Archív za 1995 rok

Strana 20

Spôsob zvárania dvoch rúrkových častí z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280643

Dátum: 10.05.1995

Autori: Sauron Jean, Hugueny

MPK: G05B 19/12, B29C 65/20

Značky: částí, spôsob, zvárania, dvoch, plastů, rúrkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zvárajú sa dve rúrkové časti (7, 9) z plastu, vybavené každá identifikačným kódom (21, 23). K stroju sú priradené prostriedky na realizáciu zváracieho programu a program sa vykonáva ako funkcia údajov prečítaných na kódoch a definujúcich na základe zákonitosti zvárania alebo normy, ktoré sa majú použiť, a tiež hrúbky častí, hodnoty parametrov týkajúcich sa teplôt, času zvárania a tlaku, ktoré sa majú rešpektovať, za predpokladu, že sú kódy (21,...

Použitie látky, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280638

Dátum: 10.05.1995

Autori: Schneider Valentin, Hamm Reiner

MPK: B01D 53/26, B01D 53/28, B01J 20/02...

Značky: ktorá, pozostáva, aktívneho, látky, komponentu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Látka, ktorá pozostáva z aktívneho komponentu obsahujúca železo, nikel, rénium, titán, mangán, vanád, molybdén a/alebo chróm na tepelne odolnom oxidickom nosiči s veľkým povrchom a aktivuje sa pri teplote 300 až 600 °C molekulárnym kyslíkom a následne bola ošetrená redukčným plynom pri teplote medzi 200 °C až pod teplotu aktivácie, sa používa ako farebný indikátor na zobrazenie pri pokrytí vlhkosti pri odstraňovaní vlhkosti z inertných plynov.

Spôsob výroby izomérov benzéndikarboxylových kyselín vysokej čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280582

Dátum: 10.05.1995

Autori: Goncharova Nadezhda Nikolaevna, Manzurov Vladimir Dmitrievich, Nazimok Vladimir Filippovich, Yurjev Valerij Petrovich

MPK: C07C 63/15, C07C 51/215, C07C 51/43...

Značky: spôsob, izomérov, výroby, benzéndikarboxylových, kyselin, čistoty, vysokej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy izomérov benzéndikarboxylovej kyseliny vysokej čistoty bez dodatočného katalytického redukčného purifikačného kroku. Spôsob zahŕňa (a) oxidačný krok, v ktorom sa izomér xylénu oxiduje molekulovým kyslíkom alebo plynom obsahujúcim molekulový kyslík v prítomnosti katalytického systému zloženého z kobaltu, mangánu, brómu a najmenej jedného ďalšieho kovu spomedzi niklu, chrómu, zirkónia a céru v nižšej alifatickej...

Zvieracie kliešte

Načítavanie...

Číslo patentu: 280469

Dátum: 10.05.1995

Autori: Leseberg Terry Gene, Tyser Gene Lee

MPK: B25B 7/02, B25B 7/12

Značky: kliešte, zvieracie

Zhrnutie / Anotácia:

Zvieracie kliešte (10) s veľkou kapacitou sú opatrené základnou časťou (12), pevnou čeľusťou (14) pripevnenou k základnej časti (12), vybavenou prvou pracovnou plochou (16). Zvieracie kliešte (10) majú čeľusťovú os (J) prechádzajúcu medzi osou (28) otáčania a prvou koncovou častou (18). Prvá konkávna vnútorná časť (22) prvej pracovnej plochy (16) je odchýlená od čeľusťovej osi (J) o maximálnu hodnotu rovnajúcu sa parametru x. Druhá vnútorná...

Závesné dopravné zariadenie na závesnú dopravu tovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280459

Dátum: 10.05.1995

Autor: Gärtner Franz

MPK: B65G 47/61, B65G 47/36

Značky: dopravu, závesné, tovarů, zariadenie, dopravné, závesnú

Zhrnutie / Anotácia:

Závesné dopravné zariadenie na závesnú dopravu tovaru zaveseného na hákoch, najmä kusov odevov, je vytvorené so závesnými vozíkmi (11 až 14) zavesenými na koľajnici (9, 10) a dopravovanými na nej, ktoré pozostávajú z nosných tyčí (15) na zaháknutie hákov (20), s aspoň jednou odhadzovacou tyčou (5) s klesajúcim priebehom, ktorá svojím horným koncom je bočne susedná s dráhou pohybu nosných tyčí (15) závesných vozíkov (11 až 14), na ktorých tovar...

Spôsob prípravy chloridov kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280457

Dátum: 10.05.1995

Autori: Cornforth John Warcup, Bull Michael John

MPK: C07C 51/58

Značky: kyselin, spôsob, přípravy, chloridov

Zhrnutie / Anotácia:

Chloridy kyselín všeobecného vzorca (I) sa pripravujú tak, že zlúčenina všeobecného vzorca (II), kde každé L1 nezávisle predstavuje atóm halogénu, reaguje s vodou za prítomnosti chloridu železitého a dichlóretánu, pričom každý atóm halogénu alebo podiel halogénu je vybratý zo skupiny obsahujúcej atómy brómu, jódu, chlóru alebo fluóru.

Benzpyránové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie týchto derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280451

Dátum: 10.05.1995

Autor: Koch Kevin

MPK: A61K 31/35, C07D 311/22

Značky: benzpyránové, derivátov, prostriedok, týchto, přípravy, použitie, farmaceutický, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Benzpyránové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená A kyslík alebo skupinu CH2, n je 1, R2 znamená atóm vodíka alebo fluóru a R1 a R3 majú rad významov uvedených v opisnej časti a soli a estery týchto zlúčenín. Tieto zlúčeniny inhibujú účinok LTB4, pričom do rozsahu vynálezu tiež patrí použitie týchto zlúčenín na uvedené účely, to znamená na inhibovanie väzby LTB4 na receptorových miestach a farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto...

Spôsob balenia nákladu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280417

Dátum: 10.05.1995

Autor: Martin-cocher Jean-paul

MPK: B65D 53/06, B65B 9/13, B65B 11/58...

Značky: spôsobu, spôsob, tohto, nákladu, vykonávanie, zariadenie, balenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obaľovania paletizovaného nákladu (10), ktorý zahŕňa etapu vytvorenia jednej alebo viacerých plastových fólií okolo paletizovaného nákladu (10), ktoré ho pokrývajú a zakrývajú otvory (8) palety (2), je charakteristický tým, že zahŕňa etapu spočívajúcu vo vytvorení stálych priechodov vo fólii, zakrývajúcej otvory palety (2) na vidlice manipulačných zariadení.

Riadiace zapojenie pre bipolárny symetrický tranzistor

Načítavanie...

Číslo patentu: 280397

Dátum: 10.05.1995

Autor: Zierhut Hermann

MPK: H03K 17/62, H03K 17/04, G06F 13/40...

Značky: riadiace, bipolárny, tranzistor, symetrický, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiace zapojenie na bipolárny symetrický tranzistor má na obidve pracovné elektródy (21, 22) bipolárneho tranzistora (1), ktorý je vytvorený ako tranzistor s dvojitým emitorom, zapojené vždy jedno prvé prúdové zrkadlové zapojenie (5, 6), pričom obidve zrkadlové zapojenia (5, 6) sú svojimi bázami navzájom spojené a ich kolektory sú zapojené vždy na ďalšie inverzné prúdové zrkadlové zapojenia (7, 8), ktoré sú spojené vždy s bázou jedného z...

Stroj na čistenie štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280387

Dátum: 10.05.1995

Autori: Oellerer Friedrich, Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: štrkového, stroj, koľaje, čistenie, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na čistenie štrkového lôžka (2) koľaje (3) má strojový rám (5), ktorý je uložený na podvozkoch (4), a preosievacie ústrojenstvo (11), ktoré je plniteľné prostredníctvom preťahovacieho ústrojenstva (6) s rotujúcou reťazou (7). Dopravné ústrojenstvo (13) slúži na zhadzovanie vyčisteného štrku na koľaj (3). Ďalej je upravená prostredníctvom pohonov (36, 43) výškovo a bočne prestaviteľná nasávacia rúrka (18) s nasávacím otvorom (17) na...

Spôsob dekontaminácie pôd znečistených kovmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280330

Dátum: 10.05.1995

Autori: Charpentier Pierre Emmanuel, Rizet Laurent

MPK: B09B 3/00

Značky: znečištěných, spôsob, kovmi, dekontaminácie

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrometalurgický postup dekontaminácie pôd (1) znečistených kovovými prvkami zahŕňajúci stupeň I zásaditého lúhovania na rozpustenie odstraňovaných kovových prvkov, stupeň II cementácie na vyzrážanie uvedených prvkov v kovovej forme (6) uskutočňovaný elektrochemickou výmenou so zinkovým práškom (5) vznikajúcim v stupni III elektrolýzy roztoku (7) z cementačného stupňa. Uskutočňuje sa dodatkový prívod zinku, výhodne na výstupe z lúhovacieho...

Pikolínamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukt na ich výrobu, herbicídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280305

Dátum: 10.05.1995

Autori: Kleemann Axel, Bissinger Hans Joachim, Searle Richard John Griffith

MPK: C07D 213/81, A01N 43/40, C07D 213/84...

Značky: herbicídny, obsahom, prostriedok, deriváty, výroby, medziprodukt, pikolínamidové, spôsob, použitie, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Pikolínamidové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba vodík, prípadne substituovaný alkyl, hydroxy-, alkoxy-, alkenyloxy-, alkinyloxyskupinu, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, aminoskupinu, ktorá je prípadne mono- alebo dialkylovaná alebo alkoxykarbonylaminoskupinu, prípadne substituovaný heterocyklus alebo arylaminoskupinu, dialkylkarbamoyl, trialkylsilyl alebo kondenzovanú kruhovú štruktúru, alebo spoločne...

Spôsob výroby výrobkov z minerálnych vláken a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280293

Dátum: 10.05.1995

Autor: Rudolph Karl

MPK: D04H 1/00, D04H 1/48, D04H 18/00...

Značky: vláken, výroby, uskutočňovanie, zariadenie, spôsob, minerálnych, spôsobu, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe výrobkov z minerálnych vláken so zhutnenými povrchovými oblasťami, prípadne povrchovými vrstvami, sa aspoň jedna oblasť povrchu vystaví nárazu ihiel až do dopredu stanovenej hĺbky vniknutia, takže vlákna splstnatejú a súčasne sa oblasť povrchu zhutní. Zariadenie sa skladá z veľkého počtu ihiel (13, 14) spojených do skupín alebo spojených so zdvíhacím zariadením (15, 16), ktoré je usporiadané na hornej alebo na dolnej strane povrchu...

Mydlová kompozícia transformovateľná na vločky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280279

Dátum: 10.05.1995

Autori: Pizzato Luciano, Franzolin Giorgio

MPK: C11D 9/00, C11D 9/02

Značky: mydlová, kompozícia, vločky, transformovateľná

Zhrnutie / Anotácia:

Mydlová kompozícia je transformovateľná na vločky, ktoré sú ľahko rozpustné v studenej vode. Jej bázu tvoria detergenty mydla, obsahujúce zmes mastných kyselín neutralizovanú hydroxidom sodným. Túto zmes mastných kyselín charakterizuje Dalicanov titer v rozmedzí od 10 °C do 20 °C s výnimkou 20 °C. Je vhodná na použitie v kompozíciách pracieho činidla.

Indolové deriváty predstavujúce 5-HT1 agonisty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto látky, ich použitie a medziprodukty postupu prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280193

Dátum: 10.05.1995

Autori: Macor John Eugene, Wythes Martin James

MPK: A61K 31/40, C07D 413/14

Značky: predstavujúce, tieto, obsahujúce, prostriedky, indolové, farmaceutické, přípravy, agonisty, látky, postupu, použitie, medziprodukty, deriváty, 5-ht1

Zhrnutie / Anotácia:

Indolové deriváty vzorca (I), v ktorom W znamená zvyšky (i) až (vii), kde Y a G predstavujú nezávisle atóm kyslíka alebo síry m je 0, 1, 2 alebo 3, n je 0, 1 alebo 2 a R1, R2, R3, R11 a Z majú špecifický význam. Zlúčeniny predstavujú vhodné psychoterapeutiká, pričom sú účinnými serotonínovými (5-HT1) agonistami a môžu byť použité na liečenie depresií, úzkosti, porúch stravovacích návykov, obezity, zneužitia liekov, histamínovej cefalalgie,...

Zlúčeniny použiteľné ako sladidlá a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280180

Dátum: 10.05.1995

Autori: Tinti Jean-marie, Nofre Claude

MPK: C07K 5/075, A23L 1/236

Značky: spôsob, sladidlá, přípravy, použitelné, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde zvyšok R je zvolený z CH3(CH2)2CH2, (CH3)2CHCH2, (CH3)2CH-CH2CH2, CH3CH2CH(CH3)CH2, (CH3CH2)2CHCH2, (CH3)3CCH2CH2, cyklohexyl, cykloheptyl, cyklooktyl, cyklopentylmetyl, cyklohexylmetyl, 3-fenylpropyl, 3-metyl-3-fenylpropyl, 3,3-dimetylcyklopentyl, 3-metylcyklohexyl, 3,3,5,5-tetrametylcyklohexyl, 2-hydroxycyklohexyl, 3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)propyl, 3-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)-2-propenyl,...

Substituované deriváty kyseliny pipekolínovej, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280161

Dátum: 10.05.1995

Autori: Yoakim Christiane, Anderson Paul Cates, Beaulie Pierre Louis, Lavallee Pierre, Soucy Francois

MPK: A61K 31/47, A61K 31/445, A61K 31/44...

Značky: použitie, prostriedok, obsahom, kyseliny, pipekolínovej, výroby, spôsob, farmaceutický, substituované, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty kyseliny pipekolínovej všeobecného vzorca (I), kde X je koncová skupina, napríklad aryloxykarbonyl, alkanoyl alebo voliteľne mono- alebo disubstituovaný karbamoyl B je neprítomný alebo aminokyselinový zvyšok, napríklad Val alebo Asn R1 je vodík alebo substituent na kruhu, napríklad fluór alebo metyl R2 je alkyl a Y je substituent na kruhu, napríklad fenoxy, 2-pyridinylmetoxy, fenyltio alebo 2-pyridinyltio. Látky inhibujú...

Zariadenie na riadenie kolies prednej a zadnej nápravy motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280132

Dátum: 10.05.1995

Autori: Bezděk Antonín, Apetaur Milan

MPK: B62D 7/14

Značky: kolies, riadenie, motorového, zariadenie, vozidla, nápravy, zadnej, prednej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na riadenie kolies prednej a zadnej nápravy motorového vozidla umožňuje nastaviť tri režimy riadenia, a to dva režimy tzv. krabieho kroku a jeden režim riadenia s plynulou zmenou prevodového pomeru, prebiehajúci od i = +0,5 do i = -1 v závislosti od veľkosti uhla natočenia predných kolies. Zariadenie obsahuje v prepojení medzi riadiacim mechanizmom kolies prednej nápravy a riadiacim mechanizmom kolies zadnej nápravy prvý a druhý...

Dýza na vstrekovacie liatie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280034

Dátum: 10.05.1995

Autori: Guzzini Vinicio, Guzzini Alberto, Guzzini Isino, Guzzini Cherubino

MPK: B29C 45/28

Značky: dýza, liatie, vstrekovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Dýza na vstrekovacie liatie do vstrekovacej formy (6) obsahuje priamy vtokový kanálik (3). Uzatvárací ventil (4) je umiestnený vo vhodnom sedle, napríklad ventilovom otvore (7), ktorý šikmo pretína vtokový kanálik (3) a je vedený do vtoku (5). Počas vstrekovacieho liatia uvoľní hlava (8) uzatváracieho ventilu (4) vnútorný priemer vtokového kanálika (3). Po vstrekovacom liatí uzavrie hlava (8) uzatváracieho ventilu (4) vtok (5).

Viacúčelová nosná a nastavovacia konštrukcia nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279995

Dátum: 10.05.1995

Autor: Passone Carlo

MPK: B21D 7/022

Značky: viacúčelová, konštrukcia, nosná, nástrojov, nastavovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia má aspoň jedno základné teleso (6) a nosnú plošinu (43) na nástroje (56) pohyblivo upevnenú na základnom telese (6). Nosná plošina (43) je vybavená prostriedkami (30, 34, 36) na jej obvodové otáčanie a prostriedkami (44, 46, 48, 50) na jej súčasný radiálny posun vzhľadom na čap (28) upravený na základnom telese (6).

Dávkovacia forma na riadené uvoľňovanie liečiva a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279964

Dátum: 10.05.1995

Autori: Rork Gerald, Pipkin James

MPK: A61K 9/00, A61K 9/20

Značky: uvoľňovanie, výroby, dávkovacia, forma, liečivá, spôsob, riadené

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovacia forma na riadené uvoľňovanie liečiva vo forme rôsolovitej disperzie zloženej z i) jadra, ktoré obsahuje liečebné činidlo, polymér, ktorý počas hydratácie tvorí rôsolovité mikroskopické častice, a v prípade potreby činidlo modulujúce hydratáciu polyméru, a z ii) nepriepustnej, nerozpustnej krycej vrstvy, ktorá obklopuje jadro, adheruje k nemu a obsahuje štrbiny, ktoré poskytujú plochu na hydratáciu a uvoľňovanie disperzie, zahŕňajúcej...

DNA kódujúca aspartokinázu III, transformovaný mikroorganizmus a spôsob výroby L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279915

Dátum: 10.05.1995

Autori: Sano Konosuke, Kojima Hiroyuki, Ogawa Yuri

MPK: C12N 15/54, C12N 1/21, C12P 13/08...

Značky: výroby, aspartokinázu, l-treonínu, transformovaný, mikroorganizmus, spôsob, kódujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná DNA kódujúca aspartokinázu III obsahuje mutovanú sekvenciu aminokyselín SEQ ID č. 1, ktorá má mutáciu vybratú zo skupiny zahŕňajúcej: náhradu zvyšku Gly 323 zvyškom Asp, náhradu zvyšku Gly 323 zvyškom Asp a zvyšku Gly 408 zvyškom Asp, náhradu zvyšku Arg 34 zvyškom Cys a zvyšku Gly 323 zvyškom Asp, náhradu zvyšku Leu 325 zvyškom Phe, náhradu zvyšku Met 318 zvyškom Ile a zvyšku Val 349 zvyškom Met, náhradu zvyšku Ser 345 zvyškom Leu,...

Tepelne spracovateľný povlečený sklenený výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279809

Dátum: 10.05.1995

Autori: Hartig Klaus, Lingle Philip

MPK: C03C 17/36, C23C 14/06

Značky: skleněný, výrobok, povlečený, spracovateľný, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Povlečený sklenený výrobok je vybavený sústavou vrstiev, ktorá zahrnuje v smere od skla von: a) prvú vrstvu (101) Si3N4 s hrúbkou 35 až 45 nm, b) prvú vrstvu (103) niklu alebo nichrómu s hrúbkou 2 až 5 nm, c) vrstvu (105) striebra s hrúbkou 5 až 12 nm, d) druhú vrstvu (107) niklu alebo nichrómu s hrúbkou 0,7 až 1,5 nm, e) druhú vrstvu (109) Si3N4 s hrúbkou 45 až 55 nm.

Katalytické, katiónové spojivo laku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279801

Dátum: 10.05.1995

Autori: Urbano Edmund, Schipfer Rudolf, Schmölzer Gerhard

MPK: C09D 5/02, C08K 5/09, C08G 59/40...

Značky: katalytické, spojivo, katiónové, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytické, katiónové spojivo laku, po protonizácii riediteľné vodou, je zosieťované esterifikáciou a/alebo amidáciou, a/alebo uretanizáciou, a/alebo reakciou stabilných dvojitých väzieb a obsahuje soli bizmutu alifatických kyselín hydroxykarboxylových, výhodne soľ bizmutu kyseliny mliečnej a/alebo kyseliny dimetylolpropiónovej. Podstata spôsobu výroby tohto spojiva spočíva v tom, že sa pred pridaním vody soľ bizmutu pridáva pri teplote 60 °C...

Trecí materiál na obloženie bŕzd koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279788

Dátum: 10.05.1995

Autori: Koch Wilfried, Eckert Armin

MPK: F16D 69/02, C08L 9/02

Značky: vozidiel, obloženie, třecí, materiál, koľajových, brzd

Zhrnutie / Anotácia:

Na výrobu obloženia bŕzd bez azbestu na koľajové vozidlá so zlepšenými súčiniteľmi trenia pri brzdení za mokra sa navrhujú trecie materiály na obloženie bŕzd, ktoré ako spojivo obsahujú zmes nitrilkaučuku a peroxidom zosieťovanej polybutadiénovej kvapalnej živice a ich časť je nahradená alkalickými fosforečnanmi, fosforečnanmi alkalických zemín a/alebo fosforečnanom amónnym.

Nízkotučná nátierka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279729

Dátum: 10.05.1995

Autori: Fiori Frank Stephen, Wesdorp Leendert Hendrik, Banach Gerald

MPK: A23C 9/152, A23C 19/076, A23D 7/015...

Značky: spôsob, nátierka, výroby, nízkotučná

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotučná nátierka podobná margarínu s kontinuálnou fázou obsahuje 5 % tuku, aspoň 9 % kazeínu a želatinizačný systém zložený z dvoch želatinizačných činidiel A a B. Ďalej obsahuje menej než 1,05 % popolovín a neobsahuje emulgačné soli. Spôsob výroby tejto nátierky zahrnuje prípravu zmesi obsahujúcej tuk na úrovni menšej než 5 % hmotnostných, aspoň 9 % hmotnostných kazeínu a menej než 1,05 % hmotnostných popolovín, homogenizáciu zmesi pri...

Skúšačka, najmä na vysoké napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279632

Dátum: 10.05.1995

Autor: Kluch Karol

MPK: G01R 19/155, G01R 19/145

Značky: skúšačka, napätie, najmä, vysoké

Zhrnutie / Anotácia:

Skúšačka, najmä na vysoké napätie, má puzdro (1) z nevodivého materiálu, z ktorého vystupuje dotykový hrot (6), skúšobný kontakt (5) a aspoň jedna dvojica svetlo emitujúcich diód (4) ovládaných druhým nestabilným multivibrátorom (60) uloženým vnútri puzdra (1), ktorý je pripojený k riadiacemu vstupu prvého nestabilného multivibrátora (50) s elektroakustickým meničom (9), pričom prvý a druhý nestabilný multivibrátor (50, 60) sú pripojené ku...

Zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku do kostry elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279517

Dátum: 12.04.1995

Autori: Schulz Jozef, Lachváč Jozef

MPK: H02K 15/02, H02K 15/06

Značky: zalisovanie, zväzku, zariadenie, kostry, elektromotora, navinutého, statorového

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku (6) do kostry elektromotora (5), pozostávajúce z prípravku (3) vybaveného kalibrom (2) a vidlicovým posúvačom (7), ktorý je ovládaný pomocným hydraulickým motorom (14). Pneumatický motor (10) je možné uviesť do chodu len vtedy, keď sa piest pomocného hydraulického motora vráti do prednej polohy, čo zabezpečuje koncový spínač (15), zapojený do série so spínačom...

Samovrtný upevňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 279515

Dátum: 12.04.1995

Autor: Köppel Norbert

MPK: F16B 25/10

Značky: upevňovač, samovrtný

Zhrnutie / Anotácia:

Samovrtný upevňovač (1) obsahuje teleso (2) upevňovača a platničkovo tvarovaný hrot (3). Bočné okrajové plochy (7) hrotu (3) majú priehlbiny (8), ktoré sú zahĺbené cez celú hrúbku hrotu (3). Do týchto priehlbín (8) sa pôsobením tlaku na obe čeľuste (5, 6) obklopujúce drážku (4), do ktorej je hrot (3) vložený, zatlačia kotviace výstupky (9) vytvorené plastickou deformáciou. Takto upevnený hrot (3) sa ani v prípade väčšej dĺžky nebude pri...

Kondenzované diazepinónové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279466

Dátum: 12.04.1995

Autori: Engel Wolfhard, Ziegler Harald, Eberlein Wolfgang, Mihm Gerhard, Rudolf Klaus, Doods Henri, Entzeroth Michael

MPK: C07D 487/14, C07D 487/04, A61K 31/55...

Značky: deriváty, kondenzované, spôsob, obsahom, diazepinónové, použitie, výroby, farmaceutické, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzované diazepinónové deriváty alebo ich farmaceuticky prijateľné soli všeobecného vzorca (I), kde X znamená =CH- skupinu alebo atóm dusíka, n znamená celé číslo 3 alebo 4, R1 alkyl s lineárnym reťazcom s 1 až 4 atómami uhlíka, R2 znamená alkyl s rozvetveným reťazcom so 4 až 6 atómami uhlíka, cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl, cykloheptyl, metylcyklopentyl, metylcyklohexyl, metylcykloheptyl alebo adamantyl, R3 znamená atóm...

Zariadenie na uzamykanie vedľa seba umiestnených zdvihových plošín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279370

Dátum: 12.04.1995

Autor: Delle Klaus

MPK: B65F 3/04

Značky: zdvihových, zariadenie, uzamykanie, vedľa, plošín, umiestnených

Zhrnutie / Anotácia:

Uzamykacie zariadenie (10) na uzamykanie vedľa seba umiestnených zdvihových plošín (50, 52) zdvihovo-vyklápacích alebo vyklápacích zariadení, aké sa napríklad používajú na vozidlách na odvoz odpadkov, je vybavené dvomi platňovými uzamykacími členmi (12, 14) výhodne štvrťkruhového tvaru, ktoré sú výkyvne uložené na prvej zdvihovej plošine (50) a na obvode majú ozubenie (24) na protismerný prenos pohybu prvého uzamykacieho člena (12) na druhý...

Inhalátor na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279223

Dátum: 12.04.1995

Autori: Källstrand Göran, Nilsson Per-gunnar

MPK: A61M 15/00, A61M 13/00

Značky: inhalátor, použitie, jedno

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor je ovládateľný dychom a obsahuje rúrkové puzdro majúce najmenej dve časti (1, 2) vymedzujúce dráhu prúdu vzduchu, otvorené na obidvoch koncoch, z ktorých jeden je vstupným koncom (4) a druhý je výstupným koncom (5), pričom puzdro obsahuje komôrku na uloženie farmaceutického prášku na inhaláciu. Úložná komôrka je vytvorená vnútri priehlbiny (3) prepojenej s okolitým vzduchom najmenej jedným otvorom, priehlbina (3) je umiestnená v...

Stroj na obnovovanie, prípadne ukladanie železničnej koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279156

Dátum: 12.04.1995

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 29/05

Značky: obnovovanie, případně, železničnej, ukladanie, stroj, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má rám (3) stroja, ktorý je na koncoch uložený na podvozkoch (4, 5), na ktorom je upravené zbieracie ústrojenstvo (7) starých podvalov, ukladacie ústrojenstvo (10) nových podvalov, medzi nimi upravené a výškovo prestaviteľné urovnávacie ústrojenstvo štrku, ako aj vodiace ústrojenstvo (13) na staré koľajnice, prípadne novej koľajnice (15), pričom na jednom konci rámu (3) stroja je usporiadaný tak koľajový podvozok (4), ako aj vzhľadom...

Stavebný trezorový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: 279152

Dátum: 12.04.1995

Autori: Vlk Jan, Pulec Zbyněk

MPK: E05G 1/024, E04C 5/03

Značky: trezorový, stavebný, dielec

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z vystuženého betónu, v ktorom je zaliata oceľová doska (2), ktorá je umiestnená na strane privrátenej k vnútornému priestoru (1) trezoru. Vnútorná strana (3) oceľovej dosky (2) je vybavená tŕňmi (4), orientovanými smerom von z vnútorného priestoru (1) trezoru.

Repelentný prípravok na ochranu rastlín, lesných a ovocných kultúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 278824

Dátum: 12.04.1995

Autori: Bízek Eduard, Karvan Jan, Kolín Stanislav, Toman Karel

MPK: A01N 37/02, A01N 31/00, A01N 37/06...

Značky: ovocných, kultúr, lesných, prípravok, repelentný, ochranu, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Repelentný prípravok obsahuje 4 až 45 % hmotn. vlneného vosku, tvoreného zmesou esterov vyšších mastných kyselín a alkoholov, 19 až 96 % hmotn. zmesi vyšších mastných kyselín s prevahou kyseliny olejovej, 10 až 67 % hmotn. plniva, ako je mletý vápenec, plavený kaolín, ďalej môže obsahovať etylalkohol a prípadne 8 % hmotn. vody. Používa sa na zamedzenie ohryzu rastlín, lesných a ovocných kultúr zverou.

Spôsob dezintegrácie bunkových disperzií alebo suspenzií pomocou ultrazvukových vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278575

Dátum: 12.04.1995

Autori: Stanzl Klaus, Zastrow Leonhard, Röding Joachim, Golz Karin

MPK: C12N 1/06, C12M 3/08

Značky: spôsob, vibrácií, dezintegrácie, pomocou, bunkových, ultrazvukových, suspenzií, disperzií

Zhrnutie / Anotácia:

Do prietokovej nádobky sa zasunie synotróda jednou polovicou až dvoma tretinami svojej dĺžky a uhol synotródy v akustickej ožarovacej nádobke sa nastaví od 80,5° do 88,5°. Pomer dĺžky zasunutia synotródy v milimetroch k objemu akustického ožarovacieho priestoru v mililitroch sa nastaví v rozsahu od 1 : 1,1 do 1 : 20 a pomer dĺžky zasunutia synotródy v milimetroch k podielu pevných látok v materiáli spracovávanom ultrazvukom sa v hmotnostných...

Spôsob výroby a/alebo čistenia kyseliny klavulanovej a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 278561

Dátum: 12.04.1995

Autori: Wilkins Robert Bennett, Cook Michael Alan

MPK: C07D 498/047

Značky: výroby, medziprodukt, kyseliny, spôsob, čistenia, klavulanovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby a/alebo čistenia kyseliny klavulanovej alebo jej farmaceuticky prijateľných solí, alebo esterov, pri ktorom nedostatočne čistá kyselina klavulanová alebo jej labilný derivát sa uvedie v roztoku v organickom rozpúšťadle do styku s amínom všeobecného vzorca (II), kde R1, R2 a R3 sa vyberú zo skupiny (1), (2), (3) alebo (4). Soľ kyseliny klavulanovej s amínom všeobecného vzorca (II), ktorá sa týmto spôsobom vytvorí, sa izoluje ako...

Zásobník oleja na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278344

Dátum: 12.04.1995

Autori: Konečný Jaroslav, Pavlík Jiří, Kříž František, Bukový Lubomír

MPK: F16N 3/04, F16C 33/10

Značky: ložiska, vysokootáčkového, oleja, zásobník, domazávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje nádobku (1), v ktorej je prestaviteľne osadený piest (9) s prstencovým tesnením (10) spriahnutý s vodiacou maticou (13), ktorá je osadená na vonkajšom závite (8) a obvode nádobky (1), pričom na dne (16) nádobky (1) je vytvorený otvor, na ktorý nadväzuje uzatvárací ventil ústiaci do prívodnej rúrky (6). Nádobka (1) je pevne osadená na telese (19) ložiska, pričom prívodná rúrka (6) je ukončená vo vnútornom priestore (18)...

Zapojenie sekvenčného filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278259

Dátum: 12.04.1995

Autori: Šurianský Jozef, Chmúrny Ján

MPK: H03H 15/00, H03H 17/00

Značky: filtra, sekvenčného, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupný signál je v prvom analógovom multiplexore (1) striedavo pripojený na prvok (3, 7) s prenosom náboja. Uvedené prvky (3, 7) s prenosom náboja s paralelným výstupom vo funkcii analógovej pamäte privádzajú signály cez druhý analógový multiplexor (4) a tretí analógový multiplexor (6) na prvú a druhú rezistorovú maticu (8, 11), kde dochádza k interakcii týchto signálov na základe číslicových signálov z číslicovej pamäte (5). Výstupné signály...

Zapojenie obvodu ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 785

Dátum: 12.04.1995

Autor: Sopkovčík Štefan

MPK: F24D 13/02

Značky: obvodů, ústredného, zapojenie, kúrenia

Text:

...všetky vykurovacie telesáoälektrické odporové ohrievacie teleso dohreje teplonosné médium na požadovanú teplotu,teplota v miestnosti sa zvýši na požadovanú a potom sa ele ktrický okruh prostrednictvom termostatického regulátora preruši.Cyklus-sa takto na základe zmeny teploty v miestnosti opakuje. Na doregulovanie teploty V jednotlivých miestnostiach / iné požadované parametre teploty/ slúži individuálne na každom vykurovacom telese...