Archív za 1996 rok

Strana 2

Spojivá na suché spojenie vláknitých materiálov, spôsob suchého spojenia a použitie spojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 281475

Dátum: 04.12.1996

Autori: Schulze Joachim, Kinkel Johannes, Wierer Konrad, Ernet Walter, Brink Gerhard

MPK: C08F 218/04, C08L 33/10, C08L 33/04...

Značky: materiálov, spojiva, suché, suchého, spôsob, spojenie, vláknitých, spojív, spojenia, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivá na suché spojenie vláknitých materiálov s obsahom zosieťovateľných, redispergovateľných disperzných práškov na báze vinylesterových kopolymérov alebo kopolymérov esterov kyseliny (met)akrylovej, alebo kyseliny akrylovej s alkoholmi s 1 až 10 uhlíkovými atómami obsahujú 0,1 až 10 % hmotnostných, vzťahujúc na celkovú hmotnosť kopolyméru, jedného alebo viacerých etylenicky nenasýtených, zosieťujúcim účinkom pôsobiacich komonomérov. Spôsob...

Krátko pôsobiace dihydropyridíny, spôsoby ich prípravy, farmaceutické prípravky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281467

Dátum: 04.12.1996

Autori: Andersson Kjell Hjalmar, Nordlander Margareta, Westerlund Rolf Christer

MPK: C07D 211/90, A61K 31/44

Značky: použitie, obsahom, pôsobiace, farmaceutické, přípravky, krátko, přípravy, spôsoby, dihydropyridíny

Zhrnutie / Anotácia:

Krátko pôsobiace dihydropyridíny všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahŕňajúcej vodík, chlór, bróm, nitro, kyano, trifluórmetyl a R3 a R4 nezávisle predstavujú priamy alebo rozvetvený alkylový reťazec obsahujúci 1 až 5 atómov uhlíka a zahŕňajú všetky optické izoméry, s tou podmienkou, že ak je R3 metyl a R4 je terc-butyl, potom R1/R2 nie sú vodík/vodík, vodík/2'-trifluórmetyl, 2'-chlór/3'-chlór, a ak je R3 metyl...

Derivát oxazolidinónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281449

Dátum: 04.12.1996

Autori: Gante Joachim, Wurziger Hanns, Melzer Guido, Juraszyk Horst, Raddatz Peter, Bernotat-danielowski Sabine

MPK: C07D 263/24, C07D 263/26, A61K 31/42...

Značky: obsahuje, farmaceutický, derivát, spôsob, prostriedok, ktorý, oxazolidinónu, přípravy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená X O, S, NH alebo NA, Y skupinu (a) alebo (b), R1 skupinu (c), (d) alebo (e), R2 a R3 od seba nezávisle H, A alebo benzyl, A C1-6alkyl, B H, A, benzyl alebo amidino, D amidino, aminometyl, aminohydroxyiminometyl, 5-oxo-1,2,4-oxadiazolín-3-yl, 5-metyl-1,2,4-oxadiazolín-3-yl alebo guanidinometyl, m, r a s vždy od seba nezávisle 0, 1, 2, 3 alebo 4 a n 2, 3 alebo 4, a jeho fyziologicky vhodné...

Spôsob izolácie L-lyzínu z vodného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281263

Dátum: 04.12.1996

Autori: Le Patourel John Frank, Fechter Wolfgang Ludwig, Dienst Jonathan Hugh

MPK: C12P 13/08, C07C 227/40, C07C 227/38...

Značky: roztoku, l-lyzínu, izolácie, vodného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob izolácie L-lyzínu z vodného roztoku, ktorý obsahuje L-lyzín a nečistoty, ktorý zahŕňa i) prechod vodného roztoku primárnou katexovou živicou, na ktorej sa adsorbuje L-lyzín pri pH nižšom, ako je izoelektrický bod L-lyzínu, ii) L-lyzín sa eluuje zo živice eluantom, ktorý má pH vyššie ako izoelektrický bod L-lyzínu, za vzniku prvého roztoku, iii) prvý roztok sa nechá prejsť sekundárnou katexovou živicou, kde sa adsorbuje jedna...

Injekčná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281221

Dátum: 04.12.1996

Autori: Van Noorden Jon James, Redfern Robert Roy - Zomrel, Redfern Elaine Frances, Van Noorden Fleur Denise

MPK: A61M 5/50, A61M 5/32

Značky: injekčná, striekačka

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčná striekačka (10) je tvorená valcom (14) s piestom (16), na prednom konci valca (14) je uložený posuvný člen (22), na ktorom je nasadená ihla (12). Za posuvným členom (22) je uložené tesnenie (20) komory (42) a zarážka (28). Pri pohybe piesta (16) smerom dopredu pri podávaní injekcie dochádza k tomu, že sa spodný koniec (52) piesta (16) dostane do styku s horným povrchom (60) zarážky (28), čím dôjde k rozrušeniu kruhovej časti (36),...

Perorálny kvapalný farmaceutický prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281214

Dátum: 04.12.1996

Autori: Cooper David, Leonard Graham Stanley

MPK: A61K 31/445, A61K 47/48, A61K 9/00...

Značky: kvapalný, perorálny, spôsob, výroby, použitie, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny kvapalný farmaceutický prostriedok, obsahujúci paroxetin-draselný polyakrilín komplex a jednu alebo viaceré z nasledovných látok: zmäkčovadlá, disperganty, zvlhčujúce látky, sladidlá, pufrujúce látky, konzervačné látky, umelé farbivá, ochucovacie a protipenivé látky. Používa sa na výrobu liečiva určeného na liečbu alebo prevenciu zmiešaného strachu a depresie, obsesívnych kompulzívnych porúch, paniky, bolesti, obezity, senilnej...

Spôsob kontinuálnej výroby dosiek z lignocelulózového vláknitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280985

Dátum: 04.12.1996

Autori: Lundgren Göran, Schedin Kurt, Thorbjörnsson Sven-ingvar, Sislegard Lars-otto

MPK: B27N 3/02, B27N 3/04, B27N 3/00...

Značky: vláknitého, výroby, materiálů, lignocelulózového, dosiek, spôsob, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob je určený na kontinuálnu výrobu dosiek z lignocelulózového vláknitého materiálu, pričom je tento materiál rozdrvený na jemné častice alebo vlákna, vysušený, zlepený a sformovaný do vláknitého koberca a nakoniec stlačený na konečnú dosku. Vytvarovaný vláknitý koberec je v prvom kroku prehriaty v celom svojom objeme pomocou pary, a potom stlačený do podoby aspoň čiastočne vytvrdenej dosky s rovnomernou hustotou. V druhom kroku sú...

Prefabrikovaná oceľobetónová protihluková clona zo zvukopohlcujúceho betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280966

Dátum: 04.12.1996

Autor: Kačeňák Ján

MPK: E04B 1/84

Značky: prefabrikovaná, protihluková, betonů, clona, zvukopohlcujúceho, ocelobetonová

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaná oceľobetónová protihluková clona zo zvukopohlcujúceho betónu, pozostávajúca zo stenového prefabrikátu, zo základového oceľobetónového pozdĺžnika a zo základových stojok, ktorej stenový prefabrikát sa skladá z nosnej oceľobetónovej vrstvy (4) a z čelnej zvukopohlcujúcej vrstvy z pórovitého betónu (5) prierezovo v tvare lichobežníkových zvislých drážok (6) a lichobežníkových zvislých hrán (7), ktorej zvislé bočné steny (8) sú...

Svetelný displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280858

Dátum: 04.12.1996

Autor: Rosenitsch Harald

MPK: G09F 9/33

Značky: světelný, displej

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný displej pozostáva z mriežkového telesa (1) s väčším počtom reflektorov (5), v ktorých sú uložené elektricky ovládateľné svetelné zdroje (2), pričom každý reflektor (5) je prekrytý rozptylovým tienidlom (4) v tvare šošovky. Na dosiahnutie minimálnej konštrukčnej hrúbky a pre dobrú čitateľnosť skupín znakov je každý reflektor (5) vybavený v časti situovanej naproti svetelnému zdroju (2) nepriesvitnou objímkou (6).

Odstredivé čerpadlo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280361

Dátum: 04.12.1996

Autor: Dojčán Jan

MPK: F04D 13/06

Značky: čerpadlo, odstředivé, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Odstredivé čerpadlo, predovšetkým ponorné, pozostáva zo špirálovej skrine (3), v ktorej je uzavreté nasávacím vekom obežné koleso rotora, plášťa (4) s konštantným vnútorným priemerom, statora (5), medzisteny (7) a veka (8) čerpadla, pričom do plášťa (4) s konštantným vnútorným priemerom je upevnená špirálová skriňa (3), stator (5), medzistena (7) a veko (8) čerpadla. Spôsob výroby spočíva v postupnom nalisovaní statora (5) do plášťa (4), plášťa...

Spôsob výroby dvojzložkových mrazených cukroviniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280165

Dátum: 04.12.1996

Autori: Smith Sheila, Houlihan Thomas David, Carrick Gordon Stewart, Duff Kay Jennifer

MPK: A23G 9/26, A23G 9/02, A23G 9/24...

Značky: mrazených, výroby, cukroviniek, spôsob, dvojzložkových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby dvojzložkových mrazených cukroviniek ochladením jadra mrazenej cukrovinky pod -15 °C, výhodne použijúc kryogénnu kvapalinu, potom jeho ponorením do roztoku vodovej zmrzliny, aby sa na jadre vytvorila vrstva vodovej zmrzliny, a potom vytvrdením vrstvy vodovej zmrzliny. Produkty vytvorené týmto spôsobom majú výhodne priemernú veľkosť kryštálov zmrzliny pod 100 mikrometrov.

Mrazené cukrovinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280004

Dátum: 04.12.1996

Autori: Sawant Vijay Arjun, Stewart Murray Fraser, Rayet Jaspal

MPK: A23G 9/02

Značky: mrazené, cukrovinky

Zhrnutie / Anotácia:

Na mrazenú cukrovinku s vrstvou polevy sa najprv nanesie základná vrstva polevy, ktorá obsahuje od 25 % do 100 % hmotn. tuku, a potom sa opäť nanesie zmes polevy, aby sa vrstva dokončila.

Zariadenie na riadenie výkonu nosnej vlny amplitúdovo modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279226

Dátum: 06.11.1996

Autor: Červený František

MPK: H03C 1/62

Značky: výkonu, amplitúdovo, zariadenie, nosnej, vysielačov, modulovaných, riadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo signálového procesora (1), ktorý je prostredníctvom zbernice prepojený s pamäťami (2) RAM, pamäťou (3) EPROM, obvodom (6) predvoľby, číslicovo-analógovým prevodníkom (5), na ktorý je zapojený jednosmerný zosilňovač (10) a s obvodom (7) na vyvolanie resetu. Sériovým kanálom je na signálny procesor (1) pripojený kodér/dekodér (4), pričom na signálny procesor (1) sú zapojené vstupné obvody (8) a výstupný zosilňovač (9).

Spôsob premeny síranu amónneho na síran draselný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279011

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kulla Štefan, Valluš Eduard, Ďuranová Katarína

MPK: C01D 5/08

Značky: síranu, síran, draselný, spôsob, přeměny, amonného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob premeny sa uskutočňuje zmiešavaním vodných roztokov síranu amónneho a chloridu draselného v mólovom pomere čistých solí 1 až 1,25 : 2, pokračuje úpravou pomeru mólov vody k súčtu mólov vstupujúcich solí na 7,5 až 5,0 : 1 dosahovanou odparovaním časti prítomnej vody, nasleduje ochladenie horúcej suspenzie na teplotu + 45 °C až + 20 °C, úprava pH suspenzie prídavkom čpavku na hodnotu 7 až 12, výhodne na hodnotu pH 10, a separácia kryštálu...

Prevodovka s krížovým redukčným mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278966

Dátum: 06.11.1996

Autor: Janek Bartolomej

MPK: F16H 1/32

Značky: křížovým, mechanizmom, redukčným, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka je opatrená jedným vstupným hriadeľom (10) s kľukovými čapmi (17), na ktorých sú otočne uložené kolesá (30) s vonkajším ozubením (33) a s niekoľkými obvodovo rozmiestnenými axiálnymi otvormi (32). Kolesá (30) sú umiestnené medzi prírubami (50) spojenými pomocou priečnych elementov (60) prechádzajúcich s vôľou axiálnymi otvormi kolies (32) tak, že príruby (50) vytvárajú vzájomne nepohyblivú dvojicu, ktorá je otočne uložená proti...

Zariadenie na privádzanie tekutého kovu k ústrojenstvu na plynulé zvislé odlievanie kovovej rúrky, najmä liatinovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278335

Dátum: 06.11.1996

Autori: Gourmel Yves, Pierrel Michel

MPK: B22D 11/00

Značky: zariadenie, odlievanie, najmä, privádzanie, zvislé, rúrky, plynule, ústrojenstvu, kovovej, liatinovej, tekutého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje vstup pre tekutý kov v dolnej časti chladeného prievlaku (67) spočívajúceho na spodku (1) a tvoriaceho so spodkom téglik na umiestnenie kvapalného kovu. Vo vnútri prievlaku (67), v jeho zvislej osi, je súosové rotačné teleso s výškou zodpovedajúcou výške prievlaku (67) a vymedzujúce s ňou prstencový objem kvapalného kovu, pričom v jeho dolnej časti je ústie aspoň pre jedno vedenie na privádzanie kvapalného kovu. Súosové...

Nukleová kyselina kódujúca lymfotoxín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278333

Dátum: 06.11.1996

Autori: Aggarwal Bharat Bhushan, Bringman Timothy Scott, Nedwin Glenn Evan, Gray Patrick William

MPK: C07K 17/00, C07K 1/04, C07K 14/00...

Značky: lymfotoxín, nukleová, kódujúca, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky účinné lymfotoxínové polypeptidy sa syntetizujú rekombinantnou bunkovou kultúrou. Získa sa nová nukleová kyseliny a nové vektory, ktoré ju obsahujú. Prostriedky a postupy podľa vynálezu umožňujú ekonomickú prípravu prostriedkov, ktoré obsahujú jednotné lymfotoxínové polypeptidy a variantné lymfotoxíny s aminokyselinovými sekvenciami, ktoré sa odlišujú od prírodných. Pomocou novej imobilizovanej monoklonálnej protilátky,...

Spôsob výroby esterov kyselín merkaptokarboxylových a alkoholov tvoriacich s vodou azeotropnú zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 278328

Dátum: 06.11.1996

Autori: Labat Yves, Litvine Daniel, Muller Jean-pierre

MPK: C07C 323/52, C07C 319/12

Značky: azeotropnú, spôsob, merkaptokarboxylových, kyselin, výroby, alkoholov, vodou, esterov, tvoriacich

Zhrnutie / Anotácia:

Esterifikácia sa vykonáva kontinuálne v prítomnosti prebytku alkoholu a tvoriaca sa voda sa azeotropne odstraňuje vo vákuu a pri takej teplote, pri ktorej je koncentrácia vody zvyšnej v reakčnom prostredí neustále nižšia ako 0,5 hmotn. %. Uvedený spôsob môže byť použitý hlavne na syntézu oktylesterov kyseliny tioglykolovej.

Rezonančný obvod mikrovlnných integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278324

Dátum: 06.11.1996

Autori: Slobodník Vladimír, Kaboš Pavel

MPK: H01P 7/10

Značky: mikrovlnných, integrovaných, obvod, obvodov, rezonančný

Zhrnutie / Anotácia:

Rezonančný obvod tvorí dielektrický rezonátor (1) s vodivým prstencom (2) uložený v mikrovlnnom integrovanom obvode. Vodivý prstenec (2) je umiestnený na hornej ploche cylindrického dielektrického rezonátora (1). Tento je umiestnený na substráte (5) mikrovlnného integrovaného obvodu, na ktorom je vytvorené napájacie mikropásikové vedenie (4). Nad dielektrickým rezonátorom (1) s vodivým prstencom (2) je umiestnená vodivá doska (3, 6).

Plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1289

Dátum: 06.11.1996

Autor: Novanský Vít

MPK: H05H 1/26

Značky: horák, plazmový

Text:

...konštrukcia plazmového. horáka znesie hypervysoké teploty až 30 000 °C bez toho aby zhorela vlastná tryska.Z ekonomického hľadiska obrovským prínosom je veľmi lacný a všade dostupný zdroj paliva, ktorým je vodná para.Z energetického hľadiska je veľmi výhodný, pretože už po zapálení na vytváranie plazmy nepotrebuje elektrickú energiu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,kde na obr.1 je...

Varná platňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1288

Dátum: 06.11.1996

Autori: Petr Antonín, Petr Aleš

MPK: F24C 7/04, F24C 7/06, F24C 15/10...

Značky: varná, plátna

Text:

...plocha LL je v podstate rovná tak, aby vytvárala čo najväčšiu dosadaciu plochu s nádobou. Na obvode pracovnej plochy LL je varné teleso L vybavené lemom ll vytvarovaným smerom nadol od pracovnej plochy LL tak, že vamé teleso L vytvára v podstate obrátenú plochú misku. Na spodnej ploche Q vamého telesa L je pripevnený, napr. kapilámym spájkovacím spojomvykurovací článok i, ktorý je vytvorený tvarovanou rúrkou výhodne kovovou, v ktorej je...

Zariadenie z plastu na chemickú úpravu technologických vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1287

Dátum: 06.11.1996

Autori: Boledovič Stanislav, Kasala Oto

MPK: C02F 5/00

Značky: plastů, úpravu, chemickú, technologických, zariadenie

Text:

...tlakomerom a otvorí sa vstupný trojcestný ventil tak,aby voda pritekala do hornej časti plastového valca. Pritekajúca voda vytesňuje roztok regeneračnej látky z plastového valca. Rýchlosť vytesňovania sa reguluje ventilom umiestneným na spodnej časti prívodového potrubia pod tryskovým dnom spodnej časti plastového valca. Po vytesnení regeneračného roztoku sa ventil umiestnený na spodnej časti prívodového potrubia pod tryskovým dnom spodnej...

Zariadenia prekládky prevažne kusového tovaru v kontajneroch a výmenných nadstavbách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1286

Dátum: 06.11.1996

Autor: Smešný Jozef

MPK: B66F 7/00

Značky: převážně, zariadenia, kontajneroch, nadstavbách, výmenných, překládky, kusového, tovarů

Text:

...prepravnej dosky upevnené v základnom ráme spolu s panelom ovládania manipulácie manipulačnej plošiny alebo jednotlivých manipulačných rámp.Je výhodné, ak manipulačná rampa má základný a vysúvacíram, ktoré sú upravené do tvaru proti sebe ležiacichJe výhodné, ak vysúvaci rám je opatrený spodnou výstužou, spodnými prepravnými valcami, čelným rámom s obmedzujúcou lištou a tažným mechanizmom vysúvacieho rámu na vozeň upevneným V základnom...

Brzdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1285

Dátum: 06.11.1996

Autor: Sojka Ladislav

MPK: B60T 1/14

Značky: zariadenie, brzdové

Text:

...otočne upevneným na čape spojený prostredníctvom preklzovej spojky, pričom na ramene je upevnený aretačný lement. V tomto pripade sa dá cez pružinu nastaviťmaximálny brzdový moment, pri torom začína brzdový elementTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde je znázornená na obr. 1 základné vytvorenie. pričom výkonový mechanizmus je tvorený pneumatíckým alebo hydraulickým motorom,na obr. 2 variantné vytvorenie, pričom...

Utesnenie otvorovej výplne v stavebných otvoroch konštrukcií obvodových stien budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1284

Dátum: 06.11.1996

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 1/56

Značky: utesnenie, budov, obvodových, konštrukcií, výplně, stien, otvorovej, stavebných, otvoroch

Text:

...tepelné straty únikom tepla infiltráciou vzduchu, nezabezpečuje se tepelná pohoda v miestnosti, znečisťuje sa životné prostredie zvýšeným úletom 50,.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukčný návrh utesnenia podľa technického riešenie, ktorého podstatou je, že vzniknutá medzera, ktorá je tvaru lichobežníkového alebo obdĺžnikového,medzi rámom konštrukcie otvoreovej výplne e ploehou estenie stevebného otvoru obvodovej steny se vzájomne spcji...

Uloženie otočného čapu kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1283

Dátum: 06.11.1996

Autori: Třetina Josef, Totek Zdeněk

MPK: B60G 3/00, B60G 1/00

Značky: čapu, otočného, kolesa, uloženie

Text:

...nenáročnosti jednoduchý systém nastavovania predpätia v uložení. Vlastné nastavenie nie je pritom nutné vykonávať často, pretože ra diálne klzné plochy sú umiestnené V uzatvorenom mazanompriestore a tanierove pružiny svojou deformovateľnostou zaručujú predpàtie aj pri určitom opotrebovaní a deformácii radiálnych klzných plôch. Jednoduchost uloženia otoćného kolesa podľa technického riešenia vrátane nastavovacieho systémupredpàtia v...

Podvozok motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1282

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bezděk Antonín, Kutáč Pavel

MPK: B62D 21/00

Značky: vozidla, podvozok, motorového

Text:

...Pre zvýšenie pevnosti je vhodné spojit rúrkový členpevne s hornou a dolnou stenou spojovacieho dielu pomocou vnútorných výstužných rebier, ktoré výhodne ležia V rovine súmernosti spojovacieho dielu. Taktiež pre zvýšenie pevnosti je vhodné prekryt spojované oblasti hornej steny spojovacieho dielu a horných stien pozdĺžnych nosníkov vonkajšími výstuhami v podobe dosiek. Najvýhodnejšie je vytvorit všetky spoje ako medzi jednotlivými...

Pružinový prevod sily pre vozidlo poháňané jazdcom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1281

Dátum: 06.11.1996

Autori: Novák Miroslav, Kachaňák Josef

MPK: B62M 1/04

Značky: vozidlo, jazdcom, poháňané, převod, pružinový

Text:

...umiestnené ložiská i jednosmerné voľnobežky. Podstatou technického rieše~ niaje, že z oboch strán rámu je na čape nezávisle osadená výkyvnádvojramenná páka, na tlačné rameno ktorej pôsobí hnacia sila P, pričom jej tažné rameno je spojené z jednej strany cez napnutú ťažnú pružinu -s napínacou skrutkou upevnenou priečne v ráme a z druhej strany s tiahlom, ktorého voľný koniec je spojený hnacím členom upevneným cez príslušnú jednosmernú...

Odpružený fúrik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1280

Dátum: 06.11.1996

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B62B 1/00

Značky: fúrik, odpružený

Text:

...rádiusom ukončeného ľavým lôžkom a pravým lôžkom, v ktorých je umiestnená nosné os opatrená dvojicou kolies a dvojicou pru žiacich elementov, pričom nad odpyuženým rámom je umiestnenákorba. Odpružený rám je v mieste uchytenia opatrený ergonomic 2kou antivibračnou rukoväťou. Pružiace elementy zamedzujúce prenos otrasov 2 nerovnosti terénov môžu byť vytvorené budz gumy, pružín, pripadne vzduchovým vankúšom. Konštrukcia odpruženého rámu je...

Zariadenie na výrobu ľahkých oceľových priehradových nosníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1279

Dátum: 06.11.1996

Autori: Strapko Štefan, Šimek Jozef, Vavra Ľubomír, Švaniga Jiří

MPK: B21D 47/00

Značky: ľahkých, oceľových, výrobu, nosníkov, zariadenie, priehradových

Text:

...V priečnom smere. Prísun pásky k zásobníku l znázorňuje smer šípky. Na vytvarovanie požadovaného tvaru lišty slúži profilovací stroj g. Výsledný tvar lišty postupuje cez letmé nožnice gndo odoberacieho žľabu 4. Po vyvalcovaní potrebnej dĺžky lišty dochá dza k prestrihnutiu profilu prostredníctvom letmých nožnic Q.Drôt, z ktorého sa vyrába priehradovina je uložený v stojane §, ktorý je otočný okolo svojej osi. Prisun drôtu k stojanu...

Uloženie pozdĺžneho ramena nápravy, najmä nápravy tvorenej výkyvnými polonápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1278

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bezděk Antonín, Kutáč Pavel

MPK: B60G 11/00

Značky: uloženie, najmä, ramena, tvorenej, pozdĺžneho, nápravy, výkyvnými, polonápravami

Text:

...dĺžky závesu a tým polohy pozdĺžneho ramena voči pevnej časti preoptimálne vyžitie zdvihu pružiaceho elementu pri preperovani.Na fixovanie nastavenej dĺžky závesu je spojovacia skrutka vybavená zaistovacimi maticami dotiahnutými protiZ hľadiska jednoduchosti konštrukcie je výhodné umiestnit hlavicu prvého kĺbu na ćape vytvorenom na prvom konci pozdĺžneho ramena a hlavicu druhého kĺbu na čape upevnenom na pev nej časti vozidla.Uloženie...

Rebrové gumokovové koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1277

Dátum: 06.11.1996

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B60B 9/00

Značky: gumokovové, rebrové, koleso

Text:

...štyroch rebier navzájom tvoriacich ucelenú monolitnú pružnú sústavu, pričom vnútorný prstenec je opatrený kovovým nábojom. Vonkajší prstenec,vnútorný prstenec a sústava zakrivených rebier je vytvorená ako kombinácia gumokaučukovej zmesi a oceľovej výplne napriklad oceľový kord v pomere 5050 až 8020 objemových dielov v prospach gumokaučukovej zmesi. Jeho výhodou je, že zaťaženie na koleso je rozkladané do celej sústavy, čo zabezpečujú...

Uzavierací mechanizmus zaraďovacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1276

Dátum: 06.11.1996

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: mechanizmus, vozidla, páky, motorového, uzavierací, zaraďovacej

Text:

...pevne spojenou e bočnou stenou tunelu podlahy motorového vozidla pripadne ešte s podlahou motorového vozidla. ktorého podstata spočíva v tom, že zámok je vybavený najmenej Jednou uzavieracou závorou upravenouVýhodou uzavieracieho mechanizmu podľa technického riešenia je to. že vplyvom uzavieracej závory je možné skrátiť nosnú konzolu zámku tak. že uzavieracia závora prechádza bočnou stenou .tunelu podlahy motorového vozidla. čim sa...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1275

Dátum: 06.11.1996

Autori: Svoboda Radim, Horniecký Milan, Kalina Luboš, Martinec Jozef, Horák Luboš, Doubek Pavel, Froleš Jan, Šíma Marek, Novák Vladimír

MPK: B61L 29/00

Značky: zabezpečovacie, zariadenie

Text:

...spojom so zálohovým technologickým počítačom prvej vetvy, siedmym dátovým spojom so zálohovým technologickým počítačom druhej vetvy. Hlavný technologický počítač prvej vetvy a zálohový technologický počítač prvej vetvy sú spojené ôsmym dátovým spojom s vykonávacou častou. Hlavný technologický počítač druhej vetvy a zálohový technologický počítač druhej vetvy sú spojené deviatym dátovým spojom s vykonávacou častou. Vykonávaciu časť tvorí...

Zariadenie na uloženie nadstavby na podvozku vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1274

Dátum: 06.11.1996

Autor: Kutáč Pavel

MPK: B62D 21/00

Značky: nadstavby, uloženie, zariadenie, podvozku, vozidla

Text:

...Prostriedky pre upevnenie konzolsú výhodne tvorené otvormi, ktorými prechádzajú upevňovacie skrutky.Zariadenie na uloženie nadstavby umožňuje aj u vozidiel,ktorých podvozok obsahuje nosnú rúru chrbticovovej koncepcie,dosiahnut nízku výšku podlahy nadstavby nad vozovkou. To má priaznivé dôsledky vo zväčšení úložného priestoru nadstavby pri zachovaní výšky vozidla, v jednoduchšej manipulácii s dopravovaným tovarom a V znížení polohy...

Tepelnoizolačná strešná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1273

Dátum: 06.11.1996

Autor: Macík Ignác

MPK: E04D 13/16, E04B 7/00, E04B 1/62...

Značky: zostava, strešná, tepelnoizolačná

Text:

...prierez vrstvami strešnej zostavy podľa tohoto technického riešenia a obr.2 znázorňuje skladbu tepelne izolačného panelu s jeho okrajovou úpravou po celomNa vybudovanú stavbu sa z drevených hranolov (krokiev) prierezu 200 x 60 mm zhotovi konštrukcia základného krovu l šikmej strechy. Medzi krokvy sa zhotovia klieštiny vytvárajúce základne rámy pre tepelne izolačné panely g. Mimo stavby sa zostavia tepelne izolačné panely g IZODACH s...

Vonkajší poistkový spodok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1272

Dátum: 06.11.1996

Autori: Man Jaroslav, Král Josef, Černý Pavel

MPK: H01H 71/02, H01H 71/00

Značky: poistkový, vonkajší, spodok

Text:

...obsahujúci základnú dosku 1, umiestnenú napríklad na neznázornenom nosnom stĺpe vonkajšieho vedenia, na ktorej je v príkladnom vyhotovení upevnený podporný izolátor g, pričom k hornej časti podporného izolátora g je pripevnený prvý pripojovací pásik à s poistkovým kontaktom na uchytenie jedného konca známej poistkovej patróny. Na prvom pripojovacom pásiku 1 je známym spôsobom uchytený neznázornený fázový vodič, ktorý na svojom opačnom...

Odperovanie výkyvných polonáprav motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1271

Dátum: 06.11.1996

Autori: Blažek Ladislav, Staníček Petr, Kutáč Pavel

MPK: B60G 11/00

Značky: motorového, vozidla, polonáprav, odperovanie, výkyvných

Text:

...podľa predloženého technického riešenia sa zníži riziko poškodenia tekutinovej pružiny pri prejazde akýmkoľvek terénom, pretože vďaka šikmému umiestneniu tekutinovej pružiny a opretiu jej horného čela o opornú plochu. umiestnenú nad nosnou rúrou sa pružina nachádza podstatne vyššie nad terénom než u zvisle umiestnených tekutinových pružin a je v podstate zo spodu chránená nosnou rúrou. Ďalšia výhoda predkladaného technického riešenia je v...

Držiak stavebného obkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1270

Dátum: 06.11.1996

Autor: Mersich Marino

MPK: E04F 19/06

Značky: obkladu, držiak, stavebného

Text:

...obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na priloženom výkrese, kde obr.l znázorňuje rez obloženou stenou s použitímdržiaka a obr.2 znázorňuje čelný pohľad na konštrukciu držiakaNa obrázku l je znázornené uchytenie obkladových dosiek g pomocou držiaka Q upevneného skrutkovým spojom lg na obkladanú stenu l, pričom opačná časť spodnej obkladovej dosky 3 je rovnako uchytená ako spodná časť znázornenej hornej obkladovej...

Lisovací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1269

Dátum: 06.11.1996

Autor: Molnár Jozef

MPK: B30B 13/00

Značky: lisovací, kontajner

Text:

...kontajnera - nedeleného. Po zaplnení zásobníkovej časti g odpadovým materiálom a ukončení lisovacie ho cyklu, obsluha najprv odpojí dvojicu upínacích hákov Q. Po odtiahnutí zásobníkovej časti g od lisovacej časti l pomocou nakladača obsluha zatvorí lisovací otvor g v zásobníkovej čas ti g a obdobne ako u lisovcieho kontajnera-nedeleného odvezie zásobnikovú časť g na vyprázdnenie.2. Opis lisovacieho kontajnera - nedelenéhoJe riešený ako...