Zverejnene patenty 08.02.1995

Suchá zmes na výrobu suspenzií na špeciálne zakladanie stavieb a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279524

Dátum: 08.02.1995

Autori: Niepelová Daniela, Chovan Peter

MPK: C04B 18/14, C04B 28/18

Značky: suspenzií, výrobu, sucha, zakladanie, špeciálne, použitie, stavieb

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je tvorená z homogénne premiešaných dvoch zložiek, a to 30 až 85 % hmotn. cementu a 15 až 70 % hmotn. anorganickej látky obsahujúcej minimálne 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Výhodné je použitie zeolitu s obsahom aspoň 60 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého alebo mikrosiliciového úletu, alebo popolčeka s obsahom aspoň 90 % hmotn. amorfného oxidu kremičitého. Suchú zmes okrem jej hlavného účelu na špeciálne zakladanie stavieb je...

Časovo blokovaná schránka na ochranu zásob bankoviek v trezore

Načítavanie...

Číslo patentu: 279508

Dátum: 08.02.1995

Autor: Klein Fritz

MPK: E05G 7/00, G07D 1/00

Značky: zásob, blokovaná, schránka, trezore, časovo, bankoviek, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Časovo blokovaná schránka na ochranu zásob bankoviek pozostáva z posuvnej a blokovateľnej zásuvky (2) umiestnenej v kryte (1). Zásuvka (2) je v smere (S) posuvu rozdelená na najmenej dve priehradky (2.1, 2.2,.... 2.n) s priradenými hĺbkami (an) a je vybavená časovo riadeným odblokovacím a vysúvacím zariadením, pri ktorého spustení je zásuvka (2) vysúvaná z krytu (1) vo vopred určenom nastaviteľnom časovom poradí, postupne vždy o jednu hĺbku...

Plienka pre jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279414

Dátum: 08.02.1995

Autori: Raffin Astrid Rodená John, Malowaniec Krzysztof

MPK: A61F 13/15

Značky: použitie, jedno, plienka

Zhrnutie / Anotácia:

Plienka (10) na jedno použitie pozostáva z ochrannej fólie (11) bielizne, vstrebávajúceho telesa (16), krytu (12) z netkanej textílie prepúšťajúceho kvapalinu a z hydrofóbneho podkladu (22) z netkanej textílie, ktorý je vybavený otvorom (30) s tesniacimi klapkami (24, 26) a je s ochrannou fóliou (11) bielizne uzavretý v línii hrán, pričom kryt (12) z netkanej textílie prepúšťajúci kvapalinu má v rozkrokovej oblasti (42) šírku menšiu ako je...

Spôsob výroby cementu z metalurgických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279299

Dátum: 08.02.1995

Autori: Rey Theo, Edlinger Alfred

MPK: C04B 5/06, C04B 7/147, C21B 3/06...

Značky: výroby, spôsob, metalurgických, trosiek, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Tekuté trosky z redukčných procesov a oceliarenských procesov, ako napr. vysokopecná a konvertorová troska, sa navzájom zmiešajú a doplnia vápnom. Ďalej sa postupuje tak, že v prvej ochladzovacej fáze pri teplote vyššej ako 1000 °C, výhodne vyššej ako 1200 °C, sa ochladzuje pomalšie ako v druhej nasledujúcej ochladzovacej fáze a že získaný stuhnutý produkt sa granuluje a/alebo melie.

Spôsob výroby esterov kyseliny hydroxyfenylkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279239

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kleiner Christoph, Evans Samuel, Schmitt Ralf

MPK: C07C 69/612, C07C 69/88, C07C 67/02...

Značky: výroby, kyseliny, spôsob, hydroxyfenylkarboxylovej, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 8 atómami uhlíka, m predstavuje číslo 0, 1, 2 alebo 3, n predstavuje číslo 1 alebo 2 a A znamená OR3, pokiaľ n predstavuje číslo 1, kde R3 znamená alkylovú skupinu s 1 až 20 atómami uhlíka alebo cykloalkylovú skupinu s 5 až 12 atómami uhlíka, alebo A zodpovedá skupine vzorca -O-CxH2x-O- alebo...

Spôsob prípravy a izolácie metyl-ß-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279017

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kvasňovský Jaroslav, Kozák Jan, Magdolen Peter, Lokaj Vladimír, Švec Jozef

MPK: C07H 15/04, C07H 1/08, B01D 9/00...

Značky: metyl-ß-d-xylopyranozidu, spôsob, přípravy, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-beta-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou zo zmesi etylesteru kyseliny octovej a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 6 až 40 dielov etylesteru kyseliny octovej na jeden diel etanolu izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid, ktorý sa premyje etanolom a...

Amónna soľ, spôsob jej prípravy, herbicídna kompozícia s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278965

Dátum: 08.02.1995

Autori: Anderson Richard James, Hokama Takeo, Cloudsdale Ian Stuart

MPK: C07D 239/52, A01N 43/54

Značky: přípravy, spôsob, kompozícia, soľ, herbicídna, obsahom, amónna, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná amónna soľ všeobecného vzorca (X), v ktorom Y1 znamená atóm halogénu alebo C1-4alkylovú skupinu, alebo C1-4alkoxy-skupinu, pričom každá z uvedených skupín môže byť substituovaná 1 až 6 atómami halogénu, Y3 znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, X znamená hydroxy-skupinu, Y znamená atóm vodíka alebo X a Y spolu znamenajú =O a AM+ znamená amóniový ión. Ďalej sa opisujú spôsoby prípravy uvedenej amónnej soli a herbicídne kompozície,...

Spôsob neutralizácie kyseliny laktamsírovej a spracovania produktov neutralizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278877

Dátum: 08.02.1995

Autori: Potočár Jozef, Kulla Štefan

MPK: C07C 227/22, C07C 305/12

Značky: spôsob, kyseliny, spracovania, laktamsírovej, neutralizácie, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob neutralizácie kyseliny laktamsírovej a spracovania produktov neutralizácie spočívajú v tom, že 1 hmotnostný diel kyseliny laktamsírovej sa zmieša s 2 až 10 hmotnostnými dielmi vodného roztoku síranu amónneho, alebo síranu niektorého z kovov alkalických zemín, pH zmesi sa upraví na hodnotu 0,6 až 2,5 pridaním čpavku, alebo uhličitanu amónneho, alebo hydroxidu alebo uhličitanu alkalického kovu, alebo uhličitanu alebo hydroxidu alebo oxidu...

Inhalačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278819

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bacon Raymond

MPK: A61M 15/00, A61M 16/00

Značky: inhalačný, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný prístroj na prach obsahuje prachový zásobník na uloženie prachového lieku, odmeriavaciu komoru (48, 86) vyvedenú z prachového zásobníka na umožnenie odobrania prachového lieku z prachového zásobníka v presných množstvách, vírivú komoru (24), ktorá je spojená so vzduchovým vstupom (30) a nadväzuje na odmeriavaciu komoru (48, 86), a prostriedky na stlačenie prachového lieku. Prostriedky na stlačenie prachového lieku sú tvorené...

Spôsob prípravy (6R,7R,14S)-17-cyklopropylmetyl-7,8-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2- trimetylpropyl]-6-0-metyl-6,14-etano-17-normorfinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278715

Dátum: 08.02.1995

Autori: Sobotík Roman, Sedmera Petr, Jegorov Alexandr, Bulej Petr, Kolašín Tomáš, Pavelek Zdeněk

MPK: C07D 489/08, C07D 489/00

Značky: 6r,7r,14s)-17-cyklopropylmetyl-7,8-dihydro-7-[(1s)-1-hydroxy-1,2,2, přípravy, spôsob, trimetylpropyl]-6-0-metyl-6,14-etano-17-normorfinu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané ekonomicky výhodné riešenie syntézy (6R,7R,14S)-17-cyklopropylmetyl-7,8-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2- trimetylpropyl]-6-0-metyl-6,14-etano-17-normorfínu (I), využívaného ako silné analgetikum (Buprenorfin). Syntéza sa uskutočňuje súčasným selektívnym štiepením éterickej funkčnej skupiny a hydrolýzou kyanoskupiny alkalickým hydroxidom, acyláciou vzniknutého sekundárneho amínu cyklopropylkarbonyl-chloridom s nasledujúcou redukciou...

Spôsob kontinuálnej výroby N-(1,3-dimetylbutyl)-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278629

Dátum: 08.02.1995

Autori: Pašek Josef, Kukučka Ľubomír, Jaroš Alois, Volf Jiří, Mrázová Cecylia, Škrada Dušan

MPK: C07C 211/51, B01J 23/72, C07C 209/26...

Značky: kontinuálnej, n-(1,3-dimetylbutyl)-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na reduktívnej alkylácii 4-aminodifenylamínu 4-metyl-2-pentanónom v prítomnosti medeného katalyzátora a prípadne kyslého kokatalyzátora pri teplote 18 až 210 °C a tlaku vodíka 4 až 10 MPa v kaskáde dvoch až štyroch v sérii zapojených reakčných priestorov, v ktorých sa reakčná zmes prebubláva cirkulujúcim a pridávaným vodíkom. Ochladením cirkulujúceho vodíka sa vylúčená kvapalina rozdelí na vodnú a organickú fázu, pričom vodná...

Spôsob izolácie N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu zo suspenzie reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278586

Dátum: 08.02.1995

Autori: Krištofčák Jozef, Jasenovec Milan, Vaštag Štefan, Leška Štefan, Kačáni Stanislav, Poór Alexander, Podmanický Stanislav

MPK: B01D 29/38, C07D 277/80, B01D 29/66...

Značky: n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, spôsob, suspenzie, izolácie, reakčnej, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid sa izoluje zo suspenzie reakčnej zmesi získanej reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s molárnym nadbytkom cyklohexylamínu a chlórnanom sodným tlakovou alebo vákuovou filtráciou tak, že fáze oddeľovania materských roztokov od N-cyklohexyl-benzotiazolyl-2-sulfénamidu sa predradí fáza regenerácie filtračnej priehradky koncentrovaným cyklohexylamínom v množstve najmenej 10 l/m2, výhodne 50 l/m2.

Spôsob prípravy p-benzochinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278569

Dátum: 08.02.1995

Autori: Sýkora Jan, Brandšteterová Eva, Jabconová Adriána

MPK: C07C 50/04, C07C 46/08

Značky: přípravy, p-benzochinónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

P-benzochinón sa pripravuje oxidáciou fenolu v homogénnych a heterogénnych systémoch. Homogénny roztok [Cu(phen)2]+ -fenol-acetonitril alebo heterogénny systém [Cu(phen)2]+ -fenol-kovová meď-acetonitril s koncentráciou Cu (I) 2.10exp(-3) až 1.10exp(-2) mol.dm-3, fenolu 8.10exp(-2) až 7.10exp(-1) mol.dm-3 (mólový pomer [Cu (I)]:[fenol] = 1 : 40 až 1 : 70) a kovovej práškovej medi 5.10exp(-2) až 2.10exp(-1) mol.dm-3 (v heterogénnych systémoch) sa...

Spôsob izolácie 2-aminotiofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278533

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kačáni Stanislav, Križanovič Karol, Kachyňová Jana, Chovan Slavomír

MPK: C07C 323/34, C07C 321/26

Značky: spôsob, izolácie, 2-aminotiofenolu

Zhrnutie / Anotácia:

K reakčnej zmesi získanej alkalickou hydrolýzou benzotiazolu sa v atmosfére inertného plynu a v prítomnosti inertného organického rozpúšťadla, použitého v množstve do 40 % hmotn., počítané na prítomný 2-aminotiofenol, pridá kyselina v množstve ekvivalentnom celkovej alkalite zmesi, pri teplote 20 až 50 °C a organický podiel, vyextrahovaný z odpadových vôd organickým rozpúšťadlom, sa vracia späť do procesu.

Zmes, napodobňujúca tuk a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278504

Dátum: 08.02.1995

Autori: Rubow Richard Edward, Dazo Philip Edward, Rikon Steven, Kochakji Daniel Joseph, Bauer Roland, Cuccurullo Jo Ann

MPK: A23L 1/0522, A23L 1/0534, A23L 1/24...

Značky: změs, výroby, spôsob, napodobňujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes, napodobňujúca tuk, tvorená z 30 až 70 % hmotn. koloidnej mikrokryštalickej celulózy 30 až 70 % hmotn. škrobu, výhodne škrobu napučiavajúceho v studenej vode 1 až 15 % hmotn. gumy vybranej zo skupiny tvorenej xantánovou gumou, karagénovou gumou, gumou zo strukov svätojánskeho chleba, guárovou gumou a ich zmesami do 5 % hmotn. alginátových derivátov do 10 % hmotn., výhodne do 5 % hmotn. zakaľovacieho prostriedku vybraného zo skupiny...

Spôsob prípravy 3,14ß- dihydroxy-17-cykloalkylmetylmorfinanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278432

Dátum: 08.02.1995

Autori: Bulej Petr, Sobotík Roman, Stuchlík Josef, Kolašín Tomáš

MPK: C07C 209/08, C07D 221/28, C07C 209/68...

Značky: 3,14ß, spôsob, dihydroxy-17-cykloalkylmetylmorfinanov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa prevádzkovo prijateľný a ekonomicky výhodný spôsob prípravy 3,14beta-dihydroxy-17-cykloalkylmetylmorfinanov všeobecného vzorca (I), najmä Butorfanolu, ktorý je účinným analgetikom. Syntéza zahŕňa jednostupňovú alkyláciu 3,14beta-dihydroxymorfinanu alebo 14beta-hydroxy-3-metoxymorfinanu príslušným cykloalkylmetylhalogenidom alebo acyláciou cykloalkankarbonylhalogenidom s následnou redukciou karbonylovej skupiny pôsobením komplexných...

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278347

Dátum: 08.02.1995

Autori: Leška Štefan, Poór Alexander, Podmanický Stanislav, Jasenovec Milan, Kačáni Stanislav, Jurkovič Karol, Krištofčák Jozef

MPK: C07D 277/80, C07C 313/22

Značky: spôsob, výroby, n-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamid je pripravený reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s cyklohexyl-amínom dávkovaným v pomere 1,5 až 5,0 molov na mol 2-merkaptobenzotiazolu a chlórnanom sodným dávkovaným v pomere 1,0 až 1,5 molov na 1 mol 2-merkaptobenzotiazolu v jednom miešanom reaktore so súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov pri teplote 20 až 80°C, prípadne v dvoch nadväzných kontinuálnych miešaných reaktoroch. V prvom stupni...

Malý prenosný navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: 278334

Dátum: 08.02.1995

Autor: Hudoba Miroslav

MPK: B66D 1/14, B66D 3/00

Značky: naviják, malý, prenosný

Zhrnutie / Anotácia:

Primárny prevod medzi motorovou jednotkou (1) a navíjacím bubnom (3) je realizovaný reťazovým prevodom (4), ktorého reťaz (5) je na vnútornej strane vybavená ozubenými článkami (6). Ako sekundárny prevod je použitá harmonická prevodovka, integrovaná do navíjacieho bubna (3). Navijak je použiteľný v odbore dopravnej a manipulačnej techniky, pri konštrukcii ťažných vrtákov a malých navijakov.

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum CCF-2752, produkujúci antibiotikum cefalosporin C

Načítavanie...

Číslo patentu: 278279

Dátum: 08.02.1995

Autori: Rakyta Ján, Michálková Eva, Welward Ladislav, Babkovičová Viera

MPK: C12N 1/14, C12N 15/01

Značky: mikroorganizmů, acremonium, cefalosporin, chrysogenum, ccf-2752, produkujúci, kmeň, antibiotikum

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob získania nového priemyselne využiteľného kmeňa Acremonium chrysogenum CCF - 2752, schopného produkovať antibiotikum cefalosporín C. Tento kmeň má potrebnú stabilitu a jeho schopnosť tvorby antibiotika - cefalosporínu C, je preukázateľne vyššia, ako mal pôvodný rodičovský kmeň. Pri šľachtení sa ako mutagenný faktor využil vplyv rádioaktívne značkovaných substrátov, vnesených do submerznej fermentačnej pôdy.

Spôsob prípravy 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278255

Dátum: 08.02.1995

Autori: Konopíková Marta, Danko Peter, Alexy Pavel

MPK: C07D 211/46

Značky: 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinolu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

1,2,2,6,6-Pentametyl-4-piperidinol sa pripraví reakciou 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu s formaldehydom alebo paraformaldehydom v mólovom pomere 1 : 2 až 3,5 v prítomnosti vody pri teplote refluxu počas 1,5 až 4 h.

Spôsob výroby oteruvzdorných opätkov a pätiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 278251

Dátum: 08.02.1995

Autori: Semerádová Jana, Horváthová Anna

MPK: A43B 21/24, A43B 21/20

Značky: spôsob, oteruvzdorných, opätkov, výroby, pätiek

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby oteruvzdorných opätkov a pätiek na báze dvojzložkových epoxidových živíc spočíva v tom, že sa hmota pozostávajúca zo 100 hmotn. dielov dvojzložkovej epoxidovej živice, 30 až 70 hmotn. dielov plniva vo forme kryštalického Al2O3 a 6,5 až 8 hmotn. dielov tvrdiva odlieva do foriem z pružného materiálu, do ktorých počas štádia gelatinizácie vkladá výstuha v tvare vodorovne a/alebo zvisle umiestnených kovových tyčiek (2) a/alebo...

2-Alkoxyfenylkarbamoyloxychinuklidíniumchloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278236

Dátum: 08.02.1995

Autori: Ďurinda Ján, Kráľová Katarína, Račanská Eva, Gregáň Fridrich

MPK: C07D 453/02, C07C 271/38

Značky: 2-alkoxyfenylkarbamoyloxychinuklidíniumchloridy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde alkyl znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 1 až 8. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-chinuklidinolu so zlúčeninou vybranou zo súboru zahŕňajúceho 2-alkoxyfenylizokyanáty s počtom atómov uhlíka v alkoxy skupine 1 až 8 v toluéne pri teplote varu tohto rozpúšťadla počas 12 hodín. Zlúčeniny vykazujú lokálno-anestetickú aktivitu.

Spôsob kontinuálnej výroby 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278229

Dátum: 08.02.1995

Autori: Leška Štefan, Važan Peter, Podmanický Stanislav, Krištofčák Jozef, Hanuš Milan, Riška Miroslav, Zelený Otto, Kačáni Stanislav, Krška Štefan

MPK: C07D 277/72

Značky: kontinuálnej, výroby, 2-merkaptobenzotiazolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-Merkaptobenzotiazol pripravený z anilínu, sírouhlíka a síry v molárnom pomere 1 : 0,9 až 1,5 : 0,85 až 1,2, s recyklom alebo bez recyklu syntézu sprevádzajúcich vedľajších konvertibilných zložiek, pri tlaku 8 až 15 MPa a teplote 130 až 200 °C za predhrievacou zónou a 130 až 300 °C v reakčnej zóne. Aktívne zložky reagujú v troch až desiatich, výhodne štyroch následných stupňoch odlíšených navzájom teplotou na strane teplonosiča, pričom teplota...

Prostriedok doplnkovej ľudskej výživy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278205

Dátum: 08.02.1995

Autori: Lahitová Eleonóra, Ebringer Libor, Ferenčík Miroslav

MPK: A23J 3/20, A61K 35/74, A61K 39/02...

Značky: prostriedok, doplnkovej, ludskej, výživy

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok s antimutagénnymi a imunostimulačnými účinkami obsahuje baktérie mliečneho kvasenia Enterococcus faecium.

3-(2-Alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278131

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kráľová Katarína, Sidóová Eva

MPK: C07D 413/12, C07D 263/58, C07D 277/74...

Značky: přípravy, 3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3-(2-alkyltio-6-benzotiazolylaminometyl)-2-benzoxazolíntióny všeobecného vzorca I, kde alkyl znamená cyklopentyl, alyl, benzyl alebo nasýtený reťazec s 2 až 8 atómami uhlíka. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-hydroxymetyl-2-benzoxazolíntiónu s 2-alkyltio-6-aminobenzotiazolmi v etanole za varu. Zlúčeniny sú antialgálne účinné.

1-Metyl-2-(2-dietylaminoetoxy)etylestery alkoxyfenylkarbámových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278130

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kráľová Katarína, Csöllei Jozef

MPK: C07C 271/20, C07C 271/16

Značky: kyselin, 1-metyl-2-(2-dietylaminoetoxy)etylestery, alkoxyfenylkarbámových

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny vzorca (I), kde R znamená nerozvetvený alifatický uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 7 v polohe 2 alebo 3. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou 3-(2-dietylaminoetoxy)-2-propanolu so zlúčeninou vybranou zo súboru zabraňujúceho 2-, resp. 3-alkoxyfenylizokyanáty s počtom atómov uhlíka v alkoxy skupine 3 až 7 v benzéne pri teplote varu tohto rozpúšťadla počas 10 hodín. Zlúčeniny vykazujú...

2-(3-izopropylamino-2-hydroxypropoxy)-5-(alkoxymetyl)acetofenóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278123

Dátum: 08.02.1995

Autori: Račanská Eva, Čižmáriková Ružena, Mišíková Eva

MPK: C07C 215/08, C07C 217/36, C07C 217/28...

Značky: 2-(3-izopropylamino-2-hydroxypropoxy)-5-(alkoxymetyl)acetofenóny

Zhrnutie / Anotácia:

Boli pripravené zlúčeniny všeobecného vzorca I, kde R je metyl až propyl. Zlúčeniny všeobecného vzorca I sa pripravujú tak, že sa nechá reagovať 2-(2,3-epoxypropoxy)-5-(alkoxymetyl)acetofenón s izopropylamínom pri teplote 30 až 80°C v prostredí alkoholu. Druhým postupom reaguje 2-(3-bróm-2-hydroxypropoxy)-5-(alkoxymetyl) acetofenón s nadbytkom amínu pri teplote miestnosti vo vodnom prostredí. Zlúčeniny pripravené podľa vynálezu môžu byť...

Di-beta-D-galaktopyranozylamín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277988

Dátum: 08.02.1995

Autori: Linek Kazimír, Alföldi Juraj

MPK: C07H 5/06, C07H 5/04

Značky: spôsob, přípravy, di-beta-d-galaktopyranozylamín

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeninu vzorca (I) je možné pripraviť z beta-D-galaktopyranozylamínu pôsobením bezvodého metanolu pri teplote 55 až 64 st. C počas 1 až 8 hodín a je možné ju využiť pri inhibícii D-galaktozidáz.

Sifónová fľaša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 746

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kříž František

MPK: B65D 39/08, B67D 5/54, B65D 23/00...

Značky: fľaša, sifonová

Text:

...ňou, vzhľadom na malúhmotnosť, lepšie manipuluje a z týchto dôvodov je použíteľná tiež ako prenosná na rekreačné a cestovné účely. Ďalšou výhodou je, že napríklad priehľadný plast je možno pri výrobe vlastnej tlakovej nádoby farebne tónovať, čím sa zvýrazní í celkové estetické riešenie sifónovej fľaše.Materiál vlastnej tlakovej nádoby vyhovuje pevnostným požiadavkám tak z hľadiska bezpečnosti pri manipulácii a vpúštaní pracovného plynu, ako aj...

Stavebnicová forma na pečenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 745

Dátum: 08.02.1995

Autor: Čulen Milan

MPK: A21B 3/13

Značky: pečenie, forma, stavebnicová

Text:

...okrajová zárezy tak,aby všetky lišty v spojení tvorili ucelenú zostavu.Prúdiaca medzera z dvojice vrchných pričnikových zárezov a dvojice stredných zárezov má rozmer 50 výšky x priečnych líšt a pozdĺžnych líšt, minimálne ale 20 mm.Pri takejto zostave formy sa do všetkých polí umiestnia lvýrobky a medzera z ží na zabezpečenie prúdenia teplas ú medzi výrobkami počas pe eJuaJ I Čím Sa düäiâhne ichHlavnými výhodami riešenia podľa úžitkového vzoru....

Elektronické zariadenie na kontrolu hladiny kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 744

Dátum: 08.02.1995

Autor: Lipový Zdeněk

MPK: G01F 23/24, G01F 23/26

Značky: hladiny, zariadenie, elektronické, kvapalín, kontrolu

Text:

...dvoma na upevnenie tlačeného spoja, pričom všetko bolo nutné ešte upevñovat dvoma skrutkami pomocou základovej dosky. Preto je V porovnaní s doterajším zariadením montáž omnoho jednoduchšia a rýchlejšia.Hlavnými výhodami zariadenia podľa technického riešenia sú menšie rozmery a nižšia hmotnosť. než má doterajšie zariadenie. Ďalšou výhodou je nižšia energetická náročnosť. Zariadenie umožňuje bezpečnejšiu montáž a vyššiu bezpečnosť pri...

Zariadenie na spracovanie obilnín a strukovín, najmä cícerových bôbov na pochutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 743

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kováčová Ľudmila

MPK: A23N 12/08, A23L 1/20

Značky: cícerových, bôbov, zariadenie, spracovanie, pochutiny, obilnin, strukovín, najmä

Text:

...atrukoviny ar ariádaniachLfvaraním alahm dn růane dnuhy pm 1 ievoHa- rivarkov. aprammvavané V takýchto xariadaniach.nôsmbmi sa nadaju konzumovať ako püchutina V atave sú ľuďmi nakmnzumpvâteľné.HL araa aa Huchynakých Enedostatky do anačnaj miary mdatraňu na spracovania mbilnin a atrukuvin, najma cícarmvých bůbov na pochutiny. ktorého pmdatata apťú V tam, äa ja tvorené ñádnbou na v 0 düu roxmbara alamm pevne spmjannu Tém...

Zariadenie pre mechanicko-dielektrické spracovanie priemyselných kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 742

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hykel Arnošt, Droppa Peter, Nikl Květoslav, Blaško Igor

MPK: C02F 1/48

Značky: spracovanie, mechanicko-dielektrické, zariadenie, priemyselných, kalov

Text:

...Ako zdroje elektromagnetickej energie veľmi vysokých kmitočtov sú v zariadení použitevýkonové vysokofrekvenčné generátory - magnetróny so stalou vlnou.. Účelom zariadenia podľa úžitkového vzoru je rýchle a ekonomicky výhodnévysušenie spracovávaného kalu na vysoké percento sušiny.Prehľad obrázkov na jkrcseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom jePrincíp činnosti zariadenia pre mechanicko-dielektrické...

Elektrický prietokový ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 741

Dátum: 08.02.1995

Autor: Mužila Marian

MPK: F24H 1/20

Značky: prietokový, ohrievač, elektricky

Text:

...zohrieva pretekajúcu vodu, pretože styčná ohrevná plocha je oveľa väčšia, nez je tomu u klasických ohrievačov. Veľkou výhodou je aj nizka spotreba elektrickej energie, plynulá regulácia tepelného výkonu a nizka zotrvaćnosť. Zariadenie má v pomere k svojmu výkonu veľmi malú váhu a rozmery, vyznačuje sa dlhou životnosťou a nenároćnou životnosťou. Pre svoju univerzálnosťmá siroké využitie v praxiPrehľad obrázkov na ľýkresochTechnické riešenie...

Zariadenie na úpravu mikroklimatických podmienok ochranných odevov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 740

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bigos Radomír

MPK: A62B 17/00

Značky: mikroklimatických, podmienok, odevov, zariadenie, úpravu, ochranných

Text:

...úpravu mikroklimatickýoh podmienok ochranných odevov podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že že na zdroj chladiaceho média je pripojený bezpečnoetný ventil, na výstup ktorého je napojený rozdeľovač, 2 ktorého vychadza najmenej jedna hadička, ústie ktorej je vybavené dýzou.Zariadenie podľa technického riešenia dosahuje vyššiu účinnosť tým, že sa využíva efekt expanzia chladiacaho média za dýzou a že prúd chladiaceho...

Vodivá stena nádrže na horľavé kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 739

Dátum: 08.02.1995

Autor: Krulík Zdeněk

MPK: F17C 13/12

Značky: nádrže, hořlavé, stěna, kvapaliny, vodivá

Text:

...ekonomicky pomerne náročné. vnútornú nevodivú fóliu Ä je umiestnený pórovitý materiálšie uvedené nedostatky odstraňuje vodivá stena nádrže avé kvapaliny podľa technického riešenia, ktoréhopodstata spočíva v tom, že medzi vonkajšou vodivou uzomnenou vrstvou a vnútornou nevodívou fóliou je vo vymedzoných častiach umiestnený pórovítý materiál.Výhoda podľa predloženého technického riešenia spočíva v tom, že pri exietujúcích skladovacích...

Zariadenie na vyvíjanie pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 738

Dátum: 08.02.1995

Autor: Kurtulík Ján

MPK: F22B 37/22, F22B 37/72

Značky: vyvíjanie, zariadenie

Text:

...celkový priečny rez technologickou komorou a obr.2 znázorňuje rez rovinouPríklad Lglggłgčncmím technického riešeniaV technologickej komore 1 (obr.1.) je usporiadaná odparovacia jednotka g, ktorá pozostáva 2 labyrintového tunela gl a z akumulačnej sekcie gg. V labyrintovom tuneli gl(obr.2) sú vzájomne nad sebou usporiadané spádové lišty gą,z ktorých najnižšie položené vyúsťujú do sacieho vstupu gł ventilátora §. Ventilátor má...

Asfaltovo-gumená zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 737

Dátum: 08.02.1995

Autori: Ilčišin Ignác, Petrík Michal, Piskarevova Irina Ivanovna, Piskarev Valerij Alexejevič, Síkora Štefan

MPK: C10C 3/00, C08L 95/00

Značky: asfaltovo-gumená

Text:

...odpadov) obsahuje gumu na základe butadienoveho,butadienstyrehoveho, .izoprenového a prirodneho kaučuko s veľkosťou zrn 0,4 až 1,0 mm, ~ pyrolýzn smola gumenných odpadov hustota 0,96 až 1,0 g.cm 3 index lomu 1,542 O teplota začiatku destilácie 150 až 170 C molekulova hmotnosť 230 až 250 iodove číslo 10,1 g jódu.100 g 1 číslo kyslosti 5,1 mg K 0 H.g 1 kinematická viskozita pri 50 ČC 15,6.l 0 ům.s 1 teplota tuhnutia -B ÚC teplota vzbĺknutia v...

Zariadenie na preverovanie pravosti bankoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 736

Dátum: 08.02.1995

Autori: Přikryl Lubomír, Pech Jaromír, Mundl Jiří, Dolek Jiří

MPK: G06K 9/82, G07D 7/00

Značky: bankoviek, zariadenie, pravosti, preverovanie

Text:

...monitora, čím automaticky po priložení akejkoľvek bankovky pred otvor pre snímanie detailu, dôjde k prepnutiu vstupu monitora na výstup kamery pre snímanie detailu. Na zvý raznenie kresby detailu na monitore sa javí ako účelně pred staviť pred zdroj smerového žiarenia kolimátor.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie sa lepšie pochopí pomocou výkresu, na ktorom obr.1 schematicky znázorňuje základné vyhotovenie zariadenia na...

Zapojenie štartéra k žiarivkovým svietidlám

Načítavanie...

Číslo patentu: U 735

Dátum: 08.02.1995

Autori: Vizi Miroslav, Ťapuška Ján, Ljubovič Predrag

MPK: H01J 61/54

Značky: žiarivkovým, svietidlám, zapojenie, štartéra

Text:

...je bližšie znázornenéobr. 1 zabudovanie štartéra do žiarivkového svietidlaobr. 2 schému zapojenia klasického žiarivkového svietidlaobr. 3 schému zapojenia elektronického štartéra podľa predloženého technického riešeniaobr. 4 inštaláciu elektronického štartéra do žiarivkovéhoAko je znázornené na obr. 3, v štartéri podľa technického riešenia je prvá vstupná svorka l je spojená s anódou prvej diódy Q a katódou druhej diódy Qg. Druhá vstupná...