Archív za 1995 rok

Strana 25

Absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281157

Dátum: 08.03.1995

Autor: Böhm Thomas

MPK: A61F 13/15

Značky: výrobok, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok pozostáva z absorpčného vankúša (1), ktorý je umiestnený medzi spodnou vrstvou (3), nepriepustnou pre kvapaliny a aspoň jednou vonkajšou vrchnou vrstvou (4), priepustnou pre kvapaliny, tvorenou sieťou, perforovaným filmom alebo netkaným materiálom. Okraje vonkajšej vrchnej vrstvy (4) priepustné pre kvapaliny zasahujú do pozdĺžnych postranných hrán výrobku, ktoré sú potiahnuté vnútornou vrchnou vrstvou (2) z mäkkého materiálu a...

Použitie neutrálnej soli monoesteru alebo diesteru kyseliny sulfojantárovej s alkalickými kovmi ako aditíva do bezolovnatých benzínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280988

Dátum: 08.03.1995

Autori: Buchsbaum Alexander, Koliander Werner

MPK: C10L 1/24, C10L 1/14

Značky: bezolovnatých, aditiva, benzínov, kyseliny, kovmi, alkalickými, neutrálnej, diesterů, monoesterů, použitie, sulfojantárovej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie neutrálnej soli monoesteru alebo diesteru kyseliny sulfojantárovej s alkalickými kovmi v kombinácii s aspoň jedným detergentom bez obsahu popola, ako i prípadne s inými známymi prísadami, vhodnej ako aditívum do bezolovnatých motorových benzínov na zníženie, prípadne zabránenie opotrebeniu sediel ventilov.

7-Substituované-9-substituované amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, spôsoby a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280837

Dátum: 08.03.1995

Autori: Sum Phaik-eng, Lee Ving, Ross Adma, Hlavka Joseph, Gluzman Yakov

MPK: C07D 205/04, A61K 31/16, C07C 237/26...

Značky: báze, medziprodukty, výrobu, amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, farmaceutické, 7-substituované-9-substituované, spôsoby, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 7-substituované-9-substituované amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny so všeobecným vzorcom (A), kde X je amino, halogén alebo NR1R2, kde R1 je H alebo alkyl s 1 až 4 C, R2 je alkyl s 1 až 4 C, R je skupina R4(CH2)nCO- alebo R4'(CH2)nSO2-, kde n predstavuje číslo 0 až 4 a substituenty R4 a R4' majú význam uvedený v nárokoch a Q je vodík alebo skupina so vzorcom CH2(R5,R6), kde R5 a R6 majú význam uvedený v nárokoch, spôsoby a...

Liečivo s obsahom kreatínfosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280785

Dátum: 08.03.1995

Autori: Bru Nicole, Izrael Victor

MPK: A61K 31/66

Značky: kreatínfosfátu, liečivo, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie zlúčenín vybraných zo súboru zahrnujúceho kreatínfosfát a farmaceuticky prijateľné soli tejto zlúčeniny, hlavne sodné soli, na prípravu liečiva určeného na liečenie nádorov, hlavne rezistentných proti chemoterapeutickému účinku.

Komplex pleuromutilínového derivátu a cyklodextrínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento komplex

Načítavanie...

Číslo patentu: 280773

Dátum: 08.03.1995

Autori: Zeisl Erich, Matous Heinrich Franz

MPK: A61K 31/22, A61K 47/48, A01N 31/06...

Značky: obsahujúca, cyklodextrinu, farmaceutická, spôsob, pleuromutilínového, kompozícia, přípravy, derivátů, komplex

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú komplexy pleuromutilínového derivátu vzorca (I) vo forme voľnej bázy alebo vo forme adičnej soli s kyselinou, alebo vo forme kvartérnej soli a cyklodextrínu, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich príprava uvedením pleuromutilínovej zlúčeniny do komplexu s príslušným cyklodextrínom. Uvedené komplexy sú farmaceutiká vo veterinárnom lekárstve, podávané vo forme krmivových prísad.

Stroj na zarovnávanie štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280758

Dátum: 08.03.1995

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01H 8/10, E01H 1/08, E01B 27/02...

Značky: stroj, zarovnávanie, lôžka, štrkového

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na zarovnávanie štrkového lôžka má na podvozkoch (5) uložený strojový rám (4), prostredníctvom pohonov (8) výškovo prestaviteľný štrkový pluh (11), výškovo prestaviteľnú a rotujúcu zametaciu kefu (18), zdrojom (16) podtlaku vybavené nasávacie usporiadanie (17) a trakčnú kabínu (19). Strojový rám (4) je vytvorený v smere jazdy v prednej prvej časti (2) rámu, ktorá má štrkový pluh (11), a s ňou kĺbovo spojenú druhú časť (3) rámu, ktorá...

Sulfonylaminopyridíny, spôsob ich výroby, použitie a farmaceutické preparáty na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280736

Dátum: 08.03.1995

Autori: Clozel Martine, Löffler Bernd-michael, Hirth Georges, Müller Marcel, Breu Volker, Neidhart Werner, Ramuz Henri, Burri Kaspar, Cassal Jean-marie

MPK: C07D 239/69, C07D 401/12, A61K 31/505...

Značky: sulfonylaminopyridíny, preparáty, výroby, farmaceutické, spôsob, použitie, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nárokoch. Spôsob výroby týchto zlúčenín, pri ktorom sa zlúčenina so všeobecným vzorcom (II), kde R1 až R9, Ra, Rb, X, Z, m a n majú význam uvedený v nárokoch a A je hydroxy alebo amino, a) nechá zreagovať s izokyanátom so vzorcom R10NCO alebo karbamoylchloridom so vzorcom (R10R11)NCOCl, kde R10 a R11 majú význam uvedený v nárokoch, alebo b) nechá...

Nasávací stroj na odsávanie štrku lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280732

Dátum: 08.03.1995

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/04

Značky: lôžka, štrku, koľaje, nasávací, stroj, odsávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Nasávací stroj (1) má dva zásobníky (17, 18) štrku, ktoré majú vždy vlastný nasávací a vyprázdňovací otvor (35, 36) a ku ktorým je priradená nasávacia rúrka (10) na nasávanie štrku. Na voliteľne vzduchotesné zatváranie je vždy k najmenej jednému nasávaciemu otvoru (35, 36, 37, 38) priradené samostatné zatváracie ústrojenstvo (44, 45). Tak možno bez prerušenia nasávania vykonávať striedavé vyprázdňovanie zásobníkov (17, 18) štrku.

Zapojenie snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 280692

Dátum: 08.03.1995

Autor: Gruler Martin

MPK: G01D 5/24, G01P 15/125

Značky: snímača, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na vyhodnocovanie a spracovanie meracích signálov kapacitného diferenciálneho snímača (1) nameraných hodnôt sú v jednom uzatvorenom obvode upravené dva vzájomne sa ovládajúce RC-oscilátory, pričom čiastkové kondenzátory (5, 6) diferenciálneho snímača (1) nameraných hodnôt, určujúce čas trvania, sú spínané proti spoločnému nulovému potenciálu (7) a po nonekvivalentnom spojení čiastkových signálov určuje jeden čiastkový kondenzátor "dlhý" čas...

Arylcyklalkylové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280617

Dátum: 08.03.1995

Autori: Weithmann Klaus Ulrich, Bartlett Robert, Shirole Mandakini Vithalrao, Vasumathy Rangarajan, Naik Ramachandra Ganapati, Mumbaikar Vilas Narayan, Blumbach Jürgen, Lal Bansi, Lakdawala Aftab Dawoodbhai

MPK: C07C 49/835, A61K 31/12, C07C 49/83...

Značky: obsahom, arylcyklalkylové, deriváty, spôsob, prostriedok, přípravy, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú nové arylcykloalkylové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty R1 až R4 a a_ významy uvedené v opise, spôsob ich prípravy a ich použitie ako liečiv, predovšetkým ako protizápalových prostriedkov.

Spaľovací motor s otáčavým pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280606

Dátum: 08.03.1995

Autor: Milly Miron

MPK: F01C 1/00

Značky: otáčavým, motor, pohybom, piestov, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojica piestov (19 a 20) je klzne uložená v pracovnej skrini (22), ktorej vnútorný povrch má tvar rotačnej plochy, pričom medzi susediacimi ramenami jednotlivých piestov (19 a 20) a vnútorným povrchom pracovnej skrine (22) sú pracovné komory (23), ktorých objem sa periodicky mení v závislosti od vzájomného uhla výkyvu piestov (19 a 20) otáčajúcich sa okolo centrálnej osi. Vo vnútornom povrchu pracovnej skrine (22) sú zážihové otvory (36)...

Spôsob izolácie cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280574

Dátum: 08.03.1995

Autori: Lancrenon Xavier, Saska Michael

MPK: C13J 1/06, C13D 3/14

Značky: spôsob, cukrov, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Izolácia cukrov obsiahnutých vo vodnej cukrovej šťave, ktorá obsahuje hlavne cukry, vápenaté alebo horečnaté ióny a farbivá, akým je napríklad cukrovarnícka melasa, obsahuje (i) zmäkčovací krok, v ktorom je vodná cukrová šťava privedená do kontaktu s katexovou živicou v sodnej alebo draselnej forme, (ii) krok separácie cukru skladajúci sa z chromatografie zmäkčenej cukrovej šťavy získanej v kroku (i) za vzniku prvého kvapalného odpadu...

Katalytický systém na hydrochloráciu a jeho použitie na výrobu vinylchloridu z acetylénu a chlorovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280563

Dátum: 08.03.1995

Autori: Devos André, Strebelle Michel

MPK: B01J 31/30, B01J 31/02, B01J 31/28...

Značky: vinylchloridu, acetylénu, chlorovodíka, hydrochloráciu, použitie, katalytický, systém, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém obsahuje aspoň jednu zlúčeninu kovu skupiny VIII, zvolenú medzi zlúčeninami paládia a zlúčeninami platiny, a hydrochlorid silne stericky chráneného amínu, ktorého teplota topenia je nižšia alebo rovná 25 °C, všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 predstavujú atómy vodíka alebo rovnaké, alebo rôzne alkylové alebo arylové skupiny a R3 je alkylová alebo arylová skupina, pričom uvedený hydrochlorid amínu obsahuje 8 až 30...

Amidy, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto amidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280516

Dátum: 08.03.1995

Autori: Ohnmacht Cyrus John, Russell Keith, Gibson Keith Hopkinson

MPK: A61K 31/38, A61K 31/425, A61K 31/165...

Značky: tieto, kompozícia, obsahujúca, amidy, přípravy, farmaceutická, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom E, X, R2 a R3 majú špecifické významy uvedené v opisnej časti a ich farmaceuticky prijateľné soli, ich farmaceuticky prijateľné in vivo hydrolyzovateľné estery, ktoré sú použiteľné pri liečení močovej inkontinencie. Ďalej sú opísané spôsoby prípravy uvedených amidov a farmaceutické kompozície, ktoré tieto amidy obsahujú ako účinnú látku.

Injektážna malta na utesnenie a/alebo spevnenie pôdy alebo materiálov majúcich veľmi nízku priepustnosť a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280334

Dátum: 08.03.1995

Autori: Vattement Hubert, Gouvenot Daniel

MPK: E02D 3/12, C04B 28/26

Značky: velmi, nízku, injektážna, materiálov, pôdy, majúcich, priepustnosť, spôsob, utesnenie, výroby, spevnenie, malta

Zhrnutie / Anotácia:

Injektážna malta na utesnenie a/alebo spevnenie pôdy alebo materiálov majúcich veľmi nízku priepustnosť tvorená zmesou prachu na báze vysokopecnej trosky suspendovanej vo vode a vodného roztoku kremičitanu sodného, ktorej podstata spočíva v tom, že vodný roztok kremičitanu sodného má molárny pomer oxidu kremičitého k oxidu sodnému nižší ako 0,8 a obsah oxidu kremičitého 0,01 až 5 % hmotn. Spôsob výroby injektážnej malty spočíva v tom, že sa...

Spôsob izolácie 1-pentanolu z alkoholovej frakcie vznikajúcej pri výrobe cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280312

Dátum: 08.03.1995

Autori: Pašek Josef, Hrabčák Ján, Marha Karel

MPK: B01D 3/10, C07C 31/125, C07C 27/28...

Značky: vznikajúcej, výrobe, alkoholovej, frakcie, cyklohexanonu, izolácie, 1-pentanolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je kombináciou vákuovej rektifikácie pôvodnej alebo hydrogenačne rafinovanej alkoholovej frakcie a atmosférickej rektifikácie. 1-Pentanol je možné izolovať vsádzkovým spôsobom na jednej kolóne alebo kontinuálne na sérii najmenej dvoch kolón.

Diferenciálna kondenzátorová štruktúra a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280281

Dátum: 08.03.1995

Autori: Dunn William, Ristic Ljubisa

MPK: H01L 29/96, H01G 7/00

Značky: diferenciálna, výroby, struktura, kondenzátorová, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálna kondenzátorová štruktúra obsahuje prvú statickú vodivú vrstvu (18), druhú statickú vodivú vrstvu (28), elektricky izolovanú od uvedenej prvej statickej vodivej vrstvy (18), a dynamickú vodivú vrstvu (24), poddajne držanú medzi uvedenou prvou statickou vodivou vrstvou (18) a druhou statickou vodivou vrstvou (28) a elektricky izolovanú od nich. Pri spôsobe sa vytvorí substrát (12), na substráte (12) sa vytvorí prvá statická vodivá...

Tvarovaný pevný výrobok vystužený vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280257

Dátum: 08.03.1995

Autori: Studinka Josef, De Lhoneux Benoit, Takai Yosuke

MPK: C04B 16/06

Značky: tvarovaný, pevný, vystužený, vláknami, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok je vyrobený z hydraulicky tuhnúcej zmesi obsahujúcej vodu, hydraulické spojivá, spevňovacie vlákna a spracovacie vlákna v množstve do 10 % hmotnostných celkovej suchej zmesi a plnidlá v množstve do 50 % hmotnostných celkovej suchej zmesi, pričom spevňovacie vlákna obsahujú od 0,1 do 5 % hmotnostných celkovej suchej zmesi vysoko kryštalických polypropylénových vlákien majúcich pevnosť lomu vlákien vyššiu ako 490 N/mm2 a majúcich hodnoty:...

Indikátor porúch bleskoistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280196

Dátum: 08.03.1995

Autori: Gazzola Christian, Gauchon Joël

MPK: H01C 7/12, H01T 1/12

Značky: bleskoistky, poruch, indikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z dvoch protiľahlých elektród (1, 2) zapojených na jednej strane do série varistorom (3) s nízkym napätím, ktorým prechádzajú eventuálne výboje blesku, a na druhej strane paralelne zapojeným odporom (7). Indikátor je ďalej vybavený vizuálnym signalizačným zariadením vo forme puzdra (11) alebo pásika (11').

1,5-Benzodiazepínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280173

Dátum: 08.03.1995

Autori: Tarzia Giorgio, Feriani Aldo, Finch Harry, Trist David Gordon

MPK: C07D 243/12, A61K 31/55

Značky: výroby, 1,5-benzodiazepínové, spôsob, prípravok, farmaceutický, deriváty, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená fenyl, C3-7cykloalkyl, C7-11mostíkový cykloalkyl alebo C1-6alkylovú skupinu, prípadne substituovanú hydroxylom, fenylom, C1-6alkoxykarbonylom, C3-7cykloalkylom alebo C7-11mostíkovou cykloalkylovou skupinou, R2 znamená substituovanú alebo nesubstituovanú fenylovú skupinu, kde substituenty môžu byť 1 alebo 2 halogény, C1-4alkyl, nitro-kyano, trifluórmetyl, trifluórmetoxy, C1-4alkyltio alebo...

Spôsob inhibície reakcií medzi alkáliami a plnidlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280124

Dátum: 08.03.1995

Autor: Page Christopher Lyndon

MPK: C04B 41/60, C04B 41/65

Značky: inhibície, medzi, reakcií, spôsob, plnidlom, alkáliami

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe inhibície reakcií medzi alkalickými látkami a plnidlom betónu alebo oxidom kremičitým v betónových prvkoch a konštrukciách sa do betónu, najmä vystužených betónových dielcov a konštrukcií, zavádzajú zlúčeniny lítia alebo podobných látok a súčasne sa na betón pôsobí konvenčnými technikami používanými na ošetrovanie korózie oceľovej výstuže. Zlúčeniny lítia sa pridávajú tiež do opravovacích zlúčenín lítia v opravovanej betónovej...

Spôsob dávkovania zrnitých alebo práškových látok a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280054

Dátum: 08.03.1995

Autori: Goedicke Frank, Ruf Arthur, Herzmann Wilhelm

MPK: B01F 13/02, B01F 15/02

Značky: dávkovania, zrnitých, vykonávanie, zariadenie, látok, spôsob, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je určený na dávkovanie a najmä zmiešavanie látok, najmä na zmiešavanie najmenej jednej zrnitej alebo práškovej tuhej látky s kvapalinou. Prvá látka, najmä zrnitá alebo prášková tuhá látka, je fluidizovaná s kontinuálne alebo pulzačne privádzaným plynom a potom je táto homogenizovaná zmes plynu a tuhej látky časovo konštantne dávkovaná s druhou látkou, najmä kvapalinou, je s ňou privádzaná dohromady a zmiešavaná, na dávkovanie...

Farmaceutický aerosólový prípravok, zásobník obsahujúci tento prípravok, inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 279920

Dátum: 08.03.1995

Autori: Wyatt David Andrew, Akehurst Rachel Ann, Taylor Anthony James

MPK: A61K 9/12

Značky: aerosolový, farmaceutický, prípravok, obsahujúci, zásobník, inhalátor

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický aerosólový prípravok pozostáva z liečiva vo forme častíc vybratého zo skupiny salmeterol, salbutamol, fluticasone propionátu, beclometason dipropionát, ich fyziologicky prijateľné soli alebo ich solváty a fluorovaného uhľovodíka alebo vodík obsahujúceho chlorofluorouhľovodíkového hnacieho plynu, pričom v podstate je bez povrchovo aktívnych látok a s podmienkou, že prípravok pozostáva v podstate zo salbutamolu, sulfátu salbutamolu...

DNA kódujúca 3-fosfoglycerát dehydrogenázu, expresný vektor a bunky na biosyntézu serínu a produktov odvodených od serínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279805

Dátum: 08.03.1995

Autor: Burlingame Richard

MPK: C12N 15/53, C12N 9/04, C12P 13/06...

Značky: kódujúca, biosyntézu, serínu, vektor, dehydrogenázu, produktov, expresný, 3-fosfoglycerát, odvodených, buňky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná DNA kódujúca 3-fosfoglycerát dehydrogenázu (PGD) so zníženou citlivosťou na inhibíciu serínom v porovnaní s divokým typom PGD. DNA kódujúca PGD má aspoň nejakú enzymatickú aktivitu použiteľnú na biosyntézu a udržiava si túto aktivitu pri vyšších hladinách serínu ako nemodifikovaná PGD divokého typu. Sú tiež opísané PGD majúce aminokyselinovú sekvenciu opísanej skonštruovanej DNA, expresné vektory obsahujúce skonštruovanú DNA a...

Herbicídna kompozícia a spôsob kontroly rastu burín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279721

Dátum: 08.03.1995

Autori: Rognon Jacques, Gamblin Alan

MPK: A01N 43/40, A01N 47/30, A01N 43/08...

Značky: kontroly, herbicídna, spôsob, kompozícia, rastu, burín

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídna kompozícia obsahujúca flurtamon a diflufenican a jej použitie na kontrolu rastu burín.

Spojenie tyčí objímkou so závitom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279705

Dátum: 08.03.1995

Autori: Wendt Andreas, Schimpff Frithjof, Knodel Rolf

MPK: E04C 5/18, E04C 5/16

Značky: spojenie, závitom, tyčí, objímkou

Zhrnutie / Anotácia:

Spojenie objímkou (1) so závitom (2) je uskutočnené pri armovacích tyčiach (5), zaskrutkovaných svojimi koncami (5.1, 5.2), vybavenými závitom (6), kužeľovito vybiehajúcim v závitovej koncovej časti (7) do kovovej objímky (1) vybavenej zodpovedajúcim vnútorným závitom (2). Obidve koncové časti (3) objímky (1) majú vonkajší obrys progresívne stúpajúci k stredu objímky (1).

Zariadenie z panelov, tvoriace zástenu na vaňu alebo sprchovací kút

Načítavanie...

Číslo patentu: 279674

Dátum: 08.03.1995

Autor: Marielle Jean

MPK: E05D 15/26, A47K 3/23

Značky: zariadenie, panelov, zástenu, tvoriace, sprchovací, vaňu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu pozostáva z väčšieho množstva základných panelov, tvoriacich zástenu na vaňu alebo sprchovací kút. Zástena (4), ktorá je otočná vzhľadom na stenu (24) s armatúrou (26), je vybavená prostriedkami na svoj vertikálny posuv pozdĺž steny a obsahuje kĺbové spojovacie prostriedky medzi panelmi (6, 8, 10). Tieto panely pozostávajú z rámov nesúcich výplne (20) a rámy sú tvorené vždy dvoma stojkami (12, 14) a dvoma priečkami...

Stabilizovaný farmaceutický prípravok obsahujúci rastový hormón a histidín, kryštály rastového hormónu obsahujúce histidín alebo jeho deriváty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279641

Dátum: 08.03.1995

Autori: Sorensen Hans Holmegaard, Skriver Lars, Hoelgaard Annie Rassing

MPK: A61K 38/27

Značky: hormon, krystaly, farmaceutický, obsahujúci, histidín, stabilizovaný, spôsob, přípravy, rastového, deriváty, rastový, hormonu, obsahujúce, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahujúci rastový hormón a histidín alebo derivát histidínu ako stabilizačnú prísadu alebo pufrujúcu látku má veľmi vysokú stabilitu proti deamidácii, oxidácii alebo štiepeniu peptidových väzieb. Stabilita produktu umožňuje jeho skladovanie a dodávky v lyofilizovanom stave alebo vo forme rozpustených alebo znovurozpustených prípravkov pri izbovej teplote. Kryštalizácia rastového hormónu v prítomnosti histidínu alebo...

Farmaceutický prípravok s retardovaným uvoľňovaním na orálne podávanie pri liečení metabolizmu vápnika a fosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279589

Dátum: 08.03.1995

Autori: Dansereau Richard John, Sietsema William Kendall, Axelrod Douglas Wayne, Mosher Russel Youker

MPK: A61K 9/22, A61K 31/675, A61K 31/66...

Značky: prípravok, fosfátu, liečení, metabolizmu, retardovaným, vápnika, uvoľňovaním, podávanie, farmaceutický, orálne

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje 0,25 až 40 % hmotn. risedronátovej účinnej zložky a 60 až 99,75 % hmotn. farmaceuticky prijateľného vehikula. Je povlečený enterosolventným povlakom esterifikovaného polyméru kyseliny metakrylovej, obsahujúcim voľné karboxylové skupiny a esterové skupiny v pomere 1 : 1 až 1 : 2, alebo je povlečený enterosolventným povlakom etylcelulózy, hydroxypropylmetylcelulózy alebo karboxymetylcelulózy.

Liečivo na liečenie nádorov pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 279556

Dátum: 08.03.1995

Autori: Vieira Paulo, Moore Kevin

MPK: A61K 38/20

Značky: liečenie, nádorov, liečivo, pacienta

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie interleukínu-10 na prípravu liečiva na liečenie nádorov pacienta. Tento interleukín-10 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vírusového interleukínu-10 a ľudského interleukínu-10 a je súčasťou liečiva, ktoré je vo forme kontinuálnej infúzie vhodnej na podanie interleukínu-10. Množstvo interleukínu-10 v uvedenom liečive na podanie je v rozsahu 50 až 800 ug na deň.

Suchá zmes na výrobu suspenzií na špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279524

Dátum: 08.02.1995

Autori: Chovan Peter, Niepelová Daniela

MPK: C04B 18/14, C04B 28/18

Značky: stavieb, zakladanie, výrobu, špeciálne, sucha, použitie, suspenzií

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je tvorená z homogénne premiešaných dvoch zložiek, a to 30 až 85 % hmotn. cementu a 15 až 70 % hmotn. anorganickej látky obsahujúcej minimálne 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Výhodné je použitie zeolitu s obsahom aspoň 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého alebo mikrosiliciového úletu, alebo popolčeka s obsahom aspoň 90 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Suchú zmes okrem jej hlavného účelu na špeciálne zakladanie stavieb je...

Časovo blokovaná schránka na ochranu zásob bankoviek v trezore

Načítavanie...

Číslo patentu: 279508

Dátum: 08.02.1995

Autor: Klein Fritz

MPK: E05G 7/00, G07D 1/00

Značky: trezore, blokovaná, zásob, ochranu, schránka, časovo, bankoviek

Zhrnutie / Anotácia:

Časovo blokovaná schránka na ochranu zásob bankoviek pozostáva z posuvnej a blokovateľnej zásuvky (2) umiestnenej v kryte (1). Zásuvka (2) je v smere (S) posuvu rozdelená na najmenej dve priehradky (2.1, 2.2,.... 2.n) s priradenými hĺbkami (an) a je vybavená časovo riadeným odblokovacím a vysúvacím zariadením, pri ktorého spustení je zásuvka (2) vysúvaná z krytu (1) vo vopred určenom nastaviteľnom časovom poradí, postupne vždy o jednu hĺbku...

Plienka pre jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279414

Dátum: 08.02.1995

Autori: Malowaniec Krzysztof, Raffin Astrid Rodená John

MPK: A61F 13/15

Značky: plienka, jedno, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Plienka (10) na jedno použitie pozostáva z ochrannej fólie (11) bielizne, vstrebávajúceho telesa (16), krytu (12) z netkanej textílie prepúšťajúceho kvapalinu a z hydrofóbneho podkladu (22) z netkanej textílie, ktorý je vybavený otvorom (30) s tesniacimi klapkami (24, 26) a je s ochrannou fóliou (11) bielizne uzavretý v línii hrán, pričom kryt (12) z netkanej textílie prepúšťajúci kvapalinu má v rozkrokovej oblasti (42) šírku menšiu ako je...

Spôsob výroby cementu z metalurgických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279299

Dátum: 08.02.1995

Autori: Rey Theo, Edlinger Alfred

MPK: C04B 5/06, C04B 7/147, C21B 3/06...

Značky: metalurgických, trosiek, spôsob, cementů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tekuté trosky z redukčných procesov a oceliarenských procesov, ako napr. vysokopecná a konvertorová troska, sa navzájom zmiešajú a doplnia vápnom. Ďalej sa postupuje tak, že v prvej ochladzovacej fáze pri teplote vyššej ako 1000 °C, výhodne vyššej ako 1200 °C, sa ochladzuje pomalšie ako v druhej nasledujúcej ochladzovacej fáze a že získaný stuhnutý produkt sa granuluje a/alebo melie.

Spôsob výroby esterov kyseliny hydroxyfenylkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279239

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kleiner Christoph, Evans Samuel, Schmitt Ralf

MPK: C07C 67/02, C07C 69/612, C07C 69/88...

Značky: spôsob, kyseliny, hydroxyfenylkarboxylovej, výroby, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 8 atómami uhlíka, m predstavuje číslo 0, 1, 2 alebo 3, n predstavuje číslo 1 alebo 2 a A znamená OR3, pokiaľ n predstavuje číslo 1, kde R3 znamená alkylovú skupinu s 1 až 20 atómami uhlíka alebo cykloalkylovú skupinu s 5 až 12 atómami uhlíka, alebo A zodpovedá skupine vzorca -O-CxH2x-O- alebo...

Spôsob prípravy a izolácie metyl-ß-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279017

Dátum: 08.02.1995

Autori: Švec Jozef, Magdolen Peter, Kozák Jan, Lokaj Vladimír, Kvasňovský Jaroslav

MPK: C07H 1/08, C07H 15/04, B01D 9/00...

Značky: přípravy, spôsob, metyl-ß-d-xylopyranozidu, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-beta-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou zo zmesi etylesteru kyseliny octovej a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 6 až 40 dielov etylesteru kyseliny octovej na jeden diel etanolu izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid, ktorý sa premyje etanolom a...

Amónna soľ, spôsob jej prípravy, herbicídna kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278965

Dátum: 08.02.1995

Autori: Cloudsdale Ian Stuart, Hokama Takeo, Anderson Richard James

MPK: C07D 239/52, A01N 43/54

Značky: použitie, herbicídna, obsahom, přípravy, soľ, kompozícia, spôsob, amónna

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná amónna soľ všeobecného vzorca (X), v ktorom Y1 znamená atóm halogénu alebo C1-4alkylovú skupinu, alebo C1-4alkoxy-skupinu, pričom každá z uvedených skupín môže byť substituovaná 1 až 6 atómami halogénu, Y3 znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, X znamená hydroxy-skupinu, Y znamená atóm vodíka alebo X a Y spolu znamenajú =O a AM+ znamená amóniový ión. Ďalej sa opisujú spôsoby prípravy uvedenej amónnej soli a herbicídne kompozície,...

Spôsob neutralizácie kyseliny laktamsírovej a spracovania produktov neutralizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278877

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kulla Štefan, Potočár Jozef

MPK: C07C 305/12, C07C 227/22

Značky: neutralizácie, spracovania, spôsob, laktamsírovej, produktov, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob neutralizácie kyseliny laktamsírovej a spracovania produktov neutralizácie spočívajú v tom, že 1 hmotnostný diel kyseliny laktamsírovej sa zmieša s 2 až 10 hmotnostnými dielmi vodného roztoku síranu amónneho, alebo síranu niektorého z kovov alkalických zemín, pH zmesi sa upraví na hodnotu 0,6 až 2,5 pridaním čpavku, alebo uhličitanu amónneho, alebo hydroxidu alebo uhličitanu alkalického kovu, alebo uhličitanu alebo hydroxidu alebo oxidu...

Inhalačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278819

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bacon Raymond

MPK: A61M 15/00, A61M 16/00

Značky: prístroj, inhalačný

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný prístroj na prach obsahuje prachový zásobník na uloženie prachového lieku, odmeriavaciu komoru (48, 86) vyvedenú z prachového zásobníka na umožnenie odobrania prachového lieku z prachového zásobníka v presných množstvách, vírivú komoru (24), ktorá je spojená so vzduchovým vstupom (30) a nadväzuje na odmeriavaciu komoru (48, 86), a prostriedky na stlačenie prachového lieku. Prostriedky na stlačenie prachového lieku sú tvorené...

Spôsob prípravy (6R,7R,14S)-17-cyklopropylmetyl-7,8-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2- trimetylpropyl]-6-0-metyl-6,14-etano-17-normorfinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278715

Dátum: 08.02.1995

Autori: Bulej Petr, Jegorov Alexandr, Sobotík Roman, Kolašín Tomáš, Sedmera Petr, Pavelek Zdeněk

MPK: C07D 489/08, C07D 489/00

Značky: trimetylpropyl]-6-0-metyl-6,14-etano-17-normorfinu, přípravy, 6r,7r,14s)-17-cyklopropylmetyl-7,8-dihydro-7-[(1s)-1-hydroxy-1,2,2, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané ekonomicky výhodné riešenie syntézy (6R,7R,14S)-17-cyklopropylmetyl-7,8-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2- trimetylpropyl]-6-0-metyl-6,14-etano-17-normorfínu (I), využívaného ako silné analgetikum (Buprenorfin). Syntéza sa uskutočňuje súčasným selektívnym štiepením éterickej funkčnej skupiny a hydrolýzou kyanoskupiny alkalickým hydroxidom, acyláciou vzniknutého sekundárneho amínu cyklopropylkarbonyl-chloridom s nasledujúcou redukciou...