Archív za 1995 rok

Strana 5

Kombinovaný regulačný obvod hydrogenerátora na konštantný prietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278031

Dátum: 11.10.1995

Autori: Slamenec Pavel, Kleinedler Peter

MPK: G05D 7/03, G05D 7/06

Značky: hydrogenerátora, prietok, obvod, konštantný, kombinovaný, regulačný

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaným regulačným obvodom je riadený geometrický objem hydrogenerátora (1). Riešenie zabezpečuje konštantný dodávaný prietok v druhom vysokotlakovom vedení (4) pri rôznych vstupných otáčkach hydrogenerátora (1) a možnosť ľubovoľnej dodávky v prvom vysokotlakovom vedení (2) v závislosti od vstupných otáčok hydrogenerátora (1) a polohy nastavenia mechanicko-hydraulického servomechanizmu (11).

Spojovací článok pre izolátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 973

Dátum: 11.10.1995

Autor: Neubeller Martin

MPK: H01B 17/08

Značky: článok, izolátor, spojovací

Text:

...spojovacieho článku, pričom oko spojovacieho článku slúži na spojenie s armatúrami vonkajších vedení, ktoré sú ukončené vidlicou a závit spojovacieho článku slúži na spojenie izolátora a spojovacieho článku naskrutkovaním.Využívanie spojovacieho článku pre izolátor podľa tohto technického riešenia prináša nasledujúce výhody uľahčuje výmenu izolátorov a znižuje náklady pri výmene izolátorovtým, že sa spojovací článok podľa tohto technického...

Environmentálne prijateľné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 972

Dátum: 11.10.1995

Autori: Macho Vendelín, Trubač Karol

MPK: C10L 1/18, C10L 1/32

Značky: prijateľné, environmentálne, palivo

Text:

...vznieteniu paliva. Tieto kompo nenty zvyšujú v palive pre vznetové motory cetanové číslo. Potomtechnicky široká dostupnosť hlavne netoxických kyslíkatých organických zlúčenín, vznikajúcich najmä ako vedľajšie produkty orga-hnochemických výrob. Ako pomocné látky v palive podľa tohto technického riešenia,inhibítory korózie, či antikorózne, najmäK vhodným zmesiam organických kyslíkatých alkoholické éterické vedľajšie produkty z výrobyhlavne...

Podvozok motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 971

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bezděk Antonín, Taichman Josef

MPK: B60K 17/04

Značky: podvozok, motorového, vozidla

Text:

...momentu podľa predkladaného technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že základná prevodovka, umiestnená medzi prednou a zadnou častou podvozku, tvorí svojou skriňou čast nosnej rúry chrbticovej koncepcie a jej Výstupný hriadeľ leží v osi nosnej rúry chrbticovej koncepcie. Základná prevodovka je spojovacím hriadeľom spojená s násobičom krútiaceho momentu,ktorý je spojený s motorom.Prevedením podvozku motorového vozidla podľa...

Šikmý výťah

Načítavanie...

Číslo patentu: U 970

Dátum: 11.10.1995

Autor: Hrustič Vladimír

MPK: B66B 21/00

Značky: šikmý, výtah

Text:

...stĺpu l a spodného stĺpu g, medzi ktorými je rozoberateľne prostredníctvom fixačných elementov § upevnená pojazdová dráha 30, ktorú tvorí horný pojazdový profil ggl a spodný pojazdový profil 392, medzi ktorými sú rozperné fixačné profily § 93, ktoré V alternatívnom uskutočnení sú spojené s upínacím elementom §, upevneným V stavebnej časti priamo alebo nepriamo. Horný stĺp l a/alebo spodný stĺp g je pevne spojený so stavebnou časťou, či...

Zariadenie na napínanie flexibilnej plachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 969

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kováčik Ľudovít, Mihel Ján

MPK: B25B 25/00

Značky: plachty, flexibilnej, napínanie, zariadenie

Text:

...je otočené vzhladom k rovine nąpnutej flexibilnej plachty najmenej o 90 °, to znamená, že flexibilná plachta je napínaná okolo pevnej hrany.Výhodou tohoto zariadenia je, že umožňuje jednoduchým spôsobom rovnomemé napnutie flexibilnej plachty za použitia bežných montážnych nástrojov a nevyžaduje špeciálne napinacie profily.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr.1 je znázomené riešenie matica - závitová tyč s...

Podošva obuvi sendvičovej štruktúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 968

Dátum: 11.10.1995

Autori: Vanko Igor, Vavrovič Ernest

MPK: A43B 13/12, A43B 5/00, A43B 13/42...

Značky: struktury, podošva, sendvičovej, obuvi

Text:

...ktorým môže byť reakčný polyuretán,prírodné alebo syntetické kaučuky alebo iné materiály.Pod pojmom materiály s rozdielnou hustotou a/alebo tvrdosťou než je skeletový materiál sa rozumeju materiály z mäkkých penových materiálov na báze kaučukov, polyuretánov, etylénvinylacetátových kopolymérov, prípadne iných penových materiálov, alebo tvrdšie materiály na báze kaučukov, polyuretánov, polyvinylchlo ridu /PVC/, polyetylénu /PE/,...

Izolačný segmentový plášť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 967

Dátum: 11.10.1995

Autori: Gonda Ivan, Páleník Pavel

MPK: F02C 7/24

Značky: plášť, izolačný, segmentový

Text:

...povrch Q izolovaného telesa, ktoré sú vyplnené izolačným vláknitým materiálom Q, pri zachovaní určeného tvaru. Pružné matrace 2 sú navzájom tesne spojené spojovacím elementom §. Pohľadová plocha vonkajšieho pružného matraca g sa opatrí v prípade potreby, alebo vtedy keď to projektová dokumentácia výslovne predpisuje, ochrannou spevňovacou vrstvou 1.Vonkajší povrch Q izolovaného zariadenia sa obloží pružnými matracmi g, ktoré .sa upevnia...

Ekologické palivo pre zápalné motory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 966

Dátum: 11.10.1995

Autori: Dostálek Jaromír, Hejda Richard, Košík Karol

MPK: C10L 1/10, C10L 1/08

Značky: motory, palivo, zápalné, ekologické

Text:

...a najmä znížený výkon motora. Tieto nevýhody obmezujú súčasné možnosti využívania týchto ekologických palív len ako pohonných hmôt pre poľnohospodársku techniku.Podstatou technického riešenia je ekologické palivo pre zápalné motory obsahujúce 35 až 55 objemových percent metylesterov mastných kyselín s počtom uhlikov v molekule 16 až 22, rastlinného pôvodu, najmä kyseliny palmitovej, stearovej,olejovej, linolovej, linolénovej,...

Riadiaci obslužný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 965

Dátum: 11.10.1995

Autori: Štrauch Peter, Pauk Jozef

MPK: G05D 9/12

Značky: obslužný, systém, riadiaci

Text:

...podobne).Ďalšou jeho výhodou je možnosť modulame ho dopĺňať (rozširovať) až na 3 jednotky.po 8 stojanov, t.j. až pre 24 stojanov. Konñgurácia riadiaceho systému sa dá cenovoprispôsobovať počtu stojanov. Ďalšou nespornou výhodou je skutočnosť, že prenos dát a stavov je v reálnom čase, čo umožňuje súčasne sledovať stav všetkých stojanov na monitore PC pokladne a to bez časového oneskorenia. Napríklad po zložení výdajnej pištole na stojane je...

Komplexný fytogeriatrický preparát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 964

Dátum: 11.10.1995

Autori: Hudec Jozef, Bitter Ján, Macho Vendelín, Michalík Ivan

MPK: A01N 3/02, A01N 3/00

Značky: komplexný, preparát, fytogeriatrický

Text:

...o počte uhlíkov jeden až štyri, kyseliny benzoovej a jej hydrexyderivátov, ako o- n p-hyd- 3 roxybenzoovej kyeeliny e ich elkalických soli, alylizotiokyonátu n nuhstrátov obsahujúcich ich primesi, v množstve 0,005 až 0,8 . Uupinn D najmenej jedna vodoronpustná zlúčenina striebra v množstv0,005 aš 0,8 , pričom v oplikovateľnom vodnom roztoku celková žncontrácia komplexného fytogeriotrickćho preperátu činí 0,05 aSkupinu látok A tvori zmes...

Inštalačný výstroj pripojenia armatúr, najmä miešacích vodovodných batérií k vodnému zdroju

Načítavanie...

Číslo patentu: U 963

Dátum: 11.10.1995

Autori: Vňuková Anna, Jorík Ján, Priesol Pavol

MPK: F16L 19/02, E03C 1/04

Značky: výstroj, vodnému, armatur, vodovodných, najmä, zdrojů, pripojenia, miešacích, batérií, inštalačný

Text:

...vyžaduje čelnú tesniacu plochu na pripojovacom závitovom čape rohového ventilu, alebo na pripojovacom kolienku. V dôsledku toho sú potrebné dve rôzne vyhotovenia pripojovacích kolienok a tiež dve rôzne vyhotovenia rohových ventilov. šie je zabezpečená univerzálnosť tohoto riešenia.Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje technické riešenie pripojenia armatúr, najmä miešacích vodovodných batérií k vodnému...

Spôsob lisovania dutých tvarových sklených výrobkov a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278027

Dátum: 11.10.1995

Autor: Trier Wolfgang Professor

MPK: C03B 11/06, C03B 9/193

Značky: lisovania, výrobkov, tvarových, tohto, dutých, spôsob, sklených, spôsobu, uskutočnenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob lisovania dutých tvarových sklených výrobkov vo forme, vybavenej doplnkovou vnútornou stenou, ktorá je obrátená k vonkajšej strane lisovaného výrobku, sa vykonáva pomocou plunžera (10) s pórovitou hlavou (11) tvarovo dopĺňajúcou povrch vnútornej strany skleného výrobku, ktorá má dutinu plnenú kvapalinou sčasti sa odparujúcou v priebehu každého pracovného cyklu v dôsledku prenosu tepla zo skla na hlavu (11) plunžera (10). Tým sa vytvára...

Pneumatická pružná hriadeľová spojka so schopnosťou autoregulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278025

Dátum: 11.10.1995

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/04

Značky: spojka, schopnosťou, autoregulácie, pružná, pneumatická, hriadeľová

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická spojka je určená na zabezpečenie pružného prenosu mechanickej energie v torzne kmitajúcich mechanických sústavách. Autoregulátor (5) je spojený s hnacou časťou (1) a poháňanou časťou (2) danej spojky cez gumový prstenec (10) a zároveň je pneumaticky prepojený s kompresným priestorom pneumatickej spojky, tvoreným pružnými dutými telesami (3).

Hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278024

Dátum: 11.10.1995

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 25/02, F16D 25/04

Značky: hriadeľová, spojka, pneumaticko-pružnými, jednotkami

Zhrnutie / Anotácia:

Hriadeľová spojka s pneumaticko-pružnými jednotkami je určená na zabezpečenie stáleho pružného prenosu záťažného krútiaceho momentu v torzne kmitajúcich mechanických sústavách. Záťažný krútiaci moment z hnacieho telesa (1) na poháňané teleso (2) spojky je prenášaný pneumaticko-pružnými jednotkami (3) naplnenými plynným médiom. Vzájomné prepojenie pneumaticko-pružných jednotiek (3) je zabezpečené prepojením (4), ktoré je zároveň vytvorené medzi...

Striž na odchyt dravého roztoča Phytoseiulus persimilis

Načítavanie...

Číslo patentu: 278023

Dátum: 11.10.1995

Autor: Jedličková Jozefína

MPK: A01M 1/02, A01K 67/00, A01M 1/00...

Značky: dravého, persimilis, phytoseiulus, odchyt, roztoča, striž

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidová striž sa homogenizuje s vodou počas 2 až 10 minút pri teplote 10 až 30°C, pričom hmotnostný pomer striže a vody je 1 : 0,8 až 1,5, vysuší sa, znovu sa homogenizuje s vodou, prípadne živným roztokom počas 2 až 10 minút pri teplote 10 až 30°C, pričom hmotnostný pomer striže, vody a živného roztoku je 1 : 0,01 až 0,2 : : 0,0001 až 0,002. Takto pripravená striž je vhodným atraktantom pre dravého roztoča Phytoseiulus persimilis.

Katalyzátor na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278022

Dátum: 11.10.1995

Autori: Takahashi Tsutomu, Matsukawa Tetsuya, Sato Akihiro, Naito Yoshihiro

MPK: C08F 4/642

Značky: katalyzátor, polymerizáciu, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor je pripraviteľný reakciou reakčného produktu I organohlinitej zlúčeniny s donorom elektrónov a chloridom titaničitým s následnou reakciou výsledného tuhého produktu II s donorom elektrónov a akceptorom elektrónov a miešaním výsledného produktu III s organohlinitou zlúčeninou v inertnom rozpúšťadle za vzniku disperzie katalyzátora, do ktorej sa pri teplote v rozmedzí 0 až 70 °C nechá absorbovať alfa-olefín v množstve 0,10 až 0,5...

Spôsob prípravy 2’3′-dideoxy-2′-fluórnukleozidov a 2’3′-dideoxy-2’3′-didehydro-2′-fluórnukleozidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278017

Dátum: 11.10.1995

Autori: Martin John, Sterzycki Roman, Mansuri Muzammil

MPK: A61K 31/70, C07H 19/09

Značky: 2'3'-dideoxy-2'3'-didehydro-2'-fluórnukleozidov, přípravy, 2'3'-dideoxy-2'-fluórnukleozidov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava zlúčenín vzorca I, v ktorom B znamená zvyšok uracil-1-ylový, tymín-1-ylový, 5-etyluracil-1-ylový, cytozín-1-ylový, 5-vinyluracil-1-ylový, 5-halogénvinyluracil-1-ylový, 5-halogénmetyluracil-1-ylový a 5-halogénetyl-uracil-1-ylový, pričom halogénvinylová, halogénmetylová a halogénetylová časť obsahuje 1 až 4 atómy fluóru, chlóru, alebo brómu a prerušovaná čiara znamená prípadnú dvojitú väzbu, spočíva v tom, že sa pôsobí ad a) na...

Spôsob výroby lôpt s povrchom tvoreným textíliou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278015

Dátum: 11.10.1995

Autor: Králík Josef

MPK: B29C 63/02, B29C 63/26

Značky: povrchom, spôsob, výroby, tvořeným, textíliou, lôpt

Zhrnutie / Anotácia:

Na jadro lopty sa nanesie vrstva adhezíva a súčasne sa nános adhezívnej zmesi nanesie aj na jednotlivé diely textilného obalu, ktorý v rovine aproximuje nerozvinuteľnú guľovú plochu dvoma polotovarmi kruhového tvaru (2) opatrenými na obvode pravidelne rozmiestnenými trojuholníkovými výrezmi (4) a pásom (3), ktorý má na okrajoch svojich dlhších strán taktiež trojuholníkové výrezy (4). Potom sa na jadro lopty uloží najskôr pás (3), ktorý tak...

Koľajové dopravné zariadenie na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278014

Dátum: 11.10.1995

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/00, E01B 27/06, E01B 27/10...

Značky: sypký, dopravné, materiál, koľajové, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie je opatrené dopravným pásovým ústrojenstvom, ktoré je umiestnené na koľajovom vozidle a prechádza v podstate v jeho pozdĺžnom smere. Dopravné pásové ústrojenstvo slúži na dopravu sypkého materiálu, najmä zeminy pri čistení štrku koľajového lôžka. Účelom vynálezu je vytvoriť zariadenie na vyriešenie praktických problémov vznikajúcich pri doprave a uskladňovaní odpadovej zeminy čo najjednoduchším spôsobom. Na tento účel je...

Tienopyránové deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278012

Dátum: 11.10.1995

Autori: Ferber Hubert Peter, Rovenszky Franz, Weinberger Josef, Binder Dieter

MPK: C07D 495/04

Značky: použitie, tienopyránové, deriváty, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tienopyránové deriváty všeobecného vzorca I, kde tiofénový zvyšok môže byť substituovaný -CN, -CHO, -CH=NOH, -CONH2 alebo -COOR1, R1 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, n znamená celé číslo 3, 4, alebo 5. Tieto deriváty možno získať tak, že sa nechá reagovať zlúčenina všeobecného vzorca III, kde X znamená chlór, bróm alebo jód, so zlúčeninou všeobecného vzorca IV, kde n znamená celé číslo 3, 4 alebo 5, v inertnom organickom riedidle za...

3-Benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278011

Dátum: 11.10.1995

Autori: Sidóová Eva, Mitterhauszerová Ľudmila, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/68, A01N 43/78

Značky: přípravy, spôsob, 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinónu sa uskutočňuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu s benzoylchloridom v suchom pyridíne pri teplote varu. Zlúčenina je účinná ako regulátor rastu rastlín a zelených rias a ovplyvňuje fotosyntetickú aktivitu chloroplastov.

Spôsob detekcie špecifických cieľových buniek a prostriedky na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281566

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kvalheim Gunnar, Fodstad Oystein

MPK: C12N 5/00, G01N 33/53, C12Q 1/00...

Značky: vykonávanie, buniek, cieľových, spôsob, specifických, detekcie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob detekcie špecifických cieľových buniek v suspenzii buniek pozostávajúcich zo zmiešanej populácie buniek, v tekutinách obsahujúcich zmiešanú populáciu buniek a v jednobunkovej suspenzii pripravenej z tuhých tkanív s výnimkou normálnych a zhubných hemapoietických buniek v krvi a kostnej dreni, pozostáva z nasledujúcich krokov: obaľovanie buniek paramagnetickými časticami alebo guľôčkami buď protilátkami alebo fragmentmi protilátok,...

Spôsob prípravy esterov 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281448

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kavala Miroslav, Magura Miroslav, Komora Ladislav, Sás Ivan

MPK: C07D 211/46

Značky: spôsob, esterov, přípravy, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu esterifikáciou vyšších mastných kyselín s 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolom pri teplote 160 až 220 °C za prítomnosti (poly)alkylzlúčeniny titánu alebo oxidu zinočnatého ako katalyzátora. Reakciu je výhodné uskutočňovať za prítomnosti azeotropického činidla alebo inertného plynu. Estery podľa vynálezu sú vhodné ako svetelné stabilizátory polymérov, najmä polyolefínov.

Vyklápacie zariadenie na poklopové strechy a posuvné steny, najmä nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281256

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bartel Manfred, Ernst Andreas

MPK: B61D 39/00, B61D 17/08

Značky: stěny, vyklápacie, nákladných, vozňov, posuvné, poklopové, střechy, najmä, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová reťaz je umiestnená medzi koľajnicou (1) a pätkou pozdĺžneho nosníka a pohybuje prestavovacím prvkom (7), ktorý nesie bočnú stenu, po zakrivenej dráhe, pričom sú vytvorené a navzájom spojené štyri prevodové členy cez otočné kĺby, resp. tri prevodové členy a z toho dva vytvorené s krivkovými kĺbmi. Vyklápacie zariadenie podľa tohto vynálezu je určené na poklopové strechy a posuvné steny, výhodne pre nákladné vozne.

Strešné aretačné a roztváracie zariadenie na poklopové strechy nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281242

Dátum: 11.10.1995

Autori: Wagenknecht Frank, Ernst Andreas, Bartel Manfred, Helm Andreas, Müller Hilmar

MPK: B61D 39/00

Značky: strešné, nákladných, zariadenie, poklopové, roztváracie, aretačné, vozňov, střechy

Zhrnutie / Anotácia:

Zavretá poloha sa aretuje na čelnej stene nákladného vozňa umiestneným zvislým zatváracím vedením a s ním korešpondujúcou, otočne na čelnej stene umiestnenou ovládacou pákou (7), pričom na čelnej strane strechy umiestnený aretačný čap (14) zapadne do lievikovitých záchytných otvorov (20) v zvislej ovládacej páke (7) a do pevne na čelnej stene (5) umiestneného zatváracieho plechu. Aretačný čap (14) je vyhotovený ako dutý so zárezmi, takže poklop...

Samolepiaci transdermálny matricový systém na podávanie hormónu perkutánnou cestou a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281234

Dátum: 11.10.1995

Autori: Teillaud Eric, Sawaya Antoine, Math Marie-christine

MPK: A61M 35/00, A61K 9/70

Značky: samolepiaci, perkutánnou, přípravy, spôsob, podávanie, transdermálny, matricový, systém, hormonu, cestou

Zhrnutie / Anotácia:

Samolepiaci transdermálny matricový systém na podávanie hormónu perkutánnou cestou, obsahujúci podklad a samolepiacu matricu, pričom matrica obsahuje: a) 40 až 60 hmotnostných dielov kopolyméru etylénu a vinylacetátu, b) 5 až 20 hmotnostných dielov derivátu celulózy, c) 35 až 55 hmotnostných dielov aspoň jednej zlúčeniny vybranej zo skupiny zahrnujúcej: krotamiton, N-substituované 2-pyrolidóny vzorca (I), kde R predstavuje C1-C15alkylovú...

Spôsob prípravy derivátov taxánu, medziprodukt a deriváty taxánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281045

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kanazawa Alice, Denis Jean-noël, Greene Andrew

MPK: C07D 413/12, C07D 305/14, C07D 263/04...

Značky: derivátov, spôsob, taxanu, deriváty, přípravy, medziprodukt

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo chráneného 10-deacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (II), medziprodukt všeobecného vzorca (II) a deriváty taxánu všeobecného vzorca (I). Vo vzorcoch (I) a (II) Ar znamená arylovú skupinu, R1 a R2, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, znamenajú atóm vodíka, alkylovú skupinu, fenylalkylovú skpinu, fenylovú skupinu, alkoxyfenylovú...

Temperovateľný nástroj, prípadne temperovateľná forma, na výrobu plastových výliskov a spôsob výroby takéhoto nástroja, prípadne formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281018

Dátum: 11.10.1995

Autor: Schmetz Klaus

MPK: B29C 33/04

Značky: spôsob, takéhoto, nástroja, forma, formy, případně, výroby, temperovateľná, nástroj, výliskov, výrobu, temperovatelný, plášťových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa temperovateľný nástroj (11), prípadne forma, na výrobu plastových výliskov s minimálne jednou dutinou (12) formy, s minimálne jedným napúšťacím a jedným vypúšťacím otvorom (13, 14), navzájom spojených kanálikmi (15), ktoré vytvárajú kanálikový systém s temperovacím médiom na ochladzovanie respektíve ohrievanie dutiny (12) formy. Dochádza ku skráteniu vstrekovacieho času, k zjednodušeniu údržby ako aj k vyššej kvalite vstrekovaných...

Bitúmenová emulzia, jej príprava a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281010

Dátum: 11.10.1995

Autori: Redelius Per, Stewart David, Uhlbäck Petri, Gastmans André, James Allan

MPK: C08L 95/00

Značky: bitumenová, emulzia, príprava, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Bitúmenová emulzia iónového typu obsahuje bitúmen, vodu, iónové emulgačné činidlo a aditívum, ktorým je suspenzia pevnej látky v oleji, nerozpustná vo vode. Spôsob prípravy bitúmenovej emulzie zahrnuje prípravu uvedeného aditíva a jeho zmiešanie s bitúmenovou emulziou obsahujúcou všetky zložky. Použitie bitúmenovej emulzie pri konštrukčných prácach, údržbe ciest, obkladaní alebo izolácii proti vode.

Spôsob vyžiadania informácií v komunikačnom systéme a komunikačný systém schopný vyžiadania týchto informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280993

Dátum: 11.10.1995

Autor: Jasinski Leon

MPK: H04B 7/02, H04B 17/02

Značky: vyžiadania, komunikačný, spôsob, systém, systéme, informácií, týchto, komunikačnom, schopný

Zhrnutie / Anotácia:

Žiadosť o informačnú službu v komunikačnom systéme sa generuje prijímačom (200) selektívneho volania v kódovom slove, ktoré má rad bitov na identifikáciu aspoň jedného z množiny informačných súborov. Žiadosť sa prenesie do základňovej stanice (100), ktorá prijme z prijímača (200) selektívneho volania žiadosť o informačnú službu na informácie z aspoň jedného z množiny informačných súborov a vyžiadanú informáciu prenesie do prijímača (200)...

Spôsob prípravy kyseliny 1,3-oxazolidín-5-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280965

Dátum: 11.10.1995

Autori: Denis Jean-noël, Greene Andrew, Kanazawa Alice

MPK: C07D 263/04

Značky: kyseliny, spôsob, 1,3-oxazolidín-5-karboxylovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kyseliny 1,3-oxazolidín-5-karboxylovej všeobecného vzorca (I) reakciou éteru všeobecného vzorca (XIX) s fenylizoserínovým derivátom. Vo všeobecných vzorcoch (I) a (XIX) Ar znamená fenylovú alebo prípadne substituovanú alfa- alebo beta-naftylovú skupinu, R1 znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu R2-O-CO-, Ph znamená fenylovú skupinu substituovanú jednou alebo niekoľkými alkoxyskupinami a R3 znamená C1-4alkylovú skupinu alebo...

Spôsob prípravy kyseliny 1,3-oxazolidín-5-karboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280964

Dátum: 11.10.1995

Autori: Denis Jean-noël, Greene Andrew, Kanazawa Alice

MPK: C07D 263/04

Značky: 1,3-oxazolidín-5-karboxylovej, přípravy, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kyseliny 1,3-oxazolidín-5-karboxylovej všeobecného vzorca (I) cyklizáciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) a následnou hydrolýzou alebo zmydelnením získaného medziproduktu. Vo všeobecných vzorcoch (I) a (II) Ar znamená fenylovú skupinu alebo prípadne substituovanú alfa- alebo beta-naftylovú skupinu, R1 znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu vzorca R2-O-CO-, Ph znamená fenylovú skupinu substituovanú jednou alebo niekoľkými...

Časticová bieliaca detergentná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 280920

Dátum: 11.10.1995

Autor: Chapple Andrew Paul

MPK: C11D 17/06, C11D 3/12, C11D 3/39...

Značky: detergentná, časticová, bieliaca

Zhrnutie / Anotácia:

Časticová bieliaca detergentná zmes obsahujúca jednu alebo viac povrchovo aktívnych látok, jednu alebo viac detergentných zložiek zahŕňajúcich špecifický hlinito-kremičitan alkalického kovu, a bieliaci systém zahŕňajúci organickú peroxokyselinu. Zmes má sypnú hustotu najmenej 700 g/l.

Širokouhlá televízna zobrazovacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 280556

Dátum: 11.10.1995

Autori: Ersoz Nathaniel Haluk, Canfield Barth Alan, Rodriquez-cavazos Enrique, Willis Donald Henry, Altmanshofer Robert Dale

MPK: H04N 5/46

Značky: širokouhlá, televízna, sústava, zobrazovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Širokouhlá televízna zobrazovacia sústava obsahuje obrazovku (244 115) s prvým pomerom strán formátu zobrazenia, spriahnutú s mapovacím obvodom (50 113) na umožnenie konverzie výstupného obrazového signálu (Y_MX, U_MX, V_MX) do iného formátu zobrazenia sústavu vstupov obrazových signálov (Y_M, U_M, V_M Y_A, U_A, V_A), kde každý z obrazových signálov (Y_M, U_M, V_M Y_A, U_A, V_A) je signálom nesúcim informáciu o obraze v jednom z rôznych...

Spôsob výroby vysokočistého bis(2-benzotiazolylsulfén) amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280528

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kaszonyi Alexander, Lehocký Peter, Doležel Pavel, Uhlár Ján, Štolcová Magdaléna, Hronec Milan

MPK: C07C 313/20, C07C 313/22, C07D 277/80...

Značky: bis(2-benzotiazolylsulfén, amidů, spôsob, vysokočistého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedená zlúčenina sa vyrába reakciou N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidu s acetanhydridom v prítomnosti inertného rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín. Pri reakčnej teplote 35 až 120 °C, molovom pomere acetanhydrid : N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamid = 0,4 až 5, organické a/alebo anorganické kyseliny : acetanhydrid = 0,01 až 14 vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid sa zmieša a/alebo melie s alkylamínom pri teplote 10 až...

Pracovný voz

Načítavanie...

Číslo patentu: 280504

Dátum: 11.10.1995

Autori: Gruber Leopold Rudolf, Theurer Josef

MPK: B66F 11/04

Značky: pracovný

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovný voz (1) je vybavený vozovým rámom (2), ktorý je umiestnený na podvozkoch (3), a pomocnou pracovnou plochou (9), ktorá má nosný rám (10) s vodorovnou pracovnou plošinou (13). Ten je zhotovený výškovo prestaviteľne pomocou pohonov (12) relatívne umiestnené na nosnom ráme (10). V priečnom smere pracovného voza (1) sú umiestnené dve vzájomne protiľahlé plošinové časti (14, 15), ktoré sú prestaviteľné so vzájomne susediacou a spoločnou...

Káblová priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280238

Dátum: 11.10.1995

Autori: Koch Péter, Wickermann Hans, Striebel Franz

MPK: H02G 3/22

Značky: priechodka, káblová

Zhrnutie / Anotácia:

Káblová priechodka (5) plochého vyhotovenia, pozostávajúca z mäkkého pružného materiálu zakončeného rámom (6) a určená najmä do steny (2) alebo stropu alebo dna (3) skrine elektrického zariadenia, najmä skriňového rozvádzača, rozvodnej skrinky alebo rozvodnej škatule (1) alebo skrinky elektromera, je zhotovená z vulkanizovaného elastoméru s tvrdosťou 4 až 30 Shore-A, pri pomernom predĺžení do pretrhnutia 400 až 700 % a odolnosti proti...

Kĺbová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280147

Dátum: 11.10.1995

Autori: Lederer Roland, Helf Walter, Bauer Peter

MPK: F16L 27/04

Značky: rúrka, kĺbová

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová rúrka je určená na potrubie na vedenie káblov a pozostáva z jednotlivých rúrok (R1, R2, R3), pričom koncové rúrky (R1, R3) majú kĺbové hrdlo (1), prípadne zásuvný koniec, a medzi jednotlivými rúrkami (R1, R3) sú upravené sférické kĺby, pozostávajúce z kĺbových hrdiel (1) a kĺbových guľových plôch (2), ktoré sú tlakotesne utesnené tesniacim krúžkom (3) usporiadaným na oblasti kĺbu. Jednotlivé časti (1a, 1b) kĺbového hrdla (1) a jednotlivé...

Usporiadanie ložiska dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280093

Dátum: 11.10.1995

Autor: Kusser Josef

MPK: F16M 11/06

Značky: ložiska, dosky, usporiadanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa usporiadanie ložiskovej dosky, najmä zariadenie na nesenie priamo stojaceho objektu, napríklad umeleckého objektu, firemného znaku alebo pamätníka so základovou doskou (1) a podstavcovou doskou (2) uloženou otočne okolo zvislej osi na základovej doske (1), pričom podstavcová doska (2) je plávajúco uložená na kvapalinovej vrstve. Základová doska (1) má na svojej vrchnej strane otvorené vybranie (4) a spodná časť podstavcovej dosky (2)...