Archív za 1996 rok

Strana 12

Použitie riluzolu na prípravu liečiva na liečenie neurologických lézií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279759

Dátum: 08.05.1996

Autori: Doble Adam, Pratt Jérémy, Louvel Erik, Stutzmann Jean-marie

MPK: A61K 31/425

Značky: liečenie, použitie, neurologických, liečivá, lézií, přípravu, riluzolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie 2-amino-6-trifluórmetoxybenzotiazolu alebo farmaceuticky prijateľných solí tejto zlúčeniny na prípravu liečiva na liečenie neurologických lézií sprevádzajúcich úrazy, predovšetkým úrazy chrbtice, lebky alebo kranio-spinálne úrazy.

Spôsob regenerácie prestreku vodových náterových prostriedkov pri ľahkom nástreku v striekacích kabínach

Načítavanie...

Číslo patentu: 279689

Dátum: 08.05.1996

Autori: Saatweber Dietrich, Holfter Dirk, Richter Bernhard, Krumm Waltraud

MPK: B05B 15/04, B01D 61/14, B05B 15/12...

Značky: striekacích, nástreku, prostriedkov, regenerácie, vodových, ľahkom, prestreku, nátěrových, spôsob, kabinách

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na regeneráciu prestreku vodových náterových prostriedkov pri ľahkom nástreku v striekacích kabínach, pri ktorom sa prestrek zachycuje vo vodovej vymývacej kvapaline, ktorá sa kontinuálne vracia v obehu (A) do striekacej kabíny. Ako vymývacia kvapalina sa použije vodový náterový prostriedok, používaný na ľahký nástrek v striekacej kabíne vo forme zriedenej vodou, ako kvapalina obiehajúca v ultrafiltračnom obehu (B) sa použije...

Spôsob izolácie kryštalickej alfa, alfa-trehalózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279610

Dátum: 08.05.1996

Autori: Janoušek Vladimír, Stuchlík Jiří, Bleha Miroslav, Schauer Jan, Prchlík Jaroslav

MPK: C12P 19/12, C07H 3/04, C07B 63/00...

Značky: kryštalickej, spôsob, alfa-trehalózy, alfa, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kryštalickej alfa,alfa-trehalózy izoláciou z pekárenských kvasníc spočíva v tom, že sa zahustený etanolový extrakt pekárenských kvasníc filtruje cez ultrafiltračnú membránu s deliacou hranicou molekulových hmotností vyššou ako 500, s prípadne predradenou mikrofiltráciou cez mikrofiltračnú membránu so stredným priemerom pórov od 0,05 do 5 um. Číry roztok sa demineralizuje na ionomeničoch, kde sa ako katex používa...

Valcovacia trať na preťahovanie dutých telies na tŕni

Načítavanie...

Číslo patentu: 278793

Dátum: 03.04.1996

Autori: Passmann Rolf, Vochsen Jochen, Lamper Alfred, Rohde Johann Heinrich, Häusler Karl Heinz

MPK: B21B 17/04

Značky: telies, valcovacia, tŕni, dutých, preťahovanie, trať

Zhrnutie / Anotácia:

Valcovacia trať na preťahovanie dutých telies na tŕni obsahuje aspoň jednu hlavnú tvarovaciu stolicu (1) s univerzálnym usporiadaním nastaviteľných horizontálnych valcov (2, 3) a vertikálnych valcov (4, 5) a duo dohotovujúcu stolicu (6), zaradenú za hlavnou tvarovacou stolicou (1), a prípadne rovnako poháňaciu stolicu (12), zaradenú pred hlavnou tvarovacou stolicou (1).

Mazací okruh strojov s kľukovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278221

Dátum: 03.04.1996

Autori: Tomečka Petr, Koukal Petr, Hrnčíř Pavel, Nepala Miloslav, Škop Karel, Langer Viktor

MPK: F01M 1/06, F01M 11/02

Značky: mechanizmom, strojov, klukovým, okruh, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Stroje s kľukou, najmä plunžerové a piestové čerpadlá majú v kľukovej skrini (1) v križiakovom vedení (101) posuvne osadený najmenej jeden križiak (3) vybavený križiakovým čapom (31) a ojnicou (5). Ojnica (5) je spriahnutá ojnicovými ložiskami (51) s kľukovým hriadeľom (4), ktorý je potom osadený v kľukovej skrini (1) pomocou hlavných ložísk (41). V kľukovej skrini (1) je kolmo na pozdĺžnu os križiakového vedenia (101) vytvorený v mieste...

Antibiotikum na báze polycyklického éteru, jeho použitie a nutričná krmivová zmes obsahujúca toto antibiotikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 278214

Dátum: 03.04.1996

Autori: Goudie Alexander Crossan, Walshe Nigel Derek Arthur

MPK: C07H 19/01, A61K 31/70

Značky: obsahujúca, nutričná, báze, eterů, použitie, polycyklického, krmivová, antibiotikum

Zhrnutie / Anotácia:

Antibiotikum na báze polycyklického éteru vzorca (I) alebo farmaceuticky prijateľné katiónové soli odvodené od tejto zlúčeniny. Uvedené zlúčeniny sú vhodné ako prísady do krmiva hlavne pre prasce, hovädzí dobytok a hydinu, pričom tieto látky promótujú rast alebo promótujú účinné využitie krmiva alebo sú účinné pri kontrolovaní kokcidiálnej infekcie u hydiny. Do rozsahu patria tiež nutričné krmivové zmesi obsahujúce tieto zlúčeniny a ich...

Herbicídny prostriedok na báze herbicídu trimetylsulfónium-N-fosfonometylglycínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278212

Dátum: 03.04.1996

Autori: Chan Jimmy Hua-hin, Djafar Roger Rachid

MPK: A01N 25/30, A01N 25/10, A01N 57/20...

Značky: herbicidu, trimetylsulfónium-n-fosfonometylglycínu, spôsob, báze, výroby, prostriedok, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný v podstate nehygroskopický, herbicídny prostriedok je tvorený dokonalou zmesou herbicídu trimetylsulfónium-N-fosfonometylglycínu a povrchovoaktívnej látky, ktorá je pevná pri teplote okolia, zvolená zo súboru kopolymérov alkylénoxidov všeobecného vzorca R-(CH2CH2O)m.(H3C-CH-CH2O)n-R', kde každý zo symbolov R a R' predstavuje nezávisle vodík alebo skupinu vzorca R''C(O)O-, R''O-, R''C(O)N-, R''N< alebo N<=, kde každá z voľných väzieb...

Okno

Načítavanie...

Číslo patentu: 278210

Dátum: 03.04.1996

Autori: Nielsen Per Gudmann, Nielsen Elgard Schandorff

MPK: E04B 7/18

Zhrnutie / Anotácia:

Okno pozostáva z rámu (1) s plochou lemovacou prírubou (2), pod ktorou je uložený spevňovací prvok, ktorý je tvorený aspoň dvoma profilmi (3), ktoré sú na svojom dolnom konci vybavené dolným držiakom (8) na upevnenie k vodorovnej latke (4), umiestnenej na šikmej streche. Na hornom konci každého profilu (3) je v profile teleskopicky posunovateľne uložená súčasť (10), ktorej voľný koniec je vybavený držiakom (9) na upevnenie k vodorovnej hornej...

Zvieracia objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278209

Dátum: 03.04.1996

Autori: Andre Michel, Calmettes Lionel

MPK: F16L 33/02

Značky: zvieracia, objímka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvieracia objímka obsahuje zvinutý kovový pásik (1), ktorého jeden koniec je prehnutý do háčika (2) a ktorého druhý koniec je opatrený radiálne smerom von vystupujúcim záhybom (3) na zachytenie voľného okraja (4) háčika (2). Záhyb (3) je opatrený výstupkom (6) na jeho prednej priečnej ploche (5), uloženým uprostred šírky záhybu (3), a voľný okraj (4) háčika je opatrený výrezom (4a) doplnkového tvaru voči tvaru výstupku v oblasti jeho napojenia...

Algicídny a herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278208

Dátum: 03.04.1996

Autori: Šeršeň František, Kráľová Katarína, Beneš Luděk, Csöllei Jozef, Borovanský Alois, Mitterhauszerová Ľudmila, Krempaská Eva

MPK: C07C 271/28, A01N 47/20

Značky: herbicídny, prostriedok, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde OR1 znamená alkoxyl s 3 až 7 atómami uhlíka v orto- alebo meta- polohe benzénového jadra, R2 znamená dietylamino-, resp. piperidinoskupinu, pôsobia algicídne pri koncentráciách 1.10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších (t.j. pri koncentráciách 5 mg.dm-3 a vyšších).

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze nearomatických amínoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278207

Dátum: 03.04.1996

Autori: Borovská Valéria, Blanáriková Viťazoslava, Krempaská Eva, Šeršeň František, Kráľová Katarína, Lacko Ivan, Mitterhauszerová Ľudmila, Devínsky Ferdinand

MPK: A01N 33/16, A01N 33/08

Značky: nearomatických, prostriedok, herbicídny, amínoxidov, báze, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok ako účinnú látku obsahuje monoamínoxidy alebo diamíndioxidy všeobecného vzorca I, II alebo III, kde R znamená lineárny alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 5 až 18 a R1CONH(CH2)n, kde n = 2 až 12 a R1=CH3 až C11H23, X znamená CH2, (CH2)2, O, alebo N+O-R2, kde R2=CH3 až C16H33. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne a herbicídne pri koncentráciach 2,6.10exp(-6) mol.dm-3 a vyšších.

Zariadenie na zakladanie a vykladanie výrobkov, najmä pri výrobe stavebnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1124

Dátum: 03.04.1996

Autori: Baxant Radoslav, Erichleb Josef

MPK: B65G 47/34

Značky: výrobe, vykladanie, najmä, zariadenie, zakladanie, výrobkov, stavebnín

Text:

...je s výhodou tvorený zvislou rámovou časťou,Vybavenou štyrmi pármi vonkajších vodiacich kladiek zaberajúcich za zvislé vedenia, a vodorovnou rámovou časťou,Vybavenou vnútornými vodiacimi kladkami, V ktorých sú ulože né bočné vedenia dopravníka.Páry vidiacich kladiek môžu byť doplnené pomocnýmikladkami, ktorých os je kolmá na os kladiek.Na ráme dopravnika môžu byť pri jeho bočných okrajoch uložené vo vodiacich profiloch dve dopravné reťaze,...

Viacúčelový opierkový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1123

Dátum: 03.04.1996

Autor: Pirošík Vladimír

MPK: A01G 9/12, A01G 17/08

Značky: prostriedok, opierkový, viacúčelový

Text:

...odstraňuje viacúčelový opierkový prostriedok, výhodne vyrobený 2 farbeného polyetylénu,použiteľný tak v záhradníctve, napr. pri pestovaní jahôd a plánt mladých rastliniek, pri sušení plodov ako napr. cesnak, cibuľa a pod., ako pomôcka na zvàzovanie rôzneho záhradkárskeho materiálu, ako aj v kvetinárstve pri dekoratívnej úprave kvetín a okrasných rastlín.Podstata riešenia spočíva V tom, že viacúčelový opierkový prostriedok pozostáva zo...

Strela

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1122

Dátum: 03.04.1996

Autori: Janáč Ivan, Peterka Milan, Braunstein Bohumil

MPK: F42B 33/14

Značky: střela

Text:

...priľnavůtä mchräwnáhü ovlaku H pmlymérnej kůmýmzi W ar/ mdmláva aj azicie aa z hľadiska Ťiĺmmtvcrnêhm plaätu uplatňujú hlavna Wüľtü x ky plat 5 q typu pmlyímiďmv almhm pmlyamid midmvfenmp 1 aLuu po 1 yeterwv alebo m 1 yahry 1 átov.Pre 5 tre 1 ys cceľcvým pĺmšťmm je vhúdný rmztok polyfenxĺepsulfidu Vhýdným aktívnym plniýom pplyméřnej kàšpmąícíe-je pre svdie dobré k 12 nąvĺa 5 tnosti hlavne- gráfit,ířnikmýĺyhýěňiČitý,alahm.pmlyterafluwrmtylen...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1121

Dátum: 03.04.1996

Autori: Husár Michal, Leľo Ján

MPK: C02F 1/42

Značky: úpravu, zariadenie

Text:

...mS.cm 2, čiže pri bežných vodách,u ktorých je obsah solí od 50-2000 mg.l 1. V prípadoch, keď je soľnost vody vyššia, napätie medzi elektródami už podstatnejšie neklesne, no úmerne stúpa elektrický prúd medzi nimi pretekajúci,čo má za následok rýchle rozpúštanie hliníkovej elektródy a tým následne znižovanie životnosti zariadenia. Na zvýšenie životnosti zariadenia je účelné u vôd s vyššou vodivosťou, vody morské,odpadové a pod., -použiť...

Stavebná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1120

Dátum: 03.04.1996

Autor: Duchoň Slavomír

MPK: E04B 1/24

Značky: stavebná, konštrukcia

Text:

...zoskrutkovanim povrchovo upravenými skrutkami alebo texa skrutkami.Stavebná konštrukcia je vytvorená zo za studena valcovaných profilov, ktoré môžu mat povrchovú antikoróznu úpravu pozinkovaním.Výhodou konštrukcie podľa technického riešenia je, že je možné vytvorit nielen základnú konštrukciu stien a stropov ale aj otvory pre okná a dvere. Konštrukcia je vhodná na výstavbu prízemných stavieb ale aj poschodových stavieb. Dá sa použit jednak...

Zariadenie na získavanie tetrachlóretylénu alebo benzínu alebo acetónu adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1119

Dátum: 03.04.1996

Autori: Hutman Stanislav, Hrabčák Peter, Davala Michal

MPK: B01D 53/18

Značky: zariadenie, benzinu, adsorpciou, získavanie, tetrachlóretylénu, acetónu

Text:

...kvapalina steká do rozdelovacej nádoby kde dochádza k oddeleníu vodnej aorganickej vrstvy a vzduch zbavený podstatnej časti vodnejpary prúdi do atmosféry. Zariadenie obsahujúce adsorbér takto pripojený ku zdroju znečistenia a ostatným pomocným médiam nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Podstatutechn.riešenia ilustrujú nasledujúce príklady uskutočnenia.z Technické riešenie bude možné využívať pri spätnom získavaní organických...

Prvok strešnej krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1117

Dátum: 03.04.1996

Autor: Hrubý Svatoslav

MPK: E04D 3/16

Značky: prvok, strešnej, krytiny

Text:

...Nevýhodou je i to,že keramické škridle z pálených materiálov sa vyznačujú veľkou tvrdostou a tým ale i pomerne veľkou krehkosťou. ktorá je príčinou poškodenia jednotlivých častí škridle. či celejškridle pri jej preprave a manipulaoii. Podstata technického riešeniaUvedené nevýhody odstraňuje prvok strešnej krytiny tvorenýtelesom doskoveho tvaru. v ktorom sú vytvorená fixačnénepriechodné drážky. Podstatou riešenia je, že teleso doskového...

Univerzálny železničný vagón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1116

Dátum: 03.04.1996

Autor: Veselý František

MPK: B61D 3/04

Značky: univerzálny, železničný, vagón

Text:

...konštrukciu železničného vagóna so zdvíhacím a stre 3 diacim zariadením, ktorý je určený na dopravu kontajnerov. Konštrukcia vagóna je rámová, plošinová. Na okrajoch rámu vagóna, ktorý tvorí dosadaciu plochu pre kontajner sú vytvorené dosadacie upevñovacie kolíky. V strednej časti rámu je na saniach uložené zdvíhacie a strediace zariadenie, ktoré sa môže posúvať V pozdĺžnom smere vagóna. Zdvíhacie zariadenie umiestnené na oboch koncoch...

Zariadenie na využitie solárneho tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1115

Dátum: 03.04.1996

Autor: Král Jozef

MPK: F24J 2/46

Značky: tepla, využitie, solárneho, zariadenie

Text:

...pr xujmvacia pütrbieEú uimäuné na em Vja mmäné vyrmhiť 3Na mbr. č. 1 je mhjaü Eñüľä ñä süiarnyůhr 3 2 ahr. 1 cez rie mtvcwmmn ůbr 4 názwwñuja müšárnych mmüulmv na5 ná äériqvaaralelné zaprjniü suíârngrübr. Ý znáäürňujä Eamjmnia mnüäiny äüláľñyüh mmdulüv arirmd ňou na ůhľfůbľ. Ě ná 2 mñujm Eapmjaniä mnmžiny ämlćrnvch müdulüv 5br anázorťuje äüjänie mnmäinv äülàrnych mndulüv 5 nútenüu cirkulácic.tñrñujä zapojenie mnmžiny solárnych müduluv...

Miešacie zariadenie na prípravu roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1114

Dátum: 03.04.1996

Autor: Vozaf Slavomír

MPK: B01F 5/12

Značky: přípravu, roztokov, miešacie, zariadenie

Text:

...je jednoduché, rozpúšťanieje rýchle a kvalitné a zabraňuje vzniku stvrdnutých usadenín na dne.Prehľad obrázkov na vyfkLjc-zscurhNa priloženom výkrese je schematicky znázornené miešacie zariadenie.Miešacia nádrž L, ktorá je naplnená kvapalinou, má tvar uzavretého valca s rovným dnom g , ktoré pod určitým uhlom prechádza do zvislých stien 3 . Pomer vnútorného priemeru nádrže 1 k výške hladiny roztoku je 0,61,5. Tvar miešacej nádrže Ä je zvolený...

Použitie ocele na výrobu koľajníc, prídržných koľajníc a pojazdných železničných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 281601

Dátum: 03.04.1996

Autor: Heller Wilhelm

MPK: C22C 38/60

Značky: zariadení, prídržných, pojazdných, ocele, koľajníc, železničných, výrobu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vlastnosti bežných ocelí, používaných na výrobu koľajníc, prídržných koľajníc a pojazdných železničných zariadení, sa dajú zdokonaliť prísadou malého množstva telúru. Tým sa dosiahne najmä zvýšenie odolnosti proti oteru a zlepšenie mechanických vlastností v priečnom smere. To platí aj o oceli s obsahom kyslíka nižším ako 0,0015 % hmotn. a s obsahom síry do 0,007 % hmotn.

Vytláčacia hubica a pretláčacie zariadenie s touto hubicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281421

Dátum: 03.04.1996

Autori: Mueller Marcel, Heck Ernst, Weber Adrian

MPK: A21C 3/04, B29C 47/24, A21C 11/16...

Značky: hubica, zariadenie, hubicou, pretláčacie, vytláčacia, touto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vytláčacia hubica, ktorá je nezávislá od možnosti včlenenia alebo pripojenia na extrudér alebo lis, má jednoduchú a robustnú konštrukciu vhodnú na pretláčanie plastifikovaných hmôt s vysokou viskozitou pri vysokom tlaku, pri vysokej teplote a/alebo pri vysokej rýchlosti otáčania, možno ju použiť do pretláčacích zariadení najmä na prípravu výrobkov, ktoré sú zvinuté a/alebo v strede plnené plnkou, skladajú sa z jedného alebo viacerých...

Spôsob prípravy rýchlo uvariteľnej cestoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281383

Dátum: 03.04.1996

Autor: Hsu Jau Yaan

MPK: A23L 1/00, A23L 1/16

Značky: rýchlo, spôsob, uvariteľnej, cestoviny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob zahrnuje parenie suchej alebo vlhkej nevarenej cestoviny, aby vznikla na povrchu želatínovaná parená cestovina, uvedenie tejto parenej cestoviny do styku s vodou, aby vznikla vlhká cestovina, a potom parenie vlhkej cestoviny, aby vznikla čiastočne uvarená cestovina. Čiastočne uvarenú cestovinu možno sušiť a zmiešať s vhodným množstvom vody a omáčky v nádobe a zmes sterilizovať za otáčania nádoby.

Spôsob výroby substituovaných alebo nesubstituovaných 4-aminodifenyl amínov alebo ich N-alkylovaných derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281374

Dátum: 03.04.1996

Autori: Cheng Brian Kai-ming, Stern Michael Keith

MPK: C07C 245/08, C07C 209/42, C07C 209/02...

Značky: 4-aminodifenyl, n-alkylovaných, substituovaných, výroby, spôsob, nesubstituovaných, amínov, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby substituovaných a nesubstituovaných 4-aminodifenyl amínov, prípadne ich N-alkylovaných derivátov, zahrnujúci reakciu nukleofilného činidla so zlúčeninou obsahujúcou azoskupinu za prítomnosti sústavy rozpúšťadiel a reakciu nukleofilnej zlúčeniny a zlúčeniny obsahujúcej azoskupinu za prítomnosti bázy a kontrolovaného množstva protického materiálu pri reakčnej teplote 10 °C až 150 °C v uzavretej reakčnej zóne, kde molárny...

Zariadenie na zamedzenie neoprávnenej manipulácie s hydrantom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281344

Dátum: 03.04.1996

Autori: Cabana Klement, Krenn Florian

MPK: E03B 9/02

Značky: manipulácie, zariadenie, hydrantom, neoprávnenej, zamedzenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zamedzenie neoprávnenej manipulácie s hydrantmi pozostáva z ovládacieho telesa (1), ktoré je súčasťou krytu výtokového otvoru hydrantu alebo jeho hlavného uzáveru, vybavené otvorom (8), ktorý umožňuje záber kľúča, pričom je ovládacie teleso (1) obklopené vekom (2). V ovládacom telese (1) je voľne otočne uložené druhé teleso (5), ktoré je vybavené otvorom (9) pôsobiacim spoločne s otvorom (8).

Spôsob výroby halogénovaných alkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281313

Dátum: 03.04.1996

Autori: Bowden Martin Charles, Turnbull Michael Drysdale

MPK: C07C 29/38, C07C 33/42, C07C 29/64...

Značky: výroby, spôsob, alkoholov, halogenovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby halogénovaného alkoholu všeobecného vzorca (I), kde X predstavuje bróm alebo chlór, ktorý zahŕňa reakciu zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s 3-metylbut-2-en-1-alom v prítomnosti silnej zásady a inertného rozpúšťadla. Produkty sú užitočné ako medziprodukty pri výrobe insekticídov.

Spôsob výroby kyseliny octovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 281296

Dátum: 03.04.1996

Autori: Suzuki Toshiro, Abe Kenichi, Yoshikawa Hiroko, Sano Kenichi

MPK: C07C 51/25, C07C 53/08

Značky: spôsob, kyseliny, octovej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kyseliny octovej, zahrnujúcej reakciu etylénu a kyslíka za prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje kovové Pd a aspoň jednu zložku, vybranú zo skupiny, zahrnujúcu heteropolykyseliny a ich soli alebo v prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje kovové Pd, aspoň jednu zložku vybranú zo skupiny, zahrnujúcu heteropolykyseliny a ich soli a aspoň jednu zložku vybranú z kovových prvkov skupín 11, 14, 15 a 16 veľkej formy...

Monoesterová zlúčenina, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281231

Dátum: 03.04.1996

Autori: Stokke Kjell Torgeir, Borretzen Bernt, Myhren Finn, Dalen Are

MPK: C07H 19/04, A61K 31/70, C07H 19/02...

Značky: obsahom, monoesterová, použitie, zlúčenina, farmaceutická, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca Nu-O-Fa, v ktorom O je kyslík, Nu je nukleozidový analóg, Fa je acylová skupina mononenasýtenej C18 alebo C20 w-9 mastnej kyseliny, ktorá je esterifikovaná hydroxylovou skupinou v 5'-polohe štruktúrneho zoskupenia cukru nukleozidového analógu, alebo koncovou hydroxylovou skupinou necyklickej skupiny nukleozidového analógu. Nu znamená skupinu vzorca B-S, kde S je derivát monosacharidu vybraný z:...

2,6-Diaminopurínové deriváty, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281229

Dátum: 03.04.1996

Autori: Ellis Frank, Gregson Michael, Knight John, Ayres Barry Edward-zomrel, Ewan George Blanch

MPK: A61K 31/70, C07H 19/167

Značky: výroby, obsahom, prostriedky, farmaceutické, deriváty, spôsob, použitie, 2,6-diaminopurínové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku, farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok, ktoré sú určené na liečenie zápalových ochorení, najmä takých, pri ktorých dochádza k deštrukcii tkaniva činnosťou leukocytov, spôsoby výroby uvedených derivátov a ich použitie na výrobu uvedených farmaceutických prostriedkov.

Sústava na prípravu a rozvod vody v objektoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 281168

Dátum: 03.04.1996

Autor: Lackáň Eduard

MPK: F24D 17/00

Značky: sústava, přípravu, rozvod, objektoch

Zhrnutie / Anotácia:

Sústava pozostáva zo zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody a z rozvodného potrubia (1, 2) na rozvod studenej a teplej úžitkovej vody s odbočkami (3) k odberným miestam. V každej vetve rozvodu vody je ku každému odbernému miestu teplej úžitkovej vody priradený signalizátor (6) paralelne napojený v elektrickom okruhu (7) obsahujúcom zdroj (8) napätia a paralelne zapojený snímač (9) teploty teplej úžitkovej vody v rozvodnom potrubí (2),...

Spôsob výroby nižších alkylesterov kyseliny 3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropán- karboxylovej a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281160

Dátum: 03.04.1996

Autori: Bowden Martin Charles, Turnbull Michael Drysdale

MPK: C07C 43/32, C07C 67/27, C07C 67/30...

Značky: 3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetylcyklopropán, nižších, tohto, alkylesterov, karboxylovej, medziprodukty, spôsobu, výroby, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby nižšieho alkylesteru kyseliny 3-(2-chlór-3,3,3-trifluórprop-1-én-1-yl)-2,2-dimetyl-cyklopropán- karboxylovej, kde nižší alkyl znamená alkyl obsahujúci až 4 atómy uhlíka, reakciou zlúčeniny CF3-CHXCl, kde X predstavuje chlór alebo bróm s 3-metylbut-1-én-1-alom v prítomnosti silnej zásady a inertného rozpúšťadla, za vzniku zlúčeniny CF3-CXCl-CH(OH)-CH=C(CH3)2, kde X predstavuje chlór alebo bróm, a takto získaná zlúčenina...

Spôsob prenosu správ prostredníctvom návestidla na anténu uloženú na vozidle a zariadenie na jeho vykonanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281145

Dátum: 03.04.1996

Autor: Riffaud Didier

MPK: B61L 3/12, B61L 13/04

Značky: návěstidla, anténu, vykonanie, přenosu, zariadenie, prostredníctvom, správ, vozidle, uloženú, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri prenose správ Mn, Mn+1 prostredníctvom návestidla (1) sa správy prenášajú z návestidla (1) na anténu (3) uloženú na vozidle (5), pričom správy sú prepínané medzi správami Mn a správami Mn+1 podľa potreby informovania a/alebo ovládania vozidiel (5). Pri prítomnosti vozidla (5) v blízkosti návestidla (1) sa v odozve na detekciu jeho blízkosti oneskorí prepínanie medzi uvedenými správami Mn a Mn+1 vysielaním jednej alebo viacerých prídavných...

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280904

Dátum: 03.04.1996

Autor: Pinoteau Michel

MPK: A01N 33/04, C11D 1/835, A61K 7/48...

Značky: prostriedok, dezinfekčný, čistiaci

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok s obsahom terciárneho alkylamínu a aminoxidu, pričom hmotnostný pomer medzi terciárnym amínom a aminoxidom je 0,2 a 2 : 1. Prostriedok sa riedi vodou na koncentráciu, pri ktorej má vysoký antimikrobiálny a antimykotický účinok.

Prostriedok na konečnú úpravu pozinkovaných povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280806

Dátum: 03.04.1996

Autor: Burkhard Flamme

MPK: C23C 22/05, C23C 22/53, C23C 22/02...

Značky: povrchov, pozinkovaných, prostriedok, konečnú, úpravu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na konečnú úpravu pozinkovaných povrchov oceľových dielov, prípadne povrchov tvorených zliatinami zinku, chromátovaných alebo pasivovaných, vo forme kvapaliny, ktorý je tvorený v rozpúšťadlách rozpustenou kombináciou spojív, kde jednou zložkou je ester kyseliny titaničitej a/alebo kyseliny zirkoničitej, a/alebo titánchelát, a/alebo zirkónchelát a druhou zložkou je organofunkčný polysiloxán, pričom hmotnostný pomer esteru kyseliny...

Potrubná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280788

Dátum: 03.04.1996

Autor: Imgram Friedrich

MPK: F16L 47/00, B25B 27/10

Značky: potrubná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná potrubná spojka (1) má pripojovaciu časť (2, 2', 2''), ktorá má štruktúrovaný povrch (3, 3', 3''), na ktorý smerom von nadväzuje predĺženie (4, 4', 4'') so zošikmeným koncom (5, 5', 5'').

Samorezný svorný kontakt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280691

Dátum: 03.04.1996

Autori: Rott Joachim, Neumann Peter

MPK: H01R 4/24

Značky: svorný, samořezný, kontakt

Zhrnutie / Anotácia:

Samorezný svorný kontakt (1) na pripojenie elektrických vodičov bez odizolovania je vyseknutý z jedného v podstate doskového elektricky vodivého kovového materiálu, s aspoň jedným v podstate štrbinovým zárezom (3), ktorým sú vždy dve kontaktné ramená (2a, 2b) od seba oddelené, pričom kontaktné ramená ležia v podstate v jednej spoločnej rovine a na svojich jedných koncoch sú spolu integrálne spojené, a pričom sú prinajmenšom pozdĺž čiastkových...

Zariadenie na extrakciu rašeliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280650

Dátum: 03.04.1996

Autor: Hamerliński Waclaw

MPK: C10G 1/04, B01D 11/02

Značky: extrakciu, zariadenie, rašeliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na extrakciu rašeliny s extrakčnou nádržou, so systémom napájacích potrubí na privádzanie extrakčného média a so systémom výtokových potrubí na odvedenie extraktu, kde extrakčná nádrž má steny, tvoriace vonkajšiu nádrž (1) a vnútornú nádrž (3) s najmenej jednou perforovanou stenou, na umiestnenie vrstvy rašeliny určenej na extrakciu, pričom systém napájacích potrubí (13, 13') je prietokovo spojený s vnútornou nádržou (3), zasahuje a...

Časticová detergentná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 280568

Dátum: 03.04.1996

Autori: Hull Michael, Carter Malcolm Nigel Alan (zomrel), Houghton Mark Phillip

MPK: C11D 17/06, C11D 1/72

Značky: časticová, detergentná

Zhrnutie / Anotácia:

Časticová detergentná zmes s objemovou hustotou najmenej 600 g/l a zahrnujúca povrchovo aktívny systém zahrnujúci neiónovú povrchovo aktívnu látku, najmenej jednu detergentnú zložku a voliteľne iné detergentné ingredienty, kde neiónová povrchovo aktívna látka zahrnuje kondenzačný produkt etylénoxidu s alifatickým alkoholom so strednou dĺžkou alkylového reťazca menej ako C12 a so stredným stupňom etoxylácie nepresahujúcim 8, a povrchovo aktívny...

Viacvrstvový zasklievací panel a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280478

Dátum: 03.04.1996

Autor: Chinzi Calogero

MPK: E06B 3/66, C03B 23/203, B60J 1/06...

Značky: panel, zasklievací, použitie, viacvrstvový

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka viacvrstvového zasklievacieho panelu (10) používaného vo vozidlách ako núdzový únikový východ. Zasklievací panel (10) zahŕňa dve sklovité tabule (12, 14) zaisťované vo vzájomne vymedzenom vzťahu pomocou obvodovej dištančnej vložky (16) z polymerizačného materiálu a spojovacieho adhezívneho materiálu (18). Pozdĺžne tuhé prvky (24) sú umiestnené pozdĺž protiľahlých hrán zasklievacieho panelu (10) a sú zapustené do spojovacieho...