Zverejnene patenty 08.11.1995

Antibiotikum AB-041, spôsob jeho prípravy, mikroorganizmus Streptomyces sp. NCIMB 40428 a herbicídny prostriedok obsahujúci antibiotikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 279441

Dátum: 08.11.1995

Autori: Andriollo Nunzio, Borgonovi Giorgio Ettore, Spera Silvia, Confalonieri Giovanni, Scacchi Alessandro, Pirali Giorgio, Guglielmetti Gianfranco, Cassani Giorgio

MPK: C12N 1/20, C12P 1/06, A01N 63/00...

Značky: ab-041, spôsob, přípravy, herbicídny, prostriedok, streptomyces, mikroorganizmus, ncimb, antibiotikum, 40428, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Antibiotikum AB-041 má ultrafialovú absorpciu maximálne pri 278 nm, infračervené absorpčné maximá v rozmedzí 3395 až 741 cm-1, je rozpustné vo vode a dimetylsulfoxide, nerozpustné v etyléteri a hexáne, obsahuje uhlík, vodík, dusík, kyslík a síru, má molekulovú hmotnosť 463, 1HNMR spektrum v rozsahu 8,26 až 1,26, 13C NMR spektrum v rozsahu 181,3 až 18,5, retenčný čas 4,5 minút, pozitívnu kolorimetrickú reakciu s ninhydrínom a Rf = 0,35....

Farmaceutický prostriedok proti aterosklerotickému zhrubnutiu intimy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279277

Dátum: 08.11.1995

Autori: Toyoda Kyomi, Shibazaki Tashie, Saito Yasushi, Sakashita Mitsuaki, Kitahara Masaki

MPK: A61K 31/44, A61K 31/47, A61K 31/505...

Značky: aterosklerotickému, intimy, farmaceutický, proti, zhrubnutiu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Ako účinnú látku obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom kruh X znamená skupinu vzorca (II), (III) alebo (IV), v ktorých R4a je vodík, C1-C4alkyl, fluór, chlór a bróm, R4b je C1-C4alkyl a fenyl R5b je C1-C6alkyl, R4c a R5c sú vodík a C1-C4alkyl, pričom R1 je vodík, fluór, R3 je C3-C5alkyl, C3-C5cykloalkyl, Y je -CH2CH2-, -CH=CH-, Z je -CH(OH)-CH2-CH(OH)-CH2-CO2R12, kde R12 je vodík, NH4, sodík, draslík alebo monovalentný ekvivalent...

Použitie amperozidu, 4-[4,4-bis(4-fluórfenyl)butyl]-N-etyl-1-piperazínkarboxamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 279237

Dátum: 08.11.1995

Autori: Christensson Erik, Björk Anders

MPK: C07D 295/215, A61K 31/495

Značky: použitie, amperozidu, 4-[4,4-bis(4-fluórfenyl)butyl]-n-etyl-1-piperazínkarboxamid

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie amperozidu, čo je 4-[4,4-bis-(4-fluórfenyl)-butyl]-N-etyl-1-piperazínkarboxamid, a prijateľných solí odvodených od tejto zlúčeniny na prípravu lieku na zmierňovanie alebo prevenciu syndrómu súvisiaceho s prerušením užívania niektorých látok, vyplývajúceho z drogovej závislosti alebo nadmerného užívania alebo zneužívania alkoholu a omamných látok neopiátového typu, a/alebo na potláčanie závislosti od alkoholu a týchto omamných látok...

Mikroorganizmy na stabilizáciu plazmidov, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279052

Dátum: 08.11.1995

Autori: Boraschi Cristiana, Zimmermann Thomas, Burgdorf Knut, Caubére Cathérine

MPK: C12N 1/21, C12N 15/68, C12N 15/31...

Značky: plazmidov, použitie, spôsob, stabilizáciu, mikroorganizmy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa nové mikroorganizmy s plazmidmi stabilnými vzhľadom na zužitkovanie betaínu. Tieto nové mikroorganizmy obsahujú hybridný plazmid s DNA-fragmentom, ktorý obsahuje genetickú sekvenciu, ktorá kóduje zužitkovanie betaínov a mutáciu v chromozomálnom géne, ktorý kóduje zužitkovanie betaínu.

Spôsob mikrobiologickej prípravy aromatických hydroxyheterocyklických karboxylových kyselín, mikroorganizmy Pseudomonas acidovorans a Alcaligenes faecalis

Načítavanie...

Číslo patentu: 279050

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kiener Andreas, Heinzmann Klaus, Rohner Markus

MPK: C12P 17/12, C12P 17/14, C12N 1/21...

Značky: karboxylových, alcaligenes, spôsob, pseudomonas, mikrobiologickej, acidovorans, aromatických, mikroorganizmy, faecalis, přípravy, kyselin, hydroxyheterocyklických

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mikrobiologický spôsob prípravy hydroxyheterocyklickej karboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I). Východiskovou látkou je zodpovedajúca heterocyklická karboxylová kyselina. Postupuje sa tak, že sa aeróbna biomasa obsahujúca mikroorganizmy rodu Pseudomonas a/alebo rodu Alcaligenes, a/alebo mikroorganizmy s označením DSM 7202 a zužitkujúca kyselinu nikotínovú pestuje s kyselinou nikotínovou a s minerálnou kyselinou v molárnom pomere...

Spôsob génovotechnologickej výroby S-(+)-2,2- dimetylcyklopropánkarboxamidu, mikroorganizmy transformované hybridným plazmidom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279048

Dátum: 08.11.1995

Autori: Robins Karen, Böhlen Elisabeth, Zimmermann Thomas, Birch Olwen

MPK: C12N 15/11, C12P 13/02, C07H 21/00...

Značky: s-(+)-2,2, plazmidom, dimetylcyklopropánkarboxamidu, transformované, mikroorganizmy, hybridným, spôsob, výroby, génovotechnologickej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa génovotechnologický spôsob výroby S-(+)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamidu založený na izolácii DNA, ktorá kóduje stereošpecifickú hydrolázu. Táto DNA sa potom liguje do expresného vektora. Pritom vznikne hybridný plazmid, ktorým sú transformované mikroorganizmy. Tieto mikroorganizmy sú potom schopné v racemickom R,S-(+/-)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxamide biotransformovať R-(-)-izomér na kyselinu...

Spôsob stanovenia konverzie dusičnanov na dusitany uskutočnenej mikroorganizmami alebo ich enzýmami vo vzorke biologického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278700

Dátum: 08.11.1995

Autori: Zdvihalová Dana, Prokopová Marie, Šavel Jan

MPK: G01N 33/02, G01N 33/50, C12Q 1/12...

Značky: spôsob, vzorke, uskutočnenej, mikroorganizmami, konverzie, dusitany, stanovenia, materiálů, biologického, enzýmami, dusičnanov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia konverzie dusičnanov na dusitany spočíva v tom, že sa vzorka biologického materiálu s obsahom dusičnanov prítomných alebo dodaných do vzorky alebo až do kultivačného prostredia kultivuje buď samotná alebo v kultivačnom prostredí v prítomnosti m-fenyléndiamínu alebo jeho soli v koncentrácii 0,01 až 10 g.l-1 vzorky biologického materiálu a prípadne kultivačného prostredia pri teplote 1 až 70 °C počas až 14 dní, následne sa...

Spôsob spracovania kvapalného odpadu po výrobe kyseliny 6-aminopenicilánovej alebo 7-aminodeacetoxycefalosporánovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278469

Dátum: 08.11.1995

Autori: Jakubová Antonia, Mazáň Štefan, Bobáľ Miloš, Kliment Július, Gažo Marián

MPK: C12P 35/00, C02F 1/66, C02F 1/58...

Značky: výrobe, spracovania, kvapalného, spôsob, 7-aminodeacetoxycefalosporánovej, odpadů, kyseliny, 6-aminopenicilánovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané spracovanie kvapalného odpadu po výrobe kyseliny 6-aminopenicilánovej alebo 7-aminodeacetoxycefalosporánovej enzýmovým štiepením benzyl alebo fenoxymetylpenicilínu, prípadne deacetoxycefalosporínu G. Tento odpad, ktorý sa skladá z vodnej a organickej vrstvy, sa okyslí na pH 2,0 až 4,5, vodná vrstva sa oddelí a z organickej vrstvy sa zavádzaním amoniaku (plynného alebo vo forme čpavkovej vody) do neutrálnej reakcie vylúči amónna soľ...

Spôsob výroby tramadol hydrogénchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278422

Dátum: 08.11.1995

Autori: Gablech Miloslav, Šnupárek Vladislav, Karabinoš Jozef, Dávid Ladislav, Gömöry Juraj, Lukačovičová Anna, Škoda Alojz

MPK: A61K 31/135, B01D 9/02

Značky: tramadol, výroby, hydrogénchloridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe výroby substancie tramadol hydrogénchloridu sa frakcie surovej rôzne znečistenej soli tramadolu čistia kryštalizáciou z organického rozpúšťadla, ktorým sú C1 až C6 alkoholy alebo sústavy rozpúšťadiel s alkoholmi. Spôsob sa využije v oblasti farmaceutickej chémie pri výrobe substancie narkotického analgetika tramadol hydrogénchloridu.

Spôsob biologického čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278057

Dátum: 08.11.1995

Autor: Mičo Štefan

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadových, vykonávanie, spôsob, čistenia, biologického, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení odpadových vôd, najmä s obsahom dusíkatých látok, sa surová odpadová voda mieša s jednou časťou aktivovaného zahusteného kalu v anoxickej zóne a s druhou časťou aktivovaného zahusteného kalu v oxickej zóne so zvýšeným okysličením. V oxickej zóne so zníženým okysličením a v separátore sa vyčistená voda oddeľuje od aktivovaného kalu, ktorý sa recirkuluje do oxickej zóny so zvýšeným okysličením a do anoxickej zóny v pomere 1:3....

Samopoisťovacia matica

Načítavanie...

Číslo patentu: 278054

Dátum: 08.11.1995

Autor: Tramezzani Giancarlo

MPK: F16B 39/284

Značky: matica, samopoisťovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Samopoisťovacia matica (1) má závitový horný nákružok (3) rozdelený pozdĺžnymi radiálnymi zárezmi (7) v tvare (U) na niekoľko segmentov (9) s priečnym prierezom v tvare medzikruhových výsečí, ktoré sú stlačované vonkajšou skrutkovou pružinou (5), ktorá je pred nasadením na nákružok (3) matice (1) pozinkovaná v tavenine a je zhotovená z antikoróznej pružinovej ocele. Teleso matice (1) môže byť elektrolyticky pomedené a zhotovené prípadne z...

Potrubný komorový dávkovač, najmä pre hydraulické systémy na vysokotlakovú dopravu média

Načítavanie...

Číslo patentu: 278053

Dátum: 08.11.1995

Autori: Zapletal Rostislav, Kolarčík Willibald, Bagar Antonín, Maca Petr

MPK: B65G 53/30

Značky: hydraulické, najmä, dopravu, komorový, systémy, vysokotlakovú, media, dávkovač, potrubný

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubný komorový dávkovač, najmä pre hydraulické systémy na vysokotlakovú dopravu média, zložený aspoň z jednej komory (1), ktorá je zapojená do potrubného systému (2) medzi dopravné čerpadlo (4) a plniace zariadenie (3) a ktorá je vybavená najmenej dvoma koncovými snímačmi (14), vnútri posuvne osadeným separátorom (12) a zvonka najmenej dvojicami riadiacich armatúr (6, 7) a kalových armatúr (9, 10). Separátor (12) je vytvorený aspoň jedným...

Vinutie vychyľovacej cievky obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278052

Dátum: 08.11.1995

Autori: Brooks William Edward, Schier John Herald

MPK: H01J 31/60

Značky: cievky, vinutie, obrazovky, vychyľovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutie je prstencovito navinuté najmenej v dvoch vrstvách na toroidálnom jadre, pričom cievka obsahuje spätné vinutia. Okrajové závity (33a, 33b) nasledujúcej vrstvy (33) sú navinuté v úrovni a pozdĺž okrajov všetkých predchádzajúcich vrstiev (30, 31, 32), pričom v úrovni predchádzajúcej vrstvy je navinutý najmenej jeden okrajový závit (33a, 33b) nasledujúcej vrstvy (33).

Trojosová pracovná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278051

Dátum: 08.11.1995

Autori: Borský Václav, Dokoupil Vladimír

MPK: B23Q 1/25, B23C 1/04, B23Q 1/70...

Značky: jednotka, pracovná, trojosová

Zhrnutie / Anotácia:

Vretenník (7) je upevnený na priečnom stole (4), ktorý je posuvne uložený na pozdĺžnom stole (2). Teleso (11) vretenníka (7) má dutý čap (10), na ktorom je otočne uložený nosič (9) vretenovej hlavy (8), ktorý je súčasne uložený v kruhovom vybraní (12) vytvorenom na čele telesa (11). Čelo telesa (11) je uzavreté uzavieracou medzikruhovou doskou (13), ktorá má spevňovacie prvky polohy nosiča (9), v ktorom je excentricky umiestnená vretenová hlava...

Výmurovka voza tunelovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278050

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kocman Vlastimil, Mokrášová Jaroslava, Bůžek Jindřich, Ondra Pavel

MPK: F27B 9/30, F27D 3/12, F27B 9/26...

Značky: vymurovka, tunelovej

Zhrnutie / Anotácia:

Výmurovka voza tunelovej pece pozostáva z niekoľkých vrstiev (1, 4, 7, 9) nasucho vyskladaných doskovitých tvaroviek (11, 41, 71, 91) väčšinou šesť a päťhranných z tepelnoizolačného a žiaruvzdorného materiálu, ktoré majú výstupky (12, 42) tvaru kruhového segmentu a pri vyskladaní tvoria zámky pre duté valcové tvarovky (31, 32), ktoré sú umiestnené v priestore medzi jednotlivými vrstvami (1, 4, 7, 9) doskovitých tvaroviek (11, 41, 71, 91).

Zariadenie na tvorbu zásobného návinu priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278044

Dátum: 08.11.1995

Autori: Karl Rupert, Böhm Günther, Schuller Edmund

MPK: B65H 67/04, D01H 1/38, B65H 54/34...

Značky: návinů, zásobného, priadze, zariadenie, tvorbu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tvorbu zásobného návinu priadze (F) na dutinke (3) uloženej medzi cievkovými taniermi (4), presahujúcimi obvod dutinky (3) a zasahujúcimi svojimi strediacimi ramenami (41) do vnútornej dutiny dutinky (3), je opatrené zachytávacím ústrojenstvom priadze (F) a vodiacim ústrojenstvom, pričom cievkový tanier (4) je opatrený na svojom obvode zachytávacími štrbinami (40), dosahujúcimi v radiálnom smere až k vnútornému strediacemu ramenu...

Spôsob výroby alkylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278043

Dátum: 08.11.1995

Autori: Doyle Michael John, Van Ravenswaay Claasen Johan Christiaan, Van Gogh Johan

MPK: C07C 67/38

Značky: spôsob, výroby, alkylmetakrylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkylmetakrylátu spočíva v tom, že sa zo zmesi zložiek s 3 atómami uhlíka, zahŕňajúcej zmes propínu a propadiénu, ktorá bola získaná v eténovej krakovacej jednotke, katalytickej krakovacej jednotke alebo dehydrogenáciou kvapalného vykurovacieho plynu, selektívne odstráni propadién za vzniku propínového nástreku, v ktorom je pomer propínu ku propadiénu >= 6, po čom sa propínový nástrek privedie do styku s oxidom uhoľnatým a...

Zariadenie na nasypávanie štrku a podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278042

Dátum: 08.11.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/20

Značky: nasypávanie, zariadenie, štrku, podbíjanie, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) je opatrené rámom (3) stroja, uložený na podvozkoch (2) a opatreným podbíjacou jednotkou (8) a zdvíhacím a vyrovnávacím agregátom (14), ako aj zásobníkom (26) štrku s výpustnými otvormi (28) a ku ktorému je priradené výškovo prestaviteľné zametacie ústrojenstvo (30) na odovzdávanie nadbytočného štrku na dopravné ústrojenstvo (34), ktoré má zhadzovací koniec (36) nad zásobníkom štrku (26). Rám (3) stroja je tvorený prvou rámovou...

Prídavné zariadenie na podtlakový zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1015

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kišš Tibor

MPK: C02F 11/00

Značky: zariadenie, zásobník, přídavné, podtlakový

Text:

...využiť na ťažko dostupných miestach a vzdialených miestach,kde sa nedajú aplikovať doteraz používané zariadenia. Ďalšia výhoda spočíva v tom, že zariadenie citlivo reaguje na vrstvu a množstvo odsávaného kalu, nenarušuje ekológiu prostredia a tiež nie je potrebné zasahovať do okolitého areálu. To znamená, že nie je potrebné po skončení prác upravovať areál. nakoľko sa odsatý materiál odsáva priamo do zásobníka.Prídavným zariadením sa odsáva...

Mobilný pásový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1014

Dátum: 08.11.1995

Autor: Matějka Milan

MPK: C02F 11/00

Značky: pásový, mobilný

Text:

...lisu. Po bokoch základovej plošiny je nainštalovaná pracovné plošina pre obsluhu zariadenia a pri technoloeickom zaria.dani je umiestnená obytná nadstavba, takže spolu s pásovým.lisom je takto vytvorené samostatné jednotka pre kompletné gsamostatné odvodňovanie kalovTechnologické zariadenie aostatné príslušenstvo je zložené 2 bežnevyrábaných výrobkov. Výhodou technického riešenia je jeho plná kompletnosť pre odvodňovanie kalov a hlavne...

Prostriedok doplnkovej ľudskej výživy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1013

Dátum: 08.11.1995

Autori: Ferenčík Miroslav, Lahitová Eleonóra, Ebringer Libor

MPK: A61K 35/74, A61K 39/02, A23J 3/20...

Značky: výživy, prostriedok, doplnkovej, ludskej

Text:

...~ však neobsahoval baktérie druhu Enterococcus íaecíum, ktorých antimutagenny a imunostimulačný účinok jePodstatou prostriedku doplnkovej ľudskej výživy je, že obsahuje baktérie mliečneho kvasenia Enterococcus íaecium.Tieto baktérie sú prirodzenou zložkou tráviaceho ústrojenstva kojencov živených materským mliekom a pravidelne sa vyskytujú v ich stolici. Zo stolice kojencov ich možno izolovať Štandardnými mikrobiologickými postupmi. V...

Prostriedok na pridržanie skrutky na hrote pracovnej časti skrutkovača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1012

Dátum: 08.11.1995

Autor: Rohm Ladislav

MPK: B25B 23/10

Značky: skrutky, hrote, prostriedok, částí, skrutkovača, pracovnej, pridržanie

Text:

...a V rôznych künätrukůných upravách vychádzajúPqd 5 mtn rmatriadku spüciva v tQm EE Eí äklcdá 2 nüsnajV tg Enazürnanê na 0 ñä ramenw E 2 mruznénm drpnuzitím magnatickaj QCELE. Hüimm na držiak á mamym priüräiavacej tastl 2 je na üarázknch spojené 5 nn nramena E může byť tlEŽ vänté üü ütvüru HÚEWEJ časti 1 a fixü~vane pnmacüu puiäťmvaciehm prvku. Takétn FlEĚEñE jednakňuje vymieňať rldräiavaciu Čaäť 2, Ci už 2 důvüd putrüby mam 2.ramatrnv tejto...

Prenosná podvozková zubná súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1011

Dátum: 08.11.1995

Autori: Vavro Jarolim, Kuna Milan

MPK: A61C 3/04

Značky: prenosná, podvozková, zubná, súprava

Text:

...1 a s nočným spinačom gg. Spodná časť Ž stĺpa súpravy je pripevnená na podvozkovú základňu l kridlovými skrutkani 1 ktorými sú zároveň k podvozkovej základni l pripevnené kryty A kolesok. Otočné kolieska g sú pripevnené na podvozkovú základňu l krídlovými maticami gg . Na obr.2 je znázornená úsporné balenie zubnej súpravy podľa technického riešenia . Vonkajšie stena ll obalu , ktorý môže byť s výhodou typu cestovného alebo prístrojového...

Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1010

Dátum: 08.11.1995

Autori: Pupák Anton, Ciferský Jozef, Miklánek Ladislav, Jankech Dominik, Gurňák Jiří

MPK: G01F 15/14

Značky: merania, plynů, regulácie, spotřeby, skriňa, tlaku

Text:

...4 je znázornené osadenie skrine do predzáhradky domu, odr.5 osadenie skrine namúr plotu a obr.6 osadenie na stenu domu.Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu. podľa obr. 1 pozostáva z nosnej konštrukcie tvorenej nosnikom 1, na ktorom sú zhora upevnené dve nerovnako dlhé stojiny 1, 2 ktorých kratšia je opatrená pevným a dlhšia posuvne upevneným strmeňom g. Zdola sú na nosniku Q upevnené dva držiaky 3, prostrednictvom ktorých sa skriňa...

Ekologicky vhodné palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1009

Dátum: 08.11.1995

Autori: Macho Vendelín, Čičmanec Peter, Bakoš Dušan, Komora Ladislav, Bajús Martin, Boroška Fedor, Zaťko Ľudovít

MPK: C10L 1/10, C10L 5/04

Značky: palivo, ekologicky, vhodné

Text:

...odprašovanla dymu aj ako bezarzénové palivo. Ďalšou výhodou je možnost využitia i synergizmu kontrolovaných množstiev vody s uvedenými aditivami, prejavujúci sa najmä pri teplotách kúrenísk nad 800 °C.V závislosti od predpokladanej. teploty. spaľovania jemožnost volby komponentovaditívnajmä zlúčenln horčíka pre nižšie teploty a zlúčenin vápnika vhodnejších pre vyššie teploty, dokonca možnost tormulovat skladbu paliva in situ v kúrenisku....

Čeľusťový nadstavec na zváranie potrubných dielcov z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1008

Dátum: 08.11.1995

Autori: Dvořák Pavel, Strejček Jiří

MPK: B29C 65/74

Značky: dielcov, plastů, čeľusťový, zváranie, nadstavec, potrubných

Text:

...zovretie nahrievacieho tŕňa. Stredná valcová plocha oboch styčných plôch má s výhodou polomer R 10 až 20 mm. Veľkost strednej valcovej plochy je vymedzená uhlom óL 30 °až 160 °, ktorý zvierajú priamky spájajúce stred strednej valcovej plochy s oboma jej koncovými bodmi. Obe vybrania na styćných plochách čeľustí môžu byt výhodne vybavené odvzdušňujúcou drážkou spojenou s otvorom vo vnútornom a vonkajšom osadení, slúžiacou na odvzdušnenie...

Ručný zakružovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1007

Dátum: 08.11.1995

Autor: Palko Anton

MPK: B21D 5/12

Značky: stroj, zakružovací, ručný

Text:

...voľbu dvoch prevodových rýchlostí s ohľadom na hrúbky a akosti zakružovaných plechov a s tým spojenú pretvárnu prácu. Predmetné riešenie dovoľuje spoľahlivú aretáciu horného valca pretechnologický úkon zakružovania a jednoduché horiziontálne odklápanie horného valca pre vyberanie zakružovaných dielcov pri maximálnej bezpečnosti. Zakružovací stroj podľa tohoto úžitkového vzoru je z hľadiska prevedenia konštrukčne minimalizovaný s...

Univerzálne drevoobrábacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1006

Dátum: 08.11.1995

Autor: Sabela Pavol

MPK: B27C 9/00

Značky: univerzálne, zariadenie, drevoobrábacie

Text:

...kolečkom czočąe upevr 4 v 4 g n near vo 5393 zarroäenra.Poä voêorovným upínačom stopkověho rezného nástroja je k fréme zariadenia vo veràikálsom veł ł I I en posuvne osaâeny nosia5 dolnej strany spojený car voćor vú maticu e nestavovaciu skru~ V I. , , J - . hru s àolnym oalaůecrm Lereckcm o-o se upevneąe v drzieäu r 1 ~ oevnenom k frěe zariadenia e z hernej stresu snojenaj čanmí n L o A. v . o v . 1 I , 1 ł - r s . s...

Zariadenia na úpravu sójových bôbov na kávovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1005

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kováčová Ľudmila

MPK: A23N 12/08

Značky: kávovinu, zariadenia, sójových, bôbov, úpravu

Text:

...kavových zrn vodou, a tak by pri prípadnom pražení sójových bůbov V uvedenom zariadení došlo k ich zuhoľnateniu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na úpravu sójových böbov na kávovinu ,ktoreho podstata spočíva v tom, že je tvorene nádobou na vodu , ktorá je pripojená jednou časťou na sušiareň,druhou časťou na pražiareň a treťou časťou na chladiareň, ktorá je spojená s odsávačom.Zariadenie, podľa obr. , tvorené...

Lubrikácia na úpravu anorganických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1004

Dátum: 08.11.1995

Autori: Forkel Klaus, Šimurka Peter

MPK: C03C 17/02

Značky: anorganických, úpravu, lubrikácia, vlákien

Text:

...odolnosť voči oxidacii na vzduchu.Tento nedostatok sa odstráni tak, že zlúčeniny s ohsahomhydroxylových skupín sa obalia fenolformaldehydrosolom. Čím sa zvýši dlhodobosť odolnosti voči alkaliam (DE - OS 255956). Řezoly, ktoré sa pritom používajú majú mólový pomer fenolu formaidehydu l 1.5 až 3,7. Ako katalyzator sa použiva hydroxid hárnatý, hydroxid sodný alebo amónny. Pretože pre dalsie spracovanie rezolov je potrebná vysoká...

Mriežka pre vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1003

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/15

Značky: potrubie, mriežka, vzduchotechnické

Text:

...riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kdena obrázku obr.l je znázornený pohľad na mriežku prevzduchotechnické pootrubie s kruhovým prierezom na usmerneniea reguláciu vzduchu s príslušnými rezmi, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie perforovanou páskou s vyznačením vnútornej rovinnej a pohľadovej steny, na obr.2 je zobrazená usmerňovacia lamela s vyznačením klinovitých výstupkov,na obr.3 je znázornená...

Poistné zariadenie s vydutou membránou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1002

Dátum: 08.11.1995

Autor: Brachaczek Jindřich

MPK: F16K 7/17

Značky: vydutou, zariadenie, membránou, poistné

Text:

...objektu.Vydutá membrána je po svojom obvode vybavená druhým tesnením. Poistný článok je na nosníku pripevnený napr. cez závit alebo čap tak, aby umožňoval jeho nastavenie v osi kolmej na-tlaku vo vnútornom priestore tlakovej nádoby alebo potrubianad povolenú hranicu. Výbuchový tlak pôsobiaci na plochu membräny vyvodi silu, ktorá spôsobí pretrhnutie poistného článku a okamžité uvoľnenie únikového otvoru. Proti vymršteniu membrány do vonkajšieho...

Odvádzač kondenzátu s riadenou kontrakciou prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1001

Dátum: 08.11.1995

Autori: Kosková Jana, Kosek Jiří

MPK: F25B 39/04, F25B 45/00

Značky: odvádzač, kondenzátu, kontrakciou, riadenou, prietoku

Text:

...ďalei pripojený spojovaoím kanálikom k homogenizačnoj komorke naohádzajúcej sa pod rozvádzacím telesom na strane prívodu kondenzátu. V inom vyhotovení odvádzača kondenzátu podľavynálezu Je medzi plochou elastiokou membränou a hornýmdielom vložená vvdutá plechová priečka. pričom vnútorný priestor vydutsj priečky nad alastickou membránou ječiastočne vyplnený nizkovriaoou kvapalinou.Podstata riešenia.je znázornená ~ na nrrjpcąiuz-uwnnm výkrose,...

Kontajner na uskladnenie a prepravu ekologicky škodlivých kvapalných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1000

Dátum: 08.11.1995

Autori: Lorko Ondrej, Fedor Slavomír

MPK: B65D 88/12

Značky: uskladnenie, prepravu, ekologicky, škodlivých, kontajner, kvapalných, látok

Text:

...rovnobežníkových dielcov, z toho 4 bočných l , 1vrchného 2 a 1 spodného dielca 3. Všetky dielce sú navzájomzvarené tak, že vytvárajú kvapalinotesnú uztvorenú nádobu. Ku spodnemu dielcu 3 nádrže je privarený rám A s otvormi 5 pre manipuláciu s kontajnerom. napriklad vysokozdvižným vozíkom. K rámu A nádrže sú privarene Spodne rohové prvky 5, ktoré umožňujú stohovateľnost kontajnerov až do troch vrstiev. Horná část bočných dielcov 1 je zosilnená...

Kontajner na uskladnenie a prepravu ekologicky škodlivých nekvapalných priemyselných odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 999

Dátum: 08.11.1995

Autori: Lorko Ondrej, Fedor Slavomír

MPK: B65D 88/12

Značky: uskladnenie, škodlivých, priemyselných, kontajner, nekvapalných, ekologicky, prepravu, odpadov

Text:

...kontajner podľa tohoto riešenia,obr. č. 2 stohovanie kontajnerov e detailom osadenia rohových prvkov, obr. č. 3 osadenie ćapov vo zvislých drážkach konzolKontajner podľa obr. č. 1 pozostáva z plechovej nádrže výtvorenej zo štyroch obvodových dielcov 1 lichobežníkového tvaru, z nich 2 bočných, jedného čelného a jedného zadného dielca a jedného spodného dielca 2 rovnobežnikového tvaru, ktoré sú zvarené do kvapalinotesnej, zhora dole...

Bezpečnostný zamykací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 998

Dátum: 08.11.1995

Autor: Fedík František

MPK: E05C 9/02, E05B 65/06, E05C 9/14...

Značky: bezpečnostný, zamykací, systém

Text:

...typ a Veľkosť dverí.Brehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude- bližšie opísané pomocou výkresov na ktorých je na obr. 1 - schematicky znázornená usporiadaniešesťbodového zamykacieho systému V zamknutom stave a na obr.2 - detail úpravy západky závory s vodiacimi drážkami vodiaci mi kolíkmi a tiahlami vo vodiacich rúrkach.Bezpečnostný zamykací systém pozostáva so závory , západky ll ktorej sú po oboch stranách závory l...

Hasiaca hubica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 997

Dátum: 08.11.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: A62C 31/02

Značky: hubica, hasiaca

Text:

...hasiaceho média pri hasení požiaru V chránenom objekte podľa tohoto technického riešenia je tvorená rúrkou 1, ktorá je vybavená prírubou. Rúrka 1 je spojená s vodiacou rúrkou à. Vo vodiacej rúrke Q je posuvne uložená dýza g. Medzi dýzou g a vodiacou rúrkou Q je inštalované prvé tesnenie i a druhé tesnenie 5. Dýza g je vlastnou aplikačnou častou hasiacej hubice, pomocou ktorej je rozvirované hasiace médium cez jednotlivé otvory,...

Bezpečnostný dverový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 996

Dátum: 08.11.1995

Autor: Gašper Michal

MPK: E05B 35/12, E05B 59/02

Značky: zámok, dverový, bezpečnostný

Text:

...v okoli hlavnej-zéstrčky. Samot-r né prevedenie bezpečnostného dverového zámku podľa toho-to úžitkového vzoru~svojou jednoduchosťou konštrukcievýrazne zvýšuje spoľahlivosť uzamykacieho systému, pri-.čom mechanika zabudované do vnútra-dverí ostáva aj s po užitím tvrdej čelnej bezpečnostnej dosky vo funkcii krytia na špičkovej bezpečnostnej úrovni. Predmetné rieše nie predstavuje dôkladnú prekážku proti nežiadúcim a násilným zásahom zvonku,...

Chladiace a mraziace boxvitríny a vitríny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 995

Dátum: 08.11.1995

Autori: Medzihradský Vladimír, Medzihradský Alexander

MPK: F25D 13/02

Značky: chladiace, mraziace, vitríny, boxvitríny

Text:

...alebo z ich kombinácií. Súčasťou takto vytvorených nádob sú chladiarenské alebo mraziarenské zariadenia riadené regulátorom teploty. Nevyhnutným doplnkom je vnútorné studené osvetlenie pevne prichytené na ľubovoľnú stenu zariadenia.Takto vytvorené chladiace a mraziace boxvitríny a vitríny sa vyznačujú veľkou variabilitou tvarov, veľkostí a možnosťami ich užitia. S výhodami umožňujú využiť napríklad V súčasnosti používané chladiace alebo...

Sirup na výrobu miešaných alkoholických nápojov na báze toniku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 994

Dátum: 08.11.1995

Autori: Baxa Stanislav, Šilhár Stanislav, Mráz Jan

MPK: C12G 3/06

Značky: nápojov, miešaných, výrobu, sirup, alkoholických, toniku, báze

Text:

...sladidla a tonizujúcej prísady je nutne deklarovat na obale výrobku. Výsledný nápoj, získaný predpokladaným nariedením sirupu a karbonizovaní, pripadne po naríedení aj priamosódovou vodou, má obdobné vlastnosti ako long-drink bežne pripravovaný zmiešanímimax, 20,25 litra sýteného nealkoholického tonikového nápoja a 0,05 litra alkoholického nápoja akoľubovoľného druhu vodky alebo ginu s obsahom etanolu spravidla do 50 obj.Príklady...