Archív za 1995 rok

Strana 2

Inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 280014

Dátum: 06.12.1995

Autor: Cox Peter Erich

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalátor

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor je opatrený prostriedkami, ktorými sa môže inhalovať materiál v práškovej forme. Množstvo nádobiek (205) na prášok, ktoré majú priehlbiny s práškom, môžu byť jednotlivo presúvané do stanovišťa na používanie, ktoré je spojené s inhalačnými prostriedkami. Inhalačné prostriedky obsahujú vzduchový vstup (214) a výstup (215) spojený s otvorenou nádobkou (205) priechodom (216), ktorý má steny spolupracujúce s priehlbinami na vytvorenie...

Jedlý nátierkový produkt s olejovo kontinuálnou emulziou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279916

Dátum: 06.12.1995

Autori: Lehouiller Scott Antonio, Reckweg Freek, Chiaverini Michael

MPK: A23D 7/015, A23D 7/05

Značky: produkt, nátierkový, olejovo, jedlý, spôsob, výroby, kontinuálnou, emulziou

Zhrnutie / Anotácia:

Nízkotučná nátierka, ktorá obsahuje od 30 do 40 % hmotnostných kontinuálnej tukovej fázy a 60 až 70 % hmotnostných vodnej fázy. Tuková fáza ďalej obsahuje neproteínový inhibítor kryštalizácie tuku v množstve menšom ako 0,5 % hmotnostného a neproteínový emulzifikátor. Vodná fáza obsahuje mliekarenský proteín v množstve menšom ako 0,1 % hmotnostného.

Farmaceutický prostriedok vo forme krému

Načítavanie...

Číslo patentu: 279913

Dátum: 06.12.1995

Autori: Matugi Hideo, Suzuki Yoshiki, Makino Yuji

MPK: A61K 47/44

Značky: prostriedok, formě, krému, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme krému obsahuje 1alfa,24-dihydroxycholekalciferol v množstve 0,00005 až 0,01 % hmotn., olejovú fázu pozostávajúcu z pevnej olejovej zložky obsahujúcej 5 až 20 % hmotn. bielej vazelíny a 5 až 15 % hmotn. vyššieho alkoholu a kvapalnej olejovej zložky obsahujúcej 3 až 10 % hmotn. skvalanu zložku vodnej fázy a 2,5 až 7,5 % hmotn. najmenej dvoch povrchovo aktívnych látok. Pomer pevnej olejovej zložky ku kvapalnej...

Ekologické palivo do zápalných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279692

Dátum: 06.12.1995

Autori: Hejda Richard, Košík Karel, Dostálek Jaromír

MPK: C10L 1/08, C10L 1/18, C10L 1/16...

Značky: palivo, motorov, ekologické, zápalných

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologické palivo do zápalných motorov obsahujúce 35 až 55 objemových dielov metylesterov nenasýtených a nasýtených kyselín s počtom uhlíkov v molekule 16 až 22, najmä kyseliny palmitovej, stearovej, olejovej, linolovej, linolénovej, eikozanovej a erukovej rastlinného pôvodu, 15 až 65 objemových dielov alifatického n-alkánu s počtom 10 až 20 uhlíkových atómov v molekule, jednotlivo alebo ich zmesi, a/alebo 1 až 65 objemových dielov alifatického...

Káblové vedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279656

Dátum: 06.12.1995

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16, F16G 13/10, H02G 11/00...

Značky: káblové, vedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Káblové vedenie je zložené z kĺbovo vzájomne spojených jednotlivých prvkov (2, 3), čiastočne sa prekrývajúcich. Kĺbové osi prvkov (2, 3) prebiehajú priečne na pozdĺžnu os káblového vedenia a jednotlivé prvky (2, 3) sú vzájomne spojené tak, že kĺbové osi dvoch susedných prvkov (2, 3) sú k sebe usporiadané vysunuto o 90°. Použité sú dva rozdielne, striedajúce sa základné tvary prvkov (2, 3), ktoré majú vždy jedno odnímateľné a zaklápacie veko,...

Alkaloidy z Mappia foetida, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu farmaceutických prostriedkov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279615

Dátum: 06.12.1995

Autori: Verotta Luisella, Bombardelli Ezio, Mustich Giuseppe

MPK: A61K 31/445, A61K 31/33, A61K 31/495...

Značky: farmaceutických, farmaceutické, výrobu, prostriedkov, prostriedky, alkaloidy, spôsob, foetida, mappia, použitie, výroby, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Alkaloidy z Mappia foetida všeobecného vzorca (I), kde R je vodík, foetidín 1 alebo R je OCH3, foetidín 2 s protirakovinovými a protivírusovými účinkami. Tieto alkaloidy, rozpustené vo vode, sa vyskytujú vo všetkých častiach rastliny Mappia foetida, z ktorej sa získavajú a sú prekurzormi camptotecínu a 9-metoxycamptotecínu, čo sú alkaloidy, ktorých farmakodynamické vlastnosti, ale i nerozpustnosť vo vode sú známe. Uvedené alkaloidy vzorca (I)...

Kapacitný senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1036

Dátum: 03.12.1995

Autori: Sághy Jozef, Čičmanec Pavol, Krasula Luboš

MPK: H01B 11/18, G01R 15/00

Značky: kapacitný, senzor

Text:

...neuzemnených predmetov V snímanom priestore a v obtiažnostiUvedené nedostatky odstraňuje použitie koaxiálneho káb la ako kapacitného senzora v zabezpečovacej technike.Kapacitný senzor na báze koaxiálneho kábla má pomerne vysokú odolnosť proti vonkajším vplyvom. Vyznačuje sa jednoduchou konštrukciou, pomerne jednoduchou montážou a možnos ťou použitia v interiéroch i V exteriéroch.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom obr.1 je v reze...

Chránič proti nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1035

Dátum: 03.12.1995

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/04

Značky: proti, chránič, nežiaducemu, zamknutej, narušeniu, radiacej, páky

Text:

...abyochrannu rurku s osadenim nebolo možne ani nasiine vytiahnuť pri zamknutom zámku cez oko zámku.Pre univerzalnosť chránica podľa tohto technického riešenia je výhodne, keď k ochrannej rurke s osadenim je pridaná najmenej jedna zošikmená ochranná rurka a/alebo najmenej jedna krátka ochranná rurka. Zosikmena ochranná rurka vymedzuje ohyb a krátka ochranná rúrka dĺžku radiacej páky. Druh a počet ochranných rurok použitých na ochranu radiacej...

Chránič-ochranná tyč proti nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1034

Dátum: 03.12.1995

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/04

Značky: radiacej, zamknutej, proti, páky, narušeniu, chránič-ochranná, nežiaducemu

Text:

...sanajmene jedna ochranné ty pomůcüu swximalny püćeä použitých ochranných rozmerovými pamermi adiacej páky.CPÍÉH. Hľľiâ rurkà umotňupê etak. aby neprekažaia otáčaním klbu. Vyhody nránícapodľa tohto echníokého rieseniaLnraniť xmozůujê svoje pouziřie í pri UümonuJe tie apšjusžíu 1 pri raiaoith pàkaoh.ěhhifkê rieâeniê buáê blitâie Uvsvetäênévykresov. kde na obr. 1 je znazorneny hraní podľa ľ Čour. A ve tvorený siasnimi ochranným pomocou...

Elektricky vodivé plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1033

Dátum: 03.12.1995

Autori: Kabátová Viera, Slávik Juraj

MPK: C08K 7/16, C08K 9/02, C08K 7/02...

Značky: plnivo, vodivé, elektricky

Text:

...veľkosť.Pod pojmom kovová vrstva sa rozumie vrstva na báze medi. niklu,chrómu a striebra a iných kovov, alebo ich zmesí. chemickya/alebo elektrolyticky nanesená na povrch jadra.Výhody elektricky vodivého plnivať- Variabilita voľby jadra, hrúbky a typu kovoveho plášťa a podľa toho nastaviteľnosť mernej hmotnosti plniva na úroveň plneného média- voliteľná asymetria častice, a tým dokonalejšia tvorba vodivej siete, čoho dôsledkom je nižšia...

Stolová hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1032

Dátum: 03.12.1995

Autor: Slaninová Ingrid

MPK: A63F 3/04

Značky: stolová

Text:

...zasuvnýcnotvoroch na primárny informačný nosný clen z jednéhomaterialu, obr.b je čelný pohľad na primarny informačný nooný člen, obr.7 je rez nosného elementu primárneho informačného nosného člena, oor.B znázorňuje tvar záäuvnyoh otvorov, oor. znázorňuje rez Ťikaćným otvorom so znázornením naváozacej plochy, obr 1 ü znázorňuje riešenia nopriobeäných fikačnýoh otvorov, oor.11 znázorňuje fixaćnu oraäku v rozo so znázornoním v detaile navadzacaj...

Zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1031

Dátum: 03.12.1995

Autor: Hrmo Alfonz

MPK: B60R 25/04

Značky: proti, motorových, vozidiel, zariadenie, zabezpečovacie, odcudzeniu

Text:

...aj stupeň ochrany zabezpečenia proti krádeži, resp. predlžuje sa čas v momente odcudzovania pri snahe neoprévneného správneho zapájania elektrických okruhov.Do zariadenia k prerušeniu sa dávajú hlavné elektrické okruhy ako napr. prud do indukčnej cievky, svetiel, brzdy,štartéra a pod.Zariadenie je vybavené kartou, ktoré má plochu pre identifikačný kód.Výhodou tohoto riešenia je možnosť identifikácie vozidla ako aj majiteľa vozidla pre...

Mechanická fixačná a prítlačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1030

Dátum: 03.12.1995

Autori: Kozák Juraj, Čop Dušan, Šoltys Vincent

MPK: F16B 21/02, F16B 21/08

Značky: jednotka, přítlačná, fixačná, mechanická

Text:

...vedenie. IVýhodou technického riešenia je že poskytuje možnosti samoči» nej kompenzácie lineárnych a objemových zmien pri ohrábaní eružných materiálov v technológiech lisovanie, dýhovania, lepenie, ako aj pri výrobe leminátov a sendvičových konštrukčných prvkov.Prehľgy obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornená mechanická fixačná e ritlečné jednotke v pozdĺžncm reze. übr. 2 znázorňuje priečny rez z obr. 1.Príklady uskutočnenia...

Univerzálne fixačné, sťahovacie a lisovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1029

Dátum: 03.12.1995

Autor: Čop Dušan

MPK: B30B 15/00

Značky: lisovacie, zariadenie, sťahovacie, fixačné, univerzálne

Text:

...v domácnosti a v domácich univerzálnych dielňach. Univerzálne fixačné, sťahovacie a lisovacie zariadenie umožňuje riešiť variabilnú polohovú integráciu aj v smere osi 2 v nadväznosti na dispozičné usporiadanie v rovine x-y. Rozmery stojanu a dispozičné riešenie komponentov je možné prispôsobiť aj požiadavkam produkcie výrobkov s relatívne väčšími rozmermi ako sú nosníky, lamelové výrobky,zrubové, rámové alebo sendvičové konštrukcie určené pre...

Nastaviteľné odperovanie polonáprav vozidiel skrutnou tyčou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1028

Dátum: 03.12.1995

Autor: Galia Milan

MPK: B60G 9/04

Značky: odperovanie, skrutnou, nastavitelné, vozidiel, tyčou, polonáprav

Text:

...na nosnej časti vozidla, ktorého podstata spočíva v tom. že podpera je výškovo prestaviteľná. Je výhodné, ak je výškovo prestaviteľná podpera tvorená rozpínacim členom napojeným na regulovateľný privod tlakovćho média. Ďalej je výhodné, ak je rozpĺnací členvytvorený ako hydraulický teleskopický válec.Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko vyplýva z obr. 1, je výkyvná polonáprava 1 s kolesom g uložená výkyvne V skrini Q nosnej...

Drezová jednootvorová jednopáková batéria

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1027

Dátum: 03.12.1995

Autori: Grísa Ján, Priesol Pavol

MPK: F16K 11/16, F16K 41/04

Značky: jednootvorová, drezová, jednopáková, batéria

Text:

...otočného plášťa medzi kužeľové trecíe plochy je vymedzené axíálne í rndíálna vôľa medzi telom botéríe a otočným plášťom n zároveň je zabezpečená súososť medzi telom batérie e otočným plášťom pri nastavenej polohe výtoku í pri msnipulácií s výtokom.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad prevedenie drezovej jednootvorovej jednopákovej batérie podľa technického riešenia je znázornený na priloženom výkrese, kde na obr. l je znázornená...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1026

Dátum: 03.12.1995

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04D 1/12, E04D 1/08

Značky: krytina, strešná

Text:

...materiálu s malou plošnou hmotnosťou a dlhou životnosťou. Kvôli týmto dobrým vlastnostiam nedochádza k prijímaniu vlhkosti a tým poškodzovaniu mrazom, významnou vlastnosťou pri plechu je tiež nehorľavosť. Vdaka veľkostijednotlivých prvkov a jednoduchosti spojovania,zaručená je minimálna prácnosť a možnosť realizácie svojpomocou,teda aj širšia zákaznícka dostupnosť.Ďalšou významnou vlastnosťou, vdaka hmotnosti, je možnosť montáže na...

Laboratórna odparka so vzlínavým odparovacím filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1025

Dátum: 03.12.1995

Autori: Tuleja Juraj, Truchlik Štefan

MPK: B01D 1/22

Značky: vzlínavým, filmom, odpařovacím, odparka, laboratórna

Text:

...riešenie je bližšie ohjasnené pomocou schémyohladičom,lemom na odvádzenie konâenzátu z ckladičegceloekleneuého trnu g,ktorý je rozdelený na časť s ohrievenjm eili 7 I l V kunovym olejom a na cest uez ohrevu,ktorá zasahuje S oencus~ n5 s okrúhlm änom,s kvapalinou určenou na molekulové odparo f I ,vanie.Vyhrievanie silikonoveho oleja se robí pomocou prívoduuá prúdu,k odporovému teliesku a ku kontaktnému teplomeru1,na udržiavanie zvolenej...

Zariadenie na obmedzovanie rýchlosti vozidla poháňaného vznetovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1024

Dátum: 03.12.1995

Autor: Páleníček Petr

MPK: B60K 15/01

Značky: vznětovým, obmedzovanie, vozidla, rychlostí, poháňaného, motorom, zariadenie

Text:

...riadiaceho členu obmedzovania rýchlosti vozidlapodľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že prenosový člen je na stopovaciu páćku napojený prostrednictvom medzipáky, ktorá je na jednej strane otoćne pripojená k prenosovému ćlenu a na druhej strane tiež otoćne k stopovacej páćke, pričom medzipáka je vybavená dorazom pre stopovaciu páćku. Otočné pripojenie medzipáky k stopovacej páćke je tvorené ćapom, upevneným na...

Stavebnicová technická pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1023

Dátum: 03.12.1995

Autor: Biňas Dušan

MPK: A63F 9/08

Značky: technická, pomôcka, stavebnicová

Text:

...člena, kde guľová časť môže byť pevná. je uhol stále 90 stupňov a rotačný pohyb je len cez vnútorný osemhranný otvor. Pri kombinácii len guľových hláv s vnútorným osemhranným otvorom konštrukcia umožňuje prenos pohybu 180 stupňový mimo os celej zostavy.Prehľad obrázkov na výkresePríklad vytvorenia a použitia stavebnicovej technickej pomôcky podľa úžitkového vzoru je znázornený na pripojených vý kresoch, kde na obr.l je schématicky znázornená...

Vozidlo hlavne pre športové a rekreačné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1022

Dátum: 03.12.1995

Autor: Ďuriš Vojech

MPK: A63C 17/01

Značky: vozidlo, športové, hlavne, účely, rekreačné

Text:

...vozidlo vybavené dvomi nad sebou uloženými kĺbmi a zariadenie pre pružnú aretáciu nulovej polohy pozostáva z dvojice príložiek osovo prestaviteľne prepojených posuvným vedením s najmenej jedným posuvným prvkom. Posuvné vedenie prechádza priestorom medzi kĺbmi tak, že príložky svojou vnútornou plochou dosadajú na vonkajšie boky rámov.Aby bolo možné regulovať ovládaciu silu je výhodné, keďje s pružným prvkom spojené zariadenie pre zmenu...

Puzdro na výsuvnú kartu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1021

Dátum: 03.12.1995

Autor: Pesl Jiří

MPK: B65C 1/02

Značky: puzdro, kartu, výsuvnú

Text:

...ploche steny puzdra, na obr.2 je znázornené puzdro podľa technického riešenia so zasunutou kartou, pričom je znázornené pri pohľade na opačnú stranu ako na obr.1, na obr.3 je jedno 2 možných riešení puzdra pri boćnom pohľade, na obr.4 je ďalšie možné riešenie puzdra pri boćnom pohľade, na obr.5 je znázornené puzdro s vysunutou kartou ana obr 6 je toto puzdro s vysunutou kartou znázornené vV danom príklade uskutočnenia sú znazornené dve...

Držiak náhradného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1020

Dátum: 03.12.1995

Autor: Černoch Stanislav

MPK: B62D 43/02

Značky: držiak, náhradného, kolesa

Text:

...je nasunutá upevňovacia príložka gg a naskrutkované upevňovacie matice lg. Medzi dvoma Šikmými opornými plochami 1 je umiestnený vo vertikálnom smere spúšťaci Štvorkĺbový mechanizmus, slúžiaci pre zdvihanie náhradného kolesa k nosnej konzole Q a pre jeho spúštanie respektíve sklápanie na zem tak. aby koleso dosadlo na zem na pneumatiku. Spúštaci štvorkĺbový mechanizmus pozostáva z horného výkyvného ramena lg, ktorého jeden koniec je výkyvne...

Hmota na povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1019

Dátum: 03.12.1995

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 18/20, C04B 18/18, C04B 16/02...

Značky: hmota, úpravy, povrchové

Text:

...riešenia sa môže doplniť, vztiahnuté na 100 hmot. dielov brúsneho prachu, pridaním 1 až 1000 hmot. dielov anorganického plniva. Ako anorganické plnivo môže byť použitý napriklad plavený kaolín, mletý vápenec, alebo vápenný hydrát.Zloženie hmoty na povrchové úpravy podľa technického riešenia sa môže účelne doplniť pridaním konzervačných a protipliesňových prostriedkov, ako sú napriklad organocíničité zlúčeniny,ďalej prostriedkov na...

Oplotenie na perimetrickú ochranu objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1018

Dátum: 03.12.1995

Autori: Lebeda Karel, Žák Pavel, Filipi Vlastislav, Suchánek Stanislav

MPK: E04H 17/00, E04H 17/04

Značky: ochranu, oplotenie, perimetrickú, objektov

Text:

...prijazd zítsahovej jednotky. Druhý a prípadne tretí plot v poradínemusia byť totožné s vonkajším plotom.Oplotenie podľa technického riešenia je vyrobené zo stavebnej ocele povrchovo upravenej zinkom alebo hliníkom. Pletix-o je vyrobené z pozinkovaného drôtu s povrchovou plastovou úpravou. Ostnatý drôt sa používa stočený do valca. Ako nosný drôt je možné požiť napínací pozinkovaný drôt.Okrem výhod zrejmých a vyplývajúcich z konštrukcie...

Radiaci mechanizmus prevodovky, predovšetkým prevodovky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1017

Dátum: 03.12.1995

Autor: Rapala Jaromír

MPK: F16H 63/04, F16H 59/10, F16H 63/22...

Značky: mechanizmus, predovšetkým, převodovky, radiaci, motorových, vozidiel

Text:

...technického riešenia je maximálne prispôsobivý všetkým prevodovkám, pretože sa u neho dá samostatne menit natáčanie a posun radiaceho hriadeľa podľapožiadaviek príslušnej prevodovky. Pritom sa nič nemení na rozsahu pohybov radiacej páky. V dôsledku použitia klzných ložísk je zaistená veľká presnost radenia, je minimalizovaný vznik prevádzkových vôli, z čoho vyplýva aj dlhá životnosť radiaceho mechanizmu so zachovaním presnosti radenia....

Krytina zemného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1016

Dátum: 03.12.1995

Autor: Šolc Ladislav

MPK: H02G 9/02

Značky: vedenia, zemného, krytina

Text:

...ľahšie a nenáročné na manipuláciu.Pokladanie môže vykonávať jeden pracovník, ktorý materiál privezie osobným autom a naraz môže pokryť veľkú časť zemného vedenia.Profil krytiny je riešený klinovitými prelismi kvôli pevnosti. Klinovité prelisy umožňujú uložiť pri preprave veľké množstvo krytiny na seba, čím sa ušetrí plocha na prevážanie. Podľa použitého materiálu je manipulácia jednoduchšia vzhľadom na malú váhu krytiny pri dodržaní...

Antibiotikum AB-041, spôsob jeho prípravy, mikroorganizmus Streptomyces sp. NCIMB 40428 a herbicídny prostriedok obsahujúci antibiotikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 279441

Dátum: 08.11.1995

Autori: Spera Silvia, Confalonieri Giovanni, Scacchi Alessandro, Borgonovi Giorgio Ettore, Andriollo Nunzio, Pirali Giorgio, Guglielmetti Gianfranco, Cassani Giorgio

MPK: C12P 1/06, A01N 63/00, C12N 1/20...

Značky: prostriedok, 40428, mikroorganizmus, ncimb, obsahujúci, herbicídny, antibiotikum, ab-041, streptomyces, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Antibiotikum AB-041 má ultrafialovú absorpciu maximálne pri 278 nm, infračervené absorpčné maximá v rozmedzí 3395 až 741 cm-1, je rozpustné vo vode a dimetylsulfoxide, nerozpustné v etyléteri a hexáne, obsahuje uhlík, vodík, dusík, kyslík a síru, má molekulovú hmotnosť 463, 1HNMR spektrum v rozsahu 8,26 až 1,26, 13C NMR spektrum v rozsahu 181,3 až 18,5, retenčný čas 4,5 minút, pozitívnu kolorimetrickú reakciu s ninhydrínom a Rf = 0,35....

Farmaceutický prostriedok proti aterosklerotickému zhrubnutiu intimy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279277

Dátum: 08.11.1995

Autori: Shibazaki Tashie, Saito Yasushi, Sakashita Mitsuaki, Toyoda Kyomi, Kitahara Masaki

MPK: A61K 31/505, A61K 31/47, A61K 31/44...

Značky: aterosklerotickému, prostriedok, proti, farmaceutický, intimy, zhrubnutiu

Zhrnutie / Anotácia:

Ako účinnú látku obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom kruh X znamená skupinu vzorca (II), (III) alebo (IV), v ktorých R4a je vodík, C1-C4alkyl, fluór, chlór a bróm, R4b je C1-C4alkyl a fenyl R5b je C1-C6alkyl, R4c a R5c sú vodík a C1-C4alkyl, pričom R1 je vodík, fluór, R3 je C3-C5alkyl, C3-C5cykloalkyl, Y je -CH2CH2-, -CH=CH-, Z je -CH(OH)-CH2-CH(OH)-CH2-CO2R12, kde R12 je vodík, NH4, sodík, draslík alebo monovalentný ekvivalent...

Použitie amperozidu, 4-[4,4-bis(4-fluórfenyl)butyl]-N-etyl-1-piperazínkarboxamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 279237

Dátum: 08.11.1995

Autori: Christensson Erik, Björk Anders

MPK: A61K 31/495, C07D 295/215

Značky: použitie, amperozidu, 4-[4,4-bis(4-fluórfenyl)butyl]-n-etyl-1-piperazínkarboxamid

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie amperozidu, čo je 4-[4,4-bis-(4-fluórfenyl)-butyl]-N-etyl-1-piperazínkarboxamid, a prijateľných solí odvodených od tejto zlúčeniny na prípravu lieku na zmierňovanie alebo prevenciu syndrómu súvisiaceho s prerušením užívania niektorých látok, vyplývajúceho z drogovej závislosti alebo nadmerného užívania alebo zneužívania alkoholu a omamných látok neopiátového typu, a/alebo na potláčanie závislosti od alkoholu a týchto omamných látok...

Mikroorganizmy na stabilizáciu plazmidov, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279052

Dátum: 08.11.1995

Autori: Zimmermann Thomas, Boraschi Cristiana, Caubére Cathérine, Burgdorf Knut

MPK: C12N 15/31, C12N 15/68, C12N 1/21...

Značky: stabilizáciu, plazmidov, přípravy, mikroorganizmy, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové mikroorganizmy s plazmidmi stabilnými vzhľadom na zužitkovanie betaínu. Tieto nové mikroorganizmy obsahujú hybridný plazmid s DNA-fragmentom, ktorý obsahuje genetickú sekvenciu, ktorá kóduje zužitkovanie betaínov a mutáciu v chromozomálnom géne, ktorý kóduje zužitkovanie betaínu.

Spôsob mikrobiologickej prípravy aromatických hydroxyheterocyklických karboxylových kyselín, mikroorganizmy Pseudomonas acidovorans a Alcaligenes faecalis

Načítavanie...

Číslo patentu: 279050

Dátum: 08.11.1995

Autori: Rohner Markus, Kiener Andreas, Heinzmann Klaus

MPK: C12P 17/14, C12P 17/12, C12N 1/21...

Značky: karboxylových, mikroorganizmy, faecalis, aromatických, hydroxyheterocyklických, přípravy, acidovorans, spôsob, mikrobiologickej, pseudomonas, alcaligenes, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mikrobiologický spôsob prípravy hydroxyheterocyklickej karboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I). Východiskovou látkou je zodpovedajúca heterocyklická karboxylová kyselina. Postupuje sa tak, že sa aeróbna biomasa obsahujúca mikroorganizmy rodu Pseudomonas a/alebo rodu Alcaligenes, a/alebo mikroorganizmy s označením DSM 7202 a zužitkujúca kyselinu nikotínovú pestuje s kyselinou nikotínovou a s minerálnou kyselinou v molárnom pomere...

Spôsob génovotechnologickej výroby S-(+)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxamidu, mikroorganizmy transformované hybridným plazmidom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279048

Dátum: 08.11.1995

Autori: Zimmermann Thomas, Birch Olwen, Robins Karen, Böhlen Elisabeth

MPK: C12N 15/11, C07H 21/00, C12P 13/02...

Značky: plazmidom, hybridným, génovotechnologickej, dimetylcyklopropánkarboxamidu, mikroorganizmy, výroby, s-(+)-2,2, transformované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa génovotechnologický spôsob výroby S-(+)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamidu založený na izolácii DNA, ktorá kóduje stereošpecifickú hydrolázu. Táto DNA sa potom liguje do expresného vektora. Pritom vznikne hybridný plazmid, ktorým sú transformované mikroorganizmy. Tieto mikroorganizmy sú potom schopné v racemickom R,S-(+/-)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamide biotransformovať R-(-)-izomér na kyselinu...

Spôsob stanovenia konverzie dusičnanov na dusitany uskutočnenej mikroorganizmami alebo ich enzýmami vo vzorke biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278700

Dátum: 08.11.1995

Autori: Prokopová Marie, Šavel Jan, Zdvihalová Dana

MPK: G01N 33/02, C12Q 1/12, G01N 33/50...

Značky: dusičnanov, biologického, konverzie, stanovenia, materiálů, spôsob, uskutočnenej, enzýmami, dusitany, mikroorganizmami, vzorke

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia konverzie dusičnanov na dusitany spočíva v tom, že sa vzorka biologického materiálu s obsahom dusičnanov prítomných alebo dodaných do vzorky alebo až do kultivačného prostredia kultivuje buď samotná alebo v kultivačnom prostredí v prítomnosti m-fenyléndiamínu alebo jeho soli v koncentrácii 0,01 až 10 g.l-1 vzorky biologického materiálu a prípadne kultivačného prostredia pri teplote 1 až 70 °C počas až 14 dní, následne sa...

Spôsob spracovania kvapalného odpadu po výrobe kyseliny 6-aminopenicilánovej alebo 7-aminodeacetoxycefalosporánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278469

Dátum: 08.11.1995

Autori: Mazáň Štefan, Bobáľ Miloš, Kliment Július, Gažo Marián, Jakubová Antonia

MPK: C12P 35/00, C02F 1/66, C02F 1/58...

Značky: kvapalného, kyseliny, spôsob, výrobe, 6-aminopenicilánovej, odpadů, 7-aminodeacetoxycefalosporánovej, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané spracovanie kvapalného odpadu po výrobe kyseliny 6-aminopenicilánovej alebo 7-aminodeacetoxycefalosporánovej enzýmovým štiepením benzyl alebo fenoxymetylpenicilínu, prípadne deacetoxycefalosporínu G. Tento odpad, ktorý sa skladá z vodnej a organickej vrstvy, sa okyslí na pH 2,0 až 4,5, vodná vrstva sa oddelí a z organickej vrstvy sa zavádzaním amoniaku (plynného alebo vo forme čpavkovej vody) do neutrálnej reakcie vylúči amónna soľ...

Spôsob výroby tramadol hydrogénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278422

Dátum: 08.11.1995

Autori: Karabinoš Jozef, Dávid Ladislav, Šnupárek Vladislav, Gömöry Juraj, Lukačovičová Anna, Škoda Alojz, Gablech Miloslav

MPK: B01D 9/02, A61K 31/135

Značky: výroby, spôsob, tramadol, hydrogénchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe výroby substancie tramadol hydrogénchloridu sa frakcie surovej rôzne znečistenej soli tramadolu čistia kryštalizáciou z organického rozpúšťadla, ktorým sú C1 až C6 alkoholy alebo sústavy rozpúšťadiel s alkoholmi. Spôsob sa využije v oblasti farmaceutickej chémie pri výrobe substancie narkotického analgetika tramadol hydrogénchloridu.

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278057

Dátum: 08.11.1995

Autor: Mičo Štefan

MPK: C02F 3/12

Značky: spôsobu, biologického, spôsob, zariadenie, odpadových, vykonávanie, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení odpadových vôd, najmä s obsahom dusíkatých látok, sa surová odpadová voda mieša s jednou časťou aktivovaného zahusteného kalu v anoxickej zóne a s druhou časťou aktivovaného zahusteného kalu v oxickej zóne so zvýšeným okysličením. V oxickej zóne so zníženým okysličením a v separátore sa vyčistená voda oddeľuje od aktivovaného kalu, ktorý sa recirkuluje do oxickej zóny so zvýšeným okysličením a do anoxickej zóny v pomere 1:3....

Samopoisťovacia matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 278054

Dátum: 08.11.1995

Autor: Tramezzani Giancarlo

MPK: F16B 39/284

Značky: matica, samopoisťovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Samopoisťovacia matica (1) má závitový horný nákružok (3) rozdelený pozdĺžnymi radiálnymi zárezmi (7) v tvare (U) na niekoľko segmentov (9) s priečnym prierezom v tvare medzikruhových výsečí, ktoré sú stlačované vonkajšou skrutkovou pružinou (5), ktorá je pred nasadením na nákružok (3) matice (1) pozinkovaná v tavenine a je zhotovená z antikoróznej pružinovej ocele. Teleso matice (1) môže byť elektrolyticky pomedené a zhotovené prípadne z...

Potrubný komorový dávkovač, najmä pre hydraulické systémy na vysokotlakovú dopravu média

Načítavanie...

Číslo patentu: 278053

Dátum: 08.11.1995

Autori: Zapletal Rostislav, Maca Petr, Bagar Antonín, Kolarčík Willibald

MPK: B65G 53/30

Značky: najmä, dopravu, vysokotlakovú, komorový, media, hydraulické, dávkovač, systémy, potrubný

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubný komorový dávkovač, najmä pre hydraulické systémy na vysokotlakovú dopravu média, zložený aspoň z jednej komory (1), ktorá je zapojená do potrubného systému (2) medzi dopravné čerpadlo (4) a plniace zariadenie (3) a ktorá je vybavená najmenej dvoma koncovými snímačmi (14), vnútri posuvne osadeným separátorom (12) a zvonka najmenej dvojicami riadiacich armatúr (6, 7) a kalových armatúr (9, 10). Separátor (12) je vytvorený aspoň jedným...

Vinutie vychyľovacej cievky obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278052

Dátum: 08.11.1995

Autori: Schier John Herald, Brooks William Edward

MPK: H01J 31/60

Značky: vinutie, obrazovky, cievky, vychyľovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutie je prstencovito navinuté najmenej v dvoch vrstvách na toroidálnom jadre, pričom cievka obsahuje spätné vinutia. Okrajové závity (33a, 33b) nasledujúcej vrstvy (33) sú navinuté v úrovni a pozdĺž okrajov všetkých predchádzajúcich vrstiev (30, 31, 32), pričom v úrovni predchádzajúcej vrstvy je navinutý najmenej jeden okrajový závit (33a, 33b) nasledujúcej vrstvy (33).