Archív za 1995 rok

Strana 23

Spôsob a zariadenie na hotovenie betónových stien v spínacom debnení

Načítavanie...

Číslo patentu: 280036

Dátum: 12.04.1995

Autor: Schmid René

MPK: E04G 17/06

Značky: debnení, spôsob, stien, hotovenie, spínačom, zariadenie, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zhotovenia betónovej steny v spínacom debnení, ktorého debniace dosky (1, 2) sú vzájomne zopnuté vo vzájomne rovnobežných polohách a v odstupe od seba pomocou spínacích svorníkov (3) prechádzajúcich rozpernými rúrkami (4), pričom spínacie svorníky (3) sa po zaliatí medziľahlého priestoru medzi protiľahlými debniacimi doskami (1, 2) odstránia z dohotovenej betónovej steny spoločne s debniacimi doskami (1, 2), sa do rozpernej rúrky...

Spôsob prípravy derivátov taxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280012

Dátum: 12.04.1995

Autori: Fouque Elie, Mas Jean-manuel

MPK: C07D 305/14

Značky: taxanu, přípravy, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty taxánu všeobecného vzorca (I) pripravené esterifikáciou derivátu baccatínu alebo 10-deacetylbaccatínu všeobecného vzorca (II) kyselinou všeobecného vzorca (III) pri teplote -10 až 60 °C, s výnimkou 60 °C a následným nahradením chrániacich skupín G1, G2 a R2 získaného produktu atómami vodíka. Vo všeobecných vzorcoch (I), (II) a (III) Ar znamená aryl, R znamená vodík alebo acetyl, R1 znamená benzoyl alebo terc.butoxykarbonyl, G1 znamená...

Farmaceuticky účinné adičné soli s kyselinami odvodené od amidinohydrazónových derivátov, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279938

Dátum: 12.04.1995

Autori: Staněk Jaroslav, Caravatti Giorgio, Frei Jörg

MPK: A61K 31/15, C07C 251/80, A61K 31/18...

Značky: zlúčenín, výroby, adičné, prostriedky, amidinohydrazónových, derivátov, týchto, kyselinami, farmaceutické, odvodené, použitie, obsahom, farmaceutický, spôsob, účinné

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané adičné soli s kyselinami odvodené od amidinohydrazónových derivátov všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená priamu väzbu alebo skupinu vzorca -(CH2)n-, kde n predstavuje číslo 1, 2 alebo 3, s (PA) kyselinou, ktorou je raz alebo niekoľkonásobne protonizovaná kyselina zvolená z N-cykloalkylamidosulfónových kyselín so 4 až 12 atómami uhlíka, alkánových kyselín s 1 až 20 atómami uhlíka, ktoré sú prípadne substituované hydroxyskupinou,...

Bis(tiomočovina)butyrát zinočnatý a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279876

Dátum: 12.04.1995

Autori: Zeleňák Vladimír, Oriňák Andrej, Györyová Katarína

MPK: C07C 335/02, C07F 3/06, C07C 53/124...

Značky: spôsob, přípravy, bis(tiomočovina)butyrát, zinočnatý

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(tiomočovina)butyrát zinočnatý štrukturálneho vzorca (I) sa pripravuje tak, že sa na vodnú suspenziu uhličitanu zinočnatého pôsobí kyselinou butánovou a vzniknutý produkt, ktorý je rozpustený v roztoku, postupne reaguje za miešania s tiomočovinou, pričom vzniká bis(tiomočovina)butyrát zinočnatý, ktorý sa po zahustení podrobí kryštalizácii. Látka je využiteľná vo farmaceutickom priemysle.

Bis(močovina)mravčan zinočnatý a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279875

Dátum: 12.04.1995

Autori: Laczová Lívia, Oriňák Andrej, Györyová Katarína

MPK: C07C 53/06, C07F 3/06, C07C 275/02...

Značky: zinočnatý, spôsob, bis(močovina)mravčan, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I), ktorá sa pripravuje tak, že sa na vodnú suspenziu uhličitanu zinočnatého pôsobí kyselinou mravčou a vzniknutý produkt, ktorý je rozpustený vo vodnom roztoku postupne reaguje s močovinou za miešania, po zahustení roztoku vzniká bis(močovina)mravčan zinočnatý, ktorý sa vykryštalizuje a podrobí sa najmenej dvom kryštalizáciám. Látku je možné využiť vo farmakológii vzhľadom na jej fungicídny účinok.

Spôsob výroby rozložiteľného kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 279775

Dátum: 12.04.1995

Autori: Hertrampf Jürgen, Lechner Ludwig

MPK: B65D 8/00, B65D 17/28

Značky: kontajnera, výroby, rozložiteľného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby rozložiteľného kontajnera (10), pri ktorom je najprv vyformovaný v podstate dutý cylindrický trup (12) z prvého materiálu, najmä z kartónového materiálu alebo z plastu. Trup (12) je na čelnej strane uzavretý s prvým, dno tvoriacim uzáverom. Do tohto čiastkového kontajnera, pozostávajúceho z trupu (12) a prvého uzáveru, sa naplní uschovávaný materiál a potom sa trup na strane odvrátenej od prvého uzáveru nepriepustne uzavrie druhým...

Spôsob kontroly a udržovania bezpečnej prevádzky pece bez odťahu komína a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279701

Dátum: 12.04.1995

Autor: Van Bemmel Jan

MPK: F24C 5/04, F23D 3/22

Značky: spôsobu, vykonávanie, tohto, odtahu, udržovania, bezpečnej, prevádzky, spôsob, kontroly, zariadenie, komína

Zhrnutie / Anotácia:

Pri udržovaní bezpečnej prevádzky, najmä petrolejovej pece (1) bez odťahu do komína, sa zisťuje podiel kyslíka O2 a prípadne oxidu uhličitého CO2 v spalinách horáka (4) a zistená hodnota sa premení na napäťový signál a pri prevádzke horáka (4) mimo nastavený rozsah výšok plameňa sa využíva zisťovanie obsahu kyslíka O2 programovo tak na obnovenie normálnych prevádzkových podmienok, ako tiež na kontrolu prevádzky pri najnižšej výške plameňa....

Pyrofeoforbidové zlúčeniny,farmaceutický prípravok s ich obsahom a ich konjugát

Načítavanie...

Číslo patentu: 279590

Dátum: 12.04.1995

Autori: Pandey Ravindra, Dougherty Thomas

MPK: A61K 31/40, A61K 38/16, A61K 38/00...

Značky: prípravok, pyrofeoforbidové, konjugát, obsahom, zlúčeniny,farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrofeoforbidové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je -CH2OR2 alebo -OR2, kde R2 je primárny alebo sekundárny alkyl obsahujúci 1 až 20 atómov uhlíka, R3 je -CO2R4, kde R4 je vodík alebo alkyl obsahujúci 1 až 20 atómov uhlíka. Ďalej je opísaný ich konjugát a farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny, ktoré sa akumulujú v nádorovom tkanive vo väčšom stupni ako v okolitom normálnom tkanive. Ak sú pyrofeoforbidové...

Použitie rapamicínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279521

Dátum: 08.03.1995

Autori: Musser John Henry, Seghal Surendra Nath, Caufield Craig Eugene

MPK: A61K 31/71

Značky: použitie, rapamicínu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie rapamicínu na výrobu liečiva na liečbu imunozápalových ochorení kože a čriev, najmä na liečbu lupienky, atopickej dermatitídy, kontaktnej dermatitídy, ekzematóznej dermatitídy, seborrhoickej dermatitis, lichen planus, pemfigus, bullosis pemfigoides, epidermolysis bullosa, žihľavky, angioedému, vasculitis, erytému alebo kožnej eozinofílie.

Brzdová čeľusť na kotúčové brzdy a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279421

Dátum: 08.03.1995

Autor: Rücket Helmut

MPK: F16D 65/092, F16D 65/02

Značky: brzdová, brzdy, kotúčové, spôsob, čeľusť, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdová čeľusť má chrbtovú dosku (1) obloženia, ktorá je na jednej strane opatrená trecím obložením (2) a na druhej strane je neotočne upevnená prídržná pružina (3) na výstupku (4) chrbtovej dosky (1) obloženia. Výstupok (4) prechádza oválnym alebo hranatým, výhodne štvorcovým otvorom (9, 11, 12, 13, 14) prídržnej pružiny (3) a je s ňou roznitovaním tvarovo pevne spojený. Vnútri otvoru (9, 11, 12, 13, 14) upravený úsek výstupku (4) sa najskôr...

Cyklický peptid, spôsob jeho výroby a farmaceutický prípravok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279399

Dátum: 08.03.1995

Autori: O'donnell Margaret, Bolin David Robert

MPK: A61K 38/08, C07K 7/54

Značky: prípravok, výroby, spôsob, farmaceutický, báze, peptid, cyklický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané analógy vazoaktívneho peptidu VIP, v ktorých je karboxylový koniec postranného reťazca jednej aminokyseliny v peptidovom reťazci kovalentne pripojený k amínovému koncu postranného reťazca inej aminokyseliny v peptidovom reťazci, za vzniku amidovej väzby. Kovalentným spojením medzi dvoma aminokyselinovými zvyškami v peptidovom reťazci vzniká kruhová štruktúra. Ďalej je opísaný spôsob prípravy týchto peptidov, ktoré sú vhodné na liečbu...

Spôsob výroby 1-bróm-3-chlórpropánu a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279360

Dátum: 08.03.1995

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín

MPK: C07C 17/087

Značky: zariadenie, uskutočnenie, 1-bróm-3-chlórpropánu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 1-bróm-3-chlórpropánu sa uskutočňuje "antimarkovnikovovskou" hydrobromáciou alylchloridu pri teplote - 10 až + 50 °C pri mólovom pomere alylchlorid : bromovodík 1 : 0,1 až 5 v kvapalnom bezvodom prostredí, za prítomnosti kyslíka alebo zmesi kyslíka s organickým peroxidom a/alebo hydroperoxidom, v množstve 0,05 až 10 % hmotn., počítané na hmotnosť alylchloridu. Hlavný produkt sa oddelí destiláciou a/alebo rektifikáciou. Výrobu možno...

Bivalentné imunogény a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279209

Dátum: 08.03.1995

Autori: Višacká Elena, Maťoška Jozef, Sláviková Katarína, Toman Rudolf, Kmety Emil, Kožuch Oto, Pristašová Svetlana, Slávik Ivan, Kocianová Elena

MPK: A61K 39/295

Značky: spôsob, přípravy, bivalentné, imunogeny

Zhrnutie / Anotácia:

Bivalentné imunogény proti ochoreniam vyvolávaným vírusmi z čeľadí Orthomyxoviridae alebo Paramyxoviridae a gram-negatívnymi baktériami alebo spirochétou Borrelia Burgdorferi pozostávajú z vírusových glykoproteínov spojených svojimi C-, resp. N- koncami s bakteriálnymi (spirochetálnymi) proteozómami. Imunogény sa pripravujú dialýzou zmesi, ktorá obsahuje detergent, vírusové glykoproteíny a proteozómy baktérií (spirochéty) s fyziologickým...

Držiak na magnetofónové kazety zasunuteľné v pozdĺžnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 279205

Dátum: 08.03.1995

Autor: Bieck Torsten

MPK: G11B 23/023

Značky: zasunuteľné, kazety, pozdĺžnom, držiak, magnetofónové, smere

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak na magnetofónové kazety (23) zasunuteľné v pozdĺžnom smere má do cievkových nábojov (26, 27) magnetofónovej kazety (23) zasahujúce a v smere zasúvania zlícované aretovacie zariadenie (14, 15) a základovú dosku (1), na ktorej je uložené zablokovateľné šmýkadlo (2), pričom v základovej doske (1) je uložený magnetofónovou kazetou (23) priečne k zasúvaciemu smeru presunuteľný posuvný prvok (3) so stranovými klinmi, ktorý má otočné prvky,...

Dvojitá doska, predovšetkým na spájanie dvoch dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279162

Dátum: 08.03.1995

Autor: Lind Stefan

MPK: E04F 13/08, F16B 13/08

Značky: dvojitá, dosiek, doska, spájanie, dvoch, predovšetkým

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitá spojka, predovšetkým na spájanie dvoch dosiek z kameňa, mramoru a pod., pozostáva z puzdrovitého spojovacieho dielu (1) s ľavou a pravou čapovou časťou (2, 3), ležiacimi proti sebe a zasahujúcimi do vyvŕtanej diery (13) v prvej a druhej doske (14, 18), ktoré sa majú spájať, ktoré sú spojiteľné vždy so zodpovedajúcim dolným a horným kotevným prvkom (4, 5), upevniteľným v doske. Aby sa prídavne k jednoduchej montáži umožnilo aj účinné...

Prípravok na montáž plastových kanalizačných potrubí z rúr s vonkajším rebrovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 279086

Dátum: 08.03.1995

Autori: Hyža Gustáv, Pasek Jan

MPK: F16L 1/024, F16L 1/09, F16L 1/06...

Značky: potrubí, plášťových, montáž, vonkajším, rebrovaním, kanalizačných, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na montáž plastových kanalizačných potrubí z rúr s vonkajším rebrovaním má upínacie časti tvorené dvoma hrebeňovými polobjímkami (1) v tvare polovice valca s predĺženými rovinnými stenami, ktoré majú na vnútornej strane drážky s rozmermi korešpondujúcimi s rozmermi rebier (8) rúr (6, 7). Jedna hrebeňová polobjímka (1) s valcovými čapmi (2) je vybavená jednoramennými pákami (4) a druhá hrebeňová polobjímka (1) s valcovými čapmi (2) je...

Spôsob prípravy a izolácie metyl-alfa-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279045

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kvasňovský Jaroslav, Magdolen Peter, Lokaj Vladimír, Kozák Jan, Švec Jozef

MPK: C07H 15/04, C07H 1/08, B01D 9/00...

Značky: izolácie, přípravy, spôsob, metyl-alfa-d-xylopyranozidu

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-alfa-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid. Z materských lúhov sa zo zmesi 2-butanónu a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 4 až 30 dielov 2-butanónu na jeden diel etanolu izoluje metyl-alfa-D-xylopyranozid.

Strešný doskový dielec na šikmé strechy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279021

Dátum: 08.03.1995

Autor: Ambrosch Adolf

MPK: E04B 7/20

Značky: strešný, střechy, dielec, výroby, šikmé, doskový, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Strešný doskový dielec má konštrukciu obsahujúcu dosku (9) z vytvrditeľného materiálu, predovšetkým betónu alebo betónu podobných látok, a hlavné výstuže (14) prebiehajúce výhodne v smere spádu. Dielec sa uplatňuje ako nosič strešnej krytiny. Hlavná výstuž (14), výhodne vo forme vyľahčených mrežovaných nosníkov, napríklad priehradových, má priebežné dolné pásy (15) uložené vnútri dosky (9) a z dosky smerom nahor vybiehajúce stojkové časti (16),...

Zariadenie na elektroforetické nanášanie náterových hmôt máčaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278817

Dátum: 08.03.1995

Autori: Hentschel Michael, Brendel Gerhard

MPK: C25D 13/22, B65G 49/04

Značky: zariadenie, hmot, nanášanie, nátěrových, máčaním, elektroforetické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektroforetické nanášanie náterových hmôt máčaním pozostáva z prívodného pásu (2), vane (3) s lakovým kúpeľom (8) a k vani (3) priradeného a hnacou reťazou opatreného nekonečného transportného pásu (4, 6), na ktorom sú posunované súčasti (7), pričom transportný pás pozostáva z reťazí (28) vytvorených z lamiel (12, 12a, 12b, 12c, 29, 31) navzájom spojených nitmi (30) a opatrených zubami (15) a lamely (12, 12a, 12b, 12c, 29, 31)...

Sanitárny blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278703

Dátum: 08.03.1995

Autori: Bläss Jürgen, Schulze Hans

MPK: E03C 1/00, E04F 17/08

Značky: sanitárny

Zhrnutie / Anotácia:

Sanitárny blok má prídržný pravouhlý rám (2), ktorý je opatrený inštalačnými elementmi na zachytenie rozvodných potrubí (4, 5, 6) vody, vytvorené ako zvisle upravené vedenia, usporiadané po celej výške sanitárneho bloku, opatrené dilatačnými slučkami (8, 9, 10) a spojiteľné so zodpovedajúcimi potrubiami ďalšieho, nad ním a pod ním usporiadaného bloku. Na uloženie inštalačných elementov, na nastaviteľné zachytenie rozvodných potrubí (4, 5, 6)...

Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278696

Dátum: 08.03.1995

Autori: Vasiľ Pavol, Kluch Karol, Léder Andrej, Madanský Jozef, Šitár Ľubomír

MPK: H04B 13/00, G01R 31/08, H04B 3/54...

Značky: vedení, prenos, napätia, vysokého, zariadenie, údajov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na umiestnenie na distribučné trafostanice a pozostáva z vysielacieho a prijímacieho bloku (1), ktorého feritová anténa je umiestnená v bezpečnej vzdialenosti nad prípojnicami vnútri ohradeného priestoru trafostanice, a ktorý je spojený s logickým prepínačom (2) pripojeným cez zosilňovač (3) ku frekvenčnému demodulátoru (4), ktorý je spojený s dekódovacou časťou obojsmerného modemu (5), ktorého kódovacia časť je spojená s...

Zložená hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278594

Dátum: 08.03.1995

Autor: Ferrero Pietro

MPK: A63H 3/16

Značky: zložená, hračka

Zhrnutie / Anotácia:

Zložená hračka obsahuje všeobecne sférické teleso (2) a dve pomocné telesá (4, 7), z ktorých každé je spojené s prvým telesom (2) tak, že je vzhľadom naň orientované pozdĺž kruhovej dráhy na sférickom povrchu tvorenom prvým telesom (2). Prvé teleso (2) tvorí hlavné teleso hračky a dve pomocné telesá (4, 7) nesú kĺbové spojovacie prostriedky (10, 11) guľového typu, ktoré prechádzajú prvým telesom (2), pričom kĺbový stred (P) nimi vytvorený v...

1-0-/2,3-Epoxypropyl/-2,3:5,6-di-0-izopropylidén-D-manofuranóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 278584

Dátum: 08.03.1995

Autori: Koóš Miroslav, Steiner Bohumil

MPK: C07H 9/04, C07H 15/26

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I) sa pripravuje tak, že sa k vodnému roztoku hydroxidu sodného pridá chlórmetyloxirán a tetrabutylamónium hydrogénsulfát. Po ochladení sa k zmesi pridá 2,3:5,6-di-0-izolpropylidén-D-manofuranóza. Po ukončení reakcie sa produkt izoluje bežnými metódami.

Zapojenie merača káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278579

Dátum: 08.03.1995

Autor: Čadek Vlastimil

MPK: G01R 31/08, G01R 27/00

Značky: káblov, zapojenie, merača

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje elektrický vstupný/výstupný konektor (BNC), optický vysielač (D1) a optický detektor (D2), pričom konektor, optický vysielač a detektor (BNC, D1, D2) sú pripojené cez prepínače (Pr1, Pr2, Pr3) na výstup pulzného zdroja (PZ) a na vstup rýchleho A/D komparátora (KOMP), ktoré sú ovládané mikroprocesorovou jednotkou (MJ). Mikroprocesorová jednotka (MJ) prijíma údaje z čítača (Č), ovládaného pulzným zdrojom (PZ) a rýchlym A/D komparátorom...

Mobilný biofermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278554

Dátum: 08.03.1995

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01C 3/02, C12M 1/00

Značky: biofermentor, mobilný

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilný biofermentor pozostáva z tepelnoizolačného plášťa (1) a je vybavený zariadením na prívod a odvod vzduchu. Tepelnoizolačný plášť (1), tvoriaci boky, strop a dvere (2) mobilného biofermentora, pozostáva z tvarovaných dosiek (3), ktorých povrch je vybavený sústavou rebier (4), na ktoré priliehajú tepelnoizolačné dosky (5) a vytvárajú tak v tepelnoizolačnom plášti (1) uzatvorené vzduchové medzery (6). Tepelnoizolačný plášť (1) je umiestnený...

Šľahačková zmes s predĺženou trvanlivosťou a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278532

Dátum: 08.03.1995

Autor: Stránská Eva

MPK: A23L 1/19, A23C 9/154

Značky: šľahačková, přípravy, trvanlivosťou, predĺženou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Šľahačková zmes s predĺženou trvanlivosťou na 100 hmotn. dielov mlieka s obsahom tuku 215 až 235 g.l-1 obsahuje 35 až 45 hmotn. dielov stuženého pokrmového tuku a 14 až 24 hmotn. dielov vaječnej zmesi alebo 6 až 10 hmotn. dielov vaječného žĺtka. Pri použití mlieka s nižším obsahom tuku sa pridáva maslo, môžu sa pridať aj rôzne potravinárske dochucovadlá. Mlieko sa zohreje na teplotu min. 40°C, pridá sa stužený pokrmový tuk (ak je potrebné, tak...

Kazetový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 278493

Dátum: 08.03.1995

Autor: Bieck Torsten

MPK: G11B 23/023, G11B 33/04

Značky: kazetový, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie držiaka na kazety pozostáva z posuvnej tyče (6) a upínacieho klina (7), ktorý môže byť zasunutý proti sile pružiny (8) spolu s magnetofónovou kazetou (4) uloženou v šmýkadle (2). Pružina (8) je v zábere s posuvnou tyčou (6) upínacieho zariadenia a tlačí upínací klin (7) v úložnej polohe proti magnetofónovej kazete (4). V odberovej polohe je upínacie zariadenie bez účinku.

Polykomponentný dezinfekčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278376

Dátum: 08.03.1995

Autori: Matejeková Viera, Széchenyi Štefan, Podhorová Katarína

MPK: A01N 33/12, A01N 33/02

Značky: polykomponentný, prostriedok, dezinfekčný

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje 15 až 25 hmotn. dielov zmesi monoetanolamínu a trietanolamínu v molárnom pomere 0,1 až 0,2 mol monoetanolamínu a 0,03 až 0,1 mol trietanolamínu, 6 až 15 hmotn. dielov chlórnanu sodného a 5 až 15 hmotn. dielov benzyldimetyllaurylamóniumchloridu. Prostriedok je vhodný najmä na použitie v medicíne, farmácii a v potravinárskom priemysle.

Izatinové deriváty, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278321

Dátum: 08.03.1995

Autori: Boar Bernard Robin, Cross Alan John

MPK: A61K 31/495, C07D 209/38, C07D 209/34...

Značky: prostriedok, izatinové, farmaceutický, spôsob, obsahom, deriváty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená jeden alebo dva substituenty nezávisle vybrané z atómu vodíka, alkylovej, arylovej skupiny, fenoxyskupiny, kyanoskupiny, alkoxyskupiny, atómu halogénu, hydroxyskupiny, nitroskupiny, trifluórmetylovej skupiny, alkylsulfónamidoskupiny, skupiny NHCOR, kde R predstavuje alkylovú alebo arylovú skupinu, skupiny NR1R2, kde R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, alebo...

Elektrolyt pre vaňovú elektrochemickú dekontamináciu kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278288

Dátum: 08.03.1995

Autori: Štefula Vladan, Pražská Milena, Solčányi Milan

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: elektrolyt, kovových, elektrochemickú, dekontamináciu, materiálov, vaňovú

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt na vaňovú elektrochemickú dekontamináciu kovových materiálov obsahuje 0,2 až 0,6 hmotnostných percent dihydrátu kyseliny šťaveľovej, 0,25 až 0,35 hmotnostných percent kyseliny dusičnej, 0,1 až 0,2 hmotnostných percent sodnej soli kyseliny N,N-bis-2-hydroxyetylaminooctovej, 3 hmotnostné percentá dusičnanu amónneho, zvyšok do 100 hmotnostných percent tvorí voda.

1-Metyl-2-(N-piperidinyletoxy)etylestery alkoxyfenylkarbámových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278266

Dátum: 08.03.1995

Autori: Csöllei Jozef, Kráľová Katarína

MPK: C07C 271/28, C07C 269/02

Značky: alkoxyfenylkarbámových, přípravy, spôsob, 1-metyl-2-(n-piperidinyletoxy)etylestery, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

1-Metyl-2-(N-piperidinyletoxy)etylestery 2-, resp. 3-alkoxyfenylkarbámových kyselín všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 6, sa pripravujú reakciou 1-N-piperidinyletoxy-2-propanolu s 2-, resp. 3-alkoxyfenylizokyanátmi s 3 až 6 atómami uhlíka v alkoxy skupine, v benzéne pri teplote varu rozpúšťadla počas 10 hodín. Zlúčeniny vykazujú algicídnu účinnosť.

Spôsob výroby obuvi s viacfarebnou gumenou podrážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278242

Dátum: 08.03.1995

Autori: Stuchlík Petr, Mikel Miroslav, Štrom Vojtěch, Odvrša Alois

MPK: A43D 35/00, A43D 86/00

Značky: gumenou, viacfarebnou, spôsob, výroby, obuvi, podrážkou

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba obuvi s viacfarebnou gumenou podrážkou sa uskutočňuje jednostupňovým zlisovaním objemového zvršku, ktorý je nasunutý na lisovacej nôžke, súčasne s medzipodrážkou, pôdovaním a farebne odlišnou našľapovacou časťou podrážky, ktorá je pri teplote 145 až 165 °C predvulkanizovaná na polotovar hrúbky 1,3 až 1,5 mm. Polotovar našľapovacej časti podrážky, pripravený na lisovanie presahuje tvar konečnej vylisovanej podrážky v mieste jej obvodu o...

3-[4-(2-Metoxyfenyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxy-1-propylestery kyselín alkoxyfenylkarbámových a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278217

Dátum: 08.03.1995

Autori: Tůmová Ingrid, Černušková Lucia, Csöllei Jozef

MPK: C07D 295/13, C07C 271/28, C07D 295/092...

Značky: přípravy, alkoxyfenylkarbámových, 3-[4-(2-metoxyfenyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxy-1-propylestery, kyselin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), kde R znamená alkoxyl s 1 až 3 atómami uhlíka, ako aj ich soli s anorganickými a organickými kyselinami sa pripravujú reakciou 3-bróm-2-hydroxy-1-propylesteru kyseliny alkoxyfenylkarbámovej s 1-(2-metoxyfenyl)piperazínom v prostredí vody pri teplote miestnosti alebo reakciou 2,3-epoxy-1-propylesteru kyseliny alkoxyfenylkarbámovej s 1-(2-metoxyfenyl)piperazínom v prostredí alkanolu pri teplote varu reakčnej zmesi. Uvedené...

Spôsob korekčnej kozmetickej úpravy pokožky, najmä vrások a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278211

Dátum: 08.03.1995

Autori: Babinec Bohdan, Měšťák Jan

MPK: A61M 5/00, A45D 44/22

Značky: spôsobu, tohto, kozmetickej, zariadenie, vykonávanie, spôsob, korekčnej, vrások, pokožky, najmä, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa pod povrch kože zavedie korekčné teleso (7) z hydrofilného gélu, a to postupne do vopred vymedzeného miesta, sledujúceho tvar odstraňovanej chyby. Zariadenie na vykonávanie spôsobu pozostáva z elastickej dutej kanyly (3) s výstupným koncom (5) na jednej strane a nábehom (4) na druhej strane, a mandrénu (1) z tvarovateľnému materiálu, ktorý má na zavádzacej strane špičku (6), je vybavený úchytnou časťou (2) a...

Zariadenie na tvarovanie spodku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278202

Dátum: 08.03.1995

Autori: Peniaška Koloman, Vavrovič Ernest, Dubina Štefan, Petráš Jozef

MPK: A43D 86/00, B29D 31/50

Značky: zariadenie, obuvi, tvarovanie, spodku

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z formy s tvarovacou dutinou spodku obuvi a s čeľusťami prispôsobenými na upnutie kopyta s napnutým zvrškom a z ústrojenstva na privádzanie zmesi plastického materiálu do tvarovacej dutiny. Forma pozostáva zo spodnej časti (1) s tvarovacou dutinou (12) spodku obuvi a z vrchnej časti (2), pozostávajúcej z dvoch čeľustí (22, 23) usporiadaných na upínacom ráme (4), ktorý je pripevnený k pohybovému ústrojenstvu (3) formy....

Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora v hydraulických zapojeniach mobilných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278143

Dátum: 08.03.1995

Autor: Danko Jozef

MPK: F15B 9/03, F15B 15/02, F15B 13/02...

Značky: odĺahčenie, hydraulických, zapojenie, zapojeniach, strojov, hydrogenerátora, mobilných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pozostáva z primárneho pracovného okruhu, z odľahčovacieho okruhu a z prídavného okruhu. Primárny pracovný okruh obsahuje hydrogenerátor (1), rozvádzač (7) primárneho pracovného okruhu, pracovné priamočiare hydromotory (15), hydraulické rýchlospojky (16) a nádrž (11) média. Odľahčovací okruh tvorí hydraulický rozvádzač (2) s pružinou (17) rozvádzača (2), trojcestný škrtiaci ventil (3) so stabilizáciou tlakového spádu, spätný ventil...

Substituované fenylalkylketóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278122

Dátum: 08.03.1995

Autori: Račanská Eva, Mišíková Eva, Čižmáriková Ružena

MPK: C07C 217/36, C07C 215/08, C07C 217/28...

Značky: fenylalkylketóny, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde R1 značí metyl a etyl, R2 značí 1-perhydroazepinyl a 4-metyl-1-piperazynyl. Spôsob prípravy spočíva v tom, že sa reaguje 4-(3-bróm-2-hydroxypropoxy)-3-propoxymetylfenylalkylketón s nadbytkom amínu vo vodnom prostredí pri laboratórnej teplote. Z farmaceutického hodnotenia vybraných látok vyplynulo, že vykazujú antiizoprénalínovú aktivitu na izolovaných predsieňach morčiat a hodnoty pA2 sú...

Priamočinný poistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 278056

Dátum: 08.03.1995

Autori: Parma Jaroslav, Maxa Václav, Roček Jaroslav, Kropáček Jaroslav

MPK: F16K 1/34, F16K 1/32, F16K 1/52...

Značky: poistný, priamočinný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Spodná plocha (233) vonkajšej časti (23) kuželíka je vybavená výstupkom (231) so stanovenou vzdialenosťou (a) od kuželíkového sedla (211), pričom táto vzdialenosť (a) od roviny kuželíkového sedla (211) nie je väčšia ako 2,5 % najmenšieho priemeru (d) prietočnej plochy dýzy (112).

Viacstupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278028

Dátum: 08.03.1995

Autor: Michalík Jozef

MPK: F16H 3/08, F16H 37/06, F16H 63/00...

Značky: viacstupňová, převodovka

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka je tvorená manuálne ovládanou predvoľbou (A) a automatickým násobičom (B) momentu, ktorý pozostáva z radiacej spojky (1) a k nej paralelne pripojenej predlohy (2) tak, že koleso (21) upevnené na predlohovom hriadeli (22) je v zábere s pastorkom (3) vytvoreným na vstupnom dutom hriadeli (4), spojenom s bubnom (12) radiacej spojky (1) a s bubnom (9) rozbehovej spojky (8). K výstupnej strane radiacej spojky (1) je predloha (2) pripojená...

Dezinfekčný a čistiaci roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 765

Dátum: 08.03.1995

Autor: Bellér Imrich

MPK: A23C 7/02, B08B 3/08

Značky: čistiaci, roztok, dezinfekčný

Text:

...alkalické zložka je tvorená na báze 4,0 až 29,0 hmotn.d. glutamanu sodného, benzoanu sodného, ale bo mravčanu sodného, 10,0 až 35,0 hmotn.d. hydroxidu sodného, 5,0 až 15,0 hmotn.d. uhličitanu sodného a do 100,0 hmotn.d. vodou.2 Výhody riešenia oproti doterajšiemu stavu techniky sú mimo riadne evidentné. Neobsahuje žiadné škodlivé zložky ako chlőr,fosforečnany,formaldehyd a pod.Je zdravotne a ekologicky nezávadnýa čistý.Nepoškodzuje...