Archív za 1996 rok

Strana 16

Spôsob glejenia a vodné disperzie na glejenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280215

Dátum: 07.02.1996

Autori: Smith Karen, Hiskens Ian, Colasurdo Anthony, Morgan Nicholas

MPK: D21H 17/62, D21H 17/15, D21H 17/17...

Značky: glejenie, glejenia, vodné, disperzie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu glejenia papiera a podobných produktov na báze celulózových vláken obsahujúcich zrážaný uhličitan vápenatý ako plnivo. Podľa tohto spôsobu sa vodná suspenzia papieroviny odvodní a suší za prítomnosti vodnej disperzie glejovacieho činidla na báze kolofóniovej živice a vodnej disperzie glejovacieho činidla, ktoré reaguje s celulózou, pričom hmotnostný pomer glejovacieho činidla na báze kolofóniovej živice ku glejovaciemu...

Materiál na krytie rán

Načítavanie...

Číslo patentu: 280152

Dátum: 07.02.1996

Autori: Bahia Hardev Singh, Burrow Thomas Richard

MPK: A61L 15/28, A61L 25/00, A61L 15/60...

Značky: materiál, krytie

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál na krytie rán obsahuje vláknitú karboxymetylcelulózu schopnú pri meraní nasiakavosti skúškou voľného napučiavania absorbovať vodný roztok chloridu sodného s koncentráciou 0,9 % hmotnostného v množstve aspoň pätnásťnásobku svojej hmotnosti, za vzniku transparentného gélu, ktorý si zachováva dostatočne vláknitý charakter, takže je z rany odoberateľný v súdržnej forme. Povrch tohto materiálu, ktorý prichádza do styku s ranou, obsahuje...

Koleso radiálneho dúchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280010

Dátum: 07.02.1996

Autori: Varnhorst Mathias, Böhme Cathleen, Pszola Peter, Ullrich Gerhard

MPK: F04D 29/66, F04D 29/28

Značky: koleso, dúchadla, radiálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Koleso (1) radiálneho dúchadla najmä na elektromotore, predovšetkým na elektromotore vysávača prachu, ktoré pozostáva z disku (8), na ktorom sú umiestnené lopatky (2) so zakrivenou vonkajšou stranou (3) a zakrivenou vnútornou stranou (4), pričom v disku (8) kolesa (1) sú vytvorené priechodné otvory (6). Priechodné otvory (6) prislúchajúce k danej lopatke (2) sú vytvorené pri jej zakrivenej vonkajšej strane (3), čím sa obmedzí vznik hluku.

Textilná výplň kompozitných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279990

Dátum: 07.02.1996

Autori: Klethi Thierry, Fourezon André

MPK: D04H 13/00, D04B 21/16

Značky: výplň, materiálov, textilná, kompozitných

Zhrnutie / Anotácia:

Textilná výplň na výrobu kompozitného materiálu pozostáva aspoň z dvoch spevňovacích textilných vrstiev (2, 3), umiestnených z obidvoch strán centrálnej vrstvy (1), udávajúcej hrúbku tomuto materiálu, pričom tieto vrstvy sú medzi sebou spojené šitím alebo pletením. Ďalej obsahuje aspoň na jednej z obidvoch vonkajších strán rúno (4) zo syntetických vlákien, pripevnené buď prilepením k vonkajšiemu povrchu komplexu (1, 2, 3) alebo prešitím...

Spôsob čistenia odpadových vôd s použitím aktivovaného kalu na zvýšenie výťažku čistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279864

Dátum: 07.02.1996

Autori: Tropper Harald, Wamser Norbert, Capdeville Bernard (zomrel), Clauss Frédéric, Hangl Manfred

MPK: C02F 1/28, C02F 3/12

Značky: použitím, aktivovaného, čistenia, odpadových, spôsob, zvýšenie, výtažků

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia výťažku čistenia v aktivačnej nádrži čistiarne odpadových vôd s použitím aktivovaného kalu, pri ktorom sa do biomasy zavádza mastenec, pyrofylit, kaolín alebo sľuda, prípadne v kationizovanej forme, s veľkosťou častíc pod 100 um v množstve až 2,0 g/l odpadovej vody. Je pozorované významné zlepšenie delenia na pevnú látku a kvapalinu na výstupe z aktivačnej nádrže, rovnako ako zvýšenie výťažku čistenia, uhlíkatého znečistenia,...

Farmaceutický prostriedok s antileukemickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279726

Dátum: 07.02.1996

Autori: Uher Michal, Brtko Július, Bransová Janette

MPK: A61K 31/35

Značky: vlastnosťami, farmaceutický, antileukemickými, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie halogénderivátu kyseliny kojovej všeobecného vzorca (I), ako účinnej látky na prípravu farmaceutického prostriedku s antileukemickými vlastnosťami. Účinná látka sa môže aplikovať ako emulzia a/alebo roztok. R1 znamená atóm chlóru, R2 znamená atóm vodíka, R3 znamená atóm vodíka R1 znamená atóm jódu, R2 znamená atóm vodíka, R3 znamená atóm vodíka, R1 znamená atóm brómu, R2 znamená atóm vodíka, R3 znamená atóm vodíka R1 znamená atóm...

Stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279585

Dátum: 07.02.1996

Autor: Mensen Jan Hendrik

MPK: E04B 2/86

Značky: prvok, stavebný

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebný prvok, zahrnujúci prvý a druhý penový panel (12, 14) s vysokou hustotou, z ktorých každý má vnútorný a vonkajší povrch (30, 32), hornú a spodnú stranu (34, 36) a prvý a druhý koniec (38, 40) a panely (12, 14) sú umiestnené navzájom rovnobežne, s odstupom vnútornými povrchmi (30) k sebe. Medzi nimi sú umiestnené aspoň dva priečne členy (42), prebiehajúce medzi panelovými členmi (12, 14), cez ne a zatavené do nich, pričom každý priečny...

Superabsorbent a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279034

Dátum: 10.01.1996

Autori: Chromá Viola, Kavala Miroslav, Komora Ladislav, Dalloš Vojtech

MPK: C08F 20/56, C08F 20/06, C08F 20/10...

Značky: výroby, superabsorbent, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka superabsorbentu na zvýšenie vodoretenčnej kapacity pôdy a reguláciu vlhkosti v poľnohospodárstve a lesníctve, reguláciu rýchlosti tuhnutia mált a betónov, atď., na báze zosietených akrylových monomérov. Ako zosieťovadlo sa používa N,N'-alkylén-bis-akrylamid. Superabsorbent sa vyrába blokovou (ko)polymerizáciou 20 až 70 %-ného vodného roztoku monomérov, akrylamidu, zneutralizovanej kyseliny akrylovej a/alebo metakrylovej,...

Upevňovací prvok na kotvenie v slepej diere v doske z krehkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278726

Dátum: 10.01.1996

Autor: Lind Stefan

MPK: E04F 13/14, F16B 13/06, F16B 13/10...

Značky: slepej, kotvenie, upevňovací, prvok, doske, křehkého, materiálů, diere

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací prvok je určený na kotvenie v slepej vyvŕtanej diere (13), opatrenej pri dne zárezom (12), v doske (6) z krehkého materiálu, predovšetkým zo skla. Má kovový rozpierací čap (2) a rozperný diel (50), pričom rozperný diel je rozpieraný vťahovaním rozpieracej hlavy čapu (2) a je prispôsobený na zakotvenie v záreze (12) vyvŕtanej slepej diery (13) v doske. Medzi rozperným dielom (5) a stenou vyvŕtanej slepej diery (13), opatrenej zárezom,...

Spôsob výroby polyvinylalkoholových fólií a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278471

Dátum: 10.01.1996

Autori: Varga Alexander, Vašš Miroslav, Benč Gabriel

MPK: C08F 16/08, C08J 5/22

Značky: polyvinylalkoholových, fólií, spôsob, zariadenie, uskutočňovanie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Polyvinylalkoholové fólie, ktoré sú biologicky rozložiteľné, sa vyrábajú z granulátu polyvinylalkoholu jeho modifikáciou a následným extrudačným postupom. Proces modifikácie je rozdelený do dvoch samostatných aparátov, a to zmäkčovacieho reaktora (1) a chladiaceho aparátu (2). Týmto spôsobom sa získa produkt s obsahom vody 0,8 až 3,0 % hmotn. Extrudér (4) je vybavený špeciálnou závitovkou a má nízky kompresný pomer 1 : 1,5 až 2,5. Tavenina...

Autogyroskop

Načítavanie...

Číslo patentu: 278439

Dátum: 10.01.1996

Autor: Ungero Robert

MPK: A63H 33/40, A63H 33/26

Značky: autogyroskop

Zhrnutie / Anotácia:

Autogyroskop pozostáva zo zotrvačníka (1), v ktorom je uložená pohonná jednotka (2), napríklad elektromotor, ktorého hriadeľ rotora je vybavený vírnikom (8). V priestore zotrvačníka (1) je vytvorené lôžko pre pohonný zdroj (7) a samotný zotrvačník (1) má vo svojom strede vloženú posuvnú podperu (4), nad ktorou je uložený elektrický spínač (3). Autogyroskop sa točí autonómne okolo vlastnej vertikálnej osi na podpere (4) vlastnou reakčnou...

Zariadenie na výrobu plyšovej preplatanej textílie s rezaným vlasom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278117

Dátum: 10.01.1996

Autori: Palounek Jaroslav, Beneš Milan

MPK: D04B 23/10, D04B 21/02, D04B 23/08...

Značky: řezaným, plyšovej, výrobu, zariadenie, vlasom, preplatanej, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

V mieste pod líniou vstupov ostrí rezacích kotúčových nožov (12) medzi plyšové platiny (11) je umiestnená štrbina zakrivenej odsávacej hubice (17) s polomerom vnútornej dutej plochy 1,1 až 1,2 krát väčším než je polomer kotúčových nožov (12). Polomer vonkajšej vypuklej plochy je 1,4 až 1,8 krát väčší než polomer kotúčových nožov (12). Odsávacia hubica (17) je prepojená vstupným potrubím (19) s vyrovnávacou nádobou (18), napojenou výstupným...

Zariadenie na nácvik a zdokonaľovanie základných a špeciálnych tenisových úderov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278116

Dátum: 10.01.1996

Autor: Drozdík František

MPK: A63B 61/04, A63B 61/02

Značky: špeciálnych, nácvik, úderov, základných, zdokonaľovanie, zariadenie, tenisových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z jedného až dvoch párov stojanov, medzi ktorými je napätá stuha. Jednotlivý stojan je tvorený zvislou tyčou (1), opatrenou vo vrchnej polovici posúvateľnými hákmi (7) na zavesenie stuhy. Zvislá tyč (1) je v spodnej štvrtine opatrená tromi posuvne a výkyvne uloženými nohami (2), na koncoch ktorých je výkyvne uchytená trojica rúrok (3), ktoré sú svojím druhým koncom rozoberateľne spojené so spodným koncom zvislej tyče (1). V...

Zariadenie na čistenie kontaminovanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 278110

Dátum: 10.01.1996

Autor: Wartenweiler Heinz

MPK: C02F 1/00

Značky: kontaminovanej, čistenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje za sebou usporiadané filtračné komory s rozdielnymi filtračnými článkami a s predradeným čistiacim zariadením na odvod tuhých látok alebo látok s nízkou špecifickou hustotou. Čistiace zariadenie je umiestnené v prvej filtračnej komore (2) na vodnej hladine a skladá sa z pásového filtra alebo kotúčového zberača (15).

Pružinová koľajová brzda s elektrohydraulickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278109

Dátum: 10.01.1996

Autor: Habiger Zdeněk

MPK: B61K 7/08

Značky: koľajová, brzda, pružinová, elektrohydraulickým, ovládáním

Zhrnutie / Anotácia:

Pružinová koľajová brzda s elektrohydraulickým ovládaním je tvorená najmenej jedným brzdovým trámom (3), ktorý je uložený na najmenej jednom výkyvnom ramene (4). Výkyvné rameno (4) je uložené na oceľovom základe (1). Brzdový trám (3) je mechanicky spojený s otočným ramenom (8), otočne uloženom na oceľovom základe (1). Otočné rameno (8) je otočne pripevnené k ťahadlu (9), na ktorom je nasadená medzi otočným ramenom (8) a mechanickým výstupom z...

Podbíjačka štetového lôžka koľajových tratí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278105

Dátum: 10.01.1996

Autor: Havlíček Miloslav

MPK: E01B 27/17

Značky: lôžka, štetového, podbíjačka, koľajových, tratí

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka má v strednej časti základného rámu (1), výkyvnú nápravu (9) a pevnú nápravu (8), v ktorej je vertikálne uložený vodiaci stĺp (2) s hydraulickým valcom (3) na zvislý pohyb saní (4). Je vybavený na bokoch dvoma dvojicami podbíjacích ramien (11), medzi ktorými sú umiestnené hydraulické valce (13). Vibračné zariadenia (15) sú poháňané hydromotormi (14). Predná časť základného rámu (1) je vybavená pomocným aretačným zariadením (16) s...

Riadiace zariadenie prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278104

Dátum: 10.01.1996

Autori: Broughton Robert, Laumeister William

MPK: H04N 7/08

Značky: zariadenie, riadiace, prístroja

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje v mieste televízneho vysielača kódovací obvod signálu videoprogramu s riadiacimi údajmi, ďalej v mieste televízneho prijímača obsahuje detektor riadiacich údajov a oznamovací obvod riadiacich údajov riadenému prístroju. Kódovací obvod (84) signálu videoprogramu je vytvorený na zakódovanie signálu videoprogramu subliminálnou moduláciou jasu alebo farby vo vnútri zobrazovacej oblasti (14d) tienidla (14b) obrazovky televízneho...

Lepený spoj z dvoch rúrok rovnakej svetlosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 278103

Dátum: 10.01.1996

Autor: Šimko Pavol

MPK: F16L 13/10

Značky: rúrok, lepený, dvoch, rovnakej, světlosti

Zhrnutie / Anotácia:

Lepený spoj pozostáva zo vsuvnej časti (3) prvej rúrky (1), ktorá sa smerom ku koncu (11) prvej rúrky (1) kužeľovito rozširuje, a z násuvnej časti (4) druhej rúrky (2), ktorej dutina sa smerom ku koncu (21) druhej rúrky (2) kužeľovito zužuje pod rovnakým uhlom skosenia. Vonkajší priemer (31) vsuvnej časti (3) na konci (11) prvej rúrky (1) je menší ako vnútorný priemer (41) násuvnej časti (4) na konci (21) druhej rúrky (2). V medzikruhovom...

Sústava prvkov na vytváranie rozoberateľných rámov na vloženie výstavných panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1075

Dátum: 10.01.1996

Autor: Hrmo Ľuboš

MPK: G09F 7/02

Značky: rozoberateľných, prvkov, panelov, vloženie, sústava, vytváranie, výstavných, rámov

Text:

...rámov 0 360 °, ćo systémFLEXIFRAME neumožňuje. Veľkou výhodou je i to, že prvky systému, spojené platnićkou a spojovacimi tyćkami, sa dajú kedykoľvek od seba oddelit a rozobrat, bez použitia náradia, čo systém FOGAĎalsou prednosťou je, že spojka podľa úžitkového vzoru spája dva rôzne druhy profilov a je uspôsobená tak, že jednotlivé rámy sa môžu umiestňovat nad sebou bez použitia akýchkoľvek kovovýchsústava podľa predloženého úžitkového...

Termoplastický kompozit so zníženou anizotropiou zmraštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1074

Dátum: 10.01.1996

Autori: Jurík Ľudovít, Ďuriš Ladislav

MPK: C08L 15/00, C08K 5/09, C08K 3/40...

Značky: zníženou, termoplastický, anizotropiou, kompozit, zmraštenia

Text:

...čínidiel na báze nasýtených a nenasýtených karboxylových kyselín. s výhodou kyseliny akrylovej,metakrylovej, maleinovej a ich derivátov.Obsah polymérov propylénu je 30-95 hmotnostných dielov, EPDM kaučuku 5-20 hmotnostných dielov, skleného vlákna 5-40 hmotnostných dielov a modiíikačnýoh öinidiel 0.2-5 hmotnostných dielov.Podstatu vynálezu ozrejmujú nasledovné príklady.Zmes pozostávajúca z 20 hmotnostných dielov skleného vlákna 80...

Skladací podporný vozík pre telesne postihnutých

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1073

Dátum: 10.01.1996

Autori: Horňák Ján, Androvič Juraj

MPK: A61G 12/00, A61G 5/10, A61G 5/08...

Značky: podporný, vozík, postihnutých, skládací, tělesně

Text:

...riešenie je bližšie ozrejmené pomocou prilo ženého výkresu, kde naobr.l je znázornený bočný pohľad na rozložený skladacíobr.2 je znázornený predný pohľad na rozložený skladacízhodne vytvarovaných kovových hlavných ramien l, ktoré sú Vhornej časti opatrené rukoväťami § a ovládačom ručných bŕzd Q. Ručné brzdy Q sú brzdovými lankami li spojené s brzdovými mechanizmami lg na zadných kolesách lg. Zadné kolesá lg súpripojené na spodných častiach...

Oceľová rozpinka banskej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1072

Dátum: 10.01.1996

Autori: Doležal Jiří, Grochol Pavel, Marek Kazimír, Čiščoň Augustin

MPK: E21D 11/15

Značky: ocelová, rozpínka, výstuže, banskej

Text:

...V rôznych modifikáciach vo výrobne upravenom tvare stabilizuje susedné výstužné komplety banskej výstuže všetkých druhov banských profilov (napríklad korýtkových, pohárových, a pod ) tak, že priliehajúce hrany výrezov v stene telesa rozpinky k banskému profilu, najmä vo vnútri banského profilu, dobre zabezpečujú súčinnost menovaných prvkov pri rôznom druhu zatažovania banskej výstuže. Na montáž rozpinky postačí nástroj celkovej dĺžky cca...

Guľová vodná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1071

Dátum: 10.01.1996

Autor: Sedláček Miroslav

MPK: F03B 5/00, F03B 13/24

Značky: guľová, vodná, turbina

Text:

...osi gule turbíny. Pevná os gule turbíny vyčnieva svojim voľným koncom nad hladinu vody V komore turbíny, kde je uchytená v závesnom zariadení. Závesné zariadenie fixuje pevnú os gule turbíny pozdĺžne nad stredom vstupného priemeru dýzy turbíny a zároveň zabezpečuje prostredníctvom pevnej a pružnej osi gule turbíny výšku gule turbíny V dýze turbíny tak, že stred gule turbíny sa nachádza približne v strede vstupného priemeru dýzy turbíny....

Pracovný stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1070

Dátum: 10.01.1996

Autori: Ďuriga Stanislav, Ďurigová Emília

MPK: A47B 13/04, A47B 85/02, A47B 9/14...

Značky: stojan, pracovný

Text:

...Q V jednom pozdĺžnom rade na pracovnej doske 1. Rozostup výstupkov Q V pozdĺžnom rade pracovnej dosky 1 jerovnaký a je celočíselným násobkom rozostupu dier Q v stojke Q.Ďalším príkladom použitia je pracovný stojan, ktoreho pracovná doska l je na zadnej strane opatrená dražkami Q a ktorého stojky Q majú tvar obráteného písmena V.Do otvorov g jedneho pozdĺžneho radu pracovnej dosky 1 sanasunú kolíky Q jednej šikmej strany prvej stojky 6. Do...

Kovová rímsa mosta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1069

Dátum: 10.01.1996

Autori: Vozár Rudolf, Kosar Zdeněk, Ivan Pavol, Špaček Róbert

MPK: E04D 5/06, E01D 22/00

Značky: kovová, římsa, mosta

Text:

...pricom takto je vytvorený pohľadový obklad. Vrchná cast rimsy vrátane uchyteniazábradlia je dobetónovaná plastbetónom odolným voči soliam.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,kde na obr. l je znázornená kovová rimsa mosta v ćelnom pohľade aPríklad uskutočnenia Kovová rimsa mosta pozostáva z opláštenia l, zhotoveneho z plechu ako stratené debnenie, od stredu úkosovito zbiehajúceho sa k...

Tesniaci spoj okien alebo dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1068

Dátum: 10.01.1996

Autor: Kutáš Michal

MPK: E06B 7/23, E06B 7/22, E06B 7/098...

Značky: okien, dvier, tesniaci

Text:

...ohnutej lišty a nasunutého tesnenia a na obr. 5, obr.6 a obr. 7 sú znázornené prípadné možné tvary gumových tesneniTesniaci spoj okien alebo dvier pozostáva z gumového profilu3 alebo 9 a z hliníkového alebo plastického profilu 3 tvaruveľkého písmena C, alebo ohnutého hliníkového alebo plastickéhopásu 8, pričom obidva sú vo forme líšt. Profily 3 alebo 8 súosadené mimo rovinu zovretia okenného krídla 7 a okenného rámuQ s výhodou na okenný rám...

Drevené kazetové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1067

Dátum: 10.01.1996

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 5/16, E06B 3/72, E06B 5/14...

Značky: dveře, kazetové, dřevěné

Text:

...utesnia.medzery a štrbiny medzi dverami a zárubňou, čim sa zamedzi tak prestup dymu, ako aj tepla tymito miestami po dobu celkovej protipožiarnej výdrže dveri. Obdobne sa utesnia vplyvom tenkých aktívnych protipožiarných izolačných dosák prestupové miesta okolo zámku dveri i vo vnútri konštrukcie dveri. Kazetové koncepcia drevených dverí dovoľuje vysoké percento pokrytia plochy dveri tenkými aktivnými protipožiarnými izolačnýni...

Nosič regálových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1066

Dátum: 10.01.1996

Autori: Gross Christian, Pfeifer Rudolf

MPK: A47B 57/30

Značky: regálových, nosič, dielcov

Text:

...ktorých sa zastrčia dané háky. V rámci tohto technického riešenia je zvlášť výhodné, keď sa zväčšuje vzdialenosť háku od ramena smeromk jeho voľnému koncu, čo umožňuje jednoduchšie zasúvanie hákovĎalšie účelne vyhotovenie riešenia predpokladá, že háky majú z bočnćho pohľadu oblúkovitý tvar, pričom minimálnavzdialenosť háku od ramena je menšia ako hrúbka steny regálu resp. jeho horizontálne umiestneného dielca. Týmto opatrenim sa zabezpečí...

Rehabilitačné lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1065

Dátum: 10.01.1996

Autor: Szopa Jacek

MPK: A47C 17/02, A47C 23/06

Značky: lôžko, rehabilitačné

Text:

...piestu, ktoré je vyložené plsťou. Teleso piestu je ďalej vybavené dvoma otvormi avalčekovým vybraním umožňujúcim uloženie valčekov.Oproti tomu alternatívne valcové teleso klbu je uložené v kužeľovej časti kĺbového vybrania, ktorá prechádza do valcovej časti.Základným konštrukčným materiálom lôžka je výhodne drevo avšak vylúčené nie je ani použitie iných vhodných materiálov ako napriklad umelých hmôt, kovu alebo kombinácie materiálov rôzneho...

Stavebnicový spojovací prvok rúrkových skeletov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1064

Dátum: 10.01.1996

Autor: Nový Zdeněk

MPK: F16B 7/00, A47B 7/00

Značky: skeletov, spojovací, rúrkových, stavebnicový, prvok

Text:

...2 Na obr. 12. je spojovací prvok v plošnom vyhotovení, tvo rený zostavou 120 zo štyroch mechanicky spojených jednoduchých pravouhlých prvkov łg. Prvok umožňuje spojenie dvoch štvorícrúrok vo zvislom smere a dvoch dvojíc rúrok na ne kolmých.Príklad 3 Obr. 13 uvádza zostavu vnútorného spoja rürkového skele tu pri používaní spojovacieho prvku z ôsmych mechanicky spojených jednoduchých pravouhlých prvkov lg, V kubickej zostave igg....

Kŕmny doplnok pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1063

Dátum: 10.01.1996

Autori: Bílek Josef, Kukla Jiří, Tyleček Josef

MPK: A23K 1/16

Značky: zvieratá, krmný, doplnok

Text:

...prichuťovadla.Hlavnou prednosťou technického riešenia je, že tieto dophkové zdroje vo finálnej podobe sú rozpustné vo vode a môžu byť zvieratám podávané v nápojoch, alebo pitnej vode. Ich dávkovanie do kŕmnej dávky je technologicky menej náročné a presnejšie.Z hľadiska fiziologického je mimoriadne významné, že ide o látky, ktorých rozpustnosť je známa a u ktorých je možné ďaleko spolahlivejšie predpokladať metabolické zapojenie než...

Obkladový liečebný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1062

Dátum: 10.01.1996

Autor: Zálešáková Jana

MPK: A61K 9/70

Značky: prostriedok, obkladový, liečebný

Text:

...vlastností peloidnej liečebnej aplikácie pri minimálnom množstve liečebnej substancie, čo môže byť až 20 krát menej ako pri klasickej aplikácii, čim dochádza k znateľným úsporám vzácneho prírodného materiálu. Vonkajší plášť je z ekologicky nezávadných materiálov a po znehodnoteni nevytvára ekologický balast. Liečebný peloid, najmä v pripade rašelinovej vrstvy je ako prírodný materiál použiteľný pre ďalšie účely, s výhodou najmä v...

Netkaná dekoračná textília

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1061

Dátum: 10.01.1996

Autor: Benkóová Katarína

MPK: D06C 23/00

Značky: textília, dekoračná, netkaná

Text:

...a nie je nároć á na údržbu. Príklad uskutočneniaNetkaná dekoračná textília, najmä tapiséria, tvoriaca originálne umelecké dielo so vzhľadom gobelinu, je tvorená dekoračnou vrstvou vytvorenou zo strihaného vlneného a/alebotextilného materiálu podľa vopred spracovaného výtvarného návrhu, ktorá je predspevnená zažehlením, pripojená na podk 1 adovýtextilný útvar prepichovanim a v konečnej tvarovej podobe spojená s nosným textilným materiálom...

Probiotický prípravok pre mláďatá prežúvavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1060

Dátum: 10.01.1996

Autori: Bomba Alojz, Herich Róbert, Čížek Milan, Kravjanský Ivan, Nemcová Radomíra, Kapitančík Bohuslav

MPK: A61K 39/07, A23K 1/18

Značky: probiotický, prípravok, mláďata, prežúvavcov

Text:

...schopnosti a inhibičného efektu voči patogenom u použitia kmeňa in vivo. Na testovanie adherencie kmeňa Lactobacillus casei sbp. pseudoplanterum, ktorý obsahujeprobíotický prípravok, boli použité gnotobiotické jahňatá využitím, ktorých bola dobrá adherenčná chopnosť a inhibičný účinok L. casei proti enteropatogénnym E.coli exaktne preukázané. Aplikácia probiotického prípravku zlepšuje zdravotný stav, znižuje chorobnosť, úhyn a náklady...

Nutričný prípravok pre mláďatá prežúvavcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1059

Dátum: 10.01.1996

Autori: Bomba Alojz, Herich Róbert

MPK: A23K 1/18, A23K 1/08

Značky: prežúvavcov, prípravok, nutričný, mláďata

Text:

...Nutričný prípravok obsahoval 20 hmotn. dielov sušeného odstredenéhomlieka, 20 hmotn. dielov glukózy, 10 hmotn. dielov kyseliny askorbovej, 40 hmotn. dielov sójového peptónu a 10 hmotn dielov kvasničného autolyzátu a do vzoriek bol pridaný v dávke 0.2 g.Overovaný prípravok stimuloval všetky sledované metabolické skupiny bachorovej mikroflóry. Oproti kontrole boli zistené vyššie počty amylolytických baktérií (kontrola 5.87 log 10.ml...

Biologický kŕmny doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1058

Dátum: 10.01.1996

Autori: Filka Jiří, Doucha Jiří, Laus Ivan, Ondráček Ivo, Pištělák Milan, Raška Miloslav, Indra Ladislav, Hradecký Jaroslav, Kotrbáček Václav

MPK: A23K 1/16, A23K 1/00, A23K 1/18...

Značky: biologicky, krmný, doplnok

Text:

...hormóny a ďaľšie látky so stimulačnými účinkami podľa úžitkového vzoru,ktorého podstata spočíva v tom, že doplnok pozostáva z 30 až 50 hmotn. dielov základnej výživnej zmesi, ako sú cereálie vo forme šrotu, múky, otrúb alebo vločiek, usušeného zelenéhokrmiva, sušených zemiakov a/alebo repných rezkov, prípadne aj iného krmiva, ako je napríklad mäsokostná múčka alebo krv, 6až 14 hmotn. dielov natĺvneho kravského mledziva so sušinou 15 až 20 ...

Uzáver dvojkrídlových šachtových výťahových dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1057

Dátum: 10.01.1996

Autor: Mour Ladislav

MPK: E05B 17/02, E05B 15/02, E06B 3/40...

Značky: dvojkrídlových, šachtových, výtahových, uzáver, dveří

Text:

...v pozícii, v ktorej je druhé dverné krídlo 1 zatvorenéa odkláňacia krivka lg spojená s výtahovou klietkou sa nachádzamimo kontakt s kladkou Pritom je strmeň li zasunutý vo výrezeŽ. lg, čim je západka § odklopená do prvej zaistovacej polohy(obr 3). Tiahlo 3 je kvôli presnému vedeniu upravené po celejdĺžke nadpražia 3 zárubne a je ďalej kĺbovo uchytené k výkyvnej pomocnej páke 1 uloženej na druhom konci nadpražia g paralelne s vonkajšou pákou...

Zariadenie na elektrické riadenie motorov jediným ovládacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1056

Dátum: 10.01.1996

Autor: Reiprich Peter

MPK: G05D 3/00

Značky: jediným, motorov, zariadenie, riadenie, elektrické, ovládacím, prvkom

Text:

...motorov prichádza na neinvertujúci úrovňový zosilňovač súčasnej zložky 12 a invertujúci úrovňový zosilňovač súčasnej zložky 1 § , impedančne prispôsobené riadiace napätie rozdielovej zložky pohybu motorov prichádza na neinvertujúci úrovňový zosilňovač rozdielovej zložky 15 a inverlujúci úrovňový zosilňovač rozdielovej zložky já. Úrovňové zosilňovače 12 až 1 § upraviaimpedančne prispôsobené riadiace napätia na požadovanú úroveň. Prepojenie...

Prostriedok na identifikáciu snímacích dentálnych náhrad a snímacích ortodontických aparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1055

Dátum: 10.01.1996

Autor: Vidner Petr

MPK: A61C 13/00, G09F 3/00

Značky: náhrad, identifikáciu, snímacích, dentálnych, ortodontických, prostriedok, aparátov

Text:

...nákladoch, lebo cena identiřikačnej značky nepresahuje svojou výškou jedno percento z celkovej ceny zubnej náhrady.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je znázornené na pripojených výkresoch,kde je zobrazená na obr. 1 identifikačné značka vytvorená v jednom vyhotovení, na obr. 2 identiřikačná značka v dvoch vyhotoveniach, na obr. 3 identifikačné značka v troch vyhotoveniach, na obr. 4 celková zubná náhrada a umiestnenie...

Zmes na dekoratívnu nástrekovú hmotu interiérov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1054

Dátum: 10.01.1996

Autori: Vrlík Jan, Ščudlík Pavel, Ščudlíková Eva

MPK: C09D 133/08

Značky: dekoratívnu, interiérov, hmotu, nástrekovú

Text:

...vrátane tien apre dekmračnú náatrekmuú hmütu inuąenia tiež ja. že ZWES ďa 1 eJ mhqhuie prihmnzzrtąrucusrtrnžmri 2. Farwz-.Izznruýczh lfíľlĺ.llllľt TE. lzkururwz-rwúxzzx EEVIIł.I-ĺ-ĺJl.7 kŽlllfíl Ulákninami aĺehm havlnnu. ktoré sú mrmd použitím nrnunr-icTeuI-~uu se uücĺľkrnslĺnu ñk 4 Iž I il. mm. I.ĽlIĺFZIiE 1 IJIlIE- miRmžnmlütú maiůrmuú hmútu tvürí nmmrďkladh ĽZ Lil IJVúhmdv zme 1 DmůIvaJú V tom. že vvužitim lamněhn M čiastmčnmUhüdná PWE...