Archív za 1996 rok

Strana 11

Spôsob ošetrenia semien na klíčenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281407

Dátum: 08.05.1996

Autori: Haikara Auli, Mattila-sandholm Tiina

MPK: C12C 1/00, A23L 1/172, C12C 1/02...

Značky: klíčenie, semien, spôsob, ošetrenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ošetrenia semien, ktoré majú byť podrobené klíčeniu, spočíva v tom, že k zrnám jačmeňa v procese výroby skladu alebo k semenám, ktoré majú byť premenené na výhonky kvôli výžive, sa pridá pred a/alebo počas klíčenia prípravok z baktérií mliečneho kvasenia alebo prípravok produkovaný baktériami mliečneho kvasenia, ktorý má inhibičný účinok na mikrobiálny rast.

Stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281400

Dátum: 08.05.1996

Autori: Theurer Josef, Peitl Friedrich

MPK: E01B 33/00

Značky: stavbu, koľaje, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na stavbu koľaje (3) má strojový rám (4) a na ňom upravenú nadstavbu (5), ktorá má motor (7). Vodorovne upravená spodná hraničná plocha (13) strojového rámu (4) má upevňovacie ústrojenstvo (14) na uvoľniteľné upevnenie podvozkov (6), ako aj spojku (16) na pripojenie energetického napájacieho vedenia (17) k ďalšiemu energetickému napájaciemu vedeniu (20), ktoré je spojené s trakčným pohonom (18) a s brzdovým ústrojenstvom (19) podvozka...

Derivát alkyl-5-metylsulfonylbenzoguanidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281363

Dátum: 08.05.1996

Autori: Gericke Rolf, Beier Norbert, Baumgarth Manfred, Minck Klaus-otto, Dorsch Dieter

MPK: C07C 317/50, A61K 31/155

Značky: spôsob, alkyl-5-metylsulfonylbenzoguanidínu, prostriedok, obsahuje, derivát, ktorý, farmaceutický, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 metyl alebo etyl, R2 H, C1-6alkyl alebo C1-6alkenyl vždy s priamym alebo s rozvetveným reťazcom, C3-7cykloalkyl, benzyl alebo fenyl prípadne substituovaný jedným, dvoma alebo tromi substituentmi zo súboru metyl, metoxy, amino, F, Cl, Br a CF3, a ich fyziologicky vhodné soli. Opísaný je aj spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na...

Transdermálny terapeutický systém na podávanie galantamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281339

Dátum: 08.05.1996

Autori: Hille Thomas, Deurer Lothar

MPK: A61K 9/18, A61K 9/70, A61K 31/55...

Značky: systém, podávanie, terapeuticky, transdermálny, galantamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Tento terapeutický systém na podávanie galantamínu na kožu obsahuje zadnú vrstvu neprepúšťajúcu účinnú látku a samolepiacu rezervoárovú vrstvu, kde rezervoárová vrstva obsahuje 40 až 80 % hmotn. polymérneho materiálu na báze akrylátov, 0,1 až 30 % hmotn. zmäkčovadla vybraného zo skupiny alkoholov, esterov a (poly)etoxylovaných zlúčenín a 0,1 až 30 % hmotn. galantamínovej bázy alebo jej prijateľnej soli.

Prostriedok na miestne podanie proti ektoparazitom a endoparazitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281301

Dátum: 08.05.1996

Autori: Williams James, Choi Hoo-kyun

MPK: A61K 9/00, A01N 43/90

Značky: miestne, endoparazitom, podanie, proti, prostriedok, ektoparazitom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prostriedok na miestne podanie proti ektoparazitom a endoparazitom, pri ktorého použití nie je potrebné prerušiť u zvierat s mliečnou produkciou dodávku mlieka na ľudskú spotrebu, prostriedok obsahuje 0,005 až 10 g na 100 ml avermectínovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku. Ďalej obsahuje 40 až do 100 % objemových glyceridového nosiča.

Nosič fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 281298

Dátum: 08.05.1996

Autori: Stout James, Demaio James

MPK: B65D 5/02, B65D 65/12

Značky: nosič, fliaš

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič fliaš na balenie a uchopenie určitého počtu fliaš uťahovacím spôsobom obsahujúci hornú stenu (1), dolnú stenu (47) a bočné steny, každá bočná stena má celkovo vertikálne umiestnenú dolnú časť (21, 35) a dovnútra zošikmenú hornú časť (6, 8) prehýbavo pripevnenú k dolnej časti kvôli vytvoreniu rúrkovitej štruktúry, horné koncové panely (2, 4) sú prehýbavo pripevnené ku každému koncovému okraju hornej steny spoločne s dolným koncovým panelom...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281278

Dátum: 08.05.1996

Autori: Wiessner Manfred, Lange Rűdiger, Petrick Renee, Wenke Siegbert, Kappler Detlef, Koch Hartmut, Rode Walter, Göhring Dieter

MPK: B61F 5/38, B61F 5/26

Značky: vozidiel, koľajových, podvozok

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozkový alebo vozidlový rám podvozka na koľajových vozidiel sa opiera prostredníctvom pružiacich prvkov o telesá ložísk dvojkolesia, vedených s pozdĺžnou a priečnou vôľou. Medzi rámom (6) a telesom (5) ložiska dvojkolesia je jednostranne umiestnené, nad vodorovným stredom (4) nápravy alebo pod ním približne vodorovne ležiace vodidlo (10) nápravy, s bodmi (12, 13) uloženia vyhotovenými kĺbovo kardanovým spôsobom, ktorého čiara (11) silového...

Spôsob dekódovania prenášanej segmentovej správy v prijímači výberového volania a prijímač selektívneho volania na vykonanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281270

Dátum: 08.05.1996

Autori: Kuznicki William Joseph, Willard David Frank

MPK: H04J 3/24, H04Q 7/00

Značky: prenášanej, výběrového, vykonanie, segmentovej, dekódovania, selektívneho, správy, spôsob, volania, spôsobu, přijímač, přijímací

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač (106) selektívneho volania prijíma jeden alebo viacero správových paketov prenášanej segmenovanej správy, kde každý z tohto jedného alebo viacerých správových paketov obsahuje adresu (1605) a dátovú časť (1610) správy. Dátová časť (1610) správy obsahuje indikáciu (1702) o tom, či v tejto segmentovanej správe má byť prijatých viacero správových paketov. Prijímač (106) selektívneho volania prijíma adresu každého správového paketu a potom...

Použitie kombinácie beta-laktámového inhibítora absorpcie cholesterolu s inhibítorom biosyntézy cholesterolu, farmaceutický prostriedok a súprava s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281173

Dátum: 08.05.1996

Autor: Davis Harry

MPK: A61K 31/395

Značky: inhibítorom, kombinácie, súprava, beta-laktámového, prostriedok, cholesterolu, biosyntézy, inhibítora, obsahom, použitie, absorpcie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o kombináciu beta-laktámového inhibítora absorpcie cholesterolu s inhibítorom biosyntézy cholesterolu, farmaceutického prostriedku a súpravy s ich obsahom, použiteľných na zníženie hladín cholesterolu v plazme alebo prevenciu aterosklerózy.

Okno, dvere a podobná otvorová výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 281156

Dátum: 08.05.1996

Autori: Wassong Anton, Olschewsky Wolfgang

MPK: E06B 3/984, E05C 9/22, E06B 7/23...

Značky: okno, dveře, otvorová, podobná, výplň

Zhrnutie / Anotácia:

V otvorových výplniach sú rybiny (16) vytvorené len v oblasti jadra (14) ležiaceho medzi osadeniami (6, 7). Počet do seba zapadajúcich rybín (16) pod uhlom navzájom umiestnených profilov (1, 2) rámu je párny a počet rybín (16) na jednej strane každej časti profilu (1, 2) je nepárny. Vzdialenosti oblasti jadra (14) profilu rámu krídla od vonkajších plôch (19) a vnútorných plôch (18) sú rovnaké a rybiny (17) vyčnievajú nad hladké plochy úkosu...

Ochucovacia zmes a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280973

Dátum: 08.05.1996

Autori: Cross Graham Andrew, Mostert Krijn, Van Der Heijden Arnoldus, Bot David Simon Maria, Berger Matthias

MPK: A23L 1/226

Značky: spôsob, přípravy, ochucovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Ochucovacia zmes, ktorá sa dá získať oxidáciou oleozlúčeniny, ktorá je poly-nenasýtenou mastnou kyselinou alebo poly-nenasýteným derivátom mastnej kyseliny vrátane glyceridových tukov a nie je mliekárenským tukom, obsahuje poly-nenasýtenú mastnú kyselinu alebo zmes takýchto mastných kyselín alebo derivátov mastných kyselín, pričom táto poly-nenasýtená mastná kyselina obsahuje systém omega-3 nekonjugovateľných dvojitých väzieb a je prítomná v...

Spôsob spracovania starých alebo odpadových plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280953

Dátum: 08.05.1996

Autori: Rupp Martin, Holighaus Rolf, Niemann Klaus

MPK: C10G 1/10, C10G 1/00

Značky: starých, odpadových, plastov, spracovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania starých alebo odpadových plastov na chemické suroviny a kvapalné zložky palív depolymerizáciou východiskových zložiek na čerpateľnú a prchavú fázu. Prchavá fáza sa rozdelí na plynnú fázu a kondenzát alebo kondenzovateľné depolymerizačné produkty, ktoré sa podrobia bežným rafinačným štandardným procedúram. Čerpateľná fáza, ktorá ostala po oddelení prchavej fázy, sa podrobí hydrogenizácii kalovej fázy, splyňovaniu,...

Voľne sypká granulárna detergentná zložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280924

Dátum: 08.05.1996

Autori: Joyeux Christophe Michel Bruno, Van Der Hoeven Frans Albertus

MPK: C11D 1/22, C11D 17/06, C11D 1/14...

Značky: volně, sypká, granulárna, detergentná, zložka

Zhrnutie / Anotácia:

Voľne sypká granulárna detergentná zmes alebo zložka so sypnou hustotou najmenej 550 g/liter, obsahujúca aniónovú povrchovo aktívnu látku, ktorá je v kyslej forme pri laboratórnej teplote kvapalná, výhodne sulfát primárneho alkoholu a/alebo alkylbenzénsulfonát zeolit uhličitan alkalického kovu, výhodne sodíka. Hladina obsahu uhličitanu sodného je 2 až 12 % hmotn., ak aniónovou povrchovo aktívnou látkou je úplne sulfát primárneho alkoholu, inak...

Spôsob výroby rúna z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 280892

Dátum: 08.05.1996

Autor: Clausen Anders Ulf

MPK: C03C 25/10

Značky: rúna, vlákien, spôsob, minerálnych, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pripraví sa netkané rúno obsahujúce minerálne vlákna a kvapôčky alebo častice teplom vytvrditeľného spojivového činidla, tvoriaceho menej ako 10 % hmotnosti rúna a obsahujúceho teplom expandovateľné činidlo schopné spôsobiť objemovú expanziu uvedených kvapôčok alebo častíc približne 2 až 1000-krát pri vystavení zvýšenej teplote a zahrievaní uvedeného netkaného rúna z minerálnych vlákien na zvýšenú teplotu tak, že sa vyvolá objemová expanzia...

Ukotvovací čap na ukotvenie prostredníctvom spojovacej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280863

Dátum: 08.05.1996

Autori: Haug Willi, Hein Bernd

MPK: E04B 1/38, F16B 13/14

Značky: hmoty, ukotvenie, spojovacej, ukotvovací, prostredníctvom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ukotvovacieho čapu (1b) s blokovacími prvkami usporiadanými na časti jeho plášťovej plochy, ktorá má na prednom konci miešaciu hlavu (3b) vybavenú špičkou (6). Plášťová plocha miešacej hlavy (3b) má prstencovito usporiadané a radiálne odstávajúce výstupky (7), ktoré sú proti sebe usporiadané v odstupoch po obvode i v smere osi. Pri zavádzaní ukotvovacieho čapu (1b) zarážaním umožňuje miešacia hlava (3b) premiešanie spojovacej...

Dopravný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 280846

Dátum: 08.05.1996

Autor: Neidhart Fritz

MPK: B65D 21/02, B65D 19/16, B65D 19/40...

Značky: dopravný, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný kontajner má bočné steny (2) k sebe pripevnené pomocou svoriek (3) umiestnených na okrajoch stien. Paleta (4), ktorá vytvára základňu kontajnera a je tiež k bočným stenám pripevnená pomocou svoriek (3). Paleta (4) je štvorstranná paleta s klátmi, ktoré sú umiestnené v rohoch a taktiež vo vopred určených vzdialenostiach pozdĺž okrajov dosky základne (5) palety a v jej strede. Vonkajšie bočné povrchy (6a, 6b) klátov (6) sú v jednej...

Zariadenie na tvorbu žliabkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280818

Dátum: 08.05.1996

Autor: Brunlid John-erik

MPK: B31B 1/25, B29C 53/06, B26D 3/08...

Značky: zariadenie, žliabkov, tvorbu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tvorbu žliabkov, tvorené patricovým prvkom s výstupkami a matricovou časťou, zodpovedajúcou patricovému prvku opatrenou žliabkami, pričom do žliabkov (4) v matricovej časti (3) sú uložené profily (5) z elastického materiálu.

Zátka na metalurgickú lejaciu nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280801

Dátum: 08.05.1996

Autori: Hermann Lax, Andreas Au

MPK: B22D 2/00, B22D 41/18

Značky: zátka, metalurgickú, lejaciu, nádobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zátka (5) z ohňovzdorného materiálu v tvare tyče so stredovým axiálnym kanálom (5b) je ďalej vybavená výstredne umiestneným axiálnym kanálom (5d), ústiacim pred hlavicou (5a) zátky (5), ktorý sa axiálne rozkladá v rebre (5c) vytvarovanom na zátke (5) a končiacim pred hlavicou (5a). V axiálnom kanáli (5d) je umiestnený termoelektrický článok (6) so svojimi meracími vedeniami.

Spôsob miešania čerpateľnej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280741

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bottlinger Michael, Poettker Hubert, Sprehe Ludger, Kalvelage Gerd

MPK: B01F 7/00

Značky: kvapaliny, čerpateľnej, miešania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob miešania čerpateľnej kvapaliny obsahujúcej jemne rozdelené tuhé častice s priemernou veľkosťou menšou než 1 mm a tekutinu vhodnú na potravinu alebo nápoj, ktorý zahrnuje privádzanie čerpateľnej kvapaliny cez prívod (25) do miešacej komory ohraničenej prvou a druhou protiľahlou stenou a okrajovou bočnou stenou (21), pričom prvú stenu (19) a druhú stenu (11) tvorí pár kotúčov v určitej vzdialenosti od seba so svojimi protiľahlými stenami...

Kontajnerová podstava

Načítavanie...

Číslo patentu: 280724

Dátum: 08.05.1996

Autori: Ingvartsen Peder Hans, Sorensen Kent Weel, Jensen Berno Holmgaard, Mogensen Erling Kristen

MPK: B65D 88/52, B65D 19/12, B65D 6/24...

Značky: podstava, kontajnerová

Zhrnutie / Anotácia:

Kontajnerová podstava (5) je upravená tak, aby sa na ňu dali pripevniť rôzne typy bočných panelov vďaka novej konštrukcii rohov. Rohová konštrukcia je charakteristická tým, že spojovacie prostriedky možno zasunúť v dvoch navzájom kolmých vodorovných smeroch a v zvislom smere. To sa dosiahne tým, že pár profilových rúrok (10, 11) má otvorené konce, do ktorých sa zasunú spojovacie prostriedky, a prítomnosťou ďalšej rúrkovej časti (12), ktorá...

Pohonný systém pre schody a priamobežné palety pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280663

Dátum: 08.05.1996

Autori: Höfling Peter, Wilke Hermann, Hauser Henrik

MPK: B66B 23/00, B65G 45/08

Značky: priamobežné, pohonný, schodov, schody, chodníkov, systém, palety, pohyblivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajšie lamely (47, 48) sú neotočne pripevnené k reťazovým čapom (42), vnútorné lamely (49, 50) k puzdrám (44) a tesniace diely (53, 54) sú umiestnené v oblasti oboch plôch puzdier (44). Reťazové čapy (42) pozostávajú z galvanizovaných cementovaných oceľových čapov, zatiaľ čo puzdrá (44) sú z cementovanej kalenej a temperovanej ocele s galvanickým povlakom. Medzi reťazovými čapmi (42) a puzdrami (44) je umiestnené najmenej jedno klzné...

Spôsob selektívnej hydrogenácie dinitrilových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280566

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vandenbooren Franciscus Henricus Antonius Maria Jo, Bosman Hubertus Johannes Mechtilda, Van Der Spoel Jan

MPK: C07C 253/30, C07C 255/24

Značky: hydrogenácie, zlúčenín, dinitrilových, selektívnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob selektívnej hydrogenácie dinitrilových zlúčenín v prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje kov zo skupiny 8 periodického systému prvkov, pričom tento katalyzátor obsahuje zeolit s priemerom pórov v rozmedzí od 0,3 do 0,7 nm. Tento zeolit má výhodne štruktúru zvolenú zo skupiny štruktúr zahrnujúcej: ABW, AEI, AFT, ANA, ATN, ATV, ATT, AWW, BIK, CAS, CHA, DDR, AEB, EDI, ERI, GIS, JBW, KFI, LEV, LTA, MER, NAT, PHI, RHO, THO, YUG.

Prostriedok na liečenie očných zápalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280511

Dátum: 08.05.1996

Autor: Kulkarni Prasad Shrikrishna

MPK: A61K 31/445, A61K 35/70

Značky: zápalov, očných, prostriedok, liečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prostriedok na liečenie očných zápalov u cicavcov, ktorý obsahuje rapamycín v účinnom protizápalovom množstve. Použitie rapamycínu na prípravu liečiva na liečenie očných zápalov zo skupiny zápalov zahŕňajúcich uveitídu, konjunktivitídu, episkleritídu, skleritídu, zápal zrakového nervu, retrobulbárnu neuritídu, očné zápaly po chirurgických očných zákrokoch a očné zápaly pochádzajúce z fyzickej traumy oka, alebo na dosiahnutie...

Zmes na sklené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 280485

Dátum: 08.05.1996

Autori: Holstein Wolfgang, De Meringo Alain, Rouyer Elisabeth, Maugendre Stéphane

MPK: C03C 13/00

Značky: vlákna, sklené

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na sklené vlákna, ktoré sú biologicky odbúrateľné, charakterizovaná nasledujúcim zložením v hmotnostných percentách: SiO2 50 až 60
Al2O3 menej ako 2
CaO + MgO 10 až 16
Na2O + K2O 14 až 19
B2O3 7 až 16
TiO2 až do 4
ZrO2 až do 5
ZnO až do 5
MnO až do 4
BaO až do 5
TiO2, ZrO2, ZnO, MnO, BaO 1 až 6
Fe2O3, SrO až do 2
F, Li2O až do 2
P2O3 až do 4.

Farmaceutický prípravok na znižovanie krvného tlaku vo forme spreja

Načítavanie...

Číslo patentu: 280463

Dátum: 08.05.1996

Autori: Flóris Géza, Szemerédi Katalin, Szénasi Gábor, Nyárádi Ibolya, Tóth Gizella Née Gyarmati, Mosonyi Antal, Görgényi Frigyes, Barta Borbála, Orr Zsuzsa, Egri János, Nagy Margit, Farsang Csaba, Fedina Lidia

MPK: A61K 31/44, A61K 9/12, A61K 31/23...

Značky: prípravok, farmaceutický, krvného, znižovanie, formě, spreja, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na znižovanie krvného tlaku vo forme spreja obsahuje 1 až 5 % hmotnostných nifedipínu, 5 až 24 % hmotnostných polyetylénglykolu, 50 až 70 % hmotnostných etanolu, 10 až 30 % hmotnostných propylénglykolu, 0,1 až 0,5 % hmotnostných prísad. Okrem týchto bežných prísad nifedipínových roztokov ďalej obsahuje 2 až 4 % hmotnostných etyloleátu.

Nosné teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280445

Dátum: 08.05.1996

Autori: Herding Walter, Vogel Peter, Rabenstein Klaus

MPK: C02F 3/10

Značky: těleso, nosné, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nosné teleso bioreaktorov s pevným lôžkom na čistenie tekutín pomocou mikroorganizmov je plochým útvarom s menšou hrúbkou v porovnaní so svojou plochou, ktorý má pórovitú štruktúru s pórmi, ktorými môže prechádzať tekutina a ktoré môžu osídľovať mikroorganizmy, je zhotovené z plastových častíc (70) spojených účinkom tepla. Nosné teleso (14) je vybavené dištančnými rebrami (28) zhotovenými integrálne s jeho plastovým materiálom na definovanie...

Pripevňovací prvok s rozperným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280430

Dátum: 08.05.1996

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/08

Značky: rozpěrným, prvkom, připevňovací, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pripevňovacieho prvku (1) s rozpernou oblasťou, ktorá je tvorená pozdĺžnou drážkou (5) v tvare U so vsadeným klinom (6). Klin (6) prilieha na základnú plochu (18) pozdĺžnej drážky (5) stúpajúcu k prednému čelu (13) a prebiehajúcu na vonkajšom obvode drieku (2) v odstupe od predného čela (13), pričom vonkajšia plocha klinu (6), opatrená strieškovito vytvorenými zubami (8), prečnieva driek (2) pripevňovacieho prvku (1) aspoň...

Zmes na sklené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 280405

Dátum: 08.05.1996

Autori: Battigelli Jean, De Meringo Alain, Furtak Hans

MPK: C03C 13/00

Značky: sklené, vlákna

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na sklené vlákna, ktoré sú biologicky odbúrateľné, pozostávajúca z nasledujúcich zložiek v hmotnostných percentách: SiO2 45 až 60
Al2O3 menej ako 2
CaO + MgO 10 až 16
Na2O + K2O 15 až 23
B2O3 10 až 18
P2O5 až do 4
BaO až do 1
rôzne až do 2.

Spôsob prípravy 1,1,1-trichlórtrifluóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280393

Dátum: 08.05.1996

Autori: Moorhouse Keith, Doyle Sean James, Jackson Alan Raymond, Gray Thomas

MPK: C07C 17/10, C07C 19/08

Značky: přípravy, spôsob, 1,1,1-trichlórtrifluóretánu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 1,1,1-trichlórtrifluóretánu, pri ktorom sa 1,1-dichlór-2,2,2-trifluóretán podrobí chlorácii uvedením 1,1-dichlór-2,2,2-trifluóretánu do styku s chlórom v reakčnej nádobe, pričom tento spôsob sa uskutočňuje v kvapalnej fáze v prítomnosti chemického iniciátora voľných radikálov pri tlaku od 0,1 do 2,0 Mpa a pri teplote v rozmedzí od 50 do 120 °C produkt sa oddelí z reakčnej zmesi frakčnou destiláciou.

Prostriedok s obsahom jódu na zvyšovanie produktivity v živočíšnej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 280314

Dátum: 08.05.1996

Autor: Turjanica Ivan Michajlovič

MPK: A23K 1/16

Značky: produktivity, výrobe, jódu, prostriedok, obsahom, zvyšovanie, živočíšnej

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje najmenej jednu jódovanú voľnú alebo viazanú nenasýtenú mastnú kyselinu všeobecného vzorca (I), v ktorom v má hodnotu od 0 do 2, x má hodnotu od 0 do 14, y má hodnotu od 0 do 13, z má hodnotu od 0 do 5 a z1 má hodnotu od 1 do 6, ako účinnú zložku s vhodným nosičom umožňujúcim dávkovanie prostriedku do potravy zvierat. Prostriedok sa používa na stimuláciu rastu, fyzického rozvoja a celkové zlepšenie zdravotného stavu...

Transdermálny terapeutický systém na podávanie fyzostigmínu kožou a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280185

Dátum: 08.05.1996

Autori: Hille Thomas, Walter Kersten, Stanislaus Fritz, Deurer Lothar, Profitlich Thomas

MPK: A61K 31/40, A61K 47/10, A61K 9/70...

Značky: přípravy, terapeuticky, fyzostigmínu, transdermálny, systém, spôsob, kožou, podávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný transdermálny terapeutický systém na podávanie fyzostigmínu kožou, pozostávajúci zo zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku, samolepiacej rezervoárovej vrstvy obsahujúcej 40 až 90 % hmotnostných polymérneho materiálu a 0,1 až 20 % hmotnostných fyzostigmínovej bázy alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, ako aj z odstrániteľnej ochrannej vrstvy pokrývajúcej rezervoárovú vrstvu, ktorý obsahuje v rezervoárovej vrstve polymérny...

Kolesový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 280171

Dátum: 08.05.1996

Autor: Nesting Erik Markvard Grubbe

MPK: B62B 3/00, B65D 19/42

Značky: kolesový, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Kolesový vozík má podvozok (10), pod ktorým sú namontované viaceré kolesá (6, 8), pričom najmenej jedno z uvedených kolies je namontované otočne okolo v podstate zvislej osi (5) otáčania. Kolesový vozík má navyše záchytné prostriedky na zadržanie otočného kolesa (8) alebo kolies kolesového vozíka naloženého na ňom, pričom uvedené záchytné prostriedky na kolesá sú skonštruované ako v podstate vodorovná vodiaca stopa, ktorá sa rozprestiera pozdĺž...

Filter na palivo a/alebo mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280167

Dátum: 08.05.1996

Autori: Oelpke Reinhard, Habiger Heinz, Jainek Herbert, Poldner Erich

MPK: F01M 11/03, B01D 27/08

Značky: palivo, mazivo, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Filter je určený na palivo a/alebo mazivo spaľovacieho motora. Tento filter sa skladá zo základnej dosky (10) pripevnenej na úložnom diele (11), z vrchnáka (13) spojeného rozoberateľne so základnou doskou (10) a filtračnej vložky (18) usporiadanej v telese. Vrchnák (13) je na základnej doske (10) pripevnený rozoberateľne a filtračná vložka (18) je usporiadaná medzi základnou doskou (10) a vrchnákom (13) podoprene a je vymeniteľná. Na valcový...

Manipulačná a predajná jednotka zo zipsu a obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280089

Dátum: 08.05.1996

Autor: Günther Eberhard

MPK: B65D 85/671, B65D 5/32

Značky: predajná, obalů, zipsu, manipulačná, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulačná a predajná jednotka sa skladá zo zipsu (1) a obalu z baliaceho kartónu. Obal je dvojdielny a skladá sa z plášťa (2) tvaru puzdra a vložky (3) prispôsobenej tomuto plášťu (2). Plášť (2) má obrys tvaru rovnobežnostena, otvorenú zadnú stranu (5) a prednú stranu (6) s okienkom (7) a okrajom (8) okienka (7). Vložka (3) je uskutočnená ako obal s obdĺžnikovým základným obrysom, v ktorom je umiestnený zvinutý zips (1) s jazdcom (10), ktorý...

Dávkovač kvapiek kryogénnej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280067

Dátum: 08.05.1996

Autor: Wardle David Grant

MPK: B65B 31/00, B67C 9/00

Značky: dávkovač, kryogénnej, kvapaliny, kvapiek

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač (10) kvapiek kryogénnej kvapaliny obsahuje konsolidačný prostriedok (20) obklopujúci výpust (14), aby spôsobil konsolidáciu plynu obsiahnutého v kryogénnej kvapaline na bubliny s dostatočným vztlakom, aby vystúpili k povrchu kvapaliny skôr, ako by boli pretiahnuté výpustom (14), kde by mohli prerušiť spojitý prúd kryogénnej kvapaliny.

Spevňovacie zariadenie odpadu vo vozidle na zber odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280037

Dátum: 08.05.1996

Autor: Strang Hans Walter

MPK: B65F 3/22

Značky: odpadů, vozidle, spevňovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spevňovacie zariadenie odpadu vo vozidle na zber odpadu, ktoré má ako zbernú nádrž otáčajúci bubon a na zadnej strane neotočný uzatvárací vrchnák, na ktorom sa nachádza dovnútra otáčavého bubna smerujúci dutý šikmo zrezaný kužeľ (1), ktorý má skrutkovito namontovaný vodiaci plech a na čelnej strane dutého zrezaného kužeľa (1) umiestnené spevňovacie zariadenie, má viac rovinných lisovacích dosák (3, 4, 5), ktoré sú namontované ako pultové roviny...

Nátierka s vodnou kontinuálnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279979

Dátum: 08.05.1996

Autor: Underdown Jeffrey

MPK: A23D 7/00

Značky: vodnou, fázou, nátierka, kontinuálnou

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotučná nátierka obsahuje od 0,1 do 20 % hmotnostných tuku. Nátierka je V/O/V emulziou, zahŕňa hydrolyzovaný škrob s DE 1 - 6 vo vonkajšej fáze s koncentráciou nad jeho kritickou koncentráciou gelatinizovania, má vzťah napätie - deformácia s maximom napätia pri deformácii 0,01 až 1, maximálne stlačenie pri tejto deformácii je 0,1 až 100 kPa a s pomerom plastického napätia a maximálneho napätia 0,1 až 1.

Imunogénny prostriedok, sekvencia rekombinatnej DNA, expresný vektor, hostiteľská bunka transformovaná týmto expresným vektorom a OspC antigény a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279968

Dátum: 08.05.1996

Autori: Crowe Brian, Livey Ian, Dorner Friedrich

MPK: A61K 39/02, C12N 15/31, C07K 14/00...

Značky: hostiteľská, expresný, prostriedok, sekvencia, vektorom, transformovaná, expresným, imunogénny, vektor, antigény, buňka, použitie, rekombinatnej, týmto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa imunogénny prostriedok, ktorý obsahuje: a) také množstvo materiálu obsahujúceho i) jeden alebo viac OspC antigénov Borrelia lymskej choroby v podstate vyčistených z každej z 20 bežne rozlišujúcich OspC skupín alebo ii) OspC varianty alebo OspC mimetiká uvedených OspC antigénov, pričom tieto OspC varianty alebo OspC mimetiká majú takú štruktúru, ktorá je dostatočne podobná prírodnému OspC, aby indukovali ochrannú imunitu b)...

Orálne pevné farmaceutické prípravky obsahujúce gemfibrozil

Načítavanie...

Číslo patentu: 279927

Dátum: 08.05.1996

Autori: Maroshelyi Bíborka Née Kovács, Fekete Pál, Mándi Attila, Góra Magdolna, Szlávy Zsuzsa Née Széll, Bezzegh Dénes, Drabant Sándor, Ujfalussy György, Sándorfalvy Andrea, Szántó Márta, Fellner Erzsébet Née Köhalmi, Klebovich Imre

MPK: A61K 9/20, A61K 31/19, A61K 47/20...

Značky: orálne, farmaceutické, obsahujúce, přípravky, pevně, gemfibrozil

Zhrnutie / Anotácia:

Orálny pevný farmaceutický prípravok obsahujúci ako aktívnu zložku gemfibrozil, jedno alebo viac pomocných farmaceutických činidiel a povrchovo aktívne činidlo obsahuje ako povrchovo aktívnu látku bis-(2-etyl-hexyl)-sulfosukcinát sodný v množstve 0,05 až 0,5 % hmotnostných, vztiahnuté na obsah gemfibrozilu v prípravku. Tieto farmaceutické prípravky obsahujú relatívne malé množstvo povrchovo aktívnej látky, poskytujú jednotnú disolúciu aktívnej...

Mikroorganizmy na produkciu tryptofánu, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279854

Dátum: 08.05.1996

Autori: Backman Keith, Wich Günter, Leinfelder Walfred

MPK: C12P 13/22, C12N 1/20, C12N 15/01...

Značky: tryptofánu, mikroorganizmy, spôsob, produkciu, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vhodné kmene mikroorganizmov majú deregulovanú látkovú premenu tryptofánu a proti spätnému pôsobeniu rezistentnú serA-alelovú deregulovanú látkovú premenu serínu, serA-alela má výhodne hodnotu Ki pre serín v rozmedzí 0,1 mM až 50 mM a trpE-alela má hodnotu Ki pre tryptofán v rozmedzí 0,1 mM až 20 mM. Tiež je opísaný spôsob prípravy uvedených kmeňov a ich použitie na fermentáciu tryptofánu.