Zverejnene patenty 06.11.1996

Zariadenie na riadenie výkonu nosnej vlny amplitúdovo modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279226

Dátum: 06.11.1996

Autor: Červený František

MPK: H03C 1/62

Značky: modulovaných, amplitúdovo, zariadenie, nosnej, výkonu, riadenie, vysielačov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo signálového procesora (1), ktorý je prostredníctvom zbernice prepojený s pamäťami (2) RAM, pamäťou (3) EPROM, obvodom (6) predvoľby, číslicovo-analógovým prevodníkom (5), na ktorý je zapojený jednosmerný zosilňovač (10) a s obvodom (7) na vyvolanie resetu. Sériovým kanálom je na signálny procesor (1) pripojený kodér/dekodér (4), pričom na signálny procesor (1) sú zapojené vstupné obvody (8) a výstupný zosilňovač (9).

Spôsob premeny síranu amónneho na síran draselný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279011

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kulla Štefan, Valluš Eduard, Ďuranová Katarína

MPK: C01D 5/08

Značky: přeměny, síran, síranu, spôsob, amonného, draselný

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob premeny sa uskutočňuje zmiešavaním vodných roztokov síranu amónneho a chloridu draselného v mólovom pomere čistých solí 1 až 1,25 : 2, pokračuje úpravou pomeru mólov vody k súčtu mólov vstupujúcich solí na 7,5 až 5,0 : 1 dosahovanou odparovaním časti prítomnej vody, nasleduje ochladenie horúcej suspenzie na teplotu + 45 °C až + 20 °C, úprava pH suspenzie prídavkom čpavku na hodnotu 7 až 12, výhodne na hodnotu pH 10, a separácia kryštálu...

Prevodovka s krížovým redukčným mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278966

Dátum: 06.11.1996

Autor: Janek Bartolomej

MPK: F16H 1/32

Značky: křížovým, redukčným, převodovka, mechanizmom

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka je opatrená jedným vstupným hriadeľom (10) s kľukovými čapmi (17), na ktorých sú otočne uložené kolesá (30) s vonkajším ozubením (33) a s niekoľkými obvodovo rozmiestnenými axiálnymi otvormi (32). Kolesá (30) sú umiestnené medzi prírubami (50) spojenými pomocou priečnych elementov (60) prechádzajúcich s vôľou axiálnymi otvormi kolies (32) tak, že príruby (50) vytvárajú vzájomne nepohyblivú dvojicu, ktorá je otočne uložená proti...

Zariadenie na privádzanie tekutého kovu k ústrojenstvu na plynulé zvislé odlievanie kovovej rúrky, najmä liatinovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278335

Dátum: 06.11.1996

Autori: Gourmel Yves, Pierrel Michel

MPK: B22D 11/00

Značky: liatinovej, rúrky, privádzanie, odlievanie, kovovej, tekutého, ústrojenstvu, plynule, zariadenie, najmä, zvislé

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje vstup pre tekutý kov v dolnej časti chladeného prievlaku (67) spočívajúceho na spodku (1) a tvoriaceho so spodkom téglik na umiestnenie kvapalného kovu. Vo vnútri prievlaku (67), v jeho zvislej osi, je súosové rotačné teleso s výškou zodpovedajúcou výške prievlaku (67) a vymedzujúce s ňou prstencový objem kvapalného kovu, pričom v jeho dolnej časti je ústie aspoň pre jedno vedenie na privádzanie kvapalného kovu. Súosové...

Nukleová kyselina kódujúca lymfotoxín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278333

Dátum: 06.11.1996

Autori: Nedwin Glenn Evan, Bringman Timothy Scott, Gray Patrick William, Aggarwal Bharat Bhushan

MPK: C07K 1/04, C07K 14/00, C07K 17/00...

Značky: lymfotoxín, nukleová, kyselina, kódujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky účinné lymfotoxínové polypeptidy sa syntetizujú rekombinantnou bunkovou kultúrou. Získa sa nová nukleová kyseliny a nové vektory, ktoré ju obsahujú. Prostriedky a postupy podľa vynálezu umožňujú ekonomickú prípravu prostriedkov, ktoré obsahujú jednotné lymfotoxínové polypeptidy a variantné lymfotoxíny s aminokyselinovými sekvenciami, ktoré sa odlišujú od prírodných. Pomocou novej imobilizovanej monoklonálnej protilátky,...

Spôsob výroby esterov kyselín merkaptokarboxylových a alkoholov tvoriacich s vodou azeotropnú zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 278328

Dátum: 06.11.1996

Autori: Litvine Daniel, Muller Jean-pierre, Labat Yves

MPK: C07C 323/52, C07C 319/12

Značky: azeotropnú, spôsob, vodou, kyselin, tvoriacich, merkaptokarboxylových, esterov, výroby, alkoholov

Zhrnutie / Anotácia:

Esterifikácia sa vykonáva kontinuálne v prítomnosti prebytku alkoholu a tvoriaca sa voda sa azeotropne odstraňuje vo vákuu a pri takej teplote, pri ktorej je koncentrácia vody zvyšnej v reakčnom prostredí neustále nižšia ako 0,5 hmotn. %. Uvedený spôsob môže byť použitý hlavne na syntézu oktylesterov kyseliny tioglykolovej.

Rezonančný obvod mikrovlnných integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278324

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kaboš Pavel, Slobodník Vladimír

MPK: H01P 7/10

Značky: rezonančný, obvod, integrovaných, mikrovlnných, obvodov

Zhrnutie / Anotácia:

Rezonančný obvod tvorí dielektrický rezonátor (1) s vodivým prstencom (2) uložený v mikrovlnnom integrovanom obvode. Vodivý prstenec (2) je umiestnený na hornej ploche cylindrického dielektrického rezonátora (1). Tento je umiestnený na substráte (5) mikrovlnného integrovaného obvodu, na ktorom je vytvorené napájacie mikropásikové vedenie (4). Nad dielektrickým rezonátorom (1) s vodivým prstencom (2) je umiestnená vodivá doska (3, 6).

Plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1289

Dátum: 06.11.1996

Autor: Novanský Vít

MPK: H05H 1/26

Značky: horák, plazmový

Text:

...konštrukcia plazmového. horáka znesie hypervysoké teploty až 30 000 °C bez toho aby zhorela vlastná tryska.Z ekonomického hľadiska obrovským prínosom je veľmi lacný a všade dostupný zdroj paliva, ktorým je vodná para.Z energetického hľadiska je veľmi výhodný, pretože už po zapálení na vytváranie plazmy nepotrebuje elektrickú energiu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,kde na obr.1 je...

Varná platňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1288

Dátum: 06.11.1996

Autori: Petr Aleš, Petr Antonín

MPK: F24C 15/10, F24C 7/04, F24C 7/06...

Značky: varná, plátna

Text:

...plocha LL je v podstate rovná tak, aby vytvárala čo najväčšiu dosadaciu plochu s nádobou. Na obvode pracovnej plochy LL je varné teleso L vybavené lemom ll vytvarovaným smerom nadol od pracovnej plochy LL tak, že vamé teleso L vytvára v podstate obrátenú plochú misku. Na spodnej ploche Q vamého telesa L je pripevnený, napr. kapilámym spájkovacím spojomvykurovací článok i, ktorý je vytvorený tvarovanou rúrkou výhodne kovovou, v ktorej je...

Zariadenie z plastu na chemickú úpravu technologických vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1287

Dátum: 06.11.1996

Autori: Boledovič Stanislav, Kasala Oto

MPK: C02F 5/00

Značky: úpravu, technologických, plastů, chemickú, zariadenie

Text:

...tlakomerom a otvorí sa vstupný trojcestný ventil tak,aby voda pritekala do hornej časti plastového valca. Pritekajúca voda vytesňuje roztok regeneračnej látky z plastového valca. Rýchlosť vytesňovania sa reguluje ventilom umiestneným na spodnej časti prívodového potrubia pod tryskovým dnom spodnej časti plastového valca. Po vytesnení regeneračného roztoku sa ventil umiestnený na spodnej časti prívodového potrubia pod tryskovým dnom spodnej...

Zariadenia prekládky prevažne kusového tovaru v kontajneroch a výmenných nadstavbách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1286

Dátum: 06.11.1996

Autor: Smešný Jozef

MPK: B66F 7/00

Značky: nadstavbách, převážně, kusového, výmenných, zariadenia, překládky, kontajneroch, tovarů

Text:

...prepravnej dosky upevnené v základnom ráme spolu s panelom ovládania manipulácie manipulačnej plošiny alebo jednotlivých manipulačných rámp.Je výhodné, ak manipulačná rampa má základný a vysúvacíram, ktoré sú upravené do tvaru proti sebe ležiacichJe výhodné, ak vysúvaci rám je opatrený spodnou výstužou, spodnými prepravnými valcami, čelným rámom s obmedzujúcou lištou a tažným mechanizmom vysúvacieho rámu na vozeň upevneným V základnom...

Brzdové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1285

Dátum: 06.11.1996

Autor: Sojka Ladislav

MPK: B60T 1/14

Značky: brzdové, zariadenie

Text:

...otočne upevneným na čape spojený prostredníctvom preklzovej spojky, pričom na ramene je upevnený aretačný lement. V tomto pripade sa dá cez pružinu nastaviťmaximálny brzdový moment, pri torom začína brzdový elementTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde je znázornená na obr. 1 základné vytvorenie. pričom výkonový mechanizmus je tvorený pneumatíckým alebo hydraulickým motorom,na obr. 2 variantné vytvorenie, pričom...

Utesnenie otvorovej výplne v stavebných otvoroch konštrukcií obvodových stien budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1284

Dátum: 06.11.1996

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 1/56

Značky: obvodových, utesnenie, budov, otvoroch, výplně, stien, otvorovej, stavebných, konštrukcií

Text:

...tepelné straty únikom tepla infiltráciou vzduchu, nezabezpečuje se tepelná pohoda v miestnosti, znečisťuje sa životné prostredie zvýšeným úletom 50,.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukčný návrh utesnenia podľa technického riešenie, ktorého podstatou je, že vzniknutá medzera, ktorá je tvaru lichobežníkového alebo obdĺžnikového,medzi rámom konštrukcie otvoreovej výplne e ploehou estenie stevebného otvoru obvodovej steny se vzájomne spcji...

Uloženie otočného čapu kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1283

Dátum: 06.11.1996

Autori: Totek Zdeněk, Třetina Josef

MPK: B60G 3/00, B60G 1/00

Značky: uloženie, otočného, čapu, kolesa

Text:

...nenáročnosti jednoduchý systém nastavovania predpätia v uložení. Vlastné nastavenie nie je pritom nutné vykonávať často, pretože ra diálne klzné plochy sú umiestnené V uzatvorenom mazanompriestore a tanierove pružiny svojou deformovateľnostou zaručujú predpàtie aj pri určitom opotrebovaní a deformácii radiálnych klzných plôch. Jednoduchost uloženia otoćného kolesa podľa technického riešenia vrátane nastavovacieho systémupredpàtia v...

Podvozok motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1282

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bezděk Antonín, Kutáč Pavel

MPK: B62D 21/00

Značky: motorového, podvozok, vozidla

Text:

...Pre zvýšenie pevnosti je vhodné spojit rúrkový členpevne s hornou a dolnou stenou spojovacieho dielu pomocou vnútorných výstužných rebier, ktoré výhodne ležia V rovine súmernosti spojovacieho dielu. Taktiež pre zvýšenie pevnosti je vhodné prekryt spojované oblasti hornej steny spojovacieho dielu a horných stien pozdĺžnych nosníkov vonkajšími výstuhami v podobe dosiek. Najvýhodnejšie je vytvorit všetky spoje ako medzi jednotlivými...

Pružinový prevod sily pre vozidlo poháňané jazdcom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1281

Dátum: 06.11.1996

Autori: Novák Miroslav, Kachaňák Josef

MPK: B62M 1/04

Značky: pružinový, převod, vozidlo, poháňané, jazdcom

Text:

...umiestnené ložiská i jednosmerné voľnobežky. Podstatou technického rieše~ niaje, že z oboch strán rámu je na čape nezávisle osadená výkyvnádvojramenná páka, na tlačné rameno ktorej pôsobí hnacia sila P, pričom jej tažné rameno je spojené z jednej strany cez napnutú ťažnú pružinu -s napínacou skrutkou upevnenou priečne v ráme a z druhej strany s tiahlom, ktorého voľný koniec je spojený hnacím členom upevneným cez príslušnú jednosmernú...

Odpružený fúrik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1280

Dátum: 06.11.1996

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B62B 1/00

Značky: odpružený, fúrik

Text:

...rádiusom ukončeného ľavým lôžkom a pravým lôžkom, v ktorých je umiestnená nosné os opatrená dvojicou kolies a dvojicou pru žiacich elementov, pričom nad odpyuženým rámom je umiestnenákorba. Odpružený rám je v mieste uchytenia opatrený ergonomic 2kou antivibračnou rukoväťou. Pružiace elementy zamedzujúce prenos otrasov 2 nerovnosti terénov môžu byť vytvorené budz gumy, pružín, pripadne vzduchovým vankúšom. Konštrukcia odpruženého rámu je...

Zariadenie na výrobu ľahkých oceľových priehradových nosníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1279

Dátum: 06.11.1996

Autori: Švaniga Jiří, Strapko Štefan, Šimek Jozef, Vavra Ľubomír

MPK: B21D 47/00

Značky: oceľových, ľahkých, nosníkov, zariadenie, priehradových, výrobu

Text:

...V priečnom smere. Prísun pásky k zásobníku l znázorňuje smer šípky. Na vytvarovanie požadovaného tvaru lišty slúži profilovací stroj g. Výsledný tvar lišty postupuje cez letmé nožnice gndo odoberacieho žľabu 4. Po vyvalcovaní potrebnej dĺžky lišty dochá dza k prestrihnutiu profilu prostredníctvom letmých nožnic Q.Drôt, z ktorého sa vyrába priehradovina je uložený v stojane §, ktorý je otočný okolo svojej osi. Prisun drôtu k stojanu...

Uloženie pozdĺžneho ramena nápravy, najmä nápravy tvorenej výkyvnými polonápravami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1278

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kutáč Pavel, Bezděk Antonín

MPK: B60G 11/00

Značky: polonápravami, pozdĺžneho, najmä, nápravy, ramena, uloženie, výkyvnými, tvorenej

Text:

...dĺžky závesu a tým polohy pozdĺžneho ramena voči pevnej časti preoptimálne vyžitie zdvihu pružiaceho elementu pri preperovani.Na fixovanie nastavenej dĺžky závesu je spojovacia skrutka vybavená zaistovacimi maticami dotiahnutými protiZ hľadiska jednoduchosti konštrukcie je výhodné umiestnit hlavicu prvého kĺbu na ćape vytvorenom na prvom konci pozdĺžneho ramena a hlavicu druhého kĺbu na čape upevnenom na pev nej časti vozidla.Uloženie...

Rebrové gumokovové koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1277

Dátum: 06.11.1996

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B60B 9/00

Značky: koleso, gumokovové, rebrové

Text:

...štyroch rebier navzájom tvoriacich ucelenú monolitnú pružnú sústavu, pričom vnútorný prstenec je opatrený kovovým nábojom. Vonkajší prstenec,vnútorný prstenec a sústava zakrivených rebier je vytvorená ako kombinácia gumokaučukovej zmesi a oceľovej výplne napriklad oceľový kord v pomere 5050 až 8020 objemových dielov v prospach gumokaučukovej zmesi. Jeho výhodou je, že zaťaženie na koleso je rozkladané do celej sústavy, čo zabezpečujú...

Uzavierací mechanizmus zaraďovacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1276

Dátum: 06.11.1996

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidla, páky, mechanizmus, uzavierací, zaraďovacej, motorového

Text:

...pevne spojenou e bočnou stenou tunelu podlahy motorového vozidla pripadne ešte s podlahou motorového vozidla. ktorého podstata spočíva v tom, že zámok je vybavený najmenej Jednou uzavieracou závorou upravenouVýhodou uzavieracieho mechanizmu podľa technického riešenia je to. že vplyvom uzavieracej závory je možné skrátiť nosnú konzolu zámku tak. že uzavieracia závora prechádza bočnou stenou .tunelu podlahy motorového vozidla. čim sa...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1275

Dátum: 06.11.1996

Autori: Horniecký Milan, Novák Vladimír, Froleš Jan, Svoboda Radim, Doubek Pavel, Kalina Luboš, Martinec Jozef, Šíma Marek, Horák Luboš

MPK: B61L 29/00

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...spojom so zálohovým technologickým počítačom prvej vetvy, siedmym dátovým spojom so zálohovým technologickým počítačom druhej vetvy. Hlavný technologický počítač prvej vetvy a zálohový technologický počítač prvej vetvy sú spojené ôsmym dátovým spojom s vykonávacou častou. Hlavný technologický počítač druhej vetvy a zálohový technologický počítač druhej vetvy sú spojené deviatym dátovým spojom s vykonávacou častou. Vykonávaciu časť tvorí...

Zariadenie na uloženie nadstavby na podvozku vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1274

Dátum: 06.11.1996

Autor: Kutáč Pavel

MPK: B62D 21/00

Značky: zariadenie, nadstavby, podvozku, uloženie, vozidla

Text:

...Prostriedky pre upevnenie konzolsú výhodne tvorené otvormi, ktorými prechádzajú upevňovacie skrutky.Zariadenie na uloženie nadstavby umožňuje aj u vozidiel,ktorých podvozok obsahuje nosnú rúru chrbticovovej koncepcie,dosiahnut nízku výšku podlahy nadstavby nad vozovkou. To má priaznivé dôsledky vo zväčšení úložného priestoru nadstavby pri zachovaní výšky vozidla, v jednoduchšej manipulácii s dopravovaným tovarom a V znížení polohy...

Tepelnoizolačná strešná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1273

Dátum: 06.11.1996

Autor: Macík Ignác

MPK: E04D 13/16, E04B 1/62, E04B 7/00...

Značky: tepelnoizolačná, strešná, zostava

Text:

...prierez vrstvami strešnej zostavy podľa tohoto technického riešenia a obr.2 znázorňuje skladbu tepelne izolačného panelu s jeho okrajovou úpravou po celomNa vybudovanú stavbu sa z drevených hranolov (krokiev) prierezu 200 x 60 mm zhotovi konštrukcia základného krovu l šikmej strechy. Medzi krokvy sa zhotovia klieštiny vytvárajúce základne rámy pre tepelne izolačné panely g. Mimo stavby sa zostavia tepelne izolačné panely g IZODACH s...

Vonkajší poistkový spodok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1272

Dátum: 06.11.1996

Autori: Man Jaroslav, Král Josef, Černý Pavel

MPK: H01H 71/00, H01H 71/02

Značky: spodok, vonkajší, poistkový

Text:

...obsahujúci základnú dosku 1, umiestnenú napríklad na neznázornenom nosnom stĺpe vonkajšieho vedenia, na ktorej je v príkladnom vyhotovení upevnený podporný izolátor g, pričom k hornej časti podporného izolátora g je pripevnený prvý pripojovací pásik à s poistkovým kontaktom na uchytenie jedného konca známej poistkovej patróny. Na prvom pripojovacom pásiku 1 je známym spôsobom uchytený neznázornený fázový vodič, ktorý na svojom opačnom...

Odperovanie výkyvných polonáprav motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1271

Dátum: 06.11.1996

Autori: Staníček Petr, Kutáč Pavel, Blažek Ladislav

MPK: B60G 11/00

Značky: odperovanie, výkyvných, motorového, vozidla, polonáprav

Text:

...podľa predloženého technického riešenia sa zníži riziko poškodenia tekutinovej pružiny pri prejazde akýmkoľvek terénom, pretože vďaka šikmému umiestneniu tekutinovej pružiny a opretiu jej horného čela o opornú plochu. umiestnenú nad nosnou rúrou sa pružina nachádza podstatne vyššie nad terénom než u zvisle umiestnených tekutinových pružin a je v podstate zo spodu chránená nosnou rúrou. Ďalšia výhoda predkladaného technického riešenia je v...

Držiak stavebného obkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1270

Dátum: 06.11.1996

Autor: Mersich Marino

MPK: E04F 19/06

Značky: stavebného, držiak, obkladu

Text:

...obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na priloženom výkrese, kde obr.l znázorňuje rez obloženou stenou s použitímdržiaka a obr.2 znázorňuje čelný pohľad na konštrukciu držiakaNa obrázku l je znázornené uchytenie obkladových dosiek g pomocou držiaka Q upevneného skrutkovým spojom lg na obkladanú stenu l, pričom opačná časť spodnej obkladovej dosky 3 je rovnako uchytená ako spodná časť znázornenej hornej obkladovej...

Lisovací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1269

Dátum: 06.11.1996

Autor: Molnár Jozef

MPK: B30B 13/00

Značky: kontajner, lisovací

Text:

...kontajnera - nedeleného. Po zaplnení zásobníkovej časti g odpadovým materiálom a ukončení lisovacie ho cyklu, obsluha najprv odpojí dvojicu upínacích hákov Q. Po odtiahnutí zásobníkovej časti g od lisovacej časti l pomocou nakladača obsluha zatvorí lisovací otvor g v zásobníkovej čas ti g a obdobne ako u lisovcieho kontajnera-nedeleného odvezie zásobnikovú časť g na vyprázdnenie.2. Opis lisovacieho kontajnera - nedelenéhoJe riešený ako...

Detektor šesťmocného chrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1268

Dátum: 06.11.1996

Autor: Pohanka Pavol

MPK: G01N 1/14

Značky: šesťmocného, detektor, chromu

Text:

...prvého kanála druhého pe ristaltickêho erpadla 6 je vyvedená do spodnej polovice zmieša č vacej nádobý 5. Prívodná rürka 9 druhého kanála druhého peri staltickêho čerpadla Q je spojená so zásobníkom lg roztoku zriedenej kyseliny sírovej, pričom odvodná rúrka ll druhého kanála druhého peristaltickêho čerpadla Q je zaüstená do hornej polovice zmiešavacej nádoby 3, ktorá má hornú časť spojenú s vyhodnocovacou nädobou lg v jej spodnej časti....

Tabletizovateľný inhibítor usadenín pre vodné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1267

Dátum: 06.11.1996

Autor: Lacina Zdeněk

MPK: C02F 5/14

Značky: usadenín, systémy, vodné, inhibitor, tabletizovateľný

Text:

...problémov. Táto skutočnosť nie je zanedbateľná ani v priemyselných aplikáciách, tým menej tiež pri prevádzkovaní otvorených vodných systémov v domácnostiach, ktorými sú V prvom rade dnes už masovo rozšírené automatické práčky.Jednou z ciest je prítomnosť inhibítorov v samotných pračích práškoch. Tu ale, pokiaľ nemajú neúmerne zvyšovať cenu sú inhibítory prítomné iba v takom množstve, ktoré nezaistí ich dostatočný účinok. Je možné tiež pridávať...

Planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1266

Dátum: 06.11.1996

Autor: Janiš Ivan

MPK: F16H 1/28, F16H 3/72, F16H 3/52...

Značky: planetová, převodovka

Text:

...spojky.Pre prípady, kedy je planétová prevodovka určená pre pohon strojov a zariadení, v ktorých môže nastať preťaženie je výhodné, ak sú hnacie kolesá uložené na otočnom krúžku, ktorý jebrzdený prítlačným segmentom iuloženým v telese prevodovky ovládaným nastaviteľnou silou PRiešenie planétovej prevodovky podľa technického riešenia vykazuje všetky výhody planétových prevodoviek spočivajüce predovšetkým v jednoduchosti výroby, vo využití...

Zásobník technického plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1265

Dátum: 06.11.1996

Autori: Aubrecht Peter, Koukal Jaroslav

MPK: F16J 12/00

Značky: zásobník, technického, plynů

Text:

...je aspoň jedna stojina opatrená klznou pätkou. Zásobník podľa predmetného technického riešenia je zho tovený z vysokopevnostného plechu a jeho vyztužený plášť apríslušenstvo sú zvárané špeciálnou technológiou zaručujúcoutechnické parametre tlakových nádob. Konštrukčná riešenie u možňuje výrobu zásobníkov rôznych objemov, napr. 2,7 m alebo 4,85 m 3 skvapalneného propánu. Pomocou stojín je možné ukladať zásobník voľne na terén a to bez...

Plastické dosky z hybridného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1264

Dátum: 06.11.1996

Autor: Mathia Štefan

MPK: B29C 70/00

Značky: plastické, hybridného, materiálů, dosky

Text:

...a zhotovovanie veľkoplošných dielov tvárnenim za studena. Zvarovaná sieťová výstuha sa pri tvarovani nerozruší a umožní opakované tvarovanie do rôznych podôb. Elastická matrica kopíruje tvar siete, pričom zachováva hladký povrch. Dosky s výstuhou zosiete z mäkkého drôtu veľmi malých priemerov sa dajú bezobtiaži tvarovať aj ručne. Materiál je hybridný, s mechanickými vlastnosťami zvarovanej drôtenej siete. Prehľad obrázkov na...

Zariadenie na výrobu šablón z asfaltových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1263

Dátum: 06.11.1996

Autor: Sumka Ján

MPK: B26D 7/27

Značky: šablon, pásov, asfaltových, zariadenie, výrobu

Text:

...sústabou rezacích nožov sa pritláča čistiaci a mazací valec opatrený nasávacou hmotou. rotujúci v nádobe s vodou.Jeho výhodou je, že samotný rez je čistý a hladký, pričom čistiaci a mazací valec rotačným pohybom prenáša pomocou nasávacej hmoty napríklad mo litanu vodu z nádoby na rezacie nože a zamedzuje ich polepeniu.Prehlad obrázkov na výkreseNa Philoženom výkrese je schematicky zobrazené zariadenie na výrobu šablón z asfaltových pásov podľa...

Vidlicový kľúč so spätným preklzávaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1262

Dátum: 06.11.1996

Autor: Saláta František

MPK: B25B 13/10, B25B 13/42

Značky: preklzávaním, spätným, vidlicový, kľúč

Text:

...spätným prekĺzavaním pozostáva z telesa 5 vytvoreného jednou pracovnou vidlicou a ergonomicky riešenou rukoväťou. Pracovná vidlica má dve ramená. Na vnútornej strane jedného ramena je V priehlbine umiestnená stláčacia pružina z spojená s pohyblivo uloženým elementom 1 a na vnútornejstrane druhého ramena je v priehlbine umiestnená rozťahovaciapružina 4 spojená s pohyblivo uloženým elementom 3. Elementyl a 3 sú z vysokopevnostnej ocele....

Ergonomická antivibračná rukoväť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1261

Dátum: 06.11.1996

Autori: Hajský Milan, Bagin Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B25G 1/01

Značky: rukoväť, ergonomická, antivibračná

Text:

...podľa úžitkového vzoru, ktorého podsta tou je, že pozostáva z gumotextilného valcovitého plášťa opatreného z vnútornej strany po.obvode antivibračnými výstupkami a z jednej vonkajšej strany ergonomickými výstupkami, pričom gumotextilný valcovitý plášť je z jednej strany ukončený otvorom pre nasunutie na kovovú rúčku a z druhej strany antivákuovým otvořom. Jeho výhodou je, že rukoväť je pre styk s kovovou časťou opatrená vzduchovými...

Bezpečnostná mechanická vložka zámku s jednou uzatváracou otočnou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1260

Dátum: 06.11.1996

Autor: Žuchová Jana

MPK: E05B 27/04

Značky: vložka, uzatváracou, vložkou, bezpečnostná, zámku, jednou, otočnou, mechanická

Text:

...vytvorenú len krátku sekciu vertikálnych zahľbení s odpruženými dolnými i hor nýmí zaísťovacími kolíkmi, ktoré süosovo pokračujú do telesa, jemožné nežiaducou zručnou osobou na malej dľžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdľžneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomné čelá dolných i horných zaisťovacích kolíkov na úroveň otočnej uzatváracej vložky ako správnym ovládacím kľúčom a potom pootočením...

Podošva obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1259

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bezáková Oľga, Bezák Peter, Borišek Igor

MPK: A43B 13/12

Značky: obuvi, podošva

Text:

...vyrábanej obuvi. Tlmiaci efekt sadosahuje pomocou vzduchových úplne alebo čiastočne uzavretých priestorov. Vzduch Inôže byďf alternatívne nahradený kvapalnými alebo pastovitými materiahni. Pri chôdzi dochádza k stlačeniu vzduchu,pripadne pretlačeniu vzduchu alebo kvapaliny, resp. pasty, do inej,dosiaľ nestlačenej časti podošvy. Tento efekt účinne tlmí nárazy vznikajúce pri chôdzi. V pripade prepojenia dutých priestorov cez stielku do zvrškovej...

Zmes na keramické zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1258

Dátum: 06.11.1996

Autor: Zlamal Frank

MPK: C04B 35/65, C21B 7/06

Značky: keramické, zváranie

Text:

...zmes na keramické zvarovanie zmes tvorenú základnoudvomi granulometrickými frakciami práškového hliníka, a kontrolnou zložkou modifikujúcou priebeh oxidačného procesu a tvorenú jednak oxidom železitým s veľkosťou častíc asi 80 mikrometrov, jednak troskou vznikajúcou ako vedľajší produkt pri vytavovaní hliníka a konečne fluoritom s obsahom fluóru aspoň 70 a s veľkosťou častíc najviac asi 150 mikrometrov. Táto zmes na zvarovanie údajne...

Zariadenie na otváranie dvoch protiľahlých skleníkových okien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1257

Dátum: 06.11.1996

Autor: Naďo Ján

MPK: E06B 5/02, E06B 7/02

Značky: protiľahlých, zariadenie, dvoch, skleníkových, otváranie, okien

Text:

...pknami, čo umožňuje v prípade potreby ich ručnú manipuláciu pomocou podpier.Aby bola zaručená synchronizácia stejnomerného otvárania pravého a ľavého vetracieho okna je toto zabezpečené čapom na ľavoma drážkou na pravom ramene, čo zaručuje otváranie oboch okien 0 rovnakú hodnotu.Technické riešenie je bližšie vysvetlené na výkrese, kde obr. l znázorňuje zatvorené Vetracie okná, obr. 2 maximálne otvorené,obr. 3 upevnenie celého zariadenia k...