytené horná lamela L a spodná lamela 3 , v ktorej je aspoň jeden otvor Z. Medzi lamelami 1, 3 je najmenej jeden...