Zverejnene patenty 05.01.1995

Zariadenie na otváranie závitových uzáverov fliaš a zaváraninových pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 706

Dátum: 05.01.1995

Autor: Satin Peter

MPK: B67B 7/62

Značky: otváranie, uzáverov, závitových, zariadenie, zaváraninových, pohárov, fliaš

Text:

...na ýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu. Na obr.1 je pohľadna zariadenie ako celok z vrchu, pričom je na ňom zobrazený uzáver s vyznačením konštantného uhla styčných bodov.Príklady uskutočnenia Zariadenie podľa obr.1 pozostáva z plastikového telesa L ktoré má tvar pololistu atoto je opatrené rúčkou g. Vnútorná strana vypuklej časti tohto pololistu je vybavenázúbkovaním g. V časti plasttkového telesa nad...

Dopravné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 705

Dátum: 05.01.1995

Autor: Kurtulík Ján

MPK: B65G 25/02

Značky: dopravné, zariadenie

Text:

...lišty l sú usporiadané vo vodorovnej polohe a súpevne uchytené na ráme lg stroja. Pohyblivé lišty g sú pripojené k ojnicovým kotúčom gl (obr. 2) kĺukových hriadelov 1. Kĺukové hriadele 3 sú prepojené retazovými prevodmi 5,2 s motoromQ. Na pohyblivých lištách g je uložený polotovar p obuvi,pozostávajúci zo zvršku, ktorý je napnutý na kopyte. Kĺukové hriadele à, pohyblivé lišty g a pevné lišty sú usporiadané, pričom na jed 1 symetricky po...

Upínacia časť zveráka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 704

Dátum: 05.01.1995

Autor: Kuchar Benjamín

MPK: B25B 5/10

Značky: zveráka, část, upínacia

Text:

...3 verákaUDF ů 2 znásmrñje priećny rez skrutky 5 miernym ätúpaním závitu.Ubr. ü 3 znázdrňmje pdzdĺäny rez upínacej Čääti xverákaNa obr. Č. 1 je náxmrnená upínacia časť mvaräka, ktdrá Pmäüätäva 2 rúrky L, ktoré má na Evmjich Hdncüch závit 2 5 miernym stúpanim a Hávit 5 s prudkým 5 tüaním skrutky 5 miernym Btúpänim ávitu á a skrutky B prudkým ätúpanímzávitu 5. Skrutka 5 miernym dtúpaním xàvitu A Ba pühybujeV xevite e miernym etupanim Ľ,...

Čistiace ústrojenstvo odvádzača kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 703

Dátum: 05.01.1995

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 35/16

Značky: čistiace, odvádzača, ústrojenstvo, kondenzátu

Text:

...kontrakojmpriohoku ai .iokou mambranou u 2 atvaFaJúoou a otvárajúoou priechod odvadzačom půaobonim objemových zmien parodtokajúoioh Z nizkovrúoaj kvapaliny nad mambránou.Udlučovača kondonzatu aú zariadenia. ktorých Funko.oddaľovať Z privadzanaj warovodnaj zme-i. kondanzatu. plynnú zložku od kvapalnaj tak, aby odvádzač prmpúštal anokondonzovanú kvapalinu a zabraňoval vstup plynnoj zložky dokondanzačnaho potrubia. Praktioky všetky väčšia...

Obojživelný trojkolesový bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 702

Dátum: 05.01.1995

Autor: Koreník Peter

MPK: B62K 17/00

Značky: bicykel, obojživelný, trojkolesový

Text:

...časti dvojicou záberových kolieermedzi ktorým je o kovovú kostru odnimateľneuchytene sedačke. I Jeho výhodou je,že umožňuje pohyb suchou i mokrou cestou. Jednotlivé dielce sú navzájom odnimateľne spojené,pričom konštruk cia umožňuje využitie jednou pripadne dvoma osobami. Pohyb sauskutočňuje cez dvojicuzáberových kolies ovládaných pod 1 mia reťazovým pohonom. kde zmena smeru sa uskutočňuje na~točenim hladkého kolesa pomocou jednoduchého...

Zariadenie na blokovanie diskov kolies proti krádeži vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 701

Dátum: 05.01.1995

Autor: Vravušek Ivan

MPK: B60R 25/00

Značky: krádeži, blokovanie, kolies, zariadenie, diskov, proti, vozidiel

Text:

...výstup Ilkom - k zasahovaniu do žliabka disku 1. K uzamykaniu sústavy je zámková tyč Q opatrená napriklad známou sústavou obvodových zahlbeni lg korešpondujúcich s neznázornenými zámkovými elementami val ovćho prstencovćho zámku 17. Zámok tohoto prevedenia je vybavenýreferenčným ukazovateľom 18, napríklad pre nastavenie rady číselnékódu.Pri zachytávaní dostatočnej pevnosti dimenzie, môže byť mechanický istič g V časti svojej dĺžky...

Vozík na prepravu a predaj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 700

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šůs Jaroslav

MPK: B60P 9/00

Značky: vozík, prepravu, predaj

Text:

...výhodne, keď je korba vybavená odklopnou bočnicou.NG. vytvorenie predajného pultu stánku je výhodné. keďje na sklopnom diele umiestnená odklopná vnútorná bočnica.Prehľad obrazkov na vkreseTechnické riešenie bude vysvetlenć pomocou výkresov, naktorom obr. 1 znázorňuje vozik podľa technického riešenia v prepravnej zloženej polohe. obr. 2 vozik podľa technického riešenia V rozloženej predajnej polohe, keď tvori predajný stánok.Príklad...

Zariadenie na napínanie skrutkovitých pružín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 699

Dátum: 05.01.1995

Autor: Weitner Werner

MPK: B25B 27/30, B25B 27/26

Značky: skrutkovitých, napínanie, pružin, zariadenie

Text:

...držiaku môžu byt navzájom klbovo spojené medžikusom.Držiaky sú s výhodou opatrené upinacimi čeĺnsĺami pre upnutie drôtu alebo krytky skrutkovitej pružiny. Upinacie će~ Íuste najmenej jedného držiaku sú pritom s výhodou výkyvné do tej miery, že na môžu prispñsobiř stúpuniu skrutkovitej pruži ny.Ďalej ju výhodnú, ak najmenej jeden z driiukov je nu voĺných koncoch svojich časti optrený doštičkou s nad sebou usporiadunými radmi otvorov...

Vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 698

Dátum: 05.01.1995

Autor: Ulrich Wendler

MPK: B62D 33/04, F41H 7/02, B62D 25/00...

Značky: vozidlo

Text:

...na uloženie elektrických káblov.Predný stĺpkový profil je s výhodou opatroný lôžkom aa,pancierové sklo a podobne predný okrajový strešný profil jo opatrený profilovou časťou s vonkajším okrajom prokrývajúcim 2 časti pancierovú stenu strechy.Ďalšie zvlášť výhodné vyhotovenie spočíva v tom, že zadný stĺpkový profil a okrajový strešný profil rámovej konštrukcie súnv zadnej hornej časti vozidla vyhotovená a navzájom spojené bez úkosov...

Rozoberateľné upevnenie nosných montážnych, kovových i nekovových dosiek v plechových puzdrách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 697

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šutek Peter

MPK: F16B 5/01

Značky: kovových, montážnych, nosných, upevnenie, nekovových, puzdrách, rozoberateľné, dosiek, plechových

Text:

...a demontáži nosných dosiek nie sú potrebné žiadne nástroje 2 naviac opakovaná montáž 2 demontáž noohrozuju funkčnosť konštrukčných prvkov upevne nia a fixácio ich opotrobovanín.OBR. 1 znázorňuje kenštrukčnó prvky, princip tschnickéhe riešenia, postup pri upevňovaní a fixovani nosnej montážnoj dmaky. OBH. 2 znázorňuje upcvnenú 2 zafixovnnú nosnú mentážnu dosku v plochavompúzdro a postup pri joj dcmontáží.Dvojdiclnc pleónvé púzdro...

Rozoberateľné spojenie dielov plechových puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 696

Dátum: 05.01.1995

Autor: Šutek Peter

MPK: F16B 5/01

Značky: rozoberateľné, dielov, spojenie, plechových, púzdier

Text:

...je jednoduché u rýchle. Prodnosťnu jn i to, že cpukovnné ukladania a rozobñrabíc dioluv púzdra ncohrozujc funkčnosť kon štrukčných spejovucich prvkov, napríklad opotrcbovaním alebo zlomením jn ZýČkDV oDER. l znázorňuje konštrukčné prvky, princip technického riešeniu, postup pri npcjovaní dielov plechnvéhe púzdra.OSR. 2. xnáznrňuje pemtup pri razobormni spojených díelcv plnchovéha púz Priklad uskutučnenigDvojdiclnu plechové púzdro...

Degradovateľné polyolefíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 695

Dátum: 05.01.1995

Autori: Sedlář Jiří, Šula Karel, Pospíšil Ladislav, Strnad Jiří

MPK: C08J 11/28, C08L 23/02

Značky: polyolefiny, degradovatelné

Text:

...sú len relativne stale pokiaľ sú skladované v tme a za obmedzeného pristupu kyslíka. Akonáhle sú vystavené pôsobeniu svetla a kyslíka, prípadne dalším vplyvom, začnú degradovat. Naprogramovanie začiatku oxidativnej degradácie materiálov sa môže zabezpečiť prídavkom napr. prchavćho antioxidantu. Po jeho vyprchani začinaMiestom prvotnćho bigologického ataku plastu, napr. hubami, baktériami, enzýmami alebo hmyzom sú častice biologicky...

Univerzálny kazetový držiak valcových predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 694

Dátum: 05.01.1995

Autori: Zelieska Vojtech, Ratulovský Daniel

MPK: A62C 13/78, E04D 13/08, F16M 11/00...

Značky: kazetový, univerzálny, držiak, válcových, predmetov

Text:

...iný profil g /ktorý je Lieä hlavnoučasťou/-rôznej dĺžky podľa dĺžky upinaného predmtu. Univerzálna upinaoia kozetová vidlica L má tvar kruhovej výseče 5 tým, žena koncoch výeeče je vytvorený nábehový otvor V tvare takmerprotioblúka, ktorý zabezpečuje roztiahnutie vidlice pri zasúvani samotného predmetu. Upnutie predmetu je pritomdostatočnesilne, aby zabránilo uvoľneniu predmetu. Vidlica makazetový otvor Q pre nasunutie rôznych profilov....

Rohož na technické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 693

Dátum: 05.01.1995

Autori: Janotka Ivan, Kiss Štefan, Baslík Radovan, Černá Želmíra, Papajová Vladimíra

MPK: B32B 18/00

Značky: rohož, účely, technické

Text:

...na obr. 1 je priećny rez rohožou tvorenou dvoma geotexttliami a medzivrstvou zmesi, pritom geotextílie sú vzájomne spojene pomocou vlákien, vzájomne pretiahnutých vpichovanim.Na obr. 2 je znázornený priećny rez rohožou, kde zmes je uloženáNa obr. u je znázornený priečny rez rohožou, tvorenou hydrofobnouMedzi dve geotextilie L a 2 vytvorenej z polyetylénových vlákiensa nenesie zmes 2, obsahujúcaSeotextilie 1 a 1 sú po nanesení zmesi navzájom...

Obracač krmovín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 692

Dátum: 05.01.1995

Autor: Dančák Zbyněk

MPK: A01D 78/10

Značky: krmovín, obracač

Text:

...profilových materiálov. Rám l je na dvoch miestach vybavený ložiskovými domcami łgł e łgg, kde zadný domec łgł slúži pre spriahnutie s neznázorneným hnecim hriedcľom pohonnej jednotky a V prednom domci lgg je uložený nosný hriadeľ gł unúša~ cieho taniere 3. Nad unášacim tenierom g je v jeho osi uloženývodiaci Kruh§, ktorý je šikmo dopredu sklenený e upevnený k rú mu l pomocou prednej vzpery lg a zadnej vzpcry łgi, pričom spo~ jenie rúmu l e...

Prostriedok na priame zachytávanie, najmä výkalov chovných zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 691

Dátum: 05.01.1995

Autor: Řepka Jan

MPK: A01K 23/00

Značky: výkalov, zvierat, priame, zachytávanie, chovných, prostriedok, najmä

Text:

...týchto podmienok sa zvyšuje miera možnosti nakazenia skozumovanim výkalu, či vdychnutim virusov nakazených jedincov, čo vedie k rozširovaniu nákazlivých ochorení.Nevýhodou druhej uvedenej metódy je to, že odsLraňovanie výka~ lov chovných zvierat vyžaduje obsluhu a prácu vyškoleného pracovníka, čo sa spolu s pomerne vysokými nákladmi na špeciálnezariadenie nepriaznivo odráža v celkových nákladoch na tútočinnosť. Ďalšou nevýhodou je to, že...

Upínacie zariadenie, hlavne pre stolárske práce

Načítavanie...

Číslo patentu: U 690

Dátum: 05.01.1995

Autor: Cihelka Luboš

MPK: B27D 1/10, B27G 11/00, B27G 5/00...

Značky: stolárske, hlavne, upínacie, zariadenie, práce

Text:

...podľa navrhnutého technického riešenia bude bližšie objasnené pomocou obrázku, na ktorom je v pôdoryse znázornená schematicky jedno možné príkladné konkrétne vyhotovenie.Príklady gyhotovenia technického riešeniaUpinacie zariadenie, hlavne pre stolárske účely, pozostávaz rámu l V tvare obdĺžnika, ku ktorého jednej kratšej strane g súpomocou kĺbového spojenia pripojené dve kyvne uložené ramená5 a na dlhších stranách g, tvorených...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 689

Dátum: 05.01.1995

Autor: Roupec František

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...potreba použiť uhlovú vrstvu alebo vkladanie uhlového papiera pod chlopňu. Dosiahne sa zjednodušenie, urýchlenie a zracionalizovanie Práce pri písaní adries s použitímvýpočtovej techniky. Je zaručená schopnosť stoperoentnejrecyklovateľnosti celej obálky s doručenkou.Zmenšenie prierezu neodeliteľnej časti chlopne v miestespojovacieho prostriedku zabráni, aby obálka bola bez viditeľnehopriereze má chlopňa menšiu pevnosť v ťahu v smere...

Tvárniaci nástroj s požiadavkami na veľmi dobré vlastnosti klzného trenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 688

Dátum: 05.01.1995

Autori: Benko Bernard, Lukšic Ján, Koseček Albert, Dolinský Ján, Podolský Michal

MPK: B23K 26/00, B22F 3/00

Značky: požiadavkami, trenia, klzného, dobře, tvárniaci, velmi, nástroj, vlastností

Text:

...çcllzizlisąjlłc 7.0 známeho stavu mclnliky, sa m Lmslíť(lllĺľ xtwl-ąą mazutri.n~-lll nn výçnbu jd.na.l Vllüdílýcl mzuccizílarv 2. ich lcchnulúggší r 1 c 0 v 1.n.i, ako nj na možnosť využitia týchto (lcficilných mmcrí~ilov len pr ćinnć. časti lvzi.xxIi.LccluJ mislroja. Tak podla A 0 ó. 240330 j zsnárny Eilílílklítlljĺ ííň pm Iýrolau rúr ťzxhz-uxín), lcdc ćinná. čzwsť násalnujz j zllotnvcná. 7. hlinílanvlšhsr. lHťlJIľ/.u špc-.íai.l 1...