Archív za 1996 rok

Strana 17

Programovateľné staničné zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1053

Dátum: 10.01.1996

Autori: Nezhoda Jiří, Žilka Jiří, Klaška Václav, Grúň Jan, Martiník Jan, Smolík Richard

MPK: G05B 15/02

Značky: staničné, zariadenie, zabezpečovacie, programovatelné

Text:

...do stojanu, ďalej okrem ističov sú tri pozicie pre relé, zaistujúce pomocné funkcie pre celý ,stojan, ďalej pod ističmi sanachádza pat radov relé, ovládajúcich prvky v koľajišti, ďalej V strednej časti sú umiestené dva mikropoćítače a pod týmito mikropočítačmi - je umiestnených ďalších devàt radov relé,ovládajúcich prvky V koľajišti, teda celý stojan má celkovo štrnást reléových sád, ovládajúcich výhybky návestidlá alebo...

Zmesový cement

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1052

Dátum: 10.01.1996

Autori: Hečko František, Chrenko Anton, Jurkovič Pavol

MPK: C04B 7/02, C04B 18/08

Značky: zmesový, cement

Text:

...alespoň 5Podstatou tohto riešenia je zmesný cement pevnostných tried 22,5 až 42,5 na báze portlandského cementu, ktorý pozostáva z 45 až 70 hmotn. jednozložkového portlandského cementu pevnostnej triedy 42,5 a z 55 až 30 hmotn. jemnej frakcie elektrárenského popolćeka s merným povrchom minimálne 400 nŕ.kg.Zmesný cement podľa tohto riešenia sa vyrába homoqenizáciou jednozložkového portlandského cementu s jemnou frakciou...

Vlákno pre kefárske a iné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1051

Dátum: 10.01.1996

Autor: Hornoveský Ján

MPK: A46D 1/04, A46D 1/00, A46D 9/00...

Značky: vlákno, kefárske, výrobky

Text:

...na povrchu vlákna je pravidelné alebo nepravidelné s pravidelnými, alebo s nepravidelnými vzdiaIenostami od seba.Výstupky alebo vybratia môžu byt tvorené ako časti pravidelnej alebo nepravidelnej špirály, s pravidelným alebo nepravidelným stúpaním, ovinutej na časti alebo na celom povrchu vlákna. Na povrchu vlákna môže byt jeden alebo viac vedľa seba umiestnených výstupkov v tvare špirály.Výstupky môžu byt tvorené izolovanými...

Informačný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1050

Dátum: 10.01.1996

Autor: Cicholes Štefan

MPK: G09F 21/04, G09F 15/00

Značky: nosič, informačný

Text:

...vyhotovená V Iubovoĺnej mierke vo vztahu k jeho panchromatickej časti. Jej umiestnenie je pritom z priestorového hladiska úplne iubovolné, pokial spíňa podmienku, že je umiestnená V zhodnej rovine vzhladom na panchromatickú čast.Popísaným riešením vzniká informačný nosič s vysokou mierou čitateĺnosti informácie, ktorá je V ňom obsiahnutá.Rôzne uhly snímania takéhoto produktu umožňujú konštantný informačný zisk. Rozlišovacia schopnost...

Interdigitálna elektróda s labyrintovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1049

Dátum: 10.01.1996

Autori: Ivanusyk Peter, Antal Juraj

MPK: C25B 11/02

Značky: elektroda, interdigitálna, labyrintovou, strukturou

Text:

...súčasných mikroelotronických postupov pri prípraveuultílayorovýoh Výhodou Je vysoká mIuLoLHľJZÍCLa 2 pro Jiologlcké apsu vyrába niekoľko typov interdigitálnyoh 1 ekt reheuoritou štruktúrou. lo ravu je pomerne jednoduchá, vďaku jej pravouhlej štruktfro. enů hustotu siločíar elektriclusporiadanie olektród jo sršuuie. Kruhový tvar eleknevýhodou Jo oumoutulný vývod kožijšíe elektrické uapájunío olktróoíoktríuky vouinfuh dráh ąmelzitloktrődového...

Vyklápacia posteľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1048

Dátum: 10.01.1996

Autor: Januška Jaroslav

MPK: A47C 17/40

Značky: vyklápacia, postel

Text:

...a nedochádza k problémom s rozdielom so to býva pri poschodových posteliach. V sklopenejdielov ako i uvedené výhody zostávajú zachované. Použitie jednotlivých spôsobov potom vytvára ešte dalšie možnosti využitia. Japríklad pri vyklápani okolo kratšej strany je možné podperu - rebrík využívať v sklopenej polohe ako rebrinu na cvičenie. Foložením voľného konca výklopnej časti na stoličky alebo podlahu vznikne šikmá lavička na posilovacie...

Univerzálna skladacia bunka kontajnerového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1047

Dátum: 10.01.1996

Autor: Slatkovský Ivan

MPK: E04B 1/12

Značky: buňka, kontajnerového, skladacia, univerzálna

Text:

...vytvorený z panelov demontovanej bunky.Bunka podľa obr. 1 pozostáva z podlahového panelu L. bočné ho panelu g s dverami. čelného panelu Q a stropného panelu §..3 Bunka podľa obr. 2 pozostáva z podlahového panelu L. bočného pa~ nelu g s oknom, čelného panelu 5 a stropného panelu §. Na obr. 3 je znázornené osadenie bočných panelov g. g na podlahovom paneli L. Podlahový panel L má v každom rohu privarený kovový stĺp Z. Medzi rohovými stĺpmi Z...

Škridla na umiestnenie antény

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1046

Dátum: 10.01.1996

Autor: Kiss Peter

MPK: E04D 1/02, E04D 1/08, E04D 1/04...

Značky: umiestnenie, antény, škridla

Text:

...antény sa môžu použiť podľa potreby priamo pri robeni nových striech alebo môžu nahradiť už skôr urobenú montáž antényvymenenim dvojdrážkovej betónovej Škridle s rovným povrchom soŠkridlou na umiestnenie antény.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je znázornená škridla na umiestnenie antény s kuželovitým výstupkom.Na obr č.1 je znázornená Škridla na umiestnenie antény v pôdorysnom pohľade, na obr.č.2 je znázornenýbočný...

Zapojenie elektronickej jednotky na vyhodnotenie zmeny kapacity senzora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1045

Dátum: 10.01.1996

Autori: Sághy Jozef, Čičmanec Pavol, Krasula Luboš

MPK: H03K 17/00

Značky: změny, kapacity, elektronickej, jednotky, vyhodnotenie, senzora, zapojenie

Text:

...kde analógovú časť tvorí zapojenie predzosilňovača 1, pásmoveho filtra 2, zosilňovaća Q a obvodu 3 kontroly senzora. Komparátor Q. zapojený na výstup zosilňovača Q, impulzný filter Q a koncový stupeň 1 sú súčasťou digitálnej časti jednotky.V náhradnej schéme zapojenia senzora na báze koaxiálneho kábla podľa obr.2 predstavuje E odpor, cez ktorý je kábel polarizovaný jednosmerným napätím. Odpor El, zatažovaci odpor Ez, izolačný odpor B a...

Prekladacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1044

Dátum: 10.01.1996

Autor: Lipovský Milan

MPK: B65H 18/28

Značky: zariadenie, prekladacie

Text:

...sú dva na seba pritlačené a protismerne odvaľované valce na podávanie vystuženého materiálu. Prvý valec ł je opatrený vstupným prstencom 3 so sústavou háčikov 5 so šikmým sklonom k vystuženému materiálu li, rozmiestnených rovnomer ne po obvode vstupného prstenca Q striedavo so stabilizačnýmíplieškami łâ, zhotovenými ako plné obdlžniky postavené radiálnepodĺžke vstupného prstenca 3. Na prvý valec 1 je namontovaný ajvýstupný prstenec 5 s...

Univerzálna čistiaca hubka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1043

Dátum: 10.01.1996

Autor: Guttman Juraj

MPK: B32B 5/14, B32B 3/26, C08L 75/04...

Značky: čistiaca, univerzálna, hubka

Text:

...hubka podľa riešenia, ktorej podstata spočíva V tom, že pozostáva 2 jadra tvoreného penovou nasiakavou hmotou, pokrytého umelohmotovým temtilným materiálom. Výhodne je. keď penovou nasiakavou hmotou je polyuretan. Umelohmotový textilný material môže byť tvorenývlákien musi byť najmenej 220.Hpdzi hlavne výhody .univerzálnej čistiacej hubky podľa riešenia patrí jej vysoká trvanlivoeť, ktorú eabezpećuje používaný novrchový materiál...

Antireumatický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1042

Dátum: 10.01.1996

Autor: Zathurecký Ladislav

MPK: A61K 35/78

Značky: prípravok, antireumatický

Text:

...pôsobením éterických olejov kosodreviny a ďalších liečivých aromatických rastlín spolu s osvedčenými bolesti utišujúcimi liečivami. Výsledkom tejto kombinácie je rýchly nástup povrchového pôsobenia prípravku na mieste aplikácie, ústup bolesti spojený s pocitom úlävy bez nežiadúcich a vedläjšich účinkov doplnený príjemnou vôňou po odparujúcich sa éte rických olejoch aromatických rastlín.Podstata vodno-liehového antireumatického prípravku...

Univerzálny stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1041

Dátum: 10.01.1996

Autor: Holub Milan

MPK: A63H 33/12, E04B 1/24, E04C 2/08...

Značky: stavebnicový, systém, univerzálny

Text:

...byť opatrené otvorom alebo zarážkou.Univerzálnym stavebnicovým systémom podľa riešenia sa dosahuje geometrická variabilita, zvýšenie únosnosti a stability nadstavovanim dielcov do výšky a do priestoru, jednoduchá skladovateľnosť, montáž ako i demontáž, technicky a ekonomicky sa jedná o nenáročnú výrobu. Pri vzájomnom spájani stavebných dielcov sa používa spojovací materiál rovnakej veľkosti. Ďalšou riešenia je, ževýhodou tohoto...

Výťahový stroj s hydrostatickým prenosom výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1040

Dátum: 10.01.1996

Autor: Krížik Vladislav

MPK: B66B 11/04, B66B 9/04

Značky: stroj, výťahový, prenosom, výkonu, hydrostatickým

Text:

...bežne vyrahaný elektromotor je výhodnejši 2 hladieka ceny aj z hľadiska údržby.Pre výťahy e väčšími rýchloeťami nie sú potrebne drahe viaorýchlostne elektromotory.Ak je hydraulický agregat umieetnený na podlahe etrojovne a je pružne uložený. vibrácie ea nebudú prenášať na konštrukciu budovy. nakoľko hydraulický agregát je e trakčným hydromotorom výťahu prepojený len tlakovými hadioami bez inej mechanickej väzby.Klietka výťahu je...

Žiaruvzdorné periklas-forsterito-spinelitické stavivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1039

Dátum: 10.01.1996

Autori: Garlathy Ladislav, Varga Peter, Toporčák Štefan

MPK: C04B 35/03

Značky: žiaruvzdorné, stavivo, periklas-forsterito-spinelitické

Text:

...oxidu kremičitého od 43,0 až 47,0 hmotn. a s veľmi nízkym obsahom alkálií, do 1,5 hmotnKaolinit uvedeného zloženia sa zomelie na jemnosť minimálne 90 hmotn. pod 0,06 mm a mieša sa bud s kaustickým čistým magnezitom alebo čistým slinutým magnezitovým slinkom s obsahom oxidu horečnatého minimálne 97 hmotn. pomletým na jemnosť pod 0,06 mm minimálne 90 hmotn Najvýhodnejší pomer zamiešania kaolinitu a horečnatého materiálu je l,2 l a 11. Tento...

Zariadenie pre šikmé a vertikálne vegetačné plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1038

Dátum: 10.01.1996

Autor: Majerčák Ján

MPK: A01G 9/02

Značky: vegetačné, vertikálně, plochy, zariadenie, šikmé

Text:

...a prednou stenou L profilu z prírodného materiálu, sa dosiahne pružná nádoba, odstrañujúca vnútorné napätie vplyvom teplotných zmien a tlaku koreňového systému rastlín, umožňujúca aj jeho preras tanie medzi pestovateľskými nádobami. Dosiahne sa aj väčšiaV zariadení, ktorého drenážny systém je tvorený tvarovaným dnom, opatreným odvádzacím zariadením kvapaliny a spodnou časťou prednej steny L profilu, medzi ktorými je vložený pás geotextílie, sa...

Brúsny materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1037

Dátum: 10.01.1996

Autor: Pišťanský Emil

MPK: C08J 5/14

Značky: brusný, materiál

Text:

...materiál je mäkký, dobre sa prispôsobuje brúsenému výrobku. Vzhľadom k tomu, že je ľahký, dostatočne pevný a nie je krehký, nedochádza k jeho roztrhnutiu odstredivousilou. V pripade, ak dôjde k roztrhnutiu brúsneho materiálu utrhnutá časť je takBrúsny materiál pozostáva z 2000 g 16 vodného roztoku polyvinylalkoholu(Sloviol R), 200 g chloridu sodného (NaCl), 200 g 16 °/o vodného roztoku emulgačného činidla, 3800 g brusiva SíC (C 48 s...

Bitúmenová emulzia, zmes s jej obsahom a spôsob povrchovej úpravy ciest s jej využitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 281591

Dátum: 10.01.1996

Autori: Hackl Alois, Eybl Leopold

MPK: C08L 95/00, C10C 3/00, C09J 195/00...

Značky: spôsob, obsahom, využitím, ciest, emulzia, povrchovej, úpravy, bitumenová

Zhrnutie / Anotácia:

Bitúmenová emulzia na výrobu zmesi na použitie za studena alebo povrchov ciest, alebo ulíc s obsahom bitúmenu a zmäkčovacej zložky, ako aj prípadne s prísadami, spojivami, emulgátormi, sušivom, elastomérmi, sieťovanie podporujúcimi látkami a podobne, pričom zmäkčovacia zložka je rastlinný olej alebo od neho odvodený derivát s tým, že 50 až 99 hmotn. % tvorí bitúmen a ako zmäkčovacia zložka je prítomný v množstve 1 až 50 hmotn. % rastlinný olej,...

Spôsob čistenia 10-desacetylbaccatinu III a Taxoteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 281542

Dátum: 10.01.1996

Autori: Durand André, Margraff Rodolphe, Gerbaud Alain

MPK: C07D 305/14, A61K 31/335

Značky: 10-desacetylbaccatínu, taxoteru, čistenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob čistenia 10-desacetylbaccatinu III a Taxoteru odstredivou rozdeľovacou chromatografiou medzi dve čiastočne miešateľné fázy tvorené vodou a nechlórovanými a netoxickými rozpúšťadlami zvolenými z množiny zahŕňajúcej alkoholy, étery, estery, ketóny a alifatické uhľovodíky, ktorého podstata spočíva v tom, že na čistenie 10-desacetylbaccatinu III sa použije zmes alifatického uhľovodíka, esteru, alkoholu a vody, ktorej rozdeľovací...

Spôsob inhibície termofilných mikroorganizmov v prítomnosti vodných médií obsahujúcich cukry

Načítavanie...

Číslo patentu: 281480

Dátum: 10.01.1996

Autor: Pollach Günter

MPK: C13D 1/00

Značky: spôsob, přítomnosti, cukry, termofilných, mikroorganizmov, vodných, obsahujúcich, inhibície, médií

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob inhibície termofilných mikroorganizmov za prítomnosti vodných médií obsahujúcich cukry spočíva v tom, že sa na cukry obsahujúce vodné médiá nechá pôsobiť prídavný prostriedok na báze chmeľu pri teplote v rozmedzí 50 až 80 °C. Obzvlášť vhodný je tento spôsob na konzerváciu tepelne získaných extraktov z cukrovej repy a cukrovej trstiny.

Omietniková a ochranná lišta na okenné rámy, dverné rámy a podobne a ich napojenie na omietku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281398

Dátum: 10.01.1996

Autor: Braun August

MPK: E04G 21/30, E04F 19/04, E04F 13/06...

Značky: lišta, podobně, omietniková, rámy, napojenie, okenné, dverné, ochranná, omietku

Zhrnutie / Anotácia:

Omietniková a ochranná lišta (18) na okenné rámy (8), dverné rámy a podobne a ich napojenie na omietku (46, 48), obsahuje základňovú časť (20), vybavenú na svojej opačnej strane lepiacim pásikom (16) na upevnenie lišty (18) na okennom ráme (8), dvernom ráme alebo podobne a na svojej prednej strane (52) najmenej jednou pozdĺžne prebiehajúcou stojkou (22), pričom so základňovou oblasťou (20) lišty (18) je odlamovacím spojovacím mostíkom (44) so...

Tesniace zariadenie na utesňovanie škár medzi primárnym a sekundárnym betónovým telesom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281294

Dátum: 10.01.1996

Autor: Schmid René

MPK: E02D 15/00, E04B 1/68

Značky: tesniace, škár, primárnym, utesňovanie, betónovým, telesom, sekundárnym, zariadenie, medzi

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zostavené aspoň z jednej injekčnej hadice (14) alebo injekčného kanálu (12, 13) alebo podobne, ktorý je položený na povrchu primárneho betónového telesa, ktorý je obklopený sekundárnym betónovým telesom a ktorý vytvára injekčnú dráhu tesniaceho média vnútri betónových telies, a z ktorého pri injektovaní vystupuje tesniace médium do škár betónového telesa, a z cieľového telesa (1), ktoré tvorí dutinu v sekundárnom betónovom telese...

Spôsob výroby celulózových vlákien a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281292

Dátum: 10.01.1996

Autori: Schwenninger Franz, Zikeli Stefan, Jurkovic Raimund, Rüf Hartmut, Ecker Friedrich

MPK: D01D 5/088, D01D 5/06, D01F 2/00...

Značky: celulózových, vykonávanie, zariadenie, spôsob, tohto, výroby, vlákien, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Celulózové vlákna sa vyrábajú tvarovaním teplého roztoku celulózy v terciárnom aminoxide na filamenty, filamenty sa chladia a nadväzne zavádzajú do zrážacieho kúpeľa, aby sa rozpustená celulóza zrazila, pričom je tvarovaný roztok pred zavedením do zrážacieho kúpeľa vystavený ochladeniu v podstate laminárnym prúdením plynu. Zvlákňovacie zariadenie má prívod chladiaceho plynu a zvlákňovaciu dýzu (1') so zvlákňovacími otvormi, ktoré sú v podstate...

Prednizolónové deriváty, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281226

Dátum: 10.01.1996

Autori: Zech Karl, Flockerzi Dieter, Beume Rolf, Amschler Hermann (zosnulý), Riedel Richard, Stoeck Michael, Postius Stefan

MPK: A61K 31/58, C07J 71/00

Značky: prednizolónové, obsahom, deriváty, liečivá, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a epiméry vzorca (Ia) - R epimér a (Ib) - S epimér sú vhodné na použitie vo farmaceutickom priemysle na výrobu liekov, majú protizápalové, antiproliferatívne, imunosupresívne, antiprurigózne a vazokonstrikčné vlastnosti, na liečbu dermatóz rôznych druhov, ďalej sú primárne vhodné na topikálne použitie v inhalačnej forme na terapie bronchiálnej astmy.

Koľajový nákladný vlak na prepravu a na nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 281171

Dátum: 10.01.1996

Autor: Hertelendi Josef

MPK: B61D 15/00, E01B 29/17, B61D 3/16...

Značky: nákladný, dlhých, koľajníc, vykladanie, nakladanie, prepravu, koľajový

Zhrnutie / Anotácia:

Tento vlak (1) má viacej na podvozkoch (2) uložených nákladných vozov (3), ku ktorým sú priradené v pozdĺžnom smere voza vo vzájomnom odstupe upravené koľajnicové podpery (6). Tie sú otočne uložené na stĺpiku (10) podpery okolo zvislej osi (9) z prevádzkovej polohy, upravené kolmo na pozdĺžny smer voza (1), do mimoprevádzkovej polohy, upravené v pozdĺžnom smere voza (1) a sú v požadovanej polohe upevniteľné prostredníctvom aretačného...

Pojazdné zariadenie na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281151

Dátum: 10.01.1996

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 29/17, E01B 29/02, B61D 15/00...

Značky: koľajových, polí, pojazdné, prepravu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdné zariadenie (1) na odoberanie, ukladanie a prepravu koľajových polí (6) zhotovených z koľajníc (4) a podvalov (5) sa skladá z nosného rámu (13) s výškovo prestaviteľnými nosnými mechanizmami (19), ktoré majú zdvíhací mechanizmus (3), ako aj z prepravného vozňa (2), ktorý je nezávisle pojazdný od zdvíhacieho mechanizmu (3) a na ktorom je uložené koľajové pole (6) spolu so zdvíhacím mechanizmom (3). Nosný rám (13) je podopierateľný na...

Lyofilizovaný prípravok obsahujúci 1,1′, 1″-fosfinotioylidíntrisaziridín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280840

Dátum: 10.01.1996

Autori: Velez Jorge, Zamora Lourdes, Hoffman Joe, Ku Mannching

MPK: A61K 9/19, A61K 31/675

Značky: 1"-fosfinotioylidíntrisaziridín, lyofilizovaný, výroby, obsahujúci, 1,1, prípravok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný lyofilizovaný prípravok obsahujúci 1,1',1''-fosfinotioylidíntrisaziridín (tiotepa) pre parenterálne podávanie, pripraviteľný tak, že sa a) vyrobí vodný roztok 1,1',1''-fosfinotioylidíntrisaziridínu b) k tomuto vodnému roztoku sa pridá farmaceuticky vhodná báza v množstve dostačujúcom na úpravu pH výsledného roztoku na hodnotu v rozmedzí od 7 do 9 a c) výsledný vodný roztok sa lyofilizuje. Tento prípravok sa vyrába tak, že sa pred...

Spôsob inhibície rastu patogénnych baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280542

Dátum: 10.01.1996

Autori: Nocquet Jacques, Berglund Maria

MPK: A23B 4/12, A23P 1/04

Značky: patogénnych, rastu, bakterií, spôsob, inhibície

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob inhibície rastu patogénnych baktérií v chladených varených mäsových výrobkoch znížením hodnoty pH najmenej na 5,7 zahŕňa zmiešanie zapuzdreného produktu v časticovej forme, zahŕňajúcej kapsuly obsahujúce kyselinu octovú v jedlom lipide s mäsovým výrobkom pred varením.

Spôsob výroby kondenzovaného karbapenémového derivátu a medziprodukt na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280488

Dátum: 10.01.1996

Autor: Tughan Garfield Cecil

MPK: C07D 477/00

Značky: karbapenémového, spôsob, výroby, medziprodukt, výrobu, kondenzovaného, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kondenzovaného karbapenémového derivátu s antibakteriálnym účinkom vzorca (I), spočívajúci v tom, že sa podrobí hydrogenolýze karbapenémový derivát vzorca (II) a prípadne sa výsledná karboxylová skupina izoluje vo forme svojej soli.

Stojan s najmenej dvomi priečne k sebe prebiehajúcimi tyčami s uzatvoreným profilom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280402

Dátum: 10.01.1996

Autor: Riehm Thomas

MPK: F16B 7/04

Značky: stojan, profilom, priečne, najmenej, tyčami, dvomi, prebiehajúcimi, uzatvoreným

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan má aspoň dve priečne k sebe prebiehajúce tyče (2a, 2b) s uzatvoreným profilom a aspoň jednu spojku (3), ktorá obidve tyče (2a, 2b) v odstupe od seba spája. Spojka (3) má teleso západky (7), ako aj rozpínacie zariadenie (C), pričom teleso západky (7) zaberá hlavovým koncom (B) do podrezanej drážky (5) jednej tyče (2b) a pätným koncom (A) v dutine (17) na čelnej strane druhej tyče (2a). Teleso západky (7) je vyhotovené v tvare U....

Deriváty kyseliny hydroxymetylfurazánkarboxylovej, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 280354

Dátum: 10.01.1996

Autori: Schönafinger Karl, Bohn Helmut

MPK: C07D 271/08, C07D 413/12, A61K 31/41...

Značky: použitie, látky, prostriedok, spôsob, farmaceutický, hydroxymetylfurazánkarboxylovej, výroby, obsahujúci, tieto, deriváty, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny hydroxymetylfurazánkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, spôsobu ich výroby, ich použitia na výrobu liečiv na ošetrenie kardiovaskulárnych ochorení a farmaceutického prostriedku tieto látky obsahujúceho.

Povlaková hmota na sklené povrchy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280239

Dátum: 10.01.1996

Autori: Vallerien Sven-uwe, Grüning Burghard, Eisen Heinz-günther

MPK: C03C 17/30, C03C 17/28

Značky: hmota, sklené, povrchy, použitie, povlaková

Zhrnutie / Anotácia:

Povlaková hmota obsahuje ako filmotvornú zložku ester monokarboxylovej alebo dikarboxylovej kyseliny s celkom až 40 atómami uhlíka v molekule a hmotnostne až 10 % alkylovými skupinami modifikovaných siloxánov všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 a R2 metyl alebo C8-24alkyl a aspoň dve skupiny R1 alebo R2 v molekule znamenajú alkyl s dlhým reťazcom, m = 1 až 200 a n = 0 až 50, ako tiež prípadne neiónové emulgátory, zahusťovadlá, konzervačné...

Kľukový pohon hnacieho mechanizmu stierača na motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280208

Dátum: 10.01.1996

Autor: Rienhardt Hans Peter

MPK: B60S 1/16

Značky: hnacieho, mechanizmu, kľukový, vozidlo, motorové, pohon, stierača

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je kľukový pohon (9) hnacieho mechanizmu stierača na motorové vozidlo, skladajúci sa z páky (10) a kľuky (8), ktorá je s ňou spojená otočným kĺbom (11), pričom kľuka (8) je otočne pripojená excentricky k hnaciemu ozubenému kolesu, najmä závitovkovému kolesu (4) hnacieho mechanizmu, a páka (10) je neotočne spojená alebo spojiteľná s hriadeľom (12) stierača. Kľuka (8) a páka (10) sú navzájom otočne spojené bajonetovým spojom...

Spôsob zvýšenia výkonnosti koryneformných baktérií vylučujúcich L-lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280158

Dátum: 10.01.1996

Autori: Bachmann Bernd, Kircher Manfred

MPK: C12N 1/20, C12P 13/08

Značky: zvýšenia, výkonnosti, vylučujúcich, bakterií, l-lyzín, koryneformných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia výkonnosti koryneformných baktérií vylučujúcich L-lyzín sa vykonáva indukciou rezistencie kmeňov proti beta-metylesteru kyseliny L-asparágovej a znížením aktivity citrátsyntázy v porovnaní s rodičovskými kmeňmi.

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280081

Dátum: 10.01.1996

Autori: Kursawe Marion, Horstmann Michael, Dzekan Horst

MPK: A61K 9/70, A61K 31/565

Značky: výroby, terapeuticky, spôsob, transdermálny, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný transdermálny terapeutický systém, obsahujúci ako účinnú látku 17-beta-estradiol vrstvovito usporiadaný na zadnej vrstve, ktorá v podstate neprepúšťa účinnú látku a vlhkosť, jednej alebo viacerých matricových vrstiev a prípadne vrstvy lepivej, kde aspoň jedna matricová vrstva alebo lepivá vrstva obsahuje bezvodý 17-beta-estradiol v kryštalickej forme. Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému spočíva v tom, že sa najprv...

Stavba odolná proti zemetraseniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280051

Dátum: 10.01.1996

Autor: Thomann Bernard

MPK: E04H 9/02

Značky: zemetraseniu, stavba, odolná, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Horizontálna kruhová základňa (1) stavby je formovaná z dielcov zapadajúcich do seba a usporiadaných lúčovito, vertikálnu poschodovú konštrukciu (2) tvoria piliere (9 a 10) opierajúce sa o horizontálnu základňu, strešná konštrukcia (3) sa opiera o piliere a konštrukcia stavby je vybavená napnutými lanami (6 a 19), obopínajúcimi jednak v horizontálnej rovine kruhovú základňu a jednak vertikálne a radiálne stavbu od okraja základne cez strešnú...

Spôsob fermentačnej výroby aminokyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279888

Dátum: 10.01.1996

Autori: Friedrich Heinz, Pfefferle Walter, Lotter Hermann, Degener Wolfgang

MPK: C12P 13/04, C12P 13/08

Značky: výroby, aminokyselin, fermentačnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej výroby aminokyselín, pri ktorom sa kultivuje kmeň rodu Brevibacterium alebo Corynebacterium produkujúci jednu alebo viacero aminokyselín v živnom prostredí a na konci fermentácie sa z kultivačnej kvapaliny izoluje aminokyselina alebo aminokyseliny. Bakteriálna kultúra má po fáze silného rastu dispozícii menej využiteľného zdroja uhlíka na to, aby mohla v dôsledku konštrukcie kmeňa a množstva iných potrebných doplnkových...

Použitie 3,5-diamino-6-(2,3-dichlórfenyl)-1,2,4-triazínu a jeho farmaceuticky a veterinárne prijateľnej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 279730

Dátum: 10.01.1996

Autor: Nakamura-craig Meire

MPK: A61K 31/53

Značky: použitie, farmaceutický, veterinárne, 3,5-diamino-6-(2,3-dichlórfenyl)-1,2,4-triazínu, prijateľnej

Zhrnutie / Anotácia:

3,5-Diamino-6-(2,3-dichlórfenyl)-1,2,4-triazín a jeho farmaceuticky a veterinárne prijateľné soli sú vhodné na ochranu alebo zníženie závislosti od prostriedku vyvolávajúceho závislosť, alebo na ochranu, alebo zníženie tolerancie alebo reverznej tolerancie od prostriedku vyvolávajúceho závislosť, ako je opiát, látka pôsobiaca tlmivo na centrálny nervový systém, psychostimulant a nikotín.