Archív za 1995 rok

Strana 13

Dezén behúňa pneumatiky na osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 277915

Dátum: 11.07.1995

Autori: Kotlas Ján, Pecho Slavomír, Štubňa Michal

MPK: B60C 11/00

Značky: dezén, behúňa, osobné, pneumatiky, automobily

Zhrnutie / Anotácia:

Je tvorený pásom stredových blokov (3) a dvoma pásmi vnútorných blokov (4) oddelených od seba navzájom vnútornou drážkou (2) a pozdĺžnou ramennou drážkou (5), kde každý vnútorný blok (4) opatrený vnútorným priečnym zárezom (10) je na jednej strane ohraničený vnútornou drážkou (2) od stredového bloku (3) a na druhej strane pozdĺžnou ramennou drážkou (5) od ramenných blokov (6) opatrených ramenným priečnym zárezom (11) a ramennou priečnou drážkou...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277914

Dátum: 11.07.1995

Autori: Ondáš Miroslav, Štubňa Michal, Pecho Slavomír, Prekop Štefan

MPK: B60C 11/00

Značky: plášťa, bežnej, pneumatiky, dezén, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne drážky dezénu sú v pásoch vnútorných blokov (3) ukončené od stredovej obvodovej drážky (2) vo vzdialenosti rovnajúcej sa 0,3-násobku šírky (L) pásu vnútorných blokov (3) a ich šírka sa smerom ku kraju boku plášťa pneumatiky plynule zväčšuje, pričom každý vnútorný blok (3) je opatrený jednak tromi priečnymi zárezmi (7), jednak jedným, s obvodovou osou (1) plášťa pneumatiky rovnobežným, obvodovým zárezom (8) a jednak jedným, z priamej...

Dezén bežnej plochy plášťa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277913

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štubňa Michal, Kotlas Ján, Pecho Slavomír

MPK: B60C 11/00

Značky: dezén, plochy, plášťa, bežnej, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne drážky (6) dezénu sú v pásoch vnútorných blokov (3) ukončené od stredovej obvodovej drážky (21) vo vzdialenosti rovnajúcej sa 0,1 až 0,2-násobku šírky (Š) pásu vnútorných blokov (3) a ich šírka sa smerom k privrátenému boku (9) plášťa pneumatiky plynule zväčšuje, pričom vnútorné bloky (3) i ramenové bloky (5) sú každý opatrený tromi priečnymi zárezmi (7) s tvarom zhodným so zakrivením priečnej drážky (6) v danej obvodovej časti plášťa...

Dezén behúňa pneumatiky pre nákladné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 277912

Dátum: 11.07.1995

Autori: Chano Ladislav, Drábik Jaroslav, Rosina Milan

MPK: B60C 11/00

Značky: automobily, dezén, pneumatiky, nákladné, behúňa

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén behúňa je tvorený na každom z bokov pneumatiky usporiadaným pásom obdĺžnikovitých krajných blokov (1), ktorých pozdĺžne osi (7) na jednej strane pneumatiky sú totožné s pozdĺžnymi osami (8) priečnych drážok (2) medzi jednotlivými krajnými blokmi (1) na druhej strane pneumatiky, pričom v každej z týchto osí (7, 8), ktoré sú kolmé na os rotácie pneumatiky, ležia medzi krajnými blokmi (1) osi geometrickej súmernosti dvoch za sebou...

Rastovo-regulačná zmes biologicky aktívnych zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277910

Dátum: 11.07.1995

Autori: Macho Vendelín, Letovanec Marián, Zubal Pavel, Hudec Jozef, Feranec Pavol, Halmo František

MPK: A01N 37/00, A01N 31/16, A01N 33/04...

Značky: biologicky, zlúčenín, rastovo-regulačná, aktívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Rastovoregulačná zmes hlavne na báze kyslíkatých a dusíkatých organických látok so synergickým účinkom pozostáva zo zmesi najmenej jedného amino C2-9 alkanolu a/alebo etyléndiamínu, prípadne ich vodorozpustných solí s netoxickými minerálnymi kyselinami s najmenej jednou organickou látkou spomedzi karboxylových hydroxykyselín s 3 až 6 atómami uhlíka a ich vodorozpustných solí, dikarboxylových kyselín s 3 až 5 atómami uhlíka a ich vodorozpustných...

Dekontaminačný roztok na chemickú dekontamináciu vysokolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277909

Dátum: 11.07.1995

Autor: Majerský Dušan

MPK: C25F 1/00

Značky: oceli, dekontaminačný, roztok, vysokolegovaných, dekontamináciu, chemickú

Zhrnutie / Anotácia:

Roztok pozostáva z 0,08 až 0,6 hmotnostných percent kyseliny šťaveľovej, 0,04 až 0,8 hmotnostných percent kyseliny citrónovej, 0,08 až 1,5 hmotnostných percent kyseliny etyléndiamíntetraoctovej a/alebo jej sodných, či draselných, či amónnych solí a zvyšného obsahu vody do 100 hmotnostných percent, pričom hodnota jeho pH sa rovná 3 až 5,5.

Etylénpropylénové kopolyméry a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277906

Dátum: 11.07.1995

Autori: Sato Akihiro, Kumahara Katsumi, Chiba Hiromasa, Oka Takahiro, Harada Takakiyo

MPK: C08F 4/642, C08F 210/16

Značky: etylénpropylénové, výroby, spôsob, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén-propylénové kopolyméry, s vysokou húževnatosťou a odolnosťou voči zbeleniu, pripraviteľné kopolymerizáciou propylénu s etylénom tak, že sa v prvom stupni vytvára frakcia kopolyméru s obsahom etylénu 0,5 až 5,0 % hmotn. v množstve 60 až 90 % hmotn. vztiahnuté na celkové množstvo polyméru, v druhom stupni sa vytvára frakcia kopolyméru a obsahom etylénu 85 až 100 % hmotn. v množstve 5 až 17 % hmotn., vztiahnuté na celkové množstvo polyméru,...

Závesný nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 277905

Dátum: 11.07.1995

Autori: Kolář Jozef, Ondovčin Kamil, Beriac Rudolf, Šmida Ladislav

MPK: E21C 31/08, E21C 11/02, E21D 9/12...

Značky: závěsný, nakladač

Zhrnutie / Anotácia:

Je určený na nakladanie rozpojenej horniny (2), predovšetkým uhlia, bez vlastného pohonného zariadenia. Je usporiadaný na pripevnenie na nosiči (5) segmentov stropného podávača (8) výstuže. Nosič (5) segmentov je opatrený spojníkom (4), na ktorom je upevnené rameno (3), na druhom konci ktorého je usporiadaná radlica (10).

Spôsob výroby produktov zo sklenených vlákien a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277900

Dátum: 11.07.1995

Autor: Schlachter Fredo

MPK: C03B 37/035, C03B 37/02

Značky: vykonávanie, spôsob, produktov, výroby, vlákien, zariadenie, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna sa združujú voľne a bez spojiva po skupinách na pramene a dĺžia sa rotujúcimi plochami na požadovanú hrúbku. Pri odoberaní z rotujúcich plôch sa aspoň čiastočne rozdelia na strižové vlákna. Smer ich pohybu sa obráti a odkladajú sa na pohybujúcu sa zbernú plochu pomocou cirkulačného prúdenia, ktoré je vyvolané rotáciou odkladacej plochy. Zariadenie na vykonávanie spôsobu obsahuje odťahovacie kotúče (6, 6', 6'') s odoberacími nožmi (8)...

Spôsob vitrifikácie prachového odpadu, najmä popolčeka zo spaľovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 277897

Dátum: 11.07.1995

Autori: Vlček Pavel, Schovanka František, Švácha Jaroslav, Sůvová Hana

MPK: C03B 5/027, B09B 3/00, A62D 3/00...

Značky: odpadů, vitrifikácie, spaľovní, spôsob, prachového, najmä, popolčeka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vitrifikácie prachového odpadu, obsahujúceho zlúčeniny s vysokým obsahom síry, organických látok a ťažkých kovov sa uskutočňuje v sklárskej peci, kde sa počas tavenia na hladine skloviny udržuje studená nepretavená vrstva kmeňa, pod ktorou sa vo výrazne redukčnom prostredí zlúčeniny síry podrobia redukcii na síru a/alebo sulfidy redukčnými zložkami pridávanými do kmeňa a/alebo taviacou teplotou v sklovine v rozmedzí 1420 st. C až 1800...

1-Acetoxyetylester cefuroxín, spôsob jeho výroby a farmaceutické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277896

Dátum: 11.07.1995

Autori: Crisp Harold Alfred, Elliott Leonard Geoffrey, Clayton John Charles (zomrel), Wilson Edward Mckenzie

MPK: C07D 501/34

Značky: spôsob, 1-acetoxyetylester, prostriedky, farmaceutické, výroby, obsahom, cefuroxín

Zhrnutie / Anotácia:

Amorfná forma 1-acetoxyetylesteru cefuroxímu, ktorá obsahuje menej ako 5 % hmotnostných nečistôt, je vhodná na výrobu farmaceutických prostriedkov so širokým spektrom antibiotického účinku proti grampozitívnym i gramnegatívnym mikroorganizmom.

Zariadenie na uloženie a odoberanie materiálu, najmä krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 277894

Dátum: 11.07.1995

Autori: Mihina Štefan, Talich Stanislav

MPK: A01K 5/02

Značky: krmiva, uloženie, materiálů, zariadenie, najmä, odoberanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uloženie a odoberanie materiálu, najmä krmiva, obsahujúce vertikálny zdvihák (3) mobilného materiálového zásobníka (6), nad ktorým je uložený odoberací materiálový transportér (11). Mobilný materiálový zásobník (6) je vybavený aspoň jednou vertikálne posuvnou stenou (7) vybavenou uvoľňovacím istením (9) polohy a uchytenou k úchytke (5) pevného úložného rámu (1). Vertikálny zdvihák (3) je vybavený aspoň jednou úložnou podperou (2)...

alfa-Oxid hlinitý

Načítavanie...

Číslo patentu: 281471

Dátum: 11.07.1995

Autori: Mohri Masahide, Sawabe Yoshinari, Uchida Yoshio, Watanabe Hisashi

MPK: C30B 29/20, C01F 7/44

Značky: hlinitý, alfa-oxid

Zhrnutie / Anotácia:

Alfa-Oxid hlinitý zahrnuje monokryštalické častice alfa-oxidu hlinitého, ktoré sú homogénne, neobsahujú vnútri žiadny očkovací kryštál, majú oktaédrický alebo vyšší polyédrický tvar a pomer D/H v rozmedzí od 0,5 do 3,0, kde D predstavuje maximálny priemer častice rovnobežný s hexagonálnou plochou mriežky v hexagonálnej tesnej mriežke týchto častíc a H predstavuje priemer kolmý na túto hexagonálnu plochu mriežky, majú stredný číselný priemer...

Spôsob kontinuálneho tepelného spracovania potravín, hlavne zeleniny, a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281463

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jude Albert

MPK: A23L 1/01, A23B 7/04, A23B 7/06...

Značky: vykonávanie, tepelného, potravin, kontinuálneho, zariadenie, zeleniny, spôsob, hlavne, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Potraviny (4) sú uzatvorené v tlakovom kontajneri (1), cez ktorý je pohyb potravín uskutočnený pohybujúcim sa povrchom (12), vytvoreným pásovým dopravníkom, v ktorom je vytvorený pretlak P1. Potraviny (4) sú najskôr predohriate v prvej zóne (19) kropením kvapalnou teplonosnou látkou, potom sú zohrievané na teplotu T1 v druhej zóne (28), kontinuálnej s prvou zónou (19) kropením kvapalnou teplonosnou látkou a následne sú ochladené na teplotu T2 v...

Spôsob ohýbania plošného skleneného dielca a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281438

Dátum: 11.07.1995

Autor: Morin Claude

MPK: C03B 23/035, C03B 23/025, C03B 23/03...

Značky: ohýbania, vykonávanie, skleněného, dielca, spôsob, plošného, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa najprv ukladá zahriaty plošný sklenený dielec na konkávnu prstencovú opornú formu, na ktorej spočinie svojimi obvodovými okrajmi, zatiaľ čo v zvyšnej ploche sa plošný sklenený dielec nechá prehnúť vlastnou tiažou bez dotyku s pevnými telesami, na získanie čiastočne ohnutého predvýrobku, a plošný sklenený dielec podporovaný prstencovou opornou formou sa zdvihne k plnej konvexnej forme, nakoniec sa pritlačia obvodové oblasti...

Svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281436

Dátum: 11.07.1995

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Bezstupňová svorka má zvierací pásik vybavený na jednom konci jazýčkovitým výbežkom (20) a na druhom konci (30) štrbinovitým otvorom (31). Smerom von vybiehajúce háčikové prostriedky (23) na jazýčkovitom výbežku (20) sú uspôsobené na záber s vyhnutou koncovou časťou (35) druhého konca, ktorá má takú dĺžku, že malá časť štrbinovitého otvoru je prítomná vo vyhnutej koncovej časti, v dôsledku čoho je hĺbka malej časti štrbinovitého otvoru...

Samouťahovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281435

Dátum: 11.07.1995

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka, samouťahovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Bezstupňová samouťahovacia svorka má prvú uvoľnenú polohu, v ktorej svorka vyvíja zvieracie pôsobenie, a druhú nezvieraciu polohu, v ktorej je svorka (11) pod predpätím v dôsledku svojej vlastnej pružnej schopnosti. Na zaisťovacie pridržiavanie svorky v jej druhej polohe je jeden koniec zvieracieho pásika vybavený jazýčkovitým výbežkom (20), zatiaľ čo druhý koniec je vybavený dvoma pozdĺžne usporiadanými štrbinovitými otvormi (36, 35),...

Dusíkové deriváty yperitu s viazanými zvyškami aminokyselín, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia, dvojzložkový systém s ich obsahom a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281338

Dátum: 11.07.1995

Autori: Dowell Robert Ian, Burke Philip John, Springer Caroline Joy, Mauger Athony Brian

MPK: A61K 31/17, A61K 31/27, A61K 31/16...

Značky: spôsob, viazanými, přípravy, medziprodukt, kompozícia, obsahom, aminokyselin, systém, dusíkové, yperitu, dvojzložkový, farmaceutická, zvyškami, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa prekurzory všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 každý nezávisle znamená atóm chlóru, atóm brómu, atóm jódu, skupinu OSO2Me alebo OSO2-fenylovú skupinu, X znamená atóm kyslíka, skupinu NH alebo skupinu -CH2- a Y znamená atóm kyslíka, sú určené na terapiu cielenou protilátkou (ADEPT). Tieto prekurzory sú substrátmi na karboxypeptidázu G2 (CPG2) a poskytujú účinnejšie cytotoxické liečivá ako sú známe produkty CPG2-katalyzovaných...

Spôsob výroby magnetického oceľového pásu liateho vrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281332

Dátum: 11.07.1995

Autori: Mazurier Frédéric, Demarez Philippe, Bavay Jean-claude

MPK: C21D 8/12, B22D 11/06

Značky: výroby, liateho, pásu, spôsob, vrchom, ocelového, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetického oceľového pásu liateho vrchom, ktorého hrúbka je menšia ako 5 mm a obsah pri váhovom zložení väčší ako 2 % kremíka, menej ako 0,1 % uhlíka s vyhovujúcim množstvom inhibítorových prvkov druhotnej rekryštalizácie, pričom zvyšok je železo, ktoré sa leje na jeden alebo dva valce (5, 6). Po vytvorení kryštalinickej štruktúry v kôre s orientovanými zrnami {110} na povrchu sa oceľ podrobí prudkému ochladeniu tým, že sa...

Polypeptid zo Streptococcus suis, vakcína, spôsob výroby vakcíny a protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281324

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jacobs Antonius Arnoldus Christiaan

MPK: A61K 39/09, C12P 21/02

Značky: vakcíny, spôsob, suis, streptococcus, polypeptid, protilátky, vakcína, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný polypeptid zo Streptococcus suis s molekulovou hmotnosťou približne 54 000, schopný vyvolať tvorbu neutralizačných protilátok proti Streptococcus suis. Polypeptid je možné použiť na výrobu vakcíny proti infekcii vyvolanej Streptococcus suis. Ďalej je opísaný spôsob výroby tejto vakcíny a príslušná protilátka.

Deriváty radu vitamínu D s modifikáciou v polohe 20, spôsob ich výroby, medziprodukty na tento spôsob, farmaceutické preparáty tieto deriváty obsahujúce a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 281244

Dátum: 11.07.1995

Autori: Neef Günter, Steinmeyer Andreas, Kirsch Gerald, Schwarz Katica, Thieroff-ekerdt Ruth, Wiesinger Herbert, Haberey Martin

MPK: A61K 31/59, C07C 69/013, C07C 35/32...

Značky: medziprodukty, vitamínu, liečiv, tieto, spôsob, deriváty, použitie, obsahujúce, modifikáciou, výroby, výrobu, polohe, preparáty, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty radu vitamínu D s modifikáciou v polohe 20, všeobecného vzorca (I), v ktorom Z je vodík, OH alebo C1-9alkanoyl
X je vodík alebo oba substituenty X spolu tvoria exocyklickú metylénovú skupinu, Y je vodík, C1-9alkanoyl alebo arylkarbonyl a význam ďalších substituentov je uvedený v nárokoch, spôsob ich výroby, medziprodukty na tento spôsob, farmaceutické preparáty tieto deriváty obsahujúce a ich použitie na výrobu liečiv.

Deriváty kyseliny hydroxámovej, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu farmaceutických prostriedkov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281240

Dátum: 11.07.1995

Autori: Beckett Raymond Paul, Crimmin Michael John, Dickens Jonathon Philip

MPK: A61K 31/19, C07C 259/06, A61K 31/16...

Značky: výroby, farmaceutických, výrobu, obsahom, prostriedkov, použitie, hydroxámovej, deriváty, farmaceutické, spôsob, prostriedky, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku. Tieto látky sú účinnými inhibítormi metaloproteináz MMP a inhibujú aj uvoľnenie faktora nekrózy nádorov TNF z buniek, takže je možné ich použiť na profylaxiu a liečenie stavov sprostredkovaných týmito látkami. Opísaný je aj spôsob výroby týchto látok, ich použitie na výrobu farmaceutických prostriedkov, farmaceutické prostriedky, ktoré tieto...

9a-N- (N’-Karbamoyl) a 9a-N- (N’-tiokarbamoyl) deriváty 9-deoxo-9a-aza-9a-homoerytromycínu A, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281200

Dátum: 11.07.1995

Autori: Kelnerić Željko, Kobrehel Gabrijela, Kujundžić Nedjeljko

MPK: C07H 17/08, A61K 31/70

Značky: n'-tiokarbamoyl, 9-deoxo-9a-aza-9a-homoerytromycínu, n'-karbamoyl, přípravy, deriváty, spôsob, prostriedok, použitie, farmaceutický, 9a-n

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú semisyntetické makrolidové antibiobiká azalidového radu všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená C1-3 alkylovú, arylovú alebo arylalkylovú skupinu a X znamená atóm kyslíka alebo síry, ich farmaceuticky prijateľné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami. Spôsob prípravy týchto derivátov reakciou 9-deoxo-9a-aza-9a-homoerytromycínu A s izokyanátmi alebo izotiokyanátmi v rozpúšťadle pri teplote 20 až 110 °C. Farmaceutický...

Spôsob výroby pevnej kompozície činidla na ochranu úžitkových rastlín, ktorá rýchlo disperguje vo vode

Načítavanie...

Číslo patentu: 281192

Dátum: 11.07.1995

Autori: Wedlock David John, De Lind Van Wijngaarden Gerhard

MPK: A01N 25/10

Značky: pevnej, rýchlo, rastlín, disperguje, užitkových, ktorá, výroby, činidla, spôsob, kompozície, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby pevnej kompozície činidla na ochranu úžitkových rastlín, ktorý zahŕňa spoločné vytláčanie účinnej zložky s polyvinylpyrolidónom, následné ochladenie produktu, vytláčanie až do skrehnutia a následné mletie. Výsledná, väčšinou granulovaná kompozícia sa môže použiť sama osebe, stlačená do tabletovej formy alebo aglomerovaná do väčších granúl, pričom každá z týchto foriem rýchlo disperguje po nariedení vodou a poskytuje...

Hrací automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 281190

Dátum: 11.07.1995

Autor: Fuchs Anton

MPK: G07F 17/34

Značky: hrací, automat

Zhrnutie / Anotácia:

Hrací automat najmenej s jedným zobrazovacím poľom (2) pre sústavu hracích symbolov (3), ktoré hráč dostane ponúknuté po začiatku hry, ktorá sa odštartuje stlačením štartovacieho tlačidla (4), na miestach zobrazovacieho poľa (2) za riadenia výpočtovou jednotkou (5), zvolené zo sústavy daných hracích symbolov. Podľa tohto riešenia sa predpokladá, že hrací automat (1), výhodne v jeho zobrazovacom poli, má najmenej jednu oblasť (7, 7') zobrazenia...

Použitie kompozície obsahujúcej predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny ako repelentu proti hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281189

Dátum: 11.07.1995

Autor: Bencsits Franz

MPK: A01N 37/02

Značky: kokosovej, mastnej, obsahujúcej, hmyzu, použitie, predkondenzát, kompozície, repelentu, kyseliny, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie zmesi, ktorá obsahuje prírodný alebo syntetický predkondenzát kokosovej mastnej kyseliny a olej alebo tuk vybraný zo skupiny zahrnujúcej repkový olej, slnečnicový olej, arašidový olej, arašidové maslo, sójový olej, saflorový olej, kokosový olej, palmovojadrový olej, palmový olej, hovädzí loj, bravčovú masť, baraní tuk a rybí olej, ako repelentného prostriedku proti hmyzu, ktorý sa aplikuje na kožu ľudí alebo zvierat alebo na odev.

Morfolínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281093

Dátum: 11.07.1995

Autori: Shah Shrenik, Maccoss Malcolm, Mills Sander, Hale Jeffrey, Ladduwahetty Tamara, Dorn Conrad

MPK: A61K 31/535, C07D 265/30, C07D 265/32...

Značky: farmaceutický, výroby, morfolinové, použitie, spôsob, obsahom, deriváty, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku. Tieto látky antagonizujú receptory tachykinínov a je možné ich použiť na liečenie a prevenciu chorôb, pri ktorých je táto antagonizácia žiaduca. Ďalej je opísaný spôsob výroby týchto látok a farmaceutický prostriedok, ktorý tieto látky obsahuje a je určený na použitie, najmä pri liečení zápalových ochorení, bolestivých stavov, migrény,...

DNA sekvencie a proteíny vzťahujúce sa na lipázu stimulovanú žlčovou soľou, spôsob výroby proteínov, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281089

Dátum: 11.07.1995

Autori: Bjursell Gunnar, Enerbäck Sven, Hernell Olle, Nilsson Jeanette, Olivecrona Thomas, Carlsson Peter, Bläckberg Lars

MPK: A61K 38/46, C12N 15/55, C07K 14/47...

Značky: farmaceutické, stimulovanú, proteínov, spôsob, použitie, sekvencie, obsahom, výroby, kompozície, žlčovou, lipázu, vzťahujúce, proteiny, solou

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka DNA sekvencií, proteínov kódovaných takými DNA sekvenciami a použitia takých proteínov. Vynález tiež zahŕňa vektory, ako sú plazmidové konštrukcie, obsahujúce také DNA sekvencie, ktoré sú schopné expresie požadovaného enzýmu. Vynález tiež zahŕňa hostiteľské organizmy transfektované takými konštrukciami, napr. baktérie, kvasinky, cicavčie bunky a transgénne zvieratá. Vynález taktiež zahŕňa spôsoby prípravy produktov...

Monoklonálne myšie antiidiotypové protilátky, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281086

Dátum: 11.07.1995

Autori: Loibner Hans, Jaksche Herbert, Scholz Dieter, Janzek Evelyne, Eckert Helmut

MPK: A61K 39/395, C07K 1/00, C12P 21/08...

Značky: myšie, protilátky, prostriedok, použitie, spôsob, přípravy, antiidiotypové, farmaceutický, monoklonálne

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa monoklonálne myšie antiidiotypové protilátky s vnútorným obrazom (Ab2) proti monoklonálnym protilátkam BR55-2 (Ab1), spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a ich použitie na preventívnu a/alebo terapeutickú imunizáciu proti infekciám spôsobeným vírusom HIV, proti rakovine epiteliálneho pôvodu a proti rakovine malých pľúcnych buniek.

Herbicídny prostriedok a spôsob potláčania rastu buriny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281066

Dátum: 11.07.1995

Autor: Baltruschat Helmut

MPK: A01N 43/40

Značky: prostriedok, rastu, spôsob, buriny, potláčania, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok obsahuje okrem nosiča a/alebo povrchovo aktívnej látky aryloxypikolínamid so vzorcom (I), kde Z je O alebo S R1 je H, halogén, alkyl alebo halogénalkyl R2 je H alebo alkyl q je 0 alebo 1 R3 je H, alkyl alebo alkenyl X je nezávisle vždy halogén alebo prípadne substituovaný alkyl alebo alkoxyl, ďalej alkonyloxy, alkinyloxy, kyano, karboxy, alkoxykarbonyl, (alkyltio)karbonyl, alkylkarbonyl, amido, alkylamido, nitro,...

Pružná lišta z vrstveného dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280986

Dátum: 11.07.1995

Autori: Schüpfer Arnulf, Rambacher Stephan

MPK: A47C 23/06

Značky: lišta, pružná, dřeva, vrstveného

Zhrnutie / Anotácia:

Pružná lišta z vrstveného dreva pozostáva z tenkých, vzájomne zlepených dyhových pásov rovnakej šírky s progresívnym pružným správaním, ktorej jednotlivé sú vrstvy vzájomne pevne zlepené. To je dosiahnuté tým, že pod neutrálnou zónou (6) pružnej lišty je medzi dvoma alebo viacerými dyhovými pásmi (1 až 5) usporiadaná jedna alebo viac lamiel (7, 8, 9), ktoré sú podstatne tenšie a kratšie ako dyhové pásy (1 až 5).

Spôsob syntézy kyseliny 2,6-dichlór-5-fluórnikotínovej a 2,6-dichlór-5-fluórnikotinoylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280982

Dátum: 11.07.1995

Autor: Jennings Rex Allen

MPK: C07D 213/80

Značky: spôsob, 2,6-dichlór-5-fluórnikotínovej, kyseliny, syntézy, 2,6-dichlór-5-fluórnikotinoylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kyseliny 2,6-dichlór-5-fluórnikotínovej, zahrňujúcej reakciu esteru kyseliny 2,6-dihydroxy-5-fluórnikotínovej s POCl3 v prítomnosti lítneho reakčného činidla za vzniku 2,6-dichlór-5-fluórnikotinoylchloridu a následnou zásaditou hydrolýzou uvedeného produktu sa získa kyselina 2,6-dichlór-5-fluórnikotínová.

Prostriedok na vábenie lykožrútov a spôsob monitorovania ich výskytu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280954

Dátum: 11.07.1995

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01N 43/90, A01N 37/06

Značky: vábenie, výskytu, prostriedok, spôsob, monitorovania, lykožrútov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahujúci ako účinnú zložku synergickú zmes 2-metoxypropylesteru kyseliny deka-2,4-diénovej a 2-etyl-1,6-dioxaspiro-[4,4]-nonánu, a prípadne prídavné látky, je vhodný najmä na vábenie lykožrúta lesklého (Pytiogenes chalcographus) a lykožrúta smrekového (Ips typographus).

Taxán s protinádorovou aktivitou, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280873

Dátum: 11.07.1995

Autori: Gabetta Bruno, Bombardelli Ezio

MPK: C07D 305/14, A61K 31/337

Značky: přípravy, protinádorovou, taxán, spôsob, farmaceutický, aktivitou, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Taxán vzorca (1), spôsob jeho izolácie z kôry koreňov rastlín Taxus genu sa farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje. Látka vzorca (1) má protinádorovú aktivitu vyššiu, ako je aktivita taxolu, na rozdiel od ktorého má tiež aktivitu proti adriamicínu odolným bunkám, a ako liečivo proti leukémii.

Odsírovacia zmes na báze zŕn horčíka povlečených minerálnou látkou a zŕn karbidu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 280870

Dátum: 11.07.1995

Autori: Galvin Paul Henri, Rebiere Michel

MPK: C21C 1/02

Značky: karbidu, báze, minerálnou, horčíka, povlečených, odsírovacia, vápenatého, látkou

Zhrnutie / Anotácia:

Odsírovacia zmes na báze zŕn horčíka povlečených minerálnou látkou alebo zlúčeninou a zŕn karbidu vápenatého je charakterizovaná tým, že stredné rozmery (D1 + 2e) zŕn horčíka povlečených minerálnou látkou alebo zlúčeninou a rozmery (D3) zŕn karbidu vápenatého sú úmerné stredným objemovým hmotnostiam (d, d3) týchto zŕn tak, že: (D1 + 2e)/D3 = d/d3.

Zariadenie na odstránenie hornej odpadovej vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280844

Dátum: 11.07.1995

Autori: Hartmann Wilfried, Ansorge Eberhard

MPK: B26D 7/18, B28B 17/00

Značky: odstránenie, hornej, odpadovej, vrstvy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané zariadenie pozostáva z nosníka (1), umiestneného nad pórobetónovým blokom po jeho dĺžke a pohyblivého hore a dole, z najmenej dvoch horizontálne uložených nosných rámov (2, 2'), ktoré sú výškovo motoricky prestaviteľné a umiestnené pod nosníkom (1) v pároch proti sebe po oboch stranách jeho vertikálnej pozdĺžnej stredovej roviny (M), a z tŕňov (5, 5'), ktoré sú zabodnuteľné do odpadovej vrstvy (A) a sú umiestnené na spodnej strane...

Drvič na jemné drvenie materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280804

Dátum: 11.07.1995

Autori: Verbaere Yves, Cordonnier Alain, Durinck René, Boussenkey Bernard

MPK: B02C 15/06, B02C 15/04, B02C 15/14...

Značky: drvič, materiálov, jemné, drvenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu jemného drvenia materiálov, ako sú suroviny na výrobu cementu, slinku a špecifických minerálov. Tento spôsob môže byť realizovaný pomocou drviča tvoreného rotačným prstencom (14) majúcim horizontálnu os, aspoň jedným valcom (30) schopným odvaľovať sa na mlecej dráhe, tvorenej vnútorným povrchom rotačného prstenca (14), a pôsobiť tlakom na materiál nachádzajúci sa na mlecej dráhe, prostriedky na uvádzanie rotačného...

Zmes materiálov, katalytický prostriedok, ktorý ju obsahuje a spôsob hydrokrakovania uhľovodíkových olejov.

Načítavanie...

Číslo patentu: 280770

Dátum: 11.07.1995

Autori: Stork Willem Hartman Jurriaan, Van Veen Johannes Anthonius Robert, Minderhoud Johannes Kornelis

MPK: C10G 47/16, B01J 29/08

Značky: uhlovodíkových, prostriedok, obsahuje, ktorý, olejov, materiálov, hydrokrakovania, katalytický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zmes materiálov vhodná ako základ katalyzátora na hydrospracovanie, obsahujúca kryštalický aluminosilikát typu zeolit Y, obsahujúci modifikovaný zeolit typu Y, ktorý má veľkosť jednotlivých častíc nižšiu ako 2,437 nm, adsorpčnú kapacitu vody (pri teplote 25 °C, pri hodnote p/p0 rovnajúcej sa 0,2) aspoň 8 % hmotnostných, vztiahnuté na modifikovaný zeolit, a objem pórov aspoň 0,25 ml/g, pričom od 10 do 60 % z celkového...

Spôsob výroby ketónov alicyklických C5 až C11 a/alebo alifatických C3 až C13

Načítavanie...

Číslo patentu: 280688

Dátum: 11.07.1995

Autori: Vojtko Ján, Macho Vendelín, Mravec Dušan

MPK: C07C 45/54

Značky: výroby, alifatických, spôsob, ketónov, alicyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alicyklických ketónov sa uskutočňuje z dikarboxylových alifatických kyselín alebo ich alkylesterov s alkylmi C1 až C5, najmä in situ z mono- a dialkylesterov vytváraných na heterogénnom katalyzátore z dikarboxylových kyselín a alkoholov, alifatické ketóny z monokarboxylových kyselín C2 až C12 za prítomnosti alkoholov a prípadne iných kyslíkatých organických zlúčenín alebo alkylesterov pri teplote 150 až 600 °C (250 až 450 °C) a...

Substituované 1,2,3,4-tetrahydroizochinolíny, medziprodukty na ich prípravu a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280677

Dátum: 11.07.1995

Autori: Blankley Clifton John, Hodges John Cooke, Klutchko Sylvester

MPK: A61K 31/47, C07D 217/26

Značky: farmaceutické, přípravu, 1,2,3,4-tetrahydroizochinolíny, medziprodukty, přípravky, substituované, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované 1,2,3,4-tetrahydroizochinolíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 je nezávisle vždy H, alkyl, halogén, hydroxy, alkoxy, amino, alkylamino, dialkylamino, alkanoylamino, benzoylamino, trifluórmetyl, karboxy, alkoxykarbonyl, hydroxyalkyl, aminoalkyl alebo nitro n je 0 až 4 X chýba alebo je O, S, imino, N-alkyl, pričom tento zvyšok je pripojený k tetrahydroizochinolínu v polohe 5 alebo 6 R3 je H, alkoxy, aralkoxy,...