Zverejnene patenty 02.10.1996

Viacstupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278748

Dátum: 02.10.1996

Autor: Ondrášik Róbert

MPK: F16H 1/20, F16H 3/04

Značky: viacstupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka je tvorená hnacím kolesom (2) neotočne súosovo upraveným na hnacom hriadeli (1), ktoré je v stálom zábere s vnútorným ozubením (31) vloženého dvojkolesa (3) a toto je v stálom zábere svojím vonkajším ozubením (32) s vnútorným ozubením (41) hnaného kolesa (4). Dvojkoleso (3) je otočne uložené vo vyosenej menšej diere (51) držiaka (5), ktorý je otočne uložený na vonkajšej valcovej ploche (42) hnaného kolesa (4).

Zariadenie na tvorbu vláken z roztoku vo zvlákňovacej hlave

Načítavanie...

Číslo patentu: 278743

Dátum: 02.10.1996

Autori: Kredátus František, Lipták Milan

MPK: D01D 4/06, D01D 5/06

Značky: hlavě, roztoku, zariadenie, tvorbu, vláken, zvlákňovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tvorbu vláken z roztoku vo zvlákňovacej hlave pozostáva z hubicového telesa (1) s vloženým filtrom (3), ktoré je rozoberateľne tesne uložené v základnom telese (14) zvlákňovacej hlavy. Základné teleso (14) obsahuje hubicovým telesom (1) ovládané zariadenie (31) prítoku zvlákňovacieho kúpeľa, zberný žliabok (24) a kanál (25) odvodu zostatkového kúpeľa. Medzičasťou základného telesa (14) a hubicového telesa (1) je komora (13)...

Lamelový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278362

Dátum: 02.10.1996

Autor: Tudik Jozef

MPK: F28F 3/00, F28F 3/02, F28F 3/12...

Značky: tepla, výmenník, lamelový

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový výmenník tepla je zložený z horného veka (1) a dolného veka (2), medzi ktorými je umiestnená zostava kruhových lamiel (3) s osovými tvarovými výstupkami, kde kruhové lamely (3) sú vzájomne horizontálne pootočené o štvrťoblúk. V strede kruhových lamiel (3) sú vytvorené štyri samostatné rozvodné otvory (4). Osové tvarové výstupky sú z oboch strán každej kruhovej lamely (3) s tvarom navzájom horizontálne pootočeným o štvrťoblúk a vnútorné...

Spôsob výroby cyklosporínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 278320

Dátum: 02.10.1996

Autori: List Martin, Richter Friedrich, Giron Danielle, Uike Yasuyuki, Weber Hans Peter

MPK: C07K 1/14, C07K 7/64

Značky: cyklosporinů, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby cyklosporínu A v ortorombickej (P212121) kryštalickej forme s kryštálovou mriežkou, v ktorej rozmer a sa rovná 12,5 Ä, rozmer b sa rovná 22,9 Ä, rozmer c sa rovná 28,4 Ä a objem na asymetrickú jednotku sa rovná 2027 Ä3, ktorý spočíva v tom, že sa cyklosporín A rozpustí v prostredí tvorenom rozpúšťadlom, obsahujúcim polymérny éter s molekulovou hmotnosťou aspoň 200, pri teplote aspoň 40 °C, na roztok obsahujúci od...

(Z)-2-Acylamino-3-monosubstituované propenoáty, spôsoby ich výroby a antibakteriálne prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 278319

Dátum: 02.10.1996

Autori: Graham Donald, Kahan Frederick, Rogers Edward

MPK: A61K 31/16, C07C 233/36, C07C 233/18...

Značky: obsahujú, antibakteriálně, z)-2-acylamino-3-monosubstituované, propenoáty, spôsoby, výroby, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

(Z)-2-Acylamino-3-monosubstituované propenoáty vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise, sú inhibítory dipeptidázy, ktoré je možné použiť v antibakteriálnych prípravkoch na báze antibiotika zo skupiny tienamycínu. Opísané sú aj spôsoby výroby týchto zlúčenín.

Spôsob výroby peptidalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278318

Dátum: 02.10.1996

Autori: Prikoszovich Walter, Mergler Monika

MPK: C07K 1/04

Značky: výroby, peptidalkoholov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidalkoholy, obsahujúce ešte prípadne chránené skupiny a na C-terminálnom konci peptidového reťazca dve alkoholové skupiny, sa pripravujú tak, že sa chránený peptidalkohol odštiepi od živice nesúcej peptidalkohol všeobecného vzorca (I), kde P znamená zvyšok nerozpustnej syntetickej živice, Z znamená priamu väzbu alebo zvyšok, ktorý viaže živicu s (acetalizovanou) formylfenylovou skupinou, X znamená atóm kyslíka, R1 znamená atóm vodíka alebo...

Spôsob aktivácie genetickou technológiou získaných, heterológnych bielkovín s obsahom disulfidových mostíkov eukaryotického pôvodu po expresii v prokaryotických organizmoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 278317

Dátum: 02.10.1996

Autori: Mattes Ralf, Rainer Rudolph, Fischer Stephan

MPK: C07K 14/00, C07K 1/107, C12N 9/72...

Značky: získaných, povodu, prokaryotických, spôsob, technológiou, genetickou, mostíkov, bielkovín, organizmoch, aktivácie, disulfidových, heterológnych, expresii, obsahom, eukaryotického

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob aktivácie genetickou technológiou získaných, heterológnych bielkovín s obsahom disulfidových mostíkov eukaryotického pôvodu po expresii v prokaryotických organizmoch, po rozrušení buniek solubilizáciou a následnej denaturácii, a redukcii, pri aktivácii v oxidačných podmienkach a za prítomnosti GSH/GSSG, pričom sa aktivácia vykonáva pri pH 9 až 12, pri koncentrácii GSH 0,1 až 20 mmol/l, koncentrácii GSSG 0,01 až 3 mmol/l a pri...

Raziaci manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278314

Dátum: 02.10.1996

Autori: Šmida Ladislav, Beriac Rudolf, Ondovčin Kamil, Kolář Jozef, Škrípala Jozef

MPK: E21C 37/00, E21C 11/02

Značky: raziaci, manipulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Raziaci manipulátor na razenie banských chodieb vrtno-trhacími prácami pozostáva z vrtnej súpravy a podávača výstuže s nosičom segmentov, uloženého pohyblivo na závesnej drážke a vybaveného hydraulickým prevodom a ovládacím panelom, pričom nosič (5) segmentov je alternatívne spojený pomocou puzdra (4) so závesom (2) vybaveným ramenom (3) s vrtnou súpravou (1) na vŕtacie práce a pomocou puzdra (11) nakladača s nadstavcom (12) vybaveným...

Nadzemný samonosný bazén

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1256

Dátum: 02.10.1996

Autori: Steininger Martin, Letaši Dušan

MPK: E04H 4/00

Značky: bazén, nadzemný, samonosný

Text:

...stabilitu. Je značne odolný proti náhodnému poškodeniu. -Vytvorenie dvojstenného obvodového plášťa znižuje možnosť totálneho poškodenia a tým vytečenie obsahu do okolitého prostredia. Je nenáročný na údržbuPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 priečny rez plášťom bazéna, obr. 2rozložený bazén s vyznačenim pevných pozícií výstužných líšt poobvode, obr. 3...

Zariadenie na vákuovú destiláciu a/ alebo dezodoráciu látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1255

Dátum: 02.10.1996

Autori: Lieskovský Miroslav, Ďurčanský Ján, Palček Miroslav

MPK: B01D 3/10

Značky: zariadenie, látok, vákuovú, destiláciu, dezodoráciu

Text:

...pomocou ohrievacich telies je možné udržiavať požadovanú teplotu v pracovnej časti zariadenia a termostatom stabilizovať jej požadovanú výšku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou pripojených výkresov,ktoré znázorňujú zariadenie v pozdľžnom reze. Na obr. č.1 je znázornená základné zariadenie, na obr. č.4, 3 a 4 je znázornená základné zariadenie s ohrievacími telesami a termostatom.Zariadenie pre vákuovú...

Podperný izolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1254

Dátum: 02.10.1996

Autor: Král Josef

MPK: H01B 17/14

Značky: izolátor, podpěrný

Text:

...pre zaliatie koncového prvku do základného izolačného telesa podperného izolátora.Výhodou tejto konštrukcie podperného izolátora je najmä vy soká ůnosnosć koncového prvku, daná veľkou pevnosťou materiáluPrehľad obrázkov na výkreseKonštrukcia príkladného vyhotovenia podperného izolátoraje vo dvoch pohľadoch znázornená na obr. 1.Podperný izolátor je jedným z konštrukčných prvkov napr. neznázornenêho odpínača do vonkajšieho prostredia alebo...

Tableta zo zeleniny s výživnými a podpornými účinkami na ľudský organizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1253

Dátum: 02.10.1996

Autor: Palička Josef

MPK: A61K 35/78

Značky: výživnými, podpornými, tableta, organizmus, ĺudský, účinkami, zeleniny

Text:

...jačmeňa, šošovice a fazule. Toto riešenie tablety ďalej zvyšuje biologickú kvalitu tablety.Je výhodné, keď tableta obsahuje 10 hmotn. spojivých prísad, 40 hmotn. sušenej lucerny, 15 hmotn. sušenej fazule, 15 hmotn. sušeného zeleru a 20 hmom. sušených klíčkov. Tableta s týmto zložením je výhodná najmä v prípadepožiadavky, keď má dodávať organizmu viac vápnika.Ak sa pri tablete požaduje zvýšený obsah horčíka, je výhodné, keď tableta...

Požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1252

Dátum: 02.10.1996

Autor: Lorencovič František

MPK: E06B 5/16

Značky: uzáver, požiarny

Text:

...vzájomného spojenia dverovéhokrídla a zárubne rostredníctvom otočnch závesov, na obr. 2 e obrazen ríklad P Y J VY Y Pprevedenia požiameho uzáveru podľa tohoto úžitkového vzoru v reze s aplikáciou delenej proñlovanej zárubne, na obr. 3 je vyobrazený detailne príklad prichytenia maskovacieho krytu k proñlovanej zárubni požiameho uzáveru podľa tohoto úžitkového vzoru, na obr. 4 je vyobrazený v reze detailne príklad prichytenia krycieho plechu k...

Formované plnené čokoládové bonbóny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1251

Dátum: 02.10.1996

Autor: Babinská Anna

MPK: A23G 1/00

Značky: plněné, bonbóny, čokoládové, formované

Text:

...chuť s čokoládovou a višňovou príchuťou, pologuľatý tvar s reliéfom. Sú bez cudzej vônea pachuti. Prítomnosť kakaovćho masla v ćokoládovej poleve, ktorá tvorí čokoládový obal zabezpečuje, že obal je tuhý,tmavohnedej farby, má primeranú tvrdost, trvanlivosť, povrchový lesk a rozpúšťa sa v ústach bez neprijemných vedľajších vnemov.Náplň je tekutá, načervenalá, s charakteristickou chuťou,obsahuje zvyšky nerozpustného fondánu a celistvý...

Plastická nádoba s vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1250

Dátum: 02.10.1996

Autor: Hanzel Pavel

MPK: B65D 41/02, B65D 41/10, B65D 41/18...

Značky: vekom, plastická, nádoba

Text:

...vekom, podľa tohoto technického riešenia umožňuje zvýšenie tesnosti pri uzatvorení. Vyšší uzatvárací efekt medzi vekom a plastickou nádobou sa dosiahne hlavne pri zaťažení naplnených plastických nádob uložených nad sebou vo viacerých radoch. To znamená, že naplnené plastické nádoby je možné skladovat až do desať radov nad sebou, čo výrazne zmenšuje u výrobkov balených v uzatvorených plastických nádobách nároky naPrehľad obrázkov na...

Zmes na výrobu samokysnúcej múky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1249

Dátum: 02.10.1996

Autor: Kiralová Jarmila

MPK: A21D 8/04, A21D 2/22, A21D 2/00...

Značky: výrobu, múky, samokysnúcej

Text:

...pripravuje napr. v domácnosti pridaním príslušného odmeraného množstva čerstvého droždia, prípadne sušeného vitálného droždia a tekutiny klasickým spôsobom (príprava kvásku, zamiesenie cesta, kysnutie).Nevýhodou tohoto riešenia je zdĺhavý proces, s potreboupresne určeného pomeru zložiek.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstatou je. že sa vytvorí zmes na výrobu samokysnúcej múky, ktorá obsahuje 2 až...

Podlahová stavebná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1248

Dátum: 02.10.1996

Autor: Macík Ignác

MPK: E04F 15/20, E04F 15/16, E04F 15/22...

Značky: zostava, podlahová, stavebná

Text:

...je vytvorená zvukoizolačná plávajúca vrstva. Táto vrstva je z výhodou tvorená drevovláknitými sendvičovými doskami, medzi sebou spojenými perodrážkou a od stien stavbyPrehľad obrázkov na výkrese Riešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kdeobr.1 znázorňuje prierez vrstiev podlahovej zostavy.Základná konštrukcia podlahy, tvorená nosnoizolaćnou vrstvou zostavenou výstuhami Q s výplňou minerálenj vlny § sa ukotvi v stenách stavby a...

Stenová konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1247

Dátum: 02.10.1996

Autor: Macík Ignác

MPK: E04B 2/00

Značky: konštrukcia, stěnová

Text:

...obvodovej steny a obr.2 znázorňuje prierez zostavyinterierovej časti vnútornej steny, priečky.Príklad 1 Po vybudovani základov a nosných stien montovanej obyvateľej drevostavby rodinného domu sa vybudujú vonkajšieobvodové steny. Mimo stavby sa na vrstvu jadra steny ipozostávajúcu z drevenej skeletovej nosnej konštrukcie vmedzerách vyplnenej minerálnou vlnou §, okrem vonkaj ich vrstiev,zhotovi zo strany interieru paroizolačná zábrana...

Vzduchový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1246

Dátum: 02.10.1996

Autor: Zaoral Pavel

MPK: B07B 4/06, B07B 13/16, B07B 13/065...

Značky: separátor, vzduchový

Text:

...svojim prepadovým bubnom 3 do výsypky 5. Pod prepadovým bubnom 5dopravného pásu Q ústi do výsypky Q potrubie Q od hlavného ventilátora 1. Pod výsypkou Q je usporiadaný vynášaci dopravník Q ťažkých odpadov. V svojej hornej časti prechádza výsypka Q oblúkom do vodorovného kanála 2, v ktorom je situovaný pomocný ventilátor lg. Na vodorovný kanál 2 nadväzuje vertikálny valcový zásobník ll plastových predmetov a vertikálny sietovinový tunel lg na...

Zariadenie na dopravu mlieka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1245

Dátum: 02.10.1996

Autori: Kotrč Bohumír, Nejedlý Jan

MPK: B67D 5/00

Značky: zariadenie, mlieka, dopravu

Text:

...výpustný kohút a na vrchnej strane skrutkovícu, ku ktorej je pripevnený klapkový uzáver na napojenie na hadicu. Na vrchnej strane rámu je umiestnený tlačidlový spínač na ovládanie odstredivého čerpadla.Zariadenie na dopravu mlieka je zberačom mlieka od dojacích strojov a súčasne je zásobníkom podtlaku pre vlastné dojenie. Zariadenie je dopravcom mlieka z podtlaku do atmosférického tlaku so súčasnou filtráciou do ďalších chladiacich nádrží....

Prípravok na zovretie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1244

Dátum: 02.10.1996

Autor: Dibdiak Jozef

MPK: B67B 3/16, B67B 3/10

Značky: prípravok, zovretie

Text:

...na zatváranie zavárani nových pohárov pri zatváraní Zaváraninového pohára.Obrázok 4 znázorňuje prípravok na zatváranie zavárani nových pohárov po ukončení zatvárania zaváraninového pohára.Na obrázku 1 je znázorneně celkové usporiadanie prípravku na zatváranie zaváraninových pohárov bežne používaný~ mi hliníkovými uzávermi. Prípravok pozostáva z páky 1, čapu Q a svorky Q. Páka l má rukoväť g a dve bočnice Q a Q. Bočnice 3 a Q majú otvory v...

Ušná sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1243

Dátum: 02.10.1996

Autor: Horák Miroslav

MPK: A61F 11/00, A61F 7/00

Značky: ušná, sviečka

Text:

...fólie.Prík 1 ad l Ušnú sviečku tvorí rúrka l priemeru 0,8 cm, čo je dané zvyčajnou veľkosťouvyústenia rúrky vonkajšieho ucha. Dĺžka rúrky 1 je 20 cm. V dolnej časti jemedzi vrstvami plátna 5 uložená hliníková fólia 2. vrstvy plátna 5 s hustotou30 nití/czm sú tu dve a fólia 2 presahuje vo vnútri i zvonku rúrky l plátno á o jeden závit. Šírka fólie 2 je tu zvolená lcm a spodný pozdĺžny okraj à fólie g je vzdialený 4 cm od spodného konca i...

Presklená loggiová stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1242

Dátum: 02.10.1996

Autor: Hajšl Václav

MPK: E06B 1/36, E06B 3/68

Značky: stěna, presklená, loggiová

Text:

...v prieetore loggie a ďalej naakumuluje teplo dobetonových äaetí etien. perapetov e etroonvch oieloov lo eie etäm Ja Prihľiävahŕ Obytný ürieetor. V iete preeklená loggiováetena izoluje proti ve.Proüklena loggiová stena je názornoná na jednotlivých obrázküh.Dbrázok E. 1 xnázorňujo pohľad na 35 tüVüñú prosklonu §t~nu, obrázok Ě. 2 je roxom vo zvioloj rovine zootavy obr. Č.razom vo vooorovnaj rovino Dbrázok Č. 4 je znázorňujeaaäklenâho rámůoka, E...

Okenné krídlo s prídavným rámčekom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1241

Dátum: 02.10.1996

Autori: Hajšl Václav, Koreček Ján

MPK: E06B 3/04, E06B 3/26

Značky: krídlo, rámčekom, okenné, přídavným

Text:

...zaeklenia u zabudovaných okien na etavbach e veľmi nízkymi nákladmi. Veľka vzduchove medaera medzi ekldm ramćeka a sklom okennehe krídla Habezpečuje podstatne nižšiu hodnotu euäiniteľa priestupu tepla a vyšší index vzduchovej neprieavućnosti v porovnani e oknami e dvomi eklami.Fridavný rámček, hotovený napr. 2 hliníka alebo iných materialmv edolných voči poveterneetným vplyvem , hraní vonkajšiu plechukrídla a tým predlžuje äivetnoeť...

Protipožiarna roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1240

Dátum: 02.10.1996

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 9/28, E06B 5/16

Značky: roleta, protipožiarna

Text:

...podľa tohoto úžitkového vzorunavzájom prepojených troma oceľovými lankami. Príklady uskutočneniaProtipožiama roleta podľa obr. l je vytvorená z nosného telesa l opatrenćho stenovými a stropnými upevňovacími konzolamijg . K nosnému te 1 esu 1 je pripevnená pohonová jednotka i ,ktorej Výstupný hriadeľ 2 je prostredníctvom postranných ložísk i otočne uložený v nosnomtelese l. K hriadeľu z v priestore medzi ložiskami 3 je prípevnená...

Trojmotívový nástenný obraz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1239

Dátum: 02.10.1996

Autor: Kita Ladislav

MPK: B44C 5/02

Značky: nástěnný, trojmotívový, obraz

Text:

...trojmotívového obrazu.Prehľad obrázkov na gýkresochTrojmotivový nástenný obraz je znázornený v čelnom pohľade.a v horizontálnom priereze na obr. 1, jednotlivé obrazy sú znázornená na obr. 2 a skladba vlastnej konštrukcie trojmotívového obrazu je na obr. 3.Na obr. 1 je čelný pohľad a vodorovný prierez konštrukciou trojmotívového obrazu. Na čelnej zvislej stene 4je pomocouzdvoch pozdľžnikov Ž upevnená sústava zvislých pruhov Q. Na...

Adsorpčný a viazací prostriedok pre oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1238

Dátum: 02.10.1996

Autor: Simecek Miroslav

MPK: B01D 15/00

Značky: adsorpčný, oleje, viazací, prostriedok

Text:

...vzduchu,to je najmenej 50 objemových. Guma samotná je sama do tej miery olejofilná, že prítomný vzduch ihneď nahrádza prítomným olejom, takže vzniká aglomerizujúca elastická zmesná hmota gumy a oleja.Plnivo tvorené prídavnými časticami zg zvyšuje pri použití adsorpčného a viazacieho prostriedku navozovke trenie medzi pneumatikami vozidla a olejom znečistenou vozovkou. Takto sa podstatne znižuje nebezpečie šmyku.Plnivo tvorené prídavnými...

Tepelnoizolačná doska na fasádne zateplenie budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1237

Dátum: 02.10.1996

Autor: Drahonský Jiří

MPK: E04F 13/16, E04B 1/80

Značky: doska, budov, zateplenie, fasádne, tepelnoizolačná

Text:

...nej doske,zjednodušené nanášanie spojiva a vždy zhodné podmien ky, pri ktorých dochádza k jeho vytvrdnutiu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresu, na ktorom je schematícky znázornená na obr. 1 tepelne izolačná doska so spojivom naneseným v podobe rovnobežných pásov a na obr. 2 alternatívne vyhotovenie, kedy spojivo je nanesené v podobe kľu katého pásu.Tepelne izolačná doska podľa obr. 1 pozostáva zo...

Regálová zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1236

Dátum: 02.10.1996

Autori: Pavelka Pavol, Matuš Pavol

MPK: A47B 75/00

Značky: zostava, regálová

Text:

...požiadaviek a podmienok uživateľa. Vytvorená zostava je dostatočne stabilná, pričom pri použití zavetrovacich ramien je táto stabilita zaručená aj pri výške 240 resp.-300 cm.V pripade potreby je možné celú zostavu jednoducho rozobrat a opät zložit, bez použitia lepidiel alebo rôznychPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlenć pomocou obrázkov, kde na obr.1 je celkový pohľad na jednotlivé časti základného dielca, na...

Viacvrstvová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1235

Dátum: 02.10.1996

Autor: Borth Rainer

MPK: B29D 24/00, B29D 9/00, B32B 27/32...

Značky: rúrka, viacvrstvová

Text:

...sa v zmysle technického riešenia chápe nasledujúce. Regenerát je obehový materiál, ktorý vzniká odpadom z výroby a je bez ďalšieho použitia znovu zavádzaný do výrobného prúdu. Recyklovaný materiál je spätne získaný materiál, ktorý bol potom spracovaný na inýV spise zodpovedá pojem radiálna tuhost rúrky pojmu Vrcholová tuhost (SN). SN je tá tuhost, ktorá pôsobí proti zataženiu na vrchole rúrky pri 5 -nej vrcholovej deformácii podľa ISO/DIS...

Turbomiešadlo pre miešačky s núteným miešaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1234

Dátum: 02.10.1996

Autori: Šoltýs Jozef, Ralbovský Anton, Sosňak Ján, Banický Ján, Klepáč Vladimír, Kovalič Peter

MPK: B01F 7/14

Značky: miešačky, turbomiešadlo, núteným, miešaním

Text:

...tvorí miešacie zariadenie na miešanie suchých alebo zavlhlých zmesí. ,Takto skonštruované technické zariadenie V porovnaní s prstencovým bubnom a pevne umiestnenými stieracími a miešacími lopatkami umožňuje V niekoľkonásobne kratšom čase dosiahnutie dokonalé premiešanie a homogenizáciu suchých a zavlhlých zmesí, ktorými môžu byť napríklad betónové zmesi, odpadové kaly s prísadami pre solodifikáciu a iné. Okrem kvalitného premiešania...

Prekládka veľkopriestorových návesov v kombinovanej doprave prevažne horizontálnou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1233

Dátum: 02.10.1996

Autor: Smešný Jozef

MPK: B66F 7/00

Značky: převážně, kombinovanej, horizontálnou, návesov, dopravě, prekládka, veľkopriestorových, cestou

Text:

...ak manipulačná plošina má základný rám a Vysúvací rám, ktoré sú upravené do tvaru proti sebe ležiacich hrebeňových segmentov s hornými manipulačnými valcami. Vysúvaci rám stabilne vedený základným rámom na3 obvodový rám vozňa je opatrený spodnou výstužou, prevažne dolnými prepravnými valcami, čelnou lištou a tažným mechanizmom pre vysunutie.Výhodné je tiež, ak manipulačná plošina je pozdĺžne usporiadaná do dvoch manipulaćných pracovísk...

Zariadenie na manipuláciu v distribučných regálových kontajneroch v kombinovanej doprave

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1232

Dátum: 02.10.1996

Autori: Bombic Vojtech, Smešný Jozef

MPK: B65G 37/00

Značky: distribučných, kombinovanej, manipuláciu, kontajneroch, zariadenie, regálových, dopravě

Text:

...častiach rámu vybavený súborom nosných bočných konzol so zarážkou,s možnosćou nezávisle ukladat do regálu výškovo rôzne zásielky v skrinkových kontajneroch vedľa seba i nad sebou a že vstup do distribučného regálového kontajnera je riešenýJe výhodné, ak skrinkové kontajnery predstavujú pevné obaly s nosným spodným rámom, s plošnými závesmi na jeho zavesenie do regálu a majú odľahčenú konštrukciu stien,odklopný kryt, odnímateľnú prednú...

Substituované benzénsulfonylmočoviny a -tiomočoviny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281605

Dátum: 02.10.1996

Autori: Englert Heinrich Christian, Gerlach Uwe, Mania Dieter, Gögelein Heinz, Kaiser Joachim

MPK: A61K 31/64, C07C 335/42, C07C 311/58...

Značky: liečivá, liečivo, substituované, spôsob, diagnostika, výroby, obsahuje, tiomočoviny, použitie, benzénsulfonylmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená R(1) atóm vodíka alebo metylovú skupinu alebo trifluórmetylovú skupinu R(2) alkoxylovú skupinu so 4, 5, 6, 7, 8, 9 alebo 10 atómami uhlíka, pričom 1 až 6 atómov uhlíka sa vymení za heteroatómy kyslíka alebo síry alebo za skupinu NH E atóm kyslíka alebo síry Y skupinu -[CR2(3)]1-4 R(3) atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 alebo 2 atómami uhlíka X atóm vodíka, atóm halogénu alebo...

1-[2-(Substituovaný vinyl)]-3,4-dihydro-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281482

Dátum: 02.10.1996

Autori: Gigler Gábor, Máté Györgyné, Szentkuti Eszter, Andrási Ferenc, Zólyomi Gábor, Moravcsik Imre, Hámori Tamás, Horváth Edit, Somogyi György, Berzsenyi Pál, Reiter József, Bakonyi Anna, Botka Péter (zomrel), Horváth Katalin, Vágó Pál, Gyertyán István, Birkás Faiglné Erzsébet, Körösi Jenö (zomrel)

MPK: C07D 405/06, A61K 31/55, C07D 243/02...

Značky: 1-[2-(substituovaný, ktorý, vinyl)]-3,4-dihydro-5h-2,3-benzodiazepínové, přípravy, spôsob, deriváty, použitie, obsahuje, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

1[2-(Substituovaný vinyl)]-3,4-dihydro-5H-2,3-benzoiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje vodík alebo C1-4-alkanoyl, R1 znamená fenyl prípadne nesúci 1 až 3 rovnaké alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny zahŕňajúcej halogén, nitro-, amino-, C1-4alkylamino-, di-(C1-4alkyl)-amino-, C1-4alkanoylamino-, C1-4alkyl-, C1-4alkoxy-, metyléndioxy- a hydroxy- skupiny, alebo naftyl prípadne nesúci substituent vybraný zo...

Substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiva a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281357

Dátum: 02.10.1996

Autori: Gögelein Heinz, Mania Dieter, Kaiser Joachim, Gerlach Uwe, Crause Peter, Englert Heinrich Christian

MPK: A61K 31/64, C07C 311/58, A61K 31/34...

Značky: použitie, liečivá, benzénsulfonyltiomočoviny, liečivo, obsahuje, spôsob, výrobu, výroby, substituované, benzénsulfonylmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované benzénsulfonylmočoviny a benzénsulfonyltiomočoviny všeobecného vzorca (I), kde význam R1, R2, R3, E, X, Y a Ar je uvedený v opise. Tieto zlúčeniny sa vyznačujú účinkami na kardiovaskulárny systém, používajú sa na výrobu liečiv na liečbu porúch srdcového rytmu, ischemických stavov srdca, zoslabenej výkonnosti srdca a na iné.

Stroj na kontinuálne kladenie trolejového drôtu a/alebo nosného lana elektrického troleja koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281275

Dátum: 02.10.1996

Autori: Oellerer Friedrich, Gruber Leopold Rudolf

MPK: B60M 1/28, B61D 15/00

Značky: nosného, stroj, elektrického, koľaje, troleja, drôtu, trolejového, kladenie, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na kontinuálne kladenie trolejového drôtu (2) a/alebo nosného lana (3) pri zachovaní ťažného napätia predpísaného pre kladenú trolej má na podvozkoch (4) uložený strojový rám (6). Na ňom je okolo osi (16) drôtového bubna (15) otočný a v pozdĺžnom smere osi posuvne uložený drôtový bubon (15) a výškovo a bočne prestaviteľný žeriavový výložník (18) s otočne uloženou vratnou kladkou (17). V smere odťahovania trolejového drôtu (2) je medzi...

Magnézium omeprazol, spôsob jeho výroby, farmaceutické prípravky s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281230

Dátum: 02.10.1996

Autori: Källström Lars Ake, Nygren Monica Annelie

MPK: C07D 401/12, A61K 31/44

Značky: omeprazol, přípravky, spôsob, použitie, magnézium, výroby, farmaceutické, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Magnézium omeprazol má stupeň kryštalinity vyšší ako 70 % stanovený röntgenovou práškovou difrakciou. Priemer častíc stanovený laserovou difrakčnou technikou je menší ako 30 um a hustota je medzi 1,33 g/cm3 a 1,35 g/cm3 stanovená práškovým pyknometrom. Ďalej je opísaná výroba magnézium omeprazolu reakciou omeprazolu alebo jeho solí s magnéziumalkoholátom v roztoku s následným oddelením anorganických solí z reakčnej zmesi a kryštalizáciou...

Držiak rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281125

Dátum: 02.10.1996

Autori: Herppig Henri, Büchner Andreas

MPK: F16L 3/133, E03D 11/14

Značky: rúrky, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak rúrky na upevnenie rúrky (6), najmä odtokovej rúrky sanitárneho elementu, má vonkajšiemu priemeru rúrky (6) prispôsobený strmeň (2), na vonkajšiu plochu rúrky (6) uložiteľný spojovací element (26) a pridržiavací element (34) na spojenie s upevňovacím telesom (38). Držiak rúrky je zdokonalený tak, že zjednodušuje manipuláciu pri montáži. Strmeň (2) je na rúrke (6) upevnený prostredníctvom spojovacieho elementu (26) tak, že držiak je...

Derivát arylalkyltiadiazinónu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281052

Dátum: 02.10.1996

Autori: Klockow Michael, Jonas Rochus, Wolf Michael

MPK: C07D 285/16, C07D 417/04, A61K 31/54...

Značky: arylalkyltiadiazinónu, přípravy, prostriedok, obsahuje, derivát, ktorý, spôsob, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát arylalkyltiadiazinónu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená H, R2 znamená H alebo A, R3 znamená OH, -OR10, -NHR10 alebo -NR10R11, R4 znamená OH alebo -OR10, R5 znamená fenyl, prípadne substituovaný 1 alebo 2 substituentmi R6 a/alebo R7, Q znamená, že chýba alebo znamená C1-6alkylén, R6 a R7 znamenajú vždy od seba nezávisle -NH2, -NR8R9, -NO2, -OA, -COOH alebo -COOA, R9 a R9 znamenajú vždy od seba nezávisle H, C1-8acyl,...