Zverejnene patenty 05.06.1996

Zariadenie na dopravu nákladu z hĺbok vodného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 279391

Dátum: 05.06.1996

Autori: Balog Róbert, Raffai Ladislav

MPK: B63B 38/00, B63B 35/58

Značky: priestoru, vodného, hĺbok, nákladu, dopravu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že je vytvorené z aspoň jednej dvojice vedľa seba s medzerou usporiadaných a pomocou spojovacích dielcov premostených nosných telies (1), ako aj z ložného priestoru kontajnerového typu vytvoreného medzi nosnými telesami (1). Zariadenie obsahuje aspoň dve otvorené nádoby (10), ktorých otvor počas funkčnej polohy je orientovaný v smere ku dnu vodného priestoru a ich dno je orientované v smere opačnom. Vnútorný...

Hydraulická štiepačka drevnej guľatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279002

Dátum: 05.06.1996

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B27L 7/06, B27B 31/00

Značky: guľatiny, drevnej, štiepačka, hydraulická

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická štiepačka drevnej guľatiny je konštruovaná ako nadstavba na približovací štít traktorového navijaka (10), na ktorom je uložená na rýchlomontovateľných nosných konzolách (1). Na približovanie guľatiny (7) k štiepačke a na jej naloženie na stôl štiepačky je možné využívať ťažné lano (11) navijaka (10), prostredníctvom ktorého sa zdvíhajú sklopné ramená (8) aj s guľatinou (7). Na pohon priamočiareho hydromotora (3) a na jeho ovládanie...

Traktorový navijak s viacúčelovým použitím rampovacej vzpery

Načítavanie...

Číslo patentu: 279000

Dátum: 05.06.1996

Autor: Tuhársky Juraj

MPK: B66D 1/14

Značky: naviják, použitím, rampovacej, viacúčelovým, traktorový, vzpěry

Zhrnutie / Anotácia:

Traktorový navijak pozostáva z prevodovky (1) s navíjacím bubnom (2) a z vodiacich kladiek (3, 4), pričom prevodovka (1) je prostredníctvom držiaka (5) upevnená na prevodovke traktora tak, že vývodový hriadeľ traktora je zasunutý do náhonového hriadeľa prevodovky (1) s vnútorným drážkovaním. Náhonový hriadeľ prevodovky (1) je na protiľahlej strane vnútorného drážkovania vyvedený z prevodovky (1) a opatrený vonkajším drážkovaním. Prevodovka (1)...

Spôsob istenia spojovacích uzlov a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278961

Dátum: 05.06.1996

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: B65D 55/06, G09F 3/16

Značky: istenia, zariadenie, spojovacích, uskutočnenie, uzlov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob istenia spojovacích uzlov (2) sa uskutočňuje vložením uzla do dutiny (3), ktorá sa vytvára v zariadení na istenie spojovacích uzlov (1). Zariadenie na istenie uzlov (1) pozostáva z dvoch častí, a to dna (6) a veka (7), ktoré sú vzájomne spojené spojovacím šálom (8) a vytvárajú tak jeden plastický výlisok. Dno (6) a veko (7) sú na obvodoch opatrené zubami (10). Po stlačení dna (6) s vekom (7) zapadnú zuby (10) do seba, pričom vzniká...

Spôsob úpravy opotrebovaných olejov a taviteľných tukov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278756

Dátum: 05.06.1996

Autori: Cvengroš Ján, Dadák Vojtěch, Badin Viktor, Filištein Václav

MPK: B01D 3/14

Značky: opotřebovaných, bifenylmi, tavitelných, spôsob, polychlórovanými, tukov, kontaminovaných, úpravy, olejov

Zhrnutie / Anotácia:

Oleje a taviteľné tuky kontaminované polychlórovanými bifenylmi (PCB) sa upravujú frakčnou destiláciou v stieranom filme krátkocestnej odparky tak, že dôjde k oddeleniu destilátovej frakcie pri teplotách 100 až 160 °C a tlaku 1 až 500 Pa, v ktorej sa prítomné PCB zahustia. Objem oleja alebo tuku, v ktorom sú prítomné toxické PCB, sa touto úpravou podstatne zníži.

Kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278657

Dátum: 05.06.1996

Autori: Proksa Bohumil, Fusková Alžbeta, Fuska Ján

MPK: C12N 1/14, C12P 17/08

Značky: mikroorganizmů, penicillium, makrolidového, antibiotika, vermiculatum, přípravy, kmeň, spôsob, vermikulínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný kmeň mikroorganizmu Penicillium vermiculatum CCM 8194 a spôsob prípravy makrolidového antibiotika vermikulínu kultiváciou kmeňa Penicillium vermiculatum CCM 8194 na pôde obsahujúcej zdroj uhlíka, dusíka, zlúčeniny fosforu, horčíka, medi a látku ovplyvňujúcu prenos elektrónov v biologických systémoch.

Kompresor alebo plynové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278269

Dátum: 05.06.1996

Autor: Gajdoš Lubomír Ing

MPK: F04B 43/04

Značky: plynové, kompresor, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonný hriadeľ nesie súosové navzájom od seba oddelené a excentricky uložené valivé ložiská (4, 41) tak, že aspoň jedno prvé ložisko (4) je svojím vonkajším krúžkom uložené s predpätím aspoň na jednej prvej ploche (5) prvého držiaka (6) a zároveň aspoň jedno druhé ložisko (41) je svojím vonkajším krúžkom uložené s predpätím aspoň na jednej druhej ploche (51) druhé h držiaka (61). Prvé a druhé držadlo (6, 61) sú vzájomne nerozoberateľne spojené...

Di-beta-L-ramnopyranozylamín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278268

Dátum: 05.06.1996

Autor: Linek Kazimír

MPK: C07H 5/06

Značky: spôsob, di-beta-l-ramnopyranozylamín, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeninu vzorca I, v ktorom R je vodík alebo acylskupina, je možné pripraviť z beta-L-ramnopyranozylamínu pôsobením bezvodého metanolu pri teplote 50 až 64°C počas 1 až 5 h. Zlúčenina vzorca I, kde R je acetylskupina, sa pripraví O-acetyláciou vzniknutého produktu predchádzajúcej reakcie v prostredí acetanhydridu a pyridínu pri teplote 15 až 25°C počas 16 až 32 hodín. Uvedené zlúčeniny je možné využiť v odbore organickej chémie a biochémie pri...

Spôsob výroby 4-demetoxydaunomycinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278267

Dátum: 05.06.1996

Autori: Cabri Walter, Francalanci Franco, Penco Sergio, De Bernardinis Silvia

MPK: C07C 50/38

Značky: spôsob, 4-demetoxydaunomycinónu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

4-Demetoxydaunomycinón vzorca I sa vyrába tak, že sa uvedie do reakcie 4-demetyl-13-dioxolanyldaunomycinón za prítomnosti N,N-di-izopropyletylamínu a katalytického množstva 4-dimetylaminopyridínu so sulfonylovou zlúčeninou všeobecného vzorca RSO2X, v ktorom X znamená skupinu vzorca OSO2R, kde R predstavuje trifluórmetylovú skupinu, výsledný sulfónovaný 4-demetyl-13-dioxolanyldaunomycinón sa nechá reagovať v redukčnom prostredí za prítomnosti...

Stykový spoj koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278257

Dátum: 05.06.1996

Autori: Delmonego Karl, Bayer Gottfried

MPK: E01B 11/36

Značky: stykový, koľajníc

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj je vytvorený pomocou základných spojovacích styčníc (5) priložených zo strán ku koľajniciam (1, 2) zlepených s koľajnicami (1, 2) a vyplňujúcich svojím základným telesom priestor medzi hlavou (K), stojinou (S) a pätkou (F). Vonkajšia strana spojovacích styčníc (5) lícuje s vonkajšou zvislou stranou hlavy (K) koľajníc (1,2) a z jej spodnej časti vstupuje do strany pozdĺžne rebro (5') dosadajúce svojou spodnou stranou na pätku (F) a...

Mechanický krájač zeleniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1169

Dátum: 05.06.1996

Autori: Svrček Martin, Beňovič Rudolf

MPK: A47J 17/00

Značky: mechanicky, krájač, zeleniny

Text:

...§ a na protiľahlej strane púzdrom 1 s guličkovým ložiskom pevne prichyteným k plášťu l. Hriadeľ g je opatrený krytom lg a pritlačnou podložkou lg. Plášť l má V hornej časti otvor na vkladanie zeleniny a rošt § s pritlačným mechanizmom 2 a v dolnej časti otvor na Vypadávanie zeleniny a uchýtavací mechanizmus lg, ktorým sa krájač prichytí na pevnú podložku. Pritlačný mechanizmus 2 je upevnený V zadnej časti roštu § na otočnom čape ll.Rezný...

Stožiar z predpätého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1168

Dátum: 05.06.1996

Autori: Munka Štefan, Bombík Anton, Piši Ladislav, Neubeller Martin, Mitro Jozef

MPK: E04C 3/34, E04H 12/16

Značky: betonů, predpätého, stožiar

Text:

...3 znázorňuje V Půdoryse objľmku stožiara a podkladovú dosku s dvoma otvormi a s dvoma výstuhami.Dbraaok 4 znáeorñuje V naryse detail dolnej časti telesa stoäiara so štyrmi výstuhami.Obrazok 5 znázorňuje pôdorys prevedenia dolnej Časti telesastožiara podľa obraeku 4. ñizLkladjgą l.iLL° k ošoenjaStožiar z predpäteho betónu podľa obrazkov 1,2 a 3 je tvorený vlastným telesom 1 stoäiara, ktoré je na spodnom konci opatrene objímkou 2, vyrobenou...

Plošný osviežovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1167

Dátum: 05.06.1996

Autor: Bdžoch Miloslav

MPK: A45D 37/00

Značky: osviežovač, plošný, vzduchu

Text:

...riešenia Uvedené nedostatky odstraňuje plošný osviežovač vzduchu sovzduchotesným obalom podľa tohto riešenia, ktoreho podstata spočívaV tom, že pozostáva zo saveho materiálu v tvare Iubovoľného plošnéhogeometrického obrazca napusteneho vonnou substanciou, ktorá jeadsorbovaná do okolitého prostredia jeho postupným uvoľňovanim. zobalu. Osviežovač vzduchu má uchytenie na jeho uiestnenie vpriestore. Výhodným uchytenim je šnúrka prevlečená cez...

Nerezová vpusť s odvodňovacím žľabom a zápachovou uzávierkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1166

Dátum: 05.06.1996

Autor: Bley Richard

MPK: E03F 5/04

Značky: nerezová, vpust, zápachovou, uzávierkou, odvodňovacím, žľabom

Text:

...potrubia je možné skrutky uvoľniť a odstrániť nornú stienk s príponkami, čím je zabezpečený prístup k odpadovému potrubiu. Príponka s otvormi preskrutky, ako aj pomocná príponka sú prichytené k odtokovému potrubiu.V druhom vyhotovení je norná stienka pevne uchytená ku dnu vaničky pred odtokovou komorou s odtokovým potrubím,ktoré nadväzuje na zápachovú uzávierku V obidvoch vyhotoveniach.Riešenia umožňujú zvislý alebo bočný odtok.Lem z...

Pančuchové nohavičky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1165

Dátum: 05.06.1996

Autori: Lenárt Miroslav, Poprocký Miloš

MPK: A41B 11/08

Značky: nohavičky, pančuchové

Text:

...ľavej časti.Elastický gumový pásik pásovej bielizňovej gumy je o spojenú pravú a ľavú časť pripojený po okraji zadného pásového úseku pravej časti, predného pásového úseku pravej časti, zadného pásového úseku ľavej časti a predného pásového úseku ľavej časti. V bode jeho spojenia so zadným pásovým úsekom pravej časti a zadným pásovým úsekom ľavej časti je uchytené označenie o veľkosti pančuchových nohavičiek.Pančuchové nohavičky z...

Armovaný izolačný hranol

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1164

Dátum: 05.06.1996

Autor: Vdoleček Jaroslav

MPK: E04C 3/12, E04C 3/02, E04C 3/292...

Značky: armovaný, hranol, izolačný

Text:

...hmoty. Hranoly sa vyrábajú už z vysušeného materiálu, bez obmedzenia rozmerov V závislosti na základnej surovine. Odpadá náročný proces sušenia masivnych prierezov a hranoly si zachovávajú počas celej životnosti svoju tvarovú stálosť. K výhodám patrí najmä podstatné zníženie mernej hmotnosti hranolov bez negatívneho vplyvu na mechanické vlastnosti a okrem toho zvýšenie tepelnoPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie...

Zapojenie na ultrazvukové snímanie polohy telesa, najmä plaváka v tlakových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1163

Dátum: 05.06.1996

Autori: Mišák Karel, Figura Zdenko

MPK: G01S 5/18

Značky: nádobách, tělesa, snímanie, najmä, tlakových, polohy, zapojenie, plaváka, ultrazvukové

Text:

...usporiadaním elektro nických prvkov.Zapojenie podľa technického riešenia je tvorené sondou ł,ktorá je prostredníctvom neznázorneného väzbového média pripevnená na vonkajší povrch tlakovej nádoby g, vo vnútri ktorej je na rozhraní tekutín s vyššou a nižšou mernou hmotnosťou voľne pohyblivo osadené teleso Q, napríklad plavák alebo piest. Na vstup sondy l je paralelne pripojený blok g budiaceho signálu a zosiľňovací blok §, ktorých...

Fondánová zmes v prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1162

Dátum: 05.06.1996

Autor: Džatková Terézia

MPK: A23L 1/48, A23G 3/00

Značky: fondánová, prášků

Text:

...až 20,0 hmotn. pitnej Vody.u Fondánová zmes v prášku ako plnka do hydroskopických cukrárenských korpusov a oplátok môže obsahovať namiesto základných komponentov až 50,0 hmotn. vyšľahaného masla.Vo fondánovej zmesi v prášku ako plnke s pretlačeným tvarohom do cukrárenských výrobkov spracovateľných aj za tepla môže byť aspoň 75,0 hmotn. základných komponentov nahradených pretlačeným tvarohom.Fondánová zmes v prášku ako ľahký šľahaný...

Reliéfna pečiatka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1161

Dátum: 05.06.1996

Autor: Sedin Tibor

MPK: B41K 5/00

Značky: pečiatka, reliéfna

Text:

...opornej plochy s fixujúcimiotvormi, pričom prechádza do pevného ramena, ktoré je spojene spružným ramenom prostrednictvom spojovacieho elementu. Tatočasť telesa pinzetoveho telesa je eúvne uložená vo fixačnejČasti telesa reliefneho razníka. Tlaćnik, alebo tlaćnica sú vytvorené výhradne z horčíka, ale aj z moeadzi, hliníka, medi,na ktorý je mozne naniesť fotocitlivú vrstvu 5 krytom pričom otočná časť, to znamena tlaćnica, alebo tláćnik je...

Substituované N-benzotriazoly, herbicídne prostriedky na ich báze a spôsob potláčania nežiadúcej vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281477

Dátum: 05.06.1996

Autori: James Donald Richard, Felix Raymond Anthony

MPK: C07D 401/04, A01N 43/647, C07D 249/18...

Značky: herbicídne, potláčania, báze, substituované, n-benzotriazoly, spôsob, vegetácie, nežiaducej, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované N-benzotriazoly všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3 nezávisle od seba znamenajú napríklad vodík, halogén, nitroskupinu, kyanoskupinu, aminoskupinu a iné, R4 znamená vodík, halogén, alkyl alebo nitroskupinu, R5 znamená napríklad halogén, aminoskupinu, kyanoskupinu a iné, R6 znamená napríklad halogén, halogénalkyl, halogénalkoxyskupinu a iné, R7 znamená vodík alebo halogén a X znamená atóm dusíka alebo skupiny CR13 herbicídne...

Heterocyklylbenzoylguanidín, spôsob jeho prípravy, jeho použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281446

Dátum: 05.06.1996

Autori: Beier Norbert, Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Gericke Rolf, Dorsch Dieter

MPK: A61K 31/415, C07D 207/327, A61K 31/44...

Značky: ktorý, přípravy, spôsob, obsahuje, použitie, prostriedok, farmaceutický, heterocyklylbenzoylguanidín

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde substituenty sú opísané v opisnej časti, a jeho fyziologicky vhodné soli. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) boli pripravené reakciou guanidínu a chloridmi alebo estermi príslušných substituoavaných benzoových kyselín. Vzhľadom na antiarytmické vlastnosti derivátov heterocyklybenzoylguanidínu podľa všeobecného vzorca (I) sa používajú pri výrobe farmaceutických prostriedkov, používaných pri liečbe arytmií,...

Obal so skupinou komôr na oddelené uschovávanie zložiek produktu pred ich použitím v zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281392

Dátum: 05.06.1996

Autori: Baettig Willy, Aeby Marcel, Meyer Karl, Richter Hans-uwe

MPK: B65D 5/60, B65D 81/32, B65D 5/48...

Značky: zložiek, skupinou, použitím, produktů, oddělené, uschovávanie, komor, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa obal so skupinou komôr na oddelené uchovávanie zložiek produktu pred ich použitím v zmesi s najmenej dvoma samostatnými komorami určenými na oddelené hermetické skladovanie jednotlivých zložiek produktu, pričom spojené komory môžu byť od seba oddeliteľné iba porušením najmenej jednej svojej steny a ich jednotlivé koncové oblasti obvodových stien sú vytvorené vo forme spoločného uzáveru, pričom jednotlivé komory sa môžu otvárať iba...

Spôsob sanácie podkladu štrkového lôžka koľaje a zariadenia na vykonanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281306

Dátum: 05.06.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/08, E01B 27/04

Značky: tohto, sanácie, vykonanie, zariadenia, spôsobu, štrkového, koľaje, spôsob, podkladů, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sanácie podkladu štrkového lôžka (41) koľaje (6), ktoré je na zemnej pláni (44), sa realizuje v troch pracovných krokoch s tromi rôznymi mechanizmami. V prvom na výkrese znázornenom pracovnom kroku sa odstráni len časť štrkového lôžka (41), rozdrví sa na drobný štrk (42) a uskladní sa. V druhom pracovnom kroku sa vytvorí odstránenie zostatku štrkového lôžka (41). V treťom pracovnom kroku sa odhodí drobný štrk (42) pláne pri nadvihnutí...

Malý obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 281273

Dátum: 05.06.1996

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B65D 81/36, B65D 21/02

Značky: malý

Zhrnutie / Anotácia:

Malý obal (2.1, 2.2), hlavne z plastu, obsahuje valcovitý diel s kruhovým prierezom (8) so zariadením (16.1a až c, 16.2a a b, 18.2a a b) v miestach svojho vonkajšieho valcovitého povrchu, tvoriacim zasúvacie spojenie so zakliesnením s najmenej jedným ďalším takým malým obalom. Malý obal sa môže pohybovať valivým pohybom v obvodovom smere, ktorý je kolmý na smer zasúvania, prostredníctvom svojho zariadenia (16.1a až c, 16.2a a b, 18.2a a b) po...

Spôsob výroby suroviny do mazacieho oleja s vysokým indexom viskozity a nízkou prchavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281267

Dátum: 05.06.1996

Autori: Lee Yun-kil, Kwon Sook-hyung, Min Wha-sik

MPK: C10G 50/02, C10G 69/00, C10G 71/00...

Značky: viskozity, indexom, spôsob, mazacieho, vysokým, nízkou, výroby, suroviny, prchavosťou, oleja

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa destiláciu atmosférického rezídua vo vákuu v prvej vákuovej destilačnej jednotke (V1) do vzniku vákuového plynového oleja, hydrospracovanie vákuového plynového oleja v prvej reakčnej jednotke (R1) na odstránenie nečistôt, hydrokrakovanie spracovaného vákuového plynového oleja v druhej reakčnej jednotke (R2) na získanie ľahkých uhľovodíkov, oddelenie ľahkých olejových produktov a nekonvertovaného oleja sériou frakčných destilácií...

Spôsob výroby benzotiazepínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281219

Dátum: 05.06.1996

Autor: Hytönen Martti

MPK: C07D 281/10

Značky: derivátov, spôsob, výroby, benzotiazepínových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby benzotiazepínových derivátov všeobecného vzorca (Ia'), kde Y znamená chemickú väzbu, C1-5alkylén, C1-5alkenylén alebo C1-5alkylénoxyskupinu, R2 je napríklad cykloalkyl, atóm halogénu, C1-5alkyl a iné, a ich solí N-alkyláciou 3-hydroxy-2,3-dihydro-2-(4-metoxyfenyl)-1,5-benzotiazepin-4(5H)-ónu (dimetylamino)etylhalogenidom, pričom N-alkylácia sa vykonáva v reakčnej zmesi obsahujúcej 2-butanón a vodu. Produkt alkylačnej reakcie sa po...

1,5-Benzodiazepínové deriváty, spôsob ich výroby, použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281211

Dátum: 05.06.1996

Autori: Finch Harry, Sugg Elizabeth Ellen, Carr Robin Arthur Ellis, Aquino Christopher Joseph, Szewczyk Jerzy Ryszard

MPK: A61K 31/551, C07K 5/06, C07K 5/02...

Značky: prostriedky, deriváty, spôsob, farmaceutické, obsahom, 1,5-benzodiazepínové, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich fyziologicky prijateľné soli a solváty, v ktorých X znamená H, CF3, alkyl, alkyltioskupinu, -O-alkyl alebo halogén, R1 znamená skupinu všeobecného vzorca (II) alebo NR4R5, R2 znamená heterocyklický zvyšok, fenyl, pyridín, NHR11, prípadne substituované, R3 znamená H, alkyl, cykloalkyl, fenyl, prípadne substituovaný, z znamená 1 alebo 2, ktoré majú agonistický účinok na receptory cholecystokinínu-A (CCK-A),...

2-[[1-[4-(4-Fluórfenoxy)butyl]4-piperidyl]metylamino]benzotiazololy, spôsob ich výroby, ich použitie a antiarytmické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281175

Dátum: 05.06.1996

Autori: Wilhelm Doris, Borgers Marcel Jan Maria, Heykants Jozef Jan Pieter

MPK: A61K 31/425, C07D 417/12

Značky: výroby, 2-[[1-[4-(4-fluórfenoxy)butyl]4-piperidyl]metylamino]benzotiazololy, spôsob, použitie, prostriedky, báze, antiarytmické

Zhrnutie / Anotácia:

2-[[1-[4-(4-Fluórfenoxy)butyl]-4-piperidyl]metylamino] benzotiazololy všeobecného vzorca (I), kde jeden zo symbolov R1 a R2 predstavuje hydroxyskupinu, zatiaľ čo druhý predstavuje atóm vodíka, ich farmaceuticky vhodné adičné soli s kyselinami, ich použitie ako antiarytmík z triedy III, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a spôsob ich výroby.

Spôsob prípravy 6-fluór-2-halogénchinolínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281139

Dátum: 05.06.1996

Autori: Jacquot Roland, Leon Patrick, Garcia Hervé

MPK: C07D 251/54

Značky: přípravy, použitie, spôsob, 6-fluór-2-halogénchinolínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 6-fluór-2-halogénchinolínu všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená atóm vodíka alebo priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka, Hal a Hal' znamenajú rovnaké alebo rozdielne atómy halogénov, ktorý spočíva v tom, že sa do reakcie uvedie halogenačné činidlo s 1-hydroxychinolínom všeobecného vzorca (II), v ktorom Hal má už uvedený význam, R1 má význam ako R s výnimkou atómu vodíka, potom sa prípadne...

(1-Fenyl-1-heterocyklyl)alkánové deriváty, spôsoby ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281025

Dátum: 05.06.1996

Autori: Cross Alan John, Boar Bernard Robin, Green Alfred Richard, Gray Duncan Alastair

MPK: C07D 277/20, C07D 263/30, C07D 233/54...

Značky: farmaceutické, medziprodukty, přípravu, obsahom, přípravy, spôsoby, 1-fenyl-1-heterocyklyl)alkánové, prostriedky, deriváty, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Heterocyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená atóm kyselíka alebo atóm síry a A predstavuje skupinu vzorca (a) alebo (b), kde W znamená atóm kyslíka alebo síry, skupinu vzorca NH alebo N-(C1-C6alkylovú)skupinu, s podmienkou, že je vybratá zlúčenina 1-(1,2-dimetyl-4-imidazolyl)-1-fenyletanol, ich geometrické a optické izoméry a racemáty, pokiaľ takéto izoméry existujú, rovnako ako ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s...

Deriváty kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, spôsob ich výroby, liečivá tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280877

Dátum: 05.06.1996

Autori: Schenke Thomas, Bremm Klaus-dieter, Petersen Uwe, Endermann Rainer

MPK: C07D 209/44, C07D 209/02, A61K 31/33...

Značky: kyseliny, chinolónkarboxylovej, látky, liečivá, tieto, výroby, deriváty, spôsob, použitie, obsahujúce, naftyridónkarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny chinolónkarboxylovej a naftyridónkarboxylovej, ktoré sú v polohe 7 substituované dvojnásobne nenasýteným bicyklickým amínovým zvyškom, všeobecného vzorca T - Q, v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti a ich solí. Ďalej sa týka spôsobu výroby týchto látok, antibakteriálnych činidiel tieto látky obsahujúcich a ich použitia.

Mrazený prevzdušnený výrobok, spôsob jeho výroby a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280829

Dátum: 05.06.1996

Autori: Fayard Gilles, Groux Michel John Arthur

MPK: A23G 9/20

Značky: výroby, mrazený, prevzdušnený, vykonávanie, spôsob, výrobok, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Mrazený prevzdušnený výrobok bez tuku a s obsahom tukov získaný pretláčaním, ktorý má stredný priemer kryštálov ľadu 10 až 30 mikrometrov a stredný priemer guľôčok tuku od 8 do 20 mikrometrov. Zariadenie na výrobu mrazených prevzdušnených výrobkov obsahuje dve nekonečné skrutky (1, 2), identické a rovnobežné, navzájom do seba zaberajúce a otáčajúce sa v tom istom smere, umiestnené v kryte (3), vybavenom na jednom svojom konci dýzou (6),...

Adičná sol’ 3-[2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl]-6,7,8,9- tetrahydro-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu s kyselinou pamoovou, jej použitie v lekárstve, spôsob jej výroby a farmaceutické prostriedky na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280589

Dátum: 05.06.1996

Autori: Peeters Jozef, Mesens Jean Louis

MPK: C07C 65/11, A61K 31/505, C07D 471/04...

Značky: prostriedky, kyselinou, pamoovou, tetrahydro-2-metyl-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidín-4-ónu, použitie, 3-[2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl]-6,7,8,9, výroby, spôsob, lekárstve, farmaceutické, adičná, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Adičná soľ 3-[2-[4-(6-fluór-1,2-benzizoxazol-3-yl)-1-piperidyl]etyl]-6,7,8,9- tetrahydro-2-metyl-4H-pyrido-[1,2-a]pyrimidin-4-ónu s kyselinou pamoovou vzorca (I), jej použitie v lekárstve, spôsob jej výroby a farmaceutické prostriedky na jej báze.

Prevodové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280456

Dátum: 05.06.1996

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 3/72, F16D 31/04

Značky: převodové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

V prevodovom zariadení je spojovacie zariadenie (38) uložené funkčne medzi oporou (111) a skriňou (4) prevodového zariadenia a obsahuje spoločný ozubený prvok (37), ktorý je v zábere s aspoň jedným planétovým kolesom (39) otočne uloženým v skrini (50) tvoriacim s každým planétovým kolesom (39) a skriňou (50) samostatné hydraulické čerpadlo, ktoré má vstupnú oblasť hydraulickej kvapaliny a výstupnú oblasť (131) hydraulickej kvapaliny po obidvoch...

Ovládacia jednotka hydraulického brzdového mechanizmu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280447

Dátum: 05.06.1996

Autor: Graichen Kai-michael

MPK: B60T 13/567

Značky: motorových, jednotka, mechanizmu, vozidiel, brzdového, hydraulického, ovládacia

Zhrnutie / Anotácia:

V osi posilňovača (1) je medzi hlavným brzdovým valcom (2) a stenou (45) karosérie upravený prvok na prenášanie sily, ktorý je spojený jednak s hlavným brzdovým valcom (2) a jednak so stenou (45) karosérie motorového vozidla. Prvok na prenášanie sily je tvorený priebežným svorníkom (14) prechádzajúcim telesom (8) riadiaceho ventilu (9).

Spôsob riadenia alebo regulácie lisovacieho tlaku pri oddeľovaní pevnej hmoty od kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280435

Dátum: 05.06.1996

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/00

Značky: oddělování, pevnej, riadenia, hmoty, tlaku, lisovacieho, kvapaliny, spôsob, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri diskontinuálne pracujúcich filtračných lisoch sa ďalšie zvyšovanie lisovacieho tlaku obmedzí na základe časového priebehu prietoku pri vytekaní vylisovanej kvapaliny. Množstvo (Q) kvapalnej fázy vytekajúce z lisu (1) sa meria priamo alebo nepriamo a z časového priebehu vytekania tohto množstva (Q) kvapalnej fázy sa zisťuje okamih (t3, t5, t6, t7, t8), v ktorom sa ďalšie zvýšenie lisovacieho tlaku (P) obmedzí na konštantnú hodnotu (P3, P3.1,...

Polotuhý uzatvárateľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: 280347

Dátum: 05.06.1996

Autor: Melrose David Murray

MPK: B65D 83/00, B65D 1/02, B65D 1/40...

Značky: uzatvárateľný, polotuhý

Zhrnutie / Anotácia:

Polotuhý uzatvárateľný obal (1) má skladajúcu sa ohybnú časť (7) obsahujúcu určitý počet panelov (112) v tvare diamantu, pričom vytvára podobu zrezaného kužeľa. Panely (112) sú vyklenuté vzhľadom na prepájajúci substrát (111) tohto zrezaného kužeľa v priečnom i pozdĺžnom smere, takže aj keď panely (112) odolávajú rozťahovaniu účinkom tlaku vnútri obalu, majú schopnosť rozťahovať sa priečne s cieľom umožniť skladajúce sa ohýbanie ohybnej časti...

Zariadenie tvorené aspoň jedným rozstrekovacím poschodím pre systém odsírovania plynných spalín a spôsob postrekovania spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280323

Dátum: 05.06.1996

Autori: Lieb Paul James, Johnson Dennis Wayne

MPK: B01D 53/74, B01D 53/50

Značky: odsirovania, spalin, aspoň, systém, jedným, spôsob, zariadenie, postrekovania, tvorené, rozstrekovacím, plynných, poschodím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia tvoreného aspoň jedným rozstrekovacím poschodím absorpčných veží odsírujúcich spaliny. Rozstrekovacie poschodie obsahuje niekoľko rozvodných potrubí, pričom ku každému uvedenému rozvodnému potrubiu je pripojená množina napájacieho potrubia. Tieto rozvodné potrubia sú usporiadané striedavo v rovnakej rovine a pretínajú dráhu uvedených spalín v tejto rovine. Ku každému z uvedených napájacích potrubí sú pripojené série...

Dopravný kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: 280078

Dátum: 05.06.1996

Autor: Brundle Anthony

MPK: B65D 88/12, B65D 90/02

Značky: kontajner, dopravný

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravný kontajner, vo všeobecnosti tvaru hranola, obsahuje pár bokov (3), ktoré určujú bočné okraje tohto kontajnera a rozprestierajú sa medzi koncami (1, 2) kontajnera. Vonkajšie povrchy páru bokov sú od seba vzdialené na väčšiu vzdialenosť pozdĺž svojich stredových častí (10) než pozdĺž svojich koncových častí (11), ktoré sú spojené s koncami (1, 2) kontajnera, v dôsledku čoho je celková vonkajšia šírka kontajnera menšia pri koncových...

Spôsob prípravy (S)-2-(3-benzoylfenyl)propiónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280049

Dátum: 05.06.1996

Autori: Warneck Julie Belinda Hazel, Wisdom Richard Anthony

MPK: C12P 7/40, C12P 41/00

Značky: kyseliny, přípravy, s)-2-(3-benzoylfenyl)propiónovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroorganizmus rodu Ophiostoma alebo Ceratocystis, alebo látka, ktorá má od nich odvodenú enzymatickú aktivitu, sa používajú ako biokatalyzátor (stereošpecifické činidlo) v biotransformačnej reakcii, na produkciu (S)-ketoprofénu (kyseliny (S)-2-(3-benzoylfenyl)propiónovej) zo zmesi enantiomérov jeho esterov.