Archív za 1995 rok

Strana 16

Tandemová hydraulická špirálová koľajová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 835

Dátum: 07.06.1995

Autori: Gostanian Eduard Aršak, Bortel Miloš, Adamec Miroslav, Chmatil Miroslav

MPK: B61H 11/08

Značky: brzda, tandemová, koľajová, špirálová, hydraulická

Text:

...brzdy je, že V danom a limitovanom priemere otočného brzdného telesa sú umiestnené dva brzdné bloky,čim bez toho aby pracovali v kritických oblastiach z hľadiska pevnostného a tepelného sa dosahuje značný brzdný účinok, čo zároveň umožňuje v brzdnom blokupoužiť konštrukčne a výrobne menej náročné zariadenia.Technické riešenie konštrukčneho usporiadania tandemovej hydraulickej špirálovej koľajovej brzdy je na výkrese. na ktorom podľa...

Nosič nádoby na odpadky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 834

Dátum: 07.06.1995

Autor: Pfeifer Rudolf

MPK: A47B 77/18, B65F 1/14

Značky: nádoby, nosič, odpadky

Text:

...vreciek na odpadky môže mať pravouhlý aleboZvlášť výhodné vyhotovenie technického riešenia predpokladá. že zásobník na vrecká je umiestnený v hornej časti nosiča. Pritom je účelné, keď je uchytenie umiestnené vNakoľko je v poslednom čase tendencia triediť odpad (smetí), nachádzajú sa V skrinke spravidla aspoň dve, pripadne tri, nádoby na odpadky s rôznou veľkosťou. Aj v tomto pripade je možné použiť len jeden druh vreciek s tým, že sa...

Kolesová opierka pre transportné vozidlá na prepravu cestných vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 833

Dátum: 07.06.1995

Autori: Seidenstücker Bernhard, Eckbrett Horst, Graaff Wolfgang

MPK: B61D 45/00, B60P 3/077

Značky: prepravu, opierka, kolesová, vozidiel, transportné, vozidla, cestných

Text:

...podľa úžitkového vzoru sa dosiahne konštrukčné zhotovenie mimoriadne jednoduchej kolesovej opierky, ktorá je okrem toho súčasťou systému, ktorý zahrňuje aj konštrukciu úložnej plochy transportného vozidla, ktorým môže byť buď koľajové alebo cestné vozidlo, aj keď sa s ohľadom na problematiku a jej riešenie predpokladá v prvom rade využitie u koľajového vozidla, pretože kolesová opierka sa dá hospodárne využiť hlavne vtedy, ak...

Spojovacie zariadenie pre dva poľnohospodárske stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 832

Dátum: 07.06.1995

Autor: Rohm Manfred

MPK: A01B 59/043, A01B 61/02, A01B 61/04...

Značky: stroje, zariadenie, poľnohospodárske, spojovacie

Text:

...riešenia môže byt bez konštrukčných nárokov podľa voľby pripojené na pred nim zaradený stroj na spracovanie pôdy alebo aj priamo na tahacie vozidlo, čo podľa doterajšieho stavu techniky bolo možné lens tým spojenou pridavnou spojkou.Spojovacie zariadenie je konštruované obzvlášt hospodárne,ak sú pre obidva poľnohospodárske stroje použité konštrukčne rovnaké stroje. Možno tak uvažovat napríklad dva rovnaké sejacie stroje. V tomto...

Mechanický hádzač halušiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 831

Dátum: 07.06.1995

Autor: Petrík Jaroslav

MPK: A21C 3/04

Značky: mechanicky, hádzač, halušiek

Text:

...lopatky. Veľkost otvorov v dierovanom tanieri je meniteľná regulát 0 ~ rom 5 eli.eovitými otvormi ich uzájomným prekrývanim. Jednoduché uloženie mechanického hádzača halušiek na hrnce umožňujú opierky.Prehľad obrázkov na vMechanický hádzač halušiek je na výkrese znázornený na ohr.l U pozdlžnom reze. na obr-2 v půdoryee,na nbr.3 je znázornená opierka, na obr 4 a ohr.5 je zobrazený otvor a časť regulátora. Na obr.5 je zobrazený...

Trojcestná guľová armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 830

Dátum: 07.06.1995

Autori: Kubištík Vladimír, Svečulová Zuzana

MPK: F16K 27/00, F16K 11/00, F16K 11/087...

Značky: guľová, armatura, trojcestná

Text:

...zlepšení hydrauliky systému a v zlúčení výhod trojcestných ventilov a kohútov. odstráni sa tiež nevýhoda nespojitej regulácie prúdiaceho média v sieti u trojcestného guľového kohúta, pri nízkych výrobných nákladochv porovnani s nákladmi na výrobu trojcestných ventilov.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu,na ktorom znázorňuje obr. 1 vnútorné regulačné teleso s prietokovým otvorom v boćnom pohľade,...

Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 829

Dátum: 07.06.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: reguláciu, mriežka, vzduchu, usmernenie

Text:

...je bližšie objasnené pomocou výkresu, naktorom znázorňuje obr.1 mriežku na usmernenie a reguláciuvzduchu, z ktorého je zrejme spojenie dutých usmerňovacich lamiels držiakom lamely a ich upevnenie pružným drôtom s vyznačenim vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy,asymetrické výstupky s uložením rohovníka a možnosti nastavenia uzmerñovacich lamiel, 0 br.2 v ktorom je vyznačený rohovnik opatrený po stranách vybraniami, obr.3 v...

Spojovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 828

Dátum: 07.06.1995

Autor: Urblík Milan

MPK: F16B 5/12

Značky: prostriedok, spojovací

Text:

...časť telesa spojovacieho prostriedku poskytuje možnosť na jeho tesné utiahnutie a kolmé zafixovanie voči inému telesu a zabraňuje tiež pootočeniu spojovacieho prostriedku v uzavretom stave v drážke spájaného profilu. Takýmto spôsobom vyriešená fixácía spojovacieho prostriedku V spájanom profile a zabezpečenie proti jeho možnému pootočeniu umožňuje veľké zjednodušenie celého systému spájania najmä hliníkových prvkov, čo prináša široké možnosti...

Tesniaci spoj potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 827

Dátum: 07.06.1995

Autor: Podhora Milan

MPK: F16L 21/06

Značky: tesniaci, potrubia

Text:

...najmä u súčastí, vyrábaných z umelých hmôt vstrekovaním a podÚlohou predloženého technického riešenia je vytvorit takú konštrukciu, ktorá umožní vyrábat príslušné konštrukčné diely jednoducho aj pre oblast stredných tlakov a teplôt ako z kvalitných materiálov, ako je mosadz a niektoré druhy oceli, tak liutím z krehkých, a relatívne tvrdých materiálov, napr. z temperovej liatiny. Konštrukcia tesniaceho spoja musí byt ďalej necitlivá na malej...

Nosný skladací rám skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 826

Dátum: 07.06.1995

Autor: Matuš Pavol

MPK: A47B 96/20, A47B 87/00

Značky: skládací, skrinky, nosný

Text:

...nu .rohové spnjc-ruiu vminrnvuzýclu lIl§Lll 1().1()J su zvislý-m hrenulnzu, na (.r.4 LI 5 ju rur. .rnhunu skJćJnky s LÍVOIHL róznynni spťlsnřnxuí z(s|rLII.kn/ar)íLL 2.1 nu ubr.6 JL celkový pnlrľaçl na zlože nú skrinku (bez čslluc-.j duzsky).N-vsný Skĺukĺłlçĺ. ráta |nz.c»~.tív.1 7. V()(ĺ()l.()-I 1 ý(ĺ 1 hraumluv l vylmvçzrýcln drúžknum umícrslncrxia. zvíslýc-lw stien g. ktoré ŠÚ pripuvnuruć m spodnú doslul i u Vruhnú dusku ,i tuk, že. sa...

Zabezpečovacie zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 825

Dátum: 07.06.1995

Autor: Fritz David

MPK: B60R 25/04

Značky: motorové, vozidla, zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...premosťovacej diódy, ktorej anóda je pri oená na druhú svorku zapaľovacej cievky. PNa priložených výkresoch je na obr. 1 zobrazená schéma za pojenia podľa užitkového vzoru a na obr. 2 principiálna schéma.Zapojenie podľa obr. 1 a 2 je tvorené prídavným relé L,ktorého vinutie je svojim prvým vývodom pripojené na záporný pól zdroja, to jest na kostru vozidla, a svojim druhým vývodom jednak na nezopnutý vývod svojho vlastného prepínacieho...

Mrazená smotanová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 824

Dátum: 07.06.1995

Autor: Karová Zuzana

MPK: A23C 13/14, A23G 9/02

Značky: mrazená, smotanová

Text:

...a zvyšok do 1002 hmotn.tvorí vodaPoužitím nového stabilizatora-emulgatora a jeho spravne voleným množstvom sa dosiahlo lepšie viazanie vody,bie 1 kovín a tuhovPri epravne zvolenom pomere stabilizačno - emulgačnej zložky dochadza k podstatnému skrateniu pracovného procesu,t.j. doby zrenia zmesi a hlavne M predĺženiu doby použiteľnosti vý robkuPraktický príklad aplikacie technického riešenia podľa užitkového vzoru sa vxťahuje k výrobe...

Zariadenie na osušovanie nánosu lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277893

Dátum: 07.06.1995

Autor: Mrázek Karel

MPK: A43D 95/10, F26B 21/00, F26B 21/10...

Značky: nánosu, osušovanie, zariadenie, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na osušovanie nánosu lepidla, najmä na dieloch obuvi, pozostáva z dopravníka (2), nad ktorým je uložená sušiaca komora (3), v ktorej je usporiadaný prúdový kanál (4) ohriateho vzduchu, ktorý je opatrený špárovými hubicami (45), a je napojený na hlavný komín (5), v ktorom je upravená škrtiaca klapka (6). Nad škrtiacou klapkou (6) je v hlavnom komíne (5) výkyvne uložená kontrolná klapka (7), oproti clone je upravený snímač, ktorý je...

Nakladací voz na sypký materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 277892

Dátum: 07.06.1995

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/06, B61D 7/32

Značky: sypký, materiál, nakládací

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z rámu, ktorý je uložený na podvozkoch a s ktorým je spojená skriňa (5), ktorá má vo svojej oblasti dna dopravné ústrojenstvo (7), a z odovzdávacieho dopravného pásu (9) ktorý je uložený na ráme výkyvne okolo zvislého otočného čapu a ktorý nadväzuje na dopravné ústrojenstvo (7) v oblasti dna. Tento odovzdávací dopravný pás (9) a/alebo ten vstup skrine (5), ktorý je upravený v pozdĺžnom smere voza na protiľahlom konci nakladacieho voza...

Strojová súprava pojazdná po koľaji

Načítavanie...

Číslo patentu: 277891

Dátum: 07.06.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 29/06, E01B 29/10

Značky: strojová, koľaji, pojazdná, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z vyťahovacieho zariadenia (2) a za ním nasledujúceho zaťahovacieho zariadenia, ktoré majú prostredníctvom pohonov (48) výškovo a pozdĺžne pohyblivé klieštiny (47) a sú upevnené na strojovom ráme (11), uloženom prostredníctvom pojazdových ústrojenstiev (12) s jazdným pohonom (9) na koľaji (7). Každý z oboch strojových rámov (11) je spojený s vlastným nákladným vozňom (3) na podvaly (5) a vytvára s ním nezávisle pojazdnú strojovú...

Spôsob jednostupňového odstraňovania rozpúšťadla z roztoku elastomérneho polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 277890

Dátum: 07.06.1995

Autor: Naveau Jean Marie Marcelle Guillaume

MPK: C08F 36/04, C08F 2/04

Značky: odstraňovania, jednostupňového, rozpúšťadla, roztoku, elastomérneho, polymerů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňové odstraňovanie rozpúšťadla z roztoku elastomérneho polyméru, ktorý je vybraný z homopolymérov butadiénu a izoprénu a kopolymérov vinylaromátov a konjugovaných diénov, v ktorých je frakcia konjugovaného diénu hydrogenovaná, obzvlášť blokových kopolymérov styrén-butadién a styrén-izoprén, s obsahom aspoň 20 % tohto elastomérneho polyméru, spočíva v tom, že sa do plniacej násypky nekonečnej závitovky privádza roztok elastomérneho...

Koľajový nákladný vozeň sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277889

Dátum: 07.06.1995

Autori: Theurer Josef, Hansmann Johann

MPK: B61D 7/00

Značky: koľajový, materiálů, nákladný, vozeň, sypkého

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajový nákladný vozeň (1) sypkého materiálu má rám podvozka (3), uložený na koľajových podvozkoch (2), a vozňovú skriňu (4) na ukladanie nasypávaného materiálu, ktorá je upravená na ráme (3) podvozka a ktorá je opatrená dopravníkovým ústrojenstvom (16) na prepravu sypkého materiálu, v ktorom je usporiadaný najmenej jeden dopravný pás (8, 12) a ktorého činná pozdĺžna dopravná dĺžka siaha v podstate po celej dĺžke vozňovej skrine (4). Nákladný...

Fixátor pôvodnej tuhosti návinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277885

Dátum: 07.06.1995

Autor: Sýkora Anton

MPK: B65H 59/06, B65H 59/10

Značky: návinů, pôvodnej, fixátor, tuhostí

Zhrnutie / Anotácia:

Fixátor pôvodnej tuhosti návinu je pomôckou, ktorá je určená na priebežnú a automatickú ochranu rôznych druhov a veľkostí návinov (8), napr. nití, drôtov a vlákien pred znehodnotením v dôsledku uvoľnenia, prekríženia a následného zauzlenia ich závitov. Pozostáva hlavne zo zvierača (1) a aspoň z jedného ramena (3), ktoré môže tvoriť so zvieračom (2) elastický celok, s otvorom (12) a s odľahčovacími otvormi (7). Pri prevádzkovom použití leží...

Samoostriaci sa lemeš pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277880

Dátum: 07.06.1995

Autor: Junek Emil

MPK: A01B 15/04, A01B 15/06

Značky: lemeš, pluhu, samoostriaci

Zhrnutie / Anotácia:

Samoostriaci sa lemeš (1) pluhu je na čelnej strane vybavený vrypmi (3), postupne odklonenými v rozmedzí od 110 stupňov do 170 stupňov vodorovnej osi. Vrypy (3) sú vytvorené do 1/4 až 1/2 celkovej výšky lemeša (1) a majú polkruhový, pravouhlý, kosouhlý alebo oblý tvar.

Vŕtací nástroj na výrobu vývrtov s podrezanou časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 277879

Dátum: 07.06.1995

Autori: Mayer Burkhard, Hoppe Hartmut

MPK: B28D 7/02, B25D 16/00, B28D 1/14...

Značky: vývrtov, nástroj, časťou, vrtací, výrobu, podrezanou

Zhrnutie / Anotácia:

Vŕtací nástroj obsahuje vrták (1) s axiálnym priechodným otvorom (18), ktorého hlava (4) má bočné ostria (5) stranovo presahajúce vŕtací driek (2), a ktorého driek (2) je opatrený v určitej vzdialenosti od vŕtacej hlavy vyklenutím (7) slúžiacim ako výkyvné ložisko a taktiež je v určitej vzdialenosti od vyklenutia (7) opatrený hĺbkovým dorazom vytvoreným ako nákružok (3), na ktorom je otočne uložený odsávací kryt (12), kde hĺbkový doraz je...

Tmel – vstupný nerádioaktívny zosilňovač na zhotovenie stabilnej enantiomerickej formy diagnostika funkcie obličiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 277878

Dátum: 07.06.1995

Autori: Noll Bernhard, Münze Rudolph, Spies Hartmut, Johannsen Bernd

MPK: A61K 33/24, A61K 49/02

Značky: formy, vstupný, enantiomerickej, nerádioaktívny, diagnostika, stabilnej, zhotovenie, obličiek, funkcie, zosilňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Tmel pozostáva z dvoch komponentov. Prvým komponentom je lyofilitická zmes z merkaptoacetyltriglycínu, koligandu stabilizujúceho oxidačný stupeň +5 technécia, redukčného prostriedku a hydroxidu alkalických kovov, prípadne alkalických zemín, s molárnym pomerom merkaptoacetyltriglycínu ku koligandu k redukčnému prostriedku k hydroxidu 1:50 až 150:0,1 až 0,5 k 30 až 80. Druhý komponent obsahuje sterilný fosforečnanový pufor s molárnym pomerom...

Indolové deriváty, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277877

Dátum: 07.06.1995

Autori: Dowle Michael Dennis, Coates Ian Harold

MPK: A61K 31/40, C07D 209/14

Značky: spôsob, indolové, deriváty, prostriedky, obsahom, výroby, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Indolové deriváty s účinkom proti migréne všeobecného vzorca I, v ktorom R1 znamená vodík, alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, R2 znamená vodík, alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, R3 znamená vodík alebo alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, R4 a R5, rovnaké alebo rôzne, znamenajú vodík, alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka a Alk znamená alkylénový reťazec s 2 alebo 3 atómami uhlíka, ako aj soli týchto látok a ich solváty.

Spôsob uzatvárania hadicových alebo vrecových obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277876

Dátum: 07.06.1995

Autori: Flemming Kroman, Madsen Erik

MPK: B65B 7/02, A22C 11/12

Značky: spôsob, obalov, vrecových, uzatvárania, hadicových

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavieranie hadicových alebo vrecových obalov, hlavne obalov potravín, sa robí tak, že sa stlačený úsek obalu zovrie prstencovou nekovovou sponou, ktorá sa pritlačením zúži okolo stlačeného úseku obalu zvieracím tlakom pôsobiacim z protiľahlých strán a fixuje sa v tvare, ktorý dosiahne pri pôsobení konečného uzavieracieho tlaku. Stlačený úsek sa zovrie medzi v podstate hladkými protiľahlými plochami v podstate rovných trámcov (4, 8) spony do...

1-Alkyl-2(2-pyridyl)pyridíniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277873

Dátum: 07.06.1995

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Sirotková Libuše, Mišíková Eva, Novomeský Pavol, Zámocká Jiřina

MPK: C07D 213/22, C07D 401/04, A01N 43/16...

Značky: spôsob, 1-alkyl-2(2-pyridyl)pyridíniumbromidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

1-Alkyl-2-(2-pyridyl)pyridíniumbromidy všeobecného vzorca I, kde R znamená alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 18, sa pripravuje tak, že sa na 2.2',-bipyridyl pôsobí v polárnom prostredí, ktorým je acetón, acetonitril alebo etanol 1-brómalkánmi všeobecného vzorca R-Br, pri teplote 100 až 110°C počas 48 až 72 hodín. Uvedené zlúčeniny vykazujú antimikrobiálne a herbicídne vlastnosti.

Ovíjacia a ohrňovacia časť konfekčného bubna

Načítavanie...

Číslo patentu: 277872

Dátum: 07.06.1995

Autori: Žemla Jozef, Grepiniak Ferdinand, Hajská Eva

MPK: B29D 30/26

Značky: konfekčného, bubna, ohrňovacia, ovíjacia, část

Zhrnutie / Anotácia:

Ovíjacia a ohrňovacia časť konfekčného bubna určeného na výrobu osobných alebo nákladných radiálnych plášťov pozostávajúca z vretena (11) opatreného vodiacou skrutkou (10), spojenou s unášačom (210), pätkovým kotúčom (10) a pneumatickým valcom (520), nad ktorými je umiestnené pákové rameno (50), opatrené minimálne dvoma pružnými sťahovacími krúžkami (502) a ohrňovacími kladkami (501). Pákové rameno (50) je spojené s vretenom (11) cez držiak pák...

Spôsob výroby špeciálnych sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277870

Dátum: 07.06.1995

Autori: Nečesaný František, Kubal Petr

MPK: C09C 1/58

Značky: výroby, sadzí, špeciálnych, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sadze s veľkým špecifickým povrchom, s rozvinutou pórovitou štruktúrou a s vysokou hodnotou medzifázového napätia voči vode alebo vodným roztokom sa vyrobia zo sadzí, ktoré vznikajú ako produkt splyňovania ropných a dechtových surovín parciálnou oxidáciou za prítomnosti kyslíka a vodnej pary. Z plynného produktu oxidácie sa sadze odstraňujú vypieraním vodou, z ktorej sa potom získavajú pomocou koagulačnej kvapaliny tak, že sa k sadzovej vode...

Spôsob demineralizácie a úpravy fyzikálno-chemických vlastností sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277869

Dátum: 07.06.1995

Autori: Nečesaný František, Svoboda Karel, Pošíval Jaromír, Vrzáň Josef, Kubal Petr, Andrus Ludvík

MPK: C09C 1/58, C09C 1/56

Značky: demineralizácie, fyzikálno-chemických, úpravy, spôsob, vlastností, sadzí

Zhrnutie / Anotácia:

Sadze z parciálnej oxidácie ťažkých ropných a dechtových zvyškov, ktoré sa oddeľujú z prúdu generátorového plynu vo forme vodnej suspenzie s následnou peletizáciou pridaním nepolárneho rozpúšťadla a oddelením od vody sa upravujú tak, že ich vodná suspenzia sa uvedie do styku s kyslíkom alebo/a vzduchom, prípadne s plynmi obsahujúcimi kyslík a pri tlaku 0,1 až 4 MPa a teplote 0 až 300 st.C.

Spôsob prenosu dravého roztoča Phytoseiulus persimilis pre biologickú ochranu kultúrnych rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277868

Dátum: 07.06.1995

Autor: Jedličková Jozefína

MPK: A01K 67/00

Značky: rastlín, přenosu, persimilis, kultúrnych, spôsob, biologickú, roztoča, phytoseiulus, ochranu, dravého

Zhrnutie / Anotácia:

Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis používaný na biologickú ochranu pred fytofágnymi roztočcami v poľnohospodárstve sa prenáša na kultúrne rastliny tak, že do chovnej nádoby s Phytoseiulus persimilis sa uloží 1 až 30 krúžkov papiera alebo textilu alebo hubky s priemerom 1 až 10 cm, po 4 až 30 dňoch sa tieto odoberajú a priamo sa aplikujú.

Obťahovaný gombík prišívací

Načítavanie...

Číslo patentu: 277867

Dátum: 07.06.1995

Autor: Pilous Jiří

MPK: A44B 1/12

Značky: obťahovaný, gombík, prišívací

Zhrnutie / Anotácia:

Miska (1) má pružný ozubený okraj (5). Poťahová textília (4) je obtiahnutá okolo vonkajšieho tvaru misky (1) s pružným ozubeným okrajom (5) a textíliu proti vykĺznutiu zachytáva prišívacie očko (2) a zatvárací krúžok (3).

Spôsob výroby prvkov z minerálneho vlákna a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281388

Dátum: 07.06.1995

Autori: Garn Claus Bugge, Gundberg Martin Vendelbo

MPK: B32B 5/26, B32B 19/06, B32B 31/30...

Značky: spôsobu, zariadenie, minerálneho, tohto, vlákna, vykonávanie, spôsob, prvkov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchové nanesenie je vytvorené priamo na povrchu základnej vrstvy minerálneho vlákna zahrievaním termoplastického materiálu, ktorý sa topí a distribuuje sa táto polymérová tavenina, získaná vo forme vlákien a/alebo filamentov, po povrchu základnej vrstvy a po jej ochladení sa vytvorí tuhá vrstva. Zariadenie obsahuje najmenej jednu jednotku, pričom každá jednotka obsahuje prostriedky na tavenie termoplastického polymérového materiálu, ako je...

Spôsob prípravy kapsúl s aromatickým olejom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281384

Dátum: 07.06.1995

Autori: Pearl Theodore, Wampler Daniel, Soper Jon

MPK: B01J 13/08, A23L 1/22

Značky: aromatickým, spôsob, přípravy, olejom, kapsúl

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy kapsúl s aromatickým olejom, rozdrviteľných až pri pôsobení strižných síl, napríklad zubov v ústach spotrebiteľa, zahrnujúci vytvorenie emulzie z kvapiek aromatického oleja vo vode, vytvorenie polymérneho povlaku koacerváciou okolo kvapiek oleja v emulzii a následné spevnenie, ktorý spočíva v tom, že po polymérnom spevnení sa do vodnej zmesi pridá sušiace činidlo, následne sa uskutoční odparenie vody a kapsuly sa...

Pesticídny prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281372

Dátum: 07.06.1995

Autori: Highwood David Peter, Knight Robert John

MPK: A01N 47/38, A01N 53/00

Značky: prostriedok, použitie, pesticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný pesticídny prostriedok, ktorý obsahuje substituovanú 1,2,4-triazolovú zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a pyretroidný insekticíd všeobecného vzorca (II) s významom substituentov uvedených v nároku 1. Pyretroidným insekticídom môže byť alfa-cypermetrín. Tento prostriedok tiež obsahuje nosič, ktorý môže byť kvapalný alebo pevný. Prostriedok je možné použiť na ničenie škodlivého hmyzu, najmä vošiek, na danom mieste.

Odlievací valec zariadenia na plynulé odlievanie na jeden alebo medzi dva valce

Načítavanie...

Číslo patentu: 281342

Dátum: 07.06.1995

Autori: Mazodier Francois, Delassus Pierre, Di Fant Marc, Raisson Gerard, Legrand Hugues, Barbé Jacques

MPK: B22D 11/06

Značky: plynule, medzi, válec, zariadenia, válce, odlievanie, odlievací

Zhrnutie / Anotácia:

Odlievací valec zariadenia na plynulé odlievanie kovov na jeden taký valec alebo medzi dva valce, ktorý obsahuje jadro (2) a objímku (3), ktoré sú umiestnené vzájomne súosovo, spojovacie prostriedky na spojenie objímky (3) a jadra (2), zahŕňajúce osové spojovacie prostriedky a rotačné spojovacie prostriedky, a prostriedky na opieranie a stredenie objímky (3) na jadre (2), pričom osové spojovacie prostriedky obsahujú osové oporné prostriedky (4)...

Benzofuran-2-óny, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako stabilizátorov organických látok proti degradácii indukovanej oxidáciou, teplom alebo svetlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281314

Dátum: 07.06.1995

Autori: Kröhnke Christoph, Zingg Jürg, Nesvadba Peter, Evans Samuel

MPK: C07D 405/04, C07D 407/04, C07D 307/83...

Značky: degradácii, použitie, oxidáciou, stabilizátorov, obsahom, kompozície, svetlom, indukovanej, proti, látok, teplom, organických, benzofurán-2-óny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzofuran-2-óny všeobecného vzorca (I), pričom významy substituentov sú uvedené v patentových nárokoch. Tieto zlúčeniny sú použiteľné ako stabilizátory organických látok, predovšetkým polymérov a mazív, proti degradácii indukovanej oxidáciou, teplom alebo svetlom.

7-(2-Aminoetyl)benzotiazolóny, spôsob ich výroby, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a medziprodukt spôsobu výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281282

Dátum: 07.06.1995

Autori: Brown Roger Charles, Bonnert Roger Victor, Ince Francis, Cheshire David Ranulf

MPK: C07D 277/68, A61K 31/426

Značky: spôsob, farmaceutická, spôsobu, 7-(2-aminoetyl)benzotiazolóny, kompozícia, medziprodukt, obsahom, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 7-(2-aminoetyl)benzotiazolóny všeobecného vzorca (I), v ktorom X a Y nezávisle od seba predstavujú skupinu -S(O)n- alebo -O-, n má hodnotu 0, 1 alebo 2, p, q a r nezávisle od seba majú hodnotu 2 alebo 3 a Z znamená fenylovú skupinu prípadne substituovanú halogénom, hydroxylovou skupinou, metoxyskupinou, nitroskupinou alebo aminoskupinou, alebo znamená pyridyl alebo tienyl alebo ich farmaceuticky prijateľné soli. Ďalej sa opisuje...

Spôsob ochrany kultúrnych rastlín pred škodlivým hmyzom pomocou usmrcovania vajíčok tohto hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281126

Dátum: 07.06.1995

Autor: Hafez Ayad

MPK: A01N 47/40, A01N 51/00, A01N 43/40...

Značky: rastlín, hmyzu, ochrany, hmyzom, vajíčok, pomocou, kultúrnych, spôsob, usmrcovania, tohto, škodlivým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ochrany kultúrnej rastliny pomocou usmrcovania vajíčok hmyzu škodiaceho kultúrnej rastline alebo takého hmyzu v štádiu vajíčka, pri ktorom sa na miesto, kde sa vyskytujú vajíčka hmyzu, alebo sa predpokladá že sa vyskytujú, alebo sa budú vyskytovať, aplikuje účinné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je prípadne substituovaný päťčlenný až šesťčlenný aromatický heterocyklus obsahujúci atóm dusíka s výnimkou...

Zariadenie na uvoľnenie kostrového svalstva, najmä krčného a lumbálneho stavca

Načítavanie...

Číslo patentu: 281030

Dátum: 07.06.1995

Autor: Poths Horst

MPK: A47C 27/14, A47C 9/00

Značky: zariadenie, najmä, lumbálneho, uvolnenie, kostrového, krčného, svalstva, stavca

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje matrac z penového materiálu (15) s priečnymi rebrami (16), ktoré vyčnievajú z hornej strany šikmo postavenej smerom ku koncu, kde sú nohy, a tvarovú podušku z penového materiálu (10) s priečnymi, šikmo postavenými rebrami, vyčnievajúcimi z hornej strany smerom od hlavy, pričom sa tieto rebrá rozprestierajú cez chrbticu v dvoch opačných smeroch a zväčšujú medzipriestory medzi stavcami s cieľom uvoľniť zovreté nervové...

Cievka na kordovité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 280992

Dátum: 07.06.1995

Autor: Stocchi Vasco

MPK: F16B 2/24, B65H 75/28

Značky: materiály, cievka, kordovité

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná cievka na kordy a podobné materiály obsahuje v podstate valcovité jadro (3) a dvojicu kotúčovitých prírub (4) na vymedzovanie návinu na jadre. Jedna z nich je vybavená vybraním (6), ležiacim v blízkosti jej obvodového okraja (4a) na vsunutie konca kordového materiálu a príchytkou (8) na pridržiavanie konca kordového materiálu v návine na cievke k vonkajšiemu povrchu (4b) príruby (4). Z vonkajšieho povrchu (4b) príruby (4) vybieha v...

Skládkové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280977

Dátum: 07.06.1995

Autor: Hübl Friedrich

MPK: B09B 1/00, B65F 1/14

Značky: zariadenie, skládkové

Zhrnutie / Anotácia:

Skládkové zariadenie (1) na ukladanie odpadov vykazuje veľký počet pri sebe usporiadaných nádrží (2). Nádrže (2) skládkového zariadenia (1) sú dopravné nádrže a v každej z týchto nádrží (2) je usporiadané kontrolné zariadenie zachycujúce prítomnosť voľnej kvapaliny, prípadne vlhkosti v nádrži (2), ktoré je spojené s indikačným zariadením usporiadaným zvonku. Nádrže (2) sú vybavené vyložením z materiálu odolného voči korózii, ktoré je vytvorené...

Spôsob výroby nápojov, najmä na domácu výrobu, a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280932

Dátum: 07.06.1995

Autor: Pirone Bruno

MPK: C02F 1/04

Značky: spôsob, vykonávanie, výroby, výrobu, domácu, nápojov, najmä, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe nápojov (2) z dodávanej vodnej látky (3) ľubovoľného zloženia sa najprv dodávaná vodná látka (3) demineralizuje destiláciou a destilát (23) produkovaný v demineralizačnej fáze sa sterilizuje a opäť sa obohacuje minerálnymi látkami na vytvorenie roztoku destilátu (23) a minerálnych prísad (35) vopred určeného zloženia. Zariadenie pozostáva z nádrže (4), ohrievača (8), chladiča (15), zbernej nádrže (28), miešača (26) a ďalších...