Archív za 1996 rok

Strana 10

Reléová stavebná skupina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1157

Dátum: 08.05.1996

Autor: Pass Kurt

MPK: H01H 50/00

Značky: skupina, stavebná, reléová

Text:

...izolovaný môstikový nosič, ktorý nesie aspoň jeden vodívý kontaktovýmôstik, priradený kontaktom sady kontaktov.Je účelné vyhotovenie u ktorého môstikový nosič je na druhom vychýlení kotvy prechádzajúcom cez hlavový kus pripevnený pomocou skrutkového spojenia.Výhodné vyhotovenie je, keď jednak na kotve a jednak na pevnom diely relé je usporiadaná podpera a/alebo držiak pre odtlačovaciu pružínu, a keď podpera a/alebo držiak pre odtlačovaciu...

Nealkoholický nápoj v prášku, obsahujúci minerálne látky a vitamín C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1156

Dátum: 08.05.1996

Autor: Džatková Terézia

MPK: A23L 2/40, A23L 1/302, A23L 1/304...

Značky: nápoj, obsahujúci, látky, prášků, minerálně, vitamín, nealkoholický

Text:

...bez chinínu. Homogénna prásková suchá zmes vytvorená mechanickým zmiešaním je bez mechanických prímesí, má bielu až mierne žltú farbu. Výrobok nesmie obsahovať patogénne, podmienené patogenne mikroorganizmy a mikrobiálne toxíny.Zmes je porcovaná v sesťgramovom spotrebiteľskom balení.Nealkoholický nápoj v prášku s obsahom minerálnych látok a vitamínu C je určený na prípravu perlivého osviežujúceho a regeneračného nápoja, pričom koncentrácia...

Rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1155

Dátum: 08.05.1996

Autori: Hrbotický Karel, Krpejš Milan

MPK: A24C 5/28, A24C 5/39

Značky: rameno

Text:

...ktorom jeho umiestnenie umožňuje spracovávaťpulzujúcim tlakom už hotový tabakový povrazec.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom je schematicky znázornený tabakový mechanizmus s ramenomRameno 1 prestupuje vonkajší vzduchový okruh Q a vnútornývzduchový okruh 4. Rameno 1 je opatrené sústavou kladiek li, 14 a, 14 b, 140 a dráhou s prieduchmi opatrenými komorami g. Po kladkách14 a, 14 b,...

Reklamná tabuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1154

Dátum: 08.05.1996

Autor: Novák Štefan

MPK: G09F 15/00

Značky: reklamná, tabuľa

Text:

...potrebné výrabať pretlačací nástroj /hubicu/, ktoré je finančne nákladná a životnosť nástroja je obmedzená. Montáž vlastnej tabule je náročná, pretože lamely sa k nosným stĺpikom uchytavajú pomocou úpiniek skrutkami.Uvedené nedosta.ky oöstráňuje konštrukcia tabule podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že nosné stĺpiky budú upravené úchytkami pre postupne osadenie a upevnenie lamiel,ktoré budú výrobené tvarovaním z...

Zapojenie na reguláciu tlaku, hlavne v sekundárnom vykurovacom okruhu výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1153

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: G05D 16/10

Značky: hlavne, zapojenie, reguláciu, okruhu, sekundárnom, tlaku, vykurovacom, výmenníka

Text:

...druhej prípojky. ktorá Je pripojená k odvodnej vetve eekundárneho vykurovacieho obvodu. Pri poklese tlaku v druhej ovládacei pripojke dôjde vplyvom vratného prvku k poeuvu pieeta a tým k otvoreniu druhého ventilu a k prepoieniuprivodnej a odvodnej vetvy sekundárneho vykurovacieho obvodu.Zapojenie podľa hlavneho nároku umožňuje opoľahlivo udržovaťtlak v odvodnej vetve snkundarneho vvkurovaoieho obvodu na požadovanej výške a podľa potrebv ľahko...

Reklamný panel s otočnými trojbokými hranolmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1152

Dátum: 08.05.1996

Autori: Malík Jaroslav, Adámek Pavel, Antušek Milan, Balej Zdeněk, Vandas Bohumíl, Sidak Peter

MPK: G09F 11/10, G09F 11/02

Značky: otočnými, panel, hranolmi, trojbokými, reklamný

Text:

...rôzne režimy zmien obrazov naraz,po častiach, alebo- postupnou vlnou, s voľbou časových dľžok a priebehu vĺn podľa nastaveného programu. Centrálny počítač uskutočňuje automaticky diagnostiku systému a pri zistenej chybe V synchronizácii polohy jednotlivých otočných hranolov prevedie opravu polohy chybne orientovaných hranolov, prípadne celý systém vypne po dosiahnutí najoptimálnejšieho výsledku opravy. Systém má tiež možnosť centrálneho...

Viacramenný skladací svietnik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1151

Dátum: 08.05.1996

Autor: Kubínyi Ivan

MPK: F21V 21/26

Značky: skládací, svietnik, viacramenný

Text:

...pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.1 rozložený skladací šesťramenný svietnik v bočnom pohľade pri vzostupnom usporiadaní ramien a obr. 2 pohľad zhora na šestramenný svietník so vzostupným usporiadanímViacramenný skladací svietník v príkladnom vyhotovení(obr.1) pozostáva zo stredového čapu Q, na ktorom sú uloženéotočne nad sebou ramená L, lg, lb, a 1 n, kde n je celé kladnéž 1 n majú tvar hranola soštvorcovým prierezom. Dolné...

Spojka na predĺženie hriadeľa priameho náhonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1150

Dátum: 08.05.1996

Autori: Šůs Václav, Heller Ota

MPK: B60K 17/02

Značky: priameho, predĺženie, hriadeľa, náhonu, spojka

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 pozdĺžny rez nosičom v osi hriadeľa priameho náhonu, ktorý má predlžovaci člen pevne spojený 5 maticou, predlžovaci člen opatrený vonkajším závitom je v detaile znázornený na obr. 2 a priečny rez vedený objimkou je znázornenýNosič Q je z jednej strany upevnený na prevodovej skrini Q a na protiľahlej strane je upevnené...

Plocha s reliéfnym typom reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1149

Dátum: 08.05.1996

Autor: Konečný Jiří

MPK: B32B 3/00, G09F 19/12

Značky: reklamy, typom, reliéfnym, plocha

Text:

...nákladného automobilu z PVC plachtoviny sa položia vystrihnuté prvky z rovnakého. účelne farebne odlišného materiálu, tvoriace reklamný text alebo obrázok podľa vopred dodanej predlohy, ktoré sa na základnú plochu v určenej polohe zafixujú. Zafixovanie sa uskutoční prilepenim prvku k základnej ploche lepidlom na báze tetrahydrofuranu, ktoré pri následnom zváraní znáša vysoké teploty bez straty svojej kvality.Fixovanie prvku je možné...

Spojka na spájanie profilovaných konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1148

Dátum: 08.05.1996

Autor: Freitag Jan

MPK: F16B 12/20

Značky: spájanie, spojka, prvkov, profilovaných, konštrukčných

Text:

...prierezu, v hornej polovici blokovacieho prvku 3 a v dolnej polovici § má otvor o priemere zodpovedajúcom valcovému drieku Q blokovacieho prvku 3. Blokovaci prvok A má situovanú excentrickú objimku 1 a v hlave Q má otvorteleso l polohovač Vo vnútri telesa l je uložený záves lg a zo§. strany polohovačov § sú v hornej polovici g a v dolnej polovici Q striedavo oproti sebe situované nárazníky 2. Záves lg má zo strany polohovačov § dva...

Kĺbová kontrolná tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1147

Dátum: 08.05.1996

Autori: Sedláček Jiří, Šanc Václav

MPK: E01B 7/02

Značky: kontrolná, kĺbová

Text:

...tyč podľa tohoto úžitkového vzoru je vyhotovená tak, že, je opatrená guľovými hlavicami umožňujúcimi tri stupne Voľnosti pohybu a jej pántik je upravený na pripojenie na stojinu jazyka, rovnako ako moderné čeľustové závery.Guľové hlavice sú samomazacie a preto nevyžadujú V priebehuprevádzky žiadnu údržbu a V porovnaní s doterajším vyhotovením súteda ekologicky nezávadné. Naviac sú vyhotovené tak, že sa vyznačujú nulovou mechanickou vôľou,...

Kĺbová pripevňovacia súprava elektromotorického prestavníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1146

Dátum: 08.05.1996

Autor: Sedláček Jiří

MPK: E01B 7/02

Značky: súprava, prestavníka, elektromotorického, pripevňovacia, kĺbová

Text:

...vacia súprava upevnená zvíeraoími doskami a hákovými skrutkami. Na zvieraciu dosku je izolovane pomocou izolačných vložiek upevnený svornik, s ktorého hlavou jeprostrednictvom guľového kĺbu spojené tiahlo pripevňovacej tyče, ukončené reguľovateľnou koncovkou. Vidlica reguľovateľnejkoncovk e s oená s ri evňovacim ásom omocou ča u,Y J P J P P P Pumožňujúceho vzájomný pohyb oboch dielov. Skriňa prestavnika sana kĺbovú ri evňovaciu sú ravu u...

Zariadenie na riadenie tlaku injektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1145

Dátum: 08.05.1996

Autori: Sikora Petr, Blažek Vratislav

MPK: F23L 17/16

Značky: obsadzovaní, zariadenie, injektáže, riadenie, tlaku, komor, koksárenských

Text:

...ktoré je pred potrubným rozvodom napojené na výtlačné potrubie, pričom výtlačné potrubie a/alebo odboćovacie potrubie je opatrené uzáverom, ktorý je opatrenýIné prednostné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že prostriedok na reguláciu množstva injektážneho média je tvorený zariadením na reguláciu otáčok, ktoré je upravené na čerpadloPodstata cinnosti zariadenia na riadenie tlaku ínjektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr podľa...

Závrtný fixačný element

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1144

Dátum: 08.05.1996

Autor: Král Jozef

MPK: F16B 13/13

Značky: element, fixačný, závrtný

Text:

...rôzneho druhu. Vytvorením rozrušovacej odvádzacej medzery na stúpajúcej častí špirály a následne stúpajúci rezný element proces zavrtávania podstatne uľahčujú.Prehľad obrázkov na yýkresochNa priloženom vyobrazení obr.1 znázorňuje bočny pohľad na závrtný fixačný element V čiastočnom reze. Obr.2 znázorňuje pohľad zpredu na závrtný fixačný element a obr.3 znázorňuje čelný pohľad.Závrtný fixačný element l pozostáva z vonkajšej kužeľovitej časti...

Zariadenie na chladenie hnacieho ústrojenstva vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1143

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bezděk Antonín, Fiala Bohumil

MPK: B60H 1/32

Značky: chladenie, hnacieho, vozidla, zariadenie, ústrojenstva

Text:

...pod kapotážou nadväzujúcou na kabínu vozidla. Vstup chladiaceho vzduchu ku chladi čom druhej skupiny je vytvorený v hornej časti kapotáže.zariadením podľa predloženého technického riešenia je možné u motorového vozidla docieliť vytvorenie tzv. studenej zóny, to je vstupu studeného vzduchu do všetkých chladičov ako pred motorom tak za kabínou a tzv. teplej zóny, to je oddelenie teplého vzduchu z chladičov, motoru a výfuku od sania do...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1142

Dátum: 08.05.1996

Autor: Chrobák Július

MPK: C02F 1/46

Značky: zariadenie, úpravu

Text:

...nezávadnéNa obr. 1 je schéma znázorňujúca Vzájomné zapojenie jednotlivých súčastí a komponentov, ktoré vytvárajú zariadenie naPríklad uskutočnenia technického riešeniaVstupnou súčasťou zariadenia na úpravu vody H 2 O deionizvaním je elektrokoagulátor g ako elektrozrážadlo, do ktorého je cez prietokomer 1 privádzaná pitná voda HZO vyhovujúca ČSN 75 7111. Elektrokoagulátor g je určený na zavedenie železa Fe, 3 získaného elektrochemickou...

Čistiace zariadenie k vysávaču uspôsobenému na odsávanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1141

Dátum: 08.05.1996

Autor: Preiner Rastislav

MPK: A47L 11/29

Značky: vysávaču, čistiace, kvapalín, zariadenie, odsávanie, uspôsobenému

Text:

...aj uvoľnenie nečistôt.Keďže pri samotnom čistení sa pracuje už iba s vodou, je čistiaca zmes vyplavená na povrch textílie a zároveň aj odsáva na. V čistenej ploche teda ostáva len minimálne množstvo vody, ktoré sa o krátky čas odparí.Prípravky na čistenie textílií sa vyznačujú veľkou penivostou. Tým, že nie sú nasávané čerpadlom (kde vzniká pena už V danom systéme a pri nastreknutí na textíliu), ale styčnou plochou čistiacej zmesi a...

Kryt optickej káblovej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1140

Dátum: 08.05.1996

Autor: Sivák Štefan

MPK: H01R 13/46

Značky: optickej, káblovej, spojky

Text:

...spojky pod vrohnou tvarovkou skrine krytu. Výstuha je dvojdielna, má tvar obdĺžnika a je vyrobená z uzavretého kovováho profilu. Je položená na spodnej tvarovke á svojim rozmerom vytvára (po zmontovani skrine krytu) rozperu medzi vrch nou a spodnou tvarovkou. Poloha optickej káblovej spojky jezabezpečená drotenou úpinkou na vrchnej časti výstuhy.Prehľad obrázkov na vkresoohTechnicke riešenie je bližšie objasnene na výkresoch. Obrázok 1...

Zariadenie na zvoz odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1139

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vícha Josef, Šandera Dušan

MPK: B65F 3/04

Značky: zariadenie, odpadov

Text:

...sutiny. Ďalšou výhodou je, že V pripade Veľkoobjemového kontajneru oddeliteľného od lisovacej súpravy je možné tento plný kontajner odoslať napríklad vlakovou alebo inou dopravou na miesto určenia a k lisovacej súprave špeciálneho vozidla sa potom pripojí ďalší prázdny veľkoobjemový kontajner.Zariadením podľa tohoto technického riešenia sa dosiahne taká univerzálnosť vozidla, že jeden podvozok nahradí V uvedenom pripade štyri bežné doteraz...

Lopatkové koleso axiálneho ventilátora, zvlášť na chladenie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1138

Dátum: 08.05.1996

Autori: Gazda Jiří, Vávra Libor, Polách Vladislav

MPK: F01P 1/06, F01P 5/02

Značky: lopatkové, zvlášť, axiálneho, koleso, ventilátora, chladenie, motorov, spalovacích

Text:

...donáboja lopatkového kolesa, tak i do vnútorného obvodu zadnej rotačnej steny, ktorej vonkajší obvod je napojený na valcovitý obvodový prstenec V miestach medzi jeho predným a zadným čelom, pričom vonkajšie obvodové čelá rebier zvierajú s obvodovým valcovitým prstencom ostrý uhol.Z dôvodov vyrovnania pnutí v lopatkovom kolese je výhodné, ak je zadná rotačná stena medzi napojením vonkajších obvodových čiel rebier a valcovitým obvodovým...

Visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1137

Dátum: 08.05.1996

Autor: Žuchová Jana

MPK: E05B 67/18

Značky: axiálně, visiaci, kľúčom, ovládacím, radiálně, tvarovaným, zámok

Text:

...odstraňuje visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom podľa technického riešenia, zložený zo zhora uzatvoreného vonkajšieho krytu radiálneobopínajúceho teleso, V ktorom sú osadené dve ramená upevňovaciehočlena s aspoň jedným priečnym medzi ramenami orientovaným zárezom.Medzi oboma ramenami upevňovacieho člena je -umiestnená zostava viacerých na sebe umiestnených dolných vodiacich podložiek, horných vodiacich...

Kultivačné prostredie na určovanie toxických látok vo vodných roztokoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1136

Dátum: 08.05.1996

Autor: Nikš Milan

MPK: C12Q 1/02

Značky: určovanie, vodných, kultivačné, látok, prostredie, roztokoch, toxických

Text:

...a jednak v jeho póroch. Indikácia rastu sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, s výhodou pomocou redox indikátora (napríklad soľ tetrazóliového farbiva). Mikroterčíky sa pred použitímVýhodou kultivačného prostredia podľa technickéhoriešenia je predovšetkých jednoduchosť, spočívajúca V nenáročnej príprave blokových zostáv testovacích terčíkov s vysokým počtom rôznych mikroorganizmov a následne V spoľahlivom a rýchlom určovaní toxických látok vo...

Univerzálne rýchloupínacie elementy prídavných koliesok na korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1135

Dátum: 08.05.1996

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/22

Značky: univerzálne, elementy, korčule, koliesok, rýchloupínacie, přídavných

Text:

...element - nosník s kolesom v priečnom rezeNa obr.2 je znázornený nosník pri pohľade zbokuNa obr.3 je pohľad na nosník zhoraNa obr.4 je znázornené upnutie brzdy o zadnú opierkuNa obr.5 sú znázornené rôzne riešenia profilov nosníka v mieste upnutia kolesaNa obr.6 sú znázornené riešenia profilu spojovacích častí nosníkaNa obr.7 je znázornené riešenie pružnej zvierky na upnutie nosníka o strednú časť nosného rámu korčuleNa obr.8 sú príklady...

Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1134

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vasiľ Pavol, Madanský Jozef, Léder Andrej, Šitár Ľubomír, Kluch Karol

MPK: H04B 3/54, H04B 13/00

Značky: vedení, prenos, údajov, zariadenie, napätia, vysokého

Text:

...modemu, s jedným vstupom loqického prepínača a s frekvenčným modulátorom a tiež s druhým vstupom frekvenčného modulátora,ktorého výstup je pripojený ku koncovému zosilňovaču. Ten je spojený s ďalším vstupom loqického prepinača.Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia umožňuje obojstranný prenos údajov priamo po kábloch vysokého napätia na frekvencii 50 až 150 kHz a tak umožňuje rýchly a operatívny zásah do prevádzky...

Zavlažovacia miska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1133

Dátum: 08.05.1996

Autor: Lebiš Petr

MPK: A01G 27/04

Značky: zavlažovacia, miska

Text:

...pohľad na zavlažovaciu misku podľa obr.l v pôdoryse so stiahnutou podlďmou doskou, obr.3 ten istý pohľad s vloženou podložnou doskou, obr.4 schematický pohľad na kruhovú zavlažovaciu misku s podložuou doskou v pôdoiyse, obr.5 scheinatický pohľad na štvorcovú zavlažovaciu misku s podložnou doskou v pôdoiyse, obr.6 príklad použitia obdĺžnikovejzavlažovacej misky pod klasickú kvetinovú debničku s rovnakou dĺžkou, obr.7 príkladpoužitia tej istej...

Výložník zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1132

Dátum: 08.05.1996

Autor: Boroth Peter

MPK: B23K 37/02

Značky: zváracieho, zariadenia, výložník

Text:

...zvaracieho zariadenia sotočnou časťou v tvare priamky dvakrát lomenej pod tupým uhlom.Výložnik zváracieho zariadenia pozostáva zo stojanu g. upevneného na zdroji 1 zváracieho zariadenia, na ktorom je pomocou otočnej časti 3 uchytená rameno L, opatrené na jednej strane mechanizmom Q pre podávanie zváracieho drôtu a na protiľahlej strane protizávažim 3. Otočná časť g je na svojich koncoch opatrená čapmi Q, a 3. Čap 3, ktorým je uchytene rameno...

Filtračná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1131

Dátum: 08.05.1996

Autori: Formánek Zdeněk, Püschel Petr, Maloch Jan, Trýzna Pavel, Petříková Vlasta

MPK: C01B 37/00, B01D 39/10

Značky: filtračná, látka

Text:

...uvedené nedostatky rieši ñltračná látka podľa predloženého technického riešenia, obsahujúca zlúčeniny kremíka, hliníka, železa, vápnika a ďalších prvkov,vzniknutá spaľovaním uhlia pri teplote minimáhie 800 °C. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ñltračná látka obsahuje minimálne 0,5 hmoüi. uhlíka,minimálne 3 hmotu. P 8303, maximálne 65 hmotu. SiO a minimálne l 5 hmotu.A 130 v sušine ajej koeficient rozpusmostí je minimáhie...

Uchytenie vnútorného vaku tanku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1130

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vaško Štefan, Krýsl Lubomír

MPK: B65D 25/14

Značky: tanků, vnútorného, uchytenie

Text:

...vyhotovená z pružného plastického materiálu. Súčasne sa tým utesňuje vnútorný priestor tanku proti vonkajšej atmosfére, čo je rozhodujúce pri poškodení vaku. K takému poškodeniu môže dôjsť tak nesprávnouinštaláciou vaku ako aj jeho poškodením pred inštaláciou.Zvýšenie tesnosti vnútorného priestoru tanku zaisťuje tiežumiestnenie tesniaceho krúžku medzi nátrubok a prírubu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené...

Multiplikačné teliesko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1129

Dátum: 08.05.1996

Autor: Juriš Vladimír

MPK: D06F 35/00

Značky: teliesko, multiplikačné

Text:

...teliesok nahrádza účinok pracích prostriedkov s obsahom geosilikátov, pričom nepoškodzujú konštrukčné časti práčky, čim predlžujú ich životnosť a znižujú degradáciu vlákna bielizne.Pri aplikácii multiplikačných teliesok počas celého pracieho cyklu sa môže permanentne používať program s polovičnou náplňou vody, bez obmedzenia množstva pranej bielizne predpísanćho výrobcom, čím sa na jedno pranie ušetrí 10 až 20 1 vody, bez akéhokoľvek...

Systém pohonu nosných hriadeľov profilovacích a kalibrovacích valcov valcovacej linky tenkostenných profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1128

Dátum: 08.05.1996

Autori: Šimonič Ernest, Bejtler Drahomír, Attl Jan

MPK: B21B 35/06

Značky: hriadeľov, tenkostenných, nosných, pohonů, systém, kalibrovacích, linky, profilov, valcov, profilovacích, válcovacej

Text:

...hriadeľov,na obr. Sb pohľad na valcovaciu linku zo strany vstupu valcovacieho materialu s pohonom nosných hriadeľov prostredníctvom kĺbových hriadeľov a na obr. 4 bočný pohľad na konštrukčné riešenie ulože nia hnaných reťazových kolies na nosných a samostatných hriade ľoch.Na nosnom ráme valcovacej linky (obr.1) sú upevnené za sebou usporiadané dvojice ložiskových stojanov LE s dvojicami v nich uložených nosných hriadeľov E s profilovacími a...

Kombinovaný plastový zvršok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1127

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vanko Igor, Vavrovič Ernest, Novotný Miloslav, Novotná Vlasta

MPK: A43B 23/02

Značky: obuvi, plastový, zvršok, kombinovaný

Text:

...ZáklüdOVéh 0 materiálu, ktorý je spojený s čalším plastovým materiálom, vytvárajúcim rôzne farebné a tvarové kombinácie.Pod pojmom dvojvrstvový základový materiál rozumieme akýkoľvek materiál poskytujúci určitú pevnosť, komfort a elasticitu,väčšinou je to PVC alebo PUR vrstve nanesená na textilnej tkanine alebo rúne.Pod pojmom čalší plastový materiál rozumieme jeden alebo viacej druhov plastov vo forme fólie rôznej hrúbky u...

Zariadenie na predlžovanie penisu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1126

Dátum: 08.05.1996

Autor: Suder Vendelín

MPK: A61H 19/00, A61F 5/41

Značky: predlžovanie, penisu, zariadenie

Text:

...hadičkougs gumovým balónikom. Zariadenie je vybavené výpustným ventilomg. Elastická poduškovitá manžetałje výhodne vyrobená v troch základných rozmeroch, a to v šírke 8, 10 alebo 12 cm a dĺžke 25 cm.Elastická poduškovitá manžetał je potiahnutá hygienickým a na dotyk príjemným materiálom. Použitie tohto zariadenia je nasledovné.Muž si natiahne svoj penis na patričnú dĺžku a obtočí okolo neho elastickú poduškovitú manžetuł, ktorú potom nafúkne...

Prídavné kolieska na korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1125

Dátum: 08.05.1996

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/18

Značky: přídavné, korčule, kolieska

Text:

...koliesok na korčule podla úžitkového vzoru je zobrazený na výkresoch. Na obr.1 je znázornená korčuľa s pripevnenými kolesani Na obr.2 je znázornená dvojica kolies pripevnená otáčavo v šikmej polohe na rám korčule pomocou svorky Na obr.3 je znázornená dvojica kolies pripevnená otáčavo v šikmej polohe na rám korčule pomocou strmeňa Na obr.4 je znázornené upevnenie kolies po jednom, striedavo z jednej a z druhej strany noža korčule Na obr.5...

Kombinácia atovakvonu s proguanilom, jej použitie a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281559

Dátum: 08.05.1996

Autori: Gutteridge Winston Edward, Pudney Mary, Hutchinson David Brian Ashton, Latter Victoria Susan

MPK: A61K 31/155, A61K 31/12

Značky: atovakvonu, kombinácia, použitie, farmaceutický, proguanilom, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinácia atovakvonu a proguanilu, jej použitie pri ošetrovaní a profylaxii parazitických infekcií, ako protozoálnych parazitických infekcií, napr. malárie a toxoplazmózy a infekcií spôsobených Pneumocystis carinii, ďalej ich použitia na výrobu liečiva na ošetrovanie a/alebo profylaxiu takýchto infekcií. Kombinácie sa môžu zvyčajne podávať v jedinom farmaceutickom prostriedku. Výhodne sa atovakvon a proguanil podávajú v potenciačnom...

Zariadenie na ochranu naloženého materiálu v dopravných jednotkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 281546

Dátum: 08.05.1996

Autori: Wagener Paul-werner, Wackermann Peter, Köhler Günter, Kramer Ulrich

MPK: B60P 7/14, B61D 45/00

Značky: ochranu, materiálů, naloženého, jednotkách, zariadenie, dopravných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z medziľahlých stien (9), ktoré sú umiestnené medzi stohmi naloženého materiálu, ktoré sú prostredníctvom pojazdných kladiek (8) zavesené na pojazdných koľajničkách (5) v skrini voza a ktoré sú hore a dole prostredníctvom západiek (17, 18) ľubovoľne upevniteľné. Pojazdná koľajnička (5) je umiestnená v smere pozdĺžnej osi hore v skrini voza a každá medziľahlá stena (9) je prostredníctvom svojho uloženia na pojazdnej...

Spôsob spracovania zvyšku obsahujúceho vanád

Načítavanie...

Číslo patentu: 281513

Dátum: 08.05.1996

Autori: Heidsieck Klaus, Sturm Peter, Samant Gurudas, Higman Christopher, Kowallik Wolfgang, Krishnan Venkita

MPK: C22B 34/22, C01G 31/02

Značky: obsahujúceho, spracovania, vanad, zvyšku, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania zvyšku obsahujúceho vanád, ktorý je počítaný ako bezvodý, pozostáva minimálne z 5 % hmotn. uhlíka, pričom sa zvyšok spracováva tepelne v peci pri teplotách 500 až 1300 °C, keď sa zvyšok v peci vedie oblasťou, v ktorej sú teploty vyššie ako 700 °C, pričom parciálny tlak kyslíka, merané v tejto oblasti, v ktorej sa nachádza zvyšok, je maximálne 0,01MPa a pritom sa potlačí tvorba V2O5 a z pece sa odťahuje zmes pevných...

Obal pre kefu a v tomto obale uložená kefa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281499

Dátum: 08.05.1996

Autori: Thode Jürgen, Delgado Rodriguez Antonio

MPK: B65D 5/50, B65D 85/08

Značky: tomto, obale, uložena

Zhrnutie / Anotácia:

Obal (3) na kefu (4, 5) a v tomto obale uložená kefa (4) do zariadenia (1) na ošetrovanie podlahy, napríklad do motoricky poháňaného kefovacieho zariadenia na koberce, pričom kefa (4, 5) má po obvode radiálny voľný priestor alebo je vybavená radiálnym presahom (13, 14). Aby sa dosiahla čo možno najvýhodnejšia výmena kief (2, 4, 5), je v obale (3) vytvorený úložný priestor (10) v tvare vnútorného priestoru rúrky na kefu (4, 5) a v tomto úložnom...

Prevodové ústrojenstvo zariadenia na čistenie čelných skiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281497

Dátum: 08.05.1996

Autori: Scholl Wolfgang, Mayer Günter

MPK: B60S 1/20, B60S 1/16

Značky: čistenie, zariadenia, skiel, převodové, ústrojenstvo, čelných

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové ústrojenstvo (22) sa skladá z ramienka stierača, šmýkadla vykonávajúceho vratné pohyby a z prevodu spoluzaberajúceho s hnacím zariadením (16). Prevodové ústrojenstvo mení rotačný pohyb na kmitavé pohyby a je spojené s hnaným hriadeľom (20) vykonávajúcim kmitavé pohyby. Diel (24) prevodového ústrojenstva (22) poháňa šmýkadlo prostredníctvom ťažného a/alebo tlačného ústrojenstva (26) a ozubených kolies (40, 42, 34) a má tvar dutého...

Použitie 2-amino-6-n-propyl-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281441

Dátum: 08.05.1996

Autori: Borsini Franco, Hammer Rudolf, Mierau Joachim, Lehr Erich

MPK: A61K 31/425

Značky: použitie, 2-amino-6-n-propyl-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzotiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 2-amino-6-n-propyl-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzotiazolu (pramipexolu) a jeho farmaceuticky prijateľných kyslých adičných solí na prípravu farmaceutických zmesí s antidepresívnou aktivitou.

Koherentný rastový substrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 281420

Dátum: 08.05.1996

Autor: De Groot Jacob Frank

MPK: A01G 31/00, A01N 25/08, A01N 25/00...

Značky: rastový, substrát, koherentný

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetickú matricu rastového substrátu predstavuje minerálna vlna, plast, expandovaná hlina a ich zmesi. Substrát ďalej obsahuje hlinu v množstve 0,1 až 25 % hmotn., pričom podiel vlhkosti je nižší ako 15 % objemových. Veľkosť častíc substrátu je väčšia ako 50 (m, hustota sa pohybuje od 30 do 208 kgm3. Rastový substrát je použiteľný ako rastový blok alebo rastová platňa.