Archív za 1995 rok

Strana 28

Postup výroby modifikovaných fenolických rezolov na výrobu penových látok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280828

Dátum: 08.02.1995

Autori: Weber Heinz-dietmar, Mirgel Ralf

MPK: A01G 5/06, C08G 8/00

Značky: výroby, výrobu, rezolov, postup, látok, pěnových, fenolických, modifikovaných, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Postup výroby fenolických rezolov na penové látky, pri ktorom sa pridávajú k východiskovým látkam výroby rezolových živíc mono- alebo disacharidy, sacharidový alkohol alebo močovinoformaldehydové kondenzačné produkty ako modifikačné prostriedky. Použitie fenolických rezolov na výrobu biologicky odbúrateľných penových materiálov.

1,3-Substituované cykloalkány a 1,3-substituované cykloalkény, spôsoby ich prípravy a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280812

Dátum: 08.02.1995

Autori: Downing Dennis Michael, Wise Lawrence David, Wright Jonathan, Caprathe Bradley William, Jaen Juan Carlos, Smith William John Iii, Johnson Stephen Joseph, Wustrow David Juergen

MPK: A61K 31/435, A61K 31/495, C07D 211/70...

Značky: 1,3-substituované, cykloalkány, farmaceutické, cykloalkény, spôsoby, přípravy, přípravky, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 1,3-substituované cykloalkány a 1,3-substituované cykloalkény všeobecného vzorca Z-CH2-Y, kde Z je substituovaný cykloalkyl alebo cykloalkenyl a Y je substituovaný dihydropyridyl alebo piperazinyl, spôsoby ich prípravy a farmaceutické prípravky na ich báze. Uvedené zlúčeniny pôsobia na centrálny nervový systém a sú najmä dopamínergnými činidlami.

Spôsob skeletovej izomerizácie olefinicky nenasýtených zlúčenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 280789

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kavala Miroslav, Jureček Ľudovít, Jurečeková Emília, Komora Ladislav, Macho Vendelín

MPK: B01J 21/04, B01J 21/20, C07B 35/08...

Značky: olefinicky, izomerizácie, zlúčenín, skeletovej, spôsob, nenasytených

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa skeletová izomerizácia olefinicky nenasýtených zlúčenín s počtom uhlíkových atómov v molekule C4 až C12, ktorá sa uskutočňuje na heterogénnom katalyzátore pri 300 až 600 °C a tlaku 0,08 až 1 MPa, na ktorý sa vedie najmenej jedna nenasýtená zlúčenina C4 až C12 alebo alkohol. Dehydratačno-izomerizačný katalyzátor je na báze gama-Al2O3, modifikovaného pôsobením aspoň jedného vodného roztoku s koncentráciou 0,01 až 4,8 % hmotn.,...

Živicová emulzia, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280760

Dátum: 08.02.1995

Autor: Redelius Per Gösta

MPK: C08K 5/16, C08L 95/00, E01C 7/24...

Značky: použitie, emulzia, živicová, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Živicová emulzia katiónového typu obsahuje zahusťovadlo, ktoré obsahuje aspoň jednu látku vybranú zo skupiny zahŕňajúcej asociatívne zahusťovadlá neiónového typu, ktorým sú hydrofóbne modifikované uretánetoxyláty. Spôsob prípravy živicovej emulzie tak, že emulzia voda v oleji, obsahujúca vodný roztok neutralizačnej látky dispergovaný v olejovej spojitej fáze sa vmieša do živicovej emulzie pred použitím tejto živicovej emulzie alebo v spojitosti...

Spôsob výroby N-alkyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu alebo N-cyklohexyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280711

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jureček Ľudovít, Uhlár Ján, Macho Vendelín

MPK: C07C 209/38, C07C 211/51, C07C 209/36...

Značky: výroby, n-alkyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, n-cyklohexyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená alkylovú skupinu s počtom uhlíkových atómov 3 až 18 alebo cyklohexyl, na báze aspoň jedného primárneho medziproduktu vybraného zo skupiny 4-nitrodifenylamínu, 4-nitrózodifenylamínu, solí 4-nitrózodifenylamínu, ktorý sa redukuje na 4-aminodifenylamín a tam sa redukčne alkyluje karbonylovými zlúčeninami s počtom uhlíkových atómov 3 až 18 alebo kondenzačne alkyluje alifatickým alkoholom...

Spôsob výroby difenylamínu z anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280701

Dátum: 08.02.1995

Autori: Horák Jaroslav, Mrlák Jozef, Sikorai Štefan, Uhlár Ján, Kukučka Ľubomír

MPK: B01J 27/24, C07C 211/55, C07C 209/60...

Značky: difenylaminu, výroby, spôsob, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby difenylamínu z anilínu spočívajúci v tom, že sa reakcia katalyzuje zmesou fluoroboritých zlúčenín pozostávajúcich z fluoroboritanov amónnych hydrolyzujúcich s CaCl2 pri teplote 20 °C a NH4BF4 v hmotnostnom pomere 1 : 0,01 až 99. Amónnou soľou hydrolyzujúcou s CaCl2 pri teplote 20 °C je NH4BF3OH, NH4BF2(OH)2, NH4BF(OH)3 a (NH4)2B3O3F4OH. Celkové množstvo katalyzátora je 0,1 až 6 % hmotn., vzťahované na anilín. Časť...

Spôsob výroby uhľovodíkových frakcií s počtom uhlíkov 2 až 12

Načítavanie...

Číslo patentu: 280676

Dátum: 08.02.1995

Autori: Žídek Zdeněk, Morávek Štefan, Hudec Pavol, Hložek Peter, Úradníček Ladislav

MPK: C07B 37/00, C07C 2/12

Značky: uhlíkov, frakcií, uhlovodíkových, počtom, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Uhľovodíkové frakcie s počtom uhlíkov 2 až 12 s teplotou varu do 250 °C sa pripravujú tak, že plynná uhľovodíková surovina z procesov spracovania ropy obsahujúca uhľovodíky s počtom uhlíkov 2 až 5 sa pri teplote 220 až 580 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa kontaktuje s heterogénnym katalyzátorom, ktorého podstatnú kyslú zložku tvorí kryštalický hlinitokremičitan s molárnym pomerom SiO2 : Al2O3 aspoň 25 : 1 s obsahom pod 0,5 % hmotn. alkalických kovov,...

Modifikované elastomérne polypropylény, ich použitie a zmes s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280664

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hesse Achim, Rätzsch Manfred, Leistner Dirk, Bernreitner Klaus, Hafner Norbert, Gahleitner Markus

MPK: C08L 51/06

Značky: obsahom, elastomérne, modifikované, použitie, polypropylény

Zhrnutie / Anotácia:

Elastomérne polypropylény a ich zmesi s izotaktickými polypropylénmi so stereoregulovaným blokovým usporiadaním v štruktúre reťazca sú modifikované očkovacími monomérmi vybranými zo skupiny etylenicky nenasýtených alifatických alebo aromatických karboxylových kyselín, alebo ich derivátov v množstve od 0,1 do 30 % hmotn. Použitie modifikovaných polypropylénov ako prísad na zlepšenie prilípavosti do zmesí. Zmes z polyolefínov alebo neolefínových...

Spôsob metatézy alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280658

Dátum: 08.02.1995

Autori: Prandová Katarína, Hudec Pavol, Žídek Zdeněk

MPK: C07B 37/00, C07C 11/02

Značky: spôsob, metatézy, alkénov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob metatézy alkénov, pri ktorom surovina obsahujúca nad 70 % hmotn. alkénov, výhodne propénu, sa konvertuje pri teplotách od 310 do 580 °C, tlaku 0,1 až 1,08 MPa a priestorovej rýchlosti od 0,5 do 30 mmol/s.kg na katalyzátore, ktorý pozostáva z 1 až 15 % hmotn. aktívnej zložky nanesenej na anorganickom oxide s preferenciou SiO2, pričom aktívnu zložku tvoria heteropolykyseliny Kegginovho typu, výhodne kyselina fosfovolfrámová,...

6-amidíno-2-naftylestery a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280657

Dátum: 08.02.1995

Autori: Maliar Tibor, Zlatoidský Pavol

MPK: C07C 69/00, C07C 69/14, C07C 69/017...

Značky: 6-amidíno-2-naftylestery, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam R je uvedený v opise, sa pripravujú zo 6-amidino-2-naftol mesilátu reakciou s chloridom karboxylovej kyseliny, v ktorej R má už uvedený význam, v prítomnosti organickej bázy. Vzniknutý medziprodukt sa hydrogenuhličitanom alkalického kovu a kyselinou metánsulfónovou v metanole prevedie na mesilát 6-amidino-2-naftyl-esteru.

Spôsob modifikácie termoplastických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280632

Dátum: 08.02.1995

Autori: White Donald Andrew, Flatley Lawrence William, Chung David Yen-lung, Woudboer Hans Gerlach, Auda Richard Stephen, Davis William Myers, Jones Brenton George

MPK: C08F 8/00

Značky: modifikácie, termoplastických, spôsob, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob modifikácie termoplastických polymérov radom po sebe nasledujúcich reakcií vo vytlačovacom zariadení s reaktorom zahŕňa zavedenie polyméru do vytlačovacieho zariadenia zavedenie polyméru bez riedidla alebo rozpúšťadla do reakčného pásma, kde sa polymér podrobí jednej z radu po sebe nasledujúcich reakcií, pričom toto reakčné pásmo obsahuje dve obmedzovacie priehradky zamedzujúce únik reagencie z reakčného pásma zavedenie polyméru do...

Prípravok obsahujúci nanočastice majúce na svojom povrchu adsorbovaný tyloxapol a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280614

Dátum: 08.02.1995

Autor: June Siegfried

MPK: A61K 9/14, A61K 9/51, A61K 49/04...

Značky: svojom, prípravok, použitie, povrchu, adsorbovaný, obsahujúci, tyloxapol, nanočastice, majúce

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok obsahuje nanočastice pozostávajúce z 99,9 až 10 % hmotnostných ťažko rozpustného, organického, kryštalického činidla s terapeutickým alebo diagnostickým účinkom. Nanočastice majú na svojom povrchu adsorbovaný tyloxapol v množstve 0,1 až 90 % hmotnostných ako povrchový modifikátor, stabilizátor a dispergátor nanočasticového prípravku. Priemerná veľkosť častíc je menšia ako 400 nm. Prípravok sa používa na prípravu liečiva na liečbu...

Monoklonálna a humanizovaná monoklonálna protilátka proti interleukínu-5 alebo ich fragment, hybridóm, polypeptid, izolovaná DNA, rekombinantný vektor, hostiteľské bunky, spôsob prípravy polypeptidu afarmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280610

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jenh Chung-her, Tindall Stephen, Windsor William, Abrams John, Silver Jon, Petro Mary, Chou Chuan-chu, Zavodny Paul, Murgolo Nicholas

MPK: C07K 16/24, A61K 39/395, C12N 15/19...

Značky: izolovaná, přípravy, hybridom, protilátka, fragment, afarmaceutický, proti, vektor, hostiteľské, buňky, monoklonálna, rekombinantný, humanizovaná, polypeptid, polypeptidů, prostriedok, spôsob, interleukínu-5

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na ľudský interleukín-5, hybridóm, ktorý produkuje uvedenú monoklonálnu protilátku komplementárne DNA, ktoré kódujú ťažký a ľahký reťazec variabilných oblasti tejto monoklonálnej protilátky a tiež ich CDR oblasti, ďalej sú uvedené humanizované monoklonálne protilátky a farmaceutické prostriedky zahŕňajúce monoklonálnu protilátku alebo anti-idiotypické protilátky, väzbové fragmenty,...

1-(4-Alkanoylfenyl)-2-fenyletándióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280609

Dátum: 08.02.1995

Autor: Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/12, C07C 49/00, C07C 49/04...

Značky: přípravy, spôsob, 1-(4-alkanoylfenyl)-2-fenyletándióny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R je CH2CH2Cl, CH3 až C17H36, ktoré majú využitie ako fotoiniciátory, sa pripravujú tak, že na alkylbenzén s alkylom CH2CH2CH2Cl, C2H5 až C18H38 v prítomnosti bezvodého chloridu hlinitého sa pôsobí fenylacetylchloridom, na vzniknutú látku všeobecného vzorca (II) sa pôsobí oxidom seleničitým, na vzniknutú látku všeobecného vzorca (III) sa pôsobí N-brómsukcínimidom v suchom tetrachlórmetáne, na vzniknutú...

Zostava pneumatík a kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280583

Dátum: 08.02.1995

Autor: Ozaki Yasushi

MPK: F16K 17/18, B60C 23/04, B60B 11/04...

Značky: kolesa, pneumatik, zostava

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava pneumatík a kolesa je tvorená kolesom (1) a aspoň prvou a druhou pneumatikou (3a, 3b), usporiadanými na kolese (1) pri sebe a vzájomne rovnobežne. Vnútorné priestory pneumatík (3a, 3b) sú vzájomne prepojené vzduchovým potrubím (8), ktoré je vybavené regulačným ventilom (7) tlaku vzduchu.

Podvozok pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280549

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hanneforth Wolfgang, Lange Rűdiger, Petrick Renee, Koch Hartmut, Rode Walter, Wieloch Bertram, Wenke Siegbert

MPK: B61F 5/30

Značky: podvozok, koľajové, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel, ktorý zlepšuje tlmenie osobitným usporiadaním tlmiacich častí, umožňuje vysoké rýchlosti jazdy a zaručuje bezpečný prejazd zákrutami. Táto úloha bola vyriešená usporiadaním zvislých a vodorovných tlmičov (3, 8) takým spôsobom, že silou vodorovného tlmiča (8) sa vyvolá vytočenie telesa (6) nápravového ložiska, ktoré sa zase dodatočne stlmí zvislým tlmičom (3), pričom pozdĺžne pohyby dvojkolesia (9) sa stlmia súčasne...

20-Metylsubstituované deriváty vitamínu D, spôsob ich výroby, medziprodukt, farmaceutické preparáty tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280450

Dátum: 08.02.1995

Autori: Thieroff-ekerdt Ruth, Wiesinger Herbert, Haberey Martin, Schwarz Katica, Neef Günter, Kirsch Gerald, Steinmeyer Andreas

MPK: C07C 401/00, A61K 31/59

Značky: výroby, vitamínu, 20-metylsubstituované, spôsob, deriváty, farmaceutické, obsahujúce, použitie, preparáty, tieto, medziprodukt, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená vodíkový atóm, hydroxylovú skupinu alebo alkanoyloxyskupinu s 1 až 12 uhlíkovými atómami, prípadne benzoyloxyskupinu, R2 znamená vodíkový atóm, alkanoyloxyskupinu s 1 až 12 uhlíkovými atómami, prípadne benzoylskupinu a R3 znamená nasýtenú alebo nenasýtenú, priamu alebo rozvetvenú uhľovodíkovú skupinu s až 18 uhlíkovými atómami, ktorá je prípadne prerušená a/alebo substituovaná jednou alebo...

Zametací stroj na zametanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280433

Dátum: 08.02.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01H 8/00, E01B 27/10

Značky: stroj, koľaje, zametací, zametanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zametací stroj (1) na zametanie koľaje (2) je vybavený na podvozkoch (6, 8) uloženým strojovým rámom (5) a s ním výškovo prestaviteľne spojenými, v pozdĺžnom smere zametacieho stroja (1) vo vzájomnom odstupe upravenými a okolo kolmo na pozdĺžny smer zametacieho stroja (1) upraveného otočného hriadeľa (39) usporiadanými zametacími kefami (10, 15, 16), ktoré majú radiálne vyčnievajúce ohybné zametacie elementy (32). V pracovnom smere zametacieho...

Spôsob výroby nitrilov kyseliny aminopropiónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280401

Dátum: 08.02.1995

Autori: Voit Guido, Kummer Rudolf, Brudermueller Martin, Priester Claus-ulrich, Witzel Tom, Merger Franz, Harder Wolfgang

MPK: C07C 255/24, C07C 253/00

Značky: výroby, aminopropiónovej, nitrilov, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba nitrilov kyseliny aminopropiónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu, spočíva v tom, že sa nechá reagovať amoniak s akrylnitrilmi všeobecného vzorca (II), v ktorom substituent R má uvedený význam, v molárnom pomere od 1 : 1 do 500 : 1 na heterogénnom katalyzátore pri teplotách od 40 do 180 °C a tlakoch od 1,0 do 35,0 MPa.

Spôsob rafinácie N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280367

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jurkovič Karol, Krška Štefan, Podmanický Stanislav, Jurkovič Juraj, Krištofčák Jozef, Kačáni Stanislav

MPK: C07D 277/80

Značky: n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, rafinácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rafinácie N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu od pevných prímesí z produktu s veľkosťou častíc do 30 mm spočíva v tom, že N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid sa mieša s koncentrovaným cyklohexylamínom, prípadne s jeho minimálne 20 %-ným vodným roztokom v pomere 2 až 50 mólov cyklohexylamínu na 1 mól N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu pri teplote 15 až 70 °C, výhodne 45 až 60 °C za vzniku homogénneho roztoku, z ktorého po...

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280366

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kačáni Stanislav, Krištofčák Jozef, Podmanický Stanislav, Jurkovič Karol, Bystrický Ľubor

MPK: C07D 277/80

Značky: n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu reakciou 2-merkaptobenzotiazolu vo forme taveniny surového produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry s cyklohexylamínom, dávkovaným v pomere 1,5 až 5,0 mólov na 1 mól 2-merkaptobenzotiazolu, a chlórnanom sodným dávkovaným v pomere 1,0 až 1,5 mólov na 1 mól 2-merkaptobenzotiazolu v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov pri teplote...

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280365

Dátum: 08.02.1995

Autori: Poór Alexander, Podmanický Stanislav, Jurkovič Karol, Kačáni Stanislav, Krištofčák Jozef, Katušin Jozef

MPK: C07D 277/80, C07C 313/22

Značky: oxidáciou, cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, výroby, kontinuálnou, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid pripravený kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s cyklohexylamínom a chlórnanom sodným v molárnom pomere 1 : 1,5 až 5,0 : 1,0 až 1,5 v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov, prípadne v dvoch náväzných kontinuálnych miešaných reaktoroch tak, že sa v prvom stupni pri teplote 30 až 80 °C pripravuje...

Spôsob výroby arylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280359

Dátum: 08.02.1995

Autori: Schmidtová Mária, Kaszonyi Alexander, Vojček Lorant, Macho Vendelín, Terlandová Irma

MPK: C07C 273/18, C07C 275/28

Značky: arylmočoviny, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba a zlúčeniny všeobecného vzorca R1-NHCONH-R2, kde R1 je fenyl, alkylfenyl až dialkylfenyl, alkylnaftyl až dialkylnaftyl, kde alkyl má 1 až 12 atómov uhlíka a R2 je vodík alebo fenyl, alkylfenyl až dialkylfenyl, alkylnaftyl až dialkylnaftyl, kde alkyl má 1 až 12 atómov uhlíka, karbonyláciou pri teplote 60 až 220 °C a tlaku 0,2 až 30 MPa, pôsobením plynu obsahujúceho oxid uhoľnatý na aromatickú nitrozlúčeninu a vodu a/alebo látku obsahujúcu...

Separátor k práškovým inhalátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280338

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kladders Heinrich, Gupte Arun Rajaram

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalátorom, práškovým, separátor

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor je určený ako nadstavec na zariadenia na práškovú inhaláciu, ktorý slúži na oddeľovanie častíc, ktoré sa z inhalovateľných častíc aerosólu, pripravovaného v takomto zariadení, nedostanú do pľúc. Základným prvkom separátora je komora (5), spôsobujúca také usmerňovanie aerosólu, aby sa hrubšie práškové podiely usadili a/alebo rozdrobili, a ktorá má zariadenie na pripojenie k inhalátoru, ako aj náustok (8).

Deriváty 4-benzoylizoxazolu, spôsob ich výroby, herbicídny prostriedok a spôsob potláčania rastu burín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280306

Dátum: 08.02.1995

Autori: Cramp Susan Mary, Cain Paul Alfred, Little Gillian Mary, Luscombe Brian Malcom

MPK: A01N 43/80, C07D 261/08

Značky: burín, 4-benzoylizoxazolu, deriváty, výroby, rastu, herbicídny, prostriedok, potláčania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 4-benzoylizoxazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je cyklopropylová skupina, R1 je -S(O)nR, R3 je atóm chlóru alebo brómu alebo trifluórmetylová skupina, R je metylová skupina a n je 2, spôsob ich výroby a ich použitie ako herbicídov.

N-substituované 3,4-diamino-1,2-dioxo-3-cyklobuténové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280268

Dátum: 08.02.1995

Autori: Garrison Deanna Colette, Kinney William Alvin

MPK: A61K 31/495, A61K 31/195, A61K 31/66...

Značky: deriváty, n-substituované, 3,4-diamino-1,2-dioxo-3-cyklobuténové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo fenylalkyl so 7 až 12 atómami uhlíka, R2 znamená vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, alkenyl s 2 až 6 atómami uhlíka alebo fenylalkyl so 7 až 12 atómami uhlíka, alebo R1 a R2 spojené znamenajú -CH2CH2-, -CH2C(R6)(R7)CH2- alebo - CH2C(R8)(R9)C(R10)(R11)CH2-, kde R6, R8 a R10 sú nezávisle vodík, alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo hydroxyl a R7, R9 a R11...

Polyétery, kompozície s ich obsahom a použitie polyéterov na stabilizáciu organickej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280258

Dátum: 08.02.1995

Autor: Steinmann Alfred

MPK: C09K 15/20, C08L 71/00, C08G 65/02...

Značky: organickej, polyétery, stabilizáciu, použitie, látky, obsahom, polyéterov, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Polyétery všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v opise, sú vhodné na stabilizáciu organických polymérov proti škodlivému vplyvu svetla, kyslíka a/alebo tepla. Kompozícia obsahujúca polyéter všeobecného vzorca (I), ako stabilizátor a organický polymér, fotografický materiál alebo lakové spojivo na báze akrylovej, alkydovej, polyuretánovej, polyesterovej alebo polyamidovej živice.

Spôsob oddeľovania lyzínu vo forme vodného roztoku z fermentačnej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280253

Dátum: 08.02.1995

Autori: Domont Christian, Lucq Pierre

MPK: C12P 13/08, A23K 1/14, C05F 7/00...

Značky: oddeľovania, roztoku, vodného, fermentačnej, lyzínu, pôdy, spôsob, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania lyzínu vo forme vodného roztoku z fermentačnej pôdy, pri ktorom sa a) pH fermentačnej pôdy nastaví na hodnotu v rozmedzí od 9 do 11 b) minerálne soli obsiahnuté vo fermentačnej pôde sa nechajú vykryštalizovať skoncentrovaním, a ak je to potrebné, ochladením tejto pôdy c) minerálne soli sa oddelia z fermentačnej pôdy d) oddelí sa vodný roztok obsahujúci lyzín, ktorý je tvorený kryštalizačnými materskými lúhmi. Uvedený spôsob...

Spôsob výroby bielizne na jedno použitie s oddeliteľnými bočnými obrubami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280240

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bridges Russell Pearce

MPK: A61F 13/15

Značky: oddělitelnými, jedno, spôsob, použitie, bočnými, obrubami, bielizne, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pozdĺžne bočné časti (88) predného dielu (56) sa kladú cez pozdĺžne bočné oblasti (88) zadného dielu (58), čím sa formujú prvé plochy švov (40) a druhé plochy švov (40). Diel prvej plochy švov (40) sa zároveň zvára a prerezáva mechanickou energiou, predovšetkým ultrazvukom, a súčasne sa spája polymérny materiál v krajnej ploche (660), ktorá vytvára prvú hladkú obrubu, ktorá vyčnieva z bielizne na jedno použitie o dĺžku menej ako 1,59 mm a...

Spôsob izolácie solí L-efedrínu, najmä hydrochloridu alebo sulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280202

Dátum: 08.02.1995

Autori: Vondráček Miloslav, Svoboda Ivan

MPK: C07C 213/10, C07C 215/28

Značky: spôsob, izolácie, hydrochloridu, najmä, sulfátu, solí, l-efedrinu

Zhrnutie / Anotácia:

Izolácia solí L-efedrínu, najmä hydrochloridu alebo sulfátu z reakčnej zmesi po redukčnej aminácii D-/-/-1-fenyl-1-hydroxy-2-propanónu tak, že sa reakčná zmes alkalizuje na hodnotu pH vyššiu ako 10 a po odstránení katalyzátora sa oddelí organická fáza, ktorej pH sa upraví na hodnotu 1 až 6 koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou alebo kyselinou sírovou, azeotropickou destiláciou sa odstráni väčšina prítomnej vody a vylúčená soľ L-efedrínu sa...

Spôsob výroby vyššiemolekulových alkylaryluretánov a/alebo oligouretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280189

Dátum: 08.02.1995

Autori: Macho Vendelín, Jakuš Vladimír, Pupáková Jana, Kaszonyi Alexander

MPK: C07C 269/06, C07C 217/06, C07C 271/08...

Značky: spôsob, vyššiemolekulových, výroby, oligouretánov, alkylaryluretánov

Zhrnutie / Anotácia:

Vyššie molekulové alkylaryluretány a/alebo oligouretány sa pripravujú z alkylaryluretánov až trialkylaryluretánov, pripravených reduktívnou karbonyláciou mono- až trinitroaromátov alebo oxidačnou karbonyláciou mono- až triarylamínov. Alkylaryluretány až trialkylaryluretány s metyl- alebo etylalkylmi sa transesterifikujú alifatickým alkanolom C8 až C22 a/alebo diolom až tetraolom pri 120 až 230 °C, spravidla za katalytického účinku zlúčenín Sn,...

cDNA kódujúce biologicky aktívne bielkoviny a peptidy z hlavičky včely dojičky Apis mellifera L

Načítavanie...

Číslo patentu: 280181

Dátum: 08.02.1995

Autori: Albert Štefan, Hanes Jozef, Grones Jozef, Kulifajová Jana, Klaudiny Jaroslav, Šimúth Jozef

MPK: C12N 15/12, C07H 21/04

Značky: včely, hlavičky, aktívne, mellifera, kódujúce, biologicky, bielkoviny, peptidy, dojičky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú uvedené cDNA kódujúce biologicky aktívne bielkoviny a peptidy hlavičky včely dojičky Apis mellifera L., a to cDNA kódujúce bielkoviny s mol. hmot. nad 50 kDa, od 10 do 50 kDa a cDNA kódujúcu peptid s mol. hmot. pod 10 kDa.

Spôsob prípravy prevažne jedného enantioméru opticky aktívnej kyseliny 2-(benzoylfenyl)propionovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280179

Dátum: 08.02.1995

Autori: Stabler Peter Joseph, Carganico Germano, Wisdom Richard Anthony, Evans Christopher Thomas

MPK: C12P 7/40, C12P 41/00

Značky: opticky, převážně, spôsob, jedného, 2-(benzoylfenyl)propionovej, přípravy, enantiomeru, kyseliny, aktívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselinu 2-(benzoylfenyl)propiónovú (ketoprofén), prevažne jej jeden enantiomér, je možné produkovať zo zmesi enantiomérov esteru tejto kyseliny cestou biotransformácie použitím mikroorganizmov rodu Trichosporon alebo Endomyces. Takto je možné získať v čistote vyššej ako 95 % najmä (S)-ketoprofén z racemickej zmesi etylesteru ketoprofénu.

Monoklonálne protilátky na výrobu prípravkov na diagnostikovanie a terapiu systémového Lupus erythematodes

Načítavanie...

Číslo patentu: 280176

Dátum: 08.02.1995

Autori: Cebecauer Ladislav, Zeppezauer Michael, Schönberger Arno

MPK: C12P 21/08, C07K 14/00, A61K 39/395...

Značky: erythematodes, lupus, prípravkov, diagnostikovanie, výrobu, protilátky, monoklonálne, systémového, terapiu

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálne protilátky, ktoré rozoznávajú C-koniec(terminus) H1 so sekvenčným úsekom 187 až 211 a N-konce H2B so sekvenčnými úsekmi 1 až 35 a 36 až 76, t. j. peptidové sekvencie, ktoré vytvárajú krížové reakcie s autoprotilátkami (antihistónovými protilátkami). Monoklonálne protilátky na výrobu antiidiotypových protilátok so schopnosťou rozpoznať v telesných tekutinách pacientov so SLE autoprotilátky. Stanovenie diagnózy SLE je uskutočniteľné...

Salicyloylkarnitín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280172

Dátum: 08.02.1995

Autori: Deshusses Jacques, Meul Thomas

MPK: C07C 229/22, A61K 31/615

Značky: spôsob, salicyloylkarnitín, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa betaín kyseliny 3-(2-hydroxybenzoyloxy)-4-(trimetylamonio) maslovej vzorca (I) v racemickej a opticky aktívnej forme, jeho farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sa vyznačujú vzhľadom na kyselinu acetylsalicylovú vysokou rozpustnosťou vo vode, malou toxicitou a dobrou znášanlivosťou na žalúdok, a spôsob ich výroby v troch stupňoch z karnitínhydrochloridu a o-metoxybenzoylchloridu.

Acetylsalicyloylkarnitín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280148

Dátum: 08.02.1995

Autor: Meul Thomas

MPK: C07C 229/22

Značky: spôsob, acetylsalicyloylkarnitín, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa betaín kyseliny 3-(2-acetoxybenzoyloxy)-4-(trimetylamonio)maslovej vzorca (I) v racemickej a opticky aktívnej forme a jeho farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sa vyznačujú vzhľadom na kyselinu acetylsalicylovú vysokou rozpustnosťou vo vode, malou toxicitou a dobrou znášanlivosťou pre žalúdok. Možná je ich výroba acetyláciou zodpovedajúceho karnitínu a kyseliny salicylovej.

Spôsob kontinuálnej výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280087

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jurkovič Karol, Podmanický Stanislav, Koleda Ľubomír, Krška Štefan, Krištofčák Jozef, Kačáni Stanislav

MPK: C07D 277/80

Značky: spôsob, výroby, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid sa pripraví reakciou 2-merkaptobenzotiazolu vo forme taveniny surového produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry s cyklohexylamínom, dávkovaným v pomere 1,0 až 5,0 mólov na 1 mól 2-merkaptobenzotiazolu, a chlórnanom sodným, dávkovaným v pomere 1,0 až 1,5 mólov na 1 mól 2-merkaptobenzotiazolu, v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov pri teplote 10...

Spôsob výroby vysokoaktívnych katalyzátorov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280003

Dátum: 08.02.1995

Autori: Neissl Wolfgang, Töltsch Wilfried, Ledwinka Hans, Hafner Norbert

MPK: C08F 10/00, C08F 4/02, C08F 4/76...

Značky: použitie, vysokoaktívnych, výroby, katalyzátorov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoaktívnych katalyzátorov na polymerizáciu olefínov, zahrnujúci reakciu organokovových zlúčenín vzorca (RCH2)4M, kde R je arylový, aralkylový, terc.-alkylový alebo trialkylsilylový zvyšok, pričom skupina RCH2 neobsahuje žiadny atóm viazaný v polohe beta voči M, a kde M znamená Ti, Zr alebo Hf s oxidmi zo skupiny IIa, IIIa, IVa, IVb s čiastočne hydroxylovaným povrchom alebo s ich zmesami v uhľovodíku ako reakčnom prostredí,...

Spôsob výroby granulátu tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu čo najviac zbaveného prachu, granulát vyrobený týmto spôsobom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279914

Dátum: 08.02.1995

Autor: Appler Heinz

MPK: C07D 285/34, A01N 43/88

Značky: spôsobom, granulát, týmto, výroby, granulátu, prachu, použitie, tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu, spôsob, vyrobený, zbaveného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby granulátu tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu čo najviac zbaveného prachu reakciou metylamínu so sírouhlíkom a formaldehydom alebo reakciou metylamóniovej soli kyseliny N-metylditiokarbamovej s formaldehydom je charakteristický tým, že reakcia u sa uskutočňuje za prítomnosti aspoň jedného diaminoalkylénu všeobecného vzorca R1-NH-A-NH-R2, kde R1 a R2 nezávisle od seba predstavujú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, A...