Zverejnene patenty 07.02.1996

Tvarovka alebo rúra z liatiny alebo ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 279301

Dátum: 07.02.1996

Autori: Hain Winfried, Marschall Klaus

MPK: F16L 58/14, E03C 1/12, F16L 55/02...

Značky: tvarovka, rúra, ocele, liatiny

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovka (1) alebo rúra má tvar oblúka alebo nátrubku. Na vnútornej stene (19) tvarovky (1) alebo rúry je nanesená hladká vrstva (18) s uzavretými bublinami (20), ktorá pozostáva zo smaltu obsahujúceho uzatvorené bubliny (20) pohlcujúce hluk a je aspoň 0,3 mm, výhodne asi 0,5 mm hrubá. Vo vrstve (18) smaltu uzavreté bubliny (20) sa líšia svojou veľkosťou a majú priemer až 0,12 mm. Pritom je výhodné také husté usporiadanie a rozdelenie...

Farmaceutický prostriedok proti vysokému krvnému tlaku a použitie účinných látok na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278918

Dátum: 07.02.1996

Autori: Müller Rita, Clozel Jean-paul, Osterrieder Wolfgang

MPK: A61K 31/415, A61K 31/235, A61K 31/55...

Značky: účinných, látok, farmaceutický, proti, přípravu, vysokému, prostriedok, použitie, krvnému, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok proti vysokému krvnému tlaku, obsahujúci 2-[2-[[3-(2-benzimidazolyl)propyl]-metylamino]etyl]-6-fluór-1,2,3,4- tetrahydro-1(-izopropyl-2(-naftylmetoxyacetát a 9(S)-[1(S)-etoxykarbonyl-3-fenylpropylamino]oktahydro-10-oxo-6H- pyridazo[1,2-a][1,2]diazepín-1(S)karboxylovú kyselinu v hmotnostnom pomere 100 : 1 až 1 : 1, vztiahnuté na voľné zásady, prípadne ich hydráty alebo farmaceuticky vhodné soli, vykazuje vyššie ako...

Polymérny kompozit na výrobu ortopedickej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278866

Dátum: 07.02.1996

Autori: Valent Mikuláš, Hrabinský Vladimír, Kišš Mikuláš, Jurík Ľudovít, Civáň Karol, Ďuriš Ladislav

MPK: B29D 31/50, A43B 13/02

Značky: kompozit, výrobu, polymérny, ortopedickej, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozit na báze polymérov alebo kopolymérov etylénu a korku je určený na výrobu ortopedickej obuvi. Tento materiál je elastický, ľahký, mäkký, umývateľný a dobre lepiteľný bežnými obuvníckymi lepidlami. Predmet vynálezu možno využiť na výrobu bežnej obuvi, na výrobu obkladových a podlahových dielov s korkovým vzhľadom a pod.

Vlečná náprava hlavne pre prípojné vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 278373

Dátum: 07.02.1996

Autor: Kolarov Marin

MPK: B60B 35/08

Značky: hlavne, vozidla, vlečná, náprava, přípojné

Zhrnutie / Anotácia:

Vlečná náprava, hlavne pre prípojné vozidlá, pozostáva najmä z nápravnice, ktorú tvorí základný U-profil (1), v ktorom medzi štyrmi pružiacimi gumovými elementmi (5) je axiálne uložený čap (4) s prierezom tvaru štvorca s konkávnymi stranami, pričom U-profil (1) je uzatvorený pomocným profilom (2) a spojenie profilov je tvorené pevným spojom.

Dosadacia podložka laboratórneho stojana-trojnožky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278168

Dátum: 07.02.1996

Autor: Tarhanič Ladislav

MPK: B01L 9/00

Značky: podložka, laboratórneho, dosadacia, stojana-trojnožky

Zhrnutie / Anotácia:

Podložka je tvorená kruhovou doskou (1), vybavenou uprostred kruhovým otvorom (2), umiestnenou na trojnožke, pričom priemer kruhovej dosky (1) je trojnásobkom priemeru kruhového otvoru (2) a hrúbka kruhovej dosky (1) je v pomere k jej priemeru 1 : 100.

Zariadenie na kontinuálne alebo semikontinuálne odlievanie kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278166

Dátum: 07.02.1996

Autori: Naess Harald, Sivertsen Jan

MPK: B22D 11/14

Značky: kovových, odlievanie, zariadenie, materiálov, kontinuálně, semikontinuálne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z odlievacej formy (1) so vstupom pre roztavený kov s vnútorným priestorom a výstupom, ďalej z prívodu vody na chladenie kovu, pričom vnútorný priestor je vybavený v určitej vzdialenosti do vstupného otvoru priepustným prstencom (20) pre olej a/alebo plyn, takže sa medzi kovom a stenou odlievacej formy (2) vytvára vrstva oleja a/alebo plynu a kov sa nedostáva do styku so stenou odlievacej formy pred svojim stuhnutím. Povrch...

Bis (hydroxymetyl)cyklobutylpuríny a -pyrimidíny, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278165

Dátum: 07.02.1996

Autori: Zahler Robert, Slusarchyk William

MPK: C07D 239/47, A61K 31/52, C07D 239/54...

Značky: přípravy, použitie, hydroxymetyl)cyklobutylpuríny, spôsob, pyrimidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(hydroxymetyl)cyklobutylpuríny a -pyrimidíny všeobecného vzorca I, v ktorom R1 znamená zodpovedajúci heterocyklický zvyšok, majú protivírusový účinok. Tieto zlúčeniny sa pripravia reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca II so zlúčeninou R1H, prípadne v chránenej forme, pričom P je chrániaca skupina a X je odštiepiteľná skupina.

Prostriedok na spomaľovanie rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278163

Dátum: 07.02.1996

Autori: Cooke Anson Richard, Manning David Treadway, Wheeler Thomas Neil, Cappy James Joseph, See Raymond Michael, Fritz Charles David

MPK: A01N 53/10, A01N 53/00, A01N 53/02...

Značky: prostriedok, rastu, rastlín, spomaľovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na spomaľovanie rastu rastlín, obsahuje ako účinnú zložku derivát kyseliny malónovej všeobecného vzorca I, kde R1 je vodík alebo alkylová skupina s 1 až 3 atómami uhlíka, Y1 a Y2 znamenajú vždy vodík alebo spoločne s priľahlým uhlíkom tvoria cyklopropánový alebo cyklobutánový kruh, R2 je kyslík alebo skupina NH, X je halogén, trifluórmetyl alebo metyl a n má hodnotu 0, 1, 2, alebo 3.

Zapojenie bezinduktorového generátora harmonického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278160

Dátum: 07.02.1996

Autor: Malý Petr

MPK: H03B 5/08, H03B 5/12

Značky: generátora, harmonického, bezinduktorového, zapojenie, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu. Medzi rezonančnú svorku (1) a zemniacu svorku (2) mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu je pripojený rezistor (R). Zemniaca svorka (2) mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu je pripojená na zemniacu svorku (3). Výstup (Uvýst) je medzi výstupnou svorkou (4) mutátora (5) transformujúceho kapacitu na dvojnú kapacitu a zemniacou svorkou (3).

Zariadenie na uzatváranie rany

Načítavanie...

Číslo patentu: 278157

Dátum: 07.02.1996

Autor: Kaessmann Hans-jürgen

MPK: A61B 17/08

Značky: zariadenie, uzatváranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené zipsom, ktorý je vzhľadom na rady uzatváracích členov (2) a málo rozťažné textilné nosné pásiky (1) vytvorený pružne a v stave spojenia s radmi uzatváracích členov (2), z polyesteru alebo polyamidu, odolný voči tlaku, pričom na spodnej strane, privrátenej k rane, sú na obidvoch stranách v odstupe od radov uzatváracích členov (2) usporiadané na textilných nosných pásikoch (1) rozperné pásiky (5) na vytvorenie voľného...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viac alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278156

Dátum: 07.02.1996

Autori: Dumain Andre, Havas Laszlo, Engel Jean

MPK: C08F 2/34, C08F 2/40, C08F 10/00...

Značky: kontinuálnej, polymerizácie, jedného, fáze, spôsob, alfa-olefínov, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna polymerizácia jedného alebo viac alfaolefínov s katalyzátorom na báze prechodných kovov sa uskutočňuje v reaktore majúcom fluidné a/alebo mechanicky miešané lôžko, pričom sa kontinuálne do reaktora zavádza veľmi malé množstvo retardérov účinnosti, všeobecne menšie než 0,1 ppm, prietokovou rýchlosťou, ktorá sa mení s časom tak, aby sa udržal v podstate konštantný buď obsah prechodných kovov v produkovanom polyméri, alebo...

Čistička štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278155

Dátum: 07.02.1996

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: lôžka, čistička, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička má rám, ktorý je uložený na podvozkoch (12) a ktorý je tvorený aspoň dvoma navzájom v kĺbe (7) okolo zvislej osi (6) kĺbu výkyvnými časťami (2, 3). Tie sú podopreté na koncoch a v mieste kĺbu (7) koľajovým podvozkom (12). Na prvej časti (2) rámu sa nachádza nekonečný dopravník a brázdiaca reťaz (18), ktorá je vedená v priečnej vodiacej dráhe (36) reťaze priečne k pozdĺžnemu smeru stroja pod na nadvihovanie koľaje je spojené s prvou...

Spôsob prípravy 2-substituovaných 4,6-dialkoxypyrimidínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278153

Dátum: 07.02.1996

Autori: Previdoli Felix, Escher André

MPK: C07D 239/52, C07D 239/42

Značky: přípravy, 2-substituovaných, 4,6-dialkoxypyrimidínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Východiskovou látkou v spôsobe prípravy 2-substituovaných 4,6-dialkoxypyrimidínov je kyanimidát všeobecného vzorca II. Tento kyanimidát sa cyklizuje halogenovodíkom za vzniku derivátu halogénpyrimidínu všeobecného vzorca III. Ten sa potom premení buď so zlúčeninou vzorca IV alebo s alkylamínom všeobecného vzorca V na konečný produkt všeobecného vzorca I.

Pneumatická spojka so zväčšeným kompresným priestorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278152

Dátum: 07.02.1996

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04, F16D 25/02

Značky: pneumatická, spojka, kompresným, zväčšeným, priestorom

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická spojka pozostáva z hnacieho telesa, poháňaného telesa, pneumatických elementov a prídavnej pneumatickej komory a má najmenej dva proti sebe zaradené pneumatické elementy (5), ktoré sú vzájomne pevne prepojené prídavnou pneumatickou komorou (6). Vzájomné pevné prepojenie prídavnej pneumatickej komory (6) s pneumatickými elementmi (5) je vytvorené medzi ich spodnými časťami (7).

Spôsob výroby dialkyl- alebo difenylditiofosfínových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278150

Dátum: 07.02.1996

Autor: Mirviss Stanley Burton

MPK: C07F 9/165

Značky: výroby, difenylditiofosfínových, dialkyl, spôsob, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje reakciou sulfidu fosforečného s hydroxyzlúčeninou zvolenou zo súboru zahŕňajúceho alkanoly s 1 až 8 atómami uhlíka a fenol, v prítomnosti organosulfurhalogenidového katalyzátoru pre túto reakciu zvoleného zo súboru zahŕňajúceho sulfóniumhalogenidy, sulfoxóniumhalogenidy a polymérne organosulfurhalogenidy, pričom organické zvyšky týchto organosulfurhalogenidov obsahujú 1 až 6 atómov uhlíka.

Enoletér amidu kyseliny 1,1-dioxo-6-chlór-4-hydroxy-2-metyl-N-(2-pyridyl)-2H-tieno(2,3-e)-1,2- tiazín-3-karboxylovej, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278141

Dátum: 07.02.1996

Autori: Ferber Hubert Peter, Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: A61K 31/54, C07D 513/04

Značky: enoletér, kyseliny, výroby, prostriedok, spôsob, farmaceutický, amidů, tiazín-3-karboxylovej, 1,1-dioxo-6-chlór-4-hydroxy-2-metyl-n-(2-pyridyl)-2h-tieno(2,3-e)-1,2

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca I sa pripravuje zo zodpovedajúceho 4-hydroxyderivátu-chlórtenoxicamu pridaním aspoň jedného ekvivalentu bázy s obsahom alkalického kovu, výhodne 3- až 4-násobného prebytku tejto bázy v polárnom aprotickom rozpúšťadle, inertnom za reakčných podmienok, pri teplote miestnosti až teplote varu reakčného rozpúšťadla pod spätným chladičom, pričom vzniknutá soľ sa súčasne uvádza do reakcie so zlúčeninou vzorca IIIa, na...

Karbotioáty androstanu a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278140

Dátum: 07.02.1996

Autori: Laing Stuart Bruce, Williamson Christopher, Phillips Gordon Hanley, Bain Brian Macdonald, Steeples Ian Philip

MPK: C07J 31/00

Značky: karbotioáty, obsahom, farmaceutické, prostriedky, androstanu

Zhrnutie / Anotácia:

Karbotioáty androstanu všeobecného vzorca I, kde R1 znamená fluór-, chlór- alebo brómmetylovú skupinu alebo 2'-fluóretylovú skupinu, R2 znamená skupinu COR6, kde R6 znamená C1-3alkylovú skupinu alebo OR2 a R3 spolu tvoria 16alfa 17alfa-izopropylidéndioxy skupinu, R3 znamená atóm vodíka, metylovú skupinu, ktorá môže byť tak v alfa ako aj v beta polohe alebo metylénovú skupinu, R4 znamená atóm vodíka, chlóru alebo fluóru, R5 znamená atóm vodíka...

Spôsob rozmnožovania Magnolie soulangeovej metódou in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 278139

Dátum: 07.02.1996

Autor: Kamenická Aurélia

MPK: A01H 4/00

Značky: vitro, soulangeovej, magnolie, metodou, rozmnožovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu rozmnožovania Magnolie soulangeovej (Magnolia soulangiana Soul. Bod.) metódou in vitro, v aseptických podmienkach, z explantátov odobratých z dospelých drevín. Primárne explantáty (púčiky, apexy, nodálne segmenty ap.) sa po sterilizácii kultivujú na modifikovaných kultivačných médiách spevnených agarom a s pridaním regulátorov rastu a aktívneho uhlia.

Jednorazová plastová injekčná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278138

Dátum: 07.02.1996

Autori: Adorján András, Dávid Csaba

MPK: A61M 5/315, A61M 5/28

Značky: jednorázová, injekčná, plastová, striekačka

Zhrnutie / Anotácia:

Striekačka pozostáva zo štyroch základných častí, dutého rotačného valca (1), piesta (2), piestnice (3) a uzatváracieho klobúčika (4). Dutý rotačný valec (1) má na jednej strane dno, z ktorého zvonka vystupuje kužeľový nadstavec (11) na nasadenie injekčnej ihly a na druhej strane je uzavretý uzatváracím klobúčikom (4) s dvoma valcovitými stenami (42, 43) usporiadanými sústredne s osou dutého rotačného valca (1), pričom vonkajšia valcovitá stena...

Derivát tripeptidu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278137

Dátum: 07.02.1996

Autori: Sasagawa Takashi, Tsukamoto Masatoshi, Takeyama Kunihiko, Nishimura Kazuya, Hosoki Kanoo, Sawayama Tadahiro

MPK: A61K 38/55, C07K 5/08, C07K 5/02...

Značky: farmaceutický, ktorý, obsahuje, spôsob, derivát, tripeptidů, přípravy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát tripeptidu všeobecného vzorca I, kde znamená R1 C4-6 cykloalkylovú skupinu, cyklohexyl (C1-2)alkylovú skupinu, fenylovú skupinu alebo fenyl(C1-2)alkylovú skupinu, pričom benzénové jadro je prípadne substituované 1 až 3 substituentmi zo súboru zahrňujúceho halogén, metyl, metoxy, fenyl, metyléndioxy, amino a hydroxy, ďalej naftylovú skupinu alebo naftyl (C1-2) alkylovú skupinu, pričom naftalénový kruh je prípadne substituovaný...

Spôsob dokumentovania a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278134

Dátum: 07.02.1996

Autori: Kamsties Klaus Dieter, Fraas Karl-christian, Lockau Juergen

MPK: G01C 11/06, G01C 11/02, G01C 11/00...

Značky: zariadenie, dokumentovania, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri vytváraní dokumentácie sa zariadenie alebo jeho diel vyfotografuje najmenej z dvoch smerov fotoaparátom (1), ktorý má pred rovinou filmu meraciu mriežku (1a). Fotografie (A) sa digitalizujú a vyhodnocujú metódou CAD. Na priestorové znázornenie zariadenia sa oddelene pre jednotlivé diely určia ich osi a z priebehu týchto osí sa metódou CAD vytvorí priestorový obraz alebo tiež model (C) zariadenia. Pred CAD-zariadením je predradená...

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278132

Dátum: 07.02.1996

Autori: Macho Vendelín, Kráľ Bohumil, Micka Miloň, Kováč Miroslav, Komora Ladislav, Surová Silvia

MPK: C08F 214/06, C08F 220/10

Značky: kopolymerů, spôsob, vinylchloridu, suspenzného, výroby, modifikovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby modifikovaného suspenzného kopolyméru na báze vinylchlorid-akrylátového kopolyméru s alkylom s počtom uhlíkov 2 až 20, vhodného hlavne do vnútorne mäkčených výrobkov, sa uskutočňuje emulznou homopolymerizáciou alkylakrylátu alebo kopolymerizáciou zmesi alkylakrylátov, prípadne s iným komonomérom, za prítomnosti emulgátora, vodorozpustného iniciátora a prípadne pomocných látok, s následnou suspenznou štatistickou ako aj očkovanou...

4-(3-Substituované amino-2-hydroxypropoxy)-3-(propoxymetyl) acetofenóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278125

Dátum: 07.02.1996

Autori: Račanská Eva, Borovanský Alois, Čižmárik Jozef, Hücklová Monika, Čižmáriková Ružena

MPK: C07C 217/36, C07C 215/08, C07C 217/04...

Značky: acetofenóny, 4-(3-substituované, amino-2-hydroxypropoxy)-3-(propoxymetyl

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde R znamená propylamino, butylamino, cyklohexylamino, fenyletylamino, piperidino, morfolino, 1-pyrolidinyl. Spôsob prípravy spočíva v tom, že reaguje 4-(3-bróm-2-hydroxy-propoxymetyl) fenylmetylketón s nadbytkom amínu vo vodnom prostredí pri laboratórnej teplote. Z farmakologického hodnotenia vybraných látok vyplynulo, že vykazujú antilizoprenalínovú aktivitu na izolovaných predsieňach morčiat a...

4-(3-substituované amino-2-hydroxypropoxy)-3-(propoxymetyl)propiofenóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278124

Dátum: 07.02.1996

Autori: Tůmová Ingrid, Čižmáriková Ružena

MPK: C07C 217/36, C07C 217/04, C07C 215/08...

Značky: amino-2-hydroxypropoxy)-3-(propoxymetyl)propiofenóny, 4-(3-substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde R znamená propylamino, butylamino, cyklohexylamino, fenyletylamino, piperidino, morfolino, 1-pyrolidinyl, dietylamino. Spôsob prípravy spočíva v tom, že reaguje 4-(3-bróm-2-hydroxypropoxymetyl) fenylmetylketón s nadbytkom amínu vo vodnom prostredí pri laboratórnej teplote. Využitie týchto látok môže byť v oblasti biologicky aktívnych látok ako potenciálne beta-adrenolytiká a lebo antiarytmiká.

Trvanlivé pečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1095

Dátum: 07.02.1996

Autor: Čupka Milan

MPK: A21D 13/08

Značky: pečivo, trvanlivé

Text:

...pripravené pečivo je jemné, krehké , má prirodzenú vôňu a chut a tieto jeho vlastnosti sa ani po dlhšej dobe nemenia. svojimi senzorickými vlastnosćamiPripraví sa cesto z 59,95 hmotn. múky T-512, 0,60 hmotn. laktorexu 17 k, čo je špeciálny mliečny produkt používaný v potravinárstve, 0,72 hmotn. nemeckého droždia,1,8 hmotn. cukru, 0,96 hmotn. soli, 8,99 hmotn. margarínu a 26,98 hmotn. vody.Cesto sa spracuje zmiešaním uvedených...

Zariadenie na odber vody z hladiny nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1094

Dátum: 07.02.1996

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 1/40

Značky: zariadenie, odber, nádrže, hladiny

Text:

...tvarovke s hrdlom je voľne otočné aâ l ponorného čerpadla je za vnikaniu kalu do priestoru komory bránené pryžovým tesniacim krúžkom prírubovej tvarovky ą s hrdlom. Koniec pohyblivého ramena § je zaistený proti vysunutiu z prírubovej tvarovky Q s hrdlom klinkom ll. Na uľahčenie montáže je v stene komory L ponorného čerpadla vytvorený vodotesne uzavretý manipulačný otvor §. Pohyblivé rameno § je obvykle vyrobené z polypropylénovej rürky s...

Zmes na výrobu liatej podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1093

Dátum: 07.02.1996

Autor: Dzielava Ľudovít

MPK: C04B 14/04, E04F 15/12

Značky: liatej, výrobu, podlahy

Text:

...na výrobu liatej podlahy podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spoči. va v- tom, že okrem epoxidovej alebo polyuretánovej živice, pigmentov, plniv a iných zložiek, t.j. okrem všetkých zložiekbežne obsiahnutých v štandardných zmesiach, obsahuje zmes aj 7 až 25 hmot. homogénne dispergovaných častíc o veľkosti od 0,1 m do 0,1 mm z nerastu na báze kyslićníka kremićitého SiO 2. Uvedené častice sú pripravené mletím nerastu na báze...

Puzdro na pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1092

Dátum: 07.02.1996

Autori: Cinko Gustav, Benamane Kemal

MPK: F41C 33/02

Značky: puzdro, pištoľ

Text:

...riešenia obr. 3 je schema tický pohľad na prednú stranu puzdra s naznaćeným obrysom zasunutej pištole.Puzdro l na pištoľ lg podľa obr. 1, 2 a 3 je zhotovené z niekoľkých kusov kože, ktoré sú zlepené a prešité do koneć ného tvaru puzdra 1 tvarovaného tak, aby puzdro l pri zasunu tej pištoli lg zakrývalo spúšt pištole lg (viď obr. 3). Na prednej strane Q je našité predné zosilnenie ll a na zadnejNa prednej strane Q je v puzdre 1...

Krieda najmä na písanie a značenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1091

Dátum: 07.02.1996

Autor: Micenko Vladimír

MPK: B43K 19/00

Značky: písanie, značenie, krieda, najmä

Text:

...aj na premenlivú vlhkost okolitej atmosféry nie je možné, ale jej finálny objem je daný použitou technológiou výroby kriedy popisanej v priklade technického riešenia.V praxi vyzerá postup zhotovenia kriedy na pisanie a značenie nasledovne .do vhodného technologického priestoru sa postupne v bezprostrednom časovom slede pridávajú tieto komponenty modelárska sadra, destilovaná voda, špecifické tužidlo,pripadne aj požadované farbivo - podla...

Zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín, najmä pre nádrže čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1090

Dátum: 07.02.1996

Autor: Brdečka František

MPK: C02F 1/74

Značky: čistiarní, zariadenie, prevzdušňovanie, odpadových, nádrže, kvapalín, najmä

Text:

...ak dľžka manipulačných prostriedkov je väčšia alebo sa rovná vzdialenosti medzi miestom ich osadenia na okraji nádrže a miestom pripevnenia manipulačného prostriedku k rúrke osadenej na dne nádrže..l, Rúrku je možné pritom vybaviť oporami pre dosadnutie na dno nádrže. Rúrka teda môže byť bez kotvenia položená na dne nádrže,na ktorom leží prostredníctvom podpier.Pre nádrže s nerovným dnom je výhodné, ak dľžka manipulačných prostriedkov...

Otočný trojboký hranol reklamného panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1089

Dátum: 07.02.1996

Autori: Horňák Ján, Androvič Juraj

MPK: G09F 11/02

Značky: reklamného, otočný, trojboký, panelu, hranol

Text:

...sú zhotovené bud z pružnej ocele alebo teflónu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na obr. ., ktorýznázorňuje rez zostaveného rozoberateľného trojbokého hranola.Obr. znázorňuje otočný trojboký hranol reklamného panelu, ktorého jadro § a reklamné steny g sú zhotovené z ľahkých hliníkových zliatín a perká 3 sú zhotovené z teflónu.Jadro à je vyprofilované tak, aby vytváralo tri oválnestyčné plochy 3 pre otáčaciu...

Zariadenie na výrobu sklosilikátových dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1088

Dátum: 07.02.1996

Autori: Juras Vítězslav, Kohút Josef

MPK: C03B 19/06, C03B 29/08, C03B 35/14...

Značky: sklosilikátových, dosiek, výrobu, zariadenie

Text:

...slinutých sklosilikátových dosiek 2 foriem a jednak na ich uloženie na expedičný prostriedok.Takto vytvoreným zariadením možno zmechanizovat, prípadne zautomatizovat, výrobu sklosilikátových dosiek, včítane dávkovania kremičitého piesku i drveného skla, priechodu foriem spekania pecou, vyberania hotových sklosilikátových dosiek z foriem a následného návratu prázdnych foriem na nové naplnenie. Zariadenie podľa technického riešenia je...

Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1087

Dátum: 07.02.1996

Autor: Sokol Ján

MPK: F01K 17/00, F01K 27/00

Značky: tepla, zariadenie, elektrickej, výrobu, energie

Text:

...oleja vyrába elektrická energia, pričom vznikajúce spaliny predstavujú odpadnê teplo do 500 °C. Spaliny prechádzajú do spalinovêho kotla, v ktorom sa vyráb vysokotlaková para a nízkotlaková para. V parnej kondenzačnej turbíne sa vysokotlaková para zůžitkuje na výrobu ďalšej-2 elektrickej energie. vo výmenníku tepla sa nízkotlaková para využije na výrobu horúcej vody pre vykurovanie bytov odbera teľov. Zariadenie podľa tohto riešenia je...

Guľový čap ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1086

Dátum: 07.02.1996

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/06

Značky: tažného, zariadenia, guĺový

Text:

...nosný čap, pričom sám excenter je odľahčený. Poistný kolik umiestnený až za excentromumožňuje použiť krátku nasadzovaciu plôšku,takže v mieste najväčšieho namáhania nie je prierez ničím zosla~ bený. Upinaci mechanizmus v dolnej časti zabraňuje prieniku vody do uloženia guľového čapu.Prehľad obrázkov na výkreseKonkrétny priklad vyhotoveniaguľového čapu ťažného zariadeniapodľa tohoto úžitkového vzoru je znázornený na pripojenom...

Guľový čap ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1085

Dátum: 07.02.1996

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/06

Značky: guĺový, tažného, zariadenia

Text:

...úžitkového vzoru je znázornený na pripojenom výkrese,kde obr. l predstavuje čiastočný nárysný rez zmontovaným guľovýmčapom a obr. 2 čiastočný pôdorysný rez nosným püzdrom.Driek lg guľového čapu je ohnutý V uhleeĺ, ktorý je 900. Na vonkajšom, dohora smerujúcom konci je opatrený guľovou hlavicou li. Skrutkovanim.na vnútornom konci je spojený s nosným púzdrom l pevne upevneným na ťažnom zariadení É. Vnútorná podstava válcového drieku l§...

Podpera rúk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1084

Dátum: 07.02.1996

Autori: Kubec Petr, Fajt Pavel, Peňáz Jozef

MPK: A61G 13/12, A61G 15/12

Značky: podpera

Text:

...litotrípsiu spodperou rúk na uroloqické vyšetrenie na jeho ľavej strane. Príklad uskutočneniaZariadenie E 5 extrakorpolárnu lítotripsiu v pracovnej polohe podľa obr. 1, má na stojane ł umiestnené na čape Q otočné rameno g s neznázorneným röntgenovým zameriavaním na jeho konci. Na otočnom čape Q je tiež usporiadaná úložná doska 3 s prídavnými doskami §. Pod úložnou doskou g pri jej prednej dlhšej strane je umiestnený generátor Q...

Okenné krídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1083

Dátum: 07.02.1996

Autor: Parimucha Milan

MPK: E06B 3/26

Značky: okenné, krídlo

Text:

...pod úroveň rámu, pŕičüm priesçor mwüzi hlavou apcjovacej skrutky a čalnüuvmnkajšnu plüchuu je vyplnü drüväným kc 1 íhnm V tumtn príasú üutyämvê plüchy 5 PDjünÉ vüüavndmrným íepidlüm.Výhüdüu tühüta rieännia ja možnmäť použitia půvuünáhüskla, zachovanie pôvodného architehtanickéhü riešenia sknaale hlavné výhody EÚ vo zvýšení tepelnoizulačnýc bez výrazných nákladov spojených 5 minimalnüu prácnnsťmu, použitým materiálom a nízkou cenou.Na...

Tenkostenný nosník pre ľahké najmä stavebné konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1082

Dátum: 07.02.1996

Autor: Filip-bujnáček Milan

MPK: E04C 3/20

Značky: ľahké, najmä, konštrukcie, tenkostěnný, nosník, stavebné

Text:

....riešenia V porovnaní s tenkostennými nosníkmigpriehradovehotypu s -delenouvýstuhou má lepšie statické prierezové hodnoty.Ťechnicke riešenie bude bližšie objasoene na výkrese, kde obr. 1 znázorňuje priestorové usporiadanie tenkostenneho nosnika. obr. 7 znázorňuje tenkostenný nosník v priečnom reze a obr. 3n xnázorňuje tenkostenný nosník v pozdĺžnom reze.Tenkpstenný nosník pre ľahká, najmä stavebne konštrukcie je tvoreoý 2 dvoch rovnakých...

Pružný spoj líniového diela

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1081

Dátum: 07.02.1996

Autor: Pavlík Libor

MPK: B63B 17/02

Značky: liniového, diela, pružný

Text:

...závitom, takže majú g schopnosť meniť svojuĺžku.Pružný spoj sa skladá z nérazníkovéno ložiska /gumeného resp. inéno pružného materiálu/ valcového tvaru, valcových lôžok vytvorených v telese plavidla 8 zo spínacích kotiev s otvormi, ktoré slúžia na zavesenie nékov skrutiek. Spínacie skrutky sa zavesia do otvorov spínacích kotiev tak, aby bolo možné vložiť nárazníkové ložisko do vélcových lôžok. Po vložení nárazníkového ložiska zopneme plavidla...

Rúrka výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1080

Dátum: 07.02.1996

Autor: Dokonal Jindřich

MPK: F28F 1/40

Značky: rúrka, výmenníka

Text:

...rovnej rúrky s kovovým pásikom, ktorý tvori intenzifikačnú vložku, vrátane jeho zavedenia do rúrky je časovo aj finančne nenáročné. Súčasne zaisťuje žiadúce vírenie média, čim sa preukazateľne zlepší účinnosť výmennika.Rúrka podľa predmetného úžitkového vzoru môže sa použiť nielen v nových výmenníkoch, ale aj vo výmenníkoch, ktoré sú V prevádzke, u ktorých sa do rovných teplovýmenných rúrok,napr. pri pravidelnej údržbe, oprave alebo...