Archív za 1995 rok

Strana 15

Obaľovaný impregnovaný katalyzátor na použitie pri príprave vinylacetátu a spôsob prípravy vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279574

Dátum: 11.07.1995

Autori: Kitson Melanie, Jobson Simon, Harkreader Gordon Gene, Lemanski Michael Francis, Bartley William

MPK: B01J 23/52, B01J 23/38, B01J 23/44...

Značky: obalovaný, vinylacetátu, katalyzátor, použitie, přípravě, přípravy, impregnovaný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Obaľovaný impregnovaný katalyzátor na použitie pri príprave vinylacetátu z etylénu, kyseliny octovej a plynu, ktorý obsahuje kyslík, obsahujúci: a) katalyzátorový nosič, ktorý má priemer častíc od 3 do 7 mm a objem pórov 0,2 až 1,5 ml na gram, b) paládium a zlato distribuované vo vonkajšej 1,0 mm silnej vrstve častíc katalyzátorového nosiča a c) od 3,5 do 9,5 % hmotn. octanu draselného, pričom hmotnostný pomer zlata k paládiu v uvedenom...

Injekcia a injekčná súprava obsahujúca omeprazol a jeho analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279554

Dátum: 11.07.1995

Autori: Shibata Toshiyuki, Yamanata Iwao, Higo Takashi, Nakanishi Shigeo, Tominaga Tetsuo

MPK: A61K 31/44, A61K 9/08

Značky: omeprazol, injekcia, obsahujúca, injekčná, súprava, analogy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná injekcia, ktorá obsahuje 2-/(2-pyridyl)metylsulfinyl/benzimidazolovú zlúčeninu alebo jej soľ, prejavujúca protivredový účinok a vodné rozpúšťadlo pridané bez nevodného rozpúšťadla, kde hodnota pH injekcie nie je nižšia ako 9,5 a nie je vyššia ako 11,5 a tiež injekčná súprava, ktorá obsahuje ďalej uvedené zložky a) a b), kde zložky a) a b) sú upravené tak, že hodnota pH po rozpustení zložky a) v zložke b) nie je nižšia ako 9,5 a nie...

Vykurovanie cvičného cieľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 279549

Dátum: 11.07.1995

Autori: Hartmann Eberhard, Bellon Wolfgang

MPK: F41J 2/02

Značky: cieľa, vykurovanie, cvičného

Zhrnutie / Anotácia:

Cvičný cieľ sa na vytvorenie tepelného obrazu ohrieva pomocou zdroja tepla, pričom činnosť zdroja tepla je možné pomocou riadiaceho zariadenia (3) iniciovať a/alebo prerušiť. Ako zdroj tepla sa použije aspoň jedna pyrotechnická nálož (2), vytvárajúca horúci plyn a táto pyrotechnická nálož (2) je ovplyvniteľná z hľadiska tepelnej kapacity a/alebo času horenia pomocou svojej veľkosti a/alebo formy.

Spôsob čistenia dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279543

Dátum: 11.07.1995

Autori: Okino Susumu, Ukawa Naohiko, Takashina Toru, Iwashita Koichiro, Oshima Michio

MPK: B01D 53/40, B01D 53/68

Značky: dymových, čistenia, spôsob, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení dymových plynov obsahujúcich súčasne oxid siričitý a fluorovodík mokrým spôsobom s konverziou vápno-sadra, pri použití suspenzie uhličitanu vápenatého ako absorbentu, sa k suspenzii absorbentu alebo absorpčnej kvapaline pridáva roztok obsahujúci hliník tak, aby molárny pomer koncentrácie rozpusteného hliníka ku koncentrácii rozpusteného fluóru v absorpčnej kvapaline mal hodnotu jeden alebo väčšiu. Roztok obsahujúci hliník sa...

Spôsob prípravy funkcionalizovaných poly(met)akrylátov aniónovou polymerizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279376

Dátum: 07.06.1995

Autori: Masař Bohumil, Vlček Petr, Lochmann Lubomír, Otoupalová Jaroslava, Adamec Štěpán

MPK: C08F 8/12, C08F 120/18

Značky: spôsob, poly(met)akrylátov, polymerizáciou, funkcionalizovaných, aniónovou, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy spočíva v tom, že polymerizácia akrylátových či metakrylátových monomérov sa uskutočňuje v prítomnosti iniciátorov vybratých zo skupiny pozostávajúcej z terc.alkylestetorov nasýtených karboxykyselín, metalovaných v alfa-polohe alkalickým kovom, terc.alkoxidov alkalického kovu, prípadne v zmesi s terc.alkoholom a prípadne v prítomnosti terc.alkoxidu alkalického kovu ako stabilizátora aktívnych centier polymerizácie, v prostredí...

Nosná konštrukcia so vzdušnicou na uloženie výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279375

Dátum: 07.06.1995

Autori: Dickie Robert, Clee Michael

MPK: B65D 81/00

Značky: uloženie, výrobků, konštrukcia, nosná, vzdušnicou

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná konštrukcia (100) so vzdušnicou (11, 51, 53, 110) na uloženie výrobku (55, 102), umiestneného vnútri vonkajšieho prepravného kontajnera (57, 104), kde nesený výrobok (55, 102) má vopred určenú konfiguráciu aspoň vo svojej vopred určenej časti a kde vonkajší prepravný kontajner (57, 104) má vopred určenú konfiguráciu aspoň na svojej vopred určenej časti na umiestnenie nosnej konštrukcie (100). Nosná konštrukcia (100) zahrnuje vytvarovanú,...

Výstražný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 279164

Dátum: 07.06.1995

Autor: Kohlstadt Markus

MPK: H02G 9/02, F16L 57/00

Značky: výstražný

Zhrnutie / Anotácia:

Výstražný pás na uloženie v zemine nad podzemným vedením elektrického prúdu, plynu, vody a podobne, ktorý hlavne pri strojných zemných prácach označuje pod ním ležiace vedenie, pozostáva z fólie z plastu s výstražnou farbou a s vysokou pevnosťou v ťahu. Tento pás (10) je opatrený perforovanými líniami (11) pretrhnutia, pričom každá línia (11) pretrhnutia je vytvorená šikmo k pozdĺžnemu smeru pásu.

Kompozitný materiál, spôsob jeho výroby a kompozícia na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279154

Dátum: 07.06.1995

Autor: Yang Yeong-show

MPK: C08L 75/06, C08G 18/67, C08G 18/46...

Značky: výrobu, spôsob, materiál, kompozitný, výroby, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitný materiál je získaný zo zmesi A na báze polyizokyanátu a zo zmesi B obsahujúcej aspoň jeden etylenicky nenasýtený monomér, aspoň jeden polyoxyalkylénpolyamín, etylenicky nenasýtený polymér a katalyzátor sieťovania, pričom zmes A obsahuje aspoň jeden polyizokyanát a aspoň jeden katalyzátor reakcie izokyanátových skupín s etylenicky nenasýteným polymérom zmesi B a zmes B obsahuje na 100 hmotnostných dielov: 25 až 50 hmotnostných dielov...

Zlaté a strieborné šperky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278970

Dátum: 07.06.1995

Autor: Jambor Eugen

MPK: A44C 27/00, A44C 13/00, A44C 15/00...

Značky: zlaté, spôsob, strieborné, šperky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Šperky vyrobené zo zlata alebo striebra majúce na viditeľných, najmä zaoblených plochách guľôčky zo zlata alebo striebra veľkosti 0,1 až 3 mm. Tieto šperky je možné vyrábať dvomi spôsobmi, a to modifikovanou metódou strateného vosku, zahŕňajúcou výrobu voskového modelu, jeho zaformovanie, sušenie a vypaľovanie, pričom pred pripojením voskového modelu na liací stromček a jeho zaformovaním sa na príslušné miesta vytvoreného modelu šperku z vosku...

Farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278944

Dátum: 07.06.1995

Autor: Béres József

MPK: A61K 31/045, A61K 31/375, A61K 31/19...

Značky: farmaceutický, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok, vhodný na ovplyvňovanie retikuloendotelového systému a na liečbu mukoviscidózy a syndrómov chronickej bolesti pochádzajúcich z degeneratívnych lokomotorických chorôb alebo sprevádzajúcich choroby nádorového pôvodu obsahuje i) aspoň jednu farmaceuticky vhodnú vodorozpustnú zlúčeninu bóru, fluóru, horčíka, vanádu, mangánu, železa, kobaltu, niklu, medi, zinku a molybdénu, tieto zlúčeniny sa vo vzájomnom styku a v styku s...

Zariadenie na spracovanie heterogénneho odpadového materiálu, najmä plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278781

Dátum: 07.06.1995

Autor: Fornasero Renato

MPK: B09B 3/00, B29B 17/00, B29B 7/42...

Značky: najmä, heterogénneho, odpadového, spracovanie, materiálů, plastického, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prvá časť zariadenia obsahuje skriňu (102) tvoriacu všeobecne rúrkovitú zmiešavaciu komoru, ktorá má vstupný koniec (111) na heterogénnu hmotu, výstupný koniec (122) na premiešanú hmotu a skrutkový dopravník, ktorý je umiestnený vnútri skrine (102) medzi vstupným koncom (111) a výstupným koncom (122) a ktorý obsahuje aspoň jeden úsek (112), v ktorom je jadro (104) skrutkového dopravníka združené so skrutkovitými závitovými úsekmi (114) s...

Nemrznúca zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 278773

Dátum: 07.06.1995

Autor: Fančovič Karol

MPK: C09K 5/00

Značky: nemrznúca

Zhrnutie / Anotácia:

Nemrznúca zmes obsahuje 94 až 99 % hmotn. monoetylénglykolu 0,0001 až 0,01 % hmotn. silikónového oleja, 01 až 3 % hmotn. trietanolamínu, 0,1 až 2 % hmotn. kyseliny fosforečnej, 0,05 až 0,8 % hmotn. 2-merkaptobenztiazolu sodného, 0,05 až 0,5 % hmotn. 1,2,3-benztriazolu, 0,1 až 2 % hmotn. benzoanu sodného, 0,0001 až 0,1 % hmotn. N,N'-disalicylidén-1,2-diaminopropánu, 0,1 až 1 % hmotn. hydroxidu sodného alebo draselného, pričom zvyšok do 100 %...

Centrifúga na výskum a sledovanie biologického materiálu v špecifických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 278667

Dátum: 07.06.1995

Autori: Haasová Margita, Zongor Jozef, Boďa Koloman, Sabo Vladimír, Matula Eduard, Potocký Ján

MPK: B04B 5/00

Značky: centrifúga, podmienkach, specifických, výskum, biologického, sledovanie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Centrifúga na výskum a sledovanie biologického materiálu v špecifických podmienkach pozostáva z ložiskového telesa (3), pevne umiestneného na aspoň troch podperných ramenách (4), v ktorom je otočne uložený hriadeľ (5). Hriadeľ (5) je v spodnej časti opatrený elektrickou zbernicou (6) so snímačom otáčok, brzdovým systémom (7) a hnacou remenicou (8) a na jeho hornej časti je uložená točnica (1) so 6 až 16 ramenami (2) centrifúgy tvaru rúrky,...

Krištálové bezolovnaté sklo s indexom lomu vyšším ako 1,52

Načítavanie...

Číslo patentu: 278662

Dátum: 07.06.1995

Autori: Šašek Ladislav, Rada Miroslav

MPK: C03C 3/076

Značky: indexom, vyšším, bezolovnaté, krištáľové

Zhrnutie / Anotácia:

Krištáľové bezolovnaté sklo s indexom lomu vyšším ako 1,52 obsahuje v % hmotn. 50 až 75 oxidu kremičitého, 0,05 až 10 oxidu hlinitého, 0,05 až 15 oxidu zirkoničitého, 0,001 až 2,5 oxidu hafničitého, 0,001 až 5 oxidu titaničitého, 2 až 9 oxidu vápenatého, 0,001 až 6 oxidu horečnatého, 0,05 až 10 oxidu zinočnatého, 0,1 až 10 oxidu draselného, 5 až 16 oxidu sodného, 0,05 až 2,5 oxidu antimonitého a celkový obsah železa, vyjadrený ako oxid...

Podvalová kotva delená

Načítavanie...

Číslo patentu: 278416

Dátum: 07.06.1995

Autori: Hřebíček Zdeněk, Stavinoha Vojtěch

MPK: E01B 1/00

Značky: delená, kotva, podvalová

Zhrnutie / Anotácia:

Podvalová kotva delená na nasadenie na podvaly (1) koľajových dráh, slúžiaca na zvýšenie ich odporu proti priečnemu posuvu v koľajovom lôžku, je tvorená strmeňom (2) prispôsobeným tvaru priečneho prierezu podvalu (1) a dvoma plochými, v zvislej rovine smerom na podval (1) jednostranne skosenými lopatkami (11). Po ustanovení lopatiek (11) k podvalu (1) do polohy vymedzenej zarážkami (13) a ich spojení skrutkami (6) so strmeňom (2), obopínajúcim...

Zariadenie na drvenie, rozrušenie a rozhnetanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278392

Dátum: 07.06.1995

Autori: Škuta Gabriel, Kundrák Karol, Kundrák Ladislav, Kučera Juraj

MPK: B01F 7/08, B01F 15/06, B01F 7/12...

Značky: zariadenie, materiálů, rozrušenie, rozhnetanie, drvenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z vane (3) hnetača s dvojitým zaoblením dna, na vnútornej strane vybavené drviacimi elementmi (7) a na vonkajšej strane systémom výstuh z dutých profilov (6). Vo vnútri vane sa nachádzajú dva rotory (1, 2) s obojstranným nezávislým pohonom s možnosťou reverzácie zmyslu otáčok a zmeny počtu otáčok, vybavené dvojitými závitnicovými lopatkami (1a, 2a) s opačne vinutým stúpaním.

Bezlepkový pudingový prášok kakaový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 859

Dátum: 07.06.1995

Autor: Závodská Daniela

MPK: A23L 1/187, A23L 1/0522, A23L 1/234...

Značky: kakaový, pudingový, prášok, bezlepkový

Text:

...je podrobne zdôvodnené vo Výživa a zdravie,9,/39/,l 994,MICHALÍK,I.Charakteristika cereálnych bielkovín,ich výživná kvalita a vplyv na zdravotný stav,str.l 85-l 86.Najnovší spôsob prípravy bezlepkových múk vo svete je snaha vyšľachtiť genetickou cestou odrodu bezlepkového obilia,čo je spomenuté v Guidelines for development of grain growing,Conference Proceedings,CE.S.0.É.T.,1993,pp.5 - 231.Podstatou tohoto technického riešenia je bezlepkový...

Bezlepkové zemiakové lokše v prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 858

Dátum: 07.06.1995

Autor: Závodská Daniela

MPK: A23L 1/0522, A23L 1/29

Značky: lokše, prášků, bezlepkové, zemiakové

Text:

...vo Výživa a zdravie,9,/39/,l 994,MICHALÍK,I.Charakteristika cereálnych bielkovín,ich výživné kvalita a vplyv na zdravotný stav,str.l 85-l 86.Najnovší spôsob prípravy bezlepkových múk vo svete je snaha vyšľachtiť genetickou cestou odrodu bezlepkového obilia,čo je spomenuté v Guidelines for development of grain growing,Conference Procee dingShCEnSnOoEcTc Podstata technického riešeniaPodstatou tohoto technického riešenia sú bezlepkové...

Bezlepkové zemiakové cesto v prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 857

Dátum: 07.06.1995

Autor: Závodská Daniela

MPK: A21D 2/36, A21D 10/00, A23L 1/0522...

Značky: cesto, prášků, zemiakové, bezlepkové

Text:

...85-186.Najnovší spôsob prípravy bezlepkových múk vo svete je snaha vyšľachtiť genetickou cestou odrodu bezlepkového obilia,čo je spomenuté v Guidelines for development of grain growing,Conference Proceedings,CE.S.O.L.T.,l 993,PD-5 - 231.Podstatou tohoto technického riešenia je bezlepkové zemiakové cesto v prášku,ktoré obsahuje 75,0 až 28,0 hmotn.sušenej zemiakovej kaŠe,s výhodou 49,28 hmotn.,l 5,0 až 40,0 hmotn. zemiakového škrobu,s...

Poistný prvok s eliminátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 856

Dátum: 07.06.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: F16K 7/17, F16K 47/14

Značky: poistný, eliminátorom, prvok

Text:

...poistného prvku silou pod statne nižšou ako je kriticka však dôjde k únave materialupoistného prvku a k jeho porušeniu pri výrazne nižšej zaťa žovacej sile. Zároveň podstatne klesá životnost poistnéhoprvku, vystaveného priamemu cyklickému namáhaniu.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje predloženéje tvorené poistným prvkom, upevneným v eliminátore a vybavenýmtechnické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, žepodstatne nižšie ako kritická...

Prídavný systém odvodu energie a parovzdušnej zmesi z hermetickej zóny jadrovej elektrárne VVER 440/230 pri úniku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 855

Dátum: 07.06.1995

Autor: Tkáč Andrej

MPK: G21D 1/02

Značky: systém, jadrovej, zmesí, parovzdušnej, hermetickej, energie, úniku, zóny, elektrárne, chladiva, odvodu, přídavný

Text:

...do atmosféry. Výhodou navrhovaneho technickeho riešenia je,že zabezpečí nereeiahnutie maximalneho projektového tlaku v hermetických prieetormch a v nádrži havarijnej zásoby chladiva pre všetky havárie s únikom chladiva až do roztrhnutia potrubia maximalneho priemeru.Ďalšie výhody spočívajú v menšom úniku primarneho chladiva do oko 1 iapretoäe časť chladiva zostane zachytenà V nedržihavarijna zásoby ch 1 adiva.V neskoršej fáze havárie je...

Polovodičové rozbehové relé

Načítavanie...

Číslo patentu: U 854

Dátum: 07.06.1995

Autori: Rais Jan, Hladík Pavel, Svoboda Vítězslav

MPK: H01H 71/02, H02H 5/04

Značky: polovodičové, rozběhové, relé

Text:

...pracovnoucharakteristikou A závislosťou odporu na teplote, nahradífunkciu cievkového prúdového relé a jeho výhodou je, že pri fázy nedochádza k k mechanickému namáhaniu a tým k opotrebovávaniu súčiastok.relé podľa technického ažFunkcia polovodičového rozbehového riešenia je 37následná poöiatoöný odpor pozistora je 20vplyvom pretekajúceho prúdu k zahrievaniu pozistora a pri dosiahnutí pracovnej teploty k strmému nárastu vnútorného odporu...

Opierka mikrotelefónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 853

Dátum: 07.06.1995

Autor: Miko Rastislav

MPK: H04M 1/11, H04M 1/04

Značky: mikrotelefónu, opierka

Text:

...v priečnom smere obojstranne skosená tak, že uhol a. ktorý zvierajú tietoOpierka podľa predloženého technického riešenia je konštrukčne veľmi jednoduchá a jej upevnenie na mikrotelefón - napr. pomocou adhéznej vrstvy nanesenej na spodnej ploche opierky - je záležitosťou krátkeho času. Veľmi jednoduché a úplne zrejmé je aj použitie opierky, ktoré spočíva v tom, že telefonujúca osoba si vrchnú plochu opierky položí na plece a miernym...

Stabilizačný systém na tepelnú stabilizáciu chlór obsahujúcich polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 852

Dátum: 07.06.1995

Autori: Krejčí Bohumil, Ferjanc Ján

MPK: C08K 5/56, C08K 5/59

Značky: stabilizačný, obsahujúcich, polymérov, chlor, tepelnú, systém, stabilizáciu

Text:

...z lü hmotnostných dielov oxidu železiteho a 5 hmotnostných dielov oxidu horečnatého.Pri tepelnom namahaní plaetieolu z mikroeuspenzneho Polyvinylchloridu pri 185 stupňov C a dávke stabilizačneho systemu podľa príkladu 1 v množstve 1 hmotnoetneho percentana polyvinylchlorid je indukčna perióda do prvej farebnej3 To zodpovedá dávke 0,75 hmotnostného percenta na polyvinýl chlorid čistého dioktylcin-bis-izooktyl merkaptoacetátu, 2....

Reaktívny transparentný lak na gumu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 851

Dátum: 07.06.1995

Autori: Zemba Josef, Krejčí Bohumil

MPK: C09D 175/04

Značky: transparentný, reaktívny

Text:

...prepolymeru s molekulovou hmotnosťou 9 500, obsahujúceho 2 hmotnostne percenta ~NCO skupin,vyrobeného z izoforondiizokyanatu a polyesterdiolu, ďalej 10 dielov polyakrylatu s koncovými -UH skupinami a s molekum lovou hmotnosťou 1 000, ďalej 0,05 dielu pentaerytrityl- tetrakis~ 3(3,5 ~diterc.butyl~ 4- hydrozyfenyl) ~propionatu,0,05 dielu dilauryltiodipropionatu, 0,05 dielu 2 ~(2-hydroh zy~ 5-metylfenyl)~benzotriazo 1 u, pričom všetky...

Zariadenie na rozptyl priameho svetla v svetelnom boxe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 850

Dátum: 07.06.1995

Autori: Černák Miroslav, Kováčik Ľudovít

MPK: F21V 1/14

Značky: světla, svetelnom, zariadenie, rozptyl, priameho

Text:

...priameho svetla zo zdroja v smere kolmom na matnicu odtieni a rozptýli do iných smerov.Výhodou tohoto zariadenia je to, že umožňuje- rovnomerný rozptyl svetla v svetelnom boxe,- použitie menšieho počtu svetelných zdrojov a ich rozmiestnenie vo väčších vzájomných vzdialenostiach,- zníženie vstupných a prevádzkových nákladov.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr.1 je znázornený rozptylový kryt v jednostrannom...

Motorová kolobežka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 849

Dátum: 07.06.1995

Autor: Mušálek Oto

MPK: B62K 11/00

Značky: koloběžka, motorová

Text:

...jeuložená dvojica koliee. 2 ktorých najmenej Jedno koleeo je.ktromotora Je pripojená remenioa, v orážke ktorej je uložený nekonečnýene obvooovú dražku oruľ remenioe.ozubeni je ulořewá nekonečná hnacia reťaz. zaoedo ozubenia paetorka hnacieho koleea. K uvedenému účelu eapoužit iba hnaoie remene. iba hnaoie rc.aze a/aleboineho. daný účel plniaceho znameho riešenia. Druhe koleeomotorovej kolobežky podľa te hniokeho rťnia može byt tiežprvého...

Umývací box, najmä pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 848

Dátum: 07.06.1995

Autor: Šebesta Luděk

MPK: B08B 13/00, B60S 3/00

Značky: automobily, umývací, najmä

Text:

...zbernej nádrži sa nachádza nasávacia časť čerpadla, ktoré je súcastou Čistiarne odpadových vôd, na výstupe ktorej sa nachádza nádrž vyćistenej vody, v ktorej je umiestnená nasávacia časť čerpadla tlakového umývacieho zariadenia, na výstupe ktorého je umývacia hubica, pričom ćistiareň, nádrž a umývacie zariadenie sa nachádzajú v mobilnej bunke a pod podlahou mobilnej bunky je umiestnená pomocná odkaľovacia zberná nádrž, prepojená s...

Odpadkový kôš na separovaný odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 847

Dátum: 07.06.1995

Autor: Michl Vladimír

MPK: B65F 1/14

Značky: odpad, kôš, odpadkový, separovaný

Text:

...varení.Prehľad obrázkov na výkreseKonkrétny príklad uskutočnenia technického riešenia je schématícky znázornený na pripojenom výkrese zobrazujúcomvertikálny osový rez odpadkovým košom.Odpadkový kôš na Separovaný odpad je vytvorený vertikálnymstojanom l, na ktorom je upevnených päť samostatne vyberateľných nádob g, usporiadaných súmerne okolo zvislej osi stojana L a vybavených spoločným vekom Q. Stojan l je vytvorený vonkajšourúrkou lg a...

Kartónový obal fúrika

Načítavanie...

Číslo patentu: U 846

Dátum: 07.06.1995

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 5/04

Značky: fúrika, kartónový

Text:

...s poklopom dokonale kopíruje vonkajší tvar korby fúrika určenej k zabaleniu, čo súčasne umožňuje dokonalé využitie ložnes plochy pri prevoze zabalených výrobkov,pripadne pri uskladňovaní vyrobených a zabalených výrobkov využitím príslušných styčných plôch. zabalený tvar fúrika umožňuje jednoduchšiu manipuláciu pri prevoze i prenose jednct 1 i~- vých výrobkov opretim šikmej plochy o telo prenášajúceho a uchopemím za obidva boky.. Prehľad...

Tkanina na výrobu imitácií gobelínov a perzských kobercov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 845

Dátum: 07.06.1995

Autor: Chladný Anton

MPK: D03D 25/00

Značky: imitácií, výrobu, kobercov, perzských, gobelínov, tkanina

Text:

...útok je minimálne drekrát redší ako osnova. Výrazná rozdielnost hustoty osnovy a útkuuľahčuje finalizáciu štruktúry vyrábanej imitácia, pretože nite út ku slúžia len ako nosná siet osnovy a z imitácie sa ľahšie povyta huàú, ako keby boli rovnako hustá ako osnova.Prehľgg gbrázkoz na yýkresgGbräzokznázorňuje látku podľa technického riešenie v tvare pársu použitého na výrobu imitácie gobelinu s prírodným motívom.Pás látky podľa technického...

Kladivkový šrotovník na drvenie krmiva a podobných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 844

Dátum: 07.06.1995

Autori: Sedlák Michal, Koniarik Jozef, Galajda Imrich, Wolanský Ján

MPK: B02C 13/16

Značky: materiálov, šrotovník, kladívkový, krmiva, drvenie, podobných

Text:

...podľa tohoto technického riešenia, obr. 2 znázorňuje kladivkový šrotovnik V osovom reze a obr. 3 znázorňuje kladivko rotora V nárysnom prevedení podľa tohoto technického rieěenia.Kladivkový šrotovník podľa obr. 1 a 2 pozostáva zo skriňového te 1 esał, ktoré je tvorené dvojicou zrezaných kuželových plôch pevne spojených v mieste rovnakých priemerov, skriňové te 1 esoł obsahuje kuželový drviaci priestor lg, ktorý je vymedzený kužeľovým...

Zariadenie na výrobu štruktúrových plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 843

Dátum: 07.06.1995

Autor: Nemčeková Mária

MPK: B44C 1/28, B44B 3/06

Značky: zariadenie, výrobu, ploch, štruktúrových

Text:

...je skutočnosť, že sa zúžitkuje odpadovýmaterial kožiarskeho, textilného pripadne ineho priemyslu.Na obrazku 1 je znáaornené zariadenie pozostavajúce zpriesvitnej a zrkadliacej dosky, ktoré sú uchytené na jednom stojane.Ecíl lady gkggtgćngn j aZariadenie podľa obrázku 1 je tvorené 2 najmenej jedneho stojana 1, na ktorom sú pomocou držiakov A uchytene zrkadliaca doska 2 a priesvitná pracovná doska 5, pričom priesvitna pracovná doska 5 je...

Pevný mulčovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 842

Dátum: 07.06.1995

Autor: Stránský Ladislav

MPK: C09K 17/02, A01G 9/10, A01G 9/02...

Značky: mulčovací, prvok, pevný

Text:

...kameňa môže mať charakter kamennej drviny e obsahom ilu a zeminy a podľa chemického zloženia je buď kyelý alebo záeaditý podľa peetovateľekých požiadaviek jednotlivých peetovateľekých kultúr. Hmota pre pripravu prvku môže byť ďalej obohatená výživnými alebo/a stimulačnými látkami. Pri výbere je nutné dbať , aby odvalový material neobsahoval ťažké kovy. Výška pevného mulčovacieho prvku je daná požiadavkom, aby e nim bolo možné manipulovať...

Podošva športovej obuvi na chodecké a bežecké disciplíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 841

Dátum: 07.06.1995

Autori: Pavlík Jozef, Kotes Kamil, Benc Jozef, Jakubík Milan

MPK: A43B 13/22, A43B 13/04, A43B 13/18...

Značky: disciplíny, podošva, obuvi, běžecké, športovej, chodecké

Text:

...dve časti t.j. podošva a pätnfk.EccttLl.axrl.olicéLzknxzia-vý.kcese Friklad uskutočnenia podoävy športovej obuvi na bežeckéa chodecke disciplíny je schematicky zobrazený na výkrese, kde obr.1 znázorňuje bočný pohľad vlastnej anatomicky tvaro~ vanej polyuretanovej podošvy 1 so stabilizatorom nohy 2, Na obr. 2gu mový pätník 3 a gumovú podošvu A. je pôdorys našlapovej časti obuvi s protišmykovým dezenom pätníka 5 dosvy Z, E PDNa S 0 stupňov C...

Nízkotlakový a vysokotlakový bezpečnostný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 840

Dátum: 07.06.1995

Autori: Lipták Martin, Gargalovič Ľuboš

MPK: F16K 7/17, F16K 7/16

Značky: nízkotlakový, ventil, vysokotlakový, bezpečnostný

Text:

...nastavovacie skrutky sú súosovo usporiadané. Toto riešenie umožňuje minimalizáciu trecich sil, pretože v ložiskách pôsobia minimálne radiálne sily. Výhodou tohto usporiadania je, že je možné dosiahnuť skutočné hodnoty uzatváracich tlakovs malými odchýlkami od požadovanej nastavenej hodnoty.PrehTad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je znázornené na výkrese na obr. 1, kdeje nizkotlakový a vysokotlakový bezpečnostný ventil vyobrazený v...

Príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 839

Dátum: 07.06.1995

Autor: Mozolák Vladimír

MPK: F16B 13/02

Značky: príchytka

Text:

...strane čapom, pričom medzi çrírubcu a Eapom je na povrchu valccvitého telesa vytvorený závit.Prichytka podľa tohoto technického riešenia je pomôcka veľmi praktická, ktoré vďaka svojej konštrukcii má širokú možnosť využitia ako pevného upevhovacieho prvku, najmä na tenké steny zhotovené z mäkkých, pčrových, prípadne lísovaných materiálov ako sú napr. SOLOLIT, LAMINO, DUPLEX, drevotriesková dosky a pod., kde sa doterajšie druhy prichytiek...

Zariadenie na likvidáciu pňov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 838

Dátum: 07.06.1995

Autor: Zapletal Zdeněk

MPK: B27B 9/00, A01G 23/06

Značky: likvidáciu, pňov, zariadenie

Text:

...Q pomocou priruby 2, privarenej na hriadeľ Q. Po obvode rezacieho kotúča Q je príložkami lg zovretých šesť párov nožov li,łg. Každý pár tvori priamy nôž L a nôž lg vyhnutý od rezacieho kotúča §. Rezací kotúč § je vybavený krytom lg. Jeden koniec hriadeľa Q rezacieho kotúča Q vyčnieva von z rámu L. Na ňom je nasadená remenica lg. Obe remenice Q. 13 sú prepojené klinovými remeňmi AQ. Na zadnom konci rámu A je otočne pripevnená rukoväť LQ,...

Reaktor čistiarne odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 837

Dátum: 07.06.1995

Autor: Šebesta Luděk

MPK: C02F 1/00

Značky: čistiarne, odpadových, reaktor

Text:

...plochy Čistiarne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude dalej objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr 1 predstavuje zvislý rez D-D reaktorom i celou čistiarňou podľa obr.2. obr.2 až 4 sú vodorovné rezy reaktorom a Čístiarňou podľa A-A, B-B a C-C v obr.1, obr.5 je čelný pohľad v smere R na obr.6, obr.6 je pohľad V smere P podľa obr 5 na čistiareň bez horného krytu, a obr.7 je pohľad v sme re Q podľa obr.5 pod bočný kryt...

Hydraulická špirálová koľajová brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 836

Dátum: 07.06.1995

Autori: Chmatil Miroslav, Bortel Miloš, Adamec Miroslav, Gostanian Eduard Aršak

MPK: B61H 11/08

Značky: koľajová, špirálová, hydraulická, brzda

Text:

...a odskúšané od výrobcu, včitane záruky, v dôsledkú čoho je zjednodušená montaž a výrobné skúšky kompletného zariadenia, čo v následnosti vedie ku zníženiu časovej a íinanönej náročnosti výroby finálneho zariadenia . Ďalšia výhoda spočíva v tom, že počas prevádzkovania sa znižuje náročnosť na diagnostikovanie a identifikácia porúch, čo tiež prispieva k zníženiu finančnej náročnosti obsluhy, údržby a servisuTechnicke riešenie konštrukčného...