Archív za 1995 rok

Strana 8

Spôsob prenosu nameraných dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 280398

Dátum: 14.09.1995

Autor: Ziegler Horst

MPK: G08C 15/00

Značky: přenosu, nameraných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob diaľkového odčítania väčšieho počtu meracích jednotiek (10) sa vykonáva rádiovým prenosom na jedinej pracovnej frekvencii. Rôzne meracie jednotky (10) vysielajú svoje záznamy v náhodne vopred stanovených časových okienkach malej šírky do vyhodnocovacej jednotky (16). Týmto spôsobom je umožnené jednoduché vyhotovenie meracích jednotiek (10), ktoré sú veľmi dlhý čas napájané batériami (28) s dlhou životnosťou.

Zariadenie na háčkovanie textilného pásu na osnovnom pletacom stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 280346

Dátum: 14.09.1995

Autori: Schülein Fritz, Berger Johann

MPK: D04B 25/08

Značky: stroji, pásu, pletacom, zariadenie, osnovnom, háčkovanie, textilného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na háčkovanie textilného pásu (8) na osnovnom pletacom stroji má háčkovacie ihly (4), ktoré sú upnuté v ihlovom lôžku (2) a sú s ním pohyblivé dopredu a dozadu, s kladúcim zariadením (20) na sústavy osnovných nití (22) s kladúcim prístrojom (29), pohyblivým dopredu a dozadu a prestaviteľným do strán, s nosičmi na súpravy kladúcich ihiel (26) osnovných nití a s predným alebo zadným kladúcim zariadením (30v, 30h) útkových nití. Na...

Vrhací prstenec s kontrolovanou separáciou segmentov na podkalibrové projektily

Načítavanie...

Číslo patentu: 280301

Dátum: 14.09.1995

Autor: Sauvestre Jean-claude

MPK: F42B 14/06

Značky: segmentov, projektily, kontrolovanou, vrhací, separáciou, podkalibrové, prstenec

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vrhacieho prstenca s kontrolovanou separáciou segmentov, ktoré sú usporiadané na podkalibrovom projektile. V zadnej časti prstenca je upravená stena, ktorá spolu s plochou podkalibrového projektilu (4) vytvára vnútornú kruhovitú komoru (13) oddelenú od pohonného zariadenia deformovateľnou alebo rozbiteľnou priehradkou (12). Priehradka (12) je v určitej časti stenčená alebo opatrená drážkou tak, aby sa vytvorilo oslabenie. Ďalej...

Amorfná pevná forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyl-tris-(3,3', 5,5'tetra-terc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280256

Dátum: 14.09.1995

Autori: Pastor Stephen, Shum Sai

MPK: C08K 5/527, C07F 9/145, C07F 9/141...

Značky: organickým, zmesí, použitie, amorfná, fosfitu, spôsob, pevná, 2''-nitrilo[trietyl-tris-(3,3, 2,2, výroby, materiálom, forma, 5,5'tetra-terc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa amorfná pevná forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris-(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl)fosfitu], spôsob jej výroby a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidačnému, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Jednoklonná alfa-kryštalická forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyltris(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280212

Dátum: 14.09.1995

Autori: Odorisio Paul Angelo, Pastor Stephen Daniel, Shum Sai

MPK: C07F 9/6574, C08K 5/527

Značky: fosfitu, organickým, 2''-nitrilo[trietyltris(3,3, forma, materiálom, výroby, spôsob, 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, alfa-kryštalická, jednoklonná, 2,2, použitie, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa jednoklonná alfa-kryštalická forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3',5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl- 2,2'-diyl)fosfitu], spôsob výroby tejto modifikácie a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidatívnemu, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 280200

Dátum: 14.09.1995

Autor: Zambelli Franz

MPK: E04D 3/362, E04D 3/363

Značky: strešná, krytina

Zhrnutie / Anotácia:

Krytina, prípadne obloženie stien, je vytvorená z vedľa seba usporiadaných plechových pásov (3, 4), ktoré sú pozdĺž svojich pozdĺžnych okrajov opatrené dohora vyčnievajúcimi, prostredníctvom výstužných vrubov vytvorených, hlavových častí opatrených, pozdĺžnymi rebrami (1, 2). Na nosnej konštrukcii (6) sú zaistiteľné prostredníctvom hákových držiakov, pričom pozdĺžne rebrá (1, 2) bezprostredne susediacich plechových pásov (3, 4) sa čiastočne...

Potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280135

Dátum: 14.09.1995

Autori: Perry Michael Robert, Wykes Katharine Anne

MPK: F16K 17/16

Značky: potrubie

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubie (1) na dopravu tuhnúceho roztoku celulózy vo vodnom organickom rozpúšťadle je vybavené aspoň jedným bezpečnostným tlakovým zariadením, tvoreným vyraziteľným kotúčom (11), premiestniteľným účinkom tlaku na zhotovenie ventilačného otvoru v potrubí (1), pričom potrubie (1) je vybavené odbočkou (2) a vyraziteľný kotúč (11) je inštalovaný v tejto odbočke (2), pričom aspoň časť plochy tlakom premiestniteľného vyraziteľného kotúča (11) je...

Ochutený nízkotučný potravinový výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280123

Dátum: 14.09.1995

Autor: Bot David Simon Maria

MPK: A23D 7/00, A23L 1/226

Značky: nízkotučný, výrobok, potravinový, ochutený

Zhrnutie / Anotácia:

Potravinový výrobok, ktorý obsahuje najviac 4 % hmotnostné tuku a najmenej 50 % hmotnostných vody a ktorý má chuťový účinok porovnateľný s účinkom ekvivalentných produktov s vyšším obsahom tuku, obsahuje 0,02 až 2 ppm 5-dekanolidu a/alebo 0,01 až 1 ppm 5-dodekanolidu a 0,5 až 40 ppm diacetylu.

Spôsob výberového zníženia obsahu oxidu dusíka vo výfukových plynoch pecí a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280044

Dátum: 14.09.1995

Autor: Hundebol Soren

MPK: B01D 53/34

Značky: oxidů, zariadenie, obsahu, zníženia, výfukových, vykonávanie, dusíka, spôsob, plynoch, výběrového, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob využíva kvapalnú zmes na zníženie obsahu oxidu dusíka, NO, vo výfukových plynoch. Podľa opísaného postupu sa zmes čpavku a vody rozptyľuje vo výfukových plynoch. Čpavok a voda sú miešané v mieste (11) pred vstreknutím do výmenníka tepla (13) tak, že čpavok je dávkovaný do rovnomerného prúdu vody. Tým sa dosahuje lacné a účinné odstránenie obsahu NO z výfukových plynov.

Trojklonná beta-kryštalická forma 2,2′, 2”-nitrilo[trietyl-tris(3,3', 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl) fosfitu], spôsob jej výroby, jej použitie, a jej zmesi s organickým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279945

Dátum: 14.09.1995

Autori: Shum Sai, Pastor Stephen

MPK: C09K 15/32, C08K 5/527, C07F 9/6574...

Značky: beta-kryštalická, zmesí, forma, použitie, 2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3, spôsob, 5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl-2,2'-diyl, fosfitu, trojklonná, materiálom, 2,2, výroby, organickým

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa trojklonná beta-kryštalická forma 2,2',2''-nitrilo[trietyl-tris(3,3',5,5'-tetraterc.butyl-1,1'-bifenyl- 2,2'-diyl)fosfitu], spôsob výroby tejto modifikácie a jej použitie na stabilizáciu organických materiálov proti oxidatívnemu, tepelnému alebo svetlom indukovanému odbúravaniu.

Zasúvací objímkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 279881

Dátum: 14.09.1995

Autor: Meyer Siegfried

MPK: F16L 21/03, E03F 3/04

Značky: objímkový, zasúvací

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa objímkový spoj, ktorý je určený najmä na betónové rúry a má do objímky, prípadne do hrdla rúry, vložené tesnenie (3), ktoré má jedinú dutinu (8) prebiehajúcu pozdĺžne v smere osi rúry a ďalej má tesnenie (3) v dutine (8) v smere obvodu rúr (1, 2) obojstranne vzhľadom na os dutiny (8), k nej smerujúce rebrá (9, 10), ktoré v smere osi rúr (1, 2) majú taký vzájomný odstup, že pri zasunutí prvej rúry (1) do objímky, prípadne do hrdla...

Injekčná striekačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279863

Dátum: 14.09.1995

Autor: Higashikawa Tetsuro

MPK: A61M 5/28, A61M 5/19, A61M 5/00...

Značky: injekčná, striekačka

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčná striekačka vhodná na podávanie súčasne viacerých liečiv alebo roztokov tuhých liečiv pozostáva z valca, ktorý má spojovaciu časť na injekčnú ihlu na jednom konci a otvor na druhom konci, a piest na vloženie do tohto otvoru. Medzi spojovacou časťou a piestom (24, 104, 304, 565) vnútri valca (21, 101, 201, 301, 401, 521, 551, 561, 591) je klzne uložená aspoň jedna priehradka (31, 32, 111, 112, 212, 311, 312, 412, 524, 554, 556, 564, 566,...

Profilutvorné reverzibilné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279806

Dátum: 14.09.1995

Autor: Mihály Ondrej

MPK: B66F 1/06, B66F 9/07

Značky: profilutvorné, reverzibilné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z nosného profilu (8), ktorý je tvorený aspoň tromi profilotvornými pásmi (1) opatrenými po svojich okrajoch striedavo zubmi (11) a vybraniami (12), ktorými susedné profilotvorné pásy (1) navzájom do seba zapadajú a aspoň tromi fixačnými pásmi (2), ktoré svojimi výstupkami (21) striedavo proti sebe vytvorenými po okrajoch fixačných pásov (2) zapadajú do fixačných otvorov (13) prekrížených zubov (11) susedných...

Blokovacie zariadenie spojovacích uzlov lešenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279745

Dátum: 14.09.1995

Autori: Peronnier André, Tonnard Claude

MPK: E04G 7/30, E04G 7/06, E04G 7/24...

Značky: lešenia, spojovacích, uzlov, zariadenie, blokovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má koncový okraj (6, 6') sploštený, pričom klin (11) je tvorený plochým telesom upraveným do tvaru písmena "U", ktorého každé paralelné rameno (12) je usporiadané pri jednej zo strán splošteného okraja (6, 6') rúrkového prvku (5, 5') tak, že obidve aktívne steny klina (11) sú privrátené k vonkajšej ploche (3) objímky, vidlice a krúžku (2), pričom medzi klinom a splošteným okrajom (6, 6') rúrkového typu (5, 5') je usporiadané...

Zariadenie na plynulú výrobu doskového výrobku z polyuretánovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279694

Dátum: 14.09.1995

Autori: Evers Robertus Hendrikus, Mortelmans Rudi, Pauw Hendrik, Blackwell Brian James

MPK: B29C 44/46

Značky: zariadenie, výrobu, polyuretánovej, plynulú, výrobků, doskového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plynulú výrobu doskového výrobku z polyuretánovej peny sa skladá z dopravných prostriedkov (1), zmiešavacej hlavy (51) a prostriedkov (6) na vytlačovanie reakčnej zmesi zo zmiešavacej hlavy (51) na dopravné prostriedky (1). Zariadenie sa ďalej skladá zo spúšťacej dosky (7), koncovej dosky (8), prostriedkov na pohyb spúšťacej dosky (7) pozdĺž dopravných prostriedkov na začiatku výrobného cyklu tak, aby vytvorili prekážku na pohyb...

Upevňovacie ústrojenstvo lešenárskych plošín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279670

Dátum: 14.09.1995

Autor: Peronnier André

MPK: E04G 1/15, E04G 7/28

Značky: lešenárskych, upevňovacie, plošín, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Horné traverzy (1) majú na okrajoch svojich bočníc (10) upravené zárezy (11) na zakvačenie háčikov (7) plošín (8), pričom dolné traverzy (2), ich šírka (d) je najmenej o dvojnásobok hrúbky háčikov (7) menšia než vzdialenosť (D) medzi vnútornými plochami bočníc (10) horných traverz (1), sú v miestach zodpovedajúcich polohám zárezov (11) na horných traverzách (1) opatrené priečne vybiehajúcimi časťami, ktoré môžu byť výhodne tvorené výčnelkami...

Činidlo na odstránenie voľných kvapalných uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279394

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kubal Petr, Svoboda Karel, Nečesaný František

MPK: B01J 20/20, B01J 20/28

Značky: uhľovodíkov, odstránenie, činidlo, volných, kvapalných, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo obsahuje základné sadzové častice vznikajúce pri procese splyňovania ropných alebo dechtových surovín pri teplotách 1300 až 2300 °K, pričom ich pórovitá štruktúra je vytvorená voľnou aglomeráciou primárnych častíc alebo sekundárnych zhlukov s mechanickou súdržnosťou, stanovenou na základe pevnosti granúl, neprevyšujúcou hodnotu 5 N na vytvarovanú časticu s merným povrchom, stanoveným adsorpciou dusíkom, v rozmedzí 700 až 1250 m2/g,...

Vakcínová kompozícia spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279188

Dátum: 09.08.1995

Autori: Pala Pietro, Slaoui Moncef, Garcon-johnson Nathalie Marie-josephe Claude, Prieels Jean-paul

MPK: A61K 39/00, A61K 39/39

Značky: spôsob, použitie, přípravy, vakcínová, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcínová kompozícia obsahuje antigén, 3-De-O-acylovaný monofosforyllipid A a QS21. Pripravuje sa zmiešaním QS21 a 3D-MPL s antigénom pri udržiavaní pH 6,5 +/- 0,5 a používa sa na liečenie vírusových, bakteriálnych, parazitárnych nákaz alebo rakoviny.

Debniaci dielec, vhodný najmä na debnenie pri stavbe železobetónových monolitických konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279047

Dátum: 09.08.1995

Autori: Cséfalvay Zoltán, Cséfalvay Mikuláš

MPK: E04G 15/06, E04G 17/06, E04G 11/08...

Značky: dielec, konštrukcií, vhodný, debnenie, monolitických, stavbe, železobetonových, najmä, debniaci

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci dielec na debnenia monolitických železobetónových stavieb je charakteristický tým, že obsahuje aspoň jeden tvarovaný prípravok (3) z tenkostenného materiálu, výhodne z plechu, určený na vymedzenie tvaru, veľkosti a počtu priebežných drážok pri zhotovovaní železobetónového konštrukčného prvku, napríklad obvodového múru (2). Prípravok (3) má priečny profil výhodne v tvare rybinovitého zárezu s aspoň jedným výstupkom lichobežníkového...

Imidazochinoxalíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278870

Dátum: 09.08.1995

Autor: Shaw Kenneth

MPK: C07D 487/04, C07D 241/36, C07D 235/04...

Značky: imidazochinoxalíny

Zhrnutie / Anotácia:

Imidazochinoxalíny so všeobecným vzorcom (I) a ich farmaceuticky vhodné netoxické soli, kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise. Tieto zlúčeniny sú vysoko selektívne agonisty, antagonisty alebo inverzné agonisty mozgových receptorov GABA alebo ich proliečivá a sú užitočné pri diagnostike a liečení úzkostných stavov, porúch spánku a záchvatov, predávkovaní liečivami typu benzodiazepínov a ako stimulanty.

Zariadenie na odvádzanie a vypúšťanie tekutín, najmä odpadových vôd zo zdravotechnických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 278826

Dátum: 09.08.1995

Autor: Kozák Juraj

MPK: E03C 1/28, E03C 1/284, E03C 1/12...

Značky: zariadenie, odpadových, najmä, zdravotechnických, tekutin, vypúšťanie, zariadení, odvádzanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z telesa (1), ktoré má zvádzaciu časť (2) tvorenú hlavným kanálom (21), pričom súbežne s ním je aspoň jeden bočný kanál. Vedľa takto usporiadanej zvádzacej časti je zápachová komora (3), ktorá vyúsťuje odtokovým hrdlom (31), v ktorom je clonka (32) zasahujúca do štvrtiny až polovice priemeru odtokového hrdla (31). Takto usporiadaná zvádzacia časť (2) a zápachová komora (3) sú v spodnej časti spojené spodnou zvádzacou časťou...

Kmeň mikroorganizmu Brevibacterium flavum produkujúci L-lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278652

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kratochvíl Milan, Plachý Jiří

MPK: C12P 13/08, C12N 1/20

Značky: mikroorganizmů, brevibacterium, produkujúci, kmeň, flavum, l-lyzín

Zhrnutie / Anotácia:

L-lyzín, esenciálnu aminokyselinu využívanú pri výkrme hospodárskych zvierat (prasiec), syntetizuje a v médiu hromadí mutant bakteriálneho druhu Brevibacterium flavum CCM 4263, rezistentný proti S-(2-aminoetyl)-L-cysteínu, dependentný na homoserín, leucín, valín a citlivý na fluórpyruvát sodný, ktorý kultivovaný v bankách za aeróbnych podmienok počas 4 dní pri 28°C v médiu so sacharózou, hydrolyzátom arašidovej múky a kukuričným výluhom...

1-/4-guanidínobenzoyl-4-oxyfenylkarboxyacetyl/-4-alkylpiperazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278510

Dátum: 09.08.1995

Autori: Zlatoidský Pavol, Maliar Tibor

MPK: C07D 241/04

Značky: přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

1-(4-Guanidínobenzoyl-4-oxyfenylkarboxyacetyl)-4-alkylpiperazíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená skupinu metyl, etyl, 1-propyl, 2-propyl, 1-butyl, izobutyl alebo benzyl, sa pripravujú z N-alkylpiperazínov reakciou s chlóracetylchloridom v prostredí organického rozpúšťadla. Vzniknutý 1-chlóracetyl-4-alkylpiperazín hydrochlorid sa nechá reagovať v prostredí organického rozpúšťadla a za prítomnosti terc. bázy s kyselinou...

Kmeň mikroorganizmu Corynebacterium glutamicum produkujúci L-lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278468

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kratochvíl Milan, Plachý Jiří

MPK: C12N 1/20, C12P 13/08

Značky: l-lyzín, produkujúci, glutamicum, corynebacterium, kmeň, mikroorganizmů

Zhrnutie / Anotácia:

Esenciálnu aminokyselinu L-lyzín syntetizuje a v semisyntetickom médiu hromadí mutant mikroorganizmu Corynebacterium glutamicum CCM 4265 rezistentný voči S-(2-aminoetyl)-L-cysteínu a L-lyzínhydroxamátu, a citlivý voči fluorpyruvátu sodnému. Tento mutantný kmeň v médiách so sacharózou, melasou, kukuričným výluhom, síranom amónnym, biotínom a tiamínom hromadil po 90 až 96 hod. L-lyzín v množstve 33 g/l pri kultivácii v bankách a 97 g/l pri...

Spôsob úpravy mastenca

Načítavanie...

Číslo patentu: 278312

Dátum: 09.08.1995

Autori: Pôbiš Karol, Kovanda Ivan, Smatana Juraj, Šmidák Jozef

MPK: C01B 33/20, C01B 33/22

Značky: mastenca, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy mastenca spočíva v tom, že sa zmieša 74 až 89 % hmotn. vody, 10 až 20 % hmotn. mastenca a 1 až 6 % hmotn. kyseliny chlorovodíkovej s hustotou 1,18 g.cm-3. Vzniknutá substancia sa počas neustáleho miešania zohreje o 0,5 až 6 hodín na teplotu 40°C až 60°C a udržuje sa na tejto teplote 1 až 6 hodín. Z reakčnej zmesi sa separuje sediment a po úprave jeho kyslosti na hodnotu pH 5 až 8 sa sediment zmieša s vodou a kyselinou sírovou v...

Spôsob dávkovania, miešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278289

Dátum: 09.08.1995

Autori: Homza Cyril, Janotka Ivan, Prúnyi Kornel

MPK: B28C 5/40

Značky: rozptýlenou, mált, cementových, výroby, výstužou, miešania, betónov, spôsob, vláknitou, dávkovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá spôsobom dávkovania, zamiešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou z kovu a z nekovu, bez použitia akýchkoľvek rozvlákňovacích zásahov a prídavných rozdružovacích či rozvlákňovacích zariadení vláknitej výstuže. Podstatou vynálezu je dvojfázový spôsob miešania vláknitej výstuže, ktorý využíva hybnosť navlhčenej zmesi premixu na dezintegráciu vláknitej výstuže v prvej fáze výroby malty alebo...

Spôsob výroby upraveného škrobu, vhodného na výrobu biodegradabilných plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278169

Dátum: 09.08.1995

Autori: Ürge Dionýz, Haas Imrich

MPK: C08L 101/00, C08B 30/12

Značky: výroby, biodegradabilných, spôsob, plastických, škrobu, látok, vhodného, výrobu, upraveného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob, podľa ktorého sa na škrob pôsobí polymérnym organickým činidlom blokového kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu všeobecného vzorca I, kde x je v rozsahu 10 až 25 a y v rozsahu 12 až 30 v množstve 0,1 % až 5,0 % hmotn. k sušine škrobu a takto predupravený škrob sa vysuší na minimálny obsah sušiny 97,5 % hmotn. a do neho sa vnesie kvapalný polysiloxán v množstve 0,2 % až 6,0 % hmotn. k sušine škrobu.

Mrazená zmrzlinová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 935

Dátum: 09.08.1995

Autor: Karová Zuzana

MPK: A23G 9/02

Značky: zmrzlinová, mrazená

Text:

...ich lái ků,ä tž GEhmütnmtahi 1 ixaün 0 ~ emulgaůnaj lůžky a zvyück dm lüüä hmwtn tvari vmda.äprávnym zmsúladenim jednütlivých komponentov V äúvislmatim použitým staüiliząturüm Sa düäiahna xlepäenia wrganmleptických vlastnoätí Hmrzliny a tiež zníženie jej kalmrickej hmdnmPrahtiuhý príklad aplikácie technického rieäehia pmdľa äitkováhu vxoru sa vzťahuje k novej zmesi mrazených zmrzlina vých kWémQv,ktürýĽh výroba prebieha V súlade 5 obvyklým...

Viacužívateľská údajová komunikačná sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 934

Dátum: 09.08.1995

Autor: Cipra Jaroslav

MPK: H04M 3/00

Značky: sieť, komunikačná, viacužívateľská, údajová

Text:

...parabolickej antény a vonkajšej jednotky ODU (Outdoor Unit), ktorá je pripevnená k parabole. Vnútorná jednotka je pripojená k vonkajšej jednotke koaxiálnym káblom a obsahuje prijímač, poprípade i vysielač, pre údajové, obrazové alebo telefónnesignály, a ďalej modemy, riadiace obvody a zariadenia pre spracovanie signálov. Pre pripojenie koncových zariadení jevnútorná jednotka pozemnej. účastníckej stanice vybavená nie-koľkými výstupnými...

Zapojenie automatizovaného systému riadenia betonárky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 933

Dátum: 09.08.1995

Autori: Gergeľ Štefan, Kudláč Štefan, Lauff Čaba

MPK: G05D 27/00

Značky: automatizovaného, zapojenie, betonárky, systému, riadenia

Text:

...v kamenive pridávkovani. Výhodou je tiež možnosť vyhodnocovať spotrebumateriálu a výrobu betonov za rôzne časové obdobia.Prehľad obrázkov na gžkreseNa pripojenom výkrese je zobrazená bloková schémazapojenia podľa tohto technického riešenia.Zapojenie podľa tohto technického riešenia. ktoréhobloková schéma je znázornená na výkrese. pozostáva ztechnologického počítača 1. na ktorý sú napojené výstupymerača § vlhkosti kameniva v zásobnikoch. váhy...

Podlahový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 932

Dátum: 09.08.1995

Autor: Fiala Otmar

MPK: E04F 15/12, E04C 2/42, E04B 5/00...

Značky: systém, podlahový

Text:

...7 s kuže ľovými stenami, ktoré vybiehajú smerom k betónovému podkladu 5. na ktorom svojimi dnami spočívajú. Drážky Q sú usporiadané v pravouhlej sieti pravidelne v radoch vždy po niekoľkých pri sebe tak, že krajné rady s výćnelkami g tvoria vonkajsi obvod každého plošného prvku 1. Medzi radmi drážok Q môžu byť v plošnom prvku l, na zvýšenie jeho tuhosti, vytvorené slepé drážky. Plošné prvky L sú v šírke krajných radov (vidobr.3)...

Zapojenie automatizovaného systému riadenia obaľovne asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 931

Dátum: 09.08.1995

Autori: Urbaník Stanislav, Baronik Stanislav, Kudláč Štefan

MPK: G05D 9/12

Značky: automatizovaného, zmesí, obaľovne, systému, riadenia, zapojenie, asfaltových

Text:

...spotrebu materiálu a výrobu za rôzne časové obdobia.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je zobrazená bloková schéma zapojeniapodľa tohoto technického riešenia.Zapojenie podľa tohto technického riešenia, ktorého bloková schéma je znázornená na výkrese, pozostáva z technologického počítača 1, na ktorý sú napojené výstupy meračov § výšok hladín vpripojený k technologickému zariadeniu obaľovne 2, a tiež k evi denčnému...

Rúrkový rozdeľovač médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 930

Dátum: 09.08.1995

Autori: Havlíček Václav, Havlíček Michal

MPK: F24D 19/10

Značky: rozdělovač, rúrkový, médií

Text:

...jednoduchá vybiehajúca zarážka. závit. čap s drážkou a pod. V prípade ak je rozdeľovač konštruovaný len pre otáčavý pohybvnútornej rúrky. môže na jednoduché vyhotovenie rozdeľovačapostačovat na vymedzenie pohybu vnútornej rúrky dĺžka rúrokie je pritom potrebné inštalovať samostatnú zábranu.Rúrkový rozdeľovač môže byť skonštruovaný podľa potreby aj ako viac rúrok spolu (napríklad ako rozdeľovač pri súčasnej funkcii zberača pre systém...

Vykurovacie teleso s prúdiacim médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 929

Dátum: 09.08.1995

Autori: Havlíček Michal, Havlíček Václav

MPK: F24D 19/10

Značky: médiom, prúdiacim, těleso, vykurovacie

Text:

...utesnením na jej koncivoči vnútornej rúrke. Vnútorná rúrka je potom dlhšia než vonkajšia).Aby sa dosiahlo dokonalé oddelenie otvorov sú obidve rúrky, vnútorná aj vonkajšia, voči sebe v tesnom vyhotovení tak, aby buď na seba tesne dosadali (t.j. tesným vyhotovením obidvoch rúrok v styčnej ploche, alebo napríklad aj pomocou zabrúsenia, vybrania a presadenia a pod.), alebo je v medzirúrkovom priestore umiestnené medzirúrkové tesnenie,ktoré...

Puzdro na kartu na ukladanie záznamov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 928

Dátum: 09.08.1995

Autor: Pesl Jiří

MPK: C08L 23/12, B65D 27/00

Značky: záznamov, kartu, ukladanie, puzdro

Text:

...sú príčinou skresľovania záznamov, uvedených na magnetickom médiu alebo ćipe karty. Vo výhodnom riešení je ako antistatický materiál použitý polypropylén s pridavkom antistatických prisad v množstve do pätnásť percent hmotnostných. Na zabránenie pôsobenia účinkov UV žiarenia môže byt antistatický materiál doplnený stabilizátorom, ochraňnujúcim kartu pred účinkami UVžiarenia, V množstve do desat percent hmotnostných.Puzdro na kartu na...

Zariadenie na osadenie čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 927

Dátum: 09.08.1995

Autori: Konečný Jiří, Lhotecký Jiří

MPK: F16C 35/06, F16C 35/07

Značky: osadenie, zariadenie, čapu

Text:

...tlaku.. . . 5 , M, , . zlešenle umoznude Jeunoąuche s 1 manLe 1 ba, vodiacej alebo vyravrto te hnické riešenie jenez nárokov na var 2 ad obrázkov na vjkrzsccaTechniclé riešenie bude podrobnegsle ozve mene pomocou pipcgs .ÚP-Ě Vrr 1-v~.~V nr- 54435 31 in fr .v 15 70 mr N r ~.-,.r ip UÍ...Í 1 t, . JJ , -.a b.- ą- uv 7- auąàdhcą ĺ. L 1 k. U -lr.kamenom Q je umlestnené čićlqjpnimača tlaku a nad kameňom 3 sú v telesa 1 zainštalované...

Štiepkocementové dosky vytvrdené za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 926

Dátum: 09.08.1995

Autor: Vrana Oto

MPK: B27N 3/06, C04B 18/26

Značky: vytvrdené, tlaku, štiepkocementové, dosky

Text:

...zvýšila manipulačná pevnosť počas jej tvrdnutia V klima tizačnej komore.Štiepkocementové dosky podľa technického riešenia sú jednovrstvové, bez klasického vystuženia. Ich výhodou je nizka objemová hmotnosť pri zlepšených tepelnoizolačných vlastnostiach a najmä možnosť regulovania (zvyšovania) pevnosti V ťahu za chybu, ktorá má rozhodujúcu úlohu pri ich aplikácii do strateného debnenia. Tým sú určené predovšetkým ako stavebný materiál na...

Skeletová konštrukcia stavebného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 925

Dátum: 09.08.1995

Autor: Füredi Ján

MPK: E04B 1/26, E04H 1/02, E04B 1/10...

Značky: stavebného, skeletová, objektu, konštrukcia

Text:

...konštrukcie môže byť čiastočne,alebo úplne prestropená.Fasádny plášť stavebného objektu je možné následne vytvoriť buď murovaný, alebo napríklad s využitím sendvičových panelov z dreva, alebo na- báze dreva. Rovnako strešný plášť môže byť vyhotovený z rôznych druhov krytín a podhľadov. Ostatné časti stavby, ako podlahy, izolácie,výplne otvorov, kompletizačné konštrukcie a podobne, majú obvykle vyhotovenie.Členenie vnútorného priestoru...

Selektívny medený katalyzátor pre reduktívnu alkyláciu 4-aminodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 924

Dátum: 09.08.1995

Autori: Koreň Martin, Kořen Ján

MPK: B01J 23/72

Značky: alkyláciu, reduktívnu, selektívny, měděný, 4-aminodifenylaminu, katalyzátor

Text:

...nežiadúcej vedľajšej hydrogenácie ketónu. častým javom,hlavne pri alkylácii acetónom, je zvýšená tvorba nežiadúceho dialkylderivátu. Naproti tomu pri alkylácii ketónmi s väčšou molekulou, akým je napr. metylizobutylketón, je nutné pridávať do reakčnej zmesi dalšiu zložku (kokatalyzátor),ktorá katalyzuje tvorbu ketimínu a tak vytvára priaznivejšie podmienky pre následnú hydrogenáciu.Ďalším nedostatkom uvedeného typu zmesných medhatých...

Politúra na nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 923

Dátum: 09.08.1995

Autori: Ivanič František, Fixek Roman

MPK: C09K 13/00

Značky: politúra, nábytok

Text:

...množstve UUl aä 30 hmotn., nnalkany ghmě množstve DDl až 40 hmotn.,vonnaj Hompozície v množstve 0,01 až 12 hmotn. a olejorozpustnú farbu V množstve 0,01 až Düñ Z hmotn.Výhodou technického riesenia je,že obsahuje biologicky odhúrateľné rozpústadlo a dermatologickú prísadu,ktora působí priaznivo na pokožku a jeho použitím sa dosahuje vysoký leskNa pripravu zmesi použijeme 45 hmotn. mineralneho olejalüä hmotnterpentínoveho oleja,lDZ...