Archív za 1995 rok

Strana 14

Palivový element jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280672

Dátum: 11.07.1995

Autor: Steinke Alexander

MPK: G21C 3/34, G21C 3/348

Značky: element, reaktora, palivový, jadrového

Zhrnutie / Anotácia:

Palivový element jadrového reaktora má dištančný držiak vo forme mreže s malými výrobnými toleranciami na otvory. Dištančný držiak pozostáva z prvých vnútorných rebier (6) a druhých vnútorných rebier (7). Druhé vnútorné rebro (7) tvorí ohybovú hranu (o), ku ktorej je privarené bočnou hranou (6a) prvé vnútorné rebro (6).

Spôsob prania tkanín s detergentnou zmesou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280625

Dátum: 11.07.1995

Autori: Graham Peter, Araya Abraham, Hight Andrew Timothy, Adams Christopher John

MPK: C11D 3/12, C01B 33/38

Značky: detergentnou, zmesou, spôsob, prania, tkanin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prania tkanín s detergentovou zmesou zahrnujúcou povrchovo aktívny systém, systém detergentovej zložky a voliteľne iné konvenčné komponenty, systém detergentovej zložky zahrnujúci zeolit typu P, ktorý má oxidový vzorec M2/nO.Al2O3.(1,80 - 2,66)SiO2.yH2O, kde y je obsah vody a M je n-mocný katión alkalického kovu, pričom sa perie pri teplote pod 25 °C, počas aspoň časti pracieho cyklu.

Spôsob regenerácie surovín z predtriedených zobraných použitých výrobkov, predovšetkým použitých elektrochemických batérií a akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280608

Dátum: 11.07.1995

Autor: Lindermann Walter

MPK: H01M 10/54, B09B 5/00

Značky: batérií, zobraných, použitých, regenerácie, predovšetkým, akumulátorov, surovin, elektrochemických, spôsob, predtriedených, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie surovín z predtriedených zobraných, upotrebených výrobkov, predovšetkým použitých elektrochemických batérií a akumulátorov, pri ktorom sa výrobok (10) najskôr mechanicky spracuje a rozdelí aspoň na hrubú a jemnú frakciu (15, 16), ktoré sa spracovávajú oddelene jedna od druhej. Regenerované látky sa v mokrom chemickom spracovaní z jemnej frakcie (16) postupne vylúhujú prvým a druhým rozpúšťadlom, a potom sa postupne jednotlivo...

Spôsob výroby častíc s trvalým uvoľňovaním účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280496

Dátum: 11.07.1995

Autori: Challis Deborah, Prater Derek Allan, Malkowska Sandra Therese Antoinette, Leslie Stewart Thomas, Heafield Joanne, Miller Ronald Brown, Knott Trevor John

MPK: A61K 9/16, A61K 31/135, A61K 31/485...

Značky: účinnej, spôsob, zložky, uvoľňovaním, částic, trvalým, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy častíc je založený na mechanickom spracovaní liečiva a hydrofóbneho a/alebo hydrofilného taviteľného nosiča alebo riedidla s teplotou topenia 35 až 150 °C. Rozbíjaním týchto aglomerátov sa získajú častice s regulovaným uvoľňovaním účinnej látky. Mechanické spracovanie je prípadne kontinuálne s možným ďalším prídavkom nízkeho percenta nosiča alebo riedidla.

Samolepiaca náplasť na transdermálnu aplikáciu systémovo pôsobiacich steroidných hormónov a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280493

Dátum: 11.07.1995

Autor: Roreger Michael

MPK: A61K 31/16, A61K 9/70, A61K 31/565...

Značky: steroidných, transdermálnu, náplast, spôsob, aplikáciu, systémovo, hormónov, pôsobiacich, samolepiaca, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Samolepiaca náplasť na transdermálnu aplikáciu systémovo pôsobiacich steroidných hormónov, zložená zo zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku, dexpantenol obsahujúcej adhéznej lepiacej vrstvy obsahujúcej účinnú látku a z ochrannej krycej vrstvy snímateľnej pred aplikáciou na pokožku, v ktorej adhézna lepiaca vrstva obsahujúca ako účinnú látku steroidné hormóny obsahuje adhézne tavné lepidlo s teplotou spracovania 60 °C až 100 °C, ktoré...

Penemové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 280476

Dátum: 11.07.1995

Autori: Cascio Giuseppe, Altamura Maria, Perrotta Enzo, Sbraci Priero, Arcamone Federico Maria, Pestellini Vittorio

MPK: C07D 499/88, A61K 31/43

Značky: přípravky, přípravy, penemové, deriváty, farmaceutické, spôsob, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Penemové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená H, C1-C6 alkyl, C1-C6 alkoxy, C3-C7 cykloalkyl, prípadne chránený C1-C6 hydroxyalkyl, R2 znamená karboxylovú skupinu voľnú alebo esterifikovanú skupinou ľahko aktivovateľnou "in vivo", karboxylátový anión, R3 znamená H, C1-C4 alkyl, prípadne substituovaný, význam ostatných substituentov je uvedený v spise, sa využívajú vo farmaceutickom priemysle na prípravu prípravkov s antibakteriálnym...

Spôsob regulácie tlaku plynu v komore koksárenskej pece a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280444

Dátum: 11.07.1995

Autori: Eisenhut Werner, Giertz Hans-josef, Hammermann Hans Jürgen, Huhn Friedrich

MPK: C10B 27/06

Značky: plynů, vykonávanie, tlaku, spôsob, komoře, regulácie, zariadenie, spôsobu, koksárenskej, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie tlaku plynu v komore koksárenskej pece, pri ktorom sa podľa priebehu tlaku pri vytváraní plynu z uhlia určeného na karbonizáciu ovládajú škrtiace zariadenia vo forme výkyvných miskovitých uzatváracích klapiek, umiestnených v kolenách stúpadiel, sa vykonáva tak, že škrtenie v každej jednotlivej peci sa vykonáva s regulovateľnou výškou hladiny vody v závislosti od skutočných tlakových pomerov v komore koksárenskej pece tak, že...

Spôsob výroby o-aminofenylketónov a spôsob výroby o-aminofenylcyklopropylketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280413

Dátum: 11.07.1995

Autor: Cevasco Albert Anthony

MPK: C07C 225/22, C07C 221/00

Značky: o-aminofenylketónov, výroby, o-aminofenylcyklopropylketónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby o-aminofenylketónov všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje cykloalkylskupinu s 3 až 6 atómami uhlíka alebo halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, pri ktorom sa 1. nitril všeobecného vzorca R-CN, kde R má uvedený význam, nechá reagovať s halogenidom boritým v prítomnosti rozpúšťadla za vzniku 1 : 1 donorového komplexu, 2. tento komplex sa nechá reagovať s anilínom v prítomnosti Lewisovej kyseliny za vzniku reakčnej zmesi,...

Priehľadná vodná kvapalná čistiaca zmes na tvrdý povrch

Načítavanie...

Číslo patentu: 280406

Dátum: 11.07.1995

Autori: Sams Philip John, Sharples Martin, Roscoe David, Instone Terry, Jones David Philip

MPK: C11D 1/83

Značky: povrch, priehľadná, tvrdý, vodná, kvapalná, čistiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná kvapalná čistiaca zmes má pH od 6 do 8 a zahŕňa 2 až 40 % hmotn. povrchovo aktívnej látky, ktorá zahrnuje sulfát primárneho alkoholu (i) a neiónovú povrchovo aktívnu látku (ii), kde najmenej 50 % hmotn. prítomnej povrchovo aktívnej látky je sulfát primárneho alkoholu, ktorý zahrnuje menej ako 1 % dusíkatej povrchovo aktívnej látky, horčík v molárnom pomere najmenej 0,3 mólov Mg na mól sulfátu primárneho alkoholu.

Zariadenie na pridržiavanie zberného obalu a spôsob zberu a balenia vratných obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280331

Dátum: 11.07.1995

Autori: Greiner Christoph, Kern Dietmar, Perner Matthias

MPK: B65D 19/12

Značky: obalů, balenia, zberného, zberu, zariadenie, pridržiavanie, vratných, spôsob, obalov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (10) na pridržiavanie zberného obalu (20) s malou pevnosťou na zber a balenie vratných obalov na filtračný materiál je vybavené pridržiavacím ústrojenstvom (30), spojeným s bočnými dielmi (1, 2, 3 4, 5, 6), na pripevnenie zberného obalu (20) na postavených bočných dieloch (1 až 6) a bočné diely (1, 2, 6 3, 4, 5) sú zoskupené do najmenej dvoch oddelených skupín (A, B) a sú v každej z týchto skupín (A, B) vzájomne kĺbovo spojené,...

Kompozícia obsahujúca soli peptidov s polyestermi s koncovou karboxylovou skupinou a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280320

Dátum: 11.07.1995

Autor: Hutchinson Francis Gowland

MPK: A61K 9/16, A61K 47/48, A61K 9/20...

Značky: peptidov, kompozícia, polyestermi, přípravy, karboxylovou, obsahujúca, spôsob, koncovou, skupinou

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa soli tvorené katiónom, odvodeným od peptidu obsahujúceho aspoň jednu zásaditú skupinu, a aniónom, odvodeným od polyesteru ukončeného karboxylovou skupinou, spôsob prípravy týchto solí a ich použitie na prípravu farmaceutických kompozícií s prolongovaným uvoľňovaním účinnej látky. Uvedené soli majú vlastnosti, ktoré sú využiteľné na formulovanie farmaceutických kompozícií s prolongovaným uvoľňovaním účinnej látky, pričom tieto soli...

Spôsob odstraňovania železa z kyseliny fosforečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280302

Dátum: 11.07.1995

Autori: Kari Esko, Karjalainen Timo

MPK: C01B 25/234

Značky: fosforečnej, kyseliny, železa, spôsob, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob odstraňovania železa z kyseliny fosforečnej, vyrábanej mokrým spôsobom. Ióny Fe3+, prítomné v tejto kyseline fosforečnej, sú redukované na ióny Fe2+. Po tejto redukcii môžu byť ióny Fe2+ z kyseliny fosforečnej odstránené výmenou katiónov.

Monoklonálna protilátka, spôsob prípravy monoklonálnej protilátky, jej použitie a farmaceutická kompozícia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280272

Dátum: 11.07.1995

Autor: Cianfriglia Maurizio

MPK: C12N 5/20, C12P 21/08, A61K 39/395...

Značky: obsahom, spôsob, farmaceutická, monoklonálnej, použitie, přípravy, monoklonálna, protilátka, kompozícia, protilátky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa monoklonálne protilátky, ktoré rozpoznávajú štruktúrne spojitý a extracelulárne umiestený epitop ľudského glykoproteínu P (Pgp), ktorý sa skladá zo špecifickej spojitej aminokyselinovej sekvencie tvoriacej epitop umiestnený na štvrtej extracelulárnej slučke ľudského Pgp a táto sekvencia je obsiahnutá v peptide podľa Sekvencie id. č. 1. Uvedené monoklonálne protilátky sa špecificky a s veľkou aviditou viažu na ľudský Pgp, a tak sa...

Hotové potraviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280184

Dátum: 11.07.1995

Autori: Wesdorp Leendert Hendrik, Brilhart Keith Daniel

MPK: A23D 7/00, A23L 1/035, A23L 1/19...

Značky: hotové, potraviny

Zhrnutie / Anotácia:

Hotové potraviny obsahujú blokové oblasti mezomorfnej fázy z jedlej povrchovo aktívnej látky s menej ako 80 % hmotn. jedlého oleja a sladidlo. Sladidlo zahŕňa laktózu a/alebo necukrové sladidlo s hladinou poskytujúcou sladkosť porovnateľnú s 0,1 až 5 % hmotnostných laktózy s výhradou, že zmes obsahuje menej ako 1 % hmotnostné mliečnych ingredientov iných ako laktóza, ak je laktóza prítomná.

[(Benzodioxán, benzofurán alebo benzopyrán) alkylamino]alkylsubstituované guanidíny, spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280166

Dátum: 11.07.1995

Autori: Janssens Walter Jacobus Joseph, De Bruyn Marcel Frans Leopold, Van Lommen Guy Rosalia Eugéne

MPK: C07D 405/06, C07D 311/58, A61K 31/35...

Značky: farmaceutické, báze, medziprodukty, výrobu, přípravky, výroby, benzodioxán, alkylamino]alkylsubstituované, benzofurán, guanidíny, spôsob, benzopyrán

Zhrnutie / Anotácia:

Vazokonštrikčne účinné [(benzodioxán, benzofurán alebo benzopyrán)alkylamino]alkylsubstituované guanidíny, všeobecného vzorca (I), kde X je kyslík, metylén alebo priama väzba R1 je vodík alebo C1-6alkyl R2 je vodík, C1-6alkyl, C3-6alkenyl alebo C3-6alkinyl R3 je vodík alebo C1-6alkyl alebo R2 a R3 spolu tvoria dvojmocný zvyšok -(CH2)m-, kde m predstavuje číslo 4 alebo 5 alebo R1 a R2 spolu tvoria dvojmocný zvyšok -CH=CH- alebo dvojmocný zvyšok...

Pevná lyofilizovaná dávkovacia forma a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280129

Dátum: 11.07.1995

Autori: Davies John Desmond, Gole Dilip, Wilkinson Paul, Levinson Saul

MPK: A61K 9/00, A61K 9/20

Značky: forma, spôsob, výroby, pevná, dávkovacia, lyofilizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná lyofilizovaná dávkovacia forma zahŕňa pórovitú sieť matricového materiálu, ktorý sa rýchlo disperguje vo vode, pričom matricový materiál zahŕňa matricotvorné činidlo zvolené zo súboru želatína, pektín, proteín sójovej vlákniny a ich zmesi a jednu alebo viac aminokyselín obsahujúcich 2 až 12 atómov uhlíka. Pomer množstiev želatíny, pektínu, proteínu sójovej vlákniny a ich zmesi k aminokyselinám je v rozmedzí od 10 : 1 do 1 : 5. Spôsob...

Nástroj na sústruženie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280127

Dátum: 11.07.1995

Autor: Vasilko Karol

MPK: B23B 27/04, B23B 27/02

Značky: sústruženie, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj na sústruženie klinového tvaru, tvorený prienikom čelnej, hlavnej a vedľajšej chrbtovej plochy, je riešený tak, že čelná plocha (Palfa) je umiestnená šikmo k základnej rovine (Pr) pod uhlom sklonu vedľajšej reznej hrany (lambda's) a je ohraničená reznou hranou S, ktorá v priemete do základnej roviny je kolmá na os nástroja. Výhodou použitia nástroja oproti klasickému sústružníckemu nožu je možnosť dosiahnuť podstatne lepšiu drsnosť...

Spôsob bielenia prírodného včelieho vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280069

Dátum: 11.07.1995

Autori: Matejeková Viera, Bezáková Želmíra

MPK: C11B 11/00

Značky: prírodného, včelieho, vosků, bielenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na prírodný žltý včelí vosk sa pôsobí bieliacim činidlom tvoreným peroxidom vodíka a kyselinou octovou, vo forme koncentrátu, v hmotnostnom pomere 0,9 : 1 až 1 : 0,9, pri teplote 75 až 100 °C a vzniknutá pevná vrstva bieleho vosku sa premýva destilovanou vodou alebo hydroxidom sodným vo forme vodného roztoku.

Glykogénové polysacharidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280066

Dátum: 11.07.1995

Autori: Baiocchi Leandro, Nicoletti Rosario

MPK: C08B 37/18

Značky: spôsob, glykogénové, přípravy, polysacharidy

Zhrnutie / Anotácia:

Glykogénové polysacharidy s obsahom dusíka nižším ako 60 ppm, stanovené Kjeldahlovou metódou, a obsahom redukčných cukrov nižším ako 0,25 %, stanovené metódou podľa R. D. Snella a Snella. Výhodne ide o látky s obsahom uhlíka 44 až 45 %, s molekulovou hmotnosťou 2,5 +/- 0,1 x 10exp(6) daltonov a špecifickou otáčavosťou (alfa)D20 197 +/- 2,0 (c = 1 vo vode). Príprava prebieha tak, že po získaní roztoku surového glykogénu, pripraveného bežným...

Spôsob prerušenia toku média v potrubí a zariadenie na uskutočnenie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280050

Dátum: 11.07.1995

Autori: Lazar Tobiáš, Lovás Michal, Šúšor Rudolf, Hredzák Slavomír, Sekula Félix, Jakabský Štefan

MPK: F16L 55/10, F17D 3/01

Značky: tohoto, zariadenie, prerušenia, media, potrubí, spôsobu, uskutočnenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tok média v potrubí sa preruší tak, že médium sa obohatí feromagnetickými časticami, na ktoré sa pôsobí elektromagnetickým alebo magnetickým poľom. Zariadenie na prerušenie toku média pozostáva zo zásobníka (4) s prstencovou tlakovou komorou (4.1), perforačnou stenou (4.3) a elektromagnetom (2) alebo magnetom, ktoré sú upevnené na potrubí za zásobníkom (4). Medzi prstencovou tlakovou komorou (4.1) a perforačnou stenou (4.3) je výplň (5) z...

Spôsob výroby netoxických solí 6-metyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxatiazin-4-on-2,2-dioxidu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280033

Dátum: 11.07.1995

Autori: Engelmann Axel, Schnabel Hans-dietmar, Litterer Heinz, Kaufmann Wolf-dietmar, Roscher Günter, Laugwitz Bernd

MPK: C07D 291/06

Značky: uskutočnenie, 6-metyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxatiazin-4-on-2,2-dioxidu, spôsobu, výroby, spôsob, solí, netoxických, zariadenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby netoxických solí 6-metyl-4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-oxatiazín-2,2-dioxidu reakciou solí amidosulfónových kyselín s diketónmi na soľ kyseliny acetoacetamidosulfónovej vzorca (I), uzavretím kruhu pôsobením aspoň približne ekvimolárneho množstva oxidu sírového, pričom aspoň táto reakcia uzavretia kruhu prebieha za prítomnosti halogénovaného alifatického uhľovodíka ako inertného rozpúšťadla, spracovaním produktu cyklizácie...

Spôsob výroby alkenylalkanoátových katalyzátorov a katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 280025

Dátum: 11.07.1995

Autor: Bartley William

MPK: C07C 67/055, B01J 38/68, B01J 38/74...

Značky: výroby, alkenylalkanoátových, katalyzátorov, katalyzátor, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlepšených katalyzátorov na výrobu alkenylalkanoátov reakciou alkénu, kyseliny alkánovej a plynu obsahujúceho kyslík. Katalyzátor obsahuje paládium, zlato, draselný promótor a má znížený obsah sodíka, čo má za následok zvýšenú aktivitu katalyzátora.

Spôsob balenia výrobku do obalu z fóliového materiálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279994

Dátum: 11.07.1995

Autor: Bertalero Roberto

MPK: B65B 11/50

Značky: fóliového, obalů, materiálů, balenia, spôsob, výrobků, tohto, spôsobu, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Tesne obopínajúci obal na výrobok (P), ktorý je tvorený z dvoch plátkov (1, 2), z ktorých prvý sa vyhotoví miskovito tak, aby obklopil najväčšiu časť výrobku (P). Druhý plátok (2) sa položí na zvyšok výrobku (P) tak, aby nadobudol tvar doplnkový k tvaru samotného výrobku. Potom sa oba plátky (1, 2) po obvode spoja, čím sa obal utesní a okraje, ktoré prečnievajú za oblasť spojenia sa odrežú, potom sa obal vystaví tvárneniu, ktoré spôsobí, že...

Jednonádobový spôsob výroby derivátov kyseliny 3-chinolónkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279950

Dátum: 11.07.1995

Autori: Naab Paul, Franckowiak Gerhard, Diehl Herbert, Zerbes Rudolf

MPK: C07D 401/10, A61K 31/495, A61K 31/47...

Značky: jednonádobový, kyseliny, výroby, derivátov, spôsob, 3-chinolónkarboxylovej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa jednonádobový spôsob výroby 7-heterocyklylsubstituovaných derivátov kyseliny 3-chinolónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti. Takéto zlúčeniny majú silné antibakteriálne účinky. Patria k nim účinné látky, ako je napríklad ofloxacín, ciprofloxacín alebo enrofloxacín.

Použitie bisfenylalkylpiperazínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279940

Dátum: 11.07.1995

Autori: Andersson Gunnar, Björk Anders

MPK: A61K 31/495

Značky: použitie, bisfenylalkylpiperazínov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie bisfenylalkylpiperazínov všeobecného vzorca (I) a ich adičných solí s kyselinou na výrobu liečiv na úľavu alebo prevenciu syndrómu potlačenia závislosti od drogy alebo zneužívanej látky, a/alebo na potlačenie drogovej závislosti alebo závislosti od zneužitých látok.

Spôsob výroby krvnej plazmy bez infekčných zárodkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279910

Dátum: 11.07.1995

Autori: Wolter Dieter, Schwinn Horst

MPK: A61K 35/16

Značky: infekčných, spôsob, krvnej, zárodkov, výroby, plazmy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby krvnej plazmy bez infekčných zárodkov, pri ktorom sa plazma spracuje neionogénnymi tenzidmi tri-N-butylfosfátom a/alebo etoxylátom 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenolu, pred oddelením lipidovej vrstvy sa pridajú biologicky kompatibilné lipidy vybrané zo súboru rastlinných olejov, najmä sójového oleja a/alebo ricínového oleja, lipidová fáza sa oddelí a neionogénny tenzid sa odstráni extrakciou s pevnou fázou na hydrofóbnych...

Spôsob výroby cyklopropylkyanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279899

Dátum: 11.07.1995

Autor: Strong Henry Lee

MPK: C07C 255/45, C07C 253/32

Značky: spôsob, cyklopropylkyanidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

4-Halogénbutyronitril sa zmieša s aspoň 0,25 molárnou časťou anorganickej soli zvolenej zo súboru zahrnujúceho halogenidy, sírany a uhličitany sodné, draselné a lítne a katalytickým množstvom vody za prítomnosti aprotického polárneho rozpúšťadla, pri zvýšenej teplote v rozmedzí od 50 do 100 °C a vzniknutá zmes sa pri tejto zvýšenej teplote nechá reagovať s bázou odvodenou od alkalického kovu.

Nutričná zmes nízkomolekulárneho typu na liečenie malnutričných stavov rôznej etiológie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279874

Dátum: 11.07.1995

Autori: Petržilka Otta, Veselková Anna

MPK: A23L 1/305, A23L 1/30, A61K 38/01...

Značky: liečenie, nutričná, etiologie, stavov, malnutričných, nízkomolekulárneho, rôznej

Zhrnutie / Anotácia:

Nutričná zmes je dietetikum nízkomolekulárneho typu obsahujúceho mono až oligosacharidy, bielkovinové štepy so známou molekulovou hmotnosťou vzniknuté hydrolýzou východiskových bielkovín, tuky zložené z triacylglycerolov s esenciálnymi mastnými kyselinami, resp. mastnými kyselinami so strednou dĺžkou reťazca (MCT), obohatené o vitamíny a minerálne látky vrátane stopových prvkov. Nutričná zmes obsahuje bielkovinový hydrolyzát, glykózu,...

Spôsob výroby streptokinázy, streptokináza, farmaceutický prostriedok, nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279873

Dátum: 11.07.1995

Autori: Doce Ricardo Serrano, Ramírez Anaisel Castro, Hidalgo Aimeé Pérez, Garcia Mario Pablo Estrada, Collazo Pedro Rodríguez, Garcia José De De La Fuente, Somavilla Magalvs Campos, Fernández Alicia Pedraza, Marrero Luciano Hernández, Chaplen Roger Rubiera, Muńoz Muńoz Emilio Amable, Martínez Luis Herrera, Martínez Walfrido Bravo

MPK: C12N 1/19, A61K 38/46, C12N 1/21...

Značky: nukleová, výroby, kyselina, buňka, streptokinázy, prostriedok, streptokináza, hostiteľská, expresný, farmaceutický, vektor, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby streptokinázy expresiou génu kódujúceho túto streptokinázu, zahŕňajúci transformáciu hostiteľskej bunky expresným vektorom obsahujúcim gén streptokinázy SKC-2, ktorý v podstate pozostáva z nukleotidovej sekvencie vzorca (A), ktorá je operatívne viazaná k účinnému promótoru a terminátoru transkripcie, kultiváciu vzniknutej transformovanej hostiteľskej bunky a izoláciu vyrobenej streptokinázy. Ďalej je opísaná takto vyrobená...

Dermatologický prostriedok na podporenie prenosu kyslíka v koži, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279824

Dátum: 11.07.1995

Autori: Stanzl Klaus, Gross Udo, Zastrow Leonhard, Röding Joachim

MPK: A61K 31/34, A61K 31/02, A61K 31/025...

Značky: přenosu, výroby, prostriedok, kyslíka, koží, podporenie, použitie, dermatologický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Dermatologický prostriedok na podporenie prenosu kyslíka v koži tvoria asymetrické lamelárne agregáty pozostávajúce z fosfolipidov s obsahom 30 až 99 % hmotn. fosfatidylcholínu a z fluorovaných uhľovodíkov alebo zmesi fluorovaných uhľovodíkov obohatených kyslíkom s obsahom 0,2 až 100 % hmotn. v nosiči, ktorý je vhodný na dermatologické použitie. Spôsob výroby dermatologického prostriedku spočíva v tom, že fosfolipidy sa emulgujú s fluórovaným...

Prípravky na lokálne použitie, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279823

Dátum: 11.07.1995

Autori: Gross Udo, Zastrow Leonhard, Röding Joachim, Stanzl Klaus

MPK: A61K 7/00, A61K 9/127

Značky: spôsob, přípravy, použitie, přípravky, lokálně

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravky na lokálne použitie obsahujú melanín rozpustený alebo dispergovaný v jednom alebo viacerých fluorovaných uhľovodíkoch, ktoré sa nachádzajú vo forme asymetrických lamelárnych agregátov fosfolipidov, ktoré sú vo vodnom systéme spolu s fosfolipidom, pričom majú tieto agregáty veľkosť častíc v rozsahu od 200 do 3000 nm. Spôsob ich prípravy spočíva v rozpustení melanínu vo fluorovaných uhľovodíkoch. Získaná disperzia sa prevedie...

Farmaceutický prípravok na miestne použitie, spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279820

Dátum: 11.07.1995

Autori: Stanzl Klaus, Gross Udo, Röding Joachim, Zastrow Leonhard

MPK: A61K 9/127

Značky: prípravok, miestne, farmaceutický, použitie, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na miestne použitie s fosfolipidmi a s fluórovanými uhľovodíkmi, má formu asymetrických lamelárnych agregátov pozostávajúcich z fosfolipidov obsahujúcich fosfatidylcholín v množstve od 30 do 99 % hmotnostných, z farmakologicky účinných látok a z fluórovaných uhľovodíkov alebo z ich zmesi, pričom podiel fluórovaného uhľovodíka sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 100 % hmotnosť/objem vo farmaceutickom nosiči vhodnom na miestne...

Západkový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 279773

Dátum: 11.07.1995

Autori: Kristensen Jens Troels Plesner, Nielsen Elgard Schandorff

MPK: E05C 3/16, E05C 3/22

Značky: západkový, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Skladá sa zo základného konštrukčného prvku (10), západky (5), ktorá má vystupujúcu časť (6) na spojenie s dosadacím plechom (4) a je upravená tak, aby mohla byť odstránená z uzavieracej polohy silou pružiny a ovládacím zariadením (12) alebo posunutím západky (5) do odtiahnutej otváracej polohy, v ktorej je západka (5) otočná vo vzťahu k základnému konštrukčnému prvku (10) okolo osi, priečnej na smer uvedeného premiestnenia, poloha otvárania je...

Obal na kvapalné produkty

Načítavanie...

Číslo patentu: 279746

Dátum: 11.07.1995

Autori: Lier Rolf, Densky Herbert

MPK: B65D 6/02, B65D 35/06

Značky: produkty, kvapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Obal na kvapalné produkty so zbernou nádobou na produkt a s uzatvárateľným a dávkovacím hrotom, upevneným v oblasti výstupného otvoru zbernej nádoby (2), ktorým je možné exaktné dávkovanie pri odbere produktu pri dobrej manipulovateľnosti. To sa dosahuje tým, že zberná nádoba (2) na produkt je vytvorená zo za studena lisovaného rúrkovitého hliníkového obalu. Tento obal je aspoň do určitej miery opatrený stenovou plochou (6, 9), ktorá je pri...

Farmaceutický prípravok s difúzne-osmoticky riadeným uvoľňovaním liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279735

Dátum: 11.07.1995

Autori: Ujfalussy György, Sipos Gábor, Bárczay Erzsébet, Mándi Attila, Krisztián Mária, Drabant Sándor, Jámbor Zsuzsanna Née Hoffmann, Király Mária Née Ignácz, Kiss Gizella Née Szabó, Góra Magdolna, Klebovich Imre, Fekete Pál

MPK: A61K 9/00

Značky: farmaceutický, liečivá, uvoľňovaním, riadeným, difúzne-osmoticky, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok obsahuje jednovrstvové tabletkové jadro, zahŕňajúce polymérny filmový povlak, terapeuticky účinné činidlo a hydrofilný polymér, ďalej, ak je to žiaduce, dvojvrstvové tabletkové jadro, zahŕňajúce aktívne činidlo a hydrofilný polymér v prvej vrstve tohto jadra a hydrofilný polymér v jeho druhej vrstve, ďalej aspoň jeden otvor v časti filmového povlaku v kontakte s jadrom alebo vrstvou jadra, obsahujúcou aktívne činidlo a,...

Benzénacetamidové deriváty na použitie ako liečivá a farmaceutické prostriedky na ich báze, nové benzénacetamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279639

Dátum: 11.07.1995

Autori: Janssen Paul Adriaan Jan, Bosmans Jean-paul René Marie André, Van Daele Georges, Verdonck Marc Gustaaf Celine

MPK: C07C 327/40, A61K 31/165, C07C 237/20...

Značky: výroby, báze, benzénacetamidové, nové, výrobu, použitie, spôsob, medziprodukty, farmaceutické, liečivá, prostriedky, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané známe a nové benzénacetamidové deriváty na použitie ako liečivá a farmaceutické prostriedky na ich báze, nové benzénacetamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukty na ich výrobu. Uvedené benzénacetamidové deriváty sú účinné proti vírusom, predovšetkým retrovírusom, najmä proti HIV. Majú štruktúru zodpovedajúcu všeobecnému vzorcu (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v patentových nárokoch.

Nohavičky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279637

Dátum: 11.07.1995

Autor: Kristensen Johannes

MPK: D04B 21/18, A61F 13/72, A41B 9/00...

Značky: výroby, nohavičky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nohavičky sú vytvorené plocho pleteným predným dielom (1) a zadným dielom (1'), pričom otvory na nohy (8, 9) sú vytvorené v spodnej okrajovej oblasti (6) naspodku nohavičiek. Otvory na nohy sú vytvorené v takej šírke, že na telo užívateľa nepôsobí miestny tlak. Taká veľká šírka otvorov (80, 90) na nohy sa získa tým, že spodná okrajová oblasť (6) obsahuje otvorené očká, prestriedané vo vopred určenej vzorke s uzavretými očkami úpletu. Otvorenie...

Ochranný povlak výrobkov z olova a jeho nízkotaviteľných zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 279634

Dátum: 11.07.1995

Autori: Braunstein Bohumil, Peterka Milan, Janáč Ivan

MPK: F42B 12/80

Značky: výrobkov, povlak, nízkotavitelných, zliatin, ochranný, olova

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný povlak je zhotovený z polymérnej kompozície odolnej proti korózii, pozostávajúcej zo zmesi filmotvorného povlakového plastu v množstve od 70,0 % hmotn. do 95,0 % hmotn., aktívneho plnidla v množstve od 5,0 % hmotn. do 29,0 % hmotn. a inhibítora korózie v množstve od 0,3 do 3,0 % hmotn., prípadne pigmentu v množstve od 1,0 do 3,0 % hmotn. Filmovým povlakovým plastom je polyamid, polyamid-imid, fenoplast, akrylát alebo polyester. Ako...

Liatina odolná voči abrazívnemu opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279607

Dátum: 11.07.1995

Autori: Špunda Josef, Stuchlík Jaromír, Jančík Vlastimil

MPK: C22C 37/10

Značky: opotrebeniu, odolná, abrazívnemu, voči, liatina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka liatiny odolnej proti abrazívnemu opotrebeniu obsahujúcej 1,8 až 3,5 % hmotn. uhlíka, 0,4 až 1,2 % hmotn. mangánu, 0,3 až 0,8 % hmotn. kremíka, 20 až 29 % hmotn. chrómu, 0,01 až 0,05 % hmotn. fosforu, 0,01 až 0,03 % hmotn. síry, ktorá ďalej obsahuje 0,05 až 0,2 % hmotn. vanádu, 0,01 až 0,1 % hmotn. zirkónu, 0,002 až 0,006 % hmotn. bóru a 0,01 až 0,1 % hmotn. hliníka. Výhodne liatina ďalej obsahuje 0,3 až 2,0 % hmotn. molybdénu a...

Spôsob výroby amidov 3,3-diarylakrylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279604

Dátum: 11.07.1995

Autori: Curtze Jürgen, Haertel Bodo

MPK: C07D 295/18, C07D 231/12

Značky: 3,3-diarylakrylovej, amidov, kyseliny, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby amidov 3,3-diarylakrylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nároku 1, kondenzáciou zlúčeniny všeobecného vzorca A-CO-B, so zlúčeninou všeobecného vzorca CH3-CO-Q, kde A, B a Q majú význam uvedený v nároku 1, v rozpúšťadle za prítomnosti hydroxidu alkalického kovu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa ako rozpúšťadlo použije látka zvolená zo súboru zahŕňajúceho alkány s 5 až...