Archív za 1996 rok

Strana 3

Detektor šesťmocného chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1268

Dátum: 06.11.1996

Autor: Pohanka Pavol

MPK: G01N 1/14

Značky: detektor, chromu, šesťmocného

Text:

...prvého kanála druhého pe ristaltickêho erpadla 6 je vyvedená do spodnej polovice zmieša č vacej nádobý 5. Prívodná rürka 9 druhého kanála druhého peri staltickêho čerpadla Q je spojená so zásobníkom lg roztoku zriedenej kyseliny sírovej, pričom odvodná rúrka ll druhého kanála druhého peristaltickêho čerpadla Q je zaüstená do hornej polovice zmiešavacej nádoby 3, ktorá má hornú časť spojenú s vyhodnocovacou nädobou lg v jej spodnej časti....

Tabletizovateľný inhibítor usadenín pre vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1267

Dátum: 06.11.1996

Autor: Lacina Zdeněk

MPK: C02F 5/14

Značky: tabletizovateľný, systémy, inhibitor, vodné, usadenín

Text:

...problémov. Táto skutočnosť nie je zanedbateľná ani v priemyselných aplikáciách, tým menej tiež pri prevádzkovaní otvorených vodných systémov v domácnostiach, ktorými sú V prvom rade dnes už masovo rozšírené automatické práčky.Jednou z ciest je prítomnosť inhibítorov v samotných pračích práškoch. Tu ale, pokiaľ nemajú neúmerne zvyšovať cenu sú inhibítory prítomné iba v takom množstve, ktoré nezaistí ich dostatočný účinok. Je možné tiež pridávať...

Planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1266

Dátum: 06.11.1996

Autor: Janiš Ivan

MPK: F16H 1/28, F16H 3/52, F16H 3/72...

Značky: planetová, převodovka

Text:

...spojky.Pre prípady, kedy je planétová prevodovka určená pre pohon strojov a zariadení, v ktorých môže nastať preťaženie je výhodné, ak sú hnacie kolesá uložené na otočnom krúžku, ktorý jebrzdený prítlačným segmentom iuloženým v telese prevodovky ovládaným nastaviteľnou silou PRiešenie planétovej prevodovky podľa technického riešenia vykazuje všetky výhody planétových prevodoviek spočivajüce predovšetkým v jednoduchosti výroby, vo využití...

Zásobník technického plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1265

Dátum: 06.11.1996

Autori: Aubrecht Peter, Koukal Jaroslav

MPK: F16J 12/00

Značky: technického, zásobník, plynů

Text:

...je aspoň jedna stojina opatrená klznou pätkou. Zásobník podľa predmetného technického riešenia je zho tovený z vysokopevnostného plechu a jeho vyztužený plášť apríslušenstvo sú zvárané špeciálnou technológiou zaručujúcoutechnické parametre tlakových nádob. Konštrukčná riešenie u možňuje výrobu zásobníkov rôznych objemov, napr. 2,7 m alebo 4,85 m 3 skvapalneného propánu. Pomocou stojín je možné ukladať zásobník voľne na terén a to bez...

Plastické dosky z hybridného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1264

Dátum: 06.11.1996

Autor: Mathia Štefan

MPK: B29C 70/00

Značky: materiálů, hybridného, plastické, dosky

Text:

...a zhotovovanie veľkoplošných dielov tvárnenim za studena. Zvarovaná sieťová výstuha sa pri tvarovani nerozruší a umožní opakované tvarovanie do rôznych podôb. Elastická matrica kopíruje tvar siete, pričom zachováva hladký povrch. Dosky s výstuhou zosiete z mäkkého drôtu veľmi malých priemerov sa dajú bezobtiaži tvarovať aj ručne. Materiál je hybridný, s mechanickými vlastnosťami zvarovanej drôtenej siete. Prehľad obrázkov na...

Zariadenie na výrobu šablón z asfaltových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1263

Dátum: 06.11.1996

Autor: Sumka Ján

MPK: B26D 7/27

Značky: zariadenie, šablon, pásov, výrobu, asfaltových

Text:

...sústabou rezacích nožov sa pritláča čistiaci a mazací valec opatrený nasávacou hmotou. rotujúci v nádobe s vodou.Jeho výhodou je, že samotný rez je čistý a hladký, pričom čistiaci a mazací valec rotačným pohybom prenáša pomocou nasávacej hmoty napríklad mo litanu vodu z nádoby na rezacie nože a zamedzuje ich polepeniu.Prehlad obrázkov na výkreseNa Philoženom výkrese je schematicky zobrazené zariadenie na výrobu šablón z asfaltových pásov podľa...

Vidlicový kľúč so spätným preklzávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1262

Dátum: 06.11.1996

Autor: Saláta František

MPK: B25B 13/42, B25B 13/10

Značky: spätným, kľúč, preklzávaním, vidlicový

Text:

...spätným prekĺzavaním pozostáva z telesa 5 vytvoreného jednou pracovnou vidlicou a ergonomicky riešenou rukoväťou. Pracovná vidlica má dve ramená. Na vnútornej strane jedného ramena je V priehlbine umiestnená stláčacia pružina z spojená s pohyblivo uloženým elementom 1 a na vnútornejstrane druhého ramena je v priehlbine umiestnená rozťahovaciapružina 4 spojená s pohyblivo uloženým elementom 3. Elementyl a 3 sú z vysokopevnostnej ocele....

Ergonomická antivibračná rukoväť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1261

Dátum: 06.11.1996

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír, Bagin Milan

MPK: B25G 1/01

Značky: antivibračná, ergonomická, rukoväť

Text:

...podľa úžitkového vzoru, ktorého podsta tou je, že pozostáva z gumotextilného valcovitého plášťa opatreného z vnútornej strany po.obvode antivibračnými výstupkami a z jednej vonkajšej strany ergonomickými výstupkami, pričom gumotextilný valcovitý plášť je z jednej strany ukončený otvorom pre nasunutie na kovovú rúčku a z druhej strany antivákuovým otvořom. Jeho výhodou je, že rukoväť je pre styk s kovovou časťou opatrená vzduchovými...

Bezpečnostná mechanická vložka zámku s jednou uzatváracou otočnou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1260

Dátum: 06.11.1996

Autor: Žuchová Jana

MPK: E05B 27/04

Značky: uzatváracou, bezpečnostná, zámku, mechanická, jednou, vložka, vložkou, otočnou

Text:

...vytvorenú len krátku sekciu vertikálnych zahľbení s odpruženými dolnými i hor nýmí zaísťovacími kolíkmi, ktoré süosovo pokračujú do telesa, jemožné nežiaducou zručnou osobou na malej dľžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdľžneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomné čelá dolných i horných zaisťovacích kolíkov na úroveň otočnej uzatváracej vložky ako správnym ovládacím kľúčom a potom pootočením...

Podošva obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1259

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bezáková Oľga, Bezák Peter, Borišek Igor

MPK: A43B 13/12

Značky: podošva, obuvi

Text:

...vyrábanej obuvi. Tlmiaci efekt sadosahuje pomocou vzduchových úplne alebo čiastočne uzavretých priestorov. Vzduch Inôže byďf alternatívne nahradený kvapalnými alebo pastovitými materiahni. Pri chôdzi dochádza k stlačeniu vzduchu,pripadne pretlačeniu vzduchu alebo kvapaliny, resp. pasty, do inej,dosiaľ nestlačenej časti podošvy. Tento efekt účinne tlmí nárazy vznikajúce pri chôdzi. V pripade prepojenia dutých priestorov cez stielku do zvrškovej...

Zmes na keramické zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1258

Dátum: 06.11.1996

Autor: Zlamal Frank

MPK: C21B 7/06, C04B 35/65

Značky: zváranie, keramické

Text:

...zmes na keramické zvarovanie zmes tvorenú základnoudvomi granulometrickými frakciami práškového hliníka, a kontrolnou zložkou modifikujúcou priebeh oxidačného procesu a tvorenú jednak oxidom železitým s veľkosťou častíc asi 80 mikrometrov, jednak troskou vznikajúcou ako vedľajší produkt pri vytavovaní hliníka a konečne fluoritom s obsahom fluóru aspoň 70 a s veľkosťou častíc najviac asi 150 mikrometrov. Táto zmes na zvarovanie údajne...

Zariadenie na otváranie dvoch protiľahlých skleníkových okien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1257

Dátum: 06.11.1996

Autor: Naďo Ján

MPK: E06B 5/02, E06B 7/02

Značky: skleníkových, otváranie, protiľahlých, dvoch, okien, zariadenie

Text:

...pknami, čo umožňuje v prípade potreby ich ručnú manipuláciu pomocou podpier.Aby bola zaručená synchronizácia stejnomerného otvárania pravého a ľavého vetracieho okna je toto zabezpečené čapom na ľavoma drážkou na pravom ramene, čo zaručuje otváranie oboch okien 0 rovnakú hodnotu.Technické riešenie je bližšie vysvetlené na výkrese, kde obr. l znázorňuje zatvorené Vetracie okná, obr. 2 maximálne otvorené,obr. 3 upevnenie celého zariadenia k...

3-[4-(4-(4-Kyánfenyl)-1-piperazinyl)butyl]-5-kyánindol, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281457

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bühring Karl Ulrich, Seyfried Christoph, Böttcher Henning, Bartoszyk Gerd, Greiner Hartmut

MPK: A61K 31/40, A61K 31/495, C07D 209/14...

Značky: farmaceutický, prostriedok, ktorý, přípravy, spôsob, 3-[4-(4-(4-kyánfenyl)-1-piperazinyl)butyl]-5-kyánindol, obsahuje, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný 3-[4-(4-kyánfenyl)-1-piperazinyl)butyl]-5-kyánindol a jeho adičné soli s kyselinami ako 5-hydroxytryptamínový agonista a antagonista pôsobiaci na centrálny nervový systém, je vhodný na výrobu farmaceutických prostriedkov.

Zaklápací rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 281385

Dátum: 06.11.1996

Autor: Hetzer Norbert

MPK: G09F 15/00, A47G 1/06

Značky: zaklápací

Zhrnutie / Anotácia:

Zaklápací rám, predovšetkým na plagát (9) alebo iný plošný prvok, pozostávajúci z niekoľkých držiakov (1 - 4), ktoré tvoria mnohouholník a ktoré pozostávajú zo spodného dielu (5) s dosadacou plochou (17) na plagát (9), z ložiskového prvku (24) tvoriaceho os (16) ložiska a vrchného dielu (6) ukotveného výkyvne na ložiskovom prvku (24). Vrchný diel (6) je predpätý pružinovým prvkom (7) na ložiskový element (24). Priestor na plagát (9) je medzi...

Ovládacie zariadenie odtokovej armatúry splachovacej nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 281365

Dátum: 06.11.1996

Autori: Forkel Frank, Bauer Hilmar

MPK: E03D 5/09

Značky: odtokovej, armatury, ovládacie, splachovacej, nádrže, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie na odtokovú armatúru splachovacej nádrže (48) obsahuje aspoň jedno ovládacie tlačidlo (21, 22) usporiadané v telese na ovládanie odtokovej armatúry. Veko (2) splachovacej nádrže (48) má upínací prvok (4), ktorý aspoň sčasti vyčnieva do vnútorného priestoru (11) veka (2) splachovacej nádrže. Teleso je vytvorené aspoň s jedným ovládacím tlačidlom (21, 22) ako vymeniteľné teleso (6), ktoré je priamo spojené s upínacím prvkom...

Nosič výrobkov košíkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281354

Dátum: 06.11.1996

Autor: Bakx Martinus

MPK: B65D 71/00

Značky: výrobkov, nosič, košíkového

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič výrobkov (C) košíkového typu na fľaše zahrnujúci spodok (16, 22), protiľahlé bočnice (12, 28), protiľahlé koncové diely (64, 66 88, 90) a vnútornú stredovú priehradovú konštrukciu (74, 84 100, 110), ktorá zahrnuje zvislý diel držiaka (112, 144). Nosič zahrnuje bunky na fľaše, definované z časti priečnymi deliacimi dielmi (116, 118, 120 148 150) na obidvoch stranách stredovej priehradovej konštrukcie. Otvorené vŕšky buniek sú v podstate...

Zariadenie na čítanie hodnotovej karty

Načítavanie...

Číslo patentu: 281099

Dátum: 06.11.1996

Autor: Dombre Georges

MPK: G06K 13/08

Značky: zariadenie, karty, hodnotovej, čítanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na čítanie hodnotovej karty (3) obsahujúce vstup (2) na vkladanie hodnotovej karty (3) vo vkladacom smere (R) do štrbiny (I), v ktorej je hodnotová karta (3) čitateľná a v ktorej sú upravené prostriedky (1a, 1b) na vedenie a nastavenie hodnotovej karty (3) na opornej ploche na operáciu čítania. Zariadenie na čítanie hodnotovej karty (3) ďalej obsahuje zberný priestor (9) na príjem cudzích telies, do ktorého ústí štrbina (1) vo...

Spôsob prípravy chirálnych zlúčenín vhodných na syntézu fungicídnych prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281091

Dátum: 06.11.1996

Autori: Lovey Raymond, Zaks Aleksey, Saksena Anil, Wang Haiyan, Girijavallabhan Viyyoor, Liu Yi-tsung, Pike Russell, Morgan William Brian, Ganguly Ashit

MPK: C07D 307/12, C07D 405/06, C07D 413/06...

Značky: fungicídnych, chirálnych, prostriedkov, syntézu, vhodných, přípravy, spôsob, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy chirálnych zlúčenín všeobecného vzorca (I) s významom jednotlivých substituentov uvedených v opise a v nárokoch, vhodných na syntézu tetrahydrofuránových fungicídnych prostriedkov, ich enantiomérov a racemických derivátov.

Deriváty pyridazinónu, spôsob ich prípravy, bronchodilatačné, antialergické a antitrombocitárne činidlo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280786

Dátum: 06.11.1996

Autori: Tanikawa Keizo, Hirotsuka Mitsuaki, Shikada Ken-ichi, Saito Akira

MPK: C07D 237/22, A61K 31/50, C07D 401/12...

Značky: spôsob, pyridazinónu, deriváty, přípravy, činidlo, obsahom, antitrombocitárne, antialergické, bronchodilatačné

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty pyridazinónu všeobecného vzorca (I), v ktorom význam jednotlivých substituentov je uvedený v nárokoch, ich farmaceuticky prijateľné soli a činidlá s ich obsahom. Vo všeobecnom vzorci (I) sú R1, R2 a R3 nezávisle od seba vodíkový atóm alebo C1-4alkylová skupina, X je atóm chlóru alebo brómu, Y1 je atóm vodíka, halogén, nitro, amino alebo C1-4alkoxy, Y2 je atóm vodíka, halogén, hydroxyl, C1-4alkylová skupina alebo C1-4alkoxy,...

Biologický spôsob výroby kyseliny 7-aminodeacetylcefalosporánovej a kyseliny 7-aminocefalosporánovej, rekombinantné DNA expresné vektory a rekombinantné produkčné kmene Penicillium chrysogenum na vykonávanie tohto spôsobu a použitie rekombinantnýc…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280569

Dátum: 06.11.1996

Autori: Reeves Christopher, Crawford Lorilee, Conder Michael, Mcada Phyllis, Stepan Anthony Michael, Rambosek John

MPK: C12P 35/02, C12N 15/52, C12N 1/15...

Značky: použitie, kmene, 7-aminodeacetylcefalosporánovej, rekombinantnýc, spôsob, tohto, 7-amínocefalosporánovej, rekombinantné, kyseliny, spôsobu, výroby, chrysogenum, expresné, biologicky, produkčné, vektory, vykonávanie, penicillium

Zhrnutie / Anotácia:

Medziprodukty sú dôležité na prípravu cefalosporínových antibiotík, kyseliny 7-aminodeacetylcefalosporánovej, 7-ADAC a kyseliny 7-aminocefalosporánovej 7-ACA. Tieto kyseliny sa pripravujú novým biologickým spôsobom, pri ktorom sa pestuje transformovaný kmeň Penicillium chrysogenum v prítomnosti adipátu za vzniku adipoyl-6-APA s následnou expresiou génov, použitých na transformáciu a to 1. génu pre expandázu za vzniku adipoyl-7-ADAC, 2. génu pre...

Tepelnoizolačná sústava na izoláciu povrchu rúrkového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280412

Dátum: 06.11.1996

Autori: Jepsen Kjeld, Ettema, Cridland Ian, Petersen Joergen Skjold

MPK: F16L 59/14

Značky: tělesa, sústava, izoláciu, tepelnoizolačná, povrchu, rúrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná sústava zahrnuje prstencové tepelnoizolačné teleso (12, 14), ktoré je určené vnútorným valcovým povrchom (17) a vonkajším valcovým povrchom (16) s bariérou proti prieniku pár, aplikovanou na vonkajšom povrchu prstencového tepelnoizolačného telesa ako povlak, a zárez (11, 15), ktorý prechádza po celej dĺžke prstencovým tepelnoizolačným telesom (12, 14) tak, že je otvorený proti vnútornému povrchu prstencového tepelnoizolačného telesa...

Nástroj na súčasné zamačknutie mnohých izolovaných vodičov v elektrickom konektore

Načítavanie...

Číslo patentu: 280383

Dátum: 06.11.1996

Autori: Wurst Wolfgang, Wolter Eckhard

MPK: H01R 43/042

Značky: zamačknutie, mnohých, súčasné, vodičov, izolovaných, konektore, nástroj, elektrickom

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj (100) je určený na súčasné zatlačenie mnohých izolovaných vodičov v elektrickom konektore a obsahuje pripojovacie prostriedky na rozoberateľné pripojenie nástroja (100) k spojovacej hlave (110), ktorá má úložnú dosku (112) na pridržanie elektrického konektora, prítlačný člen (134) na pôsobenie na uvedený konektor v spojovacej hlave (110) a ručnú páku (142), uloženú otočne, na ovládanie prevodového prostriedku na pohyb prítlačného člena...

Jednostranná klietka vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 280360

Dátum: 06.11.1996

Autori: Smatana Jozef, Kříž František, Rajsigl Zdeněk

MPK: F16C 33/38

Značky: klietka, ložiska, vysokootáčkového, jednostranná

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je jednostranná klietka (1) vysokootáčkového ložiska zloženého z puzdra (2), hriadeľa (5) s obežnými dráhami a vodiacimi plochami a z valivých teliesok (6) umiestnených v klietke (1). Na vnútornej vodiacej ploche (3) klietky (1) a/alebo na vonkajšej vodiacej ploche (4) hriadeľa (5) je vytvorený kužeľový sklon pod uhlom (alfa) k valivým telieskam (6), pričom vonkajší vodiaci povrch (7) klietky (1) má valcový tvar.

Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280288

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kováčik Vladimír, Gregor Emil, Fiala Viliam, Dvorský Pavel

MPK: B27B 7/02, B27B 7/04

Značky: zariadenie, spracovanie, hmoty, pozdĺžne, drevnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané zariadenie je tvorené v ráme (10) umiestnenými proti sebe vzájomne horizontálne i vertikálne prestaviteľnými horizontálnymi pílovými kotúčmi (3, 5), upevnenými cez hriadele (8) na horizontálne pohonné jednotky (1) a vertikálnymi pílovými kotúčmi (5) s vymedzovacími krúžkami (6), prepojenými na vertikálne pohonné jednotky (4), pričom v zadnej časti rámu (10) je umiestnená dvojica predných suportov (92) s vertikálnymi pílovými kotúčmi (5).

Tetraizochinolínové deriváty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280108

Dátum: 06.11.1996

Autori: Johnston David Norman, Sargent Bruce Geremy, Crew Andrew Philip Austin

MPK: C07D 401/08, C07D 217/04, A61K 31/47...

Značky: prostriedky, spôsob, použitie, deriváty, farmaceutické, obsahom, tetraizochinolínové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli a ich 0-acylované deriváty, ktoré poskytujú lipofilné estery. Ďalej sa opisujú farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie v analgézii alebo pri liečbe psychóz (napríklad schizofrénie), Parkinsonovej choroby, Lesch-Nyanovho syndrómu, porúch s nedostatkom pozornosti alebo zhoršením poznávania, alebo pri zmierňovaní drogovej závislosti alebo neskorej dyskinézie.

Zariadenie na odsávanie dymových výparov, vznikajúcich vo vnútri akumulátorových batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280070

Dátum: 06.11.1996

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/12

Značky: výparov, vnútri, zariadenie, dymových, batérií, akumulátorových, vznikajúcich, odsávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z aspoň jednej komory (7) vytvorenej vo veku (2) akumulátorovej batérie a spojenej na jednej strane s prieduchovými kanálikmi (4) a na strane druhej s vonkajším prostredím. Komora (7) je vybavená jedným alebo niekoľkými otvormi (20), ktoré sú spojené s článkami akumulátorovej batérie ležiacimi pod týmito otvormi (20). Odnímateľná čiapočka (12) je vložená do komory (7) a podopiera kotúč (11) vyrobený z nevýbušného materiálu,...

Konštrukčný systém vodotesného spojenia dilatujúcich stavebných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280056

Dátum: 06.11.1996

Autor: Hogh Miroslav

MPK: E01D 19/06, E04B 1/68

Značky: systém, stavebných, spojenia, vodotěsného, konštrukčný, konštrukcií, dilatujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčný systém vodotesného spojenia dilatujúcich stavebných konštrukcií pozostáva z aspoň jednej dvojice vedľa seba s medzerou usporiadaných nosníkov (1). Každý z nosníkov (1) má jednoduchý tvar priečneho profilu, napríklad tvar T, L, I, U. Nosník (1) svojimi stenami vymedzuje najmenej jeden a najviac štyri rohové priestory (2). Minimálne v jednom rohovom priestore (2) každého nosníka (1) je pozdĺžne usporiadaná dvojica vedľa seba s...

Mechanická poistka na istenie náplní fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 279926

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: F16K 21/18

Značky: poistka, mechanická, fliaš, istenie, náplní

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanická poistka je pevne zalisovaná do hrdla fľaše (5) a pozostáva z telesa (2), v ktorom je voľne nad sebou umiestnený plavák (7) a závažie (6), a to vo vodiacich rebrách (3). Nad nimi je pevne zalisovaná tkanina (8) a hrdlo (4) s priehradkou (9).

Spôsob rekonštrukcie vysokotlakých rozvodov hermetickou delenou objímkou za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 279816

Dátum: 06.11.1996

Autor: Klement Koloman

MPK: F16L 55/175, F16L 55/17, F16L 55/168...

Značky: rozvodov, rekonštrukcie, vysokotlakých, hermetickou, studena, dělenou, objímkou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hermetická objímka na zvýšenie únosnosti tlakových rozvodov (5) rôznych médií slúži na zosilnenie kritického zoslabeného miesta rozvodnej sústavy, kde nosnou časťou je plášť objímky (1) pozostávajúci z delenej objímky (10) - dvoch i viacerých častí podľa členitosti, ktoré sú spájané rozoberateľnými alebo nerozoberateľnými spojmi. Vôľa medzi rozvodom (5) a plášťom (1) je vyplnená disperzne spevneným kompozitom, ktorý vymedzuje vôľu, zabezpečuje...

Žiaruvzdorné periklas-forsterito-spinelitické stavivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 279732

Dátum: 06.11.1996

Autori: Toporčák Štefan, Varga Peter, Garlathy Ladislav

MPK: C04B 35/04

Značky: žiaruvzdorné, stavivo, periklas-forsterito-spinelitické

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorné periklas-forsterito-spinelitické stavivo tvorené vytváracou zmesou, ktorá má chemické zloženie 2 až 11 hmotnostných percent Al2O3 až 13 hmotnostných percent SiO2, zvyšok tvorí MgO, pričom táto zmes je daná vzájomným pomerom dvoch základných materiálov zabezpečujúcich žiadané zloženie zmesi, a to 5 až 40 hmotnostných percent slinutého materiálu obsahujúceho 19 až 27 hmotnostných percent Al2O3, 22 až 32 hmotnostných percent SiO2, 44...

Viacstupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278748

Dátum: 02.10.1996

Autor: Ondrášik Róbert

MPK: F16H 1/20, F16H 3/04

Značky: viacstupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka je tvorená hnacím kolesom (2) neotočne súosovo upraveným na hnacom hriadeli (1), ktoré je v stálom zábere s vnútorným ozubením (31) vloženého dvojkolesa (3) a toto je v stálom zábere svojím vonkajším ozubením (32) s vnútorným ozubením (41) hnaného kolesa (4). Dvojkoleso (3) je otočne uložené vo vyosenej menšej diere (51) držiaka (5), ktorý je otočne uložený na vonkajšej valcovej ploche (42) hnaného kolesa (4).

Zariadenie na tvorbu vláken z roztoku vo zvlákňovacej hlave

Načítavanie...

Číslo patentu: 278743

Dátum: 02.10.1996

Autori: Lipták Milan, Kredátus František

MPK: D01D 5/06, D01D 4/06

Značky: zariadenie, tvorbu, hlavě, zvlákňovacej, roztoku, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tvorbu vláken z roztoku vo zvlákňovacej hlave pozostáva z hubicového telesa (1) s vloženým filtrom (3), ktoré je rozoberateľne tesne uložené v základnom telese (14) zvlákňovacej hlavy. Základné teleso (14) obsahuje hubicovým telesom (1) ovládané zariadenie (31) prítoku zvlákňovacieho kúpeľa, zberný žliabok (24) a kanál (25) odvodu zostatkového kúpeľa. Medzičasťou základného telesa (14) a hubicového telesa (1) je komora (13)...

Lamelový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278362

Dátum: 02.10.1996

Autor: Tudik Jozef

MPK: F28F 3/00, F28F 3/12, F28F 3/02...

Značky: lamelový, tepla, výmenník

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový výmenník tepla je zložený z horného veka (1) a dolného veka (2), medzi ktorými je umiestnená zostava kruhových lamiel (3) s osovými tvarovými výstupkami, kde kruhové lamely (3) sú vzájomne horizontálne pootočené o štvrťoblúk. V strede kruhových lamiel (3) sú vytvorené štyri samostatné rozvodné otvory (4). Osové tvarové výstupky sú z oboch strán každej kruhovej lamely (3) s tvarom navzájom horizontálne pootočeným o štvrťoblúk a vnútorné...

Spôsob výroby cyklosporínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 278320

Dátum: 02.10.1996

Autori: List Martin, Richter Friedrich, Uike Yasuyuki, Weber Hans Peter, Giron Danielle

MPK: C07K 7/64, C07K 1/14

Značky: výroby, cyklosporinů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby cyklosporínu A v ortorombickej (P212121) kryštalickej forme s kryštálovou mriežkou, v ktorej rozmer a sa rovná 12,5 Ä, rozmer b sa rovná 22,9 Ä, rozmer c sa rovná 28,4 Ä a objem na asymetrickú jednotku sa rovná 2027 Ä3, ktorý spočíva v tom, že sa cyklosporín A rozpustí v prostredí tvorenom rozpúšťadlom, obsahujúcim polymérny éter s molekulovou hmotnosťou aspoň 200, pri teplote aspoň 40 °C, na roztok obsahujúci od...

(Z)-2-Acylamino-3-monosubstituované propenoáty, spôsoby ich výroby a antibakteriálne prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 278319

Dátum: 02.10.1996

Autori: Kahan Frederick, Graham Donald, Rogers Edward

MPK: C07C 233/36, C07C 233/18, A61K 31/16...

Značky: obsahujú, z)-2-acylamino-3-monosubstituované, spôsoby, výroby, antibakteriálně, propenoáty, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

(Z)-2-Acylamino-3-monosubstituované propenoáty vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise, sú inhibítory dipeptidázy, ktoré je možné použiť v antibakteriálnych prípravkoch na báze antibiotika zo skupiny tienamycínu. Opísané sú aj spôsoby výroby týchto zlúčenín.

Spôsob výroby peptidalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278318

Dátum: 02.10.1996

Autori: Mergler Monika, Prikoszovich Walter

MPK: C07K 1/04

Značky: výroby, peptidalkoholov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidalkoholy, obsahujúce ešte prípadne chránené skupiny a na C-terminálnom konci peptidového reťazca dve alkoholové skupiny, sa pripravujú tak, že sa chránený peptidalkohol odštiepi od živice nesúcej peptidalkohol všeobecného vzorca (I), kde P znamená zvyšok nerozpustnej syntetickej živice, Z znamená priamu väzbu alebo zvyšok, ktorý viaže živicu s (acetalizovanou) formylfenylovou skupinou, X znamená atóm kyslíka, R1 znamená atóm vodíka alebo...

Spôsob aktivácie genetickou technológiou získaných, heterológnych bielkovín s obsahom disulfidových mostíkov eukaryotického pôvodu po expresii v prokaryotických organizmoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 278317

Dátum: 02.10.1996

Autori: Rainer Rudolph, Fischer Stephan, Mattes Ralf

MPK: C07K 14/00, C07K 1/107, C12N 9/72...

Značky: aktivácie, disulfidových, organizmoch, bielkovín, technológiou, prokaryotických, heterológnych, získaných, expresii, povodu, genetickou, mostíkov, eukaryotického, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob aktivácie genetickou technológiou získaných, heterológnych bielkovín s obsahom disulfidových mostíkov eukaryotického pôvodu po expresii v prokaryotických organizmoch, po rozrušení buniek solubilizáciou a následnej denaturácii, a redukcii, pri aktivácii v oxidačných podmienkach a za prítomnosti GSH/GSSG, pričom sa aktivácia vykonáva pri pH 9 až 12, pri koncentrácii GSH 0,1 až 20 mmol/l, koncentrácii GSSG 0,01 až 3 mmol/l a pri...

Raziaci manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278314

Dátum: 02.10.1996

Autori: Ondovčin Kamil, Škrípala Jozef, Kolář Jozef, Šmida Ladislav, Beriac Rudolf

MPK: E21C 37/00, E21C 11/02

Značky: manipulátor, raziaci

Zhrnutie / Anotácia:

Raziaci manipulátor na razenie banských chodieb vrtno-trhacími prácami pozostáva z vrtnej súpravy a podávača výstuže s nosičom segmentov, uloženého pohyblivo na závesnej drážke a vybaveného hydraulickým prevodom a ovládacím panelom, pričom nosič (5) segmentov je alternatívne spojený pomocou puzdra (4) so závesom (2) vybaveným ramenom (3) s vrtnou súpravou (1) na vŕtacie práce a pomocou puzdra (11) nakladača s nadstavcom (12) vybaveným...

Nadzemný samonosný bazén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1256

Dátum: 02.10.1996

Autori: Steininger Martin, Letaši Dušan

MPK: E04H 4/00

Značky: samonosný, nadzemný, bazén

Text:

...stabilitu. Je značne odolný proti náhodnému poškodeniu. -Vytvorenie dvojstenného obvodového plášťa znižuje možnosť totálneho poškodenia a tým vytečenie obsahu do okolitého prostredia. Je nenáročný na údržbuPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 priečny rez plášťom bazéna, obr. 2rozložený bazén s vyznačenim pevných pozícií výstužných líšt poobvode, obr. 3...

Zariadenie na vákuovú destiláciu a/ alebo dezodoráciu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1255

Dátum: 02.10.1996

Autori: Ďurčanský Ján, Lieskovský Miroslav, Palček Miroslav

MPK: B01D 3/10

Značky: destiláciu, vákuovú, látok, zariadenie, dezodoráciu

Text:

...pomocou ohrievacich telies je možné udržiavať požadovanú teplotu v pracovnej časti zariadenia a termostatom stabilizovať jej požadovanú výšku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou pripojených výkresov,ktoré znázorňujú zariadenie v pozdľžnom reze. Na obr. č.1 je znázornená základné zariadenie, na obr. č.4, 3 a 4 je znázornená základné zariadenie s ohrievacími telesami a termostatom.Zariadenie pre vákuovú...