Archív za 1995 rok

Strana 29

Spôsob prípravy kyseliny adipovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279905

Dátum: 08.02.1995

Autori: Denis Philippe, Metz François, Grosselin Jean-michel

MPK: B01J 27/13, B01J 23/46, B01J 27/06...

Značky: adipovej, přípravy, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy kyseliny adipovej reakciou vody a oxidu uhoľnatého s aspoň jednou penténovou kyselinou v prítomnosti katalyzátora na báze irídia a aspoň jedného jódovaného promótora, pri zvýšenej teplote a pri tlaku vyššom ako je atmosférický tlak, v aspoň jednom rozpúšťadle vybranom zo skupiny zahrnujúcej nasýtené alifatické alebo cykloalifatické uhľovodíky a ich halogénované deriváty, aromatické uhľovodíky a ich halogénované...

Trecie obloženie bez azbestu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279865

Dátum: 08.02.1995

Autori: Koch Wilfried, Eckert Armin

MPK: C10M 103/00, C09K 3/14, C08J 5/14...

Značky: azbestu, obloženie, trecie

Zhrnutie / Anotácia:

Trecie obloženie bez azbestu so zníženým iskrením na klátikové aj kotúčové brzdy koľajových vozidiel s organickými spojivami, obsahujúce spojivá, minerálne plnivá, mazadlá, železo a ostatné kovy, v ktorom je obsiahnuté 2 až 35 % hmotn. zmesi fosforečnanov alkalických kovov a/alebo fosforečnanu amónneho a sírnika antimonitého. Hmotnostný pomer fosforečnanu k sírniku antimonitému je 1 : 3 až 9 : 1. Pomer hmotnosti fosforečnanu s kryštalickou...

Polyétery, kompozícia s ich obsahom, a ich použitie na stabilizáciu organických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279851

Dátum: 08.02.1995

Autor: Steinmann Alfred

MPK: C09K 15/20, C08G 65/02, C08L 71/00...

Značky: organických, polymérov, obsahom, polyétery, použitie, kompozícia, stabilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Polyétery obsahujú opakujúce sa jednotky všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená -CH2- alebo -CO-, pričom, keď A znamená metylén, E znamená R1(R2)C=, a keď A znamená karbonyl, E znamená =NR17, R1 znamená vodík a R2 znamená taktiež vodík alebo aromatický, alifatický alebo aralifatický karbonyloxy-zvyšok alebo zodpovedajúci zvyšok éteru alebo terciárneho amínu alebo R1 a R2 spoločne znamenajú substituent =O alebo spoločne s uhlíkovým atómom,...

Bezpečnostná závora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279752

Dátum: 08.02.1995

Autori: Dröge Karl-heinz, Pieperhoff Hans Joachim, Reck Herbert

MPK: B65F 3/02

Značky: závora, bezpečnostná

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostná závora (7) je určená na vyprázdňovacie zariadenie (13) na vyprázdňovanie zberných kontajnerov (1). Pozostáva z aspoň prvého pohyblivého dielu (9) a druhého dielu (8), pričom prvý pohyblivý diel (9) je pohyblivý do pokojnej a zaisťovacej polohy. Aby pri manipulácii obsluhujúcimi osobami bolo umožnené, že ovládanie vyprázdňovacieho zariadenia (3) je možné len v zaisťovacej polohe, sú všetky obslužné elementy (10) vyprázdňovacieho...

Hydrazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto deriváty, ich použitie, spôsob ich výroby ako aj medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279706

Dátum: 08.02.1995

Autori: Schneider Peter, Fässler Alexander, Bold Guido, Lang Marc

MPK: C07C 243/24, C07C 243/14, C07C 243/12...

Značky: tieto, použitie, obsahujúce, medziprodukty, prostriedky, farmaceutické, výrobu, spôsob, deriváty, hydrazínové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hydrazínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom zvyšky majú významy opísané v patentových nárokoch, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto deriváty a ich použitie. Ďalej sú opísané spôsoby výroby zlúčenín všeobecného vzorca (I), napr. tak, že sa hydrazínový derivát všeobecného vzorca (III), v ktorom R7 a R9 majú význam uvedený v 8. patentovom nároku, aduje na epoxid všeobecného vzorca (IV), v ktorom R1 a R3 majú význam...

Cyklické deriváty močoviny a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279677

Dátum: 08.02.1995

Autori: Yu Chia-nien, Pelosi Stanford Salvatore

MPK: A61K 31/415, A61K 31/34, A61K 31/505...

Značky: cyklické, prostriedok, deriváty, farmaceutický, močoviny, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklické močoviny všeobecného vzorca (I) sa používajú ako antiarytmické a antifibrilačné činidlá, pričom X je nasýtený alebo nenasýtený 5-, 6- alebo 7-článkový heterocyklus alebo karbocyklus R je kovalentná väzba, nula, heteroatóm, karbonyl, heterocyklus, karbocyklus, alkyl, alkenyl, alkoxy, alkylamino, arylalkyl, aryloxy, acyl, acyloxy alebo acylamino Y je substituovaný alebo nesubstituovaný, nasýtený alebo nenasýtený 5-, 6- alebo 7-článkový...

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Sperber Ferenc, Gyüre Károly, Szvoboda Ida, Ledniczky László, Szalay Erzsébet, Kövári Árpád, Huszár Csaba, Héja Gergely, Bán Károly, Mórász Ferenc, Szabó Erzsébet, Sütö Mihály, Németh Attila, Bóné István, Buttkai Ildikó, Gönczi Csaba, Molnár Erzsébet, Györi Péter, Pálosi Endre, Korbonits Dezsö, Mihalovics György, Garaczy Sándor, Kiss Pál

MPK: C07D 277/22, C07C 331/02

Značky: spôsob, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279591

Dátum: 08.02.1995

Autori: Heppenstall Colin Roy, Smith Norman Richard, Douglas Stephen John

MPK: A61K 9/20, A61K 31/29, A61K 31/34...

Značky: farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je farmaceutický prostriedok s H2-antagonistickým účinkom a/alebo s účinkom proti Helicobacter pylori v tuhej dávkovacej forme, určenej na perorálne podanie, ktorý obsahuje 50 až 95 % hmotn. soli tvorenej ranitidínom a komplexom bizmutu s karboxylovou kyselinou, zvolenou spomedzi kyseliny vínnej alebo kyseliny citrónovej, a 2 až 20 % hmotn. alkalickej soli, pričom alkalickou soľou je uhličitan alkalického kovu alebo uhličitan kovu...

Spôsob prepravy výrobkov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279527

Dátum: 12.01.1995

Autor: Sobrero Giovanni

MPK: B65B 35/30, B65G 47/26

Značky: vykonávanie, spôsobu, prepravy, spôsob, zariadenie, tohto, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobky, ktoré sú na začiatku vedené na množstvo rovnobežných dráh (L1,...,L10), sú najskôr usporiadané do radov tak, že sa posúvajú na povrchu dosky (2) pôsobením motorom poháňaných pásov (5). Keď sú dopravené na pásový dopravník (8) pracujúci v smere priečnom na smer postupu výrobkov (A) na doske (2), sú rady stlačené posunutím výrobkov (A) proti zastavovacej doske (7). Výrobky (A) môžu byť vybraté z kompaktných radov vo vopred určenom počte,...

Prestavovacie zariadenie na pneumatické brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279444

Dátum: 12.01.1995

Autor: Hille Wolfram

MPK: B60T 11/04, B60T 11/00, B61H 13/20...

Značky: brzdy, zariadenie, pneumatické, prestavovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Predložené riešenie sa týka prestavovacieho zariadenia na pneumatické brzdy. Navrhnutému riešeniu najbližšie známe riešenia sa v podstate týkajú princípov pôsobenia zaistenia koncovej polohy. Tieto zaistenia koncovej polohy tvoria v podstate pružne predpätý cezúvraťový kĺb. Majú tú nevýhodu, že nevytvárajú žiadnu tvarovo pevnú aretáciu. To je ale pri prestavovacom zariadení UIC/SZD nutné, pretože chybné polohy nedostatočne zaisteného...

Dermatologické a kozmetické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279386

Dátum: 12.01.1995

Autor: Fontanelli Luciano

MPK: A61K 7/00, A61K 7/48, A61K 7/06...

Značky: přípravky, kozmetické, dermatologické

Zhrnutie / Anotácia:

Dermatologické a kozmetické prípravky s vysokým endermickým účinkom a účinkom proti starnutiu pokožky s vysokou stabilitou, ktoré majú nasledovné zloženie: emulgačné a samoemulgačné látky typu olej/voda, ktoré pozostávajú, vyjadrené v hmotnostných percentách, vztiahnutých na celkovú hmotnosť prípravku, z 0,5 až 5,0 % polyetylénglykolmonostearátu alebo polyetylénglykoldistearátu 1,0 až 10,0 % esterov nasýtených alebo nenasýtených mastných...

Odovzdávacia stanica na odovzdávanie porubu z porubového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279362

Dátum: 12.01.1995

Autori: Mertens Wilfried, Wleklinski Bernhard, Kerklies Bodo, Steinkuhl Bernd

MPK: B65G 47/53

Značky: porubového, stanica, dopravníka, porubu, odovzdávanie, odovzdávacia

Zhrnutie / Anotácia:

Odovzdávacia stanica z porubového dopravníka (1) na chodbový dopravník má rám (4) na odovzdávanie porubu, ktorý je výhodne vytvorený ako krížový rám (4). Na obidvoch protiľahlých stranách rámu (4) sú vytvorené spojovacie prípojky (21), ktoré sú upravené zhodne, čo umožňuje chodbový dopravník pripojiť na rám (4) voliteľne vľavo alebo vpravo. Na práve voľnej strane môže byť upravené uloženie (33) reťazového bubna na vratný bubon (35) chodbového...

Prípravok obsahujúci emulziu fluórovaných uhľovodíkov a jeho použitie ako kozmetického alebo dermatologického prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279346

Dátum: 12.01.1995

Autori: Stanzl Klaus, Röding Joachim, Zastrow Leonhard

MPK: A61K 7/48, A61K 9/00

Značky: uhľovodíkov, prípravok, kozmetického, použitie, přípravků, emulziu, fluorovaných, dermatologického, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Kozmetický alebo dermatologický prípravok pozostáva z vodnej emulzie, ktorá obsahuje 1 až 8 % hmotn. neiónového povrchovo aktívneho činidla ako emulgátora a fluorovaný uhľovodík alebo zmes fluorovaných uhľovodíkov s obsahom kyslíka, pričom obsah fluorovaných uhľovodíkov je v rozmedzí od 0,02 do 100 % hmotn./objem. Prípravok môže byť v pevnej, kvapalnej alebo polotuhej forme, ako púder, pleťová voda, šampón, krém alebo gél.

Použitie derivátu benzotiofénu na výrobu farmaceutického prostriedku znižujúceho obsah cholesterolu u ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279271

Dátum: 12.01.1995

Autori: Kauffman Raymond Francis, Bryant Henry Uhlman, Cullinan George Joseph, Black Larry John

MPK: A61K 31/40, A61K 31/38, A61K 31/445...

Značky: výrobu, prostriedku, benzotiofénu, derivátů, farmaceutického, použitie, obsah, cholesterolu, znižujúceho, ľudí

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie derivátu benzotiofénu všeobecného vzorca (I), kde znamená n 0, 1 alebo 2, R znamená OH, metoxy, C1-7 alkanoyloxy, C3-7 cykloalkanoyloxy, C1-6 alkoxy 1-7-alkanoyloxy, aroyloxyskupinu, ktorej arylovej podiel je volený zo súboru fenyl, naftyl, tienyl a furyl, pričom je arylový podiel prípadne monosubstituovaný skupinou zo súboru OH, halogén, C1-3 alkyl a C1-3 alkoxy alebo znamená aryloxykarbonyloxy, ktorého arylový podiel je volený zo...

Zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 279201

Dátum: 12.01.1995

Autori: Pavlík Jiří, Kříž František, Konečný Jaroslav

MPK: D01H 4/20, D01H 4/12

Značky: zariadenie, domazávanie, vysokootáčkového, ložiska

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zložené z nádobky (1), v ktorej je umiestnený piest (8) spojený s nasúvacou maticou (12). V kŕčku (2) nádobky (1) je umiestnený valček (3) z pórovitého materiálu. Kŕčkom (2) nádobky (1) prechádza prívodná rúrka (5) utesnená prachovkou (6) a vedená do vnútorného priestoru (22) ložiska. Cez kŕčok (2) nádobky (1) je domazávacie zariadenie upevnené do telesa (20) spriadacej jednotky. Nasúvacia matica (12) je pevne spojená s aretačným...

Zariadenie na nanášanie etikiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 279198

Dátum: 12.01.1995

Autori: Adamec Petr, Látal Petr

MPK: B65C 9/00, B65C 9/26

Značky: etikiet, zariadenie, nanášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z rámu (1), na ktorom sú pevne uložené zásobník etikiet (2), zásobník lepidla (3), mechanické dorazy (13) na rotáciu nosičov etikiet a mechanické dorazy (14) na rotáciu vnútorných prítlačných segmentov a otočne uložený vonkajší prítlačný segment (11), ktorý je mechanicky spojený s hlavným ramenom (6), otočne uloženým v ráme (1) a opatreným jednak mechanizmom (7) na natáčanie nosičov etikiet, spojeným s otočnými nosičmi (9)...

Vložka z plastu pre zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 279183

Dátum: 12.01.1995

Autori: Martin Donald Mccallum, Strnad Olaf

MPK: B65D 25/14, B65D 88/16

Značky: zásobník, vložka, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Vložka z plastu od zásobníka, napríklad ohybný zásobník na sypký materiál stredných rozmerov, je vybavená aspoň jedným závesným prostriedkom, vytvoreným rúrkovitými úsekmi (122, 124) na spojenie so zásobníkom vo vopred určenej orientácii, pričom tieto závesné prostriedky súčasne vytvárajú prostriedky na odvádzanie vzduchu z vnútorného priestoru vložky pomocou otvorov (152, 154), ktoré vytvárajú jednocestný ventil.

Nádrž a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279141

Dátum: 12.01.1995

Autor: Bachmann Werner

MPK: B65D 90/04

Značky: nádrž, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž (10), pozostávajúca z vonkajšej steny (21) a vnútornej steny (23), tvorenej laminátom, zloženým z nopkovanej fólie (25) a vrstvy (27) syntetickej živice, ktorá obsahuje ako vystuženie tkaninu (29) zo sklených vlákien, kde okraje laminátu sú s vonkajšou stenou (21) spojené tak, že medzi vnútornou stenou (23) a vonkajšou stenou (21) je vytvorený priestor (19) na zisťovanie trhlín, má tkaninu (29) na vystuženie vrstvy (27) syntetickej živice...

Zapojenie prevodníka prúdu na frekvenciu pre obe polarity vstupného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279042

Dátum: 12.01.1995

Autor: Hribik Ján

MPK: H03M 1/36, H03K 3/00, H03K 7/06...

Značky: vstupného, polarity, frekvenciu, prúdu, prevodníka, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z operačného zosilňovača (7), dvoch diód (3, 4), rezistora (6), integračného kondenzátora (2), elektronického spínača (5), porovnávacích obvodov (8, 10), zdrojov referenčného napätia (9, 11) a riadiaceho obvodu (12). Vstupný prúd nabíja integračný kondenzátor (2), ktorý je cez rezistor (6) zapojený v spätnej väzbe operačného zosilňovača (7). Pri kladnom vstupnom prúde sa tento nabíja tak dlho, kým napätie na výstupe operačného...

Zapojenie multifunkčného R filtra 3. rádu s vysokou hodnotou vstupnej impedancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278927

Dátum: 12.01.1995

Autor: Štulrajter Jozef

MPK: H03H 11/12, H03H 11/00

Značky: hodnotou, vysokou, multifunkčného, řadů, filtra, vstupnej, impedancie, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie patrí do odboru rádioelektroniky, telekomunikačnej techniky. Rieši problém plynulého nastavenia medznej, prípadne strednej frekvencie prenášaného pásma, plynulého nastavenia činiteľa akosti so ziskom väčším ako jeden. To sa dosahuje tak, že vstupná svorka (5) operačného zosilňovača (1) a vstupná svorka (11) operačného zosilňovača (3) sú uzemnené. Vstupná svorka (6) operačného zosilňovača (1) je pripojená na výstupnú svorku (12)...

Spôsob utesňovania veka plniaceho otvoru koksovej batérie a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278912

Dátum: 12.01.1995

Autori: Pašík Milan, Kaďůrek Petr

MPK: C10B 31/00, C10B 25/00, C10B 25/16...

Značky: koksovej, zariadenie, plniaceho, spôsobu, utesňovania, spôsob, baterie, otvorů, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob utesňovania veka plniaceho otvoru koksovej batérie spočíva v tom, že sa pred uzatvorením koksovej komory ofukuje tlakovým vzduchom dosadacia plocha rámu plniaceho otvoru, potom sa po uzatvorení a pretočení veka uskutoční dotesnenie zalievacou tesniacou hmotou. Zariadenie je tvorené ofukovacím vencom (5), vybaveným dýzami (6), upevneným na snímači veka koksovej komory a prepojeným cez elektromagnetický ventil (5) a tlakovú komoru (2) s...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278878

Dátum: 12.01.1995

Autori: Vlnka Jozef, Vlnka Ján

MPK: F01B 1/08, F01B 9/06

Značky: spalovací, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Tvorený je statorom pozostávajúcim zo základnej dosky (1) a bloku valcov (2), ktoré sú spojené tyčami (3), okolo ktorých sa kývu vahadlá (4), rotorom tvoreným dvojstrannou vačkou (8) s rotačným posúvačom plynov (9) a výstupným hriadeľom (10) so zotrvačníkom (11), ktoré sú uložené v ložiskách (12) v telese základnej dosky (1). V bloku valcov (2) sú vyvŕtané dutiny valcov (13) prepojené s rotačným posúvačom plynov (9) kanálmi (14), do ktorých sú...

Spôsob tepelného spracovania tekutých mliečnych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278795

Dátum: 12.01.1995

Autori: Castberg Helge Bakketun, Kjaerulff Gorm Bro, Poulsen Ole, Pedersen Poul Johannes, Knarreborg Lisbeth

MPK: A23C 3/02, A23C 3/037

Značky: spracovania, tepelného, výrobkov, spôsob, mliečných, tekutých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tepelného spracovania nepasterizovaného čerstvého mlieka priamym ohrevom vstrekovaním do atmosféry pary. Potom sa mlieko a para udržiava pri teplote 130 až 145 °C kratšie ako 1 sekundu.

Analgetický nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278787

Dátum: 12.01.1995

Autori: Havlenová Vlasta, Janoušek Vladimír, Maturová Eva, Prchlík Jaroslav, Štěrba Martin

MPK: A61K 31/60

Značky: analgetický, nápoj

Zhrnutie / Anotácia:

Práškový efervescentný analgetický nápoj obsahuje analgeticky účinnú zložku L-lyzínsalicylátu v množstve 200 až 900 mg, ďalej vitamínové a iónové zmesi so zložením: vitamín B1 (nitrát) v množstve 0,82 až 3,70 mg, vitamín B2 v množstve 0,90 až 4,03 mg, vitamín B6 (hydrochlorid) v množstve 0,82 až 3,70 mg, vitamín B12 v množstve 0,0037 až 0,0168 mg, pantotenan vápenatý v množstve 4,48 až 20,16 mg, amid kyseliny nikotínovej v množstve 5,97 až...

Endotracheálna rúrka k prístrojom na vysokofrekvenčnú ventiláciu pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278724

Dátum: 12.01.1995

Autori: Rumánek Gustáv, Sadloň Dušan, Arbet Ján, Gold František, Sadilová Mária

MPK: A61M 25/00, A61M 16/04

Značky: rúrka, vysokofrekvenčnú, endotracheálna, ventiláciu, pľúc, prístrojom

Zhrnutie / Anotácia:

Snímací kanál (3) je predĺžený snímacím katétrom (2), ktorý je cez výrez (4) distálneho konca (1) endotracheálnej rúrky (7) vyvedený do mysleného stredu šikmého ukončenia (6) endotracheálnej rúrky (7). Snímací katéter (2) je podopretý o hranu (5) distálneho konca (1) endotracheálnej rúrky (7).

Zapojenie R filtra typu pásmová zábrana 3. rádu s vysokou hodnotou vstupnej impedancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278661

Dátum: 12.01.1995

Autor: Štulrajter Jozef

MPK: H03H 11/12, H03H 11/00

Značky: impedancie, vstupnej, vysokou, pásmová, zábrana, hodnotou, řadů, zapojenie, filtra

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná svorka (6) operačného zosilňovača (1) je pripojená na rezistor (R4), ktorý je uzemnený, a rezistor (R3), ktorý je pripojený na výstupnú svorku (13) operačného zosilňovača (3). Na výstupnú svorku (7) operačného zosilňovača (1) je pripojený rezistor (R1). Na vstupnú svorku (8) operačného zosilňovača (2) je pripojený rezistor (R1) a rezistor (R2), ktorý je uzemnený. Vstupná svorka (9) operačného zosilňovača (2) je pripojená na výstupnú...

Spôsob kvantitatívneho určenia C-reaktívneho proteínu v krvnom sére

Načítavanie...

Číslo patentu: 278550

Dátum: 12.01.1995

Autor: Česal Milan

MPK: G01N 33/53, G01N 33/536

Značky: proteínu, sére, kvantitatívneho, spôsob, krvnom, c-reaktívneho, určenia

Zhrnutie / Anotácia:

C-reaktívny proteín v krvnom sére sa kvantitatívne určuje tak, že na krvné sérum sa pôsobí antisérom ACRP v pomere zložiek 1 : 1, pričom obidve zložky sa pred zmiešaním nariedia v pomere 1 : 1 s 50 až 70 mmol. l-1 fosfátovým tlmivým roztokom, obsahujúcim dihydrogénfosforečnan draselný a hydrogénfosforečnan sodný, s hodnotou pH 6,0 až 8,0, ktorý ďalej obsahuje 20 až 90 g.l-1 polyetylénglykolu m.h. 6000 a 2 až 8 g.l-1 detergentu na scintilačné...

Spôsob tlakovej filtrácie suspenzie reakčnej zmesi pri výrobe N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278370

Dátum: 12.01.1995

Autori: Kováč Jozef, Kačáni Stanislav, Krištofčák Jozef, Leška Štefan, Podmanický Stanislav

MPK: B01D 37/00, C07D 291/04, C07D 277/80...

Značky: spôsob, tlakovej, výrobe, zmesí, reakčnej, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, suspenzie, filtrácie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu tlakovej filtrácie suspenzie reakčnej zmesi získanej pri výrobe N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu reakciou 2-merkaptobenzotiazolu vo forme taveniny surového produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry s cyklohexylamínom a chlórnanom sodným. Od N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu oddeľovaná kvapalná sústava, pozostávajúca z organickej a vodnej fázy, sa pri teplote 11 až 30°C a absolútnom tlaku...

Spôsob výroby cestoviny pre chorých na celiakiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278351

Dátum: 12.01.1995

Autori: Paňková Valéria, Kajaba Igor, Dodok Ladislav

MPK: A23L 1/16, A23L 1/29

Značky: výroby, celiakiu, chorých, cestoviny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bezlepková cestovina pre chorých na celiakiu sa vyrobí zo škrobu a vody miešaním 7 až 10 minút pri teplote 80°C až 90°C v duplikátore. Do základného cesta sa pridávajú ďalšie nutrične bohaté suroviny, ako sú sójová múka, vajíčka, bielkovinný koncentrát a sušené mlieko.

Cestovina pre chorých na celiakiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278350

Dátum: 12.01.1995

Autori: Dodok Ladislav, Matyášová Nataša, Kučerová Tereza, Novák Jan

MPK: A23L 1/16, A23L 1/29

Značky: celiakiu, cestovina, chorých

Zhrnutie / Anotácia:

Cestovina pre chorých na celiakiu obsahuje kukuričnú, ryžovú, sójovú, cícerovú, pohánkovú alebo prosovú múku a kukuričný, ryžový alebo cirokový škrob, alebo ich vzájomné kombinácie. Súdržnosť cesta sa zabezpečí pridaním hydrokoloidných látok - monoacylglycerolu a xantánovej gumy.

Stimulátor na zakorenenie rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278343

Dátum: 12.01.1995

Autori: Mach Jaroslav, Vondruš Bohumil, Pomeje Jiří

MPK: A01N 37/00, A01N 43/42, A01N 25/04...

Značky: stimulátor, zakorenenie, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie na báze aspoň jednej látky s účinkom fytohormónu s prímesou vitamínov s koncentráciou od 0,05 do 1 % hmotn., gélu s koncentráciou od 0,001 do 25 % hmotn. a tenzidu s koncentráciou od 0,001 do 15 % hmotn., obsahuje aj ako prísadu aspoň jeden fungicíd s bakteriostatickým až baktericídnym účinkom vybraný zo skupiny zahŕňajúcej 8-hydroxy-chinolín-sulfát a N-trichlórmetyltio-1,2,3,6-tetrahydroftalimid s koncentráciou od 0,001 do 0,25 %...

Zakoreňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278315

Dátum: 12.01.1995

Autori: Walz Reinhold, Wibmer Albert

MPK: A01G 9/10

Značky: zakoreňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zakoreňovača vyrobeného z ekologických materiálov, ktoré sa rozkladajú, alebo sú neškodné. Úlohou vynálezu je okrem iného, použiť odpadové materiály pri výrobe zakoreňovača a uľahčiť prekorenenie. Riešenie spočíva v neprerušovanom prekrytí dna (34) zakoreňovača a oddeleného plášťa (10) zakoreňovača, ktorý sám má takú bočnú oblasť prekrytia, v zlepení oblastí prekrytia a v poddajnom materiáli z vlákien, z ktorého je zakoreňovač...

Zapojenie na automatické snímanie stavu účastníckej slučky a tarifných impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278306

Dátum: 12.01.1995

Autor: Col Karel

MPK: H04M 15/10, H04M 15/08

Značky: stavu, slučky, účastníckej, zapojenie, tarifných, automatické, snímanie, impulzov

Zhrnutie / Anotácia:

V zapojení je účastnícky blok (ÚB) prípojok výstupmi (k, j, d, s, t) pripojený na vstupy (k1, j1, d1, s1, t1) snímacej a vyhodnocovacej jednotky (SVJ), pričom výstupné napájače (ON1 až ONN) sú výstupmi (a, b, c) pripojené na vstupy (a1, b1, c1, až aN, bN, cN) snímacej a vyhodnocovacej jednotky (SVJ) s výstupom (V).

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 278245

Dátum: 12.01.1995

Autori: Jančeková Ľubica, Baláž Peter, Blaško Anton, Matyašovský Ján, Minarovič Rudolf, Kopný Ján, Ďurčo Peter

MPK: C14C 1/02, B03B 5/28

Značky: spôsob, regenerácie, konzervačnej, odpadovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli z presáľania a vyklepávania surových koží, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt, pri ktorom sa na soľ pôsobí roztokom soľanky s obsahom soli 0,01 až 26 % hmotn. s teplotou 15 až 95°C. Do soľanky možno výhodne pridať anorganickú kyselinu, ktorej anión, prípadne jeho časť, tvorí chlór alebo síra v množstve 0,15 až 7 % hmotn., vzťahované na množstvo soľanky. Výhodné je tiež pridanie hydroxidu...

Zariadenie na obmedzenie vzniku a rastu inkrustácie teplovýmennej plochy reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278224

Dátum: 12.01.1995

Autori: Mikulenka Juraj, Podmanický Stanislav, Krištofčák Jozef, Jurkovič Karol, Kačáni Stanislav, Leška Štefan

MPK: B08B 3/10

Značky: zariadenie, vzniku, plochy, inkrustácie, reaktora, teplovýmennej, obmedzenie, rastu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obmedzenie vzniku a rastu inkrustácie teplovýmennej plochy reaktora na kontinuálnu oxidáciu amínových solí 2-merkaptobenzotiazolu pozostávajúce z chladiaceho okruhu (A), v ktorom je výstup z chladiaceho priestoru (1) oxidačného reaktora spojený so zmiešavačom (2) vody, tvoreným potrubnou trasou (2a) alebo kapacitným aparátom (2b) a s chladiacim zariadením (3) vody, ktoré je spojené so zmiešavačom (2) vody. Zmiešavač (2) vody je...

Zariadenie na krájanie bloku stuhnutej pórobetónovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278069

Dátum: 12.01.1995

Autor: Kasáček Karel

MPK: B28D 1/22

Značky: stuhnutej, pórobetónovej, hmoty, bloků, zariadenie, krájanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na krájanie bloku stuhnutej pórobetónovej hmoty, vybavené posuvným rámom s krájacími drôtmi pozdĺžneho rezu má ukladací stôl, ktorý pozostáva z hrebeňov (12), ktoré sú usporiadané súbežne v odstupe od seba naprieč dráhe posuvu krájacích drôtov (34) a sú vybavené sústavou otvorov na vedenie kotevných tyčí (35) krájacích drôtov (34) a ktoré majú na hornej strane priečne drážky na uloženie roštnicového lôžka krájaného materiálu. Tieto...

Stroj s permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278048

Dátum: 12.01.1995

Autor: Hárok Jozef

MPK: H02K 49/10, H02K 49/00

Značky: permanentnými, stroj, magnetmi

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pozostáva z rotora (5) so zotrvačníkom (8) a z minimálne jedného budiaceho mechanizmu (3) pre obvod rotora (5). Rotor (5) sa skladá z minimálne dvoch prstencov (10). Na prstencoch (10) sú rozmiestnené permanentné magnety (1) orientované k obvodu prstencov (10) súhlasnými pólmi. Permanentné magnety (1) z jedného prstenca (10) sú voči permanentným magnetom (1) z druhého prstenca (10) posunuté o vzdialenosť (L). Súčasťou budiaceho...

Algicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277959

Dátum: 12.01.1995

Autori: Čižmárik Jozef, Kráľová Katarína

MPK: A01N 33/12, A01N 47/20, A01N 43/84...

Značky: prostriedok, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca I, kde OR znamená alkoxyl s 5 až 8 atómami uhlíka v orto-, meta- alebo para- polohe benzénového jadra. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne pri koncentráciách 5,89 x 10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších.

Algicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277958

Dátum: 12.01.1995

Autori: Čižmárik Jozef, Kráľová Katarína

MPK: A01N 43/46, A01N 33/12, A01N 47/20...

Značky: algicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca I, v ktorom OR znamená alkoxyl s 3 až 8 atómami uhlíka v meta- alebo para- polohe benzénového jadra. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne pri koncentráciách 1,25.10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších.

Detekčná rúrka inhibítorov cholínesteráz vo vzduchu a vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 281547

Dátum: 12.01.1995

Autori: Tušarová Ivana, Halámek Emil, Orel Josef

MPK: C12N 11/12, C12Q 1/46

Značky: vzduchu, cholinesteráz, detekčná, rúrka, inhibítorov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka detekčnej rúrky inhibítorov cholínesteráz vo vzduchu a vo vode, ktorá obsahuje dve ampulky s tlmiacim roztokom pH 6,0 až 9,0, porovnávaciu vrstvu z rozdrveného skla impregnovanou zmesou substrátu a chromogénneho činidla alebo chromogénnym substrátom a indikačnú vrstvu z granulovanej bielenej celulózy s imobilizovanou cholínesterázou. Porovnávacia vrstva z rozdrveného skla obsahuje ako substrát acetyltiocholín alebo...