Zverejnene patenty 08.05.1996

Vnútorné zariadenie kontajnera na transport a skladovanie jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279074

Dátum: 08.05.1996

Autori: Jílek Miroslav, Němec Petr, Velkoborský Josef

MPK: G21F 5/008, G21F 5/06

Značky: jadrového, skladovanie, paliva, transport, zariadenie, kontajnera, vnútorné

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútorné zariadenie kontajnera je zostavené z puzdier (1), ktorých vonkajšie steny (2) na seba priliehajú. V puzdrách sú uložené palivové články. V každej vonkajšej stene (2) každého puzdra (1) je vytvorená pozdĺžna rybinovitá drážka (3), ktorej dno je vybavené pozdĺžnymi výstupkami (30). Do každého z oboch koncov pozdĺžnej rybinovitej drážky (3) je vložená plochá vložka (5) vybavená klinovitým otvorom na rozpínací klin (6). Medzi ploché vložky...

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278980

Dátum: 08.05.1996

Autori: Pokorný Peter, Menyhart Štefan, Kiss Arpád, Ferenci Michal

MPK: C05B 19/02, C05C 1/02, C05G 5/00...

Značky: zariadenie, hnojiv, priemyselných, granuláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na granuláciu priemyselných hnojív miešaním recyklovaného prašného podielu s taveninou alebo brečkou hnojivých solí a prípadne ďalšími médiami (parou, vodou, amoniakom) v dvojzávitovkovom granulátore a následným dogranulovaním v granulačnom bubne alebo sušiacom bubne so vstupnou časťou upravenou ako granulátor. Zariadenie pozostáva zo sériovo zapojeného dvojzávitovkového a bubnového granulátora, pričom výstupná časť dvojzávitovkového...

Nástrojová súprava na zarážanie upevňovacích členov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278892

Dátum: 08.05.1996

Autori: Allen Ronald, Dewey George

MPK: B25C 1/00

Značky: členov, upevňovacích, zarážanie, súprava, nástrojová

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrojová súprava (10) pozostáva z nástroja (30) na zarážanie upevňovacích členov (20) s plášťovou konštrukciou (32) a s hlavicovým montážnym celkom (36). Upevňovacie členy (20) majú driek (22), ktorý je na jednom konci vybavený hrotom (24) a na druhom konci hlavou (26) a na drieku (22) je v blízkosti hrotu (24) nasadená lisovacia podložka (28). Nástrojová súprava (10) je ďalej vybavená hlavicou (120) s otvorom (122). V hlavici (120) je...

Detergentná a antikorózna prísada do uhľovodíkových palív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278243

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bratský Daniel, Oravkin Juraj, Stacho Dušan

MPK: C10L 10/04

Značky: antikorózna, uhlovodíkových, detergentná, prísada, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do uhľovodíkových palív s detergentným a/alebo antikoróznym účinkom na palivový a/alebo spaľovací systém palivo používajúceho zariadenia obsahuje 5 až 99,999 % hmotn. zlúčeniny štruktúrneho chemického vzorca X-CO-Y-CO-Z, v ktorom význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise a 0,001 až 95 % hmotn. minerálneho alebo polymérneho oleja so strednou mólovou hmotnosťou 200 až 1500 g/mol a s viskozitou pri 100 °C v rozmedzí 5 až 30 mm2s-1.

Nádstavec do vŕtačky na brúsenie brúsnym papierom a leštenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278239

Dátum: 08.05.1996

Autor: Fáber Karol

MPK: B24B 23/04

Značky: papierom, brúsenie, nadstavec, brúsnym, leštenie, vŕtačky

Zhrnutie / Anotácia:

Je skonštruovaný z hriadeľa (1) pevne zapusteného v osi telesa (2) valcovitého tvaru s uchytávacím mechanizmom (5) alebo bez uchytávacieho mechanizmu brúsneho papiera. Na celom povrchu obvodovej plochy telesa je upevnená pružná hmota (3). Pri realizácii nadstavca bez uchytávacieho mechanizmu brúsneho papiera je na pružnú hmotu nasunutý brúsny papier (4), ktorý je spojený do tvaru plášťa valca. Upevnenie brúsneho papiera na nadstavci pri jeho...

Kvapalné N-Mg hnojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278237

Dátum: 08.05.1996

Autori: Augustín Dominik, Šuppa Alexander

MPK: C05C 1/00, C05C 13/00, C05C 9/00...

Značky: kvapalné, hnojivo, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hnojivo obsahuje 6 až 1 % hmotn. oxidu horečnatého a 15 až 35 % hmotn. dusíka, pričom pomer dusíka amidického a dusíka v dusičnanoch je od 1:1 do 2,5: 1 a má hodnotu od 6,0 do 7,5. Hnojivo sa pripravuje miešaním koncentrovaného roztoku dusičnanu horečnatého s kryštalickou alebo prilovanou močovinou alebo jej roztokom a s dusičnanom amónnym a následným amoniakalizovaním sa upraví jeho pH.

Uzáver vsádzky šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278234

Dátum: 08.05.1996

Autor: Lonardi Emile

MPK: F27D 3/10, C21B 7/18, F27B 1/20...

Značky: šachtovej, uzáver, vsádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vsádzky šachtovej pece, vytvorený uzavieracou klapkou (16) sádzacieho hrdla (12) plniacej násypky (14) a prstencovitým sedlom (24) vypúšťacieho otvoru pevnej násypky (26) zásobníka (10) vsádzky, ktorého tesniaci uzáver (20) je usporiadaný pohyblivo medzi uzavieracou polohou, v ktorej je v styku s prstencovitým sedlom a otváracou polohou mimo vypúšťacieho otvoru, kde prstencovité sedlo (24) obsahuje vnútorný kanál (28) napojený na okruh...

Spôsob odparovania prísad v kovovej tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: 278233

Dátum: 08.05.1996

Autori: Fehr Kurt, Pavlovsky Rudolf, Henych Ivo

MPK: C22B 9/00

Značky: spôsob, tavenině, odparovania, kovovej, přísad

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová tavenina sa privedie do prísady, ktorou je naplnená komora, usporiadaná vo vnútri nádrže a opatrená otvormi. Nádrž je udržiavaná vo zvislej polohe po určitý čas (t) vyjadrený v sekundách a vypočítaný podľa vzorca t = 68 x T(EXP 0.22) x A, kde 68 znamená koeficient, T znamená hmotnosť kovovej taveniny v tonách a A znamená koeficient stupňa odparovania použitej prísady. Pri použití horčíka ako prísady je koeficient A rovný 0,5 až 1,5. Pri...

Huspeninový potravinársky výrobok a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1160

Dátum: 08.05.1996

Autor: Farkaš Ladislav

MPK: A22C 7/00, A23B 4/10, A23B 4/06...

Značky: zariadenie, potravinářský, huspeninový, výrobok, výrobu

Text:

...koroniny a V niektorých prípadoch aj konzervačné prísady. Jednotlivé omponenty možno kombinovať a pripaviť tak huspeninový výrobok klasický (růsol kože), s údeným mäsom, 5 paprćami,pripadne ich vhodne aromatizovať. Růsolovitý vývar vznikáAprírodným vývarom najmä 2 paprć, obsahujúcich prírodnú želatínu.V niektarých prípadoch ja možné na zlepšenie kenzietencie růsnluPridať äelatínu. Baba varenia týchto kümponentüv e 1 až 1 hadin, J pričom...

Tabakový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1159

Dátum: 08.05.1996

Autor: Hrbotický Karel

MPK: A24C 5/39, A24C 5/14

Značky: tabakový, mechanizmus

Text:

...zvislomTabakovou dopravou Qg je tabak dopravovaný do zásobníka Q. Zdola je zásobník Q opatrený skupinou odoberacích valcov Ql,zaistujúcich odber tabaku zo zásobníka Q. Pod odoberacimi valcami Qł sú pod sebou zaradené sklzy Q. Spodný sklz Qg čiastočne obklopuje hrebeňový valec Q, po obvode opatrený výstupkami äl, do ktorých zasahuje vyčesávací valec g svojimi hrotmi gl. Vyčesávacívalec Z je uložený pod hrebeňovým valcom 3.Nižšie je umiestnený...

Výživa s nízkym obsahom fenylalanínu najmä pre deti v dojčenskom veku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1158

Dátum: 08.05.1996

Autor: Rosipal Štefan

MPK: A23C 11/02, A23L 1/48

Značky: nízkým, obsahom, fenylalaninu, najmä, výživa, dojčenskom

Text:

...na báze kazeínového hydrolyzátu, má níz nutričnú hodnotu, takže sa nehodi na samostatnú výživ obzvlášť pre dojčatá.Známy zahraničný preparát so zníženým obsahom fenylal n je na trhu dostupný V sušenej for V l 0 G ml prípravku pripraveného podľa obvyklého riedenia obsanuje1,35 g kyseliny linoleovej (acidum linolicum) a j fortifikovaný vitamínmi a minerálnymi látkami vitamín A - 210 IUbiotín ~ 5,3 g B 8 vitamín C - 5,5 mg cholín (cholium) - 9...

Reléová stavebná skupina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1157

Dátum: 08.05.1996

Autor: Pass Kurt

MPK: H01H 50/00

Značky: stavebná, skupina, reléová

Text:

...izolovaný môstikový nosič, ktorý nesie aspoň jeden vodívý kontaktovýmôstik, priradený kontaktom sady kontaktov.Je účelné vyhotovenie u ktorého môstikový nosič je na druhom vychýlení kotvy prechádzajúcom cez hlavový kus pripevnený pomocou skrutkového spojenia.Výhodné vyhotovenie je, keď jednak na kotve a jednak na pevnom diely relé je usporiadaná podpera a/alebo držiak pre odtlačovaciu pružínu, a keď podpera a/alebo držiak pre odtlačovaciu...

Nealkoholický nápoj v prášku, obsahujúci minerálne látky a vitamín C

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1156

Dátum: 08.05.1996

Autor: Džatková Terézia

MPK: A23L 1/304, A23L 1/302, A23L 2/40...

Značky: nealkoholický, vitamín, minerálně, obsahujúci, nápoj, prášků, látky

Text:

...bez chinínu. Homogénna prásková suchá zmes vytvorená mechanickým zmiešaním je bez mechanických prímesí, má bielu až mierne žltú farbu. Výrobok nesmie obsahovať patogénne, podmienené patogenne mikroorganizmy a mikrobiálne toxíny.Zmes je porcovaná v sesťgramovom spotrebiteľskom balení.Nealkoholický nápoj v prášku s obsahom minerálnych látok a vitamínu C je určený na prípravu perlivého osviežujúceho a regeneračného nápoja, pričom koncentrácia...

Rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1155

Dátum: 08.05.1996

Autori: Krpejš Milan, Hrbotický Karel

MPK: A24C 5/39, A24C 5/28

Značky: rameno

Text:

...ktorom jeho umiestnenie umožňuje spracovávaťpulzujúcim tlakom už hotový tabakový povrazec.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom je schematicky znázornený tabakový mechanizmus s ramenomRameno 1 prestupuje vonkajší vzduchový okruh Q a vnútornývzduchový okruh 4. Rameno 1 je opatrené sústavou kladiek li, 14 a, 14 b, 140 a dráhou s prieduchmi opatrenými komorami g. Po kladkách14 a, 14 b,...

Reklamná tabuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1154

Dátum: 08.05.1996

Autor: Novák Štefan

MPK: G09F 15/00

Značky: reklamná, tabuľa

Text:

...potrebné výrabať pretlačací nástroj /hubicu/, ktoré je finančne nákladná a životnosť nástroja je obmedzená. Montáž vlastnej tabule je náročná, pretože lamely sa k nosným stĺpikom uchytavajú pomocou úpiniek skrutkami.Uvedené nedosta.ky oöstráňuje konštrukcia tabule podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že nosné stĺpiky budú upravené úchytkami pre postupne osadenie a upevnenie lamiel,ktoré budú výrobené tvarovaním z...

Zapojenie na reguláciu tlaku, hlavne v sekundárnom vykurovacom okruhu výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1153

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vršecký Pavel, Pawelka Petr

MPK: G05D 16/10

Značky: výmenníka, vykurovacom, tlaku, sekundárnom, hlavne, okruhu, zapojenie, reguláciu

Text:

...druhej prípojky. ktorá Je pripojená k odvodnej vetve eekundárneho vykurovacieho obvodu. Pri poklese tlaku v druhej ovládacei pripojke dôjde vplyvom vratného prvku k poeuvu pieeta a tým k otvoreniu druhého ventilu a k prepoieniuprivodnej a odvodnej vetvy sekundárneho vykurovacieho obvodu.Zapojenie podľa hlavneho nároku umožňuje opoľahlivo udržovaťtlak v odvodnej vetve snkundarneho vvkurovaoieho obvodu na požadovanej výške a podľa potrebv ľahko...

Reklamný panel s otočnými trojbokými hranolmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1152

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vandas Bohumíl, Adámek Pavel, Sidak Peter, Malík Jaroslav, Antušek Milan, Balej Zdeněk

MPK: G09F 11/02, G09F 11/10

Značky: panel, reklamný, hranolmi, trojbokými, otočnými

Text:

...rôzne režimy zmien obrazov naraz,po častiach, alebo- postupnou vlnou, s voľbou časových dľžok a priebehu vĺn podľa nastaveného programu. Centrálny počítač uskutočňuje automaticky diagnostiku systému a pri zistenej chybe V synchronizácii polohy jednotlivých otočných hranolov prevedie opravu polohy chybne orientovaných hranolov, prípadne celý systém vypne po dosiahnutí najoptimálnejšieho výsledku opravy. Systém má tiež možnosť centrálneho...

Viacramenný skladací svietnik

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1151

Dátum: 08.05.1996

Autor: Kubínyi Ivan

MPK: F21V 21/26

Značky: viacramenný, skládací, svietnik

Text:

...pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.1 rozložený skladací šesťramenný svietnik v bočnom pohľade pri vzostupnom usporiadaní ramien a obr. 2 pohľad zhora na šestramenný svietník so vzostupným usporiadanímViacramenný skladací svietník v príkladnom vyhotovení(obr.1) pozostáva zo stredového čapu Q, na ktorom sú uloženéotočne nad sebou ramená L, lg, lb, a 1 n, kde n je celé kladnéž 1 n majú tvar hranola soštvorcovým prierezom. Dolné...

Spojka na predĺženie hriadeľa priameho náhonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1150

Dátum: 08.05.1996

Autori: Šůs Václav, Heller Ota

MPK: B60K 17/02

Značky: spojka, priameho, predĺženie, hriadeľa, náhonu

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 pozdĺžny rez nosičom v osi hriadeľa priameho náhonu, ktorý má predlžovaci člen pevne spojený 5 maticou, predlžovaci člen opatrený vonkajším závitom je v detaile znázornený na obr. 2 a priečny rez vedený objimkou je znázornenýNosič Q je z jednej strany upevnený na prevodovej skrini Q a na protiľahlej strane je upevnené...

Plocha s reliéfnym typom reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1149

Dátum: 08.05.1996

Autor: Konečný Jiří

MPK: B32B 3/00, G09F 19/12

Značky: reklamy, typom, plocha, reliéfnym

Text:

...nákladného automobilu z PVC plachtoviny sa položia vystrihnuté prvky z rovnakého. účelne farebne odlišného materiálu, tvoriace reklamný text alebo obrázok podľa vopred dodanej predlohy, ktoré sa na základnú plochu v určenej polohe zafixujú. Zafixovanie sa uskutoční prilepenim prvku k základnej ploche lepidlom na báze tetrahydrofuranu, ktoré pri následnom zváraní znáša vysoké teploty bez straty svojej kvality.Fixovanie prvku je možné...

Spojka na spájanie profilovaných konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1148

Dátum: 08.05.1996

Autor: Freitag Jan

MPK: F16B 12/20

Značky: konštrukčných, profilovaných, prvkov, spojka, spájanie

Text:

...prierezu, v hornej polovici blokovacieho prvku 3 a v dolnej polovici § má otvor o priemere zodpovedajúcom valcovému drieku Q blokovacieho prvku 3. Blokovaci prvok A má situovanú excentrickú objimku 1 a v hlave Q má otvorteleso l polohovač Vo vnútri telesa l je uložený záves lg a zo§. strany polohovačov § sú v hornej polovici g a v dolnej polovici Q striedavo oproti sebe situované nárazníky 2. Záves lg má zo strany polohovačov § dva...

Kĺbová kontrolná tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1147

Dátum: 08.05.1996

Autori: Sedláček Jiří, Šanc Václav

MPK: E01B 7/02

Značky: kontrolná, kĺbová

Text:

...tyč podľa tohoto úžitkového vzoru je vyhotovená tak, že, je opatrená guľovými hlavicami umožňujúcimi tri stupne Voľnosti pohybu a jej pántik je upravený na pripojenie na stojinu jazyka, rovnako ako moderné čeľustové závery.Guľové hlavice sú samomazacie a preto nevyžadujú V priebehuprevádzky žiadnu údržbu a V porovnaní s doterajším vyhotovením súteda ekologicky nezávadné. Naviac sú vyhotovené tak, že sa vyznačujú nulovou mechanickou vôľou,...

Kĺbová pripevňovacia súprava elektromotorického prestavníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1146

Dátum: 08.05.1996

Autor: Sedláček Jiří

MPK: E01B 7/02

Značky: kĺbová, elektromotorického, prestavníka, pripevňovacia, súprava

Text:

...vacia súprava upevnená zvíeraoími doskami a hákovými skrutkami. Na zvieraciu dosku je izolovane pomocou izolačných vložiek upevnený svornik, s ktorého hlavou jeprostrednictvom guľového kĺbu spojené tiahlo pripevňovacej tyče, ukončené reguľovateľnou koncovkou. Vidlica reguľovateľnejkoncovk e s oená s ri evňovacim ásom omocou ča u,Y J P J P P P Pumožňujúceho vzájomný pohyb oboch dielov. Skriňa prestavnika sana kĺbovú ri evňovaciu sú ravu u...

Zariadenie na riadenie tlaku injektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1145

Dátum: 08.05.1996

Autori: Blažek Vratislav, Sikora Petr

MPK: F23L 17/16

Značky: tlaku, koksárenských, zariadenie, komor, injektáže, riadenie, obsadzovaní

Text:

...ktoré je pred potrubným rozvodom napojené na výtlačné potrubie, pričom výtlačné potrubie a/alebo odboćovacie potrubie je opatrené uzáverom, ktorý je opatrenýIné prednostné vyhotovenie zariadenia spočíva v tom, že prostriedok na reguláciu množstva injektážneho média je tvorený zariadením na reguláciu otáčok, ktoré je upravené na čerpadloPodstata cinnosti zariadenia na riadenie tlaku ínjektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr podľa...

Závrtný fixačný element

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1144

Dátum: 08.05.1996

Autor: Král Jozef

MPK: F16B 13/13

Značky: závrtný, element, fixačný

Text:

...rôzneho druhu. Vytvorením rozrušovacej odvádzacej medzery na stúpajúcej častí špirály a následne stúpajúci rezný element proces zavrtávania podstatne uľahčujú.Prehľad obrázkov na yýkresochNa priloženom vyobrazení obr.1 znázorňuje bočny pohľad na závrtný fixačný element V čiastočnom reze. Obr.2 znázorňuje pohľad zpredu na závrtný fixačný element a obr.3 znázorňuje čelný pohľad.Závrtný fixačný element l pozostáva z vonkajšej kužeľovitej časti...

Zariadenie na chladenie hnacieho ústrojenstva vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1143

Dátum: 08.05.1996

Autori: Fiala Bohumil, Bezděk Antonín

MPK: B60H 1/32

Značky: zariadenie, hnacieho, ústrojenstva, vozidla, chladenie

Text:

...pod kapotážou nadväzujúcou na kabínu vozidla. Vstup chladiaceho vzduchu ku chladi čom druhej skupiny je vytvorený v hornej časti kapotáže.zariadením podľa predloženého technického riešenia je možné u motorového vozidla docieliť vytvorenie tzv. studenej zóny, to je vstupu studeného vzduchu do všetkých chladičov ako pred motorom tak za kabínou a tzv. teplej zóny, to je oddelenie teplého vzduchu z chladičov, motoru a výfuku od sania do...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1142

Dátum: 08.05.1996

Autor: Chrobák Július

MPK: C02F 1/46

Značky: zariadenie, úpravu

Text:

...nezávadnéNa obr. 1 je schéma znázorňujúca Vzájomné zapojenie jednotlivých súčastí a komponentov, ktoré vytvárajú zariadenie naPríklad uskutočnenia technického riešeniaVstupnou súčasťou zariadenia na úpravu vody H 2 O deionizvaním je elektrokoagulátor g ako elektrozrážadlo, do ktorého je cez prietokomer 1 privádzaná pitná voda HZO vyhovujúca ČSN 75 7111. Elektrokoagulátor g je určený na zavedenie železa Fe, 3 získaného elektrochemickou...

Čistiace zariadenie k vysávaču uspôsobenému na odsávanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1141

Dátum: 08.05.1996

Autor: Preiner Rastislav

MPK: A47L 11/29

Značky: zariadenie, vysávaču, uspôsobenému, odsávanie, čistiace, kvapalín

Text:

...aj uvoľnenie nečistôt.Keďže pri samotnom čistení sa pracuje už iba s vodou, je čistiaca zmes vyplavená na povrch textílie a zároveň aj odsáva na. V čistenej ploche teda ostáva len minimálne množstvo vody, ktoré sa o krátky čas odparí.Prípravky na čistenie textílií sa vyznačujú veľkou penivostou. Tým, že nie sú nasávané čerpadlom (kde vzniká pena už V danom systéme a pri nastreknutí na textíliu), ale styčnou plochou čistiacej zmesi a...

Kryt optickej káblovej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1140

Dátum: 08.05.1996

Autor: Sivák Štefan

MPK: H01R 13/46

Značky: káblovej, spojky, optickej

Text:

...spojky pod vrohnou tvarovkou skrine krytu. Výstuha je dvojdielna, má tvar obdĺžnika a je vyrobená z uzavretého kovováho profilu. Je položená na spodnej tvarovke á svojim rozmerom vytvára (po zmontovani skrine krytu) rozperu medzi vrch nou a spodnou tvarovkou. Poloha optickej káblovej spojky jezabezpečená drotenou úpinkou na vrchnej časti výstuhy.Prehľad obrázkov na vkresoohTechnicke riešenie je bližšie objasnene na výkresoch. Obrázok 1...

Zariadenie na zvoz odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1139

Dátum: 08.05.1996

Autori: Šandera Dušan, Vícha Josef

MPK: B65F 3/04

Značky: zariadenie, odpadov

Text:

...sutiny. Ďalšou výhodou je, že V pripade Veľkoobjemového kontajneru oddeliteľného od lisovacej súpravy je možné tento plný kontajner odoslať napríklad vlakovou alebo inou dopravou na miesto určenia a k lisovacej súprave špeciálneho vozidla sa potom pripojí ďalší prázdny veľkoobjemový kontajner.Zariadením podľa tohoto technického riešenia sa dosiahne taká univerzálnosť vozidla, že jeden podvozok nahradí V uvedenom pripade štyri bežné doteraz...

Lopatkové koleso axiálneho ventilátora, zvlášť na chladenie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1138

Dátum: 08.05.1996

Autori: Gazda Jiří, Vávra Libor, Polách Vladislav

MPK: F01P 1/06, F01P 5/02

Značky: zvlášť, lopatkové, spalovacích, axiálneho, chladenie, ventilátora, koleso, motorov

Text:

...donáboja lopatkového kolesa, tak i do vnútorného obvodu zadnej rotačnej steny, ktorej vonkajší obvod je napojený na valcovitý obvodový prstenec V miestach medzi jeho predným a zadným čelom, pričom vonkajšie obvodové čelá rebier zvierajú s obvodovým valcovitým prstencom ostrý uhol.Z dôvodov vyrovnania pnutí v lopatkovom kolese je výhodné, ak je zadná rotačná stena medzi napojením vonkajších obvodových čiel rebier a valcovitým obvodovým...

Visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1137

Dátum: 08.05.1996

Autor: Žuchová Jana

MPK: E05B 67/18

Značky: tvarovaným, ovládacím, zámok, visiaci, kľúčom, radiálně, axiálně

Text:

...odstraňuje visiaci zámok s axiálne a radiálne tvarovaným ovládacím kľúčom podľa technického riešenia, zložený zo zhora uzatvoreného vonkajšieho krytu radiálneobopínajúceho teleso, V ktorom sú osadené dve ramená upevňovaciehočlena s aspoň jedným priečnym medzi ramenami orientovaným zárezom.Medzi oboma ramenami upevňovacieho člena je -umiestnená zostava viacerých na sebe umiestnených dolných vodiacich podložiek, horných vodiacich...

Kultivačné prostredie na určovanie toxických látok vo vodných roztokoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1136

Dátum: 08.05.1996

Autor: Nikš Milan

MPK: C12Q 1/02

Značky: kultivačné, určovanie, vodných, roztokoch, látok, prostredie, toxických

Text:

...a jednak v jeho póroch. Indikácia rastu sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi, s výhodou pomocou redox indikátora (napríklad soľ tetrazóliového farbiva). Mikroterčíky sa pred použitímVýhodou kultivačného prostredia podľa technickéhoriešenia je predovšetkých jednoduchosť, spočívajúca V nenáročnej príprave blokových zostáv testovacích terčíkov s vysokým počtom rôznych mikroorganizmov a následne V spoľahlivom a rýchlom určovaní toxických látok vo...

Univerzálne rýchloupínacie elementy prídavných koliesok na korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1135

Dátum: 08.05.1996

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/22

Značky: univerzálne, rýchloupínacie, přídavných, elementy, koliesok, korčule

Text:

...element - nosník s kolesom v priečnom rezeNa obr.2 je znázornený nosník pri pohľade zbokuNa obr.3 je pohľad na nosník zhoraNa obr.4 je znázornené upnutie brzdy o zadnú opierkuNa obr.5 sú znázornené rôzne riešenia profilov nosníka v mieste upnutia kolesaNa obr.6 sú znázornené riešenia profilu spojovacích častí nosníkaNa obr.7 je znázornené riešenie pružnej zvierky na upnutie nosníka o strednú časť nosného rámu korčuleNa obr.8 sú príklady...

Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1134

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vasiľ Pavol, Šitár Ľubomír, Madanský Jozef, Kluch Karol, Léder Andrej

MPK: H04B 3/54, H04B 13/00

Značky: prenos, zariadenie, napätia, údajov, vysokého, vedení

Text:

...modemu, s jedným vstupom loqického prepínača a s frekvenčným modulátorom a tiež s druhým vstupom frekvenčného modulátora,ktorého výstup je pripojený ku koncovému zosilňovaču. Ten je spojený s ďalším vstupom loqického prepinača.Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia umožňuje obojstranný prenos údajov priamo po kábloch vysokého napätia na frekvencii 50 až 150 kHz a tak umožňuje rýchly a operatívny zásah do prevádzky...

Zavlažovacia miska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1133

Dátum: 08.05.1996

Autor: Lebiš Petr

MPK: A01G 27/04

Značky: miska, zavlažovacia

Text:

...pohľad na zavlažovaciu misku podľa obr.l v pôdoryse so stiahnutou podlďmou doskou, obr.3 ten istý pohľad s vloženou podložnou doskou, obr.4 schematický pohľad na kruhovú zavlažovaciu misku s podložuou doskou v pôdoiyse, obr.5 scheinatický pohľad na štvorcovú zavlažovaciu misku s podložnou doskou v pôdoiyse, obr.6 príklad použitia obdĺžnikovejzavlažovacej misky pod klasickú kvetinovú debničku s rovnakou dĺžkou, obr.7 príkladpoužitia tej istej...

Výložník zváracieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1132

Dátum: 08.05.1996

Autor: Boroth Peter

MPK: B23K 37/02

Značky: zváracieho, zariadenia, výložník

Text:

...zvaracieho zariadenia sotočnou časťou v tvare priamky dvakrát lomenej pod tupým uhlom.Výložnik zváracieho zariadenia pozostáva zo stojanu g. upevneného na zdroji 1 zváracieho zariadenia, na ktorom je pomocou otočnej časti 3 uchytená rameno L, opatrené na jednej strane mechanizmom Q pre podávanie zváracieho drôtu a na protiľahlej strane protizávažim 3. Otočná časť g je na svojich koncoch opatrená čapmi Q, a 3. Čap 3, ktorým je uchytene rameno...

Filtračná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1131

Dátum: 08.05.1996

Autori: Trýzna Pavel, Formánek Zdeněk, Petříková Vlasta, Püschel Petr, Maloch Jan

MPK: C01B 37/00, B01D 39/10

Značky: látka, filtračná

Text:

...uvedené nedostatky rieši ñltračná látka podľa predloženého technického riešenia, obsahujúca zlúčeniny kremíka, hliníka, železa, vápnika a ďalších prvkov,vzniknutá spaľovaním uhlia pri teplote minimáhie 800 °C. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že ñltračná látka obsahuje minimálne 0,5 hmoüi. uhlíka,minimálne 3 hmotu. P 8303, maximálne 65 hmotu. SiO a minimálne l 5 hmotu.A 130 v sušine ajej koeficient rozpusmostí je minimáhie...

Uchytenie vnútorného vaku tanku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1130

Dátum: 08.05.1996

Autori: Krýsl Lubomír, Vaško Štefan

MPK: B65D 25/14

Značky: vnútorného, tanků, uchytenie

Text:

...vyhotovená z pružného plastického materiálu. Súčasne sa tým utesňuje vnútorný priestor tanku proti vonkajšej atmosfére, čo je rozhodujúce pri poškodení vaku. K takému poškodeniu môže dôjsť tak nesprávnouinštaláciou vaku ako aj jeho poškodením pred inštaláciou.Zvýšenie tesnosti vnútorného priestoru tanku zaisťuje tiežumiestnenie tesniaceho krúžku medzi nátrubok a prírubu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené...

Multiplikačné teliesko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1129

Dátum: 08.05.1996

Autor: Juriš Vladimír

MPK: D06F 35/00

Značky: multiplikačné, teliesko

Text:

...teliesok nahrádza účinok pracích prostriedkov s obsahom geosilikátov, pričom nepoškodzujú konštrukčné časti práčky, čim predlžujú ich životnosť a znižujú degradáciu vlákna bielizne.Pri aplikácii multiplikačných teliesok počas celého pracieho cyklu sa môže permanentne používať program s polovičnou náplňou vody, bez obmedzenia množstva pranej bielizne predpísanćho výrobcom, čím sa na jedno pranie ušetrí 10 až 20 1 vody, bez akéhokoľvek...