Zverejnene patenty 08.03.1995

Použitie rapamicínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279521

Dátum: 08.03.1995

Autori: Musser John Henry, Caufield Craig Eugene, Seghal Surendra Nath

MPK: A61K 31/71

Značky: použitie, rapamicínu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie rapamicínu na výrobu liečiva na liečbu imunozápalových ochorení kože a čriev, najmä na liečbu lupienky, atopickej dermatitídy, kontaktnej dermatitídy, ekzematóznej dermatitídy, seborrhoickej dermatitis, lichen planus, pemfigus, bullosis pemfigoides, epidermolysis bullosa, žihľavky, angioedému, vasculitis, erytému alebo kožnej eozinofílie.

Brzdová čeľusť na kotúčové brzdy a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279421

Dátum: 08.03.1995

Autor: Rücket Helmut

MPK: F16D 65/02, F16D 65/092

Značky: brzdy, kotúčové, výroby, brzdová, spôsob, čeľusť

Zhrnutie / Anotácia:

Brzdová čeľusť má chrbtovú dosku (1) obloženia, ktorá je na jednej strane opatrená trecím obložením (2) a na druhej strane je neotočne upevnená prídržná pružina (3) na výstupku (4) chrbtovej dosky (1) obloženia. Výstupok (4) prechádza oválnym alebo hranatým, výhodne štvorcovým otvorom (9, 11, 12, 13, 14) prídržnej pružiny (3) a je s ňou roznitovaním tvarovo pevne spojený. Vnútri otvoru (9, 11, 12, 13, 14) upravený úsek výstupku (4) sa najskôr...

Cyklický peptid, spôsob jeho výroby a farmaceutický prípravok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279399

Dátum: 08.03.1995

Autori: Bolin David Robert, O'donnell Margaret

MPK: A61K 38/08, C07K 7/54

Značky: peptid, prípravok, báze, cyklický, výroby, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané analógy vazoaktívneho peptidu VIP, v ktorých je karboxylový koniec postranného reťazca jednej aminokyseliny v peptidovom reťazci kovalentne pripojený k amínovému koncu postranného reťazca inej aminokyseliny v peptidovom reťazci, za vzniku amidovej väzby. Kovalentným spojením medzi dvoma aminokyselinovými zvyškami v peptidovom reťazci vzniká kruhová štruktúra. Ďalej je opísaný spôsob prípravy týchto peptidov, ktoré sú vhodné na liečbu...

Spôsob výroby 1-bróm-3-chlórpropánu a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279360

Dátum: 08.03.1995

Autori: Macho Vendelín, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 17/087

Značky: spôsob, uskutočnenie, zariadenie, 1-bróm-3-chlórpropánu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba 1-bróm-3-chlórpropánu sa uskutočňuje "antimarkovnikovovskou" hydrobromáciou alylchloridu pri teplote - 10 až + 50 °C pri mólovom pomere alylchlorid : bromovodík 1 : 0,1 až 5 v kvapalnom bezvodom prostredí, za prítomnosti kyslíka alebo zmesi kyslíka s organickým peroxidom a/alebo hydroperoxidom, v množstve 0,05 až 10 % hmotn., počítané na hmotnosť alylchloridu. Hlavný produkt sa oddelí destiláciou a/alebo rektifikáciou. Výrobu možno...

Bivalentné imunogény a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279209

Dátum: 08.03.1995

Autori: Pristašová Svetlana, Maťoška Jozef, Višacká Elena, Toman Rudolf, Sláviková Katarína, Kocianová Elena, Slávik Ivan, Kožuch Oto, Kmety Emil

MPK: A61K 39/295

Značky: spôsob, přípravy, bivalentné, imunogeny

Zhrnutie / Anotácia:

Bivalentné imunogény proti ochoreniam vyvolávaným vírusmi z čeľadí Orthomyxoviridae alebo Paramyxoviridae a gram-negatívnymi baktériami alebo spirochétou Borrelia Burgdorferi pozostávajú z vírusových glykoproteínov spojených svojimi C-, resp. N- koncami s bakteriálnymi (spirochetálnymi) proteozómami. Imunogény sa pripravujú dialýzou zmesi, ktorá obsahuje detergent, vírusové glykoproteíny a proteozómy baktérií (spirochéty) s fyziologickým...

Držiak na magnetofónové kazety zasunuteľné v pozdĺžnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 279205

Dátum: 08.03.1995

Autor: Bieck Torsten

MPK: G11B 23/023

Značky: smere, pozdĺžnom, kazety, magnetofónové, držiak, zasunuteľné

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak na magnetofónové kazety (23) zasunuteľné v pozdĺžnom smere má do cievkových nábojov (26, 27) magnetofónovej kazety (23) zasahujúce a v smere zasúvania zlícované aretovacie zariadenie (14, 15) a základovú dosku (1), na ktorej je uložené zablokovateľné šmýkadlo (2), pričom v základovej doske (1) je uložený magnetofónovou kazetou (23) priečne k zasúvaciemu smeru presunuteľný posuvný prvok (3) so stranovými klinmi, ktorý má otočné prvky,...

Dvojitá doska, predovšetkým na spájanie dvoch dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279162

Dátum: 08.03.1995

Autor: Lind Stefan

MPK: F16B 13/08, E04F 13/08

Značky: predovšetkým, doska, dvojitá, dosiek, spájanie, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitá spojka, predovšetkým na spájanie dvoch dosiek z kameňa, mramoru a pod., pozostáva z puzdrovitého spojovacieho dielu (1) s ľavou a pravou čapovou časťou (2, 3), ležiacimi proti sebe a zasahujúcimi do vyvŕtanej diery (13) v prvej a druhej doske (14, 18), ktoré sa majú spájať, ktoré sú spojiteľné vždy so zodpovedajúcim dolným a horným kotevným prvkom (4, 5), upevniteľným v doske. Aby sa prídavne k jednoduchej montáži umožnilo aj účinné...

Prípravok na montáž plastových kanalizačných potrubí z rúr s vonkajším rebrovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 279086

Dátum: 08.03.1995

Autori: Pasek Jan, Hyža Gustáv

MPK: F16L 1/024, F16L 1/06, F16L 1/09...

Značky: kanalizačných, potrubí, prípravok, rebrovaním, vonkajším, plášťových, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na montáž plastových kanalizačných potrubí z rúr s vonkajším rebrovaním má upínacie časti tvorené dvoma hrebeňovými polobjímkami (1) v tvare polovice valca s predĺženými rovinnými stenami, ktoré majú na vnútornej strane drážky s rozmermi korešpondujúcimi s rozmermi rebier (8) rúr (6, 7). Jedna hrebeňová polobjímka (1) s valcovými čapmi (2) je vybavená jednoramennými pákami (4) a druhá hrebeňová polobjímka (1) s valcovými čapmi (2) je...

Spôsob prípravy a izolácie metyl-alfa-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279045

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kvasňovský Jaroslav, Magdolen Peter, Švec Jozef, Lokaj Vladimír, Kozák Jan

MPK: C07H 15/04, B01D 9/00, C07H 1/08...

Značky: izolácie, metyl-alfa-d-xylopyranozidu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-alfa-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid. Z materských lúhov sa zo zmesi 2-butanónu a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 4 až 30 dielov 2-butanónu na jeden diel etanolu izoluje metyl-alfa-D-xylopyranozid.

Strešný doskový dielec na šikmé strechy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279021

Dátum: 08.03.1995

Autor: Ambrosch Adolf

MPK: E04B 7/20

Značky: šikmé, dielec, výroby, střechy, doskový, strešný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Strešný doskový dielec má konštrukciu obsahujúcu dosku (9) z vytvrditeľného materiálu, predovšetkým betónu alebo betónu podobných látok, a hlavné výstuže (14) prebiehajúce výhodne v smere spádu. Dielec sa uplatňuje ako nosič strešnej krytiny. Hlavná výstuž (14), výhodne vo forme vyľahčených mrežovaných nosníkov, napríklad priehradových, má priebežné dolné pásy (15) uložené vnútri dosky (9) a z dosky smerom nahor vybiehajúce stojkové časti (16),...

Zariadenie na elektroforetické nanášanie náterových hmôt máčaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278817

Dátum: 08.03.1995

Autori: Brendel Gerhard, Hentschel Michael

MPK: B65G 49/04, C25D 13/22

Značky: elektroforetické, nátěrových, hmot, zariadenie, máčaním, nanášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektroforetické nanášanie náterových hmôt máčaním pozostáva z prívodného pásu (2), vane (3) s lakovým kúpeľom (8) a k vani (3) priradeného a hnacou reťazou opatreného nekonečného transportného pásu (4, 6), na ktorom sú posunované súčasti (7), pričom transportný pás pozostáva z reťazí (28) vytvorených z lamiel (12, 12a, 12b, 12c, 29, 31) navzájom spojených nitmi (30) a opatrených zubami (15) a lamely (12, 12a, 12b, 12c, 29, 31)...

Sanitárny blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278703

Dátum: 08.03.1995

Autori: Bläss Jürgen, Schulze Hans

MPK: E04F 17/08, E03C 1/00

Značky: sanitárny

Zhrnutie / Anotácia:

Sanitárny blok má prídržný pravouhlý rám (2), ktorý je opatrený inštalačnými elementmi na zachytenie rozvodných potrubí (4, 5, 6) vody, vytvorené ako zvisle upravené vedenia, usporiadané po celej výške sanitárneho bloku, opatrené dilatačnými slučkami (8, 9, 10) a spojiteľné so zodpovedajúcimi potrubiami ďalšieho, nad ním a pod ním usporiadaného bloku. Na uloženie inštalačných elementov, na nastaviteľné zachytenie rozvodných potrubí (4, 5, 6)...

Zariadenie na prenos údajov po vedení vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278696

Dátum: 08.03.1995

Autori: Léder Andrej, Kluch Karol, Madanský Jozef, Šitár Ľubomír, Vasiľ Pavol

MPK: H04B 3/54, H04B 13/00, G01R 31/08...

Značky: napätia, prenos, vysokého, zariadenie, údajov, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na umiestnenie na distribučné trafostanice a pozostáva z vysielacieho a prijímacieho bloku (1), ktorého feritová anténa je umiestnená v bezpečnej vzdialenosti nad prípojnicami vnútri ohradeného priestoru trafostanice, a ktorý je spojený s logickým prepínačom (2) pripojeným cez zosilňovač (3) ku frekvenčnému demodulátoru (4), ktorý je spojený s dekódovacou časťou obojsmerného modemu (5), ktorého kódovacia časť je spojená s...

Zložená hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278594

Dátum: 08.03.1995

Autor: Ferrero Pietro

MPK: A63H 3/16

Značky: zložená, hračka

Zhrnutie / Anotácia:

Zložená hračka obsahuje všeobecne sférické teleso (2) a dve pomocné telesá (4, 7), z ktorých každé je spojené s prvým telesom (2) tak, že je vzhľadom naň orientované pozdĺž kruhovej dráhy na sférickom povrchu tvorenom prvým telesom (2). Prvé teleso (2) tvorí hlavné teleso hračky a dve pomocné telesá (4, 7) nesú kĺbové spojovacie prostriedky (10, 11) guľového typu, ktoré prechádzajú prvým telesom (2), pričom kĺbový stred (P) nimi vytvorený v...

1-0-/2,3-Epoxypropyl/-2,3:5,6-di-0-izopropylidén-D-manofuranóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 278584

Dátum: 08.03.1995

Autori: Koóš Miroslav, Steiner Bohumil

MPK: C07H 9/04, C07H 15/26

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I) sa pripravuje tak, že sa k vodnému roztoku hydroxidu sodného pridá chlórmetyloxirán a tetrabutylamónium hydrogénsulfát. Po ochladení sa k zmesi pridá 2,3:5,6-di-0-izolpropylidén-D-manofuranóza. Po ukončení reakcie sa produkt izoluje bežnými metódami.

Zapojenie merača káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278579

Dátum: 08.03.1995

Autor: Čadek Vlastimil

MPK: G01R 27/00, G01R 31/08

Značky: merača, zapojenie, káblov

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje elektrický vstupný/výstupný konektor (BNC), optický vysielač (D1) a optický detektor (D2), pričom konektor, optický vysielač a detektor (BNC, D1, D2) sú pripojené cez prepínače (Pr1, Pr2, Pr3) na výstup pulzného zdroja (PZ) a na vstup rýchleho A/D komparátora (KOMP), ktoré sú ovládané mikroprocesorovou jednotkou (MJ). Mikroprocesorová jednotka (MJ) prijíma údaje z čítača (Č), ovládaného pulzným zdrojom (PZ) a rýchlym A/D komparátorom...

Mobilný biofermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278554

Dátum: 08.03.1995

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01C 3/02, C12M 1/00

Značky: biofermentor, mobilný

Zhrnutie / Anotácia:

Mobilný biofermentor pozostáva z tepelnoizolačného plášťa (1) a je vybavený zariadením na prívod a odvod vzduchu. Tepelnoizolačný plášť (1), tvoriaci boky, strop a dvere (2) mobilného biofermentora, pozostáva z tvarovaných dosiek (3), ktorých povrch je vybavený sústavou rebier (4), na ktoré priliehajú tepelnoizolačné dosky (5) a vytvárajú tak v tepelnoizolačnom plášti (1) uzatvorené vzduchové medzery (6). Tepelnoizolačný plášť (1) je umiestnený...

Šľahačková zmes s predĺženou trvanlivosťou a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278532

Dátum: 08.03.1995

Autor: Stránská Eva

MPK: A23L 1/19, A23C 9/154

Značky: přípravy, šľahačková, spôsob, trvanlivosťou, predĺženou

Zhrnutie / Anotácia:

Šľahačková zmes s predĺženou trvanlivosťou na 100 hmotn. dielov mlieka s obsahom tuku 215 až 235 g.l-1 obsahuje 35 až 45 hmotn. dielov stuženého pokrmového tuku a 14 až 24 hmotn. dielov vaječnej zmesi alebo 6 až 10 hmotn. dielov vaječného žĺtka. Pri použití mlieka s nižším obsahom tuku sa pridáva maslo, môžu sa pridať aj rôzne potravinárske dochucovadlá. Mlieko sa zohreje na teplotu min. 40°C, pridá sa stužený pokrmový tuk (ak je potrebné, tak...

Kazetový držiak

Načítavanie...

Číslo patentu: 278493

Dátum: 08.03.1995

Autor: Bieck Torsten

MPK: G11B 33/04, G11B 23/023

Značky: držiak, kazetový

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie držiaka na kazety pozostáva z posuvnej tyče (6) a upínacieho klina (7), ktorý môže byť zasunutý proti sile pružiny (8) spolu s magnetofónovou kazetou (4) uloženou v šmýkadle (2). Pružina (8) je v zábere s posuvnou tyčou (6) upínacieho zariadenia a tlačí upínací klin (7) v úložnej polohe proti magnetofónovej kazete (4). V odberovej polohe je upínacie zariadenie bez účinku.

Polykomponentný dezinfekčný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278376

Dátum: 08.03.1995

Autori: Matejeková Viera, Széchenyi Štefan, Podhorová Katarína

MPK: A01N 33/02, A01N 33/12

Značky: polykomponentný, dezinfekčný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje 15 až 25 hmotn. dielov zmesi monoetanolamínu a trietanolamínu v molárnom pomere 0,1 až 0,2 mol monoetanolamínu a 0,03 až 0,1 mol trietanolamínu, 6 až 15 hmotn. dielov chlórnanu sodného a 5 až 15 hmotn. dielov benzyldimetyllaurylamóniumchloridu. Prostriedok je vhodný najmä na použitie v medicíne, farmácii a v potravinárskom priemysle.

Izatinové deriváty, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278321

Dátum: 08.03.1995

Autori: Cross Alan John, Boar Bernard Robin

MPK: C07D 209/38, C07D 209/34, A61K 31/495...

Značky: farmaceutický, spôsob, deriváty, izatinové, prostriedok, výroby, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená jeden alebo dva substituenty nezávisle vybrané z atómu vodíka, alkylovej, arylovej skupiny, fenoxyskupiny, kyanoskupiny, alkoxyskupiny, atómu halogénu, hydroxyskupiny, nitroskupiny, trifluórmetylovej skupiny, alkylsulfónamidoskupiny, skupiny NHCOR, kde R predstavuje alkylovú alebo arylovú skupinu, skupiny NR1R2, kde R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, alebo...

Elektrolyt pre vaňovú elektrochemickú dekontamináciu kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278288

Dátum: 08.03.1995

Autori: Štefula Vladan, Solčányi Milan, Pražská Milena

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: dekontamináciu, elektrochemickú, materiálov, elektrolyt, vaňovú, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt na vaňovú elektrochemickú dekontamináciu kovových materiálov obsahuje 0,2 až 0,6 hmotnostných percent dihydrátu kyseliny šťaveľovej, 0,25 až 0,35 hmotnostných percent kyseliny dusičnej, 0,1 až 0,2 hmotnostných percent sodnej soli kyseliny N,N-bis-2-hydroxyetylaminooctovej, 3 hmotnostné percentá dusičnanu amónneho, zvyšok do 100 hmotnostných percent tvorí voda.

1-Metyl-2-(N-piperidinyletoxy)etylestery alkoxyfenylkarbámových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278266

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kráľová Katarína, Csöllei Jozef

MPK: C07C 269/02, C07C 271/28

Značky: kyselin, spôsob, alkoxyfenylkarbámových, přípravy, 1-metyl-2-(n-piperidinyletoxy)etylestery

Zhrnutie / Anotácia:

1-Metyl-2-(N-piperidinyletoxy)etylestery 2-, resp. 3-alkoxyfenylkarbámových kyselín všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 6, sa pripravujú reakciou 1-N-piperidinyletoxy-2-propanolu s 2-, resp. 3-alkoxyfenylizokyanátmi s 3 až 6 atómami uhlíka v alkoxy skupine, v benzéne pri teplote varu rozpúšťadla počas 10 hodín. Zlúčeniny vykazujú algicídnu účinnosť.

Spôsob výroby obuvi s viacfarebnou gumenou podrážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278242

Dátum: 08.03.1995

Autori: Mikel Miroslav, Štrom Vojtěch, Odvrša Alois, Stuchlík Petr

MPK: A43D 86/00, A43D 35/00

Značky: gumenou, spôsob, podrážkou, viacfarebnou, výroby, obuvi

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba obuvi s viacfarebnou gumenou podrážkou sa uskutočňuje jednostupňovým zlisovaním objemového zvršku, ktorý je nasunutý na lisovacej nôžke, súčasne s medzipodrážkou, pôdovaním a farebne odlišnou našľapovacou časťou podrážky, ktorá je pri teplote 145 až 165 °C predvulkanizovaná na polotovar hrúbky 1,3 až 1,5 mm. Polotovar našľapovacej časti podrážky, pripravený na lisovanie presahuje tvar konečnej vylisovanej podrážky v mieste jej obvodu o...

3-[4-(2-Metoxyfenyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxy-1-propylestery kyselín alkoxyfenylkarbámových a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278217

Dátum: 08.03.1995

Autori: Csöllei Jozef, Tůmová Ingrid, Černušková Lucia

MPK: C07D 295/13, C07C 271/28, C07D 295/092...

Značky: alkoxyfenylkarbámových, spôsob, kyselin, 3-[4-(2-metoxyfenyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxy-1-propylestery, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca (I), kde R znamená alkoxyl s 1 až 3 atómami uhlíka, ako aj ich soli s anorganickými a organickými kyselinami sa pripravujú reakciou 3-bróm-2-hydroxy-1-propylesteru kyseliny alkoxyfenylkarbámovej s 1-(2-metoxyfenyl)piperazínom v prostredí vody pri teplote miestnosti alebo reakciou 2,3-epoxy-1-propylesteru kyseliny alkoxyfenylkarbámovej s 1-(2-metoxyfenyl)piperazínom v prostredí alkanolu pri teplote varu reakčnej zmesi. Uvedené...

Spôsob korekčnej kozmetickej úpravy pokožky, najmä vrások a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278211

Dátum: 08.03.1995

Autori: Měšťák Jan, Babinec Bohdan

MPK: A45D 44/22, A61M 5/00

Značky: spôsobu, pokožky, korekčnej, zariadenie, spôsob, najmä, kozmetickej, vrások, tohto, úpravy, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa pod povrch kože zavedie korekčné teleso (7) z hydrofilného gélu, a to postupne do vopred vymedzeného miesta, sledujúceho tvar odstraňovanej chyby. Zariadenie na vykonávanie spôsobu pozostáva z elastickej dutej kanyly (3) s výstupným koncom (5) na jednej strane a nábehom (4) na druhej strane, a mandrénu (1) z tvarovateľnému materiálu, ktorý má na zavádzacej strane špičku (6), je vybavený úchytnou časťou (2) a...

Zariadenie na tvarovanie spodku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278202

Dátum: 08.03.1995

Autori: Dubina Štefan, Vavrovič Ernest, Petráš Jozef, Peniaška Koloman

MPK: A43D 86/00, B29D 31/50

Značky: spodku, obuvi, zariadenie, tvarovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z formy s tvarovacou dutinou spodku obuvi a s čeľusťami prispôsobenými na upnutie kopyta s napnutým zvrškom a z ústrojenstva na privádzanie zmesi plastického materiálu do tvarovacej dutiny. Forma pozostáva zo spodnej časti (1) s tvarovacou dutinou (12) spodku obuvi a z vrchnej časti (2), pozostávajúcej z dvoch čeľustí (22, 23) usporiadaných na upínacom ráme (4), ktorý je pripevnený k pohybovému ústrojenstvu (3) formy....

Zapojenie na odľahčenie hydrogenerátora v hydraulických zapojeniach mobilných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278143

Dátum: 08.03.1995

Autor: Danko Jozef

MPK: F15B 9/03, F15B 15/02, F15B 13/02...

Značky: zapojeniach, hydrogenerátora, zapojenie, odĺahčenie, hydraulických, strojov, mobilných

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pozostáva z primárneho pracovného okruhu, z odľahčovacieho okruhu a z prídavného okruhu. Primárny pracovný okruh obsahuje hydrogenerátor (1), rozvádzač (7) primárneho pracovného okruhu, pracovné priamočiare hydromotory (15), hydraulické rýchlospojky (16) a nádrž (11) média. Odľahčovací okruh tvorí hydraulický rozvádzač (2) s pružinou (17) rozvádzača (2), trojcestný škrtiaci ventil (3) so stabilizáciou tlakového spádu, spätný ventil...

Substituované fenylalkylketóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278122

Dátum: 08.03.1995

Autori: Čižmáriková Ružena, Mišíková Eva, Račanská Eva

MPK: C07C 215/08, C07C 217/36, C07C 217/28...

Značky: substituované, fenylalkylketóny

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde R1 značí metyl a etyl, R2 značí 1-perhydroazepinyl a 4-metyl-1-piperazynyl. Spôsob prípravy spočíva v tom, že sa reaguje 4-(3-bróm-2-hydroxypropoxy)-3-propoxymetylfenylalkylketón s nadbytkom amínu vo vodnom prostredí pri laboratórnej teplote. Z farmaceutického hodnotenia vybraných látok vyplynulo, že vykazujú antiizoprénalínovú aktivitu na izolovaných predsieňach morčiat a hodnoty pA2 sú...

Priamočinný poistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 278056

Dátum: 08.03.1995

Autori: Parma Jaroslav, Kropáček Jaroslav, Maxa Václav, Roček Jaroslav

MPK: F16K 1/34, F16K 1/52, F16K 1/32...

Značky: ventil, poistný, priamočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Spodná plocha (233) vonkajšej časti (23) kuželíka je vybavená výstupkom (231) so stanovenou vzdialenosťou (a) od kuželíkového sedla (211), pričom táto vzdialenosť (a) od roviny kuželíkového sedla (211) nie je väčšia ako 2,5 % najmenšieho priemeru (d) prietočnej plochy dýzy (112).

Viacstupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278028

Dátum: 08.03.1995

Autor: Michalík Jozef

MPK: F16H 63/00, F16H 3/08, F16H 37/06...

Značky: převodovka, viacstupňová

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodovka je tvorená manuálne ovládanou predvoľbou (A) a automatickým násobičom (B) momentu, ktorý pozostáva z radiacej spojky (1) a k nej paralelne pripojenej predlohy (2) tak, že koleso (21) upevnené na predlohovom hriadeli (22) je v zábere s pastorkom (3) vytvoreným na vstupnom dutom hriadeli (4), spojenom s bubnom (12) radiacej spojky (1) a s bubnom (9) rozbehovej spojky (8). K výstupnej strane radiacej spojky (1) je predloha (2) pripojená...

Dezinfekčný a čistiaci roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 765

Dátum: 08.03.1995

Autor: Bellér Imrich

MPK: B08B 3/08, A23C 7/02

Značky: čistiaci, dezinfekčný, roztok

Text:

...alkalické zložka je tvorená na báze 4,0 až 29,0 hmotn.d. glutamanu sodného, benzoanu sodného, ale bo mravčanu sodného, 10,0 až 35,0 hmotn.d. hydroxidu sodného, 5,0 až 15,0 hmotn.d. uhličitanu sodného a do 100,0 hmotn.d. vodou.2 Výhody riešenia oproti doterajšiemu stavu techniky sú mimo riadne evidentné. Neobsahuje žiadné škodlivé zložky ako chlőr,fosforečnany,formaldehyd a pod.Je zdravotne a ekologicky nezávadnýa čistý.Nepoškodzuje...

Mobilné teleskopické osvetľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 764

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kačeňák Ján, Rákoš Stanislav, Redaj Imrich

MPK: F21L 13/02

Značky: osvetľovacie, zariadenie, teleskopické, mobilné

Text:

...ademontáž ako aj jej všestranné použitie. Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je na obrázku 1 znázornený jnríklad vyhotovenia konzoly podľa technického riešenia upevnenej na uholníku pri pohľade zboku, na obrázku 2 pri pohľade zpredu, na obrázku 3 je znázornené rameno konzoly a naobrázkoch /t a 5 sú dva pohľady na pritlztčnú svorku bez skrutky.Príklaclv uslctttočnertiat technického riešeniaKonzola podľa technického...

Konzola

Načítavanie...

Číslo patentu: U 763

Dátum: 08.03.1995

Autor: Dostál Jozef

MPK: F16L 3/01, F16L 3/24

Značky: konzola

Text:

...že jev mieste nasadenia zdroj elektrickej energie, možno využiť dobré vlastnosti osvetľovacieho zariadenia a to vysunutie reflektorov do vhodnej výšky a nastavenie ich sklonu a smeru.Prehľad obrázkov na výkresochMobilné teleskopické osvetľovacie zariadenie je znázornené na obrázkoch l až 3, kde na obr. 1 je bočný pohľad na zostavu zariadenia v pracovnej polohe, na obr. 2 je znázornený čelný pohľad na zariadenie vo vysunutejpracovnej...

Elektrické vykurovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 762

Dátum: 08.03.1995

Autori: Mužila Marian, Mužila Ivan

MPK: F24D 13/02

Značky: elektrické, zariadenie, vykurovacie

Text:

...upevnená keramická doska so zabudovaným odporovým drôtom, ktorá tu pôsobí ako zosilňovač ohrevu prechádzajúceho vzduchu. vhodným materiálom pre túto keramickú dosku je multikorundový materiál typového označenia LUNIT 20, ktorý je vhodný pre pracovné teploty až do 1600 °C.Úsporné elektrické vykurovacie zariadenie je veľmi ľahhy ovládateľné a pre svoju nízku váhu a pohyblivosť (na kolieskach) všestranne využiteľné vo všetkých...

Zariadenie na zvýšenie otváracieho tlaku poistných ventilov defektného parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 761

Dátum: 08.03.1995

Autori: Nehněvský Jiří, Faltus Josef, Bednařík Karel

MPK: G21D 3/06, F16K 17/06, G21D 1/02...

Značky: ventilov, parného, otváracieho, zvýšenie, poistných, zariadenie, tlaku, generátora, defektného

Text:

...napájani vlaätnejprimárneho syätému bez nutnasti predchádzajúcehovyahladxmvania pri arnehü pre uütanmveniej WWTHFVV dm vmru Tým je v pmngtą ihneď xniäovanákügñ kritiçkêhü výtoku mďiia 2 primárnej dn Eekundárhejurmny m§Lihnut nm generátmrabehu likvidácie havárie úniku chladiva.rneho 5 y 5-2 mu Cez tlakuv rozhranie do aekunárnejgenerátüra funkćnuü häzpačnostnéhm äigháluhydrmmkumuĺ oruv od primárnehov priebehu pnruuhy pri nutnüati...

Zariadenie na pozdĺžne spracovanie drevnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 760

Dátum: 08.03.1995

Autori: Dvorský Pavel, Fiala Viliam, Kováčik Vladimír, Gregor Emil

MPK: B27B 7/00

Značky: zariadenie, hmoty, drevnej, spracovanie, pozdĺžne

Text:

...pílových kotúčov na špeciálnu matiuu a hriadeľ pohonnej jednotky.Zariadenie podľa technického riešenia tvorí okružná pílu,ktoré sa skladá zo štyroch suportov umiestnených v oceľovom ráme.Podľa obr. 1 sú na pravej dvojici suportov umiestnené horizontálne pílové kotúče ,ktoré sú pomocou špeciálnych matíc 2 spojené hriadeľmi 8 s pohonnými jednotkami.Na druhej dvojici suportov sú umiestnené vertikálne pílové kotúče Ž spojené s pohonnými...

Povrchovo upravený plošný materiál na báze papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 759

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kocián Milan, Černíková Eva

MPK: B32B 29/06, B32B 27/04, B32B 27/30...

Značky: materiál, báze, plošný, povrchovo, upravený, papiera

Text:

...stave techniky nie je, s ohľadom na požiadavku hore uvedených bariérových vlastností, známe rie šenie povrchovej úpravy bežných lepenkových materiálov, ktoré by. bolo optimálne ako z finančného hľadiska, tak aj z hľadiska techno logickêno a z hľadiska užívateľských vlastnosti ziskaného materiálu.K odstráneniu hore uvedených nedostatkov çripieva povrchovo upravený plošný vrstvený materiál na báze papiera,podľa úžitkového vzoru. Tento...

Zariadenie na riadenie výkonu nosnej vlny amplitúdovo modulovaných vysielačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 758

Dátum: 08.03.1995

Autor: Červený František

MPK: H03C 1/62

Značky: nosnej, zariadenie, výkonu, riadenie, modulovaných, amplitúdovo, vysielačov

Text:

...riadiaceho napätia od modulačného je daná programom. V tomto pripade si uživateľ môže sám určiť proporcionalitu riadenia. Od veľkostiriadenia závisí aj Šetrenie elektrickej energie.Prehľad obrázkov na výkreseNavrhované riešenie bude bližšie vysvetlené pomocouobrázku, na ktorom je uvedená bloková schéma zariadenia.Zariadenie na riadenie výkonu nosnej vlny amplitúdovo modulovaných vysielačov pozostáva zo signálového procesora 1, ktorý je...

Teplovzdušný liečebno-preventívny agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 757

Dátum: 08.03.1995

Autor: Švec Anton

MPK: A47C 21/04, A61F 7/00

Značky: liečebno-preventívny, teplovzdušný, agregát

Text:

...porovnateĺné napríklad s domácou chladničkou. Zariadenie je teda možné umiestnit v Íubovoĺnej miestnosti s prívodom elektrickej energie bez nutnosti adaptácie. Ďalšou výhodou je prevádzka podla individuálnych požiadaviek užívateĺa bez podstatnejšieho vplyvu na okolie. Malé rozmery,jednoduchá konštrukcia a prevádzka s nízkou spotrebou energie vytvárajú podmienky pre hospodárnosť zariadenia, ktorá by mala byt vyššia v porovnaní s obdobnými...