Archív za 1996 rok

Strana 13

Zariadenie s najmenej dvoma inštalačnými blokmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280424

Dátum: 03.04.1996

Autori: Egli Anton, Dolder René

MPK: E04G 23/02, E04F 17/08

Značky: najmenej, inštalačnými, zariadenie, blokmi, dvoma

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje aspoň dva inštalačné bloky (1, 2), z ktorých jeden je usporiadaný v miestnosti (A) budovy na podlahe (5) nad prielomom (7) v podlahe a druhý v odstupe od neho v miestnosti (B) budovy, ležiacej pod prielomom (7). Obidva bloky (1, 2) sú v rovnakom usporiadaní vybavené zvislo prebiehajúcimi predinštalovanými úsekmi (3a, 3b). Na pevnú inštaláciu slúži montážna doska (9) a upevňovacie prostriedky (20, 21) na fixáciu montážnej...

Spôsob výroby solí cézia z kamenca hlinitocézneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 280404

Dátum: 03.04.1996

Autori: Hofmann Hartmut, Harms Gerd, Schiedt Alexander, Phillipp Bernd, Hecktor Urlike, Köbele Klaus, Prinz Horst

MPK: C07C 51/41, C07C 53/06, C07C 53/10...

Značky: kamenca, cézia, výroby, solí, hlinitocézneho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kamenec hlinitocézny reaguje s hydroxidom vápenatým v množstve, ktoré je ekvivalentné množstvu hliníka, a s vápenatou soľou, dobre rozpustnou vo vode, v množstve, ktoré je ekvivalentné množstvu cézia, v jednej reakčnej nádobe za prítomnosti vody. Vylúčený hydroxid hlinitý a vylúčený síran vápenatý sa oddelia filtráciou alebo odstredením.

Plienka na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280325

Dátum: 03.04.1996

Autori: Greiner Jean, Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/42

Značky: plienka, použitie, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Plienka na jedno použitie s fóliou (10) chrániacou bielizeň, na ktorej je na strane obrátenej k telu priložené nasávacie teleso (12), ku ktorému sú priradené pásky (22) indikujúce vlhkosť, umiestnené medzi týmto telesom a fóliou (10) chrániacou bielizeň a prebiehajúce s odstupom vzájomne rovnobežne, ktoré tvoria skupiny pások súmerne usporiadaných k jednej osi súmernosti plienky a robiace rozsah zvlhčenia viditeľný bez otvorenia priloženej...

Tukovo-kontinuálna nátierka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280259

Dátum: 03.04.1996

Autori: Norton Ian Timothy, Brown Charles Rupert Telford, Underdown Jeffrey

MPK: A23L 1/0524, A23D 7/00, A23L 1/0562...

Značky: výroby, spôsob, nátierka, tukovo-kontinuálna

Zhrnutie / Anotácia:

Tukovo-kontinuálna nátierka, ktorá obsahuje 0,1 až 10 % hmotnostných želatíny, 0,1 až 7 % hmotnostných želatínovaného polysacharidu, ktorý nie je škrob, a 10 až 60 % hmotnostných tuku. Doplnkom uvedených zložiek sú tradičné zložky nátierok.

Debniaci systém na vytvorenie muriva z plášťového betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280154

Dátum: 03.04.1996

Autor: Jost Josef

MPK: E04G 11/02

Značky: muriva, plášťového, vytvorenie, betonů, systém, debniaci

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci systém na vytvorenie muriva z plášťového betónu pozostáva z najmenej dvoch debniacich dosiek (10, 12, 12') uložených vzájomne rovnobežne, proti sebe posunuto a v odstupe od seba, a z najmenej jednej dištančnej spony (18), nasunuteľnej jedným svojím koncovým úsekom na vonkajšie hrany prvej debniacej dosky a presunuteľné svojím druhým úsekom protiľahlou druhou doskou a na nej upevniteľné. Druhá debniaca doska je opatrená štrbinovými...

Spôsob a zariadenie na čistenie výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279653

Dátum: 03.04.1996

Autor: Fleck Carl

MPK: F01N 3/28, F01N 3/02

Značky: zariadenie, plynov, čistenie, výfukových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení výfukových plynov, predovšetkým výfukových plynov dieselových motorov, sa výfukové plyny vedú kanálom (36a) keramického telesa (36), pričom v tomto kanáli (36a) je vytvorené elektrické pole v podstate kolmo na smer prúdenia a čiastočky sadzí, uložené na stenách kanálov (36a), sa oxidujú voľnými alebo na kyslíku usadenými iónmi.

Zariadenie na nácvik techniky tenisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279400

Dátum: 06.03.1996

Autor: Hurtoň Stanislav

MPK: A63B 69/38

Značky: tenisu, techniky, nácvik, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo základnej nosnej plošiny (1), na ktorej je umiestnený hydraulický systém (2) rúrok vystužený podpernými rúrkami (3), hydraulické čerpadlo (6) s nádržkou (7) na olej a elektrická rozvodná skrinka (24a), do ktorej je napojený prívodný kábel (25), ktorý prechádza do elektrickej rozvodnej skrinky (24) a do elektromotora (9). Na podperných rúrkach (3) je pripevnená obslužná plošina (5) a priečne výstuhy (4a) vytvárajú...

Spôsob overovania plynomerov veľkých prietokov a zariadenie skúšobnej stanice na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278949

Dátum: 06.03.1996

Autori: Schweitzer František, Bublavý Jozef, Vincurský Roman

MPK: G01F 25/00

Značky: veľkých, stanice, plynomerov, zariadenie, skúšobnej, spôsob, vykonávanie, overovania, tohto, spôsobu, prietokov

Zhrnutie / Anotácia:

V uzavretom skúšobnom okruhu nútene a mnohonásobne cirkuluje vzduch rýchlosťou podľa žiadaného prietoku. Jeho teplota a vlhkosť sú udržiavané na hodnotách vzduchu v okolí skúšobnej stanice, ktorým možno cirkulujúci vzduch obmieňať, pričom výdatnosť tejto obmeny je regulovateľná. Zariadenie na overovanie plynomerov, doplnené klimatizačnou jednotkou (2), prepojovacím členom (4) a prípadne dilatačným rukávom (3), je spojené do uzavretého...

Spôsob výroby pilóty tvaru valca a valcového odseku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278616

Dátum: 06.03.1996

Autori: Halvoň Štefan, Vicena Jozef

MPK: E02D 5/30

Značky: spôsob, odseku, výroby, tvaru, piloty, valca, válcového

Zhrnutie / Anotácia:

Do vyhĺbeného otvoru v zemine (2) sa osadí nosný prvok (3) tvaru rovinného odseku valca po dĺžke, ktorý sa vo vyhĺbenom otvore v zemine (2) zabetónuje po hornú hranu päty (4) pilóty (7). Na hornú hranu päty (4) pilóty (7) sa postaví zvislé debnenie (6) v smere osi vyhĺbeného otvoru dotýkajúce sa z vonkajšej strany rovinného tvaru nosného prvku (3). Potom sa po častiach zapĺňa vyhĺbený otvor v zemine (2) nad hornou hranou päty (4) pilóty (7) po...

Plnička nitov valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 278201

Dátum: 06.03.1996

Autori: Šúpol Ľudovít, Berger Ján

MPK: F16C 43/06

Značky: valivých, nitov, plnička, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Teleso posuvného valca (6) je pevne spojené horným držiakom (7) cez hlavnú tyč (2) a vodiace tyče (3) so spodným držiakom (25) posuvne spojeným ťažnou dorazovou skrutkou (24) s doskou (1), na ktorej je upevnený držiak (20) polohovacieho prípravku (1) ložiska (22), pričom doska (1) je posuvná na vodiacich tyčiach (3) v klzných ložiskách (5) i na hlavnej tyči (2) v spodnom vedení (4). Nad doskou (1) je na vodiacich tyčiach (3) posuvná spodná...

Pojazdné zariadenie na snímanie alebo kladenie, ako aj na prepravu koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278199

Dátum: 06.03.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/00

Značky: pojazdné, zariadenie, prepravu, polí, koľajových, snímanie, kladenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nosného ústrojenstva (5) koľajového poľa (4) s úchytným ústrojenstvom (13) koľajníc (2), upraveným na nadvihovanie a kladenie koľajového poľa (4) na nosnom ráme (7) nosného ústrojenstva (5) a opatrené dvoma za sebou usporiadanými dvojicami (9, 10) naprieč k pozdĺžnemu smeru koľaje protiľahle upravených zdvihových stojok (11). Tieto sú prostredníctvom pohonu výškovo prestaviteľné vzhľadom na traťové teleso. Obe navzájom...

Tlaková plynová nádoba s bezpečnostným zariadením proti spätnému šľahnutiu plameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278195

Dátum: 06.03.1996

Autor: Sontag Hans-jürgen

MPK: F17C 13/12, A62C 4/00

Značky: tlaková, plynová, plameňa, proti, šľahnutiu, nádoba, bezpečnostným, zariadením, spätnému

Zhrnutie / Anotácia:

Tlaková plynová nádoba je naplnená blokom hmoty (2), ktorá je napustená rozpúšťadlom, v ktorom je rozpustený výbušný plyn. Bezpečnostné zariadenie proti spätnému šľahnutiu plameňa, tvorené odrazovým kotúčom (8), usporiadaným pod ventilovým otvorom (3), odkláňa jazyk plameňa, ktorý pri spätnom šľahnutí plameňa vnikne dovnútra, smerom k vnútornej ploche oceľového plášťa (1) a smerom k ventilu (5) a odvádza zápalnú energiu smerom von. Tým je...

Strešné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: 278192

Dátum: 06.03.1996

Autor: Jonsson Gorm Lund

MPK: E04B 7/18, E04D 13/02

Značky: strešné

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavný rám (1) je opatrený vnútornou stenou vymedzujúcou otvor (3), vonkajšou stenou (4), na ktorú nadväzuje lemovacia príruba (5), a drážkou (8) na uloženie vnútorného panelu (9), ktorá má prvú bočnú stenu (2), druhú bočnú stenu a dno. Šírka drážky (8) je daná vzdialenosťou medzi prvou bočnou stenou (2) a druhou bočnou stenou. Šírka drážky (8) je väčšia ako hrúbka vnútorného panelu (9). Medzi vnútorným panelom (9) a druhou bočnou stenou sú v...

Spôsob výroby vektoru na prenos DNA

Načítavanie...

Číslo patentu: 278191

Dátum: 06.03.1996

Autori: Rutter William, Pictet Raymond Louis, Bell Graeme, Goodman Howard Michael

MPK: C12N 15/17

Značky: prenos, spôsob, výroby, vektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vektora na prenos DNA na použitie pri udržiavaní a replikácii sledu dezoxynukleotidov, ktorý kóduje ľudský preproinzulín alebo proinzulín. Do reakcie sa uvedie dezoxynukleotidový sled, ktorý kóduje ľudský proinzulín alebo preproinzulín s molekulou DNA, získanou štiepením pBR 322 pôsobením restrikčného enzýmu PstI za vzniku plazmidu pcHI-1.

6-Salicylidénamino-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278190

Dátum: 06.03.1996

Autori: Kráľová Katarína, Daněk Jaroslav, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-salicylidénamino-2-benzotiazolinón, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

6-Salicylidénamino-2-benzotiazolinón vzorca I sa pripravuje reakciou 6-amino-2-benzotiazolinónu so salicylaldehydom v etanole za varu. Zlúčenina je antihelminticky účinná proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana a zároveň je účinná aj ako stimulátor rastu rastlín.

3-[(N-Benzoyl-N-benzoylaminometyl)aminometyl]-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278189

Dátum: 06.03.1996

Autori: Mitterhauszerová Ľudmila, Sidóová Eva, Kráľová Katarína, Perjésy Alexander

MPK: C07D 277/68

Značky: přípravy, 3-[(n-benzoyl-n-benzoylaminometyl)aminometyl]-6-bróm-2-benzotiazolinón, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3-((N-Benzoyl-N-benzoylaminometyl)aminometyl(-6-bróm-2-benzotiazolinón vzorca I sa pripravuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu a N-hydroxymetylbenzamidom v 85 %-nej kyseline mravčej za varu. Zlúčenina inhibuje rast a syntézu chlorofylu rias Chlorella vulgaris, ako aj rast koreňov kukurice.

Potravinová prísada nahrádzajúca smotanu a/alebo tuk, spôsob jej výroby a potravinársky výrobok obsahujúci túto prísadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278188

Dátum: 06.03.1996

Autori: Chang Hsien-hsin, Singer Norman, Wilcox Reed, Pookote Suseelan, Dunn John Michael, Hatchwell Leora, Podolski Joseph

MPK: A23G 9/04, A23J 3/04

Značky: prísadu, spôsob, prísada, smotanu, obsahujúci, potravinářský, výroby, túto, výrobok, potravinová, nahrádzajúca

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada obsahuje neagregované sféroidné častice denaturovaného proteínu, ktoré sa skladajú z kazeínového jadra a vonkajšieho obalu z denaturovaného proteínu vaječného bielka, ktorých distribúcia veľkostí je v rozmedzí od 0,1 do 2,0 mikrom, pričom menej ako 2 % z počtu častíc svojou veľkosťou prekračuje 3,0 mikrom. Prísada sa vyrába tak, že sa 25 až 99 hmotnostných dielov proteínu vaječného bielka a až 75 hmotnost. dielov zdroja neagregovaných...

Heterocyklicky substituované alkylchinoxalinyloxyfenoxypropanoáty, herbicídny prostriedok obsahujúci túto látku a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278176

Dátum: 06.03.1996

Autori: Davis Robert Glenn, Minatelli John Adrian, Bell Allyn Roy

MPK: C07D 241/44, A01N 43/02, A01N 43/60...

Značky: alkylchinoxalinyloxyfenoxypropanoáty, túto, substituované, obsahujúci, prostriedok, herbicídny, látku, heterocyklicky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlúčenín všeobecného vzorca I, kde n predstavuje číslo 1 alebo 2, R1 a R2 nezávisle predstavujú vždy substituent zvolený zo súboru zahrňujúceho halogény a vodík, R3 predstavuje päť alebo šesťčlenný nasýtený, nenasýtený alebo sčasti nasýtený kruh obsahujúci ako heteroatómy najviac 1 alebo 2 atómy kyslíka, pričom tento kruh je prípadne substituovaný 1 až 3 substituentami nezávisle zvolenými zo súboru zahrňujúceho oxoskupinu a...

3-Acyl-2-oxindol-1-karboxamidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278175

Dátum: 06.03.1996

Autori: Crawford Thomas Charles, Reiter Lawrence Alan

MPK: C07D 209/34

Značky: přípravy, 3-acyl-2-oxindol-1-karboxamidy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca I, v ktorom znamená X a Y každý atóm vodíka, fluóru alebo chlóru, R1 je 2-tienylová alebo benzylová skupina a R je alkanoyl, cykloalkylkarbonyl, fenylalkanoyl, chlórbenzoyl, metoxybenzyl, fenyl, tenoyl, omega-alkoxykarbonylalkanoyl, alkoxykarbonyl, fenoxykarbonyl, 1-alkoxyalkyl, 1-alkoxykarbonyloxyalkyl, alkyl, alkylsufonyl, metylfenylsulfonyl alebo dialkylfosfonát, sa pripravujú reakciou zlúčeniny všeobecného...

Koľajvý stroj na rozdeľovanie a profilovanie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278174

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/02

Značky: lôžka, koľajvý, stroj, štrkového, rozdeľovanie, profilovanie, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Strojový rám (6) je pojazdný po koľaji (4) a vybavený jazdným pohonom a jazdnou kabínou. Na strojovom ráme (6) je umiestnené vyrovnávacie a pluhové zariadenie (21), ktoré je výškovo nastaviteľné pohonom a siaha od jednej ku druhej pozdĺžnej strane koľaje, prípadne od jedného konca podvalu k druhému. Strednému úseku (33) vyrovnávacieho a pluhového zariadenia (21), prípadne stredným pluhovým a pracovným zariadeniam (22) je priradený prídavný...

Obuv s tlmiacou úpravou na tlmenie nárazov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278173

Dátum: 06.03.1996

Autor: Guttmann Erich Raimund

MPK: A43B 9/16, A43B 13/18, A43B 7/32...

Značky: úpravou, tlmenie, tlmiacou, nárazov

Zhrnutie / Anotácia:

Obuv je vytvorená z elastomérneho materiálu nastreknutého okolo textilného vyloženia a je vybavená na spodnej strane výstelky kovovou vložkou (2), na ktorej je nastreknutá podošva (4), ktorá má v opätkovej oblasti vytvorené vybranie (6) vyplnené tlmiacim klinom (3). Tlmiaci klin (3) je klzne uložený na kovovej vložke (2) a na plochách privrátených k podošve (4) je vybavený vrstvou jednozložkového polyuretánového lepidla. Tlmiaci klin (3)...

Pojazdný stroj na kontinuálnu výmenu, prípadne obnovu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278172

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 29/05, E01B 27/11

Značky: stroj, koľaje, případně, pojazdný, výměnu, kontinuálnu, obnovu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) je opatrený mostovitým rámom (10), ktorý je na koncoch uložený na koľajnicových podvozkoch (8, 9). Tento rám (10) pozostáva z dvoch častí (13, 14) ktoré sú navzájom rozopierateľné a spojené kĺbom (16), usporiadaným v oblasti medziľahlého koľajového podvozka (15). Medzi oboma koľajovými podvozkami (8, 9) je usporiadané urovnávacie a zhutňovacie zariadenie (41), ústrojenstvo (49) na ukladanie novo položených priečnych podvalov (6),...

Pojazdná podbíjačka koľaje s dvoma vzájomne kĺbovo spojenými rámami podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278171

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: rámami, podbíjačka, pojazdná, dvoma, vzájomne, podvozku, spojenými, koľaje, kĺbovo

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má dve vzájomne kĺbovo spojené časti rámu a rám podvozka, ktorý je umiestnený na podvozkoch (98, 99). Rám podvozka sa skladá z hlavného rámu (103) stroja a z nosného rámu (109) nástrojov, na ktoré je umiestnený podbíjací agregát (124). Podbíjací agregát (124) ktorý sa nachádza medzi podvozkami (98, 99), namontovanými na uloženie hlavného rámu (103) stroja a nosného rámu (109), sa nachádza na nosnom ráme (109) nástrojov, ktorý je na...

Rekombinantný plazmid, spôsob jeho prípravy a baktérie ním transformované

Načítavanie...

Číslo patentu: 278170

Dátum: 06.03.1996

Autor: Itakura Keiichi

MPK: C07K 14/62, C12N 15/70, C07K 14/655...

Značky: plazmid, rekombinantný, přípravy, spôsob, bakterie, transformované

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinantný plazmid je vhodný na transformáciu bakteriálneho hostiteľa. Obsahuje homológny regulón a heterológnu DNA. Heterológna DNA kóduje požadovaný funkčný cicavčí polypeptid, ktorý je enzým, polypeptid krvného séra, polypeptid s analgetickým účinkom alebo hormón, alebo jeho medziprodukt, pričom tento cicavčí polypeptid alebo jeho medziprodukt je nedegradovateľný endogénnymi proteolytickými enzýmami. Predchádza ju štart-kodón, nasleduje...

Brúsny kotúč s plastovým stredom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1113

Dátum: 06.03.1996

Autor: Škrhák Milan

MPK: B24D 7/18

Značky: kotúč, stredom, plášťovým, brusný

Text:

...riešenie je bližšie objasnené na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje brúsny a leštiaci kotúč v náryse v reze,obr. 2 je pôdorys brúsneho a leštiaceho kotúča a obr. 3Brúsny kotúč s plastovým stredom pozostáva z kovového hriadelíka 3, na ktorom je upevnená stredovka lz plastickejhmoty. Na jej obvode je zafixovanä textilná medzivrstva §, na ktorej sú nalepené brúsne lamely 3.Leštiací kotúč s plastovým stredom pozostáva z...

Trvanlivý polotovar, najmä na výrobu klobás

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1112

Dátum: 06.03.1996

Autori: Fúsková Klaudia, Calzolari Oreste

MPK: B65B 31/04, B65B 25/06, A23L 3/358...

Značky: polotovar, výrobu, najmä, trvanlivý, klobás

Text:

...fólie a prírodných čriev s obsahom najmenej 1 Z hmotn. soli vzhľadom na ich celkovú hmotnosť, pričom čreva sú v obale uložené vakuovo alebo zmraštením. Výhodou takto upraveného balenia prírodných čriev je hygienicka manipulacia s nimi, pričom sú bez zapachu a vlastnosti upravených čriev zostavajú nezmenene pomernedlhú dobu. Zaroveň je možný ich predaj aj v bežných samoobsluhach. Ec 1 kLmLJnüudxĽneniaVyčistene prírodné čreva upravene soľou V...

Tekutý doplnok pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1111

Dátum: 06.03.1996

Autori: Bílek Josef, Kukla Jiří, Tyleček Josef

MPK: A61K 31/345, A23K 1/175, A61K 31/28...

Značky: zvieratá, tekutý, doplnok

Text:

...mikroflóry a syntézu vitamínu B 12 zaradením kobaltu, zvýšením aktivity fermentov majúcich bezprostredný vzťah k metabolizmu glukoseminiglykénov a metabolizmuVýhodné u takto pripraveného roztoku je dlhodobáTekutý doplnok pre zvieratá podľa technického riešenia sa aplikuje perorálne a to s kŕmnou dávkou, alebo s jej komponentami preventívne, alebo podľa klinického vyšetrenia vysokobrezivým dojnicíam a jaloviciam a vysokoužitkovým dojnicíam...

Vzpera zadnej stavby rámu bicykla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1110

Dátum: 06.03.1996

Autor: Zatloukal Svatopluk

MPK: B62K 3/02

Značky: bicykla, zadnej, vzpěra, rámu, stavby

Text:

...stavba rámu je vytvorená dvoma zrkadlovo osadenými vzperami l v delenom vyhotovení, pozostávajúcimi z pevne spojeného horného profilu ll so spodným profilom g.Horné konce horných profilov ll sú votknuté a privarené k sedlovej rúrke g rámu, ďalej sú horné profily li pevne spriahnuté rozperkou 1, privarenou nad maximálnym priemerom neznázorneného zadného kolesa. Na spodné konce spodného profilu lg sú potom pripevnené kovania zadnej...

Elektrický priamovýhrevný radiátor so samovoľným prúdením ohrievaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1109

Dátum: 06.03.1996

Autori: Adamko Igor, Blahovec Jozef, Chlepko Pavol

MPK: F24D 19/02

Značky: ohrievaného, samovolným, vzduchu, priamovýhrevný, elektricky, prúdením, radiátor

Text:

...rozoberateľne pripevnené bočné uzatváracie kryty.Druhá skloplastová tenkovrstvová elektricky vyhrievacia doskamôže byť axiálne pozdľžne upevnená protismernými háčikmi rozper ných prvkov o ich druhé čelo alebo axiálne pozdľžne upevnená medzi protismernými háčikmi rozperných prvkov, pričom aspoň jedna dvojica týchto háčikov má vonkajší priečny tvarový výstupok.Na jednej pozdľžnej stene pozdľžne deleného rozoberateľne uzatvoreného vonkajšieho...

Čeľusťový zatvárač zaváraninových pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1108

Dátum: 06.03.1996

Autor: Satin Peter

MPK: B67B 3/20

Značky: zaváraninových, pohárov, zatvárač, čeľusťový

Text:

...tlaku sa zatvárač vplyvom svojej pružnostl vráii smerom proti tlaku dlane a uvoľní sa tak z nasadenia na vlečko pohára.Čeľusťový zatvárač zaváraninových pohárov umožňuje kvalitne uzatvárať viečka pohárov a to pri použití minimálnej sily, pričom toto uzatvorenie je veľmi kvalitné. Zariadenie dokáže dôkladne eliminovať Veľkostné diferencie viečok, resp. pohárov. a Nespomou výhodou je tiež skutočnosť, že po uzatvorení viečka sa zariadenie...

Spúšťač s pákovým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1107

Dátum: 06.03.1996

Autor: Hnilica Miroslav

MPK: F02N 15/06, F16H 21/00

Značky: pákovým, zariadením, spúšťač

Text:

...s osou pastorka a pohybujúci sa z pokojnej polohy smerom do pracovnej polohy zapnutím elektromagnetického vinutia spínača.Podstata technického riešenia spočíva v tom. že pákové za riadenie obsahuje rovnú časť zasunutú do tahadla jadra vYúvatak. že v osi prvého ohybu je vytvorený stred otáčania pákového zariadenia a druhý ohyb je vytvorený tak. aby styková plocha na jeho vonkajšom priemere pôsobila v osi na zadné čelo pastorka. Pod...

Bezpečnostná páka pre dvojručné ovládanie stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1106

Dátum: 06.03.1996

Autor: Šturma Jozef

MPK: F16P 3/00, B30B 15/16

Značky: ovládanie, páka, bezpečnostná, dvojručné, stroja

Text:

...na hlavici páky, nadvihovaného do východzej polohy pružinou a stlačeného pri zopnutí tlakom dlane. Toto usporiadanie umožňuje ovládanie mikrospínača a otáčanie alebo posúvanie pákou ventilu jednou rukou.Prepojenie mikrospínača v hlavici páky a druhého tlačítka je uskutočnené tak, že po uvolnení jednoho z nich dôjde k zastaveniu elektromotora pre pohon čerpadla alebo iného zdrojapohonu a tým k zastaveniu pracovného pohybu stroja.Konštrukcia...

Automatický mostový nosič poľnohospodárskeho náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1105

Dátum: 06.03.1996

Autor: Šlinský Ján

MPK: A01B 51/00

Značky: nosič, poľnohospodárskeho, automatický, náradia, mostový

Text:

...agregát neprerušene pokračuje v činnosti a otáča ramenom mostu . Pri otáčani ramena mostu okolo zvislej osi sa retaz odvaluje po retazovom kolese -a posúva zaves náradia . na vzdialenosť. rovnajúcu sa polovici obvodu retazového kolesa , . Po otočeni ramena mostuna druhu polovicu parcely sa neznázorneným spinačom uvedie pohonný agregát do chodu v opačnom smere a rameno mostu pokračuje naspäi v jazde priamočiarým smerom pozdĺž parcely....

Zariadenie na výrobu ráfikov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1104

Dátum: 06.03.1996

Autor: Habera Ján

MPK: B60B 21/00, B60B 1/00, B21K 1/38...

Značky: ráfikov, zariadenie, výrobu

Text:

...z ktorých zapadá západka. Každá z vrtaoích jednotiek je spojená presteviteľným tiahlom a vidlicou s unášačom, ktorý je upevnený na hriadeli.s ozubeným kolesom, do ktorého zaberá pastorbk, spojený s ovládacím hriadeľom.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie na výrobu ráfikov je znázornené na obrázkoch l až 6, kde na obr. l je pôdorysný pohľad na rezací stroj s čiastočným rezom krytu rámu pohonu, na obr. 2 šje čelný pohľad na rezací stroj s...

Zariadenie na utesnenie dverí koksárenskej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1103

Dátum: 06.03.1996

Autori: Sikora Petr, Bobrzik Werner, Blažek Vratislav

MPK: C10B 25/16

Značky: utesnenie, zariadenie, dveří, koksárenskej, komory

Text:

...nulový a V strede zvislých časti je odklon maximálny, pričom maximálna hodnota odklonu hranyod stredu dverového krídla je v rozsahu od 2 do 20 °.Ďalšie výhodné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že v spodnej a hornej časti je dverové teleso opatrené pružnými prostriedkami, ktoré sú upevnené k dverovému telesu a dotláčajúPrednostne pružný prostriedok pozostáva z nastavovacej skrutky, ktorá je otočne upevnená V krycom puzdre a opiera sa...

Zariadenie na dynamické mliaždenie a drvenie poľnohospodárskych plodín, najmä obilnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1102

Dátum: 06.03.1996

Autori: Sajdl Václav, Háze Karel

MPK: B02C 4/02

Značky: drvenie, najmä, mliaždenie, zariadenie, plodin, poľnohospodárských, dynamické, obilnin

Text:

...a ktoré sa otáčajú okolo vodorovnej osi v zhodnom zmysle otáčania. Medzi horný a spodný valec dalej čiastočne zasahuje svojím povrchom stredný valec,ktorý sa otáča v opačnom zmysle než horný a spodný valec,a síce taktiež okolo svojej vodorovnej stredovej osi. Medzi horným a stredným a súčasne medzi stredným a spodným valcom je vytvorená medzera na prechod zrniny. Medzera medzi horným a stredným valcom je väčšia než medzera medzi stredným a...

Čistiareň odpadových vôd s prerušovaným prietokom aktivačnej nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1101

Dátum: 06.03.1996

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/12

Značky: čistiareň, odpadových, aktivačnej, prietokom, přerušovaným, nádrže

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaČistiareñ odpadových vôd s prerušovaným prietokom aktivač vnej nádrže sa skladá z troch funkčne samostatných nádrzí, ktoré sú obvykle spojené do jedného stavebného objektu z plastu. Odpadové vody pritekajú do vyrovnávacej nádrže A, ktorá zároveň plní funkciu nádrže primárnej sedimentácie a skladovacej nádrže prebytočného kalu z aktivačnej nádrže 3 Z plnej vyrovnávacej nádrže i odtekajú odpadové vody po...

Zariadenie na testovanie klieštikovosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1100

Dátum: 06.03.1996

Autor: Krajči Štefan

MPK: A01K 51/00

Značky: testovanie, klieštikovosti, zariadenie

Text:

...zamorenia Včelstva klieštikom podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom,že sieťový valec so včelami sa vsunie do skleneného pohára,pohár sa uzatvorí viečkom s otvormi a nasadí na nádobu s horiacim chemicky upraveným papierovým pasikom, čím dym z horiaceho pásika postupne vyplní pohar a působí určitý čas na včely uzavreté vo valci.Výhody zariadenia spočívajú V tom, že testovanie sa vykonava mimo úľa V ľubovoľnom...

Montovaný koľajový úrovňový prejazd stavebnicový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1099

Dátum: 06.03.1996

Autori: Kačeňák Ján, Rákoš Stanislav, Prúnyi Kornel

MPK: E01B 2/00, E01C 5/00

Značky: stavebnicový, úrovňový, koľajový, prejazd, montovaný

Text:

...pojazdovej vrstvy gg. Vnútorná nosná vrstva gł sa skladá z vnútorného spodného plechu §, vnútorného plastového vankúše lg, vnútorného horného plechu lg, z vnútor ce 6, pozostávajúce z vnútornej nosnej vrstvy Q a vnútor 3ných priečnych zarážok łg a z vnútorných pozdľžnych zarážok łá. Vnútorná horná pojazdová vrstvu Qg je vlastne vnútorný pojazdový gumový dielec ł§ s protišmykovým dezénom,vystužený plechom gg. Medzi koľajnicami ł a lemovacím...

Zapojenie koncového svietidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1098

Dátum: 06.03.1996

Autor: Štiavnický Ľubomír

MPK: F21L 1/00

Značky: zapojenie, koncového, svietidlá

Text:

...3 na svetelný element Žktorý jetvorený sériovoparalelným zapojenim štyroch luminiscenčných diód 9.Ak je prepínač g v polohe EQ, zdroj l je odpojený a svetelný element Ž nevydáva žiadne svetelné signály.Po prepnutí prepínača g do polohy El je napätie zdroja ł privedené na napäťový menič Ä, z ktorého sa cez klopný obvod 3 a luminiscenčné diody 3 vybíja. Vybíjacie impulzy sú vytvorené klopným obvodom í.Svetelný element Ž vybudený impulzným...