Archív za 1996 rok

Strana 11

Spôsob ošetrenia semien na klíčenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281407

Dátum: 08.05.1996

Autori: Mattila-sandholm Tiina, Haikara Auli

MPK: C12C 1/00, C12C 1/02, A23L 1/172...

Značky: semien, spôsob, ošetrenia, klíčenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ošetrenia semien, ktoré majú byť podrobené klíčeniu, spočíva v tom, že k zrnám jačmeňa v procese výroby skladu alebo k semenám, ktoré majú byť premenené na výhonky kvôli výžive, sa pridá pred a/alebo počas klíčenia prípravok z baktérií mliečneho kvasenia alebo prípravok produkovaný baktériami mliečneho kvasenia, ktorý má inhibičný účinok na mikrobiálny rast.

Stroj na stavbu koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281400

Dátum: 08.05.1996

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 33/00

Značky: stroj, koľaje, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na stavbu koľaje (3) má strojový rám (4) a na ňom upravenú nadstavbu (5), ktorá má motor (7). Vodorovne upravená spodná hraničná plocha (13) strojového rámu (4) má upevňovacie ústrojenstvo (14) na uvoľniteľné upevnenie podvozkov (6), ako aj spojku (16) na pripojenie energetického napájacieho vedenia (17) k ďalšiemu energetickému napájaciemu vedeniu (20), ktoré je spojené s trakčným pohonom (18) a s brzdovým ústrojenstvom (19) podvozka...

Derivát alkyl-5-metylsulfonylbenzoguanidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281363

Dátum: 08.05.1996

Autori: Baumgarth Manfred, Dorsch Dieter, Minck Klaus-otto, Gericke Rolf, Beier Norbert

MPK: C07C 317/50, A61K 31/155

Značky: spôsob, ktorý, přípravy, derivát, prostriedok, alkyl-5-metylsulfonylbenzoguanidínu, obsahuje, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 metyl alebo etyl, R2 H, C1-6alkyl alebo C1-6alkenyl vždy s priamym alebo s rozvetveným reťazcom, C3-7cykloalkyl, benzyl alebo fenyl prípadne substituovaný jedným, dvoma alebo tromi substituentmi zo súboru metyl, metoxy, amino, F, Cl, Br a CF3, a ich fyziologicky vhodné soli. Opísaný je aj spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na...

Transdermálny terapeutický systém na podávanie galantamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281339

Dátum: 08.05.1996

Autori: Hille Thomas, Deurer Lothar

MPK: A61K 9/70, A61K 9/18, A61K 31/55...

Značky: galantamínu, terapeuticky, systém, podávanie, transdermálny

Zhrnutie / Anotácia:

Tento terapeutický systém na podávanie galantamínu na kožu obsahuje zadnú vrstvu neprepúšťajúcu účinnú látku a samolepiacu rezervoárovú vrstvu, kde rezervoárová vrstva obsahuje 40 až 80 % hmotn. polymérneho materiálu na báze akrylátov, 0,1 až 30 % hmotn. zmäkčovadla vybraného zo skupiny alkoholov, esterov a (poly)etoxylovaných zlúčenín a 0,1 až 30 % hmotn. galantamínovej bázy alebo jej prijateľnej soli.

Prostriedok na miestne podanie proti ektoparazitom a endoparazitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281301

Dátum: 08.05.1996

Autori: Williams James, Choi Hoo-kyun

MPK: A61K 9/00, A01N 43/90

Značky: endoparazitom, miestne, proti, podanie, ektoparazitom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prostriedok na miestne podanie proti ektoparazitom a endoparazitom, pri ktorého použití nie je potrebné prerušiť u zvierat s mliečnou produkciou dodávku mlieka na ľudskú spotrebu, prostriedok obsahuje 0,005 až 10 g na 100 ml avermectínovej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku. Ďalej obsahuje 40 až do 100 % objemových glyceridového nosiča.

Nosič fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 281298

Dátum: 08.05.1996

Autori: Demaio James, Stout James

MPK: B65D 65/12, B65D 5/02

Značky: nosič, fliaš

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič fliaš na balenie a uchopenie určitého počtu fliaš uťahovacím spôsobom obsahujúci hornú stenu (1), dolnú stenu (47) a bočné steny, každá bočná stena má celkovo vertikálne umiestnenú dolnú časť (21, 35) a dovnútra zošikmenú hornú časť (6, 8) prehýbavo pripevnenú k dolnej časti kvôli vytvoreniu rúrkovitej štruktúry, horné koncové panely (2, 4) sú prehýbavo pripevnené ku každému koncovému okraju hornej steny spoločne s dolným koncovým panelom...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281278

Dátum: 08.05.1996

Autori: Göhring Dieter, Wiessner Manfred, Wenke Siegbert, Petrick Renee, Lange Rűdiger, Kappler Detlef, Koch Hartmut, Rode Walter

MPK: B61F 5/26, B61F 5/38

Značky: podvozok, koľajových, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozkový alebo vozidlový rám podvozka na koľajových vozidiel sa opiera prostredníctvom pružiacich prvkov o telesá ložísk dvojkolesia, vedených s pozdĺžnou a priečnou vôľou. Medzi rámom (6) a telesom (5) ložiska dvojkolesia je jednostranne umiestnené, nad vodorovným stredom (4) nápravy alebo pod ním približne vodorovne ležiace vodidlo (10) nápravy, s bodmi (12, 13) uloženia vyhotovenými kĺbovo kardanovým spôsobom, ktorého čiara (11) silového...

Spôsob dekódovania prenášanej segmentovej správy v prijímači výberového volania a prijímač selektívneho volania na vykonanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281270

Dátum: 08.05.1996

Autori: Willard David Frank, Kuznicki William Joseph

MPK: H04Q 7/00, H04J 3/24

Značky: vykonanie, dekódovania, segmentovej, spôsobu, selektívneho, správy, volania, výběrového, spôsob, přijímač, prenášanej, přijímací

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač (106) selektívneho volania prijíma jeden alebo viacero správových paketov prenášanej segmenovanej správy, kde každý z tohto jedného alebo viacerých správových paketov obsahuje adresu (1605) a dátovú časť (1610) správy. Dátová časť (1610) správy obsahuje indikáciu (1702) o tom, či v tejto segmentovanej správe má byť prijatých viacero správových paketov. Prijímač (106) selektívneho volania prijíma adresu každého správového paketu a potom...

Použitie kombinácie beta-laktámového inhibítora absorpcie cholesterolu s inhibítorom biosyntézy cholesterolu, farmaceutický prostriedok a súprava s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281173

Dátum: 08.05.1996

Autor: Davis Harry

MPK: A61K 31/395

Značky: kombinácie, beta-laktámového, biosyntézy, absorpcie, inhibítora, cholesterolu, farmaceutický, obsahom, použitie, súprava, prostriedok, inhibítorom

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o kombináciu beta-laktámového inhibítora absorpcie cholesterolu s inhibítorom biosyntézy cholesterolu, farmaceutického prostriedku a súpravy s ich obsahom, použiteľných na zníženie hladín cholesterolu v plazme alebo prevenciu aterosklerózy.

Okno, dvere a podobná otvorová výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: 281156

Dátum: 08.05.1996

Autori: Olschewsky Wolfgang, Wassong Anton

MPK: E06B 3/984, E06B 7/23, E05C 9/22...

Značky: výplň, otvorová, okno, podobná, dveře

Zhrnutie / Anotácia:

V otvorových výplniach sú rybiny (16) vytvorené len v oblasti jadra (14) ležiaceho medzi osadeniami (6, 7). Počet do seba zapadajúcich rybín (16) pod uhlom navzájom umiestnených profilov (1, 2) rámu je párny a počet rybín (16) na jednej strane každej časti profilu (1, 2) je nepárny. Vzdialenosti oblasti jadra (14) profilu rámu krídla od vonkajších plôch (19) a vnútorných plôch (18) sú rovnaké a rybiny (17) vyčnievajú nad hladké plochy úkosu...

Ochucovacia zmes a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280973

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bot David Simon Maria, Berger Matthias, Mostert Krijn, Van Der Heijden Arnoldus, Cross Graham Andrew

MPK: A23L 1/226

Značky: spôsob, ochucovacia, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Ochucovacia zmes, ktorá sa dá získať oxidáciou oleozlúčeniny, ktorá je poly-nenasýtenou mastnou kyselinou alebo poly-nenasýteným derivátom mastnej kyseliny vrátane glyceridových tukov a nie je mliekárenským tukom, obsahuje poly-nenasýtenú mastnú kyselinu alebo zmes takýchto mastných kyselín alebo derivátov mastných kyselín, pričom táto poly-nenasýtená mastná kyselina obsahuje systém omega-3 nekonjugovateľných dvojitých väzieb a je prítomná v...

Spôsob spracovania starých alebo odpadových plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280953

Dátum: 08.05.1996

Autori: Holighaus Rolf, Niemann Klaus, Rupp Martin

MPK: C10G 1/00, C10G 1/10

Značky: spôsob, odpadových, plastov, spracovania, starých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania starých alebo odpadových plastov na chemické suroviny a kvapalné zložky palív depolymerizáciou východiskových zložiek na čerpateľnú a prchavú fázu. Prchavá fáza sa rozdelí na plynnú fázu a kondenzát alebo kondenzovateľné depolymerizačné produkty, ktoré sa podrobia bežným rafinačným štandardným procedúram. Čerpateľná fáza, ktorá ostala po oddelení prchavej fázy, sa podrobí hydrogenizácii kalovej fázy, splyňovaniu,...

Voľne sypká granulárna detergentná zložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280924

Dátum: 08.05.1996

Autori: Van Der Hoeven Frans Albertus, Joyeux Christophe Michel Bruno

MPK: C11D 1/22, C11D 17/06, C11D 1/14...

Značky: zložka, volně, granulárna, sypká, detergentná

Zhrnutie / Anotácia:

Voľne sypká granulárna detergentná zmes alebo zložka so sypnou hustotou najmenej 550 g/liter, obsahujúca aniónovú povrchovo aktívnu látku, ktorá je v kyslej forme pri laboratórnej teplote kvapalná, výhodne sulfát primárneho alkoholu a/alebo alkylbenzénsulfonát zeolit uhličitan alkalického kovu, výhodne sodíka. Hladina obsahu uhličitanu sodného je 2 až 12 % hmotn., ak aniónovou povrchovo aktívnou látkou je úplne sulfát primárneho alkoholu, inak...

Spôsob výroby rúna z minerálnych vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 280892

Dátum: 08.05.1996

Autor: Clausen Anders Ulf

MPK: C03C 25/10

Značky: výroby, rúna, minerálnych, spôsob, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Pripraví sa netkané rúno obsahujúce minerálne vlákna a kvapôčky alebo častice teplom vytvrditeľného spojivového činidla, tvoriaceho menej ako 10 % hmotnosti rúna a obsahujúceho teplom expandovateľné činidlo schopné spôsobiť objemovú expanziu uvedených kvapôčok alebo častíc približne 2 až 1000-krát pri vystavení zvýšenej teplote a zahrievaní uvedeného netkaného rúna z minerálnych vlákien na zvýšenú teplotu tak, že sa vyvolá objemová expanzia...

Ukotvovací čap na ukotvenie prostredníctvom spojovacej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280863

Dátum: 08.05.1996

Autori: Hein Bernd, Haug Willi

MPK: E04B 1/38, F16B 13/14

Značky: hmoty, ukotvovací, prostredníctvom, spojovacej, ukotvenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ukotvovacieho čapu (1b) s blokovacími prvkami usporiadanými na časti jeho plášťovej plochy, ktorá má na prednom konci miešaciu hlavu (3b) vybavenú špičkou (6). Plášťová plocha miešacej hlavy (3b) má prstencovito usporiadané a radiálne odstávajúce výstupky (7), ktoré sú proti sebe usporiadané v odstupoch po obvode i v smere osi. Pri zavádzaní ukotvovacieho čapu (1b) zarážaním umožňuje miešacia hlava (3b) premiešanie spojovacej...

Dopravný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 280846

Dátum: 08.05.1996

Autor: Neidhart Fritz

MPK: B65D 19/40, B65D 19/16, B65D 21/02...

Značky: dopravný, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný kontajner má bočné steny (2) k sebe pripevnené pomocou svoriek (3) umiestnených na okrajoch stien. Paleta (4), ktorá vytvára základňu kontajnera a je tiež k bočným stenám pripevnená pomocou svoriek (3). Paleta (4) je štvorstranná paleta s klátmi, ktoré sú umiestnené v rohoch a taktiež vo vopred určených vzdialenostiach pozdĺž okrajov dosky základne (5) palety a v jej strede. Vonkajšie bočné povrchy (6a, 6b) klátov (6) sú v jednej...

Zariadenie na tvorbu žliabkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280818

Dátum: 08.05.1996

Autor: Brunlid John-erik

MPK: B26D 3/08, B29C 53/06, B31B 1/25...

Značky: zariadenie, tvorbu, žliabkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tvorbu žliabkov, tvorené patricovým prvkom s výstupkami a matricovou časťou, zodpovedajúcou patricovému prvku opatrenou žliabkami, pričom do žliabkov (4) v matricovej časti (3) sú uložené profily (5) z elastického materiálu.

Zátka na metalurgickú lejaciu nádobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280801

Dátum: 08.05.1996

Autori: Andreas Au, Hermann Lax

MPK: B22D 2/00, B22D 41/18

Značky: lejaciu, metalurgickú, nádobu, zátka

Zhrnutie / Anotácia:

Zátka (5) z ohňovzdorného materiálu v tvare tyče so stredovým axiálnym kanálom (5b) je ďalej vybavená výstredne umiestneným axiálnym kanálom (5d), ústiacim pred hlavicou (5a) zátky (5), ktorý sa axiálne rozkladá v rebre (5c) vytvarovanom na zátke (5) a končiacim pred hlavicou (5a). V axiálnom kanáli (5d) je umiestnený termoelektrický článok (6) so svojimi meracími vedeniami.

Spôsob miešania čerpateľnej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280741

Dátum: 08.05.1996

Autori: Kalvelage Gerd, Poettker Hubert, Sprehe Ludger, Bottlinger Michael

MPK: B01F 7/00

Značky: spôsob, miešania, čerpateľnej, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob miešania čerpateľnej kvapaliny obsahujúcej jemne rozdelené tuhé častice s priemernou veľkosťou menšou než 1 mm a tekutinu vhodnú na potravinu alebo nápoj, ktorý zahrnuje privádzanie čerpateľnej kvapaliny cez prívod (25) do miešacej komory ohraničenej prvou a druhou protiľahlou stenou a okrajovou bočnou stenou (21), pričom prvú stenu (19) a druhú stenu (11) tvorí pár kotúčov v určitej vzdialenosti od seba so svojimi protiľahlými stenami...

Kontajnerová podstava

Načítavanie...

Číslo patentu: 280724

Dátum: 08.05.1996

Autori: Ingvartsen Peder Hans, Jensen Berno Holmgaard, Mogensen Erling Kristen, Sorensen Kent Weel

MPK: B65D 88/52, B65D 19/12, B65D 6/24...

Značky: podstava, kontajnerová

Zhrnutie / Anotácia:

Kontajnerová podstava (5) je upravená tak, aby sa na ňu dali pripevniť rôzne typy bočných panelov vďaka novej konštrukcii rohov. Rohová konštrukcia je charakteristická tým, že spojovacie prostriedky možno zasunúť v dvoch navzájom kolmých vodorovných smeroch a v zvislom smere. To sa dosiahne tým, že pár profilových rúrok (10, 11) má otvorené konce, do ktorých sa zasunú spojovacie prostriedky, a prítomnosťou ďalšej rúrkovej časti (12), ktorá...

Pohonný systém pre schody a priamobežné palety pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280663

Dátum: 08.05.1996

Autori: Höfling Peter, Hauser Henrik, Wilke Hermann

MPK: B65G 45/08, B66B 23/00

Značky: chodníkov, schody, pohonný, pohyblivých, priamobežné, schodov, systém, palety

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajšie lamely (47, 48) sú neotočne pripevnené k reťazovým čapom (42), vnútorné lamely (49, 50) k puzdrám (44) a tesniace diely (53, 54) sú umiestnené v oblasti oboch plôch puzdier (44). Reťazové čapy (42) pozostávajú z galvanizovaných cementovaných oceľových čapov, zatiaľ čo puzdrá (44) sú z cementovanej kalenej a temperovanej ocele s galvanickým povlakom. Medzi reťazovými čapmi (42) a puzdrami (44) je umiestnené najmenej jedno klzné...

Spôsob selektívnej hydrogenácie dinitrilových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280566

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bosman Hubertus Johannes Mechtilda, Van Der Spoel Jan, Vandenbooren Franciscus Henricus Antonius Maria Jo

MPK: C07C 255/24, C07C 253/30

Značky: selektívnej, zlúčenín, hydrogenácie, dinitrilových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob selektívnej hydrogenácie dinitrilových zlúčenín v prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje kov zo skupiny 8 periodického systému prvkov, pričom tento katalyzátor obsahuje zeolit s priemerom pórov v rozmedzí od 0,3 do 0,7 nm. Tento zeolit má výhodne štruktúru zvolenú zo skupiny štruktúr zahrnujúcej: ABW, AEI, AFT, ANA, ATN, ATV, ATT, AWW, BIK, CAS, CHA, DDR, AEB, EDI, ERI, GIS, JBW, KFI, LEV, LTA, MER, NAT, PHI, RHO, THO, YUG.

Prostriedok na liečenie očných zápalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280511

Dátum: 08.05.1996

Autor: Kulkarni Prasad Shrikrishna

MPK: A61K 35/70, A61K 31/445

Značky: liečenie, prostriedok, očných, zápalov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný prostriedok na liečenie očných zápalov u cicavcov, ktorý obsahuje rapamycín v účinnom protizápalovom množstve. Použitie rapamycínu na prípravu liečiva na liečenie očných zápalov zo skupiny zápalov zahŕňajúcich uveitídu, konjunktivitídu, episkleritídu, skleritídu, zápal zrakového nervu, retrobulbárnu neuritídu, očné zápaly po chirurgických očných zákrokoch a očné zápaly pochádzajúce z fyzickej traumy oka, alebo na dosiahnutie...

Zmes na sklené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 280485

Dátum: 08.05.1996

Autori: De Meringo Alain, Holstein Wolfgang, Maugendre Stéphane, Rouyer Elisabeth

MPK: C03C 13/00

Značky: vlákna, sklené

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na sklené vlákna, ktoré sú biologicky odbúrateľné, charakterizovaná nasledujúcim zložením v hmotnostných percentách: SiO2 50 až 60
Al2O3 menej ako 2
CaO + MgO 10 až 16
Na2O + K2O 14 až 19
B2O3 7 až 16
TiO2 až do 4
ZrO2 až do 5
ZnO až do 5
MnO až do 4
BaO až do 5
TiO2, ZrO2, ZnO, MnO, BaO 1 až 6
Fe2O3, SrO až do 2
F, Li2O až do 2
P2O3 až do 4.

Farmaceutický prípravok na znižovanie krvného tlaku vo forme spreja

Načítavanie...

Číslo patentu: 280463

Dátum: 08.05.1996

Autori: Szénasi Gábor, Mosonyi Antal, Tóth Gizella Née Gyarmati, Flóris Géza, Barta Borbála, Farsang Csaba, Szemerédi Katalin, Fedina Lidia, Egri János, Orr Zsuzsa, Nyárádi Ibolya, Nagy Margit, Görgényi Frigyes

MPK: A61K 9/12, A61K 31/23, A61K 31/44...

Značky: krvného, prípravok, spreja, formě, farmaceutický, znižovanie, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na znižovanie krvného tlaku vo forme spreja obsahuje 1 až 5 % hmotnostných nifedipínu, 5 až 24 % hmotnostných polyetylénglykolu, 50 až 70 % hmotnostných etanolu, 10 až 30 % hmotnostných propylénglykolu, 0,1 až 0,5 % hmotnostných prísad. Okrem týchto bežných prísad nifedipínových roztokov ďalej obsahuje 2 až 4 % hmotnostných etyloleátu.

Nosné teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280445

Dátum: 08.05.1996

Autori: Herding Walter, Vogel Peter, Rabenstein Klaus

MPK: C02F 3/10

Značky: nosné, těleso, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nosné teleso bioreaktorov s pevným lôžkom na čistenie tekutín pomocou mikroorganizmov je plochým útvarom s menšou hrúbkou v porovnaní so svojou plochou, ktorý má pórovitú štruktúru s pórmi, ktorými môže prechádzať tekutina a ktoré môžu osídľovať mikroorganizmy, je zhotovené z plastových častíc (70) spojených účinkom tepla. Nosné teleso (14) je vybavené dištančnými rebrami (28) zhotovenými integrálne s jeho plastovým materiálom na definovanie...

Pripevňovací prvok s rozperným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280430

Dátum: 08.05.1996

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/08

Značky: rozpěrným, prvkom, připevňovací, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pripevňovacieho prvku (1) s rozpernou oblasťou, ktorá je tvorená pozdĺžnou drážkou (5) v tvare U so vsadeným klinom (6). Klin (6) prilieha na základnú plochu (18) pozdĺžnej drážky (5) stúpajúcu k prednému čelu (13) a prebiehajúcu na vonkajšom obvode drieku (2) v odstupe od predného čela (13), pričom vonkajšia plocha klinu (6), opatrená strieškovito vytvorenými zubami (8), prečnieva driek (2) pripevňovacieho prvku (1) aspoň...

Zmes na sklené vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 280405

Dátum: 08.05.1996

Autori: Furtak Hans, De Meringo Alain, Battigelli Jean

MPK: C03C 13/00

Značky: vlákna, sklené

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na sklené vlákna, ktoré sú biologicky odbúrateľné, pozostávajúca z nasledujúcich zložiek v hmotnostných percentách: SiO2 45 až 60
Al2O3 menej ako 2
CaO + MgO 10 až 16
Na2O + K2O 15 až 23
B2O3 10 až 18
P2O5 až do 4
BaO až do 1
rôzne až do 2.

Spôsob prípravy 1,1,1-trichlórtrifluóretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280393

Dátum: 08.05.1996

Autori: Doyle Sean James, Jackson Alan Raymond, Gray Thomas, Moorhouse Keith

MPK: C07C 17/10, C07C 19/08

Značky: 1,1,1-trichlórtrifluóretánu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy 1,1,1-trichlórtrifluóretánu, pri ktorom sa 1,1-dichlór-2,2,2-trifluóretán podrobí chlorácii uvedením 1,1-dichlór-2,2,2-trifluóretánu do styku s chlórom v reakčnej nádobe, pričom tento spôsob sa uskutočňuje v kvapalnej fáze v prítomnosti chemického iniciátora voľných radikálov pri tlaku od 0,1 do 2,0 Mpa a pri teplote v rozmedzí od 50 do 120 °C produkt sa oddelí z reakčnej zmesi frakčnou destiláciou.

Prostriedok s obsahom jódu na zvyšovanie produktivity v živočíšnej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 280314

Dátum: 08.05.1996

Autor: Turjanica Ivan Michajlovič

MPK: A23K 1/16

Značky: výrobe, obsahom, živočíšnej, jódu, prostriedok, produktivity, zvyšovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje najmenej jednu jódovanú voľnú alebo viazanú nenasýtenú mastnú kyselinu všeobecného vzorca (I), v ktorom v má hodnotu od 0 do 2, x má hodnotu od 0 do 14, y má hodnotu od 0 do 13, z má hodnotu od 0 do 5 a z1 má hodnotu od 1 do 6, ako účinnú zložku s vhodným nosičom umožňujúcim dávkovanie prostriedku do potravy zvierat. Prostriedok sa používa na stimuláciu rastu, fyzického rozvoja a celkové zlepšenie zdravotného stavu...

Transdermálny terapeutický systém na podávanie fyzostigmínu kožou a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280185

Dátum: 08.05.1996

Autori: Stanislaus Fritz, Walter Kersten, Profitlich Thomas, Hille Thomas, Deurer Lothar

MPK: A61K 9/70, A61K 31/40, A61K 47/10...

Značky: terapeuticky, kožou, fyzostigmínu, spôsob, přípravy, systém, transdermálny, podávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný transdermálny terapeutický systém na podávanie fyzostigmínu kožou, pozostávajúci zo zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku, samolepiacej rezervoárovej vrstvy obsahujúcej 40 až 90 % hmotnostných polymérneho materiálu a 0,1 až 20 % hmotnostných fyzostigmínovej bázy alebo jej farmaceuticky prijateľnej soli, ako aj z odstrániteľnej ochrannej vrstvy pokrývajúcej rezervoárovú vrstvu, ktorý obsahuje v rezervoárovej vrstve polymérny...

Kolesový vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 280171

Dátum: 08.05.1996

Autor: Nesting Erik Markvard Grubbe

MPK: B62B 3/00, B65D 19/42

Značky: kolesový, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Kolesový vozík má podvozok (10), pod ktorým sú namontované viaceré kolesá (6, 8), pričom najmenej jedno z uvedených kolies je namontované otočne okolo v podstate zvislej osi (5) otáčania. Kolesový vozík má navyše záchytné prostriedky na zadržanie otočného kolesa (8) alebo kolies kolesového vozíka naloženého na ňom, pričom uvedené záchytné prostriedky na kolesá sú skonštruované ako v podstate vodorovná vodiaca stopa, ktorá sa rozprestiera pozdĺž...

Filter na palivo a/alebo mazivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280167

Dátum: 08.05.1996

Autori: Jainek Herbert, Oelpke Reinhard, Poldner Erich, Habiger Heinz

MPK: F01M 11/03, B01D 27/08

Značky: mazivo, filter, palivo

Zhrnutie / Anotácia:

Filter je určený na palivo a/alebo mazivo spaľovacieho motora. Tento filter sa skladá zo základnej dosky (10) pripevnenej na úložnom diele (11), z vrchnáka (13) spojeného rozoberateľne so základnou doskou (10) a filtračnej vložky (18) usporiadanej v telese. Vrchnák (13) je na základnej doske (10) pripevnený rozoberateľne a filtračná vložka (18) je usporiadaná medzi základnou doskou (10) a vrchnákom (13) podoprene a je vymeniteľná. Na valcový...

Manipulačná a predajná jednotka zo zipsu a obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280089

Dátum: 08.05.1996

Autor: Günther Eberhard

MPK: B65D 85/671, B65D 5/32

Značky: zipsu, manipulačná, predajná, obalů, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Manipulačná a predajná jednotka sa skladá zo zipsu (1) a obalu z baliaceho kartónu. Obal je dvojdielny a skladá sa z plášťa (2) tvaru puzdra a vložky (3) prispôsobenej tomuto plášťu (2). Plášť (2) má obrys tvaru rovnobežnostena, otvorenú zadnú stranu (5) a prednú stranu (6) s okienkom (7) a okrajom (8) okienka (7). Vložka (3) je uskutočnená ako obal s obdĺžnikovým základným obrysom, v ktorom je umiestnený zvinutý zips (1) s jazdcom (10), ktorý...

Dávkovač kvapiek kryogénnej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280067

Dátum: 08.05.1996

Autor: Wardle David Grant

MPK: B67C 9/00, B65B 31/00

Značky: dávkovač, kryogénnej, kvapiek, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač (10) kvapiek kryogénnej kvapaliny obsahuje konsolidačný prostriedok (20) obklopujúci výpust (14), aby spôsobil konsolidáciu plynu obsiahnutého v kryogénnej kvapaline na bubliny s dostatočným vztlakom, aby vystúpili k povrchu kvapaliny skôr, ako by boli pretiahnuté výpustom (14), kde by mohli prerušiť spojitý prúd kryogénnej kvapaliny.

Spevňovacie zariadenie odpadu vo vozidle na zber odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280037

Dátum: 08.05.1996

Autor: Strang Hans Walter

MPK: B65F 3/22

Značky: odpadů, vozidle, zariadenie, spevňovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Spevňovacie zariadenie odpadu vo vozidle na zber odpadu, ktoré má ako zbernú nádrž otáčajúci bubon a na zadnej strane neotočný uzatvárací vrchnák, na ktorom sa nachádza dovnútra otáčavého bubna smerujúci dutý šikmo zrezaný kužeľ (1), ktorý má skrutkovito namontovaný vodiaci plech a na čelnej strane dutého zrezaného kužeľa (1) umiestnené spevňovacie zariadenie, má viac rovinných lisovacích dosák (3, 4, 5), ktoré sú namontované ako pultové roviny...

Nátierka s vodnou kontinuálnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279979

Dátum: 08.05.1996

Autor: Underdown Jeffrey

MPK: A23D 7/00

Značky: kontinuálnou, vodnou, fázou, nátierka

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotučná nátierka obsahuje od 0,1 do 20 % hmotnostných tuku. Nátierka je V/O/V emulziou, zahŕňa hydrolyzovaný škrob s DE 1 - 6 vo vonkajšej fáze s koncentráciou nad jeho kritickou koncentráciou gelatinizovania, má vzťah napätie - deformácia s maximom napätia pri deformácii 0,01 až 1, maximálne stlačenie pri tejto deformácii je 0,1 až 100 kPa a s pomerom plastického napätia a maximálneho napätia 0,1 až 1.

Imunogénny prostriedok, sekvencia rekombinatnej DNA, expresný vektor, hostiteľská bunka transformovaná týmto expresným vektorom a OspC antigény a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279968

Dátum: 08.05.1996

Autori: Livey Ian, Crowe Brian, Dorner Friedrich

MPK: A61K 39/02, C12N 15/31, C07K 14/00...

Značky: transformovaná, vektorom, hostiteľská, buňka, sekvencia, rekombinatnej, expresným, použitie, expresný, antigény, imunogénny, týmto, prostriedok, vektor

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa imunogénny prostriedok, ktorý obsahuje: a) také množstvo materiálu obsahujúceho i) jeden alebo viac OspC antigénov Borrelia lymskej choroby v podstate vyčistených z každej z 20 bežne rozlišujúcich OspC skupín alebo ii) OspC varianty alebo OspC mimetiká uvedených OspC antigénov, pričom tieto OspC varianty alebo OspC mimetiká majú takú štruktúru, ktorá je dostatočne podobná prírodnému OspC, aby indukovali ochrannú imunitu b)...

Orálne pevné farmaceutické prípravky obsahujúce gemfibrozil

Načítavanie...

Číslo patentu: 279927

Dátum: 08.05.1996

Autori: Szántó Márta, Klebovich Imre, Szlávy Zsuzsa Née Széll, Fellner Erzsébet Née Köhalmi, Mándi Attila, Fekete Pál, Sándorfalvy Andrea, Ujfalussy György, Góra Magdolna, Maroshelyi Bíborka Née Kovács, Drabant Sándor, Bezzegh Dénes

MPK: A61K 47/20, A61K 31/19, A61K 9/20...

Značky: obsahujúce, gemfibrozil, pevně, farmaceutické, přípravky, orálne

Zhrnutie / Anotácia:

Orálny pevný farmaceutický prípravok obsahujúci ako aktívnu zložku gemfibrozil, jedno alebo viac pomocných farmaceutických činidiel a povrchovo aktívne činidlo obsahuje ako povrchovo aktívnu látku bis-(2-etyl-hexyl)-sulfosukcinát sodný v množstve 0,05 až 0,5 % hmotnostných, vztiahnuté na obsah gemfibrozilu v prípravku. Tieto farmaceutické prípravky obsahujú relatívne malé množstvo povrchovo aktívnej látky, poskytujú jednotnú disolúciu aktívnej...

Mikroorganizmy na produkciu tryptofánu, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279854

Dátum: 08.05.1996

Autori: Wich Günter, Backman Keith, Leinfelder Walfred

MPK: C12P 13/22, C12N 15/01, C12N 1/20...

Značky: mikroorganizmy, použitie, výroby, tryptofánu, spôsob, produkciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vhodné kmene mikroorganizmov majú deregulovanú látkovú premenu tryptofánu a proti spätnému pôsobeniu rezistentnú serA-alelovú deregulovanú látkovú premenu serínu, serA-alela má výhodne hodnotu Ki pre serín v rozmedzí 0,1 mM až 50 mM a trpE-alela má hodnotu Ki pre tryptofán v rozmedzí 0,1 mM až 20 mM. Tiež je opísaný spôsob prípravy uvedených kmeňov a ich použitie na fermentáciu tryptofánu.