Archív za 1996 rok

Strana 8

Nádoba na umývanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1173

Dátum: 03.07.1996

Autori: Višňovský Peter, Dimitrov Juraj

MPK: A47L 17/02

Značky: nádoba, umývanie

Text:

...bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.1 nádobu na umývanie podľa technického riešenia, v ktorom je mriežka osadená do misky na vodiacich kolíkoch a pružinách. Obr.1 znázorňuje jednotlivé časti nádoby na umývanie s detailom, ktorý zobrazuje systém spojeniajednotlivých častí nádoby, ako aj možný tvar prietokových otvorov a postup primanipulácii s nádobou na umývanie podľa tohoto technického riešenia.Nádoba na umývanie,...

Stavebné lešenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1172

Dátum: 03.07.1996

Autor: Hiby Walter

MPK: E04G 1/14

Značky: stavebné, lešenie

Text:

...so štvoruholnikovým prierezom a jednak vytvára horná časť profilovejhranatej trubky so štvoruholníkovým prierezom medzidvomi koncami podlahových dosiek vystupujúci prah, o ktorý môžu osoby pracujúce na tomto lešení zavadiť,takže bezpečnosť tohoto lešenia je problematická. Okrem toho sú pri tomto riešení oporné plochy na zachytenie okrajových prvkov veľmi malé, čo je z hľa diska bezpečnosti rovnako povážlivé.Úlohou technického riešenia je...

Izotermická skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1171

Dátum: 03.07.1996

Autori: Krynický Jan, Binder Zdeněk

MPK: B65D 90/06

Značky: izotermická, skriňa

Text:

...existuje pri podlahách z nehrdzavejúcich plechov alebo tých, ktoré súPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlenć pomocou výkresu. na ktorom znázorňuje obr. 1 rez skriňou a je z neho zrejmé najma mrežovité usporiadanie dištančných profilov a v priehľade tiežkrycej dosky, spočivajúcej svojimi stykovmi škárami na týchtodištančných profiloch. Na obr. 2 je detail rohu skrine v reze. Znázorňuje dištančné profily medzi...

Telovýchovné náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1170

Dátum: 03.07.1996

Autor: Pavluš Ladislav

MPK: A63B 17/04

Značky: telovýchovné, náradie

Text:

...5 mnänosťuu rýchleho inštalüvania aj v príaäíure bytu pri minimálnychNa übr. i je čelný a hucnýhhľaü na telavýchmvnà náUhr E ZFá 3 GFňHjä V ľůľü spadnú Čâüť talavýmhovnáho háraJbr. 3 znáaurñujm zásuvný preàtavttsľný prvmk ŕdxąrhag sàvhejTalüvýchnvné náraüie pozostáva 2 ruzpornej pevnej xvisląš časti Q na ktmrú je rmàubmratelna upavnená lavička Lg kumbinmvané náradie.1 h, präný ůynamicäý člen 3, afalübu Oporná plücha Li Razparná pevná...

Zariadenie na zváranie fólií a nánosových tkanín preplátovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1118

Dátum: 03.07.1996

Autori: Petrenko Milan, Božik Klement

MPK: B29C 65/00

Značky: zariadenie, preplátovaním, fólií, zváranie, nánosových, tkanin

Text:

...na zváranie fólií a nánosových tkanín preplátovaním podľa uvedeného technického riešenia má oproti v súčasnosti používaným zváracim automatom výhody predovšetkým v tom, že umožňuje robiť naraz niekoľko zvarov, pričom všetky zvary sú v rovnakej kvalite, práca s ním nie je náročná na pracovné priestory, menší počet obslužného personálu dosiahne vyššie výkony pri menšej energetickej náročnosti. Okrem uvedených výhod výrazne znižuje možnosť vzniku...

Heterocyklické zlúčeniny a farmaceutický prostriedok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281577

Dátum: 03.07.1996

Autori: Okumura Yoshiyuki, Kazunari Nakao, Stevens Rodney William, Takashi Mano

MPK: C07D 405/12, A61K 31/415, C07D 233/60...

Značky: prostriedok, heterocyklické, farmaceutický, báze, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny, schopné inhibovať 5-lipoxygenázový enzým, všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, pričom substituenty vo všeobecnom vzorci (I) majú význam uvedený v opise. Tieto zlúčeniny sú užitočné pri liečbe zápalových ochorení, alergií a kardiovaskulárnych ochorení cicavcov a tiež ako aktívna zložka farmaceutických prípravkov na ošetrenie uvedených ochorení.

Testovací postup na stanovenie koncentrácie imunofilín viažuceho liečiva v krvi, testovacia súprava a použitie imunofilín viažucej zlúčeniny na toto stanovenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281369

Dátum: 03.07.1996

Autori: Wenger Roland, Legay François

MPK: G01N 33/68, G01N 33/94

Značky: zlúčeniny, súprava, koncentrácie, testovací, použitie, viažuceho, stanovenie, liečivá, imunofilín, viažucej, testovacia, krví, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Meraním krvných hladín imunofilín viažucich liečív, napríklad cyklosporínov, rapamycínov a zlúčenín FK506, ktoré obsahuje krok vytesnenia liečiva z imunofilínu s použitím väzbového kompetítora, sa odstraňuje nutnosť extrakcie a zvyšuje sa jednoduchosť a presnosť testu. Testovacie súpravy obsahujú väzbový kompetítor a receptor, napríklad monoklonálnu protilátku, ktorý sa viaže na liečivo, ale neviaže sa podstatne na väzbový kompetítor a...

Substituovaný derivát 2-propanolu a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281299

Dátum: 03.07.1996

Autori: Szántay Csaba, Czibula László, Kreidl János, Deutsch Ida, Farkas Mária, Szegedi Michály, Hegedüs István

MPK: A61K 31/695, C07F 7/18

Značky: derivát, 2-propanolu, farmaceutický, prostriedok, substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Substituovaný derivát 2-propanolu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nároku 1, alebo ich optické antipódy a racemáty sú účinnou zložkou farmaceutických prostriedkov s fungicídnou účinnosťou.

Stropný nosník nákladných železničných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281255

Dátum: 03.07.1996

Autori: Müller Hilmar, Ernst Andreas, Bartel Manfred

MPK: B61D 17/12, B61D 39/00, B61D 17/08...

Značky: železničných, nosník, stropný, vozňov, nákladných

Zhrnutie / Anotácia:

Stropný nosník železničných nákladných vozňov pozostáva z vonkajších dutých nosníkov (1), vytvorených najmenej troma ohybmi (a, c, d), ktoré sú spojené s vnútorným, najmenej jedným ohybom (f) vytvoreným profilovým kusom (3), ktorý uzatvára dutý nosník (1). Duté nosníky (1) tvoria svojou stredovou časťou prehĺbenie (6) a takmer vodorovné diely vnútorných profilových kusov (3) tvoria oporné plochy pre vodorovné vedenie ochranných stien nákladu.

Spôsob odstraňovania ropných látok, polyaromatických uhľovodíkov a polychlórovaných bifenilov zo znečisteného horninového prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281159

Dátum: 03.07.1996

Autori: Žák Jaroslav, Čížek Jiří, Kořistka Jaroslav

MPK: A62D 3/00, C11D 1/72, B09C 1/02...

Značky: polychlorovaných, látok, horninového, prostredia, znečištěného, bifenilov, uhľovodíkov, odstraňovania, spôsob, polyaromatických, ropných

Zhrnutie / Anotácia:

Znečistené horninové prostredie, hlavne pôdy, zeminy, kaly a horniny, sa vymývajú vodným roztokom na báze detergentu na báze polyalkoholových tenzidov, ktorých hydrofilná časť molekuly je tvorená polyetylénoxidovým reťazcom s kumulovanými hydrofilnými skupinami -O-CH2-(O-CH2-CH2)x-, výhodne s koncentráciou 0,1 až 5 objemových percent.

Chimérická monoklonálna protilátka, expresné vektory a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281143

Dátum: 03.07.1996

Autori: Bendig Mary, Saldanha José, Kettleborough Cathrine

MPK: C12N 15/13, C07K 14/00, A61K 39/395...

Značky: protilátka, chimérická, vektory, expresné, prostriedok, farmaceutický, monoklonálna

Zhrnutie / Anotácia:

Chimérická monoklonálna protilátka obsahujúca miesta viažuce antigén, CDR, nehumánneho pôvodu, úseky základnej štruktúry, FR, nehumánneho pôvodu a konštantné oblasti humánneho imunoglobulínu, ktorá má tieto znaky: i) viaže sa k humánnym receptorom epidermálneho rastového faktora (EGF) a inhibuje väzbu EGF k receptoru EGF, ii) konštantné oblasti jej ťažkého reťazca zahŕňajú sekvenciu aminokyselín humánneho reťazca gama-1 a konštantné oblasti...

Humanizovaná monoklonálna protilátka, expresné vektory a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281142

Dátum: 03.07.1996

Autori: Kettleborough Cathrine, Saldanha José, Bendig Mary

MPK: C07K 14/00, A61K 49/00, A61K 39/395...

Značky: monoklonálna, vektory, humanizovaná, expresné, protilátka, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Humanizovaná monoklonálna protilátka obsahujúca miesta viažuce antigén, CDR, nehumánneho pôvodu, úseky základnej štruktúry, FR, nehumánneho pôvodu a konštantné oblasti humánneho imunoglobulínu, ktorá má tieto znaky: i) viaže sa k humánnym receptorom EGF a inhibuje väzbu EGF k receptoru EGF, ii) konštantné oblasti jej ťažkého reťazca zahŕňajú sekvenciu aminokyselín humánneho reťazca gama-1 a konštantné oblasti ľahkého reťazca zahŕňajú sekvenciu...

Maska na tvár

Načítavanie...

Číslo patentu: 281116

Dátum: 03.07.1996

Autori: Karlsson Jan, Widerström Carin

MPK: A61M 16/06

Značky: maska, tvár

Zhrnutie / Anotácia:

Maska na tvár pre malé deti obsahuje prstencovú adaptérovú časť (2), pomocou ktorej sa maska pripojí na koniec telesa inhalátorového zariadenia, lievikovitú lícnu dotykovú časť (4), ktorá je svojím úzkym koncom spojená s jedným koncom adaptérovej časti (2). Lícna dotyková časť (4) je vyrobená z pružného materiálu, pričom široký koniec lícnej dotykovej časti (4) je vytvarovaný na dosadnutie na oblasť tváre okolo úst a s časťou nosa dieťaťa a je...

Prevodové zariadenie umožňujúce plynulý rozjazd

Načítavanie...

Číslo patentu: 280943

Dátum: 03.07.1996

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 3/72

Značky: převodové, zariadenie, rozjazd, umožňujúce, plynulý

Zhrnutie / Anotácia:

Epicykloidné súkolesie (7a) obsahuje centrálne koleso (9a) spojené so vstupným hriadeľom (2a) a nosič (13a) planétových kolies, ktorému je zabraňované otáčanie v opačnom smere voľnobežným kolesom (16a). Korunové koleso (8a) je spojené s výstupným hriadeľom (2ab). Korunové koleso (8a) a nosič (13a) planétového súkolesia môžu byť spojené prostredníctvom spojky (18a) uvádzanej do záberu pomocou odstredivých závaží (29) na dosiahnutie priameho...

Spôsob regenerácie pôdy znečistenej uhľovodíkmi a inými biodegradovateľnými látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280693

Dátum: 03.07.1996

Autor: Schulz Christian

MPK: A62D 3/00, C02F 3/34, B09B 3/00...

Značky: látkami, inými, pôdy, uhľovodíkmi, znečistenej, regenerácie, biodegradovateľnými, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie pôdy znečistenej uhľovodíkmi spočíva v tom, že sa najprv kontaminovaná pôda upraví postriekaním hnojiva na aeróbnu flóru typu N/P v oleofilnej forme a potom sa do pôdy vmieša mechanickými prostriedkami prídavok slamy a hydrofilného hnojiva typu N/P/K. Toto vedie k biologickému procesu, ktorý za niekoľko mesiacov zníži obsah uhľovodíkov v pôde pod 500 mg.kg-1. Oleofilným hnojivom je výhodne mikroemulzia typu roztoku N/P soli v...

Deriváty kyseliny 8-oxo-5,8-dihydro-6H-dibenzo[a,g]chinolizín-13-propánovej, spôsob ich prípravy, liečivo a farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280546

Dátum: 03.07.1996

Autori: Dachary Emmanuelle, Marabout Benoit, Froissant Jacques, Sevrin Mireille

MPK: C07D 455/02

Značky: obsahujúci, přípravy, deriváty, tieto, 8-oxo-5,8-dihydro-6h-dibenzo[a,g]chinolizín-13-propánovej, farmaceutický, prostriedok, liečivo, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, alebo alkylovú skupinu, alkoxyskupinu alebo trifluórmetylovú skupinu, Y znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, alebo alkylovú skupinu, alebo alkoxyskupinu, R znamená hydroxyskupinu alebo metoxyskupinu, alebo skupinu všeobecného vzorca NR2R3, v ktorom R2 a R3 nezávisle od seba každý znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, 2-metoxyetylovú skupinu,...

Spôsob izolácie lovastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280255

Dátum: 03.07.1996

Autori: Pokorný Miroslav, Radež Ivan, Vesel Tanja, Hajko Pavica

MPK: A61K 31/36, C07D 309/30

Značky: spôsob, lovastatínu, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob, podľa ktorého sa lovastatín z fermentačnej živnej pôdy, mycélia alebo filtrátu mikroorganizmu, ktorý je schopný produkovať lovastatín, výhodne plesne rodu Aspergillus terreus alebo Aspergillus oryzae, extrahuje butylacetátom, získaný roztok sa zahustí pri vákuu alebo zníženom tlaku a pri teplote nad 40 °C a nechá sa vykryštalizovať.

Substituované aryltioalkyltiopyridíny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280159

Dátum: 03.07.1996

Autori: Opferkuch Wolfgang, Senn-bilfinger Jörg, Grundler Gerhard, Kohl Bernhard

MPK: A61K 31/415, C07D 401/12, A61K 31/44...

Značky: spôsob, obsahom, přípravy, aryltioalkyltiopyridíny, prostriedok, farmaceutický, použitie, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované aryltioalkyltiopyridíny vzorca (I), v ktorých R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, m, n, p a q sú definované v opise vynálezu. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na použitie proti baktériám Helicobacter.

Použitie ropivakaínu na výrobu farmaceutického prostriedku s analgetickou účinnosťou s minimálnou motorickou blokádou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280111

Dátum: 03.07.1996

Autor: Eek Arne Torsten

MPK: A61K 31/445

Značky: analgetickou, ropivakaínu, použitie, farmaceutického, výrobu, blokádou, účinnosťou, motorickou, prostriedku, minimálnou

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie z farmaceutického hľadiska prijateľných solí ropivakaínu na výrobu farmaceutického prostriedku, ktorý obsahuje hmotnostne menej než 0,5 % ropivakaínu, má analgetický účinok a má minimálnu motorickú blokádu.

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279966

Dátum: 03.07.1996

Autori: Uhlár Ján, Oravec Eduard, Ember Karol, Sikorai Štefan (zomrel)

MPK: C07C 51/41, C09K 3/18, C07C 51/09...

Značky: výroby, spôsob, protimrazového, chemického, údržbu, pozemných, prostriedku, komunikácií, zimnú

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby protimrazového chemického prostriedku na zimnú údržbu pozemných komunikácií na báze zmesi alkalických zemín kyseliny octovej, ktorý sa uskutočňuje v prostredí vodného roztoku produktu. Vyrobený produkt sa z reakčnej zmesi oddeľuje filtráciou alebo odstreďovaním. Ako zdroj vápnika s prímesou horčíka sa použije oxid vápenatý, hydroxid vápenatý alebo uhličitan vápenatý, prípadne ich zmesi s obsahom horčíka. Ako zdroj octanovej zložky...

Zariadenie na dopravu nákladu z hĺbok vodného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 279391

Dátum: 05.06.1996

Autori: Balog Róbert, Raffai Ladislav

MPK: B63B 35/58, B63B 38/00

Značky: nákladu, dopravu, hĺbok, zariadenie, priestoru, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že je vytvorené z aspoň jednej dvojice vedľa seba s medzerou usporiadaných a pomocou spojovacích dielcov premostených nosných telies (1), ako aj z ložného priestoru kontajnerového typu vytvoreného medzi nosnými telesami (1). Zariadenie obsahuje aspoň dve otvorené nádoby (10), ktorých otvor počas funkčnej polohy je orientovaný v smere ku dnu vodného priestoru a ich dno je orientované v smere opačnom. Vnútorný...

Hydraulická štiepačka drevnej guľatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279002

Dátum: 05.06.1996

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B27L 7/06, B27B 31/00

Značky: hydraulická, drevnej, štiepačka, guľatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická štiepačka drevnej guľatiny je konštruovaná ako nadstavba na približovací štít traktorového navijaka (10), na ktorom je uložená na rýchlomontovateľných nosných konzolách (1). Na približovanie guľatiny (7) k štiepačke a na jej naloženie na stôl štiepačky je možné využívať ťažné lano (11) navijaka (10), prostredníctvom ktorého sa zdvíhajú sklopné ramená (8) aj s guľatinou (7). Na pohon priamočiareho hydromotora (3) a na jeho ovládanie...

Traktorový navijak s viacúčelovým použitím rampovacej vzpery

Načítavanie...

Číslo patentu: 279000

Dátum: 05.06.1996

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B66D 1/14

Značky: vzpěry, viacúčelovým, rampovacej, naviják, traktorový, použitím

Zhrnutie / Anotácia:

Traktorový navijak pozostáva z prevodovky (1) s navíjacím bubnom (2) a z vodiacich kladiek (3, 4), pričom prevodovka (1) je prostredníctvom držiaka (5) upevnená na prevodovke traktora tak, že vývodový hriadeľ traktora je zasunutý do náhonového hriadeľa prevodovky (1) s vnútorným drážkovaním. Náhonový hriadeľ prevodovky (1) je na protiľahlej strane vnútorného drážkovania vyvedený z prevodovky (1) a opatrený vonkajším drážkovaním. Prevodovka (1)...

Spôsob istenia spojovacích uzlov a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278961

Dátum: 05.06.1996

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: B65D 55/06, G09F 3/16

Značky: spôsob, uzlov, zariadenie, uskutočnenie, spojovacích, istenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob istenia spojovacích uzlov (2) sa uskutočňuje vložením uzla do dutiny (3), ktorá sa vytvára v zariadení na istenie spojovacích uzlov (1). Zariadenie na istenie uzlov (1) pozostáva z dvoch častí, a to dna (6) a veka (7), ktoré sú vzájomne spojené spojovacím šálom (8) a vytvárajú tak jeden plastický výlisok. Dno (6) a veko (7) sú na obvodoch opatrené zubami (10). Po stlačení dna (6) s vekom (7) zapadnú zuby (10) do seba, pričom vzniká...

Spôsob úpravy opotrebovaných olejov a taviteľných tukov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278756

Dátum: 05.06.1996

Autori: Cvengroš Ján, Filištein Václav, Dadák Vojtěch, Badin Viktor

MPK: B01D 3/14

Značky: tukov, spôsob, úpravy, polychlórovanými, opotřebovaných, bifenylmi, tavitelných, kontaminovaných, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Oleje a taviteľné tuky kontaminované polychlórovanými bifenylmi (PCB) sa upravujú frakčnou destiláciou v stieranom filme krátkocestnej odparky tak, že dôjde k oddeleniu destilátovej frakcie pri teplotách 100 až 160 °C a tlaku 1 až 500 Pa, v ktorej sa prítomné PCB zahustia. Objem oleja alebo tuku, v ktorom sú prítomné toxické PCB, sa touto úpravou podstatne zníži.

Kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278657

Dátum: 05.06.1996

Autori: Proksa Bohumil, Fuska Ján, Fusková Alžbeta

MPK: C12N 1/14, C12P 17/08

Značky: přípravy, spôsob, penicillium, mikroorganizmů, vermiculatum, makrolidového, kmeň, antibiotika, vermikulínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum CCM 8194 a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu kultiváciou kmeňa Penicillium vermiculatum CCM 8194 na pôde obsahujúcej zdroj uhlíka, dusíka, zlúčeniny fosforu, horčíka, medi a látku ovplyvňujúcu prenos elektrónov v biologických systémoch.

Kompresor alebo plynové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278269

Dátum: 05.06.1996

Autor: Gajdoš Lubomír Ing

MPK: F04B 43/04

Značky: plynové, čerpadlo, kompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonný hriadeľ nesie súosové navzájom od seba oddelené a excentricky uložené valivé ložiská (4, 41) tak, že aspoň jedno prvé ložisko (4) je svojím vonkajším krúžkom uložené s predpätím aspoň na jednej prvej ploche (5) prvého držiaka (6) a zároveň aspoň jedno druhé ložisko (41) je svojím vonkajším krúžkom uložené s predpätím aspoň na jednej druhej ploche (51) druhé h držiaka (61). Prvé a druhé držadlo (6, 61) sú vzájomne nerozoberateľne spojené...

Di-beta-L-ramnopyranozylamín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278268

Dátum: 05.06.1996

Autor: Linek Kazimír

MPK: C07H 5/06

Značky: přípravy, di-beta-l-ramnopyranozylamín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeninu vzorca I, v ktorom R je vodík alebo acylskupina, je možné pripraviť z beta-L-ramnopyranozylamínu pôsobením bezvodého metanolu pri teplote 50 až 64°C počas 1 až 5 h. Zlúčenina vzorca I, kde R je acetylskupina, sa pripraví O-acetyláciou vzniknutého produktu predchádzajúcej reakcie v prostredí acetanhydridu a pyridínu pri teplote 15 až 25°C počas 16 až 32 hodín. Uvedené zlúčeniny je možné využiť v odbore organickej chémie a biochémie pri...

Spôsob výroby 4-demetoxydaunomycinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278267

Dátum: 05.06.1996

Autori: Penco Sergio, De Bernardinis Silvia, Cabri Walter, Francalanci Franco

MPK: C07C 50/38

Značky: spôsob, výroby, 4-demetoxydaunomycinónu

Zhrnutie / Anotácia:

4-Demetoxydaunomycinón vzorca I sa vyrába tak, že sa uvedie do reakcie 4-demetyl-13-dioxolanyldaunomycinón za prítomnosti N,N-di-izopropyletylamínu a katalytického množstva 4-dimetylaminopyridínu so sulfonylovou zlúčeninou všeobecného vzorca RSO2X, v ktorom X znamená skupinu vzorca OSO2R, kde R predstavuje trifluórmetylovú skupinu, výsledný sulfónovaný 4-demetyl-13-dioxolanyldaunomycinón sa nechá reagovať v redukčnom prostredí za prítomnosti...

Stykový spoj koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278257

Dátum: 05.06.1996

Autori: Bayer Gottfried, Delmonego Karl

MPK: E01B 11/36

Značky: koľajníc, stykový

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj je vytvorený pomocou základných spojovacích styčníc (5) priložených zo strán ku koľajniciam (1, 2) zlepených s koľajnicami (1, 2) a vyplňujúcich svojím základným telesom priestor medzi hlavou (K), stojinou (S) a pätkou (F). Vonkajšia strana spojovacích styčníc (5) lícuje s vonkajšou zvislou stranou hlavy (K) koľajníc (1,2) a z jej spodnej časti vstupuje do strany pozdĺžne rebro (5') dosadajúce svojou spodnou stranou na pätku (F) a...

Mechanický krájač zeleniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1169

Dátum: 05.06.1996

Autori: Svrček Martin, Beňovič Rudolf

MPK: A47J 17/00

Značky: krájač, zeleniny, mechanicky

Text:

...§ a na protiľahlej strane púzdrom 1 s guličkovým ložiskom pevne prichyteným k plášťu l. Hriadeľ g je opatrený krytom lg a pritlačnou podložkou lg. Plášť l má V hornej časti otvor na vkladanie zeleniny a rošt § s pritlačným mechanizmom 2 a v dolnej časti otvor na Vypadávanie zeleniny a uchýtavací mechanizmus lg, ktorým sa krájač prichytí na pevnú podložku. Pritlačný mechanizmus 2 je upevnený V zadnej časti roštu § na otočnom čape ll.Rezný...

Stožiar z predpätého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1168

Dátum: 05.06.1996

Autori: Munka Štefan, Bombík Anton, Mitro Jozef, Neubeller Martin, Piši Ladislav

MPK: E04C 3/34, E04H 12/16

Značky: betonů, predpätého, stožiar

Text:

...3 znázorňuje V Půdoryse objľmku stožiara a podkladovú dosku s dvoma otvormi a s dvoma výstuhami.Dbraaok 4 znáeorñuje V naryse detail dolnej časti telesa stoäiara so štyrmi výstuhami.Obrazok 5 znázorňuje pôdorys prevedenia dolnej Časti telesastožiara podľa obraeku 4. ñizLkladjgą l.iLL° k ošoenjaStožiar z predpäteho betónu podľa obrazkov 1,2 a 3 je tvorený vlastným telesom 1 stoäiara, ktoré je na spodnom konci opatrene objímkou 2, vyrobenou...

Plošný osviežovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1167

Dátum: 05.06.1996

Autor: Bdžoch Miloslav

MPK: A45D 37/00

Značky: osviežovač, vzduchu, plošný

Text:

...riešenia Uvedené nedostatky odstraňuje plošný osviežovač vzduchu sovzduchotesným obalom podľa tohto riešenia, ktoreho podstata spočívaV tom, že pozostáva zo saveho materiálu v tvare Iubovoľného plošnéhogeometrického obrazca napusteneho vonnou substanciou, ktorá jeadsorbovaná do okolitého prostredia jeho postupným uvoľňovanim. zobalu. Osviežovač vzduchu má uchytenie na jeho uiestnenie vpriestore. Výhodným uchytenim je šnúrka prevlečená cez...

Nerezová vpusť s odvodňovacím žľabom a zápachovou uzávierkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1166

Dátum: 05.06.1996

Autor: Bley Richard

MPK: E03F 5/04

Značky: zápachovou, vpust, nerezová, žľabom, odvodňovacím, uzávierkou

Text:

...potrubia je možné skrutky uvoľniť a odstrániť nornú stienk s príponkami, čím je zabezpečený prístup k odpadovému potrubiu. Príponka s otvormi preskrutky, ako aj pomocná príponka sú prichytené k odtokovému potrubiu.V druhom vyhotovení je norná stienka pevne uchytená ku dnu vaničky pred odtokovou komorou s odtokovým potrubím,ktoré nadväzuje na zápachovú uzávierku V obidvoch vyhotoveniach.Riešenia umožňujú zvislý alebo bočný odtok.Lem z...

Pančuchové nohavičky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1165

Dátum: 05.06.1996

Autori: Poprocký Miloš, Lenárt Miroslav

MPK: A41B 11/08

Značky: nohavičky, pančuchové

Text:

...ľavej časti.Elastický gumový pásik pásovej bielizňovej gumy je o spojenú pravú a ľavú časť pripojený po okraji zadného pásového úseku pravej časti, predného pásového úseku pravej časti, zadného pásového úseku ľavej časti a predného pásového úseku ľavej časti. V bode jeho spojenia so zadným pásovým úsekom pravej časti a zadným pásovým úsekom ľavej časti je uchytené označenie o veľkosti pančuchových nohavičiek.Pančuchové nohavičky z...

Armovaný izolačný hranol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1164

Dátum: 05.06.1996

Autor: Vdoleček Jaroslav

MPK: E04C 3/12, E04C 3/02, E04C 3/292...

Značky: izolačný, hranol, armovaný

Text:

...hmoty. Hranoly sa vyrábajú už z vysušeného materiálu, bez obmedzenia rozmerov V závislosti na základnej surovine. Odpadá náročný proces sušenia masivnych prierezov a hranoly si zachovávajú počas celej životnosti svoju tvarovú stálosť. K výhodám patrí najmä podstatné zníženie mernej hmotnosti hranolov bez negatívneho vplyvu na mechanické vlastnosti a okrem toho zvýšenie tepelnoPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie...

Zapojenie na ultrazvukové snímanie polohy telesa, najmä plaváka v tlakových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1163

Dátum: 05.06.1996

Autori: Figura Zdenko, Mišák Karel

MPK: G01S 5/18

Značky: tlakových, tělesa, nádobách, najmä, snímanie, polohy, ultrazvukové, zapojenie, plaváka

Text:

...usporiadaním elektro nických prvkov.Zapojenie podľa technického riešenia je tvorené sondou ł,ktorá je prostredníctvom neznázorneného väzbového média pripevnená na vonkajší povrch tlakovej nádoby g, vo vnútri ktorej je na rozhraní tekutín s vyššou a nižšou mernou hmotnosťou voľne pohyblivo osadené teleso Q, napríklad plavák alebo piest. Na vstup sondy l je paralelne pripojený blok g budiaceho signálu a zosiľňovací blok §, ktorých...

Fondánová zmes v prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1162

Dátum: 05.06.1996

Autor: Džatková Terézia

MPK: A23G 3/00, A23L 1/48

Značky: fondánová, prášků

Text:

...až 20,0 hmotn. pitnej Vody.u Fondánová zmes v prášku ako plnka do hydroskopických cukrárenských korpusov a oplátok môže obsahovať namiesto základných komponentov až 50,0 hmotn. vyšľahaného masla.Vo fondánovej zmesi v prášku ako plnke s pretlačeným tvarohom do cukrárenských výrobkov spracovateľných aj za tepla môže byť aspoň 75,0 hmotn. základných komponentov nahradených pretlačeným tvarohom.Fondánová zmes v prášku ako ľahký šľahaný...

Reliéfna pečiatka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1161

Dátum: 05.06.1996

Autor: Sedin Tibor

MPK: B41K 5/00

Značky: reliéfna, pečiatka

Text:

...opornej plochy s fixujúcimiotvormi, pričom prechádza do pevného ramena, ktoré je spojene spružným ramenom prostrednictvom spojovacieho elementu. Tatočasť telesa pinzetoveho telesa je eúvne uložená vo fixačnejČasti telesa reliefneho razníka. Tlaćnik, alebo tlaćnica sú vytvorené výhradne z horčíka, ale aj z moeadzi, hliníka, medi,na ktorý je mozne naniesť fotocitlivú vrstvu 5 krytom pričom otočná časť, to znamena tlaćnica, alebo tláćnik je...