Zverejnene patenty 03.12.1995

Kapacitný senzor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1036

Dátum: 03.12.1995

Autori: Čičmanec Pavol, Krasula Luboš, Sághy Jozef

MPK: H01B 11/18, G01R 15/00

Značky: kapacitný, senzor

Text:

...neuzemnených predmetov V snímanom priestore a v obtiažnostiUvedené nedostatky odstraňuje použitie koaxiálneho káb la ako kapacitného senzora v zabezpečovacej technike.Kapacitný senzor na báze koaxiálneho kábla má pomerne vysokú odolnosť proti vonkajším vplyvom. Vyznačuje sa jednoduchou konštrukciou, pomerne jednoduchou montážou a možnos ťou použitia v interiéroch i V exteriéroch.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom obr.1 je v reze...

Chránič proti nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1035

Dátum: 03.12.1995

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/04

Značky: radiacej, chránič, proti, zamknutej, páky, narušeniu, nežiaducemu

Text:

...abyochrannu rurku s osadenim nebolo možne ani nasiine vytiahnuť pri zamknutom zámku cez oko zámku.Pre univerzalnosť chránica podľa tohto technického riešenia je výhodne, keď k ochrannej rurke s osadenim je pridaná najmenej jedna zošikmená ochranná rurka a/alebo najmenej jedna krátka ochranná rurka. Zosikmena ochranná rurka vymedzuje ohyb a krátka ochranná rúrka dĺžku radiacej páky. Druh a počet ochranných rurok použitých na ochranu radiacej...

Chránič-ochranná tyč proti nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1034

Dátum: 03.12.1995

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/04

Značky: radiacej, zamknutej, narušeniu, chránič-ochranná, nežiaducemu, proti, páky

Text:

...sanajmene jedna ochranné ty pomůcüu swximalny püćeä použitých ochranných rozmerovými pamermi adiacej páky.CPÍÉH. Hľľiâ rurkà umotňupê etak. aby neprekažaia otáčaním klbu. Vyhody nránícapodľa tohto echníokého rieseniaLnraniť xmozůujê svoje pouziřie í pri UümonuJe tie apšjusžíu 1 pri raiaoith pàkaoh.ěhhifkê rieâeniê buáê blitâie Uvsvetäênévykresov. kde na obr. 1 je znazorneny hraní podľa ľ Čour. A ve tvorený siasnimi ochranným pomocou...

Elektricky vodivé plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1033

Dátum: 03.12.1995

Autori: Slávik Juraj, Kabátová Viera

MPK: C08K 7/16, C08K 9/02, C08K 7/02...

Značky: elektricky, vodivé, plnivo

Text:

...veľkosť.Pod pojmom kovová vrstva sa rozumie vrstva na báze medi. niklu,chrómu a striebra a iných kovov, alebo ich zmesí. chemickya/alebo elektrolyticky nanesená na povrch jadra.Výhody elektricky vodivého plnivať- Variabilita voľby jadra, hrúbky a typu kovoveho plášťa a podľa toho nastaviteľnosť mernej hmotnosti plniva na úroveň plneného média- voliteľná asymetria častice, a tým dokonalejšia tvorba vodivej siete, čoho dôsledkom je nižšia...

Stolová hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1032

Dátum: 03.12.1995

Autor: Slaninová Ingrid

MPK: A63F 3/04

Značky: stolová

Text:

...zasuvnýcnotvoroch na primárny informačný nosný clen z jednéhomaterialu, obr.b je čelný pohľad na primarny informačný nooný člen, obr.7 je rez nosného elementu primárneho informačného nosného člena, oor.B znázorňuje tvar záäuvnyoh otvorov, oor. znázorňuje rez Ťikaćným otvorom so znázornením naváozacej plochy, obr 1 ü znázorňuje riešenia nopriobeäných fikačnýoh otvorov, oor.11 znázorňuje fixaćnu oraäku v rozo so znázornoním v detaile navadzacaj...

Zabezpečovacie zariadenie proti odcudzeniu motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1031

Dátum: 03.12.1995

Autor: Hrmo Alfonz

MPK: B60R 25/04

Značky: zabezpečovacie, vozidiel, zariadenie, motorových, proti, odcudzeniu

Text:

...aj stupeň ochrany zabezpečenia proti krádeži, resp. predlžuje sa čas v momente odcudzovania pri snahe neoprévneného správneho zapájania elektrických okruhov.Do zariadenia k prerušeniu sa dávajú hlavné elektrické okruhy ako napr. prud do indukčnej cievky, svetiel, brzdy,štartéra a pod.Zariadenie je vybavené kartou, ktoré má plochu pre identifikačný kód.Výhodou tohoto riešenia je možnosť identifikácie vozidla ako aj majiteľa vozidla pre...

Mechanická fixačná a prítlačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1030

Dátum: 03.12.1995

Autori: Čop Dušan, Šoltys Vincent, Kozák Juraj

MPK: F16B 21/02, F16B 21/08

Značky: jednotka, fixačná, mechanická, přítlačná

Text:

...vedenie. IVýhodou technického riešenia je že poskytuje možnosti samoči» nej kompenzácie lineárnych a objemových zmien pri ohrábaní eružných materiálov v technológiech lisovanie, dýhovania, lepenie, ako aj pri výrobe leminátov a sendvičových konštrukčných prvkov.Prehľgy obrázkov na výkresochNa obr. 1 je znázornená mechanická fixačná e ritlečné jednotke v pozdĺžncm reze. übr. 2 znázorňuje priečny rez z obr. 1.Príklady uskutočnenia...

Univerzálne fixačné, sťahovacie a lisovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1029

Dátum: 03.12.1995

Autor: Čop Dušan

MPK: B30B 15/00

Značky: sťahovacie, zariadenie, lisovacie, univerzálne, fixačné

Text:

...v domácnosti a v domácich univerzálnych dielňach. Univerzálne fixačné, sťahovacie a lisovacie zariadenie umožňuje riešiť variabilnú polohovú integráciu aj v smere osi 2 v nadväznosti na dispozičné usporiadanie v rovine x-y. Rozmery stojanu a dispozičné riešenie komponentov je možné prispôsobiť aj požiadavkam produkcie výrobkov s relatívne väčšími rozmermi ako sú nosníky, lamelové výrobky,zrubové, rámové alebo sendvičové konštrukcie určené pre...

Nastaviteľné odperovanie polonáprav vozidiel skrutnou tyčou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1028

Dátum: 03.12.1995

Autor: Galia Milan

MPK: B60G 9/04

Značky: polonáprav, skrutnou, vozidiel, odperovanie, nastavitelné, tyčou

Text:

...na nosnej časti vozidla, ktorého podstata spočíva v tom. že podpera je výškovo prestaviteľná. Je výhodné, ak je výškovo prestaviteľná podpera tvorená rozpínacim členom napojeným na regulovateľný privod tlakovćho média. Ďalej je výhodné, ak je rozpĺnací členvytvorený ako hydraulický teleskopický válec.Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko vyplýva z obr. 1, je výkyvná polonáprava 1 s kolesom g uložená výkyvne V skrini Q nosnej...

Drezová jednootvorová jednopáková batéria

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1027

Dátum: 03.12.1995

Autori: Priesol Pavol, Grísa Ján

MPK: F16K 11/16, F16K 41/04

Značky: batéria, jednopáková, jednootvorová, drezová

Text:

...otočného plášťa medzi kužeľové trecíe plochy je vymedzené axíálne í rndíálna vôľa medzi telom botéríe a otočným plášťom n zároveň je zabezpečená súososť medzi telom batérie e otočným plášťom pri nastavenej polohe výtoku í pri msnipulácií s výtokom.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad prevedenie drezovej jednootvorovej jednopákovej batérie podľa technického riešenia je znázornený na priloženom výkrese, kde na obr. l je znázornená...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1026

Dátum: 03.12.1995

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04D 1/12, E04D 1/08

Značky: strešná, krytina

Text:

...materiálu s malou plošnou hmotnosťou a dlhou životnosťou. Kvôli týmto dobrým vlastnostiam nedochádza k prijímaniu vlhkosti a tým poškodzovaniu mrazom, významnou vlastnosťou pri plechu je tiež nehorľavosť. Vdaka veľkostijednotlivých prvkov a jednoduchosti spojovania,zaručená je minimálna prácnosť a možnosť realizácie svojpomocou,teda aj širšia zákaznícka dostupnosť.Ďalšou významnou vlastnosťou, vdaka hmotnosti, je možnosť montáže na...

Laboratórna odparka so vzlínavým odparovacím filmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1025

Dátum: 03.12.1995

Autori: Truchlik Štefan, Tuleja Juraj

MPK: B01D 1/22

Značky: laboratórna, filmom, vzlínavým, odpařovacím, odparka

Text:

...riešenie je bližšie ohjasnené pomocou schémyohladičom,lemom na odvádzenie konâenzátu z ckladičegceloekleneuého trnu g,ktorý je rozdelený na časť s ohrievenjm eili 7 I l V kunovym olejom a na cest uez ohrevu,ktorá zasahuje S oencus~ n5 s okrúhlm änom,s kvapalinou určenou na molekulové odparo f I ,vanie.Vyhrievanie silikonoveho oleja se robí pomocou prívoduuá prúdu,k odporovému teliesku a ku kontaktnému teplomeru1,na udržiavanie zvolenej...

Zariadenie na obmedzovanie rýchlosti vozidla poháňaného vznetovým motorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1024

Dátum: 03.12.1995

Autor: Páleníček Petr

MPK: B60K 15/01

Značky: obmedzovanie, vznětovým, motorom, zariadenie, vozidla, poháňaného, rychlostí

Text:

...riadiaceho členu obmedzovania rýchlosti vozidlapodľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že prenosový člen je na stopovaciu páćku napojený prostrednictvom medzipáky, ktorá je na jednej strane otoćne pripojená k prenosovému ćlenu a na druhej strane tiež otoćne k stopovacej páćke, pričom medzipáka je vybavená dorazom pre stopovaciu páćku. Otočné pripojenie medzipáky k stopovacej páćke je tvorené ćapom, upevneným na...

Stavebnicová technická pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1023

Dátum: 03.12.1995

Autor: Biňas Dušan

MPK: A63F 9/08

Značky: stavebnicová, technická, pomôcka

Text:

...člena, kde guľová časť môže byť pevná. je uhol stále 90 stupňov a rotačný pohyb je len cez vnútorný osemhranný otvor. Pri kombinácii len guľových hláv s vnútorným osemhranným otvorom konštrukcia umožňuje prenos pohybu 180 stupňový mimo os celej zostavy.Prehľad obrázkov na výkresePríklad vytvorenia a použitia stavebnicovej technickej pomôcky podľa úžitkového vzoru je znázornený na pripojených vý kresoch, kde na obr.l je schématicky znázornená...

Vozidlo hlavne pre športové a rekreačné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1022

Dátum: 03.12.1995

Autor: Ďuriš Vojech

MPK: A63C 17/01

Značky: vozidlo, rekreačné, hlavne, športové, účely

Text:

...vozidlo vybavené dvomi nad sebou uloženými kĺbmi a zariadenie pre pružnú aretáciu nulovej polohy pozostáva z dvojice príložiek osovo prestaviteľne prepojených posuvným vedením s najmenej jedným posuvným prvkom. Posuvné vedenie prechádza priestorom medzi kĺbmi tak, že príložky svojou vnútornou plochou dosadajú na vonkajšie boky rámov.Aby bolo možné regulovať ovládaciu silu je výhodné, keďje s pružným prvkom spojené zariadenie pre zmenu...

Puzdro na výsuvnú kartu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1021

Dátum: 03.12.1995

Autor: Pesl Jiří

MPK: B65C 1/02

Značky: výsuvnú, puzdro, kartu

Text:

...ploche steny puzdra, na obr.2 je znázornené puzdro podľa technického riešenia so zasunutou kartou, pričom je znázornené pri pohľade na opačnú stranu ako na obr.1, na obr.3 je jedno 2 možných riešení puzdra pri boćnom pohľade, na obr.4 je ďalšie možné riešenie puzdra pri boćnom pohľade, na obr.5 je znázornené puzdro s vysunutou kartou ana obr 6 je toto puzdro s vysunutou kartou znázornené vV danom príklade uskutočnenia sú znazornené dve...

Držiak náhradného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1020

Dátum: 03.12.1995

Autor: Černoch Stanislav

MPK: B62D 43/02

Značky: kolesa, držiak, náhradného

Text:

...je nasunutá upevňovacia príložka gg a naskrutkované upevňovacie matice lg. Medzi dvoma Šikmými opornými plochami 1 je umiestnený vo vertikálnom smere spúšťaci Štvorkĺbový mechanizmus, slúžiaci pre zdvihanie náhradného kolesa k nosnej konzole Q a pre jeho spúštanie respektíve sklápanie na zem tak. aby koleso dosadlo na zem na pneumatiku. Spúštaci štvorkĺbový mechanizmus pozostáva z horného výkyvného ramena lg, ktorého jeden koniec je výkyvne...

Hmota na povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1019

Dátum: 03.12.1995

Autor: Slanička Štefan

MPK: C04B 18/20, C04B 18/18, C04B 16/02...

Značky: úpravy, hmota, povrchové

Text:

...riešenia sa môže doplniť, vztiahnuté na 100 hmot. dielov brúsneho prachu, pridaním 1 až 1000 hmot. dielov anorganického plniva. Ako anorganické plnivo môže byť použitý napriklad plavený kaolín, mletý vápenec, alebo vápenný hydrát.Zloženie hmoty na povrchové úpravy podľa technického riešenia sa môže účelne doplniť pridaním konzervačných a protipliesňových prostriedkov, ako sú napriklad organocíničité zlúčeniny,ďalej prostriedkov na...

Oplotenie na perimetrickú ochranu objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1018

Dátum: 03.12.1995

Autori: Žák Pavel, Filipi Vlastislav, Suchánek Stanislav, Lebeda Karel

MPK: E04H 17/04, E04H 17/00

Značky: oplotenie, perimetrickú, objektov, ochranu

Text:

...prijazd zítsahovej jednotky. Druhý a prípadne tretí plot v poradínemusia byť totožné s vonkajším plotom.Oplotenie podľa technického riešenia je vyrobené zo stavebnej ocele povrchovo upravenej zinkom alebo hliníkom. Pletix-o je vyrobené z pozinkovaného drôtu s povrchovou plastovou úpravou. Ostnatý drôt sa používa stočený do valca. Ako nosný drôt je možné požiť napínací pozinkovaný drôt.Okrem výhod zrejmých a vyplývajúcich z konštrukcie...

Radiaci mechanizmus prevodovky, predovšetkým prevodovky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1017

Dátum: 03.12.1995

Autor: Rapala Jaromír

MPK: F16H 59/10, F16H 63/22, F16H 63/04...

Značky: vozidiel, mechanizmus, radiaci, převodovky, motorových, predovšetkým

Text:

...technického riešenia je maximálne prispôsobivý všetkým prevodovkám, pretože sa u neho dá samostatne menit natáčanie a posun radiaceho hriadeľa podľapožiadaviek príslušnej prevodovky. Pritom sa nič nemení na rozsahu pohybov radiacej páky. V dôsledku použitia klzných ložísk je zaistená veľká presnost radenia, je minimalizovaný vznik prevádzkových vôli, z čoho vyplýva aj dlhá životnosť radiaceho mechanizmu so zachovaním presnosti radenia....

Krytina zemného vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1016

Dátum: 03.12.1995

Autor: Šolc Ladislav

MPK: H02G 9/02

Značky: vedenia, zemného, krytina

Text:

...ľahšie a nenáročné na manipuláciu.Pokladanie môže vykonávať jeden pracovník, ktorý materiál privezie osobným autom a naraz môže pokryť veľkú časť zemného vedenia.Profil krytiny je riešený klinovitými prelismi kvôli pevnosti. Klinovité prelisy umožňujú uložiť pri preprave veľké množstvo krytiny na seba, čím sa ušetrí plocha na prevážanie. Podľa použitého materiálu je manipulácia jednoduchšia vzhľadom na malú váhu krytiny pri dodržaní...