Zverejnene patenty 12.04.1995

Zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku do kostry elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279517

Dátum: 12.04.1995

Autori: Lachváč Jozef, Schulz Jozef

MPK: H02K 15/02, H02K 15/06

Značky: kostry, zväzku, zariadenie, navinutého, elektromotora, statorového, zalisovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na zalisovanie navinutého statorového zväzku (6) do kostry elektromotora (5), pozostávajúce z prípravku (3) vybaveného kalibrom (2) a vidlicovým posúvačom (7), ktorý je ovládaný pomocným hydraulickým motorom (14). Pneumatický motor (10) je možné uviesť do chodu len vtedy, keď sa piest pomocného hydraulického motora vráti do prednej polohy, čo zabezpečuje koncový spínač (15), zapojený do série so spínačom...

Samovrtný upevňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 279515

Dátum: 12.04.1995

Autor: Köppel Norbert

MPK: F16B 25/10

Značky: samovrtný, upevňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Samovrtný upevňovač (1) obsahuje teleso (2) upevňovača a platničkovo tvarovaný hrot (3). Bočné okrajové plochy (7) hrotu (3) majú priehlbiny (8), ktoré sú zahĺbené cez celú hrúbku hrotu (3). Do týchto priehlbín (8) sa pôsobením tlaku na obe čeľuste (5, 6) obklopujúce drážku (4), do ktorej je hrot (3) vložený, zatlačia kotviace výstupky (9) vytvorené plastickou deformáciou. Takto upevnený hrot (3) sa ani v prípade väčšej dĺžky nebude pri...

Kondenzované diazepinónové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279466

Dátum: 12.04.1995

Autori: Engel Wolfhard, Mihm Gerhard, Ziegler Harald, Eberlein Wolfgang, Doods Henri, Rudolf Klaus, Entzeroth Michael

MPK: A61K 31/55, C07D 487/14, C07D 487/04...

Značky: deriváty, výroby, farmaceutické, prostriedky, kondenzované, spôsob, diazepinónové, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzované diazepinónové deriváty alebo ich farmaceuticky prijateľné soli všeobecného vzorca (I), kde X znamená =CH- skupinu alebo atóm dusíka, n znamená celé číslo 3 alebo 4, R1 alkyl s lineárnym reťazcom s 1 až 4 atómami uhlíka, R2 znamená alkyl s rozvetveným reťazcom so 4 až 6 atómami uhlíka, cyklopropyl, cyklobutyl, cyklopentyl, cyklohexyl, cykloheptyl, metylcyklopentyl, metylcyklohexyl, metylcykloheptyl alebo adamantyl, R3 znamená atóm...

Zariadenie na uzamykanie vedľa seba umiestnených zdvihových plošín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279370

Dátum: 12.04.1995

Autor: Delle Klaus

MPK: B65F 3/04

Značky: uzamykanie, plošín, zdvihových, zariadenie, umiestnených, vedľa

Zhrnutie / Anotácia:

Uzamykacie zariadenie (10) na uzamykanie vedľa seba umiestnených zdvihových plošín (50, 52) zdvihovo-vyklápacích alebo vyklápacích zariadení, aké sa napríklad používajú na vozidlách na odvoz odpadkov, je vybavené dvomi platňovými uzamykacími členmi (12, 14) výhodne štvrťkruhového tvaru, ktoré sú výkyvne uložené na prvej zdvihovej plošine (50) a na obvode majú ozubenie (24) na protismerný prenos pohybu prvého uzamykacieho člena (12) na druhý...

Inhalátor na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279223

Dátum: 12.04.1995

Autori: Nilsson Per-gunnar, Källstrand Göran

MPK: A61M 13/00, A61M 15/00

Značky: inhalátor, jedno, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor je ovládateľný dychom a obsahuje rúrkové puzdro majúce najmenej dve časti (1, 2) vymedzujúce dráhu prúdu vzduchu, otvorené na obidvoch koncoch, z ktorých jeden je vstupným koncom (4) a druhý je výstupným koncom (5), pričom puzdro obsahuje komôrku na uloženie farmaceutického prášku na inhaláciu. Úložná komôrka je vytvorená vnútri priehlbiny (3) prepojenej s okolitým vzduchom najmenej jedným otvorom, priehlbina (3) je umiestnená v...

Stroj na obnovovanie, prípadne ukladanie železničnej koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279156

Dátum: 12.04.1995

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 29/05

Značky: železničnej, stroj, případně, obnovovanie, koľaje, ukladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) má rám (3) stroja, ktorý je na koncoch uložený na podvozkoch (4, 5), na ktorom je upravené zbieracie ústrojenstvo (7) starých podvalov, ukladacie ústrojenstvo (10) nových podvalov, medzi nimi upravené a výškovo prestaviteľné urovnávacie ústrojenstvo štrku, ako aj vodiace ústrojenstvo (13) na staré koľajnice, prípadne novej koľajnice (15), pričom na jednom konci rámu (3) stroja je usporiadaný tak koľajový podvozok (4), ako aj vzhľadom...

Stavebný trezorový dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: 279152

Dátum: 12.04.1995

Autori: Pulec Zbyněk, Vlk Jan

MPK: E04C 5/03, E05G 1/024

Značky: trezorový, dielec, stavebný

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z vystuženého betónu, v ktorom je zaliata oceľová doska (2), ktorá je umiestnená na strane privrátenej k vnútornému priestoru (1) trezoru. Vnútorná strana (3) oceľovej dosky (2) je vybavená tŕňmi (4), orientovanými smerom von z vnútorného priestoru (1) trezoru.

Repelentný prípravok na ochranu rastlín, lesných a ovocných kultúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 278824

Dátum: 12.04.1995

Autori: Toman Karel, Kolín Stanislav, Bízek Eduard, Karvan Jan

MPK: A01N 37/06, A01N 37/02, A01N 31/00...

Značky: repelentný, ochranu, prípravok, kultúr, lesných, ovocných, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Repelentný prípravok obsahuje 4 až 45 % hmotn. vlneného vosku, tvoreného zmesou esterov vyšších mastných kyselín a alkoholov, 19 až 96 % hmotn. zmesi vyšších mastných kyselín s prevahou kyseliny olejovej, 10 až 67 % hmotn. plniva, ako je mletý vápenec, plavený kaolín, ďalej môže obsahovať etylalkohol a prípadne 8 % hmotn. vody. Používa sa na zamedzenie ohryzu rastlín, lesných a ovocných kultúr zverou.

Spôsob dezintegrácie bunkových disperzií alebo suspenzií pomocou ultrazvukových vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278575

Dátum: 12.04.1995

Autori: Röding Joachim, Stanzl Klaus, Golz Karin, Zastrow Leonhard

MPK: C12M 3/08, C12N 1/06

Značky: spôsob, suspenzií, vibrácií, disperzií, bunkových, ultrazvukových, pomocou, dezintegrácie

Zhrnutie / Anotácia:

Do prietokovej nádobky sa zasunie synotróda jednou polovicou až dvoma tretinami svojej dĺžky a uhol synotródy v akustickej ožarovacej nádobke sa nastaví od 80,5° do 88,5°. Pomer dĺžky zasunutia synotródy v milimetroch k objemu akustického ožarovacieho priestoru v mililitroch sa nastaví v rozsahu od 1 : 1,1 do 1 : 20 a pomer dĺžky zasunutia synotródy v milimetroch k podielu pevných látok v materiáli spracovávanom ultrazvukom sa v hmotnostných...

Spôsob výroby a/alebo čistenia kyseliny klavulanovej a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 278561

Dátum: 12.04.1995

Autori: Wilkins Robert Bennett, Cook Michael Alan

MPK: C07D 498/047

Značky: výroby, klavulanovej, medziprodukt, čistenia, kyseliny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby a/alebo čistenia kyseliny klavulanovej alebo jej farmaceuticky prijateľných solí, alebo esterov, pri ktorom nedostatočne čistá kyselina klavulanová alebo jej labilný derivát sa uvedie v roztoku v organickom rozpúšťadle do styku s amínom všeobecného vzorca (II), kde R1, R2 a R3 sa vyberú zo skupiny (1), (2), (3) alebo (4). Soľ kyseliny klavulanovej s amínom všeobecného vzorca (II), ktorá sa týmto spôsobom vytvorí, sa izoluje ako...

Zásobník oleja na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 278344

Dátum: 12.04.1995

Autori: Konečný Jaroslav, Pavlík Jiří, Kříž František, Bukový Lubomír

MPK: F16C 33/10, F16N 3/04

Značky: domazávanie, ložiska, oleja, zásobník, vysokootáčkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje nádobku (1), v ktorej je prestaviteľne osadený piest (9) s prstencovým tesnením (10) spriahnutý s vodiacou maticou (13), ktorá je osadená na vonkajšom závite (8) a obvode nádobky (1), pričom na dne (16) nádobky (1) je vytvorený otvor, na ktorý nadväzuje uzatvárací ventil ústiaci do prívodnej rúrky (6). Nádobka (1) je pevne osadená na telese (19) ložiska, pričom prívodná rúrka (6) je ukončená vo vnútornom priestore (18)...

Zapojenie sekvenčného filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278259

Dátum: 12.04.1995

Autori: Chmúrny Ján, Šurianský Jozef

MPK: H03H 15/00, H03H 17/00

Značky: filtra, zapojenie, sekvenčného

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupný signál je v prvom analógovom multiplexore (1) striedavo pripojený na prvok (3, 7) s prenosom náboja. Uvedené prvky (3, 7) s prenosom náboja s paralelným výstupom vo funkcii analógovej pamäte privádzajú signály cez druhý analógový multiplexor (4) a tretí analógový multiplexor (6) na prvú a druhú rezistorovú maticu (8, 11), kde dochádza k interakcii týchto signálov na základe číslicových signálov z číslicovej pamäte (5). Výstupné signály...

Zapojenie obvodu ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 785

Dátum: 12.04.1995

Autor: Sopkovčík Štefan

MPK: F24D 13/02

Značky: kúrenia, zapojenie, ústredného, obvodů

Text:

...všetky vykurovacie telesáoälektrické odporové ohrievacie teleso dohreje teplonosné médium na požadovanú teplotu,teplota v miestnosti sa zvýši na požadovanú a potom sa ele ktrický okruh prostrednictvom termostatického regulátora preruši.Cyklus-sa takto na základe zmeny teploty v miestnosti opakuje. Na doregulovanie teploty V jednotlivých miestnostiach / iné požadované parametre teploty/ slúži individuálne na každom vykurovacom telese...

Prostriedok na uvoľnenie kliešťa z pokožky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 784

Dátum: 12.04.1995

Autor: Vimr Stanislav

MPK: C07C 31/22

Značky: uvolnenie, pokožky, prostriedok, kliešťa

Text:

...tekutín do tkaniva hostiteľa. Ak sa následnenevykoná dezinfekcia, môže dôjsť aj k prípadnému preneseniuNevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje prostriedok na uvoľnenie kliešťa z pokožky u ľudí alebo aj zvierat, podstata ktorého spočíva v tom, že sa jedná o zmes qlycerolu v množstve 80 až 95 a jodisolu V množstve 5 až 20Prostriedok podľa tohto technického riešenia je chemicky veľmi stály, ide o látky používané v lekárstve a...

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 783

Dátum: 12.04.1995

Autori: Haleš Josef, Mandík Vlastimil

MPK: A62C 4/02, F16K 17/38, F16K 17/40...

Značky: požiarna, vzduchotechnické, potrubia, klapka

Text:

...sa dá ľahkoJ mdatránit zvýšenúm Dredpätia tejto pružiny pomocou hremíestnematicou vyhavenej skrutky, prechádzajúuej ovladacon pákou do vzdialenejšieho owubu ozuheného eegmenh Účinnosť Leonenia požiarnej klapky, ktorej list je vytvo rený 9 výhodou 7 troch vretiev zdravotne nezávadneho antistawI, tíckého materiálu, obmedzujúceho v súlade 5 ČSN 730852 šírenie tepla typu PO 90 D 1, s požiarnou odolnosťou minimálne 90 minút, je možné zosílnít...

Zariadenie na výrobu stavebných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 782

Dátum: 12.04.1995

Autori: Zacharda Jiří, Zacharda Zdeněk

MPK: B66F 7/06

Značky: stavebných, výrobu, prvkov, zariadenie

Text:

...Jedno z križových ramien jePrehľad obrázkov na výkreseCelkový pohľad na zariadenie na výrobu stavebných prvkov schématicky znázorňuje obr. 1 a to s polohou zasunovacieho ústrojenstva mimo dosahu formy a s naznaćenou polohou zasunovacieho ústrojenstva pod formou. Výsek z obr. 1 so zdvihnutým zasunovacim ústrojenstvom pod formou zobrazuje obr.2 a zdvihnuté zasunovacie ústrojenstvo v detailnom zobrazeni jeNa ráme l pojazdne usporiadanom...

Svietiaci prvok so zvukovým efektom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 781

Dátum: 12.04.1995

Autori: Zelinka Ľubor, Blecha František

MPK: F21L 15/02, G10K 15/04, A63H 33/22...

Značky: efektom, prvok, zvukovým, svietiaci

Text:

...funkčnej časti, akustického článku a svetelnoadaptačneho člena v jednom kompaktnom celku, sa dosiahne jednoduchá výroba a montáž celého svietidla. Pritom v dôsledkukompaktnej konštrukcie bez elektrických kontaktov a vývodov sa odstráni nebezpečenstvo poruchy, takže na celom svietidle sa nemáPrehľad obrázkov na výkresochRiešenie podľa predloženého úžitkového vzoru bude bližšieobr.1 riešenie svietiaceho prvku V tvare kahanca V priečnom reze...

Hlavolam-pravidelný štvorsten

Načítavanie...

Číslo patentu: U 780

Dátum: 12.04.1995

Autor: Bača Ladislav

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam-pravidelný, štvorsten

Text:

...pravidelný štvorsten,na priestorovú orientáciu a prcdstavivosť riešiteľa hlevolamu.Prehľad obrázkov a výkresov Na.pri 1 oženom výkrese je znázornený priklad hlavolamu a jeho časti v axonometrickom zobrazení.Hlevolam štvorsten I zo stenou tvaru rovnostrenného trojuholníka s dĺžkou strany IOO mm tvorený jedným pravidelným osemstenom 2 so stenou tvaru rovnostranného trojuholnike s dĺžkou strenvhšo mm e štyrmi pravidelnými osemstenami 3.20...

Hlavolam-pätnásťdielny pravidelný štvorsten

Načítavanie...

Číslo patentu: U 779

Dátum: 12.04.1995

Autor: Bača Ladislav

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam-pätnásťdielny, pravidelný, štvorsten

Text:

...riešenie hlavolamu je nové prejavujúce sa novým účinkom pôsobenia jednotlivých tvarových elementov a ich vzájomných väzieb.tvoriacich pravidelný pětnásťdielný štvorsten na priestorová orientáciu a predstavivosť.Na priloženom výkrese je znázornený priklad konkretnéhc vyhotovenia pravidelného štvorstenu a jeho časti v axonometrickom zobrazení.Hlavolam pravidelný pätnásťdielný štvorstenzo stenou tvaru rovnostranného trojuholníka s dĺžkou strany...

Zariadenie na dohusťovanie pneumatík motorových vozidiel počas jazdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 778

Dátum: 12.04.1995

Autori: Totek Zdeněk, Třetina Josef

MPK: B60C 29/00

Značky: jazdy, pneumatik, počas, zariadenie, motorových, dohusťovanie, vozidiel

Text:

...hriadeľa spojený s hadicovou pripojkou, pripevnenouk veku kolesa, pričom veko je V naboji kolesa utesnené tes niacim krúžkom.Prívodná rúrka je pripevnena k pružnej vzduchovej hadící ktorá je napojená cez priechod v stene skrine rozvodovky naneznazornený prívod tlakovćho vzduchu.Uvedené zariadenie Qa dohusťovanie pneumatik motorových vozidiel počas jazdy odstraňuje základné nevýhody znamych zariadeni tým, že osové napojenie nátrubku...

Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 777

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: vzduchu, mriežka, reguláciu, usmernenie

Text:

...z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacich lamiel a ich upevnenie pružným drôtom s vyznačením vnútornej rovinnej plochy,pohľadovej rovinnej plochy, asymetrické výstupky s uložením rohovnika a možnosti nastavenia usmerňovacich lamiel, obr.2 v ktorom je vyznačený rohovnik opatrený po stranách vybraniami,obr.3 v ktorom je V pohľade znázornená vnútorná rovinná plocha s nepravidelnými vybraniami, otvormi a zásekmi, obr.4 v ktorom jevyznačená...

Mriežka na usmernenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 776

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: vzduchu, mriežka, usmernenie

Text:

...montáž mriežky a vylućenie operácie zvárania sú na vnútornej časti pohľadovej plochy vytvorené asymetrické plošné výstupky, medziktoré je vložený rohovník opatrený vybraniami.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.l mriežku na usmernenie vzduchu, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie pomocou prelisu s vyznačením vnútornej rovinnej plochy,...

Mriežka na usmernenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 775

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: vzduchu, usmernenie, mriežka

Text:

...plošné výstupky, medziktoré je vložený rohovník opatrený vybraniami.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou vykresu, naktorom znázorňuje obr.l mriežku na usmernenie vzduchu, z ktoréhoje zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie pomocouprelisu s vyznačením vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy a asymetrické výstupky s uložením rohovníka,obr.2 v ktorom je vyznačený rohovník opatrený...

Zapojenie signalizačného zariadenia príchodu a odchodu najmä osôb do a z miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 774

Dátum: 12.04.1995

Autor: Sura Michal

MPK: G08B 13/19, G08B 3/10

Značky: zariadenia, miestnosti, najmä, odchodu, příchodů, zapojenie, signalizačného, osôb

Text:

...na reproduktor Výhody zapojenia zariadenia podľa tohoto technického riešenia sú najmä v tom, že toto zariadenie rozlíši príchod osôb do miestnosti a odchod osôb z miestnosti a zároveň ich pozdravíh Na pripojenom výkrese je nakreslená bloková schéma zapojenia zariadenia podľa tohoto technického riešenia.Zapojenie signalizačného zariadenia je znázornené na výkrese vo forme blokovej schémy. Zapojenie podľa tohoto technického riešenia pozostáva z...

Mriežka na usmernenie a reguláciu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 773

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/075

Značky: reguláciu, usmernenie, mriežka, vzduchu

Text:

...vloženýrohovnik opatrený vybraniami. Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.l mriežku na usmernenie a reguláciu vzduchu, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacich lamiel a ich upevnenie perforovanou páskou s vyznaćenim vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy, asymetrické výstupky s uložením rohovnika a možnosti nastavenia usmerňovacich lamiel,obr.2 v ktorom...

Vlečná náprava hlavne pre prípojné vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 772

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kolarov Marin

MPK: B60B 37/00

Značky: přípojné, náprava, hlavne, vozidla, vlečná

Text:

...základného U-profilu. ktorý je pevne uzatvorený ďalším pomocným profilom. Po vložení do základného U-profilu pružiaceho systému, ktorý sa skladá 2 čapu tvaru trubky o štvoruholnlkovom priereze s konkávnymi stranami a štyroch pryžových pružiacich elementov sú profily nápravnice navzájompevne spojené. Spojenie profilov nápravnice môže byť dosiahnutéľubovolným spôsobom zaručujúcim tuhosü konštrukcie. Zvlášť výhodný je zvarový spoj, pripadne...

Okamžikový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 771

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kochan Jaroslav

MPK: H01H 5/08

Značky: okamžikový, spínač

Text:

...pracovným kontaktom upevneným V doske plošného spoja, Funkcia okamžikového spínača spočíva V tom, že počas pôsobenia ovládacej sily na ťažnú pružinu dochádza k okamžikoVćmu premiestneniu kontaktnej dosky na pracovný kontakt a tým aj k funkčnému prepojeniu vývodov telesa spínača a pracovného kontaktu.Prehľad obrázkov na výkresochHe obrázku je znázornený okamžikový spínač ke plošné spo~ je podľa úžitkového vzoru, Príklad...

Plastický murovací a spájací žiaruvzdorný tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 770

Dátum: 12.04.1995

Autori: Poctavek Marian, Pastorek Štefan, Jablonský Dušan

MPK: C04B 35/66

Značky: žiaruvzdorný, plastický, spájací, murovací

Text:

...5 keramickýmí ostrivami obsahujúcimi oxid hlinitý. Dobré vlastnosti a stálosť väzby je daná vznikajúcou polymérovou kostrou pozostávajúcou z kryštálov aluminofosfátu a oxidu hlinitého. Veľkou výhodou tejto väzby je skutočnosť, že jej použitím nie je znižovaná žiaruvzdornosť tmelov a teplotný rozklad väzby prichádza až v oblasti teplôt nad 120000, kedy už začína spolupôsobiť keramická väzba tmelu.Nezanedbateľným prínosom použitia...

Nosič batožín, klobúkov a podobných predmetov vhodný na zabudovanie v železničnom voze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 769

Dátum: 12.04.1995

Autori: Wirth Heinz, Grupp Gerhard, Müller Anton, Schrinko Hermann

MPK: B61D 37/00, B60R 7/04

Značky: podobných, nosič, zabudovanie, železničnom, predmetov, klobúkov, vhodný, batožín

Text:

...väräcím prvkom, ktwry vytvára zveracia 5 krutka ktoré je umiestnená vm výätupku vytvorenmm na pripnv Jmvacüm nadätavciPripmjuvací nadstavec má S výhwdnu voľný koniec rúrkmvé 10 profilu.Nüäná äaäť Pripüjüvacienm prvku má 5 výhnümu tvar dwsky,prípadne 50 srdcüvitým nbry 5 wmNastaviteľné vyrmvnávacie aariadenie je tvorené prip 0 jn~ vacími prvkami, pupripade má závitmvé púzdro naskrtkované na nehyhnüm závitüvüm Cape, Priůüm dü závitüvéhu...

Lišta reťazovej píly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 768

Dátum: 12.04.1995

Autor: Jindra Josef

MPK: B27B 17/02

Značky: lišta, reťazovej, píly

Text:

...podľa predloženého technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že lišta pozostáva z dvoch štandardných líšt, spojených bočne plechom, vlisovaným do pozdlžných drážok štandardných líšt. Nalisovanie plechu má s výhodou presah 0,05 až 0,3 mm. Plech môže byť s výhodou v drážkach zalepený.Prehľad obrazov na výkreseZariadenie podľa predmetného technického riešenia je zobrazené v príkladovom prevedení na priloženom výkrese, kde Obr.l...

Zariadenie na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 767

Dátum: 12.04.1995

Autor: Stanovský Jozef

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, biologické, zariadenie, čistenie

Text:

...aktivačnej nádrže s postranne osadenými dosadzovacími nádržami, podľa technického riešenia je možné vytvoriť z ocele alebo betónu, prípadne v kombinácii ocele a betónu.Ďalšou výhodou riešenia je, že pri nízkych nákladoch,jednoduchou výmenou strojného zariadenia - povrchový aerátor za ponorný prevzdušňovač - a osadením prepážok pred otvormi medzi aktivačnou nádržou a dosadzovacími nádržami, je možné intenzifikovať existujúce čistiarne...

Antipsoriatikum rastlinného pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 766

Dátum: 12.04.1995

Autori: Košťálová Daniela, Švajdlenka Emil, Bezáková Lýdia

MPK: A61K 31/475, A61K 9/06, A61K 35/78...

Značky: antipsoriatikum, rastlinného, povodu

Text:

...alkaloidov. Z inhibície aktivity lipoxygenazy živočíšneho pôvodu v auguste 1994 bolo 91,21 a v marci 1994 bolo 86,82. Ako je vidieť, najvyššia biologická účinnosť tekutého extraktu, ktora sa podiela naNa zaklade štúdia antioxidačnej aktivity izochinolínových alkaloidov a štúdia inhibičného účinku na aktivitu rastlinnej a živočíšnej lipoxygenázy sú za antipsoriatický účinok zodpovedné jatrorizín, kolumbamín palmatín, berberín,...

Jednostupňový kvapalinokrúžny plynový kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 281523

Dátum: 12.04.1995

Autori: Segebrecht Udo, Domagalla Klaus

MPK: F04C 19/00, F01C 21/10

Značky: kompresor, jednostupňový, plynový, kvapalinokrúžny

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro (5) pracovného priestoru je vytvorené ako hlbokoťahaný plechový diel, pričom priechod na vnútornej strane z v podstate valcovej časti puzdra (5) pracovného priestoru do spojovacej príruby (6) je zaoblený. Priemer vpísanej kružnice (23) určenej plochou vymedzenou pozdĺžnym rezom klinovitej plochy (21) medzi zaoblením (11), riadiacim kotúčom (4) a priamym predĺžením (22) hranice pracovného priestoru, ktorá je paralelná s hranou obežného...

Spôsob analýzy homocysteínu a analytická súprava prípravkov na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281517

Dátum: 12.04.1995

Autor: Sundrehagen Erling

MPK: C07H 15/14, C12Q 1/34, C07D 307/32...

Značky: spôsob, súprava, analytická, analýzy, homocysteínu, vykonávanie, prípravkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia homocysteínu vo vzorke, napríklad v krvi, plazme alebo v moči, ktorá obsahuje kroky kontaktu uvedenej vzorky s enzýmom, premieňajúcim homocysteín, a aspoň s jedným substrátom zmieneného enzýmu, odlišným od homocysteínu, a stanovenie neoznačenej analyzovanej vzorky, zvolenej z ko-substrátu homocysteínu, a produktov premeny homocysteínu enzýmovou premenou homocysteínu účinkom zmieneného enzýmu, bez nutnosti chromatografického...

Spôsob reduktívnej karbonylácie aromatických nitrozlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277853

Dátum: 12.04.1995

Autori: Schmidtová Mária, Žídek Zdeněk, Terlandová Jana, Macho Vendelín, Vojček Lorant

MPK: C07C 271/28, C07C 275/28, C07C 275/06...

Značky: reduktívnej, karbonylácie, spôsob, nitrozlúčenín, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Reduktívna karbonylácia aromatických nitrozlúčenín, hlavne na alkyl-N-arylkarbamáty, arylmočoviny, N-alkyl-N'-arylmočoviny a N,N-dialkyl-N'-arylmočoviny, sa uskutočňuje pôsobením plynu, obsahujúceho oxid uhoľnatý pri 70 až 220 st.C a tlaku 1až 30 MPa za prítomnosti organických hydroxyzlúčenín s 1 až 3 hydroxylovými skupinami v molekule alebo primárnych a sekundárnych amínov ako reaktantov. Katalytický systém tvorí zlúčenina síry ako...

Spôsob výroby cesta, najmä na výrobu cestovín, a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277852

Dátum: 12.04.1995

Autori: Egger Friedrich, Manser Josef, Seiler Werner

MPK: A21C 1/06, A21C 5/02, A21C 7/00...

Značky: spôsobu, zariadenie, uskutočnenie, cesta, spôsob, tohto, najmä, výroby, cestovín, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Surovina obsahujúca škrobové a lepkové proteíny, ako je múka, jemná krupica a krupica, je navlhčená na 25 až 40 % hmotn. a ihneď vedená na miesenie a stužovanie a počas 10 až 60 s, výhodne 10 až 30 s, miesená na suché cesto, ktoré je následne tlakovo homogenizované. Zariadenie na výrobu cesta podľa tohto spôsobu pozostáva z podávacieho zariadenia tekutých a tuhých zložiek, k nemu pripojeného zmiešavacieho zariadenia s lisovacou závitkou, z...

Pletací stroj na výrobu pletených výrobkov typu pančuchových nohavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 277850

Dátum: 12.04.1995

Autor: Manini Benito

MPK: D04B 9/08, D04B 9/42

Značky: pančuchových, nohavíc, stroj, výrobkov, pletací, výrobu, pletených

Zhrnutie / Anotácia:

Pletací stroj je vybavený dvoma pevnými ihlovými lôžkami (1, 3) s ihlami (11, 13) a niť sa kladie striedavo v oboch smeroch pozdĺž obidvoch ihlových lôžok (1, 3), okolo ktorých prechádzajú zámkové vence, otáčajúce sa plynulými pohybmi v dvoch navzájom opačných smeroch, pričom dutý úplet je na jednom konci uzavretý niťou, zachytávanou súčasne ihlami (11, 13) oboch ihlových lôžok (1, 3). Dráhy pohybu prvých ihiel (11) zvierajú s dráhami pohybu...

Snímač krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277849

Dátum: 12.04.1995

Autor: Pospíšil Bohumil

MPK: G01L 3/00, G01L 3/20, G01L 3/04...

Značky: snímač, krútiaceho, momentu

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva zo snímacieho ústrojenstva axiálneho posuvu, prípadne axiálnej sily a/alebo kinematického mechanizmu regulácie krútiaceho momentu, ktoré funkčne nadväzujú na axiálne posuvy strednej časti (3) dutého skrutného plášťa (1), ktorá je umiestnená koaxiálne medzi dvoma krajnými časťami (2 a 4), pevne uchytenými na hriadeľ (h). Stredná časť (3) je s krajnými časťami (2, 4) mechanicky spojená priečkami (5) umiestnenými po obvode skrutného...

Kvapalné organominerálne hnojivo na báze melasových výpalkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277847

Dátum: 12.04.1995

Autor: Hofschneider Miroslav

MPK: C05F 5/00

Značky: organominerálne, hnojivo, melasových, výpalkov, spôsob, výroby, báze, kvapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalné organominerálne hnojivo s hustotou 1,2 až 1,45 g/ml na báze melasových výpalkov, tvorené kvapalnou zmesou zahustených melasových výpalkov a amónnych solí, ktorá obsahuje v sušine 39 až 70 hmotnostných % melasových výpalkov a 4 až 12 hmotnostných % amónnych solí kyseliny fosforečnej a/alebo dusičnanu amónneho alebo síranu amónneho a 18 až 57 hmotnostných % vody. Ako amónna soľ je použitý buď samostatný a alebo v zmesi...

Spôsob generácie povrchovej ultrazvukovej vlny v arzenide galitom dopovanom chrómom pomocou svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277845

Dátum: 12.04.1995

Autori: Štelina Július, Koštial Pavol, Braciník Juraj

MPK: H03H 9/12, H03H 9/42, H01L 41/107...

Značky: galitom, ultrazvukovej, světla, dopovanom, generácie, pomocou, spôsob, povrchovej, chrómom, arzenide

Zhrnutie / Anotácia:

Svetelný zväzok dopadá medzi dve elektródy, na ktoré sa privádzajú vysokofrekvenčné impulzy, čo umožňuje konverziu elektromagnetického žiarenia na elektrický signál s voliteľným oneskorením voči budiacemu impulzu vygenerovanému dopadajúcim svetlom.