Zverejnene patenty 09.08.1995

Činidlo na odstránenie voľných kvapalných uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279394

Dátum: 09.08.1995

Autori: Nečesaný František, Kubal Petr, Svoboda Karel

MPK: B01J 20/28, B01J 20/20

Značky: uhľovodíkov, volných, odstránenie, kvapalných, činidlo, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo obsahuje základné sadzové častice vznikajúce pri procese splyňovania ropných alebo dechtových surovín pri teplotách 1300 až 2300 °K, pričom ich pórovitá štruktúra je vytvorená voľnou aglomeráciou primárnych častíc alebo sekundárnych zhlukov s mechanickou súdržnosťou, stanovenou na základe pevnosti granúl, neprevyšujúcou hodnotu 5 N na vytvarovanú časticu s merným povrchom, stanoveným adsorpciou dusíkom, v rozmedzí 700 až 1250 m2/g,...

Vakcínová kompozícia spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279188

Dátum: 09.08.1995

Autori: Prieels Jean-paul, Pala Pietro, Garcon-johnson Nathalie Marie-josephe Claude, Slaoui Moncef

MPK: A61K 39/39, A61K 39/00

Značky: kompozícia, spôsob, použitie, vakcínová, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcínová kompozícia obsahuje antigén, 3-De-O-acylovaný monofosforyllipid A a QS21. Pripravuje sa zmiešaním QS21 a 3D-MPL s antigénom pri udržiavaní pH 6,5 +/- 0,5 a používa sa na liečenie vírusových, bakteriálnych, parazitárnych nákaz alebo rakoviny.

Debniaci dielec, vhodný najmä na debnenie pri stavbe železobetónových monolitických konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279047

Dátum: 09.08.1995

Autori: Cséfalvay Zoltán, Cséfalvay Mikuláš

MPK: E04G 15/06, E04G 11/08, E04G 17/06...

Značky: vhodný, debniaci, stavbe, debnenie, železobetonových, konštrukcií, monolitických, najmä, dielec

Zhrnutie / Anotácia:

Debniaci dielec na debnenia monolitických železobetónových stavieb je charakteristický tým, že obsahuje aspoň jeden tvarovaný prípravok (3) z tenkostenného materiálu, výhodne z plechu, určený na vymedzenie tvaru, veľkosti a počtu priebežných drážok pri zhotovovaní železobetónového konštrukčného prvku, napríklad obvodového múru (2). Prípravok (3) má priečny profil výhodne v tvare rybinovitého zárezu s aspoň jedným výstupkom lichobežníkového...

Imidazochinoxalíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278870

Dátum: 09.08.1995

Autor: Shaw Kenneth

MPK: C07D 235/04, C07D 487/04, C07D 241/36...

Značky: imidazochinoxalíny

Zhrnutie / Anotácia:

Imidazochinoxalíny so všeobecným vzorcom (I) a ich farmaceuticky vhodné netoxické soli, kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise. Tieto zlúčeniny sú vysoko selektívne agonisty, antagonisty alebo inverzné agonisty mozgových receptorov GABA alebo ich proliečivá a sú užitočné pri diagnostike a liečení úzkostných stavov, porúch spánku a záchvatov, predávkovaní liečivami typu benzodiazepínov a ako stimulanty.

Zariadenie na odvádzanie a vypúšťanie tekutín, najmä odpadových vôd zo zdravotechnických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 278826

Dátum: 09.08.1995

Autor: Kozák Juraj

MPK: E03C 1/284, E03C 1/28, E03C 1/12...

Značky: najmä, odvádzanie, zariadení, zdravotechnických, zariadenie, odpadových, vypúšťanie, tekutin

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z telesa (1), ktoré má zvádzaciu časť (2) tvorenú hlavným kanálom (21), pričom súbežne s ním je aspoň jeden bočný kanál. Vedľa takto usporiadanej zvádzacej časti je zápachová komora (3), ktorá vyúsťuje odtokovým hrdlom (31), v ktorom je clonka (32) zasahujúca do štvrtiny až polovice priemeru odtokového hrdla (31). Takto usporiadaná zvádzacia časť (2) a zápachová komora (3) sú v spodnej časti spojené spodnou zvádzacou časťou...

Kmeň mikroorganizmu Brevibacterium flavum produkujúci L-lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278652

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kratochvíl Milan, Plachý Jiří

MPK: C12N 1/20, C12P 13/08

Značky: l-lyzín, brevibacterium, produkujúci, mikroorganizmů, kmeň, flavum

Zhrnutie / Anotácia:

L-lyzín, esenciálnu aminokyselinu využívanú pri výkrme hospodárskych zvierat (prasiec), syntetizuje a v médiu hromadí mutant bakteriálneho druhu Brevibacterium flavum CCM 4263, rezistentný proti S-(2-aminoetyl)-L-cysteínu, dependentný na homoserín, leucín, valín a citlivý na fluórpyruvát sodný, ktorý kultivovaný v bankách za aeróbnych podmienok počas 4 dní pri 28°C v médiu so sacharózou, hydrolyzátom arašidovej múky a kukuričným výluhom...

1-/4-guanidínobenzoyl-4-oxyfenylkarboxyacetyl/-4-alkylpiperazíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278510

Dátum: 09.08.1995

Autori: Zlatoidský Pavol, Maliar Tibor

MPK: C07D 241/04

Značky: přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

1-(4-Guanidínobenzoyl-4-oxyfenylkarboxyacetyl)-4-alkylpiperazíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená skupinu metyl, etyl, 1-propyl, 2-propyl, 1-butyl, izobutyl alebo benzyl, sa pripravujú z N-alkylpiperazínov reakciou s chlóracetylchloridom v prostredí organického rozpúšťadla. Vzniknutý 1-chlóracetyl-4-alkylpiperazín hydrochlorid sa nechá reagovať v prostredí organického rozpúšťadla a za prítomnosti terc. bázy s kyselinou...

Kmeň mikroorganizmu Corynebacterium glutamicum produkujúci L-lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278468

Dátum: 09.08.1995

Autori: Plachý Jiří, Kratochvíl Milan

MPK: C12P 13/08, C12N 1/20

Značky: glutamicum, l-lyzín, produkujúci, corynebacterium, kmeň, mikroorganizmů

Zhrnutie / Anotácia:

Esenciálnu aminokyselinu L-lyzín syntetizuje a v semisyntetickom médiu hromadí mutant mikroorganizmu Corynebacterium glutamicum CCM 4265 rezistentný voči S-(2-aminoetyl)-L-cysteínu a L-lyzínhydroxamátu, a citlivý voči fluorpyruvátu sodnému. Tento mutantný kmeň v médiách so sacharózou, melasou, kukuričným výluhom, síranom amónnym, biotínom a tiamínom hromadil po 90 až 96 hod. L-lyzín v množstve 33 g/l pri kultivácii v bankách a 97 g/l pri...

Spôsob úpravy mastenca

Načítavanie...

Číslo patentu: 278312

Dátum: 09.08.1995

Autori: Šmidák Jozef, Pôbiš Karol, Kovanda Ivan, Smatana Juraj

MPK: C01B 33/22, C01B 33/20

Značky: spôsob, mastenca, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy mastenca spočíva v tom, že sa zmieša 74 až 89 % hmotn. vody, 10 až 20 % hmotn. mastenca a 1 až 6 % hmotn. kyseliny chlorovodíkovej s hustotou 1,18 g.cm-3. Vzniknutá substancia sa počas neustáleho miešania zohreje o 0,5 až 6 hodín na teplotu 40°C až 60°C a udržuje sa na tejto teplote 1 až 6 hodín. Z reakčnej zmesi sa separuje sediment a po úprave jeho kyslosti na hodnotu pH 5 až 8 sa sediment zmieša s vodou a kyselinou sírovou v...

Spôsob dávkovania, miešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278289

Dátum: 09.08.1995

Autori: Prúnyi Kornel, Homza Cyril, Janotka Ivan

MPK: B28C 5/40

Značky: mált, spôsob, výstužou, cementových, výroby, dávkovania, betónov, rozptýlenou, vláknitou, miešania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá spôsobom dávkovania, zamiešania a výroby cementových mált a betónov s rozptýlenou vláknitou výstužou z kovu a z nekovu, bez použitia akýchkoľvek rozvlákňovacích zásahov a prídavných rozdružovacích či rozvlákňovacích zariadení vláknitej výstuže. Podstatou vynálezu je dvojfázový spôsob miešania vláknitej výstuže, ktorý využíva hybnosť navlhčenej zmesi premixu na dezintegráciu vláknitej výstuže v prvej fáze výroby malty alebo...

Spôsob výroby upraveného škrobu, vhodného na výrobu biodegradabilných plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278169

Dátum: 09.08.1995

Autori: Haas Imrich, Ürge Dionýz

MPK: C08L 101/00, C08B 30/12

Značky: spôsob, výrobu, škrobu, vhodného, látok, plastických, biodegradabilných, výroby, upraveného

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob, podľa ktorého sa na škrob pôsobí polymérnym organickým činidlom blokového kopolyméru etylénoxidu a propylénoxidu všeobecného vzorca I, kde x je v rozsahu 10 až 25 a y v rozsahu 12 až 30 v množstve 0,1 % až 5,0 % hmotn. k sušine škrobu a takto predupravený škrob sa vysuší na minimálny obsah sušiny 97,5 % hmotn. a do neho sa vnesie kvapalný polysiloxán v množstve 0,2 % až 6,0 % hmotn. k sušine škrobu.

Mrazená zmrzlinová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 935

Dátum: 09.08.1995

Autor: Karová Zuzana

MPK: A23G 9/02

Značky: mrazená, zmrzlinová

Text:

...ich lái ků,ä tž GEhmütnmtahi 1 ixaün 0 ~ emulgaůnaj lůžky a zvyück dm lüüä hmwtn tvari vmda.äprávnym zmsúladenim jednütlivých komponentov V äúvislmatim použitým staüiliząturüm Sa düäiahna xlepäenia wrganmleptických vlastnoätí Hmrzliny a tiež zníženie jej kalmrickej hmdnmPrahtiuhý príklad aplikácie technického rieäehia pmdľa äitkováhu vxoru sa vzťahuje k novej zmesi mrazených zmrzlina vých kWémQv,ktürýĽh výroba prebieha V súlade 5 obvyklým...

Viacužívateľská údajová komunikačná sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 934

Dátum: 09.08.1995

Autor: Cipra Jaroslav

MPK: H04M 3/00

Značky: komunikačná, sieť, údajová, viacužívateľská

Text:

...parabolickej antény a vonkajšej jednotky ODU (Outdoor Unit), ktorá je pripevnená k parabole. Vnútorná jednotka je pripojená k vonkajšej jednotke koaxiálnym káblom a obsahuje prijímač, poprípade i vysielač, pre údajové, obrazové alebo telefónnesignály, a ďalej modemy, riadiace obvody a zariadenia pre spracovanie signálov. Pre pripojenie koncových zariadení jevnútorná jednotka pozemnej. účastníckej stanice vybavená nie-koľkými výstupnými...

Zapojenie automatizovaného systému riadenia betonárky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 933

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kudláč Štefan, Gergeľ Štefan, Lauff Čaba

MPK: G05D 27/00

Značky: automatizovaného, riadenia, systému, betonárky, zapojenie

Text:

...v kamenive pridávkovani. Výhodou je tiež možnosť vyhodnocovať spotrebumateriálu a výrobu betonov za rôzne časové obdobia.Prehľad obrázkov na gžkreseNa pripojenom výkrese je zobrazená bloková schémazapojenia podľa tohto technického riešenia.Zapojenie podľa tohto technického riešenia. ktoréhobloková schéma je znázornená na výkrese. pozostáva ztechnologického počítača 1. na ktorý sú napojené výstupymerača § vlhkosti kameniva v zásobnikoch. váhy...

Podlahový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 932

Dátum: 09.08.1995

Autor: Fiala Otmar

MPK: E04B 5/00, E04F 15/12, E04C 2/42...

Značky: podlahový, systém

Text:

...7 s kuže ľovými stenami, ktoré vybiehajú smerom k betónovému podkladu 5. na ktorom svojimi dnami spočívajú. Drážky Q sú usporiadané v pravouhlej sieti pravidelne v radoch vždy po niekoľkých pri sebe tak, že krajné rady s výćnelkami g tvoria vonkajsi obvod každého plošného prvku 1. Medzi radmi drážok Q môžu byť v plošnom prvku l, na zvýšenie jeho tuhosti, vytvorené slepé drážky. Plošné prvky L sú v šírke krajných radov (vidobr.3)...

Zapojenie automatizovaného systému riadenia obaľovne asfaltových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 931

Dátum: 09.08.1995

Autori: Baronik Stanislav, Kudláč Štefan, Urbaník Stanislav

MPK: G05D 9/12

Značky: zapojenie, obaľovne, asfaltových, riadenia, zmesí, systému, automatizovaného

Text:

...spotrebu materiálu a výrobu za rôzne časové obdobia.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je zobrazená bloková schéma zapojeniapodľa tohoto technického riešenia.Zapojenie podľa tohto technického riešenia, ktorého bloková schéma je znázornená na výkrese, pozostáva z technologického počítača 1, na ktorý sú napojené výstupy meračov § výšok hladín vpripojený k technologickému zariadeniu obaľovne 2, a tiež k evi denčnému...

Rúrkový rozdeľovač médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 930

Dátum: 09.08.1995

Autori: Havlíček Václav, Havlíček Michal

MPK: F24D 19/10

Značky: rúrkový, rozdělovač, médií

Text:

...jednoduchá vybiehajúca zarážka. závit. čap s drážkou a pod. V prípade ak je rozdeľovač konštruovaný len pre otáčavý pohybvnútornej rúrky. môže na jednoduché vyhotovenie rozdeľovačapostačovat na vymedzenie pohybu vnútornej rúrky dĺžka rúrokie je pritom potrebné inštalovať samostatnú zábranu.Rúrkový rozdeľovač môže byť skonštruovaný podľa potreby aj ako viac rúrok spolu (napríklad ako rozdeľovač pri súčasnej funkcii zberača pre systém...

Vykurovacie teleso s prúdiacim médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 929

Dátum: 09.08.1995

Autori: Havlíček Václav, Havlíček Michal

MPK: F24D 19/10

Značky: těleso, médiom, vykurovacie, prúdiacim

Text:

...utesnením na jej koncivoči vnútornej rúrke. Vnútorná rúrka je potom dlhšia než vonkajšia).Aby sa dosiahlo dokonalé oddelenie otvorov sú obidve rúrky, vnútorná aj vonkajšia, voči sebe v tesnom vyhotovení tak, aby buď na seba tesne dosadali (t.j. tesným vyhotovením obidvoch rúrok v styčnej ploche, alebo napríklad aj pomocou zabrúsenia, vybrania a presadenia a pod.), alebo je v medzirúrkovom priestore umiestnené medzirúrkové tesnenie,ktoré...

Puzdro na kartu na ukladanie záznamov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 928

Dátum: 09.08.1995

Autor: Pesl Jiří

MPK: B65D 27/00, C08L 23/12

Značky: záznamov, puzdro, kartu, ukladanie

Text:

...sú príčinou skresľovania záznamov, uvedených na magnetickom médiu alebo ćipe karty. Vo výhodnom riešení je ako antistatický materiál použitý polypropylén s pridavkom antistatických prisad v množstve do pätnásť percent hmotnostných. Na zabránenie pôsobenia účinkov UV žiarenia môže byt antistatický materiál doplnený stabilizátorom, ochraňnujúcim kartu pred účinkami UVžiarenia, V množstve do desat percent hmotnostných.Puzdro na kartu na...

Zariadenie na osadenie čapu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 927

Dátum: 09.08.1995

Autori: Konečný Jiří, Lhotecký Jiří

MPK: F16C 35/07, F16C 35/06

Značky: čapu, osadenie, zariadenie

Text:

...tlaku.. . . 5 , M, , . zlešenle umoznude Jeunoąuche s 1 manLe 1 ba, vodiacej alebo vyravrto te hnické riešenie jenez nárokov na var 2 ad obrázkov na vjkrzsccaTechniclé riešenie bude podrobnegsle ozve mene pomocou pipcgs .ÚP-Ě Vrr 1-v~.~V nr- 54435 31 in fr .v 15 70 mr N r ~.-,.r ip UÍ...Í 1 t, . JJ , -.a b.- ą- uv 7- auąàdhcą ĺ. L 1 k. U -lr.kamenom Q je umlestnené čićlqjpnimača tlaku a nad kameňom 3 sú v telesa 1 zainštalované...

Štiepkocementové dosky vytvrdené za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 926

Dátum: 09.08.1995

Autor: Vrana Oto

MPK: C04B 18/26, B27N 3/06

Značky: dosky, tlaku, vytvrdené, štiepkocementové

Text:

...zvýšila manipulačná pevnosť počas jej tvrdnutia V klima tizačnej komore.Štiepkocementové dosky podľa technického riešenia sú jednovrstvové, bez klasického vystuženia. Ich výhodou je nizka objemová hmotnosť pri zlepšených tepelnoizolačných vlastnostiach a najmä možnosť regulovania (zvyšovania) pevnosti V ťahu za chybu, ktorá má rozhodujúcu úlohu pri ich aplikácii do strateného debnenia. Tým sú určené predovšetkým ako stavebný materiál na...

Skeletová konštrukcia stavebného objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 925

Dátum: 09.08.1995

Autor: Füredi Ján

MPK: E04B 1/26, E04H 1/02, E04B 1/10...

Značky: objektu, skeletová, konštrukcia, stavebného

Text:

...konštrukcie môže byť čiastočne,alebo úplne prestropená.Fasádny plášť stavebného objektu je možné následne vytvoriť buď murovaný, alebo napríklad s využitím sendvičových panelov z dreva, alebo na- báze dreva. Rovnako strešný plášť môže byť vyhotovený z rôznych druhov krytín a podhľadov. Ostatné časti stavby, ako podlahy, izolácie,výplne otvorov, kompletizačné konštrukcie a podobne, majú obvykle vyhotovenie.Členenie vnútorného priestoru...

Selektívny medený katalyzátor pre reduktívnu alkyláciu 4-aminodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 924

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kořen Ján, Koreň Martin

MPK: B01J 23/72

Značky: alkyláciu, selektívny, katalyzátor, 4-aminodifenylaminu, měděný, reduktívnu

Text:

...nežiadúcej vedľajšej hydrogenácie ketónu. častým javom,hlavne pri alkylácii acetónom, je zvýšená tvorba nežiadúceho dialkylderivátu. Naproti tomu pri alkylácii ketónmi s väčšou molekulou, akým je napr. metylizobutylketón, je nutné pridávať do reakčnej zmesi dalšiu zložku (kokatalyzátor),ktorá katalyzuje tvorbu ketimínu a tak vytvára priaznivejšie podmienky pre následnú hydrogenáciu.Ďalším nedostatkom uvedeného typu zmesných medhatých...

Politúra na nábytok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 923

Dátum: 09.08.1995

Autori: Ivanič František, Fixek Roman

MPK: C09K 13/00

Značky: nábytok, politúra

Text:

...množstve UUl aä 30 hmotn., nnalkany ghmě množstve DDl až 40 hmotn.,vonnaj Hompozície v množstve 0,01 až 12 hmotn. a olejorozpustnú farbu V množstve 0,01 až Düñ Z hmotn.Výhodou technického riesenia je,že obsahuje biologicky odhúrateľné rozpústadlo a dermatologickú prísadu,ktora působí priaznivo na pokožku a jeho použitím sa dosahuje vysoký leskNa pripravu zmesi použijeme 45 hmotn. mineralneho olejalüä hmotnterpentínoveho oleja,lDZ...

Nosné zariadenie nádob na odpadky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 922

Dátum: 09.08.1995

Autori: Petri Christof, Gross Christian

MPK: A47B 77/18, B65F 1/00

Značky: nosné, zariadenie, odpadky, nádob

Text:

...je znázornená úložná časť lg pre nádoby lg. l§ a agg na odpadky. Táto úložná časť je duté teleso, má hornýdolný rám lg resp. lg a da sa spojiť s nosným zariadenim,ktoré nie je detailnejšie znázornená. Ide o také nosné zariadenie, ktoré je možné umiestniť do skrinky kuchynskejlinky a ktoré ma podstavec pevne spojiteľný s priećinkomskrinky. Rám lg je pritom podopretý o podstavec, ktorý nie jedetailnejšie znázornený. Každá nádoba Lg a l§ na...

Výplň koľajového priecestia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 921

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kolenka Pavel, Franko František

MPK: E01B 1/00

Značky: koľajového, priecestia, výplň

Text:

...uložená eo epedneu ddskou R,pričom eu navxajem pevne epojene pdmecou priedných rebier E. V základovej doske 15, ktora je 2 jedn j strany vysunuta oproti vrchnej ddeüe 1, eü vytvorená otvory já na jej upevnenie na preäec 1. Na ľav krajnom rehre la sú oeadsje dva vrmedeujuce u ktere sú v jednej dei s dvoma etvermi i na pravom krajnom rehre 11. Na bedne strany vrchnej doeký 1 je pevne privarený obvodový rám Z, na ktorom eu na dvech bočných...

Polárny záves antény pre satelitný príjem

Načítavanie...

Číslo patentu: U 920

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kubíček Dušan, Michlíček Josef

MPK: H01Q 1/12

Značky: příjem, antény, závěs, satelitný, polárny

Text:

...závesu a výkonu servomotora.Tým, že os otáčania kĺbu smeruje do ťažiska antény uloženej na polárnom závese je oáčanie veľmiľahké a je ho možné vykonávať zvýšenou rýchlosťou.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad vyhotovenia technického riešenia je znázornený schematicky na výkresoch, kde na obr. 1 je nárysný pohľad na polárny záves antény pre satelitný príjem, na obr. 2 je pohľadPríklad uskutočnenia technického riešeniaPolárny záves podľa obr....

Objímka trecieho uhlíka na zberači prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 919

Dátum: 09.08.1995

Autor: Deutzer Manfred

MPK: H01R 39/18

Značky: objímka, uhlíka, zberací, trecieho, prúdu

Text:

...zasunutê medzi kusy druhých lávok, spojených vľavo.Výstupky na voľných koncoch druhých lávok zvyšujú spoľahlivosť zachytenia pružiny.Riešením je aj viacdielna pružina s rozostupom alebo bez neho medzi jednotlivými jej časťami. Také vyhotovenie je vhodné pre teleso uhlíka v tvare oblükovêho segmentu. Podstatným je aj variant s objímkou, na ktorej je namontovaný aspoň jeden snímač mechanických kmitov na kontrolu trecieho uhlíka a...

Bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 918

Dátum: 09.08.1995

Autor: Závodská Daniela

MPK: A23L 1/42, A23L 1/0522, A23L 1/29...

Značky: výrobkov, zahusťovacia, potravinářských, bezlepková

Text:

...cestou odrodu bezlepkového obilia,čo je spomenuté V Guidelines for development of grain growing,Conference Proceedings,CE.S.O.E.T.,1993,DD.5-231.Podstatou tohoto technického riešenia je bezlepková zahusťovacia zmes do potravinárskych výrobkov,ktorá obsahuje O,l až 99,9 hmotn.zemiakového škrobu,s výhodou 85,0 hmotn. a 99,9 až O,l hmotn.zemiakového škrobu napúčavého,s výhodou 15,0 hmotn.,a 1 ebo 0,1 až 99,9 hmotn.kukuričného škrobu,s...

Bezlepková palacinková zmes v prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 917

Dátum: 09.08.1995

Autor: Závodská Daniela

MPK: A23L 1/29, A23L 1/0522

Značky: prášků, palacinková, bezlepková

Text:

...994,MICHALÍK,I.Charakteristika cereálnych bielkovín,ich vý živná kvalita a vplyv na zdravotný stav,str.l 85-l 86.Najnovší spôsob prípravy bezlepkových múk vo svete je snaha vyšľachtiť genetickou cestou odrodu bezlepkového obilia,čo je spomenuté v Guidelines for development of grain growing,Conference Proceedings,CE.S.O.E.T.,l 993,pp.5 ~ 23 l.Podstatou tohoto technického riešenia je bezlepková palacinková zmes v prášku,ktorá obsahuje...

Zmesi na výrobu kúpeľných oblátok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 916

Dátum: 09.08.1995

Autori: Munk Ľudovít, Vnuk Jozef, Michalíková Angela

MPK: A23L 1/10

Značky: kúpeľných, výrobu, oblátok, zmesí

Text:

...suchého plátového zlomu, 0,01 až 0,07 hmotn. arovanillonového prášku a-zvyšok do 100 hmotn. tvorí dochuťovacia zmes. Táto môže byť použitá najmä kakaová, punčová alebo kokosová a dodáva oblátkam charakteristickú chuť.Kakaová dochuťovacia zmes pozostáva zo 5 až 20 hmotn. kakaového prášku a zvyšok do 100 hmotn. tvorí plnený zlom z výroby kakaových kúpeľných oblátok.Punčová dochuťovacia zmes pozostáva zo 4 až 19 hmotn. kakaového prášku, 0,2...

Prášková zmes na prípravu nízkokalorického nápoja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 915

Dátum: 09.08.1995

Autor: Jirkalová Vladimíra

MPK: A23L 2/58, A23L 2/39, A23C 21/00...

Značky: přípravu, nízkokalorického, nápoja, prášková

Text:

...vo funkcii zahusťovadla (PV 3592-90, PV 0040-92). Nevýhodou tohoto riešenia je použitie veľkého množstva zložiek zmesi. čo sa potom prejaví negatívneUvedené nevýhody doterajšieho stavu do značnej mieryodstraňuje technické riešenie, ktorým je prášková zmes nasladidlá, stabilizátor, organickú kyselinu, prirodne identickd arómu, pripadne farbivá ako aj zmes vitaminových prípravkov.Podstata technického riešenia spoćiva v tom. že vo...

Kulinárska zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 914

Dátum: 09.08.1995

Autor: Machálek Ján

MPK: A23L 1/2165, A23J 3/16, A23L 1/20...

Značky: kulinárska

Text:

...pokrmov podľa úžitkového vzoru. Podstata riešenia spočíva v tom, že táto zmes, tvorená zložkami na báze dehydrovaných potravín a poživatín, obsahuje ako hlavnú zložku sójový granulát v množstve 40 až 80 hmotn. a ako dalšie zložky ochuťujúce poživatiny, hlavne sušenú drvenú zeleninu a dochuťujúce prísady.Ako sušená drvená zelenina sa do zmesi pridáva predovšetkým cibuľa a cesnak.Dochuťujúcimi prísadami sú hlavne sušený paradajkový...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 913

Dátum: 09.08.1995

Autor: Kováčik Daniel

MPK: E04D 1/26

Značky: krytina, strešná

Text:

...dupľovať krytinu, ani robiť dcdatočnú hvdroizoláciu. Pri spojení je tiež minimálne nutné prekrytie a t dochádza k úspore materiálu.Veľmi významnou výhodou tohoto riešenia je vzájomná polohová nezávislosť jednotlivých radov vo vodorovnom smere nad sebou bez zmeny vlastností spojov, 2 čoho vyplýva úspora materiálu,najmä pri valbových strechách a štítových strieškach.Vdaka novým konštrukčným ukončeniam vzájomných horizontálnych ako aj...

Prefabrikovaný garážový box z plošných panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 912

Dátum: 09.08.1995

Autor: Macek Miroslav

MPK: E04H 6/02, E04B 1/343

Značky: garážový, panelov, plošných, prefabrikovaný

Text:

...dosiek alebo monolitického nadbetónovania.V nepravidelných pôdorysoch je tento priestor prekrytý monolitickou doskou.Prehľad obrázkov Technické riešenie je bližšie objasnené na priložených obrázkoch. 0 br.1 - znázorňuje zostavu prefabrikovaného garážového boxuz jednotlivých prvkov - pôdorys Obr.1 a - znázorňuje prefabrikovaný garážový box v reze A-A0 br.2 - znázorňuje prefabrikovaný garážový box v reze B-BObr.3 - znázorňuje stenové panely...

Polohovacie lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 911

Dátum: 09.08.1995

Autori: Rabatin Jozef, Boháč Daniel, Osadský Jaroslav

MPK: A61G 7/002

Značky: lôžko, polohovacie

Text:

...výplňou, ktoré sú navzájom spojené kĺbovými elementamil§. V priečnom smere sú rámové bloky Q až L 1 uložené v štyrochtrojiciach, pričom prvá Q, a §,1 §,l 1 sú uložené otocne a druhá trojica 2,Q 7pevne. V pozdĺžnom smere sú rámové bloky až l uložené za sebou v štvoriciach, z ktorých každá štvorica Q,2,l,ł, 1,łQ,13,16 a §,ll,l 1,ll je uložená V pozdĺžnej osi otočne. Pod ložnouplochou § je V prvej vidlici ąg uchytená prvá pohonná jednotka lg...

Viacotvorová rýchlostná sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 277945

Dátum: 09.08.1995

Autor: Plášek Ján

MPK: G01P 5/16, G01F 1/46, G01F 1/36...

Značky: sonda, rýchlostná, viacotvorová

Zhrnutie / Anotácia:

Sonda s telesom (2) osadeným v prietokovou tekutinou naplnenom potrubí (1) na meranie objemového prietoku tekutín, kde v telese (2) je vytvorený na náporovej strane párny počet otvorov (6), má v prietokovom potrubí (1) vytvorený kolmo na os telesa (2) sondy proti smeru toku tekutiny ďalší otvor (4). Vzájomná vzdialenosť osi tohto otvoru (4) a osi telesa (2) sondy je rovná veľkosti svetlého priemeru potrubia (1) fí"D". Tento ďalší otvor (4) je...

Farmaceutický alebo kozmetický prípravok, jeho použitie a spôsob prípravy jeho účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281584

Dátum: 09.08.1995

Autori: Lidner Nigel, Casey John

MPK: A61K 31/19, A61K 31/20, A61K 7/48...

Značky: použitie, kozmetický, farmaceutický, zložky, prípravok, spôsob, přípravy, účinnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutický alebo kozmetický prípravok na báze nenasýtených dikarboxylových kyselín s 8 až 16 atómmi uhlíka (vrátane), okrem zlúčenín, ktorých skupiny pozostávajú z kyseliny 2,5-oktándiéndiovej, kyseliny 1,7-oktadiéndiovej, kyseliny 2,4,6-oktatriéndiovej, kyseliny 1,3,5,7-nona-tetraéndiovej, kyseliny 2,5,8-dekatriéndiovej, kyseliny 3,6-dodekadiéndiovej, kyseliny 3,13-hexadekadiéndiovej. Uvádzajú sa farmaceutické alebo kozmetické...

R-Chromón-3-karbaldehyd-N-(aroyl)hydrazóny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277942

Dátum: 09.08.1995

Autori: Lácová Margita, Furdík Mikuláš, Chovancová Jarmila, Odlerová Želmíra, El- Shaaer Hafez

MPK: C07D 311/22

Značky: přípravy, r-chromón-3-karbaldehyd-n-(aroyl)hydrazóny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

R-Chromón-3-karbaldehyd-N-(aroyl)hydrazóny všeobecného vzorca I, kde Ar je 4-C5H4N, C6H5, 2-HO-C6H4, 3,4,5-(HO)3C6H2
R je H, 6-OH, 7-OH, 7,8-(OH)2, 6-Cl, 6-CH3 a spôsob ich prípravy, ktorý sa zakladá na kondenzácii R-3-formylchromónov s ArCONHNH2 v prostredí alkoholu alebo iného inertného rozpúšťadla za kyslej katalýzy pri teplotách 50 až 80 st. C. Zlúčeniny sa vyznačujú antimykobakteriálnou účinnosťou.

Nikotínový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277941

Dátum: 09.08.1995

Autori: Hoffmann Hans-rainer, Jaeger Halvor, Meconi Reinhold, Klein Robert-peter

MPK: A61M 35/00, A61K 9/70, A61L 15/44...

Značky: nikotínový, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Nikotínový prostriedok obsahuje zásobník (14) nikotínu na riadené uvoľňovanie nikotínu do kože (18), zadnú vrstvu (10), ktorá je nepriepustná pre nikotín a vrstvu (12) tavného kontaktného adhezíva s teplotou spracovania 40 až 80 st. C.