Archív za 1995 rok

Strana 7

Spôsob výroby 8@-acylaminoergolínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277996

Dátum: 14.09.1995

Autori: Turner Jonathan, Löschmann Peter-andreas, Sauer Gerhard, Brumby Thomas, Wachtel Helmut

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: spôsob, 8@-acylaminoergolínov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

8(-Acylaminoergolíny, všeobecného vzorca I, v ktorom C...C znamená jednoduchú alebo dvojitú väzbu, R2 je C1-7-alkyl, R6 je C2-6-alkyl, R8 CS-R3, kde R3 znamená -S-C1-6-alkyl, -O-C1-6-alkyl, ktorý je prípadne substituovaný N(CH3)2 alebo NR9R10, kde R9 sú rovnaké alebo rozdielne a znamenajú C1-4-alkyl alebo (CH2)n-N(CH3)2, kde n je 1, 2, 3, alebo 4 a ich adičné soli s kyselinami sa vyrobia tak, že sa zlúčenina všeobecného vzorca II, kde R2 a R6...

Zariadenie na snímanie rôznych výšok hladín elektricky vodivých kvapalín v tlakových nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 277995

Dátum: 14.09.1995

Autori: Čácha Zbyněk, Heřmánek Jiří

MPK: G01F 25/00

Značky: tlakových, kvapalín, vodivých, výšok, elektricky, rôznych, hladin, snímanie, zariadenie, nádobách

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo spojitej nádoby, rozdelenej pozdĺžnou priehradkou (9) na dva priestory (11, 12), v prvom priestore (11) je umiestená snímacia elektróda (1) na snímanie hornej hladiny. Nádoba je spojená odpúšťacím potrubím (13), opatreným uzáverom (14), s vonkajšou atmosférou, zatiaľ čo v druhom priestore (12), ktorý je spojený s vodným a parným priestorom kotla (6), sú umiestnené elektródy (2, 3) na snímanie spodnej a najnižšej...

Alkyl-N-(5-metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metylkarbamáty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277994

Dátum: 14.09.1995

Autori: Čižmáriková Ružena, Mišíková Eva

MPK: C07C 269/04, C07C 271/18, C07C 271/16...

Značky: spôsob, alkyl-n-(5-metoxy-4-oxo-4h-pyrán-2-yl)metylkarbamáty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Alkyl-N-(5-metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metylkarbamáty všeobecného vzorca I, kde R1 je etyl a butyl, sa pripravujú reakciou (5-metoxy-4-oxo-4H-pyrán-2-yl)metylamóniumbromidu s príslušnými alkylchlórformiátmi v prostredí acetónu za prítomnosti bezvodého uhličitanu draselného pri teplote varu reakčnej zmesi počas 5 hodín.

Zapojenie trojfázového diódovo-tyristorového usmerňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 277993

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kováč Dobroslav, Kováčová Irena

MPK: H02M 7/145, H02M 7/162

Značky: diódovo-tyristorového, usmerňovača, trojfázového, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonové tyristory (1, 2, 3, 4, 5, 6) vytvárajú trojfázový riadený mostíkový usmerňovač. Výkonové tyristory (1, 2, 3) spolu s výkonovou diódou (10) usmerňujú kladné polvlny fázových napätí a výkonové tyristory (4, 5, 6) spolu s výkonovou diódou (9) usmerňujú záporné polvlny fázových napätí. Spoluprácou uvedených dvoch častí zapojenia do spoločných výstupných svoriek získame jednosmerné šesťpulzné výstupné napätie s maximálnou veľkosťou...

Protibežne rotačný spaľovací motor riadený reguláciou reakčného momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277992

Dátum: 14.09.1995

Autor: Vechter Vladimír

MPK: F01B 13/04

Značky: reakčného, riadený, protiběžně, motor, reguláciou, spalovací, rotačný, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Na prstenec (18), otočne uložený na radiálnom ložisku (11) vzhľadom na stator, je skrutkovým spojom (103) pripevnený brzdový kotúč (102), ktorý je možné brzdiť hydraulickou brzdou (105) upevnenou v držiaku (104) na hornej časti (20) statora. V prstenci (18) sú ukotvené radiálne čapy (17), uspôsobené pre otočné uloženie vložených kužeľových ozubených kolies (16) spoluzaberajúcich s kužeľovým ozubeným kolesom (4) rotačných valcov a s kužeľovým...

N,N-Dietyl-2-(2-alkoxyfenylkarbamoyloxy)bornán-3- ylmetylamóniumchloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277989

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kráľová Katarína, Ďurinda Ján, Gregáň Fridrich, Račanská Eva

MPK: C07C 271/32

Značky: ylmetylamóniumchloridy, n,n-dietyl-2-(2-alkoxyfenylkarbamoyloxy)bornán-3

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené N,N-Dietyl-2-(2-alkoxyfenylkarbamoyloxy)bornán-3- ylmetylamóniumchloridy, kde alkyl znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 1 až 3 a 5 až 8. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-dietylaminometyl-2-bornanolu so zlúčeninou vybranou zo súboru zahrňujúceho 2-alkoxyfenylizokyanáty s počtom atómov uhlíka v alkoxy skupine 1 až 3 a 5 až 8 v heptáne, v prítomnosti trietylamínu ako...

Simulátor vzniku difrakcie svetla na optickej mriežke

Načítavanie...

Číslo patentu: 277975

Dátum: 14.09.1995

Autor: Štelina Július

MPK: G09B 23/22

Značky: mriežke, vzniku, difrakcie, simulátor, optickej, světla

Zhrnutie / Anotácia:

Simulátor pozostáva zo základnej dosky (1) a dvoch rovnobežných ramien (2 a 3) otočne upevnených na základnej doske (1). Ramená (2 a 3) sú na strane opačnej k osiam otáčania spojené priečkou (4). Na základnej doske (1) je schematicky nakreslená rovinná harmonická vlna (5) a optická mriežka (6). Na ramenách (2 a 3) sú nakreslené sínusoidy, ktorých (6) perióda odpovedá vlnovej dĺžke vlny, ktorej difrakcia sa demonštruje.

Deriváty 1,2-etándiolu a ich soli, ako aj spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277973

Dátum: 14.09.1995

Autori: Yamafuji Tetsuo, Chaki Hisaaki, Maekawa Mutsuko, Narita Hirokazu, Ono Satoshi, Todo Yozo

MPK: C07C 217/10, A61K 31/33

Značky: 1,2-etándiolu, spôsob, solí, deriváty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové zlúčeniny so všeobecným vzorcom I, v ktorom jednotlivé substituenty majú v opise uvedené významy, ako aj ich soli, optické izoméry, geometrické izoméry a tautoméry, ako aj soli týchto izomérov. Ďalej sa opisuje spôsob výroby zlúčenín so vzorcom I a použitie zlúčenín so vzorcom I, ako aj ich solí, optických izomérov, geometrických izomérov a tautomérov, ako aj solí týchto izomérov na prípravu liečiv na liečenie cerebrovaskulárnej...

Spôsob výroby vinylchloridového polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 277971

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kaneko Ichiro, Kitamura Hajime, Koyanagy Shunichi, Shimizu Toshihide

MPK: C08F 2/16, C08F 14/06

Značky: polymerů, vinylchloridového, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vinylchloridového polyméru suspenznou alebo emulznou polymerizáciou vinylchloridového monoméru alebo zmesi vinylchloridového monoméru s vinylovým monomérom, kopolymerizovateľným s vinylovým monomérom vo vodnom prostredí, pri ktorom prebieha polymerizácia v polymerizačnej nádobe, ktorej vnútorné steny a časti pomocného zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s monomérom v priebehu polymerizácie, sú vopred potiahnuté činidlom na...

Zapaľovací obvod žiariviek a vysokotlakových výbojok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277970

Dátum: 14.09.1995

Autori: Krul Jiří, Sláma Jaroslav

MPK: H05B 41/231

Značky: vysokotlakových, obvod, výbojok, žiariviek, zapalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapaľovací obvod žiariviek a vysokotlakových výbojok (2) 50 až 400 W sodíkových halogenidových tvorí feritová zapaľovacia cievka (1), kondenzátory (3,4) a obmedzovací spínací prvok (5), ktorým je výhodne zapaľovacia tlejivka. Zapaľovací obvod je paralelne pripojený k svetelnému zdroju.

Multisatelitná prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 277969

Dátum: 14.09.1995

Autor: Herstek Jozef

MPK: F16H 15/42, F16H 1/28, F16H 25/00...

Značky: multisatelitná, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Multisatelitná prevodovka je tvorená kolesom (1), vzhľadom na ktoré je centricky otočne uložený centrálny kľukový hriadeľ (28) a zároveň v satelitných otvoroch (10) ľavej príruby (7) a satelitných otvoroch (10) pravej príruby (8) pomalobežného hriadeľa (6) sú centrickými časťami (36) otočne uložené satelitné kľukové hriadele (34), pričom na kľukovej časti (29) centrálneho kľukového hriadeľa (28) je centrálnym otvorom (24) otočne uložený...

Lopatka vodnej bubnovej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 277967

Dátum: 14.09.1995

Autor: Čatloš Daniel

MPK: F03B 11/04

Značky: turbiny, vodnej, lopatka, bubnovej

Zhrnutie / Anotácia:

Lopatka turbíny je konštruovaná tak, že uhol (alfa) tvorený nábežnou hranou (5) lopatky a dotyčnicou (6) k vonkajšiemu rozmeru lopatky a kolmou na stred rotácie je v rozmedzí 22 st. až 23 stupňov.

Podporný prostriedok pri liečbe cukrovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277966

Dátum: 14.09.1995

Autori: Valovič Jozef, Bielik Pavel

MPK: A61K 33/04, A61K 31/045, A61K 31/48...

Značky: podporný, liečbe, prostriedok, cukrovky

Zhrnutie / Anotácia:

Podporný prostriedok pri liečbe cukrovky obsahuje homeopatiká rastlinného, biologického aj syntetického pôvodu.

Spôsob prípravy klonovacieho systému c-DNAov pre transformáciu a expresiu cDNA ovalbumínu prepelice japonskej v rastlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 277965

Dátum: 14.09.1995

Autori: Hanes Jozef, Gallo Ján, Križková Lívia, Klaudiny Jaroslav, Šimúth Jozef, Mašková Ľubica

MPK: C12N 15/82, C12N 15/12

Značky: ovalbumínu, spôsob, japonskej, klonovacieho, c-dnaov, transformáciu, systému, prepelice, rastlinách, expresiu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Z vektora pT4, obsahujúceho cDNAov, sa čiastočným štiepením získa fragment cDNAov, tento sa po izolácii klonuje do klonovacieho miesta plazmidu PA 35, obsahujúceho promótor mozaikového vírusu karfiolu CaMV35 S s veľkosťou 560bp a nekódujúcu oblasť nopalinového génu NOP, za vzniku vektora pPA 35 charakterizovaného štiepením špecifickými reštrikčnými endonukleázami, z vektora pPA 35 sa štiepením s Eco RI a Hind III vyštiepi expresná kazeta CaMV...

Spôsob výroby 2-substituovaných ergolínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277964

Dátum: 14.09.1995

Autori: Sauer Gerhard, Brumby Thomas, Heindl Josef, Turner Jonathan, Kühne Gerhard, Wachtel Helmut

MPK: C07D 457/12

Značky: výroby, 2-substituovaných, ergolínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-Substituované ergolíny sa pripravujú tak, že sa kvartérna soľ všeobecného vzorca IIa redukuje na zlúčeninu všeobecného vzorca I, kde R2 je metyl a získané metylergolíny sa prípadne prevedú na tiomočoviny alebo sa prípadne vytvoria adičné soli s kyselinami alebo sa získané izoméry rozdelia.

Podvozok železničných nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277953

Dátum: 14.09.1995

Autori: Bergner Ulrich, Keil Klaus, Reemtsema Karl-dieter, Wackermann Peter, Ahlborn Günter

MPK: B61F 1/00

Značky: vozňov, železničných, podvozok, nákladných

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok bez skrine vozňa odolný proti skrutu je určený najmä na dvojnápravové vozne s dĺžkou väčšou ako 13 m merané cez nárazníky a s bočnými nárazníkmi na oboch čelných stranách. Pozostáva z vonkajších pozdĺžnikov (1) a z medzi nimi pevne usporiadaných priečnikov (4) na zachytávanie zvislých síl zo záťaže a je vytvorený ako celok porovnateľne mäkký v skrute. Medzi vonkajšími pozdĺžnikmi (1) podvozka je usporiadaný v priečnom smere vozňa...

Indolové deriváty, spôsob ich výroby a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277952

Dátum: 14.09.1995

Autor: Oxford Alexander William

MPK: A61K 31/40, C07D 209/14

Značky: přípravky, indolové, farmaceutické, výroby, obsahom, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Indolový derivát vzorca I, jeho soli a solváty sú použiteľné pri liečbe migrény. Opísané sú tiež spôsoby prípravy, farmaceutické prípravky, ktoré obsahujú uvedené zlúčeniny a ich použitie v medicíne.

Cis-2,8-dimetyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-5-(3-pyridínkarbonyl) -1H-pyrido/4,3-b/indol a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277949

Dátum: 14.09.1995

Autor: Beneš Luděk

MPK: C07D 471/04, A61K 31/465

Značky: spôsob, přípravy, cis-2,8-dimetyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-5-(3-pyridínkarbonyl

Zhrnutie / Anotácia:

Cis-2,8-dimetyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-5-(3-pyridínkarbonyl)-1H- pyrido(4,3-b)indol vzorca I, ako aj jeho soli je možné pripraviť reakciou derivátu pyridoindolu s hydrochloridom kyseliny nikotínovej v prostredí inertného rozpúšťadla, s prídavkom ekvivalentného množstva terciárneho amínu, napr. trietylamínu, pri teplote 0 až 120 st.C. Uvedená zlúčenina vychytáva voľné kyslíkové radikály a je možné jej využitie vo farmácii, resp. v medicíne.

Spôsob výroby tekutého prípravku na vonkajšie ekzémy a lupienku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277946

Dátum: 14.09.1995

Autori: Doubravová Irma, Janda Kliment, Janda Václav

MPK: A61K 35/54

Značky: ekzémy, spôsob, výroby, vonkajšie, lupienku, tekutého, přípravků

Zhrnutie / Anotácia:

Maximálne 30 dní staré slepačie vajcia uložené vo vode alebo v pare, teplota ktorej sa postupne zvyšuje až po bod varu, sa nechajú variť aspoň počas 8 minút a po ochladení a odstránení škrupiniek a bielkov sa žĺtky rozdelia na niekoľko častí, ktoré sa potom dehydrujú a následne pri teplote 100 až 350 st.C vytavia. Po vytavení sa prípadne precedia.

Sulfónamidy pôsobiace ako inhibítory HIV-aspartylproteázy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281360

Dátum: 14.09.1995

Autori: Tung Roger, Bhisetti Govinda Rao, Murcko Mark

MPK: C07D 207/26, A61K 31/16, C07C 311/41...

Značky: inhibitory, hiv-aspartylproteázy, prostriedky, pôsobiace, použitie, sulfonamidy, farmaceutické, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa skupina sulfónamidov všeobecného vzorca (I), v ktorom A je vodík alebo organický zvyšok definovaný v opise, B, pokiaľ je prítomné, predstavuje skupinu -N(R2)-C(R3)(R3)-C(O)-, x má hodnotu 0 alebo 1, R2 je vodík alebo organický definovaný zvyšok, R3 je vodík alebo organický zvyšok definovaný v opise, a symboly D, D' a E znamenajú vždy organický zvyšok definovaný v opise. Tieto sulfónamidy sú účinné ako inhibítory aspartylproteázy....

Pyrazolyloxypikolínamidové deriváty, spôsob ich výroby, použité medziprodukty, herbicídna kompozícia obsahujúca pyrazolyloxypikolínamidové deriváty a jej herbicídne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281197

Dátum: 14.09.1995

Autori: Searle Robert John Griffith, Kleemann Axel

MPK: C07D 401/12, A01N 43/56

Značky: pyrazolyloxypikolínamidové, obsahujúca, herbicídne, deriváty, výroby, použitie, spôsob, použité, herbicídna, medziprodukty, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrazolyloxypikolínamidové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená atóm kyslíka alebo síry, R1 a R2 každý nezávisle znamená napríklad atóm vodíka, prípadne substituovaný alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl, aryl, aralkyl, alkaryl, hydroxyl a iné alebo spoločne tvoria alkenylový reťazec, ktorý je prípadne prerušený atómom kyslíka, atómom síry alebo skupinou -NR-, R3 alebo každý R3 nezávisle znamenajú atóm halogénu...

Štítková tabuľa s čapovými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281107

Dátum: 14.09.1995

Autor: Frick Günter

MPK: G09F 7/18, G09F 7/02

Značky: tabuľa, štítková, spojmi, čapovými

Zhrnutie / Anotácia:

Štítková tabuľa tvorená nosnou doskou (2) a zadnou doskou (1), ktoré sú vzájomne spojené skupinou čapových spojov rozmiestnených v odstupoch od seba a od vonkajších okrajov tabule a tvorených vždy objímkou (16) a v nej upevnenom čape (19), pričom tieto spojovacie prostriedky sú vytvorené vcelku jednako s nosnou doskou (2) a jednako so zadnou doskou (1). Objímka (16) a do nej zasahujúci čap (19) sú vytvorené ako stláčací gombík so zaskakujúcim...

Zariadenie na tvárnenie dvojfarebných alebo viacfarebných predmetov zvratným výklopným liatím

Načítavanie...

Číslo patentu: 281071

Dátum: 14.09.1995

Autori: Cittadini Paolo, Buzzoni Giancarlo

MPK: B29C 41/18, B29C 41/38, B29C 41/22...

Značky: viacfarebných, liatím, zariadenie, dvojfarebných, zvratným, predmetov, tvárnenie, výklopným

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenia na tvárnenie dvojfarebných alebo viacfarebných predmetov zvratným výklopným liatím je uskutočnené s formou (2), s nádržou (1) na materiály na vytváranie uvedených farieb, ktoré sú oddelené oddeľovacou stenou (3), vytvárajúcou vo forme (2) dva oddelené polopriestory (6). Na voľnej hrane oddeľovacej steny (3) je upevnená tesniaca vložka (4), ktorá má tvar profilu formy (2), ktorý tvorí na odliatom predmete zodpovedajúcu oddeľovaciu...

Analógy 15-deoxyspergualínu, spôsob ich prípravy, medziprodukt na tento spôsob, terapeutický prípravok obsahujúci tieto analógy a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 281058

Dátum: 14.09.1995

Autori: Derrepas Philippe, Lebreton Luc, Dutartre Patrick, Samreth Soth, Renaut Patrice

MPK: C07C 279/12, A61K 31/155, C07C 279/24...

Značky: použitie, medziprodukt, přípravy, prípravok, analogy, terapii, tieto, terapeuticky, spôsob, obsahujúci, 15-deoxyspergualínu

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde A predstavuje jednoduchú väzbu, skupinu -CH2-, skupinu CH2O-, skupinu -CH2NH-, skupinu -CH(OH)-, skupinu -CHF- alebo skupinu -CH(OCH3)- a n sa rovná 6 alebo 8, a ich adičné soli. Tieto zlúčeniny sú použiteľné najmä ako imunosupresívne prostriedky. Je opísaný i spôsob ich prípravy, medziprodukt na tento spôsob a terapeutický prípravok obsahujúci aspoň jednu zlúčeninu zo súboru zahŕňajúceho zlúčeniny...

Jedlá soľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 281003

Dátum: 14.09.1995

Autor: Klein Christian

MPK: A23L 1/237

Značky: jedlá

Zhrnutie / Anotácia:

Jedlá soľ na 100 hmotnostných dielov bezvodej hmoty obsahuje 82 až 98 dielov chloridu alkalického kovu a 2 až 18 dielov sladidla, pričom chlorid alkalického kovu obsahuje viac ako 20 % hmotnostných chloridu draselného a sladidlo obsahuje dipeptid a produkt hydrolýzy škrobu.

Spôsob prenosu aspoň jedného programu lokálneho vstupu v sychrónnej sieti FM a systém na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280971

Dátum: 14.09.1995

Autori: Chesnet Bernard, Seguin Michel, Dupain Pascal, Viallevieille Alain, Brun Martine

MPK: H04H 1/00, H04H 3/00

Značky: aspoň, vykonávanie, jedného, přenosu, spôsob, sietí, systém, programů, lokálneho, sychrónnej, vstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa aspoň do prvého bloku multiplexu digitálneho prenosu generuje príkaz na lokálny vstup aspoň s jedným parametrom reťazenia tohto vstupu a príkaz na lokálny vstup sa uskutoční v prvom charakteristickom okamihu, ktorý nasleduje za týmto príkazom. Systém je tvorený riadiacou jednotkou (TR), vybavenou multiplexorom (MUX1) so vstupom hlavného programu (AES/UER-P) a užívateľského kanálu (U-RDS) a vstupom pre program...

Palivová prísada na zníženie emisií spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280872

Dátum: 14.09.1995

Autor: Kovács Gyula

MPK: C10L 10/00, C10L 1/14, C10L 1/20...

Značky: motorov, emisií, prísada, spalovacích, zníženie, palivová

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová prísada do paliva obsahuje najmenej jeden nasýtený alifatický chlórovaný uhľovodík a najmenej jednu organickú zlúčeninu sodíka v hmotnostnom pomere, pri ktorom množstvo sodíka je nanajvýš ekvivalentné množstvu chlóru, a najmenej jedno organické rozpúšťadlo. Spôsob zníženia emisií spaľovacích motorov spočíva v tom, že v kvapalnom palive ako je benzín, plynový olej, motorový olej alebo kerozín sa použije palivová prísada v množstve, pri...

Spôsob elektrochemickej akumulácie a/alebo dodávky elektrickej energie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280749

Dátum: 14.09.1995

Autor: Zito Ralph

MPK: H01M 8/04

Značky: zariadenie, elektrochemickej, energie, tohto, elektrickej, spôsobu, dodávky, akumulácie, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe elektrochemickej akumulácie a/alebo dodávky elektrickej energie v jedinom článku alebo v zoskupení opakujúcich sa článkových štruktúr, kde každý článok má kladnú komoru (22C) obsahujúcu inertnú kladnú elektródu (12) a zápornú komorou (24C) obsahujúcu zápornú inertnú elektródu (14) a obe komory sú navzájom oddelené ionexovou membránou (16), pričom elektrolyt cirkulujúci v zápornej komore (24C) každého článku v priebehu dodávky...

Elektrochemické zariadenie na akumuláciu a dodávku elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280744

Dátum: 14.09.1995

Autor: Zito Ralph

MPK: H01M 8/20, H01M 8/18, H01M 12/00...

Značky: dodávku, elektrochemické, akumuláciu, energie, elektrickej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené zoskupením (20) elektrochemických článkov a obsahuje koncovú kladnú elektródu (12E) a koncovú zápornú elektródu (14E), ktoré sú oddelené jednou alebo niekoľkými bipolárnymi medziľahlými elektródami (13). Každá z týchto bipolárnych medziľahlých elektród (13) má kladnú elektródovú časť (12A) a zápornú elektródovú časť (14A), ktoré sú orientované do kladnej komory (22C), resp. zápornej komory (24C), a bipolárne elektródy (13)...

Obal v tvare kĺbovej hračky na potravinárske produkty, ako sú cukrovinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280723

Dátum: 14.09.1995

Autor: Ferrero Pietro

MPK: B65D 81/36, A63H 3/16, B65D 85/60...

Značky: potravinářské, tvare, hračky, produkty, cukrovinky, kĺbovej

Zhrnutie / Anotácia:

Obal obsahuje škrupinu (2, 3) všeobecne vajcovitého tvaru. Prídavné časti (6, 7) plášťa dávajú obalu ako celku charakteristiku podobnú zvieraťu alebo človeku a sú spojené s časťami (2, 3) škrupiny. Najmenej jedna z prídavných častí (7) plášťa je spojená so škrupinou tak, aby bola relatívne otáčavá po kruhovej dráhe a otáčavá okolo osi všeobecne kolmej na povrch plášťa.

Spekaná magnézia, spôsob jej výroby a šachtová pec na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280715

Dátum: 14.09.1995

Autori: Egger Walter, Libal Werner, Mörtl Günther, Kopp Heinz

MPK: C01F 5/06, C04B 2/10

Značky: tohto, výroby, vykonávanie, spekaná, šachtová, spôsob, magnézia, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spekaná magnézia bohatá na obsah železa má hustotu zŕn väčšiu než 3,35 g/cm3 a celkový obsah železa, rátaný ako Fe2O3, väčší než 1,5 % hmotnostného, pričom podiel trojmocného železa (Fe3+), rátaný ako Fe2O3, a podiel vedľajších fáz, obsahujúcich trojmocné železo (Fe3+), najmä dikalciumferitu (CF), brownmileritu (C4AF) a feritu horečnatého (MF), je najviac 0,5% hmotnostného, vztiahnuté na celkovú hmotnosť spekanej magnézie. Spôsob spočíva v tom,...

Spôsob stereoselektívnej prípravy derivátu beta-fenylizoserínu, deriváty beta-fenylizoserínu, N-karbonylamín ako medziprodukt na prípravu a použitie derivátov beta-fenylizoserínu na prípravu derivátovtaxánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280576

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kanazawa Alice, Denis Jean-noël, Greene Andrew

MPK: C07D 305/14, C07C 271/12, C07C 271/22...

Značky: deriváty, přípravy, beta-fenylizoserínu, medziprodukt, derivátů, derivátovtaxánu, přípravu, použitie, n-karbonylamín, derivátov, stereoselektívnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stereoselektívnej prípravy derivátu beta-fenylizoserínu vzorca (I) reakciou N-karbonylbenzylimínu vzorca (II) s opticky aktívnym amidom chránenej kyseliny hydroxyoctovej vzorca (III) a nasledujúcou hydrolýzou takto získaného produktu, deriváty beta-fenylizoserínu, medziprodukty vzorca (II) a použitie beta-fenylizoserínu na prípravu taxánov, význam všeobecných substituentov, R, Ar a G1 je uvedený v patentových nárokoch.

Trometamín (+)-(S)-2(3-benzoylfenyl) propionát, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280550

Dátum: 14.09.1995

Autori: Garcia Perez Ma Luisa, Carganico Germano, Mauleon Casellas David

MPK: C07C 59/84, C07C 215/10

Značky: farmaceutický, použitie, trometamín, přípravy, +)-(s)-2(3-benzoylfenyl, prostriedok, spôsob, propionát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát kyseliny arylpropiónovej, trometamín (+)-(S)-2-(3-benzoylfenyl)propionát vzorca (I), spôsob jeho prípravy reakciou kyseliny (+)-(S)-2-(3-benzoylfenyl)propiónovej vzorca (III) s trometamínom, H2NC(CH2OH)3 v ekvimolárnych množstvách. Ďalej je opísané použitie zlúčeniny vzorca (I) na prípravu liečiva a farmaceutický prípravok s jeho obsahom.

Zariadenie na nanášanie náterových hmôt máčaním a spôsoby tohto nanášania

Načítavanie...

Číslo patentu: 280545

Dátum: 14.09.1995

Autori: Brendel Gerhard, Fuchs Rudolf

MPK: B65G 49/04, B05C 3/10, C25D 13/22...

Značky: tohto, nanášania, spôsoby, hmot, zariadenie, nanášanie, nátěrových, máčaním

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu nanášania náterových hmôt máčaním a zariadenia na uskutočnenie tohto spôsobu, najmä na elektroforézne lakovanie predmetov (47) máčaním v lakovacom kúpeli. Zariadenie obsahuje vaňu (1) s lakovacím kúpeľom a visutý dopravník (49), unášače (51) majúce najmenej jednu vodiacu kladku (56, 57) zapadajúcu do vodiacich koľajníc (58 až 61) a palety (5) prenášané cez vaňu (1). Spôsob nanášania náterových hmôt máčaním, najmä...

Spôsob prípravy výrobkov obsahujúcich tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 280543

Dátum: 14.09.1995

Autor: Binley Gary Norman

MPK: A23G 1/20, A23G 1/21, A23G 1/22...

Značky: spôsob, výrobkov, přípravy, obsahujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tvarovania materiálov obsahujúcich tuk, najmä čokolády, v oddeliteľných formách s rôznymi tepelnými vodivosťami. Masa s obsahom tuku aspoň 25 % sa zavedie pri teplote od 28 °C do 55 °C do dutiny medzi oddeliteľnými povrchmi formy, ktoré majú rozdielne tepelné vodivosti. Ponechá sa v styku s povrchmi formy v čase, dostatočnom na to, aby stuhla, oddelia sa povrchy formy a odstráni sa výrobok.

Použitie derivátov xantínu na výrobu liečiv na ošetrenie sekundárnych poškodení nervových buniek a funkčných porúch po poranení lebky a mozgu a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280537

Dátum: 14.09.1995

Autori: Gebert Ulrich, Grome John, Kittner Barbara, Schubert Hans-peter, Rudolphi Karl

MPK: A61K 31/52, C07D 473/04

Značky: sekundárnych, prostriedok, liečiv, derivátov, použitie, mozgu, poškodení, ošetrenie, xantínu, poruch, farmaceutický, výrobu, nervových, funkčných, obsahom, lebky, buniek, poranení

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie derivátov xantínu všeobecného vzorca (I) a ich fyziologicky prijateľných solí, pričom R1 znamená oxoalkylovú, hydroxyalkylovú alebo alkylovú skupinu, R2 alkylovú skupinu a R3 vodíkový atóm, alkylovú alebo oxoalkylovú skupinu alebo alkylovú skupinu, prerušenú kyslíkovým atómom, na výrobu liečiv na aplikáciu pri ochoreniach, ktoré môžu nastávať pri poranení lebky a mozgu. Ďalej sú opísané príslušné liečivá.

Deriváty 2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzotiazepínov, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie.

Načítavanie...

Číslo patentu: 280522

Dátum: 14.09.1995

Autori: Housley John Rosindale, Nichol Kenneth John, Sargent Bruce Geremy, Jeffery James Edward

MPK: C07D 281/10, A61K 31/55

Značky: deriváty, farmaceutické, 2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzotiazepínov, výroby, prostriedky, obsahujú, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzotiazepínov všeobecného vzorca (I), v ktorom n je 0, 1 alebo 2, R1, R2, R6 a R7 nezávisle sú vždy vodík alebo prípadne halogénsubstituovaný alkyl, R3 a R4 nezávisle sú vždy vodík alebo alkyl, alebo spolu tvoria skupinu =NR12, kde R12 je vodík, hydroxyl alebo definovaný organický zvyšok, R5 je (a) vodík, (b) alkyl, (c) skupina -COR13, kde R13 je vodík, alkyl alebo fenyl, pokiaľ R3 a R4 sú vždy vodík...

Spôsob vzájomného oddialenia radu obdĺžnikových plastických pórobetónových telies a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280509

Dátum: 14.09.1995

Autori: Brandt Eberhard, Hartmann Wilfried

MPK: B65G 59/08, B28B 17/00

Značky: zariadenie, spôsobu, vykonávanie, plastických, spôsob, vzájomného, oddialenia, tohto, telies, obdĺžnikových, pórobetonových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob vzájomného oddialenia radu obdĺžnikových plastických pórobetónových telies (K), ktoré vznikli pozdĺžnym a priečnym rozrezaním obdĺžnikového plastického pórobetónového bloku (B), pričom rozrezaný blok (B) sa položí pri odďaľovaní na niekoľko vzájomne rovnobežných lamiel tak, že každý rad pórobetónových telies (K) je podoprený minimálne jednou lamelou (4, 4') a následne sa pórobetónové tvárnice postupným odďaľovaním lamiel (4,...

Zmes na cestnú vrstvu z elektrooceliarenskej trosky a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280498

Dátum: 14.09.1995

Autor: Todaro Pierre

MPK: C04B 18/14, C04B 28/08

Značky: elektrooceliarenskej, cestnú, spôsob, trosky, vrstvu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje piesok, a/alebo zmes drviny a štrku, vyrobený z elektrooceliarenskej trosky, ktorý sa zmieša s jedným alebo viacerými spojivami zvolenými z hydraulických spojív, z puzolánových popolčekov, z derivátov puzolánových popolčekov a z ich zmesí, a aspoň s jedným aktivátorom alebo s jedným, alebo s viacerými spojivami/aktivátormi.

Katalyzátory s vysoko disperzným rozdelením aktívnej zložky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280464

Dátum: 14.09.1995

Autori: Fetzer Thomas, Irgang Matthias, Otto Bernhard, Buechele Wolfgang, Buerger Gert, Wistuba Hermann

MPK: C07C 29/154, B01J 23/00

Značky: spôsob, disperzným, katalyzátory, vysoko, rozdělením, zložky, výroby, aktívnej

Zhrnutie / Anotácia:

M-Al2O4, kde M predstavuje prvok z I., VII. alebo VIII. vedľajšej skupiny periodickej sústavy prvkov sa uvedie do styku s cínom, olovom alebo prvkom z II. hlavnej alebo vedľajšej skupiny periodickej sústavy prvkov, ktoré sú vo forme oxidu, soli alebo v elementárnej forme, a uskutoční sa kalcinácia pri teplote od 300 do 1300 °C a tlaku do 10 kPa do 2 MPa.