Archív za 1996 rok

Strana 14

Čeľusťová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1096

Dátum: 06.03.1996

Autori: Lhotecký Jiří, Konečný Jiří

MPK: B66D 5/08

Značky: čeľusťová, brzda

Text:

...s obložením. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že obloženie je vytvorené zo segmentov, medzi ktorými sú medzery. Toto riešenie je umožnené použitím kovokeramického materiálu, ktorý umožňuje použitie väčšieho merného tlaku Jednotlivé segmenty sú k čelustiam pripevnené skrutkami, čo umožňuje ľahkú výmenu obloženia. Medzery medzi segmentami spôsobujú spolu s väčšou tepelnou vodivosťou použitého materiálu lepšie chladenie brzdového...

Zariadenie pre kontinuálne odlievanie medzi valce s priloženými postrannými zábranami

Načítavanie...

Číslo patentu: 281536

Dátum: 06.03.1996

Autori: Vendeville Luc, Delassus Pierre, Barbé Jacques

MPK: B22D 11/06

Značky: odlievanie, zariadenie, válce, zábranami, postrannými, priloženými, medzi, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie zahrnuje dva chladené, proti sebe sa otáčajúce valce (1), dve postranné zábrany (3) a prostriedok na nesenie a pritlačenie postranných zábran (3) k čelám valcov (2) prítlačnú dosku (10), ktorá môže byť presúvaná v axiálnom smere (A) valcov (1) a je kolmá na tento smer, panel (19), ktorý nesie postrannú zábranu (3) a ktorý je nesený prítlačnou doskou (10), pričom je uložený čelne k tejto prítlačnej doske (10), aspoň tri prítlačné...

Šlichta na vytváranie náterov foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 281533

Dátum: 06.03.1996

Autori: Seeger Klaus, Kaiser Hans-dieter, Bartsch Dietmar

MPK: B22C 9/18, C09D 5/18, B22C 3/00...

Značky: šlichta, vytváranie, náterov, foriem

Zhrnutie / Anotácia:

Šlichta na vytváranie náterov zlievareských foriem má ako základnú účelovú zložku jemnozrnné žiaruvzdorné až vysokožiaruvzdorné anorganické materiály a je charakteristická obsahom dutých guľôčok v hmotnostnom množstve 1 až 40 % vztiahnuté na celkové množstvo pripravenej šlichty. Šlichta obsahuje prípadne prídavný podiel anorganických a/alebo organických vlákien v hmotnostnom množstve od 0,1 do 10 % vztiahnuté na celkové množstvo pripravenej...

Spôsob prípravy (-)-N- metyl-N-[4-(4-fenyl-4-acetylamino-piperidín-1-yl)-2-(3,4-dichlórfenyl) butyl]benzamidu a jeho farmaceuticky prijateľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281454

Dátum: 06.03.1996

Autori: Radisson Joël, Descamps Marcel, Anne-archard Gilles

MPK: C07C 233/66, C07C 231/02, C07C 233/78...

Značky: prijateľných, metyl-n-[4-(4-fenyl-4-acetylamino-piperidín-1-yl)-2-(3,4-dichlórfenyl, přípravy, butyl]benzamidu, farmaceutický, spôsob, n, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (+)-2-(3,4-dichlórfenyl)-4-hydroxybutylamínu vzorca (I) a postup prípravy (-)-N-metyl-N-[4-(4-fenyl-4-acetyl-aminopiperidín-1-yl)-2-(3,4- dichlórfenyl)butyl]benzamidu a jeho farmaceuticky prijateľných solí, pri ktorom sa používa zlúčenina vzorca (I) ako medziprodukt. Zlúčenina (I) predstavuje kľúčový medziprodukt na postup prípravy tachykinínových antagonistov.

Deriváty cyklohexadiénu, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281352

Dátum: 06.03.1996

Autori: Wollweber Hartmund, Urbahns Klaus, Wittka Reilinde, Heine Hans-georg, Schohe-loop Rudolf, Sommermeyer Henning, Junge Bodo, De Vry Jean-marie-viktor, Glaser Thomas

MPK: A61K 31/215, C07C 227/08, A61K 31/44...

Značky: spôsob, tieto, obsahujúce, výroby, deriváty, cyklohexadiénu, použitie, látky, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ia) a (Ib), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opise. Opísaný je i spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv, hlavne ako cerebrálne účinných prostriedkov, použitie ako modulátorov so selektivitou pre draslíkové kanály veľkej vodivosti závislé od vápnika.

Spôsob výroby granulovaných prísad do stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281351

Dátum: 06.03.1996

Autori: Walter Ulrich, Nowak Reinhard, Rümpler Karlheinz, Böber Reinhard, Wand Bernhard, Prahl Wolfgang

MPK: C04B 24/00, C04B 18/02

Značky: stavebných, přísad, spôsob, granulovaných, hmot, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby granulovaných prísad do stavebných hmôt viazaných cementom a vápnom, ako sú napríklad skvapalňovač betónu, zosilňovač farieb, látka vytvárajúca vzduchové póry, farbivá na báze anorganických pigmentov, komponenty zvyšujúce pevnosť alebo podobné látky, s ktorými je uvažované na miešanie do suchých, tekutých alebo pastovitých stavebných hmôt, sú prísada alebo prísady v kvapaline rozptýlené alebo namiešané do východiskovej...

Výrobok obsahujúci sklenené umelé vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 281347

Dátum: 06.03.1996

Autor: Jensen Soren Lund

MPK: C03C 13/00, C03C 13/06

Značky: vlákna, umělé, obsahujúci, výrobok, skleněné

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok je vytvorený zo zmesi obsahujúcej v hmotnostných percentách oxid kremičitý SiO2 45 až 60 %, oxid hlinitý Al2O3 0,5 až 4 %, oxid titaničitý TiO2 0,1 až 4 %, oxid železnatý FeO 5 až 12 %, oxid vápenatý CaO 10 až 25 %, oxid horečnatý MgO 8 až 18 %, oxid sodný Na2O do 2,5 %, oxid draselný K2O do 2 %, oxid fosforečný P2O5 3 až 10 %, ostatné oxidy do 10 %.

Podbíjací agregát na podbíjačky koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281172

Dátum: 06.03.1996

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: agregát, podbíjací, podbíjačky, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vybavené najmenej dvomi vonkajšími podbíjacími nástrojmi (12, 13) a vnútornými podbíjacími nástrojmi (10, 11), ktoré sú umiestnené na výškovo prestaviteľnom prvom nástrojovom unášači (14) a druhom nástrojovom unášači (15) v pozdĺžnom smere stroja po dvojiciach za sebou a sú prostredníctvom vždy jedného výsuvného pohonu (18, 25) spojené s výstredníkovým hriadeľom (17, 26). Jeden z vonkajších podbíjacích nástrojov (13),...

Spôsob vytvorenia záhybu na tkanine a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281158

Dátum: 06.03.1996

Autori: Indrebo Leidulf, Johansson Dan

MPK: A61F 13/15, B31D 5/04

Značky: zariadenie, záhybu, tkanině, spôsob, vytvorenia, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Tkanina (1) sa umiestni na dva vzájomne oddelené nosné prvky (2, 3). Nad tkaninu (1) sa do priestoru vymedzenom opačnými okrajmi nosných prvkov (2, 3) umiestni aspoň jedno predpnuté pružné vlákno (4, 5) pohybujúce sa v rovnakom okamihu smerom dolu do priestoru medzi nosnými prvkami (2, 3), ktoré sú v dotyku s tkaninou (1), a to rýchlosťou, ktorá je v súlade s rýchlosťou, s ktorou sa nosné prvky (2, 3) pohybujú smerom k sebe až do chvíle, keď...

Derivát arylbenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281135

Dátum: 06.03.1996

Autori: Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/155, A61K 31/63, A61K 31/18...

Značky: prostriedok, farmaceutický, ktorý, použitie, spôsob, arylbenzoylguanidínu, přípravy, derivát, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a/alebo jej fyziologicky nezávadnú soľ. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti týchto zlúčenín a ich schopnosť pôsobiť ako inhibítory celulárnych antiporterov Na+/H+ sa používajú na výrobu liečiv na liečenie arytmií, angíny...

Derivát alkylbenzolguanidínu, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281051

Dátum: 06.03.1996

Autori: Dorsch Dieter, Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Gericke Rolf, Baumgarth Manfred

MPK: A61K 31/275, A61K 31/155, A61K 31/18...

Značky: přípravy, alkylbenzolguanidínu, farmaceutický, ktorý, spôsob, obsahuje, derivát, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Opisuje sa i spôsob prípravy tohto derivátu, farmaceutický prípravok, ktorý ho obsahuje, a jeho použitie pri výrobe farmaceutických prostriedkov na ošetrovanie arytmií, anginy pectoris, infarktu a na preventívne ošetrovanie týchto indikácií.

Katalytická jednotka na čistenie plynu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281038

Dátum: 06.03.1996

Autori: Falk, Falk Mauritz

MPK: B01D 53/94, F01N 3/28

Značky: použitie, čistenie, katalytická, jednotka, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytická jednotka na čistenie plynov je urobená s nosičom, ktorý je tvorený tkanou alebo splietanou tkaninou s priechodnými okami, vyrobenou z tepelne odolného kovového drôtu a vytvarovanou do zväzku dopredu daného tvaru, majúceho rad priľahlých vrstiev z kovovej tkaniny a s puzdrom, ktoré obklopuje zväzok a tvorí prietokové kanáliky. Aspoň polovica vrstiev vo zväzku z kovovej tkaniny je vytvorená z polotovaru (10) kovovej tkaniny, ktorý má...

Spôsob odstránenia oxidu siričitého z odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280897

Dátum: 06.03.1996

Autori: Langenkamp Henrich, Papameletiou Dimosthenis, Van Velzen Daniel

MPK: B01D 53/34

Značky: siřičitého, plynov, oxidů, odstránenia, spôsob, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe odstránenia oxidu siričitého z odpadových plynov sa odpadový plyn obsahujúci oxid siričitý uvedie do styku s vodným roztokom obsahujúcim kyselinu sírovú, bromovodík a bróm za vzniku kyseliny sírovej a bromovodíka, následne sa vytvorený bromovodík katalyticky oxiduje v plynnej fáze na bróm a tento bróm sa potom recykluje do prvého spôsobu.

Kvapalná zmes na čistenie tvrdých povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280781

Dátum: 06.03.1996

Autor: Sharples Martin

MPK: C11D 3/37, C11D 1/72

Značky: kvapalná, povrchov, tvrdých, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalná čistiaca zmes s pH 3 až 7 obsahujúca 1 až 30 % hmotnostných neiónovej povrchovo aktívnej látky
0,005 až 3 % hmotnostných aniónového polyméru rozpustného vo vode so strednou molekulovou hmotnosťou menej ako 1000000, tento polymér je bez kvartérnych dusíkových skupín, kde pomer polymér : neiónová povrchovo aktívna látka je 0,1 alebo menej.

Mikrofiltračná platňa a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280695

Dátum: 06.03.1996

Autori: Grüter Peter, Dilenge Angelo

MPK: B01D 71/02, B01D 39/20, A61L 2/02...

Značky: mikrofiltračná, plátna, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Mikrofiltračná platňa (1) na báze kremeliny, známej tiež ako rozsievková zemina, je určená predovšetkým na celkovú sterilizáciu vody. Mikrofiltračná platňa (1) obsahuje najmenej dva druhy silikónovo viazanej kremeliny, z ktorej najmenej jedna je predžíhaná a neskôr sa vypaľuje alebo speká. Mikrofiltračná platňa (1) má veľkosť pórov výhodne s rozmermi od 0,1 do 0,3 um, pričom baktérie sa mechanicky a bezpečne zachytia. Spôsob podľa vynálezu...

Spôsob výroby činidla na úpravu konzistencie mliekarenských výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280482

Dátum: 06.03.1996

Autori: Bisson Jean-pierre, Prella Giovanni

MPK: A23J 1/22, A23J 1/20, A23C 7/04...

Značky: úpravu, výroby, spôsob, činidla, mliekárenských, výrobkov, konzistencie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri príprave činidla upravujúceho konzistenciu (textúru) mliekarenských výrobkov sa surovina tepelne upravuje. Surovina obsahuje srvátkové bielkoviny a kazeín v pomere kazeín : srvátkové bielkoviny 70 : 30 až 40 : 60 hmotnostných %, pH sa nastaví na hodnotu 6,1 až 6,7 prídavkom okysľujúceho činidla, zmes sa tepelne upraví pri 70 až 95 °C počas 1 až 15 minút. Vytvorí sa zrazenina, ktorá sa prípadne podrobí vysokému šmykovému namáhaniu,...

Rozperná príchytka z umelej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280384

Dátum: 06.03.1996

Autori: Fischer Artur, Nehl Wolfgang

MPK: F16B 13/14

Značky: rozpěrná, hmoty, príchytka, umelej

Zhrnutie / Anotácia:

Rozperná príchytka so štrbinou (2), ktorá vychádza od predného konca (9) a prebieha cez časť jej dĺžky, má na zavedenie upevňovacej skrutky (6) od jej zadného konca vychádzajúci pozdĺžny kanál (3), ktorý po valcovitom, približne vonkajšiemu priemeru skrutky (6) zodpovedajúcom úseku (3a), prechádza do zúženia (3b).

Spojovacia hlava na izolované telekomunikačné vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 280251

Dátum: 06.03.1996

Autori: Seidel Udo, Wurst Wolfgang

MPK: H01R 43/01

Značky: spojovacia, telekomunikačné, hlava, izolovaně, vodiče

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacia hlava napomáhajúca spájanie izolovaných vodičov obsahuje úložný prostriedok (14) na uloženie konektora, rad vzdialených oddeľovacích prstov (20) na jednej strane úložného prostriedku (14) a kus špirálovej pružiny (22) na opačnej strane úložného prostriedku (14) a pridržiavací prostriedok (24) na nesenie špirálovej pružiny (22) tak, že špirálová pružina (22) je voľne a axiálne pohyblivo umiestnená na úložnom prostriedku (14).

Vŕtacie zariadenie na výrobu vývrtov so zadným podrezaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 280201

Dátum: 06.03.1996

Autor: Lind Stefan

MPK: B23B 41/06, B28D 1/14, B23B 29/034...

Značky: výrobu, zadným, vŕtacie, vývrtov, podrezaním, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vŕtacom vretene (3), vytvorenom ako duté vreteno, je výkyvne uložený vrtákový prichytávač (13). Na prekývnutie je vrtákový prichytávač (13) prostredníctvom kĺbovo uloženého spojkového prvku (17) spojený s poháňacím zariadením, ktoré je prostredníctvom zdvíhacieho zariadenia (9, 9') axiálne presuvné, pričom spojkový prvok (17) zasahuje výstredne na bočne odstávajúcu prírubu (20) vrtákového prichytávača (13) a centricky na poháňacie vreteno...

Držiak nízkonapäťového kábla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279662

Dátum: 06.03.1996

Autor: Turunen Harri

MPK: H02G 7/05

Značky: kábla, nízkonapäťového, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak nízkonapäťového kábla, predovšetkým závesného stáčaného kábla, zahŕňa otvárateľnú objímku pozostávajúcu z objímkového elementu (1, 11) v tvare C a upínacieho elementu (4), ktorý prekrýva jeho otvorenú stranu a je otočný z polohy uzatvorenej do polohy otvorenej. Vnútorný povrch a koncové čelá objímkového elementu (1, 11) v tvare C sú pokryté plastovou izoláciou (11), ktorej klzné vlastnosti a zakrivený tvar ich koncových čiel umožňujú...

Tvarovka alebo rúra z liatiny alebo ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 279301

Dátum: 07.02.1996

Autori: Hain Winfried, Marschall Klaus

MPK: E03C 1/12, F16L 55/02, F16L 58/14...

Značky: liatiny, ocele, tvarovka, rúra

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovka (1) alebo rúra má tvar oblúka alebo nátrubku. Na vnútornej stene (19) tvarovky (1) alebo rúry je nanesená hladká vrstva (18) s uzavretými bublinami (20), ktorá pozostáva zo smaltu obsahujúceho uzatvorené bubliny (20) pohlcujúce hluk a je aspoň 0,3 mm, výhodne asi 0,5 mm hrubá. Vo vrstve (18) smaltu uzavreté bubliny (20) sa líšia svojou veľkosťou a majú priemer až 0,12 mm. Pritom je výhodné také husté usporiadanie a rozdelenie...

Farmaceutický prostriedok proti vysokému krvnému tlaku a použitie účinných látok na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278918

Dátum: 07.02.1996

Autori: Clozel Jean-paul, Osterrieder Wolfgang, Müller Rita

MPK: A61K 31/235, A61K 31/415, A61K 31/55...

Značky: účinných, proti, farmaceutický, přípravu, látok, tlaku, krvnému, použitie, prostriedok, vysokému

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok proti vysokému krvnému tlaku, obsahujúci 2-[2-[[3-(2-benzimidazolyl)propyl]-metylamino]etyl]-6-fluór-1,2,3,4- tetrahydro-1(-izopropyl-2(-naftylmetoxyacetát a 9(S)-[1(S)-etoxykarbonyl-3-fenylpropylamino]oktahydro-10-oxo-6H- pyridazo[1,2-a][1,2]diazepín-1(S)karboxylovú kyselinu v hmotnostnom pomere 100 : 1 až 1 : 1, vztiahnuté na voľné zásady, prípadne ich hydráty alebo farmaceuticky vhodné soli, vykazuje vyššie ako...

Polymérny kompozit na výrobu ortopedickej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278866

Dátum: 07.02.1996

Autori: Kišš Mikuláš, Hrabinský Vladimír, Civáň Karol, Jurík Ľudovít, Valent Mikuláš, Ďuriš Ladislav

MPK: B29D 31/50, A43B 13/02

Značky: kompozit, polymérny, výrobu, ortopedickej, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozit na báze polymérov alebo kopolymérov etylénu a korku je určený na výrobu ortopedickej obuvi. Tento materiál je elastický, ľahký, mäkký, umývateľný a dobre lepiteľný bežnými obuvníckymi lepidlami. Predmet vynálezu možno využiť na výrobu bežnej obuvi, na výrobu obkladových a podlahových dielov s korkovým vzhľadom a pod.

Vlečná náprava hlavne pre prípojné vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 278373

Dátum: 07.02.1996

Autor: Kolarov Marin

MPK: B60B 35/08

Značky: náprava, vlečná, přípojné, hlavne, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vlečná náprava, hlavne pre prípojné vozidlá, pozostáva najmä z nápravnice, ktorú tvorí základný U-profil (1), v ktorom medzi štyrmi pružiacimi gumovými elementmi (5) je axiálne uložený čap (4) s prierezom tvaru štvorca s konkávnymi stranami, pričom U-profil (1) je uzatvorený pomocným profilom (2) a spojenie profilov je tvorené pevným spojom.

Dosadacia podložka laboratórneho stojana-trojnožky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278168

Dátum: 07.02.1996

Autor: Tarhanič Ladislav

MPK: B01L 9/00

Značky: podložka, dosadacia, laboratórneho, stojana-trojnožky

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka je tvorená kruhovou doskou (1), vybavenou uprostred kruhovým otvorom (2), umiestnenou na trojnožke, pričom priemer kruhovej dosky (1) je trojnásobkom priemeru kruhového otvoru (2) a hrúbka kruhovej dosky (1) je v pomere k jej priemeru 1 : 100.

Zariadenie na kontinuálne alebo semikontinuálne odlievanie kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278166

Dátum: 07.02.1996

Autori: Sivertsen Jan, Naess Harald

MPK: B22D 11/14

Značky: zariadenie, odlievanie, semikontinuálne, materiálov, kovových, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z odlievacej formy (1) so vstupom pre roztavený kov s vnútorným priestorom a výstupom, ďalej z prívodu vody na chladenie kovu, pričom vnútorný priestor je vybavený v určitej vzdialenosti do vstupného otvoru priepustným prstencom (20) pre olej a/alebo plyn, takže sa medzi kovom a stenou odlievacej formy (2) vytvára vrstva oleja a/alebo plynu a kov sa nedostáva do styku so stenou odlievacej formy pred svojim stuhnutím. Povrch...

Bis (hydroxymetyl)cyklobutylpuríny a -pyrimidíny, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278165

Dátum: 07.02.1996

Autori: Slusarchyk William, Zahler Robert

MPK: C07D 239/47, A61K 31/52, C07D 239/54...

Značky: spôsob, hydroxymetyl)cyklobutylpuríny, použitie, přípravy, pyrimidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(hydroxymetyl)cyklobutylpuríny a -pyrimidíny všeobecného vzorca I, v ktorom R1 znamená zodpovedajúci heterocyklický zvyšok, majú protivírusový účinok. Tieto zlúčeniny sa pripravia reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca II so zlúčeninou R1H, prípadne v chránenej forme, pričom P je chrániaca skupina a X je odštiepiteľná skupina.

Prostriedok na spomaľovanie rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278163

Dátum: 07.02.1996

Autori: See Raymond Michael, Fritz Charles David, Wheeler Thomas Neil, Cooke Anson Richard, Manning David Treadway, Cappy James Joseph

MPK: A01N 53/10, A01N 53/00, A01N 53/02...

Značky: prostriedok, rastu, rastlín, spomaľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na spomaľovanie rastu rastlín, obsahuje ako účinnú zložku derivát kyseliny malónovej všeobecného vzorca I, kde R1 je vodík alebo alkylová skupina s 1 až 3 atómami uhlíka, Y1 a Y2 znamenajú vždy vodík alebo spoločne s priľahlým uhlíkom tvoria cyklopropánový alebo cyklobutánový kruh, R2 je kyslík alebo skupina NH, X je halogén, trifluórmetyl alebo metyl a n má hodnotu 0, 1, 2, alebo 3.

Zapojenie bezinduktorového generátora harmonického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278160

Dátum: 07.02.1996

Autor: Malý Petr

MPK: H03B 5/08, H03B 5/12

Značky: signálu, zapojenie, bezinduktorového, harmonického, generátora

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu. Medzi rezonančnú svorku (1) a zemniacu svorku (2) mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu je pripojený rezistor (R). Zemniaca svorka (2) mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu je pripojená na zemniacu svorku (3). Výstup (Uvýst) je medzi výstupnou svorkou (4) mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu a zemniacou svorkou (3).

Zariadenie na uzatváranie rany

Načítavanie...

Číslo patentu: 278157

Dátum: 07.02.1996

Autor: Kaessmann Hans-jürgen

MPK: A61B 17/08

Značky: uzatváranie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené zipsom, ktorý je vzhľadom na rady uzatváracích členov (2) a málo rozťažné textilné nosné pásiky (1) vytvorený pružne a v stave spojenia s radmi uzatváracích členov (2), z polyesteru alebo polyamidu, odolný voči tlaku, pričom na spodnej strane, privrátenej k rane, sú na obidvoch stranách v odstupe od radov uzatváracích členov (2) usporiadané na textilných nosných pásikoch (1) rozperné pásiky (5) na vytvorenie voľného...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viac alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278156

Dátum: 07.02.1996

Autori: Dumain Andre, Engel Jean, Havas Laszlo

MPK: C08F 10/00, C08F 2/40, C08F 2/34...

Značky: alfa-olefínov, jedného, plynnej, polymerizácie, fáze, kontinuálnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna polymerizácia jedného alebo viac alfaolefínov s katalyzátorom na báze prechodných kovov sa uskutočňuje v reaktore majúcom fluidné a/alebo mechanicky miešané lôžko, pričom sa kontinuálne do reaktora zavádza veľmi malé množstvo retardérov účinnosti, všeobecne menšie než 0,1 ppm, prietokovou rýchlosťou, ktorá sa mení s časom tak, aby sa udržal v podstate konštantný buď obsah prechodných kovov v produkovanom polyméri, alebo...

Čistička štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278155

Dátum: 07.02.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: štrkového, čistička, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička má rám, ktorý je uložený na podvozkoch (12) a ktorý je tvorený aspoň dvoma navzájom v kĺbe (7) okolo zvislej osi (6) kĺbu výkyvnými časťami (2, 3). Tie sú podopreté na koncoch a v mieste kĺbu (7) koľajovým podvozkom (12). Na prvej časti (2) rámu sa nachádza nekonečný dopravník a brázdiaca reťaz (18), ktorá je vedená v priečnej vodiacej dráhe (36) reťaze priečne k pozdĺžnemu smeru stroja pod na nadvihovanie koľaje je spojené s prvou...

Spôsob prípravy 2-substituovaných 4,6-dialkoxypyrimidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278153

Dátum: 07.02.1996

Autori: Previdoli Felix, Escher André

MPK: C07D 239/42, C07D 239/52

Značky: spôsob, 2-substituovaných, 4,6-dialkoxypyrimidínov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Východiskovou látkou v spôsobe prípravy 2-substituovaných 4,6-dialkoxypyrimidínov je kyanimidát všeobecného vzorca II. Tento kyanimidát sa cyklizuje halogenovodíkom za vzniku derivátu halogénpyrimidínu všeobecného vzorca III. Ten sa potom premení buď so zlúčeninou vzorca IV alebo s alkylamínom všeobecného vzorca V na konečný produkt všeobecného vzorca I.

Pneumatická spojka so zväčšeným kompresným priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278152

Dátum: 07.02.1996

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04, F16D 25/02

Značky: kompresným, spojka, zväčšeným, pneumatická, priestorom

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická spojka pozostáva z hnacieho telesa, poháňaného telesa, pneumatických elementov a prídavnej pneumatickej komory a má najmenej dva proti sebe zaradené pneumatické elementy (5), ktoré sú vzájomne pevne prepojené prídavnou pneumatickou komorou (6). Vzájomné pevné prepojenie prídavnej pneumatickej komory (6) s pneumatickými elementmi (5) je vytvorené medzi ich spodnými časťami (7).

Spôsob výroby dialkyl- alebo difenylditiofosfínových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278150

Dátum: 07.02.1996

Autor: Mirviss Stanley Burton

MPK: C07F 9/165

Značky: spôsob, difenylditiofosfínových, dialkyl, výroby, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje reakciou sulfidu fosforečného s hydroxyzlúčeninou zvolenou zo súboru zahŕňajúceho alkanoly s 1 až 8 atómami uhlíka a fenol, v prítomnosti organosulfurhalogenidového katalyzátoru pre túto reakciu zvoleného zo súboru zahŕňajúceho sulfóniumhalogenidy, sulfoxóniumhalogenidy a polymérne organosulfurhalogenidy, pričom organické zvyšky týchto organosulfurhalogenidov obsahujú 1 až 6 atómov uhlíka.

Enoletér amidu kyseliny 1,1-dioxo-6-chlór-4-hydroxy-2-metyl-N-(2-pyridyl)-2H-tieno(2,3-e)-1,2- tiazín-3-karboxylovej, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278141

Dátum: 07.02.1996

Autori: Binder Dieter, Ferber Hubert Peter, Rovenszky Franz

MPK: A61K 31/54, C07D 513/04

Značky: enoletér, tiazín-3-karboxylovej, 1,1-dioxo-6-chlór-4-hydroxy-2-metyl-n-(2-pyridyl)-2h-tieno(2,3-e)-1,2, spôsob, kyseliny, amidů, prostriedok, výroby, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca I sa pripravuje zo zodpovedajúceho 4-hydroxyderivátu-chlórtenoxicamu pridaním aspoň jedného ekvivalentu bázy s obsahom alkalického kovu, výhodne 3- až 4-násobného prebytku tejto bázy v polárnom aprotickom rozpúšťadle, inertnom za reakčných podmienok, pri teplote miestnosti až teplote varu reakčného rozpúšťadla pod spätným chladičom, pričom vzniknutá soľ sa súčasne uvádza do reakcie so zlúčeninou vzorca IIIa, na...

Karbotioáty androstanu a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278140

Dátum: 07.02.1996

Autori: Steeples Ian Philip, Phillips Gordon Hanley, Williamson Christopher, Bain Brian Macdonald, Laing Stuart Bruce

MPK: C07J 31/00

Značky: farmaceutické, androstanu, obsahom, prostriedky, karbotioáty

Zhrnutie / Anotácia:

Karbotioáty androstanu všeobecného vzorca I, kde R1 znamená fluór-, chlór- alebo brómmetylovú skupinu alebo 2'-fluóretylovú skupinu, R2 znamená skupinu COR6, kde R6 znamená C1-3alkylovú skupinu alebo OR2 a R3 spolu tvoria 16alfa 17alfa-izopropylidéndioxy skupinu, R3 znamená atóm vodíka, metylovú skupinu, ktorá môže byť tak v alfa ako aj v beta polohe alebo metylénovú skupinu, R4 znamená atóm vodíka, chlóru alebo fluóru, R5 znamená atóm vodíka...

Spôsob rozmnožovania Magnolie soulangeovej metódou in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 278139

Dátum: 07.02.1996

Autor: Kamenická Aurélia

MPK: A01H 4/00

Značky: vitro, rozmnožovania, magnolie, metodou, soulangeovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu rozmnožovania Magnolie soulangeovej (Magnolia soulangiana Soul. Bod.) metódou in vitro, v aseptických podmienkach, z explantátov odobratých z dospelých drevín. Primárne explantáty (púčiky, apexy, nodálne segmenty ap.) sa po sterilizácii kultivujú na modifikovaných kultivačných médiách spevnených agarom a s pridaním regulátorov rastu a aktívneho uhlia.

Jednorazová plastová injekčná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278138

Dátum: 07.02.1996

Autori: Adorján András, Dávid Csaba

MPK: A61M 5/28, A61M 5/315

Značky: jednorázová, striekačka, plastová, injekčná

Zhrnutie / Anotácia:

Striekačka pozostáva zo štyroch základných častí, dutého rotačného valca (1), piesta (2), piestnice (3) a uzatváracieho klobúčika (4). Dutý rotačný valec (1) má na jednej strane dno, z ktorého zvonka vystupuje kužeľový nadstavec (11) na nasadenie injekčnej ihly a na druhej strane je uzavretý uzatváracím klobúčikom (4) s dvoma valcovitými stenami (42, 43) usporiadanými sústredne s osou dutého rotačného valca (1), pričom vonkajšia valcovitá stena...