Archív za 1995 rok

Strana 27

Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 724

Dátum: 08.02.1995

Autori: Dvorský Pavel, Gregor Emil

MPK: B27B 3/00, B27B 15/00

Značky: pozdĺžne, spracovanie, drevnej, hmoty, zariadenie

Text:

...pohybujú v priečnom smere a spoločne s pilovým pásom vo výškovom smere.Na pripojenom obrázku je schematickv znázornene zariadenie na spracovanie drevnej hmoty rezom vo dvoch rovinách.Zariadenie podľa technické riešenia tvori pilový pás gs predrezávacim kotúöom 34 ktorý je uchytený na samostatnej pohonnej jednotke 3 Predrezavaci kotúčje umiestnený pred pilovým pásomga je presne V jeho rovine. Predrezávací kotúč sa zarezava do drevnej hmoty...

Zariadenie na ukladanie fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 723

Dátum: 08.02.1995

Autor: Vince Jozef

MPK: A01B 49/04

Značky: fólie, ukladanie, zariadenie

Text:

...folia je dobre napnuta a veľmi dobre prilcrýva pôdu- pôda nie je udupaná, medzi riadkami nie sú jatky, čo má za následok, že pôda je kyprà a vlahaneunikà z pôdy v takom množstve ako pri použití štvorkolesového malotraictora- využije sa väčšia šírka fólie (až 60 cm), čim sa dodostane viac tepla než u doposiaľ používaných postupov, čo má potom na následok skoršie doziievanie plodov- zariadenie množňuje ľubovoľné meniť vzdialenosť...

Súprava pre výstup, hlavne na vysoké hladké kmene stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 722

Dátum: 08.02.1995

Autor: Červenka Emil

MPK: A63B 29/04

Značky: kmene, vysoké, súprava, stromov, výstup, hladké, hlavne

Text:

...so súpravou podľa tohto technického riešenia je ekologický, pretože nie je poškodzovaná kôra stromov a naviac v porovnaní so známymi zariadeniami aj maximálneSúprava je ľahká, skladná a mobilná, čo sa hlavne prejavív hustom lesnom poraste ći v horských oblastiach.Súprava je naviac zhotovená z bežne dostupných a vyskúša ných materiálov.Pre ľahkú manipuláciu so stúpacími elementami je výhodne, ked majú laná stúpacích elementov zníženú...

Univerzálny spojovací diel pre rúrkový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 721

Dátum: 08.02.1995

Autori: Petrů Petr, Šebrle Stanislav, Tomeš Oldřich, Bucek Josef, Falta Jiří, Kuliha Miroslav

MPK: F16B 12/10

Značky: regál, univerzálny, rúrkový, spojovací

Text:

...materiálu s dostatočnou pevnosťou, voľbu materiálu však do istej miery určuje typ použitého skrutko vého spojenia / t.j. závrtka, skrutka alebo samorezná skrutkal.Prehľad obrazkov na ýkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázkov na výkrese, kde na obr. č. 1 je znázornená kocka, na obr. č. 2 nadstavec pre nasadenie a ñxáciu rúrok re gálu a špeciálny nadstavec so skrutkou s guľovou hlavou - obr. č. 3.Príklady uskutočnenia...

Zariadenie na nakláňanie sklopnej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 720

Dátum: 08.02.1995

Autor: Pekárek Ctibor

MPK: A63F 7/04

Značky: zariadenie, sklopnej, dosky, nakláňanie

Text:

...z obr.3, znázorňujúci zakotvenie pružiny k plášťu a sklopnej doske. Obr.2 znázorňuje rez plášťom a sklopnou doskou z obr.3, znázorňujúci uloženie sklopnej dosky na pevnom bode a excentrom. Obr.3 znázorňuje uloženie sklopnej dosky v plášti na podperných bodoch, tvorených dvomi excentrami a pevným bodom.Zariadenie pozostáva zo sklopnej doskygJ ktorá je umiestnená v plášti l, dalej z excentrov 3 a pružiny 5. Sklopná doska 2 je podopretá v...

Dávkovacie posypové zariadenie so zásobníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 719

Dátum: 08.02.1995

Autor: Dražo Július

MPK: B61C 15/10

Značky: zariadenie, posypové, zásobníkom, dávkovacie

Text:

...posypového materiálu a to tak, že veľkosť vôle sa rovná minimálne dvojnásobku veľkosti frakcie posypového materiálu. Opotrebovanie dávkovače nemá vplyv na fyzikálny uzátvor posypového materiálu, nespôsobuje samovoľné vysýpanie, pretože uzátvor nieje závislý na tesnosti, ako pri štrbinových uzáveroch.Zariadenie môže byť s dávkovačom priamočiarym posuvným s pohybom vratným alebo s dávkovačom rotačným a rotačným-vratným.U zariadenia s...

Nosný a upevňovací rám, najmä pre kapsovú filtračnú vložku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 718

Dátum: 08.02.1995

Autor: Domas Josef

MPK: B01D 35/12

Značky: najmä, rám, nosný, upevňovací, kapsovú, vložku, filtračnú

Text:

...zobrazené v príkladných vyhotovoniach n vjřzroso, ktoré plne nuěI 75 t.ÍE..jiĺ alšie naožnosti uskutočnenia a kon štrukčné variant eredložeruñho riešenia oričom na výa-Lvzse značí obr. 1 aclno k I . Jz možných vyhotovoní vonkajšieho liełu rám v náryso, obr. 2 pohľad hora na vonkajší diel z obr. 1, obr. 3 vonkajší diel z obr. 1 v reze Iuobenom v niest šípok nšzomených na obr. 1, obr. ú pohľad na vnútorný diel rárą v príłcladnon çrevedeni, obr....

Prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 717

Dátum: 08.02.1995

Autor: Chladný Anton

MPK: B60K 23/04

Značky: převodovka

Text:

...strednou pracovnou trecou plochou teene pred (resp. za) os otáčania tanierových predlohových kolies, takže planétové kolesá diferenciálového bloku sa otáčajú v opačných znwsloch s určitým rozdielom rýchlostí, výsledkom čoho2 sú veľmi pomalé otáčky hnaného hriadeľa pre jazdu dopredu (resp dozadu).Prehlad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je na obr. l zjednodušený zostava prevodovky podľa technického riešenia, doplnená enímacím...

Adaptér k umelohmotnej fľaške na vytvorenie lietajúcej hračky, lietajúca hračka a štartovacie zariadenie pre lietajúcu hračku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 716

Dátum: 08.02.1995

Autor: Marek Roman

MPK: A63H 27/127

Značky: hračky, adaptér, lietajúca, vytvorenie, hračka, lietajúcej, umelohmotnej, štartovacie, hračku, lietajúcu, zariadenie, fľaške

Text:

...umiestnené pružné prstencovć tesnenie. Tvar bočných stien komory v podstate zodpovedá tvaru najmenej spodnej časti vonkajšieho povrchu výtokovej trysky lietajúcej hračky. Do komory je zaústený privod tlakovćho vzduchu, vybavenýPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkre sov, na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. 1 - adaptér podľa jedneho prevedenia technického rieše~ nia, nasadený na umelohmotnej...

Vysokotlakový výmenník na ohrev kvapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 715

Dátum: 08.02.1995

Autor: Glázer Josef

MPK: F28F 1/10

Značky: ohrev, media, kvapalného, výmenník, vysokotlakový

Text:

...média Podľa tohtm T thnickéhmmv rúrok pre výmenu tmia. Celküvá svetloJbkú vnútüŕnéhü vüľiüľüzu tühmtü vmnhajàimhma a hrúbka tenyŤrúrký.pre výmenu tepla ja üiNáäübkwm vnútnrrêhw pr výmenu tep 1 aĎalej je výhmdnéf. rühQk Pre výmenu twwlm äü 5PájkoŇą 1 Ými àlmbu xváranými gmjmi.rĺ.I rI-ąmvn .i c .unipr i eu 1 É jsňüjMiąrúrhüvniuü EÚ äm 5Iných homůr apa rią 5 eňià spočívajú predmvV Püüätätñä lepšom využití ñFimr.u vünhmjüimhuvýmwnníkm, lmbn...

Tepelný žiarič – prijímač panelového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 714

Dátum: 08.02.1995

Autor: Fujas Štefan

MPK: F24D 3/16, F24D 5/06

Značky: panelového, žiarič, přijímač, tepelný

Text:

...sú známe prievan, nerovnomerné rozdelenie teplôt, priestorové nároky, hluk, atď. Doposiaľ totiž nie je známe zariadenie na chladenie miest hostí akoby žiarič chladu. Pre túto funkciu sa obyčajne využívajú steny budov, čo v mnohých prípadoch nepostačuje.Ďalšou oblasťou v ktorej sú využívané rovnaké základné parametre sálavých panelov, t.j. veľmi dobrá emisná schopnosť jednej strany a kvalitná izolácia druhej strany, sú solárne panelové...

Spoločenská nevýherná hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 713

Dátum: 08.02.1995

Autor: Rakus Jaroslav

MPK: A63F 7/02

Značky: spoločenská, nevýherná

Text:

...cez otvory 5 A,5 B Vzduch vháňaný do tlakového priestoru É vychádza cez otvory lži v hracej doske l a na tejto vytvára vzduchový vankúš ktorý nadnáša hrací disk.Ďalej je znázornený šípkami 2 A,2 B smer letiaceho disku cez bránku do priestoru 4 A,4 B odkiaľ sa tento vyberá.Na obrázku -2- je znázornený stôl z bočnej strany kde je prerušovanou čiarou zakreslená hracia doska, digitálny display Ä .Na obrázku -3- je znázornený stôl z prednej strany...

Odlučovacie zariadenie dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 712

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jurečka Jan, Gorčík Radislav, Šurina Igor

MPK: F23J 15/00

Značky: odlučovacie, dymových, zariadenie, plynov

Text:

...čím je skoro úplne vylúčená možnost spätného návratu týchto látok do zdroja aopžitovného produkovania škodlivých látok. nachádzajúcich sa v dymových plýnoch.Výhodou je i to. že značná čast dymových plynov sa skvapalni v komíne. v jeho časti chladenej chladičom. Ďalšou výhodou je to. že čast dymových plynov je spalovartá horzikotn za tićittnej podpory katalyzútora v spalovacej komore. na ústí komina.Odlučovacie zariadenie dymových plynov je...

Prípravok na umývanie silne znečistenej pokožky, hlavne rúk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 711

Dátum: 08.02.1995

Autori: Šturdíková Ľubica, Ivanič František

MPK: C11D 1/655, C11D 1/52, C11D 1/60...

Značky: umývanie, hlavne, silně, prípravok, pokožky, znečistenej

Text:

...na umývanie silne znečistenej poknžky rúk založené na báze tenzidových a abrazivnych 2 lüžiek,tvorili väčšinou rozdrvene pi 1 iny,ktore nepriaznivo pôsobia na pokp§ku,zvyšujú jej vysušovanie a u citlivejšejpmkmäkydraždenie až vznik alergických ochorení.gho riešenia Nevýhody doterajšieho stavu odstraňuje prípravok na umývanie pokoäky,h 1 avne silne znečistených rúk v zložení 5 až30 hmmtndodec lhenzensulfónovej kselinv .dietanolamidu I...

Teplovzdušná pec na vykurovanie a varenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 710

Dátum: 08.02.1995

Autor: Paška Ján

MPK: F24B 1/26, F24B 1/185

Značky: vykurovanie, teplovzdušná, varenie

Text:

...spočíva v tom, že rúry obalené plášťom prenášajú teplo celoplošne z ohniska na vzduch prúdiaci vnútri rúr. Efektívnemu prenosu tepla napomáha aj tvarový labyrint, ktorý zabezpečuje čo najdlhší prechod spalín pecou. Obalenim rúr plášťom sa výrazne zvýši účinnost pece, zjednoduchší konštrukcia pece, zníži sa pracnost a technológia výroby.Výhodou pece podľa technického riešenia je, že je možne okrem intenzívneho ohrevu vzduchu pri zvýšení...

Teplovzdušná pec na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 709

Dátum: 08.02.1995

Autor: Paška Ján

MPK: F24B 1/183, F24B 1/185

Značky: vykurovanie, teplovzdušná

Text:

...riešenia spočíva v tom, že rúry obalené plášťom prenášajú teplo celoplošne 2 ohniska na vzduch prúdiaci vnútri rúr. Efektívnemu prenosu tepla napomáha aj tvarový labyrint, ktorý zabezpečuje čo najdlhší prechod spalín pecou. Obalením rúr plášťom sa výrazne zvýši účinnost pece, zjednoduchši konštrukcia pece, zníži sa pracnost a technológia výroby.Výhodou pece podľa technického riešenia je, že je možné okrem intenzívneho ohrevu vzduchu pri...

Spájací dielec pre kovové profily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 708

Dátum: 08.02.1995

Autor: Búci Ladislav

MPK: F16S 3/06

Značky: spájací, kovové, profily, dielec

Text:

...zasunie do otvoru V aretačnej vložke. Spoj sa upevni zaskrutkovanim aretačnej skrutky do lievikového otvoru kovového koli ka z vonkajšej strany kovovej rúrký obdľžnikového profilu.Spájaci dielec podľa technického riešenia drží spájané kovové rúrky pevne pokope a zabraňuje akémukoľvek posunutiu vo vertikálnom alebo horizontálnom smera. Spojenie je rozoberateľné, čo následne umožňuje opakované využitie jednotlivýchkovových rñmrok na iné...

Nosič katalyzátora, spôsob jeho prípravy, spôsob prípravy katalyzátora a spôsob polymerizácie alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281610

Dátum: 08.02.1995

Autori: Laurent Vincent, Costa Jean-louis, Vercammen Dirk, Francois Philippe

MPK: C08F 4/02

Značky: přípravy, nosič, polymerizácie, spôsob, alfa-olefínov, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič katalyzátora, obsahujúci polymér alfa-olefínu(ov), majúci formu častíc so stredným rozmerom 5 až 350 um, ktorého objem pórov, tvorený pórmi s polomerom 100 až 7500 nm, je aspoň 0,2 cm3/g. Katalyzátor je vhodný na polymerizáciu alfa-olefínov a zahŕňa zlúčeninu obsahujúcu aspoň jeden prechodný kov, patriaci do skupín IIIb, IVb, Vb a VIb periodickej sústavy, fixovaný v alebo na tomto nosiči. Spôsob prípravy katalyzátora tak, že jeden alebo...

Algicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277957

Dátum: 08.02.1995

Autori: Čižmárik Jozef, Kráľová Katarína, Šeršeň František

MPK: A01N 33/12, A01N 47/20, A01N 43/40...

Značky: algicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny prostriedok obsahuje ako účinnú látku zlúčeninu všeobecného vzorca I, v ktorom R znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s 2 až 10 atómami uhlíka. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne pri koncentráciách 5,0.10exp(-6) mol.dm-3 a vyšších.

Tetrahydropyránové deriváty a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281541

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bulusu Murty

MPK: A61K 31/40, A61K 31/445, C07D 498/18...

Značky: tetrahydropyránové, kompozícia, obsahom, farmaceutická, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa tetrahydropyránové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom významy všeobecných substituentov sú uvedené v patentových nárokoch, vo voľnej forme alebo vo forme soli, pokiaľ taká soľ existuje. Tieto zlúčeniny sa môžu použiť ako liečivá, najmä ako imunosupresné a ako antiproliferačné a protizápalové činidlá.

Kompozícia na báze nízkomolekulových a vysokomolekulových tetrametylpiperidínov, spôsob jej prípravy a polyméry, obsahujúce túto kompozíciu ako stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 277887

Dátum: 08.02.1995

Autori: Pallayová Soňa, Danko Peter, Malík Ján

MPK: C08K 5/3432

Značky: přípravy, vysokomolekulových, túto, báze, polyméry, nízkomolekulových, stabilizátor, kompozícia, kompozíciu, spôsob, obsahujúce, tetrametylpiperidínov

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na báze nízkomolekulových a vysokomolekulových tetrametylpiperídínov, ktorá pozostáva z tuhého roztoku zložky A, ktorou je bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)sebakát alebo zmes esterov všeobecného vzorca I, kde R znamená stearoyl, palmitoyl, heptadekanoyl, myristoyl a oleoyl a zložky B, ktorou je zlúčenina všeobecného vzorca II, kde R1 znamená cyklohexylamino-, terc.oktyl-amino- alebo morfolínoskupinu a m znamená celé číslo 3 až 50.

Prostriedok na stabilizáciu polymérov a minerálnych olejov a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277886

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jaroš Alois, Orlík Ivo, Humplík Anton

MPK: C08K 5/17

Značky: polymérov, prostriedok, minerálnych, stabilizáciu, olejov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z homogénnej taveniny obsahujúcej zložku A, ktorou je zmes 4-(alfa, alfa'-dimetylbenzyl) difenylamínu a 4,4'-di-(alfa,alfa'-dimetylbenzyl)difenylamínu a zložku B, ktorou je najmenej jeden derivát p-fenyléndiamínu všeobecného vzorca I, kde R1 je izopropyl, 1,3-dimetylbutyl, fenyl alebo o-tolyl a R2 je fenyl alebo o-tolyl.

Deriváty oxazolidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281469

Dátum: 08.02.1995

Autori: Juraczyk Horst, Gante Joachim, Raddatz Peter, Bernotat-danielowski Sabine, Wurziger Hanns, Prücher Helmut, Melzer Guido

MPK: A61K 31/42, C07D 263/20, A61K 31/495...

Značky: použitie, výroby, deriváty, oxazolidínu, farmaceutický, prípravok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty oxazolidínu všeobecného vzorca (I), kde Y je aziridínový, azetidínový, pyrolidínový, piperidínový, 1-oxa-8-azaspiro[4,5]dekan-8-ylový, hexahydroazepínový alebo 4-R4-piperazínový zvyšok, ktorý je prípadne jedenkrát substituovaný skupinou R2, a ktorý je prípadne navyše substituovaný skupinou OZ, SZ alebo N(Z)2 a/alebo karbonylovým kyslíkom Z je vždy H, A, fenyl-CkH2k alebo Ac R1 je fenylový zvyšok monosubstituovaný zvyškom zvoleným zo...

Spôsob výroby sklovitého expandovaného granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277793

Dátum: 08.02.1995

Autori: Surovec Ján, Lichvár Peter, Jalovičiar Vladimír

MPK: C03B 19/10

Značky: expandovaného, spôsob, výroby, granulátu, sklovitého

Zhrnutie / Anotácia:

Anorganický sklovitý matrix sa zmieša so speňovacím prostriedkom a takto pripravená zmes sa prostredníctvom granulačného spojiva vo forme roztoku, aspoň jedného zo skupiny kremičitanu, uhličitanu a hydroxidu sodného a/alebo draselného, granuluje. Nasleduje expandácia pri teplote minimálne o 50 st.C nižšej, ako bod tečenia, v čase neprekračujúcom o viac ako trojnásobok dobu počiatku expandácie granulátu. Na integráciou čerstvo vytvorený granulát...

Predradený prídavný prístroj na žacie mláťačky na zber repky alebo konských bôbov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281334

Dátum: 08.02.1995

Autor: Schrattenecker Franz

MPK: A01D 45/22, A01D 41/14

Značky: repky, žacie, prístroj, přídavný, predradený, bôbov, mlátačky, konských

Zhrnutie / Anotácia:

Predradený prídavný prístroj na žacie mláťačky (2) na zber repky alebo konských bôbov je vybavený vlastným nožovým nosníkom (1) a prevádzacím plechom (3) tvoriacim záchytnú misku a upraveným medzi ním a zakrytým rezacím mechanizmom žacej mláťačky (2). Aby sa dosiahla väčšia jazdná istota, prípadne jazdná schopnosť a predovšetkým zmenšenie strát, je pod prevádzacím plechom (3) upravený výhodne výškovo prestaviteľný ochranný, prípadne klzný plech...

Fosfoinozitolglykánový peptid s účinkom podobným inzulínu, spôsob jeho výroby a liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281333

Dátum: 08.02.1995

Autori: Müller Günter, Tripier Dominique, Müllner Stefan

MPK: A61K 38/00, A61K 31/715, C07K 9/00...

Značky: výroby, spôsob, podobným, fosfoinozitolglykánový, liečivo, inzulínu, účinkom, peptid

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný fosfoinozitolglykánový peptid obsahuje fosfoinozitolglykán a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ, etanolamín, tripeptid, Asn-Cys-Tyr, ktorý ďalej môže obsahovať zvyšok glukózamínu, galaktózy, manózy, myoinozitolu, kyseliny fosforečnej. Spôsob jeho výroby izoláciou adenozín-3',5'-cyklický monofosfát - väzbového proteínu, hlavne z kvasiniek, odstránením proteínového podielu, prípadným čistením vzniknutého...

Spôsob prípravy beta-fenylizoserínu, jeho analógov a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281297

Dátum: 08.02.1995

Autori: Commerçon Alain, Bourzat Jean-dominique

MPK: C07D 205/08, C07C 227/18, C07C 229/34...

Značky: přípravy, medziprodukt, analógov, beta-fenylizoserínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy beta-fenylizoserínu a jeho analógov všeobecného vzorca (I) z aromatického aldehydu a (S)-alfa-metylarylamínu cez medziprodukt tvorený laktámom všeobecného vzorca (II). Kyseliny všeobecného vzorca (I) (R = H) sú užitočné na prípravu derivátov taxánu, ktoré majú pozoruhodné protinádorové a protileukemické účinky.

Spôsob čistenia zmesi vody a E-kaprolaktámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281236

Dátum: 08.02.1995

Autori: Haverkort Johannes Franciscus, Van Der Knaap Theodorus Albertus, Thijert Marcellinus Plechelmus Gerhardus

MPK: C07D 201/16

Značky: spôsob, e-kaprolaktámu, čistenia, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa hydrogenáciu zmesi vody a epsilon-kaprolaktámu vodíkom obsiahnutým v tejto zmesi v prítomnosti heterogénneho hydrogenačného katalyzátora, pričom najskôr sa uvádza do kontaktu zmes vody a epsilon-kaprolaktámu s plynným vodíkom, potom sa vodík rozpúšťa v tejto zmesi epsilon-kaprolaktámu a vody a napokon táto zmes obsahujúca vodík sa uvádza do kontaktu s hydrogenačným katalyzátorom, pričom 90 až 100 % vodíka prítomného v priebehu...

Spôsob výroby D-galaktózy a etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281153

Dátum: 08.02.1995

Autor: Rosenberg Michal

MPK: C07H 3/02, C12P 7/06, C12P 19/02...

Značky: etanolu, d-galaktózy, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že sa kvasinky rodu Saccharomyces submerzne kultivujú pri teplote 10 - 40 °C, hodnote pH 3,0 - 7,0 v prítomnosti 5 - 30 % hmotn. glukózovo-galaktózových sirupov, pričom D-galaktózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Močoviny alebo uretány, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281120

Dátum: 08.02.1995

Autori: Gibbons James, Du Mila, Ayral-kaloustian Semiramis, Schow Steven

MPK: C07C 269/02, A61K 31/27, C07C 271/18...

Značky: spôsob, přípravky, báze, uretány, močoviny, farmaceutické, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané močoviny alebo uretány všeobecného vzorca (I), kde R1 je prípadne substituovaná (C1-C20)alkyl-, (C3-C6)cykloalkyl alebo (C7-C15)aralkylskupina R2 je prípadne chránená karboxyskupina R3 je (C1-C6)alkylskupina R4 je vodík alebo amino-chrániaca skupina Ra je (C1-C6)alkylskupina Rb je prípadne chránená karboxyskupina Rc je prípadne chránená karboxyskupina a X je kyslík alebo dusík pričom prípadné substituenty uvedených (C1-C20)alkyl-,...

Prostriedok na zmäkčovanie textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281112

Dátum: 08.02.1995

Autor: Turner Graham Andrew

MPK: C11D 1/62, C11D 3/20, C11D 1/835...

Značky: prostriedok, materiálov, zmäkčovanie, textilných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na zmäkčovanie textilných materiálov obsahujúci aspoň 1 % hmotnostné vo vode nerozpustného katiónového zmäkčovadla a neiónový stabilizátor, ktorý ako vo vode nerozpustné katiónové zmäkčovadlo pre látky obsahuje kvartérny amóniový derivát, a to zlúčeninu obsahujúcu dve alkylové alebo alkenylové skupiny vždy s 12 až 28 atómami uhlíka, spojené s kvartérnym dusíkovým atómom pomocou esterovej väzby, neiónový stabilizátor sa volí prevažne...

Sklenený hodváb na obloženie tepelnoizolačného konštrukčného dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281073

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kaim Leo

MPK: C03B 37/01, C03B 13/00, C03B 37/075...

Značky: dielů, skleněný, tepelnoizolačného, konštrukčného, obloženie, hodváb

Zhrnutie / Anotácia:

Sklenený hodváb slúži na obloženie tepelnoizolačného konštrukčného dielu. Pozostáva z viacerých vlákien zo skleneného materiálu, z ktorých minimálnu časť tvoria odolné vlákna (12) z kremenného skla odolného proti vysokým teplotám a väčšiu časť tvoria klasické vlákna (13) z bežného skla menej odolného proti teplotám. V tkanine (2) skleneného hodvábu sú pravidelne usporiadané vlákna z kremenného skla.

Sacharínové deriváty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na inhibíciu proteolytických enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281020

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hlasta Dennis John, Ackerman James Howard, Mura Albert Joseph, Desai Ranjit Chimanlal

MPK: C07D 417/12, C07D 275/06, A61K 31/425...

Značky: proteolytických, použitie, sacharínové, inhibíciu, deriváty, farmaceutické, enzýmov, prostriedky, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané sacharínové deriváty všeobecného vzorca (I), ktoré inhibujú enzymatickú aktivitu proteolytických enzýmov, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto deriváty a ich použitie na liečenie degeneratívnych ochorení.

Amidínové deriváty, spôsob ich výroby, použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281016

Dátum: 08.02.1995

Autori: Anderskewitz Ralf, Himmelsbach Frank, Renth Ernst Otto, Schromm Kurt, Birke Franz, Fügner Armin

MPK: A61K 31/155, A61K 31/35, A61K 31/44...

Značky: spôsob, prostriedky, použitie, farmaceutické, deriváty, amidínové, výroby, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku a spôsob prípravy týchto zlúčenín. Farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok sú určené na liečenie ochorení, pri ktorých dochádza k zápalovým a/alebo alergickým pochodom, ako je astma, ulceratívna kolitis, lupienka a na liečenie žalúdočných ochorení, vyvolaných nesteroidnými protizápalovými liekmi.

Aglomeračná paletová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 280963

Dátum: 08.02.1995

Autori: Bílý Miroslav, Holubec Jan, Štěpánek Robert, Mlnářík Václav

MPK: F27B 21/00, F27B 21/02

Značky: aglomeračná, paletová

Zhrnutie / Anotácia:

Aglomeračná paletová pec na samovýpal granulovanej alebo kusovej vsádzky, pozostáva z telesa pece tvoreného stohom samostatných roštových paliet (1) a komínovým krytom (2) vybaveným snímačom (3) teploty dymových plynov. Teleso pece je nesené stojanovými manipulátormi (4) vybavenými horizontálne posuvnými výsuvnými konzolmi (5), hornými výsuvnými zavádzacími presúvačmi (6) a dolnými vyvážacími presúvačmi (7).

Roleta, najmä ako zatemňovacie tienidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280957

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mikkelsen Torben, Kold Ove

MPK: E06B 9/56, E06B 9/42

Značky: zatemňovacie, tienidlo, roleta, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Roleta pozostáva z pružinou poháňanej roletovej tyče a clony (2) narolovanej na roletovú tyč, pričom táto clona (2) má pozdĺž svojich bočných hrán vodiace prvky vedené vo vodiacich koľajničkách (5, 6), umiestnených po obidvoch bočných stranách okenného otvoru, a zo spodnej tyče (7) clony. Je vytvorené brzdné zariadenie na zachytenie spodnej tyče (7) clony v ľubovoľnej polohe proti účinku pružiny roletovej tyče pomocou lankového usporiadania s...

Zmes z elastomérnych polypropylénov a neolefínových termoplastov a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280956

Dátum: 08.02.1995

Autori: Gahleitner Markus, Hafner Norbert, Neissl Wolfgang, Bernreitner Klaus

MPK: C08L 67/00, C08L 23/16, C08L 51/06...

Značky: polypropylénov, neolefínových, výroby, spôsob, elastomérnych, termoplastov

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi z elastomérnych polypropylénov a neolefínových termoplastov pozostávajúce z 5 až 80 % hmotn. elastomérnych polypropylénov, 20 až 95 % hmotn. neolefínových termoplastov, až do 10 % hmotn. prísad na zlepšenie kompatibility, a prípadné ďalšie obvyklé prísady, plnidlá alebo vystužovadlá. Spôsob prípravy zmesi z uvedených zložiek v miesiči, plastifikačnom zariadení alebo extrudéri pri 180 až 300 °C.

Spôsob výroby tetrazolylbifenylových zlúčenín a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280887

Dátum: 08.02.1995

Autori: Lo Young Sek, Larsen Robert, King Anthony, Rossano Lucius

MPK: C07D 257/02, C07D 257/04

Značky: spôsob, tetrazolylbifenylových, zlúčenín, výroby, spôsobu, medziprodukty, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tetrazolylbifenylových zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde P predstavuje trifenylmetyl, terc.-butyl, alkoxymetyl s 1 až 4 atómami C v alkoxyle, metyltiometyl, fenylalkoxymetyl s 1 až 4 atómami C v alkoxyle, p-metoxybenzyl, 2,4,6-trimetylbenzyl, 2-(trimetylsilyl)etyl, tetrahydropyranyl, piperonyl alebo benzénsulfonyl a Q je H, alkyl s 1 až 4 C, hydroxymetyl, tri[(C1-4)organo]silyloxymetyl, hydroxyalkyl s 1 až 4 C, formyl, acyl s...

Deriváty kyseliny fluórchinolín-3-karboxylovej, spôsob ich prípravy, medziprodukt a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280886

Dátum: 08.02.1995

Autori: Daubie Christophe, Pemberton Clive, Legrand Jean-jacques

MPK: C07C 205/44, C07D 215/227, C07D 215/54...

Značky: medziprodukt, přípravy, kyseliny, deriváty, fluórchinolín-3-karboxylovej, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty kyseliny fluórchinolín-3-karboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka a Hal znamená atóm halogénu, ako aj ich soli, pokiaľ existujú, spôsob ich prípravy, medziprodukt tohto spôsobu, ktorým je 3,4-difluór-6-nitrobenzaldehyd, a ich použitie ako syntéznych medziproduktov na prípravu benzonaftyridínových derivátov.

Spôsob výroby nastrihaných nití a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280868

Dátum: 08.02.1995

Autori: Moireau Patrick, Johson Timothy, Augier Eric

MPK: C03B 37/16, C03C 25/10

Značky: nití, zariadenie, výroby, nastrihaných, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Sklenené nite zložené z nekonečných vlákien povlečených nevodným preparovacím prostriedkom v kvapalnom stave a spôsobilým reagovať pri pôsobení aktinického žiarenia sa strihajú mechanizmom slúžiacim súčasne na ich ťahanie predtým, ako sú vystavené pôsobeniu aktinického žiarenia. Zariadenie obsahuje najmenej jeden strihací a ťahací mechanizmus (100) nití vybavených preparovacím prostriedkom, prvý prijímací mechanizmus (3) nastrihaných nití a...