Zverejnene patenty 14.09.1995

Spôsob čistenia horľavého plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279213

Dátum: 14.09.1995

Autori: Baumgärtel Gerd, Tratz Herbert

MPK: C10K 1/02, B01D 53/14, C10K 1/16...

Značky: zariadenie, vykonávanie, plynů, čistenia, spôsobu, tohto, spôsob, hořlavého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené na čistenie horľavého plynu (G), najmä plynu (SG) z nízkotepelnej karbonizácie. Horľavý plyn (G) sa perie v práčke (1) pomocou pracieho média (W) a ako čistý plyn (R) sa odvádza odvádzacím potrubím (6), ktoré je spojené s potrubím (4a) na prchavé zložky (F). Taktiež kondenzát (K) sa odvádza. Prebytočný kondenzát (U) sa destiluje v destilačnom zariadení (4). Prchavé zložky (F) sa primiešavajú do čistého plynu (R),...

Spôsob výroby laktámov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279208

Dátum: 14.09.1995

Autori: Griffiths Gareth, Previdoli Felix

MPK: C07D 471/08

Značky: spôsob, laktámov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Laktámy všeobecného vzorca (I), v ktorom n je 1 alebo 2, sa vyrábajú cykloadíciou 1,3-diénu všeobecného vzorca (II), kde n má uvedený význam, s chlórkyánom v prítomnosti vody a kyseliny sulfínovej všeobecného vzorca R-SO2H, kde R je alkylová skupina s 1 až 6 atómami uhlíka alebo prípadne substituovaná fenylová skupina a/alebo jej soli, a následnou hydrolýzou.

Tepelne odolná čokoláda a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279014

Dátum: 14.09.1995

Autori: Quan Nancy, Kealey Kirk

MPK: A23G 3/00, A23G 1/00

Značky: spôsob, výroby, čokoláda, tepelně, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne odolná čokoláda obsahuje temperovanú čokoládu, ku ktorej je pridaná látka tvorená hydratovaným lecitínom, pričom táto látka je tvorená emulziou typu voda v oleji a obsahuje vodu a frakcionovaný lecitín vo forme reverzných miciel, emulzia typu voda v oleji obsahuje 70 až 90 % hmotn. vody a 10 až 30 % hmotn. frakcionovaného lecitínu a látka tvorená hydratovaným lecitínom je v čokoládovej hmote obsiahnutá v množstve 1,0 až 3,0 % hmotn....

Spôsob úpravy chladiva primárneho tlakového vodného jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Paševič Dmitrii Vladimirovič, Paševič Vladimír Ivanovič

MPK: G21C 15/00, G21C 15/28

Značky: reaktora, jadrového, vodného, primárneho, úpravy, tlakového, chladiva, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Do obehu chladiva jadrového reaktora, rozbehnutého až na výrobu energie, sa plynule pridáva hydrazínhydrát N2H4.H2O v takých množstvách, pri ktorých jeho obsah vo vzorke odobratej z reaktora tvorí 5.10exp(-6) až 5.10exp(-2) g/kg chladiva, ako aj hydroxid draselný a/alebo hydroxid lítny, ktorý zodpovedá alkalickým vlastnostiam hydroxidu draselného, a to v množstve 80 až 5,6 mg/kg chladiva vzhľadom na množstvo kyseliny boritej, ktoré sa pohybuje...

Napínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278741

Dátum: 14.09.1995

Autor: Gejdoš Marián

MPK: A63B 21/22, A63B 21/002

Značky: napínacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, najmä na vyvodenie ťahovej sily univerzálnych posilňovacích zariadení, tvorené nosným rámom (1) s otočne uloženým centrálnym hriadeľom (2), ktorý je pevne spojený s kužeľovým navíjacím bubnom (3) opatreným obvodovou vodiacou drážkou (12) v tvare skrutkovice. Na centrálnom hriadeli (2) je uložené aspoň jedno pevné puzdro (6) a aspoň jedno odnímateľné puzdro (9). Tak v pevnom puzdre (6) ako aj v odnímateľnom puzdre (9) je uložená na...

Spôsob výroby 2-(metyltio)-dinátriumbarbiturátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278681

Dátum: 14.09.1995

Autori: Etzensperger Marcel, Wellig Alain, Roduit Jean-paul

MPK: C07D 239/68

Značky: 2-(metyltio)-dinátriumbarbiturátu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa nový spôsob výroby 2-(metyltio)-dinátrium-barbiturátu, pričom sa nechá reagovať tiomočovina, dimetylester kyseliny malónovej a metanolát sodný za vzniku dinátriumtiobarbiturátu. Tento dinátriumtiobarbiturát sa potom nechá reagovať s metylbromidom, prípadne v prítomnosti zásady, za vzniku konečného produktu.

Strop z dutinových tehiel a zo železobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278574

Dátum: 14.09.1995

Autor: Novák Vladimír

MPK: E04B 5/44, E04B 5/26

Značky: tehiel, dutinových, železobetónu, strop

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorovné nosníky (2) stropu, tvorené tehlovými stropnými doskami s obdĺžnikovým priečnym prierezom, sú usporiadané vzájomne rovnobežne s medzerami, naprieč ktorých sú vložené tehlové tvarovky (5). Tvarovky (5) sú usporiadané tesne vedľa seba po celej dĺžke medzier a priliehajú čelami (6) k bokom (4) vodorovných nosníkov (2). Čelá (3) vodorovných nosníkov (2) sú zaliate do bokov priebežných železobetónových trámov (1) s oceľovou výstužou (10),...

Regulačný obvod torzne kmitajúcej mechanickej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278499

Dátum: 14.09.1995

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: G05D 13/06

Značky: sústavy, regulačný, torzně, obvod, mechanickej, kmitajúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Regulačný obvod je určený na zabezpečenie plynulého ladenia torzne kmitajúcej mechanickej sústavy za jej chodu. Podstata plynulého ladenia danej sústavy je založená na plynulej regulácii, plynulom prispôsobovaní základných dynamických vlastností pneumatickej pružnej hriadeľovej spojky dynamickým vlastnostiam samotnej mechanickej sústavy. Uvedenú podstatu plynulého ladenia zabezpečíme regulačným obvodom (1), ktorý pozostáva z mechanického...

Spôsob výroby tesnenia pre valivé ložiská

Načítavanie...

Číslo patentu: 278399

Dátum: 14.09.1995

Autori: Lukáč Vladimír, Hrehor Jozef, Roučka Oldřich

MPK: F16C 33/76

Značky: výroby, tesnenia, valivé, ložiska, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tesnenia pre valivé ložiská, kde kovová výstuha sa po zdrsnení a nanesení chemických spojív zavulkanizuje zmesou vytvorenou z 50 až 60 % hmotn. kaučuku s obsahom akrylonitrilových skupín v kaučuku minimálne 30, 4 až 10 % hmotn. zmäkčovadla dibutylftalátu alebo di 2-etylhexylftalátu alebo dioktylftalátu, 20 až 50 % hmotn. sadzového plniva, 0,4 až 0,8 % hmotn. tiazolového a sulfenamidovaného typu urýchľovača, 0,0 5 až 2 % hmotn....

Montovaná nosná konštrukcia úrovňových prejazdov koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 962

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kačeňák Ján, Rákoš Stanislav, Benko Peter, Prúnyi Kornel

MPK: E01B 2/00

Značky: nosná, montovaná, prejazdov, dopravy, konštrukcia, úrovňových, koľajovej

Text:

...Vhodnou kombináciou vnútorných, krajných a stredových nosných dielcov možno zostaviť prejazd s potrebným počtom koľají, uhlom kríženia a potrebnou šírkou. Každý z nosných dielcov, vnútorný, krajný i stredový je oceľobetónový prefabrikát z betónu s disperznou výstužou,ku ktorého nosnej výstuži sú privarené oceľové pozdľžniky, na ktorých sú privarené v požadovanej hustote kotviace prvky na napojenie hornej pojazdovej časti...

Gumové koleso plnené tlakovým vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 961

Dátum: 14.09.1995

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: B60B 31/04

Značky: vzduchom, plněné, tlakovým, gumové, koleso

Text:

...diskom navzájom spa krúžkom a srredcvcu trubkou, pričampravý di Jeho výhcćcuje konštrukčné jednoduchosť, podstatné zlacnenie techncąčgie výrcby, pričom súčasne znižuje množstvo a manipulà iu 5 dielni. Cdetrzňujc dcdatcčnú montáž po vyliscvani ako aj prípadné vsrcvanie 3 bcdoýanie pred spojením diskov. Dvojitá pätka výran 2 zvyšuje bezpečnosť pri poklese tlaku Q çumovom ko lese.Príklaü vytvorenia gvmsvéhc kolesa plnenáh tlascvůnvzduch m...

Nafukovacie sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 960

Dátum: 14.09.1995

Autori: Dadej Leopold, Švarc Zdeněk

MPK: B62J 1/00, B62J 1/26

Značky: sedadlo, nafukovacie

Text:

...nafukovacia vložka sedadla je na takejto opornej miske fixovaná pomocou pásikov, pevne spojených s pružiacou nafukovacou vložkou pásiky vyrobené z toho istého materiálu ako pružiaca nafukovacia vložka sú s ňou pritom pevne spojené.Nafukovacie sedadlo podľa tohoto technického riešenia umožňuje najmä individuálne nastavenie tuhosti odpruženia sedačky, napríklad na cestnom bicykli v závislosti na hmotnos ti jazdca a charakteru...

Hydraulický zdvíhací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 959

Dátum: 14.09.1995

Autor: Zelina Pavol

MPK: B66F 5/04

Značky: hydraulický, mechanizmus, zdvihací

Text:

...uloženého prostredníctvom vodiaceho kameňa v koncovej vložke. Valcový výstupok odpruženého segmentu je osovo orientovaný proti odpruženej výtlačnej guličke dotýkajúcej sa tesniaceho sedla koncovej vložky. Ovládací otvor je na opačnej strane telesa zakrytý zaslepujúcou utesnenou zátkou dotýkajúcousa prostredníctvom tesnenia nadstavca nasunutého prostredníctvom záchytného krúžku na koncovú vložku. Stredná vložka je zo strany vodiacej...

Vozidlo na ekologické havárie a hasenie rozsiahlych požiarov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 958

Dátum: 14.09.1995

Autor: Winkler Jan

MPK: B60R 27/00, B60P 3/22

Značky: rozsiahlych, havárie, požiarov, vozidlo, ekologické, hasenie

Text:

...nádrže a umiestnenie čerpadla na ropné látky, čerpadla a hasiacehomonitoru a čerpadla na agresívne látky. Príklad uskutočneniaVozidlo na ekologické havárie a hasenie rozsiahlych požiarov podľa obr. 1 pozostáva z troj alebo štvornápravového podvozku, na ktorom je uložená kabína pre posádku vozidla a rám g, ktorý je opatrený nadstavbou pozostávajúcou z nádrže Q, napr. zos čerpadlom lg na ropné látky, uloženej na zadnej časti rámu g za nádržou...

Vozidlo na prepravu rádioaktívneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 957

Dátum: 14.09.1995

Autor: Winkler Jan

MPK: B60P 9/00

Značky: rádioaktívneho, vozidlo, odpadů, prepravu

Text:

...prístroje, Q schránka na uloženiepoužitý kontaminovaný odev. Príklad uskutočnenia Vozidlo na prepravu rádioaktivneho odpadu, podľa obr. 1pozostáva zo štvornápravového podvozku L, napr. Tatra 815 8 x 8 alebo Tatrapan 8 x 8, na ktorom je uložená kabina 1 preposádku a rám g vozidla, opatrený V zadnej časti hydraulickou rukou Á. Rám g vozidla je medzi kabinou 1 a hydraulickou rukou Q vybavený prepravnou plošinou Q, opatrenou po...

Nafukovací čln

Načítavanie...

Číslo patentu: U 956

Dátum: 14.09.1995

Autori: Dudík Zdeněk, Kašpar Jan

MPK: B63B 7/08

Značky: nafukovací

Text:

...člna podľa technického riešenia je schematicky znázornený na priložených obrázkoch,kde obr. 1 znázorňuje nafukovaci čln v priečnom reze a obr.2 znázorňuje pohľad zhora na čln podľa obr. 1.Dno 1 je tvorené štyrmi podlahovými komorami Q, ktoré sú samostatne nafukovateľné. Podlahové komory Q sú obopnuté plášťom, jeho vrchná plocha § a spodná plocha 2 sú spolu pre~ pojené prepážkami lg medzi jednotlivými podlahovými komorami Q. pričom v krajných...

Poistné kódové zariadenie trezorových zámkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 955

Dátum: 14.09.1995

Autori: Hrnčír Rudolf, Csadi Tibor, Tóth Štefan

MPK: E05G 1/04, E05B 17/20

Značky: zámkov, kódově, trezorových, zariadenie, poistné

Text:

...pomocouvýkresov, na obr.1 je znázornený trezorový zámok s poistnýmkódovým zariadením s poistným kolikom a na obr.2 je znázornené poistné kódové zariadenie s poistnou tvarovanouPoistné kódovacie zariadenie trezorových zámkov, podľa technického riešenia v konkrétnom príklade podľa obr.1 pozostáva z kódového zámku § umiestneného na základnej doske poistného zariadenia g , ktorá je upevnená na základnej doske trezorového zámku ł a kódový zámok...

Protišmyková návlečka na obuv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 954

Dátum: 14.09.1995

Autori: Lukáč Vladimír, Hajský Milan

MPK: A43C 15/00, A43C 15/02

Značky: protismyková, návlečka

Text:

...stabilit u a bezpečnosťou .ô o ze na všetkvch druhoch terénu sneh,ed,bleto. Záberové rebrá chlo vymeniteľné podľa pr f 1nia. Jednoťuchosť riešenia pri zachova vysokých účinkov jei najmä v nizk~ch nákladoch na výrobu vyplývajúcich z konštrukčnej jednoduchosti.Prehľad obrázkov na výkreseúžitkovćno vor je zrŕzcrn ný na pri e on výkrese, ke na cbr.l je zmenčcný przcret protř 1 k-voj návlečky na obuv v eJ tickon etve. cbr.2 je äačný çchľa a obr.3...

Zapojenie blokovania odberu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 953

Dátum: 14.09.1995

Autor: Baloga Jozef

MPK: G05D 16/20, G05D 16/00

Značky: užitkovej, odběru, zapojenie, teplej, blokovania

Text:

...odberu teplej úžitkovejvody, kde zatváraco-otváracia armatúra je osadená medzi spotrebiče- obr.3 znázorňuje elektrňä ké zapojenie regulátora.Zapojenie blokovania odberu teplej úžitkovej vody je napojené na prívod Q teplej úžitkovej vody, takzvanú stúpačku, ktorý je prepojený s odvodom Z, zabezpečujúcim cirkuláciu teplej úžitkovej vody. Na privode Q teplej úžitkovej vody je namontovaná bytová odbočka, za ktorou je hlavný bytový uzáver 5,...

Mechanická poistka na istenie náplní fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 952

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: B65D 50/08

Značky: istenie, mechanická, fliaš, náplní, poistka

Text:

...náplní fliaš zalisovanu do hrdh flaše, ktoré pozostáva z teľäâv ktorom je volne nad sebou ulo žený plavák a závažie vo vodiacich rebrách a nad nimi je pevn zalisovaná sieťka a hrdlo s prepážkou. Táto konštrukcia umožňuje dokonalé uzatvorenie fliaš pred nedovolenim plnením v akejkoľvek polohe, pričom však je vytekanie kvapaliny z flaše zaručené. V základnej polohe /stojatá fľaša/ závažie dotláčaplavák do sedla a tým uzatvára fľašu.Pri...

Mechanický usmerňovač zmyslu otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 951

Dátum: 14.09.1995

Autor: Hredzák Andrej

MPK: G01R 11/00, G01R 11/16

Značky: mechanicky, zmyslu, otáčok, usmerňovač

Text:

...riešenia je to. že tvori samostatnú montážnu jednotku.ktorú možno montovať do počítacích strojčekov alebo podobnýchzariadeni V ľubovoľnej pracovnej polohe usmerňovača. Prevod me chanického usmerňovača zmyslu otáčok je rovný jednej. Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie je uvedené na výkrese, kde na obr. 1 jemechanický usmerňovač zmyslu otáčok v nárýse, v reze, na obr. 2Na vstupnej osi l je otočne uložené prve kombinované...

Katodická ochrana rozvodov prípojok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 950

Dátum: 14.09.1995

Autor: Sonnek Jiří

MPK: C23F 13/06, C23F 15/00

Značky: ochrana, katodická, rozvodov, prípojok

Text:

...sa rozsah výkopových prác miest pri opravách.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené v čalšom popise s odkadzom napripojený výkres, na ktorom je schématicky znázornené vyhotoveniekatodickej ochrany v mieste inštalácie plynomerného PĽÍSUOÍaPríklad uskutočneniaznázornený príklad .uskutočnenia katodickej OChI-čmY na PĺYnmľeľnů prístroji sa principiálne v ničom nelíši od aplikácie tejto ochrany na vodovodnej prípojke...

Trojfázový elektródový kotol s automatickou reguláciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 949

Dátum: 14.09.1995

Autor: Tichý Pavel

MPK: F24H 1/48

Značky: trojfázový, reguláciou, automatickou, výkonu, kotol, elektródový

Text:

...od seba navzájcxn a najmä od uzlovej elek-trody. Horné čelo kotla má zabudovaný odvod ohriatej kvapaliny.obr.3 a 4 znázorňujú zariadenie v rezoch,v ktorom sú tri hlavné elektrody ulo žexué symetricky v strede kotla a uzlom ich spojenia do hviezdy je elektrickyvodivý plášť kotla.V obidvoch prípadoch znázorňuje šípka smer prúdenia ohrievanejkvapaliny a zariadenia sú umiestnené zvisle.Zariadenie podľa obr. l a 2 pozostáva z držiaka ...

Zariadenie na odber vzorky spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 948

Dátum: 14.09.1995

Autor: Bellan Stanislav

MPK: G01N 1/02, G01N 1/22

Značky: vzorky, spalin, zariadenie, odber

Text:

...dobre prístupná pre potreby údržby.Samotné zariadenie je tvorené rúrou DN 80 až i 00 umiestnenou naprieč spaľovacou komorou. v ktorej sú vyvítané otvory po celej dĺžke v smere prúdenia spalín. súčet prierezov otvorov je totožný s prierezom rúry. Na konci rúry mimo kotla je vytvorená komora pre umiestnenie sondy. Komora je dalej prepojená potrubím s dymovodom za ohrievdčmi vzduchu pred spalinovými ventilátormi. Pri kotloch s dvoma ventilátormi...

Protiexplozívny perový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 947

Dátum: 14.09.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: F16K 17/04

Značky: ventil, protiexplozívny, pérový

Text:

...výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde obrázok 1 znázorňuje perový ventil s vnútornýmuložením pružin a obrázok 2 znázorňuje perový ventil sProtiexplozívny perový ventil podľa tohoto technickéhoriešenia sa skladá z rámu 6 perového ventilu a poistnéhodisku g. Medzi rámom Q a poistným diskom 2 je inštalované tesnenie. K rámu Q je upevnený vodiaci diel Q. Cez tento diel prechádza vodiaca tyč 1, ktorá je pevne...

Poplachové zariadenie bezpečnostného pásma jadrových elektrární s automatizovaným kontrolným systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 946

Dátum: 14.09.1995

Autor: Strapec Ján

MPK: G21D 3/04

Značky: elektrární, systémom, poplachové, bezpečnostného, automatizovaným, zariadenie, jadrových, pásma, kontrolným

Text:

...jeho funk čnej spôsobilosti, ktoré pozostáva zo sirény upevnenej na nosnej- 2 trubke, z prívodněho káblu a z ovládacej skrinky, kde Siréna je uvádzané do Činnosti stykačom z ovládacej skrinky, a to na základe centrálne vysielaného signálu cez spínač centrálneho ovládania ktorého podstata spočíva v tom, že siréna upevnená na nosnej trubke pripevnená priamo na jestvujúci stožiar elektrického rozvodu prechádzajúc pomedzi vodiče...

Zmes na výrobu mrazených krémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 945

Dátum: 14.09.1995

Autor: Sládeček Imrich

MPK: A23G 9/02

Značky: krémov, výrobu, mrazených

Text:

...krému súbližšie vysvetlené na nasledovných príkladoch.Zmes na výrobu mrazeného krému obsahuje 15,30 hmotn. rafinovaného cukru, 9,18 hmotn. sušeného mlieka, 10,20 hmotn. stuženého pokrmového tuku s rastlinnou zložkou, 3,06 hmotn. biohydrolyzátu sacharózy, 1,02 hmotn. kryštalickej glukózy,0,46 hmotn. stabilizátora a 60,78 hmotn. pitnej vody.Základná zmes sa pripraví tak, že do vody sa pridajú postupne všetky potrebné komponenty a...

Zmes na priemyselnú výrobu mäsových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 944

Dátum: 14.09.1995

Autori: Fischer Josef, Pinc Martin

MPK: A23L 1/317, A23L 1/314

Značky: priemyselnú, mäsových, výrobu, výrobkov

Text:

...mletú bravčovú kožu alebo emulziu kože, ochucovacie prísady, vodu alebo vodu s ľadom a plnivo, ktorým je kulinárska zmes, opisaná v úžitkovom vzore CZ 1804 alebo táto kulinárska zmes a pšeničná múka hrubá. Zistilo sa, že je výhodné, ak je pomer kulinárskej zmesi a vody 1 3.Kedže podstatnou časťou kulinárskej zmesi je rastlinná bielkovina. ktorá na seba viaže značné množstvo vody (až trojnásobok), čím sa jej objem zväčuje. toto zvýšené...

Skladací obal, najmä z papierového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 943

Dátum: 14.09.1995

Autor: Vavro Miloš

MPK: B65D 5/02

Značky: papierového, materiálů, skládací, obal, najmä

Text:

...kom, alebo obidve plochy obalu, obsahujú súbor obrazov l. Ich štruktúra sleduje tak naplnenie originálneho dizajnérskeho zámeru definovaného pred návrhom obalu ako aj efektívne využitie plochy obrazami l, lebo časti g obalu pokryté obraz mia po ukončení primárnej funkcie obalu sú zdrojom pre získanie dielov na zostavenie nelepených dvoj alebo trojrozmerných predmetov,napriklad napodobeniny zámkov, rozprávkových postáv, zvierat,automobilov...

Vrhacie kŕmidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 942

Dátum: 14.09.1995

Autor: Vévoda František

MPK: A01K 97/02

Značky: vrhacie, kŕmidlo

Text:

...rez základným uskutočnením vrhacieho kŕmidla a obr. 2 otvorenékŕmidlo pri zakŕmovaní pod hladinou vody.Vrhacie kŕmidlo je vytvorené dutým jednostranne otvoreným telesom L, výhodne nádobou v tvare zrezaného kúžeľa, ku dnu ktorého je upevnená úchytka g, napríklad v tvare závesného očka. U svojho horného okraja je teleso L vybavené závesom Q, na ktorom je výkyvne upevnené viečko g. Na viečku g je v jeho stredovej časti upevnené závažie §,...

Hydrofobizačno-konzervačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 941

Dátum: 14.09.1995

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Komora Ladislav

MPK: C08L 95/00, C07C 231/02, C08L 91/06...

Značky: hydrofobizačno-konzervačný, prostriedok

Text:

...alifatickým alkoholom, vybraným spomedzi metanolu, etanolu, propanolu, 2-propanolu, terc.butylalkoholu, monoetylénglykolu, dietylénglykolu, trietylénglykolu, propylénglykolu, dipropylénglykolu a glycerolu.Výhodou hydrofobizačno-konzervačného prostriedku podľa tohto technického riešenia je aj jeho mastiaci účinok, veľmi dobrá adhézia vytváraného hydrofobizačno-konzervačného prostriedku na chránené predmety a zariadenia, dlhá životnosť a...

Podkladové vrstvy vozoviek s využitím vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 940

Dátum: 14.09.1995

Autori: Korpa-ondo Igor, Rákoš Stanislav

MPK: E01C 3/00

Značky: podkladové, trosky, využitím, vysokopecnej, vrstvy, vozoviek

Text:

...použitím vysokopecnej troskyDchranná vrstva vozovky je navrhnutá z troskového kameniva s plynulou zrnitosťou s maximálnou veľkosťou zrna 63 mm, nadsitné maximálne 15 . Ochranná vrstva musí mať fyzikálnomechanické vlastnosti dané tabuľkou l.Číslo nerovnozrnnosti Súčiniteľ priepustnosti NamŕzavosťPoznámky 1. Pri väčšej nasiakavosti ako 4 rozhodne o vhodnosti výsledok skúšky odolnosti proti mrazu.2. Číslo nerovnozrnnosti sa stanovi podľa...

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 939

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kamenický Milan, Vidlář Josef, Koliba Pavel, Petrák Peter

MPK: F01N 1/04

Značky: výfuku, tlmič

Text:

...plášta štvrtej komory vybavená zvukovo tlmiacou vrstvou.Je výhodné, ak je na vonkajšej strane plášta tlmiča výfuku, ku ktorému je pripevnený vstupný nátrubok, umiestnená vrstva zvukovo tlmiacej hmoty, na ktorej je plávajúcim spôsobom uložený vonkajši akustický kryt, ku ktorému je pripevnený Výstupný nátrubok.Prehľad obrázkov na výkresochNa .priložených výkresoch je bližšie vysvetlený priklad vyhotovenia technického riešenia, kde obr. 1...

Zariadenie na čistenie znečistených vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 938

Dátum: 14.09.1995

Autor: Récsei József

MPK: C02F 1/00

Značky: znečištěných, zariadenie, čistenie

Text:

...za sebou Spojenými jednotkami namiesto toho je upravené jediné trojdielne zariadenie zo sústredne do seba zasunutých jednotiek. Flokulačné činidlo sa vnása do najvnútornejšej upravenej flokulačnej jednotky, kde dochádza ku koagulácii. Vodaobsahujúca polyelektrolyt a nasýtená mikrobublinami vzduchu saprevedie do vedľajšej strednej jednotky prstencového prierezu,pričom vonkajšia číriaca jednotka slúži k oddeľovaniu skoagulovaného kalu od...

Skladovateľný krmovinový výrobok a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 937

Dátum: 14.09.1995

Autori: Pelz Dieter, Nechtelberger Horst

MPK: A01F 25/18, A01F 25/14, A23K 1/06...

Značky: výrobok, krmovinový, výrobu, skladovatelný, zariadenie

Text:

...mláto ako prostriedok na zvýšenie pórovi tosti tehál a výroba bioplynu. Získané poznatky sa však v praxi nevyužívajú a sú vypracované iba pre veľké množstvá tohto odpadu. Už pomerne dlhú dobu známou metódou je uvedenie mláta a matoliny do skladovateľnej podoby - sušenie až na asi 9 hmotn. obsahu vody. Na základe vysokej spotreby energie a s tým Spojenými nákladmi sa sušenie mláta v Európe neuskutočňuje.Je známe skladovat mláto v tzv....

Spoj s posuvným tŕňom na zaliatie do betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 936

Dátum: 14.09.1995

Autor: Erb Anton

MPK: E04B 1/41, E04B 1/38, F16B 17/00...

Značky: zaliatie, posuvným, tŕňom, betonů

Text:

...v betóne, ale naopak spôsobuje - podobne ako konvenčná armovacia štruktúra zosilnenie. Vo všetkých prípadoch dostatočné rozdelenie zaťaženia sa dosahuje pri faktore minimálne 3,5 (namiesto iba 2.5). Tento určuje okrem iného dobrý pomer povrchu rozdeľovačaVýhodné je, ak rúrkovitý rozdeľovač zaťaženia má v stenách odvzdušňovacie otvory na vylievanie súčastí. Tieto zabraňujú, aby pri betónovanĺ vznikli vo vnútornom priestore akékoľvek vzduchové...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Héja Gergely, Minker Emil, Korbonits Dezsö, Gönczi Csaba, Sebestyén Gyula, Szvoboda Ida, Szüts Tamás, Kovács Gábor, Kun Judit, Pálosi Endre, Szomor Mária, Kiss Pál, Virág Sándor

MPK: C07D 271/06, A61K 31/52, C07D 409/06...

Značky: deriváty, polohe, teofylínové, výroby, spôsob, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob delenia metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu rektifikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278000

Dátum: 14.09.1995

Autori: Jaroš Alois, Volf Jiří, Dudek Ivan, Gabarík Milan, Pašek Josef

MPK: C07C 45/62, C07C 29/80, C07C 29/19...

Značky: delenia, spôsob, rektifikáciou, metylizobutylketónu, metylizobutylkarbinolu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania metylizobutylketónu od metylizobutylkarbinolu spočíva v rektifikácii zmesi oboch látok v prítomnosti 2 až 10 % hmotnostných vody a tlaku 80 až 120 kPa, výhodne pri atmosférickom tlaku.

8@-Acylaminoergolíny, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 277997

Dátum: 14.09.1995

Autori: Löschmann Peter-andreas, Wachtel Helmut, Brumby Thomas, Sauer Gerhard, Turner Jonathan

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: použitie, liečiv, výroby, [email protected]íny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

8(-Acylaminoergolíny, všeobecného vzorca I, v ktorom C=====C znamená jednoduchú alebo dvojitú väzbu, R2 predstavuje C1-7-alkyl, C2-7-alkenyl, CH2-O-C1-4-alkyl alebo CH2-S-C1-4-alkyl, R6 znamená C2-6-alkyl, C3-6-alkenyl alebo C3-5-cykloalkyl-C1-2-alkyl a R8 znamená skupinu vzorca -CXR3, alebo -SO2R5, kde R3 znamená vodík, prípadne hydroxyskupinou, merkaptoskupinou, C1-4-alkoxyskupinou, acetyloxyskupinou alebo dimetylaminoskupinou substituovaný...

Spôsob výroby [email protected]ínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277996

Dátum: 14.09.1995

Autori: Wachtel Helmut, Sauer Gerhard, Turner Jonathan, Brumby Thomas, Löschmann Peter-andreas

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: výroby, spôsob, [email protected]ínov

Zhrnutie / Anotácia:

8(-Acylaminoergolíny, všeobecného vzorca I, v ktorom C...C znamená jednoduchú alebo dvojitú väzbu, R2 je C1-7-alkyl, R6 je C2-6-alkyl, R8 CS-R3, kde R3 znamená -S-C1-6-alkyl, -O-C1-6-alkyl, ktorý je prípadne substituovaný N(CH3)2 alebo NR9R10, kde R9 sú rovnaké alebo rozdielne a znamenajú C1-4-alkyl alebo (CH2)n-N(CH3)2, kde n je 1, 2, 3, alebo 4 a ich adičné soli s kyselinami sa vyrobia tak, že sa zlúčenina všeobecného vzorca II, kde R2 a R6...