Archív za 1995 rok

Strana 3

Trojosová pracovná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278051

Dátum: 08.11.1995

Autori: Borský Václav, Dokoupil Vladimír

MPK: B23Q 1/25, B23Q 1/70, B23C 1/04...

Značky: trojosová, jednotka, pracovná

Zhrnutie / Anotácia:

Vretenník (7) je upevnený na priečnom stole (4), ktorý je posuvne uložený na pozdĺžnom stole (2). Teleso (11) vretenníka (7) má dutý čap (10), na ktorom je otočne uložený nosič (9) vretenovej hlavy (8), ktorý je súčasne uložený v kruhovom vybraní (12) vytvorenom na čele telesa (11). Čelo telesa (11) je uzavreté uzavieracou medzikruhovou doskou (13), ktorá má spevňovacie prvky polohy nosiča (9), v ktorom je excentricky umiestnená vretenová hlava...

Výmurovka voza tunelovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278050

Dátum: 08.11.1995

Autori: Bůžek Jindřich, Kocman Vlastimil, Mokrášová Jaroslava, Ondra Pavel

MPK: F27B 9/26, F27B 9/30, F27D 3/12...

Značky: vymurovka, tunelovej

Zhrnutie / Anotácia:

Výmurovka voza tunelovej pece pozostáva z niekoľkých vrstiev (1, 4, 7, 9) nasucho vyskladaných doskovitých tvaroviek (11, 41, 71, 91) väčšinou šesť a päťhranných z tepelnoizolačného a žiaruvzdorného materiálu, ktoré majú výstupky (12, 42) tvaru kruhového segmentu a pri vyskladaní tvoria zámky pre duté valcové tvarovky (31, 32), ktoré sú umiestnené v priestore medzi jednotlivými vrstvami (1, 4, 7, 9) doskovitých tvaroviek (11, 41, 71, 91).

Zariadenie na tvorbu zásobného návinu priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278044

Dátum: 08.11.1995

Autori: Böhm Günther, Karl Rupert, Schuller Edmund

MPK: B65H 67/04, B65H 54/34, D01H 1/38...

Značky: zariadenie, tvorbu, priadze, zásobného, návinů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tvorbu zásobného návinu priadze (F) na dutinke (3) uloženej medzi cievkovými taniermi (4), presahujúcimi obvod dutinky (3) a zasahujúcimi svojimi strediacimi ramenami (41) do vnútornej dutiny dutinky (3), je opatrené zachytávacím ústrojenstvom priadze (F) a vodiacim ústrojenstvom, pričom cievkový tanier (4) je opatrený na svojom obvode zachytávacími štrbinami (40), dosahujúcimi v radiálnom smere až k vnútornému strediacemu ramenu...

Spôsob výroby alkylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278043

Dátum: 08.11.1995

Autori: Van Gogh Johan, Doyle Michael John, Van Ravenswaay Claasen Johan Christiaan

MPK: C07C 67/38

Značky: výroby, alkylmetakrylátu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkylmetakrylátu spočíva v tom, že sa zo zmesi zložiek s 3 atómami uhlíka, zahŕňajúcej zmes propínu a propadiénu, ktorá bola získaná v eténovej krakovacej jednotke, katalytickej krakovacej jednotke alebo dehydrogenáciou kvapalného vykurovacieho plynu, selektívne odstráni propadién za vzniku propínového nástreku, v ktorom je pomer propínu ku propadiénu >= 6, po čom sa propínový nástrek privedie do styku s oxidom uhoľnatým a...

Zariadenie na nasypávanie štrku a podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278042

Dátum: 08.11.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/20

Značky: štrku, podbíjanie, koľaje, zariadenie, nasypávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) je opatrené rámom (3) stroja, uložený na podvozkoch (2) a opatreným podbíjacou jednotkou (8) a zdvíhacím a vyrovnávacím agregátom (14), ako aj zásobníkom (26) štrku s výpustnými otvormi (28) a ku ktorému je priradené výškovo prestaviteľné zametacie ústrojenstvo (30) na odovzdávanie nadbytočného štrku na dopravné ústrojenstvo (34), ktoré má zhadzovací koniec (36) nad zásobníkom štrku (26). Rám (3) stroja je tvorený prvou rámovou...

Prídavné zariadenie na podtlakový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1015

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kišš Tibor

MPK: C02F 11/00

Značky: zariadenie, zásobník, podtlakový, přídavné

Text:

...využiť na ťažko dostupných miestach a vzdialených miestach,kde sa nedajú aplikovať doteraz používané zariadenia. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že zariadenie citlivo reaguje na vrstvu a množstvo odsávaného kalu, nenarušuje ekológiu prostredia a tiež nie je potrebné zasahovať do okolitého areálu. To znamená, že nie je potrebné po skončení prác upravovať areál. nakoľko sa odsatý materiál odsáva priamo do zásobníka.Prídavným zariadením sa odsáva...

Mobilný pásový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1014

Dátum: 08.11.1995

Autor: Matějka Milan

MPK: C02F 11/00

Značky: mobilný, pásový

Text:

...lisu. Po bokoch základovej plošiny je nainštalovaná pracovné plošina pre obsluhu zariadenia a pri technoloeickom zaria.dani je umiestnená obytná nadstavba, takže spolu s pásovým.lisom je takto vytvorené samostatné jednotka pre kompletné gsamostatné odvodňovanie kalovTechnologické zariadenie aostatné príslušenstvo je zložené 2 bežnevyrábaných výrobkov. Výhodou technického riešenia je jeho plná kompletnosť pre odvodňovanie kalov a hlavne...

Prostriedok doplnkovej ľudskej výživy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1013

Dátum: 08.11.1995

Autori: Ebringer Libor, Lahitová Eleonóra, Ferenčík Miroslav

MPK: A61K 35/74, A23J 3/20, A61K 39/02...

Značky: prostriedok, ludskej, doplnkovej, výživy

Text:

...~ však neobsahoval baktérie druhu Enterococcus íaecíum, ktorých antimutagenny a imunostimulačný účinok jePodstatou prostriedku doplnkovej ľudskej výživy je, že obsahuje baktérie mliečneho kvasenia Enterococcus íaecium.Tieto baktérie sú prirodzenou zložkou tráviaceho ústrojenstva kojencov živených materským mliekom a pravidelne sa vyskytujú v ich stolici. Zo stolice kojencov ich možno izolovať Štandardnými mikrobiologickými postupmi. V...

Prostriedok na pridržanie skrutky na hrote pracovnej časti skrutkovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1012

Dátum: 08.11.1995

Autor: Rohm Ladislav

MPK: B25B 23/10

Značky: prostriedok, skrutkovača, skrutky, hrote, částí, pracovnej, pridržanie

Text:

...a V rôznych künätrukůných upravách vychádzajúPqd 5 mtn rmatriadku spüciva v tQm EE Eí äklcdá 2 nüsnajV tg Enazürnanê na 0 ñä ramenw E 2 mruznénm drpnuzitím magnatickaj QCELE. Hüimm na držiak á mamym priüräiavacej tastl 2 je na üarázknch spojené 5 nn nramena E může byť tlEŽ vänté üü ütvüru HÚEWEJ časti 1 a fixü~vane pnmacüu puiäťmvaciehm prvku. Takétn FlEĚEñE jednakňuje vymieňať rldräiavaciu Čaäť 2, Ci už 2 důvüd putrüby mam 2.ramatrnv tejto...

Prenosná podvozková zubná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1011

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kuna Milan, Vavro Jarolim

MPK: A61C 3/04

Značky: podvozková, prenosná, súprava, zubná

Text:

...1 a s nočným spinačom gg. Spodná časť Ž stĺpa súpravy je pripevnená na podvozkovú základňu l kridlovými skrutkani 1 ktorými sú zároveň k podvozkovej základni l pripevnené kryty A kolesok. Otočné kolieska g sú pripevnené na podvozkovú základňu l krídlovými maticami gg . Na obr.2 je znázornená úsporné balenie zubnej súpravy podľa technického riešenia . Vonkajšie stena ll obalu , ktorý môže byť s výhodou typu cestovného alebo prístrojového...

Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1010

Dátum: 08.11.1995

Autori: Jankech Dominik, Gurňák Jiří, Miklánek Ladislav, Ciferský Jozef, Pupák Anton

MPK: G01F 15/14

Značky: plynů, tlaku, regulácie, skriňa, spotřeby, merania

Text:

...4 je znázornené osadenie skrine do predzáhradky domu, odr.5 osadenie skrine namúr plotu a obr.6 osadenie na stenu domu.Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu. podľa obr. 1 pozostáva z nosnej konštrukcie tvorenej nosnikom 1, na ktorom sú zhora upevnené dve nerovnako dlhé stojiny 1, 2 ktorých kratšia je opatrená pevným a dlhšia posuvne upevneným strmeňom g. Zdola sú na nosniku Q upevnené dva držiaky 3, prostrednictvom ktorých sa skriňa...

Ekologicky vhodné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1009

Dátum: 08.11.1995

Autori: Zaťko Ľudovít, Čičmanec Peter, Bakoš Dušan, Komora Ladislav, Boroška Fedor, Macho Vendelín, Bajús Martin

MPK: C10L 5/04, C10L 1/10

Značky: vhodné, ekologicky, palivo

Text:

...odprašovanla dymu aj ako bezarzénové palivo. Ďalšou výhodou je možnost využitia i synergizmu kontrolovaných množstiev vody s uvedenými aditivami, prejavujúci sa najmä pri teplotách kúrenísk nad 800 °C.V závislosti od predpokladanej. teploty. spaľovania jemožnost volby komponentovaditívnajmä zlúčenln horčíka pre nižšie teploty a zlúčenin vápnika vhodnejších pre vyššie teploty, dokonca možnost tormulovat skladbu paliva in situ v kúrenisku....

Čeľusťový nadstavec na zváranie potrubných dielcov z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1008

Dátum: 08.11.1995

Autori: Dvořák Pavel, Strejček Jiří

MPK: B29C 65/74

Značky: potrubných, čeľusťový, plastů, nadstavec, dielcov, zváranie

Text:

...zovretie nahrievacieho tŕňa. Stredná valcová plocha oboch styčných plôch má s výhodou polomer R 10 až 20 mm. Veľkost strednej valcovej plochy je vymedzená uhlom óL 30 °až 160 °, ktorý zvierajú priamky spájajúce stred strednej valcovej plochy s oboma jej koncovými bodmi. Obe vybrania na styćných plochách čeľustí môžu byt výhodne vybavené odvzdušňujúcou drážkou spojenou s otvorom vo vnútornom a vonkajšom osadení, slúžiacou na odvzdušnenie...

Ručný zakružovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1007

Dátum: 08.11.1995

Autor: Palko Anton

MPK: B21D 5/12

Značky: zakružovací, stroj, ručný

Text:

...voľbu dvoch prevodových rýchlostí s ohľadom na hrúbky a akosti zakružovaných plechov a s tým spojenú pretvárnu prácu. Predmetné riešenie dovoľuje spoľahlivú aretáciu horného valca pretechnologický úkon zakružovania a jednoduché horiziontálne odklápanie horného valca pre vyberanie zakružovaných dielcov pri maximálnej bezpečnosti. Zakružovací stroj podľa tohoto úžitkového vzoru je z hľadiska prevedenia konštrukčne minimalizovaný s...

Univerzálne drevoobrábacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1006

Dátum: 08.11.1995

Autor: Sabela Pavol

MPK: B27C 9/00

Značky: zariadenie, univerzálne, drevoobrábacie

Text:

...kolečkom czočąe upevr 4 v 4 g n near vo 5393 zarroäenra.Poä voêorovným upínačom stopkověho rezného nástroja je k fréme zariadenia vo veràikálsom veł ł I I en posuvne osaâeny nosia5 dolnej strany spojený car voćor vú maticu e nestavovaciu skru~ V I. , , J - . hru s àolnym oalaůecrm Lereckcm o-o se upevneąe v drzieäu r 1 ~ oevnenom k frěe zariadenia e z hernej stresu snojenaj čanmí n L o A. v . o v . 1 I , 1 ł - r s . s...

Zariadenia na úpravu sójových bôbov na kávovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1005

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kováčová Ľudmila

MPK: A23N 12/08

Značky: kávovinu, sójových, zariadenia, úpravu, bôbov

Text:

...kavových zrn vodou, a tak by pri prípadnom pražení sójových bůbov V uvedenom zariadení došlo k ich zuhoľnateniu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na úpravu sójových böbov na kávovinu ,ktoreho podstata spočíva v tom, že je tvorene nádobou na vodu , ktorá je pripojená jednou časťou na sušiareň,druhou časťou na pražiareň a treťou časťou na chladiareň, ktorá je spojená s odsávačom.Zariadenie, podľa obr. , tvorené...

Lubrikácia na úpravu anorganických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1004

Dátum: 08.11.1995

Autori: Forkel Klaus, Šimurka Peter

MPK: C03C 17/02

Značky: vlákien, úpravu, anorganických, lubrikácia

Text:

...odolnosť voči oxidacii na vzduchu.Tento nedostatok sa odstráni tak, že zlúčeniny s ohsahomhydroxylových skupín sa obalia fenolformaldehydrosolom. Čím sa zvýši dlhodobosť odolnosti voči alkaliam (DE - OS 255956). Řezoly, ktoré sa pritom používajú majú mólový pomer fenolu formaidehydu l 1.5 až 3,7. Ako katalyzator sa použiva hydroxid hárnatý, hydroxid sodný alebo amónny. Pretože pre dalsie spracovanie rezolov je potrebná vysoká...

Mriežka pre vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1003

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/15

Značky: vzduchotechnické, potrubie, mriežka

Text:

...riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kdena obrázku obr.l je znázornený pohľad na mriežku prevzduchotechnické pootrubie s kruhovým prierezom na usmerneniea reguláciu vzduchu s príslušnými rezmi, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie perforovanou páskou s vyznačením vnútornej rovinnej a pohľadovej steny, na obr.2 je zobrazená usmerňovacia lamela s vyznačením klinovitých výstupkov,na obr.3 je znázornená...

Poistné zariadenie s vydutou membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1002

Dátum: 08.11.1995

Autor: Brachaczek Jindřich

MPK: F16K 7/17

Značky: vydutou, membránou, zariadenie, poistné

Text:

...objektu.Vydutá membrána je po svojom obvode vybavená druhým tesnením. Poistný článok je na nosníku pripevnený napr. cez závit alebo čap tak, aby umožňoval jeho nastavenie v osi kolmej na-tlaku vo vnútornom priestore tlakovej nádoby alebo potrubianad povolenú hranicu. Výbuchový tlak pôsobiaci na plochu membräny vyvodi silu, ktorá spôsobí pretrhnutie poistného článku a okamžité uvoľnenie únikového otvoru. Proti vymršteniu membrány do vonkajšieho...

Odvádzač kondenzátu s riadenou kontrakciou prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1001

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kosková Jana, Kosek Jiří

MPK: F25B 39/04, F25B 45/00

Značky: odvádzač, kontrakciou, kondenzátu, prietoku, riadenou

Text:

...ďalei pripojený spojovaoím kanálikom k homogenizačnoj komorke naohádzajúcej sa pod rozvádzacím telesom na strane prívodu kondenzátu. V inom vyhotovení odvádzača kondenzátu podľavynálezu Je medzi plochou elastiokou membränou a hornýmdielom vložená vvdutá plechová priečka. pričom vnútorný priestor vydutsj priečky nad alastickou membránou ječiastočne vyplnený nizkovriaoou kvapalinou.Podstata riešenia.je znázornená ~ na nrrjpcąiuz-uwnnm výkrose,...

Kontajner na uskladnenie a prepravu ekologicky škodlivých kvapalných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1000

Dátum: 08.11.1995

Autori: Fedor Slavomír, Lorko Ondrej

MPK: B65D 88/12

Značky: kvapalných, škodlivých, uskladnenie, látok, prepravu, ekologicky, kontajner

Text:

...rovnobežníkových dielcov, z toho 4 bočných l , 1vrchného 2 a 1 spodného dielca 3. Všetky dielce sú navzájomzvarené tak, že vytvárajú kvapalinotesnú uztvorenú nádobu. Ku spodnemu dielcu 3 nádrže je privarený rám A s otvormi 5 pre manipuláciu s kontajnerom. napriklad vysokozdvižným vozíkom. K rámu A nádrže sú privarene Spodne rohové prvky 5, ktoré umožňujú stohovateľnost kontajnerov až do troch vrstiev. Horná část bočných dielcov 1 je zosilnená...

Kontajner na uskladnenie a prepravu ekologicky škodlivých nekvapalných priemyselných odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 999

Dátum: 08.11.1995

Autori: Fedor Slavomír, Lorko Ondrej

MPK: B65D 88/12

Značky: škodlivých, nekvapalných, odpadov, kontajner, uskladnenie, priemyselných, ekologicky, prepravu

Text:

...kontajner podľa tohoto riešenia,obr. č. 2 stohovanie kontajnerov e detailom osadenia rohových prvkov, obr. č. 3 osadenie ćapov vo zvislých drážkach konzolKontajner podľa obr. č. 1 pozostáva z plechovej nádrže výtvorenej zo štyroch obvodových dielcov 1 lichobežníkového tvaru, z nich 2 bočných, jedného čelného a jedného zadného dielca a jedného spodného dielca 2 rovnobežnikového tvaru, ktoré sú zvarené do kvapalinotesnej, zhora dole...

Bezpečnostný zamykací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 998

Dátum: 08.11.1995

Autor: Fedík František

MPK: E05B 65/06, E05C 9/02, E05C 9/14...

Značky: bezpečnostný, systém, zamykací

Text:

...typ a Veľkosť dverí.Brehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude- bližšie opísané pomocou výkresov na ktorých je na obr. 1 - schematicky znázornená usporiadaniešesťbodového zamykacieho systému V zamknutom stave a na obr.2 - detail úpravy západky závory s vodiacimi drážkami vodiaci mi kolíkmi a tiahlami vo vodiacich rúrkach.Bezpečnostný zamykací systém pozostáva so závory , západky ll ktorej sú po oboch stranách závory l...

Hasiaca hubica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 997

Dátum: 08.11.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: A62C 31/02

Značky: hasiaca, hubica

Text:

...hasiaceho média pri hasení požiaru V chránenom objekte podľa tohoto technického riešenia je tvorená rúrkou 1, ktorá je vybavená prírubou. Rúrka 1 je spojená s vodiacou rúrkou à. Vo vodiacej rúrke Q je posuvne uložená dýza g. Medzi dýzou g a vodiacou rúrkou Q je inštalované prvé tesnenie i a druhé tesnenie 5. Dýza g je vlastnou aplikačnou častou hasiacej hubice, pomocou ktorej je rozvirované hasiace médium cez jednotlivé otvory,...

Bezpečnostný dverový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 996

Dátum: 08.11.1995

Autor: Gašper Michal

MPK: E05B 35/12, E05B 59/02

Značky: bezpečnostný, dverový, zámok

Text:

...v okoli hlavnej-zéstrčky. Samot-r né prevedenie bezpečnostného dverového zámku podľa toho-to úžitkového vzoru~svojou jednoduchosťou konštrukcievýrazne zvýšuje spoľahlivosť uzamykacieho systému, pri-.čom mechanika zabudované do vnútra-dverí ostáva aj s po užitím tvrdej čelnej bezpečnostnej dosky vo funkcii krytia na špičkovej bezpečnostnej úrovni. Predmetné rieše nie predstavuje dôkladnú prekážku proti nežiadúcim a násilným zásahom zvonku,...

Chladiace a mraziace boxvitríny a vitríny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 995

Dátum: 08.11.1995

Autori: Medzihradský Alexander, Medzihradský Vladimír

MPK: F25D 13/02

Značky: vitríny, chladiace, mraziace, boxvitríny

Text:

...alebo z ich kombinácií. Súčasťou takto vytvorených nádob sú chladiarenské alebo mraziarenské zariadenia riadené regulátorom teploty. Nevyhnutným doplnkom je vnútorné studené osvetlenie pevne prichytené na ľubovoľnú stenu zariadenia.Takto vytvorené chladiace a mraziace boxvitríny a vitríny sa vyznačujú veľkou variabilitou tvarov, veľkostí a možnosťami ich užitia. S výhodami umožňujú využiť napríklad V súčasnosti používané chladiace alebo...

Sirup na výrobu miešaných alkoholických nápojov na báze toniku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 994

Dátum: 08.11.1995

Autori: Mráz Jan, Šilhár Stanislav, Baxa Stanislav

MPK: C12G 3/06

Značky: báze, toniku, alkoholických, nápojov, sirup, miešaných, výrobu

Text:

...sladidla a tonizujúcej prísady je nutne deklarovat na obale výrobku. Výsledný nápoj, získaný predpokladaným nariedením sirupu a karbonizovaní, pripadne po naríedení aj priamosódovou vodou, má obdobné vlastnosti ako long-drink bežne pripravovaný zmiešanímimax, 20,25 litra sýteného nealkoholického tonikového nápoja a 0,05 litra alkoholického nápoja akoľubovoľného druhu vodky alebo ginu s obsahom etanolu spravidla do 50 obj.Príklady...

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: U 993

Dátum: 08.11.1995

Autor: Hunčaga Gerhard

MPK: A63F 9/08

Značky: hlavolam

Text:

...oproti sebe stojace a okolo spoločnej osi lg otáčateľné krúžky gg a gg alebo kotúče, ktoré majú k sebe otočené výrezy lg, li s V nich uloženými elementami lg, l§ pričom vo viacerých relativnych polohách krúžkov gg a gg alebo kotúčov určujú vždy oproti sebe ležiace koaxiálne výrezy lg a li vždy jedno uloženie jednej kinematickej dvojice elementov16, l§ tvorenej dvoma elementami lg a lg, ktorá je otáčateľnáprostredníctvom jedného ovládacieho...

Karoséria vhodná najmä na zväčšenie úložného priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 992

Dátum: 08.11.1995

Autor: Ič Peter

MPK: B62D 21/00

Značky: najmä, úložného, karoséria, vhodná, zväčšenie, priestoru

Text:

...na vonkajšej strane základnejkarosérie, môže sa vysunúť ručne, pomocou kľuky.Po vysunutĺ posuvnej karosérie, usporiadanej z vonkajšej strany základnej karosérie, je možné jej koniec opatriť chráničom proti zníženiu aerodynamichého prúdenia a proti znečisteniu úložného priestoru.Výhodou tejto karosérie je predovšetkým to, že sa zväčší priestor na ukladanie batožiny, bez použitiapriestor už nepotrebujeme, bude mať vozidlo pôvodnú dĺžku. Tým...

Telefónne tarifikačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 991

Dátum: 08.11.1995

Autori: Janků Ladislav, Lázňovský Petr

MPK: H04M 15/00

Značky: zariadenie, tarifikačné, telefónne

Text:

...Je tu rovnako možnost nastaviť rôzne parametre a tak ovplyvniť prevádzku na zvolených linkách. Zariadenie je tiež schopné sledovať i dva prístroje na jednej linke a viesť pre každý prístroj samostatný účet. Všetky účtovné operácie prebiehajú úplneautomaticky bez dalsej spoluúćasti obsluhy.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je podrobnejšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je nakreslená principiálna bloková schéma...

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov, predovšetkým vyhrievacieho telesa ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 990

Dátum: 08.11.1995

Autori: Patočka Josef, Vitamvás Zdeněk

MPK: G01K 17/06

Značky: vyhrievacieho, poměrový, kúrenia, predovšetkým, rozdělovač, tělesa, vykurovacích, nákladov, ústredného

Text:

...ako samostatnáPomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov podľa tohto technického riešenia umožňuje reagovat na Okamžitý stav vykurovania bez časového oneskorenia, ćím dochádza k tepelným a tým i finančným úsporám. Celé zariadenie je výrobné pomerne jednoduché pri nízkych výrobných nákladoch. Jeho montáž i obsluha sú jednoduché. Pre názornejšie a presnejšie odčítavanie údajov možno využiť sadu niekoľkých samostatných stupníc, ktoré možno...

Zariadenie na ohrievanie vody elektrickým prúdom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 989

Dátum: 08.11.1995

Autor: Rak Rudolf

MPK: F24H 1/48

Značky: ohrievanie, prúdom, elektrickým, zariadenie

Text:

...sú zhotovené z elektrovodivého materiálu.Parametre elektród ale i telesa sú odvodené z požadovanéhovýkonu zariadenia a sú vypočítaná podľa Ohmovho zákona. Väčšípočet iázových elektród a im odpovedajúci počet nulovýchelektród zväčšuje rozsah výkonov tepla, ktoré užívateľ môže využívať podľa vonkajších poveternostných podmienok a podľa želanej teploty vo vykurovanej miestnosti.Ekonomický prínos zariadenia spočíva hlavne vo výrobe tepla bez...

Stena zo stabilizovanej zeminy s vonkajšou izolačnou vrstvou a zariadenie na jej priemyselnú výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 988

Dátum: 08.11.1995

Autori: Grňa Milan, Kvasnica Juraj, Bobák František

MPK: C04B 28/00, B28B 1/04, E04B 2/84...

Značky: zariadenie, priemyselnú, stěna, vonkajšou, zeminy, vrstvou, stabilizovanej, výrobu, izolačnou

Text:

...je zhora centrálne umiestený výstup z dopravníka. Forma, ktorá je v tvare duteho hranola bez dna je v hornej časti ukončená pravým závesom s pohyblivo umiestenou pravou prepáäkou a ľavým závesom s pohyblivo umiestenou ľavou prepážkou. Pravá a ľavá prepáäka je opretá o opierku, ktorá je na ukončení centrálne umiesteného stojana. Šírka ustavovacej opierky vymedzuje po jej uložení k okraju debnenia šírku vonkajšej resp. vnútornej izolačnej...

Injikovateľná kompozícia na prípravu infúzneho roztoku obsahujúca deriváty skupiny taxánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281558

Dátum: 08.11.1995

Autori: De Lanty Patrick, Guerin Gilles, Bobee Jean-marc, Veillard Michel

MPK: A61K 47/10, A61K 31/337, A61K 47/26...

Značky: přípravu, taxánov, skupiny, obsahujúca, injikovateľná, kompozícia, roztoku, infúzného, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Injikovateľná kompozícia určená na prípravu infúzneho roztoku obsahujúca deriváty skupiny taxánov, majúca dva oddelené priestory, ktorej podstata spočíva v tom, že je tvorená roztokom obsahujúcim menej ako 5 % etanolu, ktorý obsahuje derivát skupiny taxánov v povrchovo aktívnom činidle, ktoré je zvolené z množiny zahrnujúcej polysorbáty alebo ester-étery etylénoxidu a glyceridy mastných kyselín, a riediacou prísadou umožňujúcou zabrániť tvorbe...

Kontrastné médium na ultrazvukové zobrazovanie a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281535

Dátum: 08.11.1995

Autor: Quay Steven

MPK: A61K 49/00

Značky: kontrastné, zobrazovanie, spôsob, ultrazvukové, přípravy, médium

Zhrnutie / Anotácia:

Médiá na zlepšenie kontrastu pri diagnostickej ultrazvukovej procedúre obsahujú koloidné disperzie typu kvapalina v kvapaline, t. j. emulzie alebo mikroemulzie, v ktorých dispergovanou kvapalnou fázou je kvapalina s bodom varu pod telesnou teplotou živočícha, ktorý sa má zobraziť, a ktorá podlieha fázovej premene z dispergovanej kvapaliny na vysoko echogénnu dispergovanú plynnú penu po podaní živočíchovi. Kvapalný stav dispergovanej fázy...

Použitie benzopyránových analógov, benzopyránové analógy, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281507

Dátum: 08.11.1995

Autori: Thompson Mervyn, Upton Neil, Evans John Morris

MPK: A61K 31/435, A61K 31/35, A61P 25/00...

Značky: použitie, benzopyranových, prostriedok, spôsob, analógov, farmaceutický, přípravy, analogy, obsahom, benzopyránové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie benzopyránových analógov všeobecného vzorca (I), v ktorom majú X, Y, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 a R9 charakteristické významy uvedené v opisnej časti a farmaceuticky prijateľné soli týchto zlúčenín. Tieto zlúčeniny sú vhodné na liečenie a/alebo profylaxiu anxiozity a/alebo mánie, a/alebo depresie, a/alebo účinkov spojených s odvykaním od návykových látok, a/alebo porúch, ktoré sa môžu liečiť, a/alebo ktorým sa dá predchádzať...

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281239

Dátum: 08.11.1995

Autori: Gramse Manfred, Lattekamp Matthias, Buschfeld Adolf, Krezmin Hans-jürgen

MPK: C08G 14/08, C08L 97/02, C08L 97/00...

Značky: fenolových, výroby, močovinou, modifikovaných, živíc, vysokoreaktívnych, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoreaktívnych fenolových živíc modifikovaných močovinou, ako spojiva drevotrieskových dosiek, pričom najprv fenol a formaldehyd kondenzujú do takého stupňa, aby po prídavku 30 až 50 % hmotn. močoviny vznikli modifikované fenolové živice s obsahom pevnej látky od 50 do 70 %, obsahom alkálií od 2 do 8 % hmotn., počítané na hydroxid sodný, pričom sa k týmto živiciam pred ich spracovaním pridá toľko alkalického lúhu, že výsledný...

Spôsob prípravy dihydrochloridu azitromycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281178

Dátum: 08.11.1995

Autori: Lopotar Nevenka, Mutak Stjepan

MPK: C07H 17/08

Značky: přípravy, azitromycínu, dihydrochloridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy dihydrochloridu azitromycínu reakciou mono- alebo dihydrátu azitromycínu rozpusteného v alkohole s 1 až 4 atómami uhlíka alebo v ketóne s 3 až 6 atómami uhlíka s 1,6 až 2 ekvivalentmi plynného chlorovodíka, rozpusteného v suchom alkohole s 1 až 4 atómami uhlíka v koncentrácii 12 až 20 % obj. pri teplote 10 až 15 °C. Získaný produkt sa vyzráža prídavkom zrážadla pri teplote 10 až 25 °C pri objemovom pomere rozpúšťadlo...

Absorpčný hygienický výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281133

Dátum: 08.11.1995

Autor: Koczab Jean-pierre

MPK: D04H 13/00

Značky: hygienický, absorpčný, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný hygienický výrobok s nepriepustnou vonkajšou vrstvou (11), absorpčným vankúšom (12) prepúšťajúcim telové tekutiny, ktorý je k nej prichytený, a priepustným povrchovým pásom (13) prekrývajúcim absorpčný vankúš (12) a prichyteným k vonkajšej vrstve (11) je charakteristický tým, že povrchový pás (13) zahrnuje vrstvu vyrobenú zo zloženého netkaného materiálu (1), ktorý má zlepšený čas prestupu telovej tekutiny a odpor proti spätnému...

Spôsob prípravy benzopyránových zlúčenín, medziprodukty na tento spôsob a spôsob prípravy medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281083

Dátum: 08.11.1995

Autori: Smith Neil, Mann Inderjit Singh, Johnson Graham, Novack Vance, Geen Graham Richard

MPK: C07D 257/04, C07D 405/04

Značky: benzopyranových, zlúčenín, přípravy, medziprodukty, medziproduktov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy substituovaných benzopyránových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je napríklad C1-20alkyl, C2-20alkenyl, C2-20alkinyl a iné, R2 je vodík alebo C1-6alkyl, R3 je napríklad vodík, halogén, nitroskupina a iné, A je napríklad jednoduchá väzba, metylénová skupina, vinylénová skupina a iné, X je kyslík alebo síra, ktorý zahrnuje ako záverečný stupeň cyklizáciu medziproduktov všeobecného vzorca (II) medziprodukty používané v...