Archív za 1995 rok

Strana 10

Balík s hermeticky uzavretým obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281047

Dátum: 09.08.1995

Autor: Fenini Federico

MPK: B65D 75/68

Značky: balík, obalom, uzavretým, hermetický

Zhrnutie / Anotácia:

Balík s hermeticky uzavretým obalom (1), ktorý má pozdĺžne rebro (2) zložené naplocho na obale (1) pozdĺž línie (16) obrysu skladu, obsahuje odtrhovací prvok (5) vo forme pásika alebo nite umiestnené v slučke pod obalom (1) a priečne cez rebro (2). Obal (1) a rebro (2) sú vybavené dvoma zárezmi (8, 9) naprieč obrysu (16) skladu a pozdĺž odtrhovacieho prvku (5) po jeho jednej a prípadne aj druhej strane.

Spôsob prípravy esterov baccatínu III alebo 10-desacetylbaccatínu III, ester baccatínu III alebo 10-desacetylbaccatínu III a medziprodukt na uvedený spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 281035

Dátum: 09.08.1995

Autori: Denis Jean-noël, Mas Jean-manuel, Greene Andrew

MPK: C07D 305/14, C07C 271/22, C07D 263/04...

Značky: 10-desacetylbaccatínu, spôsob, baccatínu, medziprodukt, uvedený, ester, esterov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy esterov baccatínu III alebo 10-desacetylbaccatínu III všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatínu III alebo 10-desacetylbaccatínu III všeobecného vzorca (II) aktivovanou kyselinou všeobecného vzorca (III). Estery všeobecného vzorca (I) sú užitočné na prípravu derivátov taxánu, ktoré majú protileukemické a protinádorové vlastnosti. Vo všeobecných vzorcoch (I), (II) a (III) Ar znamená prípadne substituovanú fenylovú...

19,11-Premostené 4-estrény, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci, ich použitie a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280991

Dátum: 09.08.1995

Autori: Ottow Eckhard, Fritzemeister Karl-heinrich, Krattenmacher Rolf, Schwede Wolfgang, Halfbrodt Wolfgang

MPK: A61K 31/56, C07J 53/00

Značky: 4-estrény, výrobu, spôsob, použitie, tieto, farmaceutický, medziprodukty, obsahujúci, prostriedok, 19,11-premostené, látky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti a spôsob ich výroby. Uvedené zlúčeniny majú silné gestagénne účinky a sú vhodné na výrobu liečiv. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok s ich obsahom a medziprodukty na ich výrobu.

Poskladateľný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 280970

Dátum: 09.08.1995

Autor: Pedersen Thor

MPK: B65D 88/52

Značky: poskladateľný, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Poskladateľný zásobník je vytvorený dnom (11), strechou (10) a najmenej dvoma bočnými stenami (12 až 15). Každá z bočných stien (12 až 15) je spojená s dnom (11) pomocou ťahadiel (27) tvoriacich spojenie medzi hranou strany (20) dna a dolnou hranou príslušnej bočnej steny (12 až 15). Ťahadlá dovoľujú na jednej strane otáčanie steny z vodorovnej polohy do zvislej polohy a na druhej strane posúvanie steny v jej vlastnej rovine.

Spôsob získania 10-deacetylbaccatinu III

Načítavanie...

Číslo patentu: 280949

Dátum: 09.08.1995

Autori: Gaullier Jean-claude, Margraff Rodolphe, Mandard Bernadette

MPK: C07D 305/14

Značky: 10-deacetylbaccatinu, získania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získania 10-deacetylbaccatinu III z rôznych častí tisu (Taxus sp.) extrakciou a selektívnou kryštalizáciou metanolického extraktu rastlinnej masy.

Deriváty N-(3-aminopropyl)-N-fenyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-karboxamidu, spôsob ich prípravy a farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280913

Dátum: 09.08.1995

Autori: Bartsch Régine, George Pascal, Rousselle Corinne, Frost Jonathan, Williams Paul Howard, Pasau Patrick, Muller Jean-claude

MPK: A61K 31/435, A61K 31/165, A61K 31/47...

Značky: prostriedky, deriváty, tieto, farmaceutické, přípravy, n-(3-aminopropyl)-n-fenyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalén-2-karboxamidu, spôsob, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená atóm vodíka, atóm halogénu, metylovú skupinu alebo alkoxy-skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka, R1' znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, R1'' znamená atóm vodíka alebo metoxy skupinu, R3 znamená alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 3 atómy uhlíka, R4 znamená 2,3-dihydro-1H-indén-2-ylovú skupinu, 2,3-dihydro-1H-indén-1-ylovú skupinu alebo 1,2,3,4-tetrahydronaftalén-1-ylovú skupinu alebo R3...

Stroj na bočnú korekciu polohy koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280835

Dátum: 09.08.1995

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 27/17, E01B 33/02

Značky: stroj, polohy, bočnú, korekciu, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na bočnú korekciu polohy koľaje (2) má na podvozkoch (3) uložený strojový rám (4) so stabilizačným agregátom (9), ktorý je prostredníctvom vyrovnávacích pohonov (11) spojený so strojovým rámom (4) a ktorý má vibrátory (20) na vytváranie kmitov koľaje (2), ako aj vzťažný systém (12). Na strojovom ráme (4) je kĺbovo uložený vyrovnávací pohon (11) prostredníctvom dištančného členu (10), vytvoreného ako lano (27), nepriamo spojený so...

Vodná čistiaca zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 280816

Dátum: 09.08.1995

Autori: Frusi Andrea Bruno, Jones David Philip, Fry Alan John

MPK: C11D 3/20, C11D 10/04, C11D 3/43...

Značky: čistiaca, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná čistiaca zmes zahŕňa 1 až 40 % hmotn. povrchovo aktívneho systému obsahujúceho aspoň jednu aniónovú povrchovo aktívnu látku inú než soľ mastnej kyseliny s alkalickým kovom, 0,1 až 3 % hmotn. C10 až C22 monokarboxylovej mastnej kyseliny, 1 až 30 % hmotn. semipolárneho rozpúšťadla s dielektrickou konštantou 5 až 35, 1 až 10 % hmotn. polykarboxylovej kyseliny a jej soli, a bázu v množstve postačujúcom na zmes s pH menej ako pKa...

Zariadenie na brúsenie kolajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280807

Dátum: 09.08.1995

Autori: Ströbl Bruno, Hertelendi Josef, Kreuzeder Sebastian

MPK: E01B 31/17

Značky: koľajníc, zariadenie, brúsenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na brúsenie koľajníc koľaje (4) má prostredníctvom podperných kladiek (10, 23) s osami (11, 24) otáčania na oboch koľajniciach (2, 3) uložený agregátový rám (5), ku ktorému je priradený brúsiaci agregát (26) s brúsiacim prostriedkom (31), ktorý je v oblasti jednej koľajnice (3) prestaviteľne upevnený na nosnom ráme (6). Nosný rám (6) je spolu s brúsiacim prostriedkom (31) uložený prostredníctvom výkyvného pohonu (32) výkyvne...

DNA konštrukt a spôsob regulácie expresie heterológneho génu v eukaryotickom hostiteľovi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280803

Dátum: 09.08.1995

Autori: Wilson Stacy, Brunke Karen

MPK: C12N 15/28, A01H 5/00, C12N 15/82...

Značky: regulácie, genů, spôsob, hostiteľovi, heterológneho, konštrukt, expresie, eukaryotickom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je DNA konštrukt, obsahujúci promótor hsp80 z karfiolu (Brassica oleracea) alebo jeho delečné deriváty, operatívne spojený s heterológnou kódujúcou sekvenciou. Promótor hsp80 je konštitutívny a zároveň indukovateľný teplom a umožňuje konštitutívnu expresiu heterológnych génov v rozsiahlom rade tkanív a orgánov. Ďalej je opísaný spôsob regulácie expresie heterológneho génu v eukaryotickom hostiteľovi, ktorý spočíva v tom, že sa...

5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]-tiazolidín-2,4- diónová soľ kyseliny maleínovej, spôsob jej prípravy, farmaceutická kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280777

Dátum: 09.08.1995

Autori: Brighwell Malcolm David, Tremper Alan William, Pool Colin Ripley, Roman Robin Sherwood

MPK: A61K 31/425, C07D 417/12, A61K 31/44...

Značky: farmaceutická, obsahom, kompozícia, kyseliny, použitie, přípravy, spôsob, diónová, maleinovej, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]-tiazolidín-2,4

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy] benzyl]-tiazolidín-2,4-diónová soľ kyseliny maleínovej, jej izomér alebo tautomérna forma a jej farmaceuticky prijateľný solvát. Ďalej je tiež opísaný spôsob prípravy tejto zlúčeniny, farmaceutickej kompozície s jej obsahom a jej použitie na liečbu a/alebo profylaxiu hyperglykémie, hyperlipidémie, hypertenzie, kardiovaskulárnej choroby a určitých zažívacích porúch.

Pracovný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 280730

Dátum: 09.08.1995

Autori: Theurer Josef, Gruber Leopold Rudolf, Oellerer Friedrich

MPK: B60M 1/28, B66F 11/04, B61D 15/00...

Značky: vozeň, pracovný

Zhrnutie / Anotácia:

Pracovný vozeň (1) pozostáva z vozňového rámu (3), uloženého na podvozkoch (2), a z na ňom upravenej vozňovej nadstavby (4) s trakčnou kabínou (5). Pracovný vozeň (1) má ďalej výškovo prestaviteľnú pracovnú plošinu (12) a prídavnú pracovnú plošinu (15), ktoré sú prostredníctvom upevňovacích zariadení (16) uvoľniteľne spojiteľné s vozňovou nadstavbou (4). Na pracovnej plošine (12) sú upravené spojovacie zariadenia (13) na voliteľné spojenie s...

Spôsob výroby súdržného bezzákrutového alebo nízkozákrutového textilného prameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280721

Dátum: 09.08.1995

Autori: Curran William Wingate, Aitken John

MPK: D02G 3/46, D02G 1/16, D02G 1/18...

Značky: súdržného, výroby, spôsob, textilného, nízkozákrutového, bezzákrutového, prameňa

Zhrnutie / Anotácia:

Dva vláknové pramene (11, 12) sú vedené vzduchovým dýzovým zariadením (13), ktoré zmieša vlákna oboch prameňov (11, 12) a vytvorí na nich kľučky tým, že oba pramene sú dĺžiteľné, a aspoň jeden z nich sa počas postupu predĺži. Na predĺžený prameň sa počas procesu pôsobí teplom a po prechode vzduchovou dýzou sa zmiešaný prameň upravuje. Pramene (11, 12) sú pred vstupom do vzduchovej dýzy (13) nedĺžené, alebo sú dĺžené len čiastočne a po výstupe...

Predradný procesor obrazového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280720

Dátum: 09.08.1995

Autori: Wine Charles Martin, Reitmeier Glenn Arthur, Uz Kamil Metin

MPK: H04N 11/02, H04N 7/01

Značky: předřadný, obrazového, procesor, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Predradný procesor na kondiciovanie prekladane rozmietaných obrazových signálov na kompresiu na báze snímky zahŕňa zdroj (40) prekladane rozmietaných signálov farbonosnej zložky. Polsnímky prekladane rozmietaných jasových zložiek sú kombinované v snímkovej pamäti (45) do príslušných snímok jasových signálov a privádzané k obvodu stlačenia signálu na ďalšie spracovanie. Polsnímky prekladane rozmietaných farbonosných zložiek sú nezávisle...

Kombinovaný očkovací prostriedok obsahujúci povrchový antigén Hepatitis B

Načítavanie...

Číslo patentu: 280702

Dátum: 09.08.1995

Autori: Hauser Pierre, Petre Jean

MPK: A61K 39/39, A61K 39/295

Značky: hepatitis, povrchový, antigen, prostriedok, obsahujúci, očkovací, kombinovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilné a účinné multivalentné očkovacie zmesi zahrnujúce povrchový antigén Hepatitis B (HBsAg), kde zložka HBsAg je stabilná počas jedného týždňa pri 37 °C a je vysoko imunogénna, napríklad keď je podávaná deťom. Prípravky obsahujú HBsAg a aspoň 1 iný antigén vybratý zo skupiny antigénov proti Diftérii tetanu, pertussis, inaktivovanému poliovírusu Haemophilus influenzae b a Hepatitis A, adsorbované na fosforečnan hlinitý alebo na hydroxid...

Deriváty kyseliny 25-karboxylovej v rade vitamínu D, farmaceutické preparáty tieto zlúčeniny obsahujúce, ako aj ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 280651

Dátum: 09.08.1995

Autori: Thieroff-ekerdt Ruth, Neef Günter, Steinmeyer Andreas, Kirsch Gerald, Schwarz Katica, Wiesinger Herbert, Haberey Martin

MPK: C07C 401/00, A61K 31/59

Značky: použitie, zlúčeniny, farmaceutické, preparáty, 25-karboxylovej, vitamínu, kyseliny, obsahujúce, tieto, liečiv, výrobu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R19 a R19a znamenajú vodíkový atóm alebo spoločne tvoria exocyklickú metylénovú skupinu, R21 a R21a znamenajú nezávisle od seba vodíkový atóm, atóm fluóru alebo chlóru, alkylovú skupinu s 1 až 4 uhlíkovými atómami, spoločne metylénovú skupinu alebo spoločne s kvartérnym uhlíkovým atómom 20 karbocyklický kruh, Y znamená výhodne derivatizovaný karboxylový zvyšok a ostatné substituenty majú významy...

Spôsob prípravy derivátov taxánu a medziprodukty na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 280627

Dátum: 09.08.1995

Autori: Massonneau Viviane, Mas Jean-manuel

MPK: C07D 413/12, C07D 305/14, C07D 263/06...

Značky: taxanu, medziprodukty, derivátov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo 10-desacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (VII), odstránením ochranných skupín získaného esteru a následnou acyláciou aminoskupiny bočného reťazca, kyselina všeobecného vzorca (VII) a medziprodukt, ktorý vzniká pri tomto spôsobe. Vo vzorcoch (I) a (VII) Ar znamená arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, R1...

Spôsob prípravy derivátov taxánu a medziprodukty na tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 280624

Dátum: 09.08.1995

Autori: Commerçon Alain, Didier Eric, Fouque Elie

MPK: C07D 305/14, C07D 263/04, C07D 413/12...

Značky: spôsob, taxanu, medziprodukty, přípravy, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo 10-desacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (VII), deprotekciou bočného reťazca a odstránením ochranných skupín hydroxylových funkčných skupín kyselina všeobecného vzorca (VII) a medziprodukt vznikajúci pri tomto spôsobe. Vo všeobecných vzorcoch (I) a (VII) Ar znamená arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, R1...

Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280595

Dátum: 09.08.1995

Autori: Deutsch Josef, Hartmuth Harald, Heindl Roland

MPK: C04B 35/04

Značky: keramická, látka, žiaruvzdorná, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná keramická látka s 50 až 97 % hmotn. spečenca MgO, ktorá obsahuje 3 až 50 % hmotn. spinelu typu hercynitu s 23 až 55 % hmotn. železa, počítané ako FeO, menej ako 15 % hmotn. MgO, 45 až 65 % hmotn. Al2O3, menej ako 3 % hmotn. prímesí.

Miska na potraviny, najmä vylučujúce kvapalinu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280587

Dátum: 09.08.1995

Autor: Grone Horst Ditmar

MPK: B65D 1/34, B65D 81/26

Značky: potraviny, vylučujúce, kvapalinu, spôsob, najmä, výroby, miska

Zhrnutie / Anotácia:

Miska (124) je určená na balenie potravín, najmä vylučujúcich kvapalinu. Je tvorená vrstvenou hmotou, ktorá sa skladá z hornej vrstvy (121) a dolnej vrstvy (122), pričom horná vrstva (121) i dolná vrstva (122) majú protiľahlú hornú a dolnú plochu a pričom horná vrstva (121) je vybavená otvormi (123) prechádzajúcimi jej hornou a dolnou plochou. V hornej ploche dolnej vrstvy (122) sú vytvorené dutiny (126). Pri výrobe tejto misky (124) sa...

Spôsob prípravy derivátov taxánu a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280577

Dátum: 09.08.1995

Autori: Didier Eric, Commerçon Alain, Fouque Elie

MPK: C07D 305/14, C07D 263/04, C07D 413/12...

Značky: taxanu, spôsob, přípravy, derivátov, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov taxánu všeobecného vzorca (I) esterifikáciou chráneného baccatinu III alebo 10-desacetylbaccatinu III kyselinou všeobecného vzorca (VII), odstránením ochranných skupín a následnou acyláciou amínovej skupiny bočného reťazca. Vo všeobecných vzorcoch (I) a (VII) Ar znamená arylovú skupinu, R znamená atóm vodíka alebo acetylovú skupinu, R1 znamená benzoylovú skupinu alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkylovú,...

Žiaruvzdorná keramická látka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280575

Dátum: 09.08.1995

Autori: Hartmuth Harald, Deutsch Josef, Heindl Roland

MPK: C04B 35/04

Značky: použitie, žiaruvzdorná, látka, keramická

Zhrnutie / Anotácia:

Žiaruvzdorná keramická látka pozostávajúca z komponentu A z čistého oxidu horečnatého a komponentu B, ktorý pozostáva zo zŕn čistého oxidu horečnatého, pričom zrná oxidu horečnatého komponentu B majú obal z relatívne k zrnám oxidu horečnatého komponentu B jemne rozomletého žiaruvzdorného materiálu, ktorý je proti zrnu oxidu horečnatého najrozsiahlejšie chemicky inertný alebo so zrnom oxidu horečnatého reaguje a/alebo sám pozostáva z viacerých...

Spôsob výroby plnených čokoládových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280548

Dátum: 09.08.1995

Autori: Rayet Jaspal, Cebula Deryck Jozef

MPK: A23G 9/18, A23G 1/20, A23G 1/22...

Značky: plnených, spôsob, čokoládových, výrobkov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Plnené čokoládové výrobky obsahujúce tuk sa formujú vo formách pri teplotách pod 0 °C, aby sa ľahko oddeľovali od formy. Masa obsahujúca tuk sa pri teplote v oblasti okolo 15 °C, výhodne od asi 28 °C do asi 55 °C, a s obsahom tuku najmenej okolo 25 % hmotn., zavedie do formy s teplotou 0 °C alebo nižšou a ponechá sa v styku s formou v čase dostatočnom na to, aby zmes obsahujúca tuk mohla stuhnúť v nestabilnej forme aspoň vo vrstve, ktorá je v...

Prostriedok s udržiavaným uvoľňovaním a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280534

Dátum: 09.08.1995

Autori: Heafield Joanne, Goldenheim Paul, Sackler Richard, Miller Ronald Brown, Knott Trevor John, Prater Derek Allan, Chasin Mark, Kaiko Robert, Malkowska Sandra Therese Antoinette, Oshlack Benjamin, Pedi Frank, Leslie Stewart Thomas, Smith Kevin John

MPK: A61K 31/485, A61K 9/16, A61K 9/20...

Značky: udržiavaným, přípravy, spôsob, uvoľňovaním, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje 10 až 60 % hmotn. morfínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, hydrofóbny taviteľný nosič alebo riedidlo a výhodne 0,01 až 20 % hmotn. vzhľadom na celkovú hmotnosť hydrofilný modifikátor uvoľňovania. Multičastice zahrnujú častice s veľkosťou 0,1 až 3,0 mm pripravené z morfínu alebo morfínovej soli charakterizovanej hodnotou W50 pre M-6-G metabolit alebo pre morfín od 4 do 12 hodín. Farmaceutická forma dávkových...

Spôsob hydroxykarbonylácie penténových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280442

Dátum: 09.08.1995

Autori: Klinger François, Denis Philippe, Schwartz Joël, Perron Robert, Vachet François, Laurent Jean-claude

MPK: C07C 51/43, C07C 51/42, C07C 51/14...

Značky: spôsob, penténových, kyselin, hydroxykarbonylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydroxykarbonylácie penténových kyselín, ktorý spočíva v tom, že sa jedna alebo viacero penténových kyselín hydroxykarbonyluje pôsobením oxidu uhoľnatého a vody na kyselinu adipovú, v prítomnosti katalyzátora na báze irídia a/alebo ródia a najmenej jedného jódovaného promótora, získaná reakčná zmes sa podrobuje rafinačnej operácii, po ktorej sa prípadne zahustí, čím sa umožní aspoň čiastočné oddelenie katalyzátora, a takto...

Uzáver na vrecia, vaky a podobné prepravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280440

Dátum: 09.08.1995

Autor: Andersen Carsten

MPK: B65D 30/24, B61D 45/00, B60P 7/16...

Značky: uzáver, přepravníky, vrecia, podobně

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver (1) na vrecia, vaky a podobné prepravníky (3) s nevystuženými stenami (priehradkami). Prepravníky (3) majú byť natlakované. Uzáver (1) obsahuje plniacu hubicu (5) s ventilom (7) a prírubou (10). Príruba (10) má valcovitú časť (11) a časť v tvare dosky (12). Dosková časť (12) príruby (10) je pripojená k prepravníku (3). Plniaca hubica (5) môže hermeticky tesne zapadať do príruby (10) pomocou západkového (patentkového) spoja (14), čím je...

Absorpčná nohavičková plienka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280374

Dátum: 09.08.1995

Autori: Widlund Urban, Kling Robert, Hedlund Gunilla

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčná, plienka, nohavičková

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčná nohavičková plienka určená na jednorazové použitie obsahujúca predný diel (1), zadný diel (2) a medzi nimi sa rozkladajúci rozkrokový diel (3), aspoň dve bočné uzatvárajúce časti (12, 13), ktoré vzájomne spojujú úseky bočných okrajov (4, 5) príslušného predného a zadného dielu (1,2) tak, že nohavičková plienka vytvorí pásový otvor (9) a dva nožné otvory (10, 11). Aspoň jeden z dielov (1, 2) má najmenej jednu elasticky napínateľnú...

Absorpčné teleso absorpčného výrobku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280369

Dátum: 09.08.1995

Autori: Qvist Magnus, Brohammer Göran, Rosseland Berit, Porsö Berith

MPK: A61F 13/46, A61F 13/15

Značky: výrobků, absorpčne, výroby, těleso, spôsob, absorpčného

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčné teleso obsahuje prvú vrstvu (4) s prvou zmesou vlákien a druhú vrstvu (5) s druhou zmesou vlákien vrátane absorpčných vlákien, pričom prvou zmesou je 80 až 95 hmotn. % pružných vlákien a 5 až 20 hmotn. % spojovacích vlákien, ktoré sú tepelne aktivovateľné pri teplotách, pri ktorých pružné vlákna nie sú tepelne aktivovateľné. Druhou zmesou je 45 až 90 hmotn. % absorpčných vlákien a 5 až 15 hmotn. % tepelne aktivovateľných spojovacích...

Spôsob získania 10-deacetylbaccatinu III

Načítavanie...

Číslo patentu: 280335

Dátum: 09.08.1995

Autor: Margraff Rodolphe

MPK: C07D 305/14

Značky: 10-deacetylbaccatinu, získania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získania 10-deacetylbaccatinu III z rôznych častí tisu (Taxus sp.) z vodného roztoku získaného po pôsobení vody na príslušnú časť tisu extrakciou vhodným organickým rozpúšťadlom alebo adsorpciou vodného roztoku na príslušný nosič a desorpciou 10-deacetylbaccatinu III vhodným rozpúšťadlom a následnou selektívnou kryštalizáciou 10-deacetylbaccatinu III.

Tetrahydroizochinolínové zlúčeniny, farmaceutická kompozícia s ich obsahom, ich použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280318

Dátum: 09.08.1995

Autori: Sargent Bruce Geremy, Needham Patricia Lesley, Kozlik Antonin

MPK: C07D 217/04, C07D 217/18, A61K 31/47...

Značky: zlúčeniny, přípravy, tetrahydroizochinolínové, kompozícia, farmaceutická, použitie, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v opisnej časti, ako aj farmaceuticky prijateľné soli týchto zlúčenín. Tieto zlúčeniny sú použiteľné v analgézii a pri liečení psychóz, napríklad schizofrénie, Parkinsonovej choroby, Lesch-Nyanovho syndrómu, zníženej schopnosti sústredenia sa, zhoršenej poznávacej schopnosti, drogovej závislosti alebo pokročilej dyskinézy.

Kryštalické adičné soli obidvoch diastereomérov 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru kyseliny 3-cefém-4-karboxylovej s kyselinami, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 280291

Dátum: 09.08.1995

Autori: Fischer Gerd, Jendralla Joachim-heiner, Defossa Elisabeth, Lattrell Rudolf, Wollmann Theodor, Isert Dieter

MPK: A61K 31/545, C07D 501/18, C07D 501/12...

Značky: kyselinami, látky, spôsob, výroby, obidvoch, 3-cefém-4-karboxylovej, adičné, prostriedok, 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru, farmaceutický, kyseliny, obsahujúci, tieto, použitie, krystalické, diastereomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalické adičné soli obidvoch diastereomérov 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru kyseliny 3-cefém-4-karboxylovej s kyselinami všeobecného vzorca (II), v ktorom X znamená anión fyziologicky neškodnej jednosýtnej alebo viacsýtnej anorganickej alebo organickej kyseliny, vybranej zo skupiny zahŕňajúcej kyselinu chlorovodíkovú, kyselinu bromovodíkovú, kyselinu sírovú, kyselinu metánsulfónovú, kyselinu etánsulfónovú, kyselinu benzénsulfónovú,...

Puzdro akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280079

Dátum: 09.08.1995

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/40, H01M 2/04, H01M 2/02...

Značky: akumulátora, puzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Akumulátorové puzdro má nádobku (2) s jedným alebo viacerými článkami (3), pričom každý z článkov (3) je vybavený minimálne jednou vstupnou rúrkou (5) na prívod elektrolytu. Vstupná rúrka (5) má jeden svoj koniec prepojený so vstupným otvorom (6) vytvoreným vo veku (1) a druhý koniec ústi blízko dna nádobky (2). Nádobka (2) je vybavená vekom (1), ktoré má minimálne jeden vstupný otvor (6), prepojený prostredníctvom kanálikov (71, 72, 73, 74,...

Zmes mikroorganizmov schopných biodegradácie uhľovodíkov a spôsob biodegradácie uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280063

Dátum: 09.08.1995

Autori: Horáková Danuška, Němec Miroslav

MPK: C12S 13/00, C12N 1/20, C02F 3/34...

Značky: mikroorganizmov, spôsob, schopných, uhľovodíkov, biodegradácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes mikroorganizmov schopných hlavne biodegradácie ropy a ropných produktov obsahuje Pseudomonas putida a Geotrichum candidum s pomerom počtu buniek 5 : 1 až 1 : 1. Táto zmes sa indukuje kultiváciou v prítomnosti mastných kyselín a potom sa s ňou pôsobí na uhľovodíky za prístupu kyslíka, v prítomnosti stimulátorov pri pH 5,0 až 6,5 a pri teplote 15 až 35 °C.

Triazolpyrimidínové deriváty, farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto látky a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279902

Dátum: 09.08.1995

Autori: Nicolai Eric, Bru-magniez Nicole, Teulon Jean-marie

MPK: A61K 31/505, C07D 487/04

Značky: tieto, látky, použitie, triazolpyrimidínové, prostriedok, farmaceutický, obsahujúci, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Triazolpyrimidínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nižší alkyl alebo cykloalkyl, R2 je vodík, nižší alkyl alebo skupina obsahujúca dusík, kyslík alebo síru, -X --- Y predstavuje dvojväzbový zvyšok, -N-C-, prípadne -N=C'-, nesúci substituenty a R3 je -NO2 -NH2 alebo niektorý ďalší radikál, ktorého súčasťou je fenyl alebo heterocyklický zvyšok obsahujúci dusík alebo síru, ich tautoméry a adičné soli, hlavne farmaceuticky...

Spôsob transportu malty, betónu a podobných hustých hmôt a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279890

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kempf Manfred, Schlecht Karl

MPK: B28C 5/12

Značky: tohto, transportu, spôsob, vykonávanie, spôsobu, betonů, hustých, podobných, zariadenie, hmot, malty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob transportu malty, betónu a podobných hustých hmôt z miešacej nádoby (1) do transportného potrubia (24) pripojeného v spodnej časti tejto miešacej nádoby (1), pri ktorom sa do horného vzduchového priestoru miešacej nádoby (1) a do injekčného miesta transportného potrubia (24) zavádza tlakový vzduch zo spoločného kompresora (8, 11). Prívod tlakového vzduchu do transportného potrubia (24) sa automaticky otvára pri prekročení...

Spôsob prenosu a/alebo synchronizácie aspoň jednej zložky multiplexného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279753

Dátum: 09.08.1995

Autori: Conchis Joël, Viallevieille Alain, Seguin Michel

MPK: H04H 3/00, H04L 7/04, H04H 1/00...

Značky: multiplexného, synchronizácie, signálu, zložky, spôsob, jednej, aspoň, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou spôsobu synchronizácie aspoň jednej analógovej zložky multiplexného signálu obsahujúceho aspoň jeden kanál digitálnych informácií je, že na strane vysielania sa do kanálu vloží prídavný kanál s digitálnymi informáciami, ktorého znaky nesú signál synchronizácie umožňujúci sfázovanie digitálnych informácií. Na strane príjmu je signál synchronizácie detekovaný a umožní synchronizáciu uvedenej analógovej zložky a digitálnych informácií...

Kozmetické prípravky obsahujúce fosfolipidy a fluorované zlúčeniny, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279661

Dátum: 09.08.1995

Autori: Stanzl Klaus, Gross Udo, Röding Joachim, Zastrow Leonhard

MPK: A61K 7/00

Značky: přípravy, obsahujúce, použitie, přípravky, spôsob, zlúčeniny, fluorované, fosfolipidy, kozmetické

Zhrnutie / Anotácia:

Kozmetické prípravky obsahujú asymetrické lamelárne agregáty, ktoré pozostávajú z fosfolipidov a kyslíkom nasýtených fluorovaných uhľovodíkov alebo zmesí takýchto fluorovaných uhľovodíkov, pričom množstvo fluorovaného uhľovodíka je v rozmedzí od 0,2 do 100 % hmotnosť/objem, ktorý je vmiešaný do nosiča vhodného na dermatologické použitie. Príprava sa uskutočňuje emulgáciou zodpovedajúcich zložiek. Tieto kozmetické prípravky sa používajú ako...

Dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279640

Dátum: 09.08.1995

Autori: May Karl, Unverzagt Karlheinz, Herm Hartmut

MPK: B65G 33/30

Značky: zariadenie, dopravné

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie je opatrené dopravným slimákom (3), ktorý je usporiadaný otočne okolo svojej pozdĺžnej osi v skrini (6), ktorá má plniaci otvor (7) a výstupný otvor (8). V čiastkovom úseku skrine (6) má dopravný slimák (3) iné stúpanie ako v ostatných čiastkových úsekoch. Medzi dopravným slimákom (3) a medzi skriňou (6) môže byť upravený vybočovací priestor (9a) na relatívne veľké časti dopravovaného materiálu (A).

Absorpčný výrobok na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279485

Dátum: 11.07.1995

Autor: Widlund Urban

MPK: A61F 13/15

Značky: jedno, výrobok, použitie, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok sa skladá aspoň z dvoch plochých, pružných základných častí (1, 2), ktoré obsahujú absorpčný materiál a v stave zabalenia sú uložené prvými plochými stranami proti sebe, umiestnenými pri nosení lícom k danému nositeľovi. Tieto dve susediace základné časti (1, 2) výrobku sú vzájomne spojené pozdĺž prvého spoločného okraja (3), ktorý tvorí líniu zloženia a ktorý obsahuje oblúkovite pretiahnutú časť (5), ktorá je v stave zabalenia výrobku...