Archív za 1994 rok

Strana 8

Zariadenie na prestavovanie zdvihu barana, najmä pri výstredníkovom lise

Načítavanie...

Číslo patentu: U 575

Dátum: 07.09.1994

Autori: Krábek Bohumil, Doležal Milan

MPK: B30B 15/00, B30B 1/00

Značky: prestavovanie, zariadenie, výstredníkovom, zdvihu, najmä, barana

Text:

...me. Pri výhoooom ueautoćnení technického riešenia eu tlaćne eše~ menty ueporiedané vo e exoim voľným koncomJ Y vvoratiecn, vytvorených V kotüći VGJ a u o čelo reoneho 1 oäiee. Tlaćne elementy mů rene ako preopnute pružiny.riešenia je uhlová poloha sp jkoveho telesa a výstrednikového púzdra vzhľadomo na os výetreoníkoveho hriaoeľa je epriehnutá e polohou ukazovate ľa umiestneneno na spojkovom teíese, vzhľadom na ukazovateľ umi estnený na...

Gumokovové koliesko so zámkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 574

Dátum: 07.09.1994

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60B 3/08, B60C 13/02, B60C 7/08...

Značky: gumokovové, zámkom, koliesko

Text:

...gumokovováho kolečka. Je vytvorené minimálne zo štyroch komôr, ktoré prenášajú silu záťaže pomocou rebra z obvo. du na kovový disk a zmenšujú obvodové hádzanie a namàhanie bočnice. Súčasne zamedzujú deštrukcii obvodového plášťa. Spoj deliacej roviny paliet je po obvode opatrený napriklad kcvo vým spojovacim zámkom, ktorý zvyšuje dynamickú pevnosť v kclmom smere namáhaných polovičiek.-2 Prehľad obrázkov na výkresePríklad uskutočnenia...

Signalizátor rojenia včiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 573

Dátum: 07.09.1994

Autor: Krajči Štefan

MPK: A01K 57/00

Značky: včiel, rojenia, signalizátor

Text:

...je pripojený filter Jâ , ktorýprepustí len frekvenciu charakteristickú pre rojovú náladu včelstva. Prítomnosť charakteristickej frekvencie signalizuje technické riešenie svetelnou 3 a zvukovou signali záciou 4 . Zapojenim sluchátek JŽ do konektora umiestne ného medzi mikrofőnom L a filtrom 2 a na vstupe zvukovejsignalizácie 4 sa zvuková signalizácia 4 vyradí z činno sti a signelizátor prenáša do sluchátek 5 celé zvukovéspektrum a...

Neprepichnuteľné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 572

Dátum: 07.09.1994

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B60B 3/02, B60C 7/10

Značky: koleso, neprepichnuteľné

Text:

...a prenáša sily z gamovej časti na hriadeľ.Po vulkanizácii gumovej časti vytvorenej z poréznej gumcve zmesi,táto expanduje na požadovaný priemer 5 následne uskutcčnenim montáže - nasunutim na kovový disk pri doporučenej teplote. Pružnosť gumovej časti má rôznu tvrdosť podľa požiadavky odpruženie. Konštrukcia kovového disku v časti pätky je riečená vytvarovenim, čo umožňuje zapadnutie gumovej časti a zenedzcnie uvoľneniu gumy od kovu....

Prídavná slnečná clona pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 571

Dátum: 07.09.1994

Autor: Král Milan

MPK: B60J 3/02

Značky: slnečná, motorové, vozidla, přídavná, clona

Text:

...od zvislej strednej osy je V podstate rovnobežne s ňou vytvorený aspoň jeden podlhovastý Výrez, ktorým je prevlečenýaspoň jeden poddajný pás.Je výhodné, keď je dĺžka podlhovastého výrezu rovná dĺžkemaximálneho vysunutia pridavnej slnečnej clony v smere dĺžkyJe taktiež výhodné. ak je poddajný pás vybavený na oboch svojich koncoch spojovacim zariadením. napriklad tzv. suchýmzipsom. Taktiež je výhodné, ak je poddajný pás elastický.Prídavná...

Drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 570

Dátum: 07.09.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: A01F 12/40, A01F 29/02, B02C 18/06...

Značky: drvič

Text:

...na výkreseRiešenie bude bližšie opisané pomocou výkresu. na ktorom obr. 1 znázorňuje drvič podľa riešenia v bočnom pohľadea obr. 2 čiastočný rez rovinou A-A z obr. 1.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDrvič (viď. obr. 1) pozostáva z rámu 2. ktorý je zvarený s oceľových profilov a nesie jednak pohonné zariadenie à. v tomto prípade elektromotor. ktorý je remeňovým prevodom prepojený s drviacim zariadením 3 a jednak skriňu L...

Razník na lisovanie práškových hmôt s obojstranným použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: U 569

Dátum: 07.09.1994

Autor: Levický Štefan

MPK: B22F 3/02, B30B 11/00

Značky: práškových, hmot, razník, lisovanie, použitím, obojstranným

Text:

...razníka Z je zhotovené ako samostatný diel. vyplñujúcl priestor medzi telesom razníka a upínacou doskou Q. Podloženie razníka Z je opatrené priebežnými otvormi 2. ktorých počet a rozmiestnenie je zhodné s otvormi so závitom Q v telese raznfka L. Požiadovkou je. aby hrúbka podloženla raznĺka Z bola väčšia. ako je hĺbka funkčnei plochy âàZátky § sú zhotovené z bežnej konštrukčnej ocele opatrené závitom. ktorý umožňuje ich...

Skladacie šablóny vyrobené z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 568

Dátum: 07.09.1994

Autori: Stacho Ivan, Špánik Peter, Ľahký Štefan, Zvarík Jozef

MPK: B43L 13/20, B41N 1/24

Značky: plastov, vyrobené, šablony, skladacie

Text:

...objasnené na výkrese, na ktorom obraz 1 znázorňuje v dvoch modifikáciách t.j. znak a číslo, skladaciu šablónu vyrobenú z plastov, kde je vyznačený znak a číslo vrátane dalších údajov určujúcich veľkosť a ich umiestnenie v šablóne,v reze B-B a C-C prislúchajúcim k šablóne znaku a čísla sú dalšie doplňujúce údaje určujúce tvar šablóny v mieste naznačených rezov Tento princíp šablón sa vzťahuje aj na šablóny 5 piktogramami.Skladacie šablóna...

Agrárny technický preplet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 567

Dátum: 07.09.1994

Autori: Miko Peter, Šupej Jozef, Spevárová Eva

MPK: D04B 21/00, B29D 9/00, B32B 33/00...

Značky: preplet, technicky, agrárny

Text:

...prepletené spolu s foliovým útvarom ďalšou, druhou pozdlžnou sústavou nit vo väzbe trikot alebo súkno.Na obr. 3 je axonometrický pohľad v čiastočnom reze na fóliový útvar uložený na priečne kladenú sústavu nití, ktora je vzájomnespojená s fúliovým útvarom pozdĺžnou sústavou nití vo.väbe retiazka.Textília pozostáva 2 folioveho útvaru 1, ktorý tvori transparentné fólia na báze polyester, polypropylén alebo polyetylén, folia pokovena hliníkom,...

Ťažné zariadenie prívesného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 566

Dátum: 07.09.1994

Autor: Horváth Gejza

MPK: B60D 1/06

Značky: vozíka, zariadenie, přívěsného, tažné

Text:

...žiadnu údržbu dkrům dbäasnéhm mazania guľovähn äapu a kdntrdly utiahnutiaHelatívny pohyb nrívesu VDČi ťažnému voxidlu zahe 2 PEuje dnüjenia 5 trnmi stupñmmi vdľnu 5 ti Kľb je zaistený prmti ruapdjeniu wüädrdm a nružindu.Privesný vozík 5 ťažným vmxidldm je spojený prmätredníctvdm ťaänéhm Eäľiädüñiäu Ťažné zariadenie je pripojené úchytmm ü ndsník dadadla bicykla alabm Jddnostdpnvéhm mdtmrnvéhd vüxidla. Úchyt je äpüjähý 5 páädm v tvare noänika 5...

Bubnový navijak

Načítavanie...

Číslo patentu: U 565

Dátum: 07.09.1994

Autori: Němec Ladislav, Baláž Ján, Nemec Ľudovít

MPK: B66D 3/02

Značky: naviják, bubnový

Text:

...hriadeli tvorenom jedným ramenom držiaka určuje jehoPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 bubnový navijak podľa technického riešenia v čelnom pohľade a obr.2 uloženie navijacieho bubna naBubnový navijak pozostáva z dvojramenného trubkového nosného rámu 5 tvaru prevráteného V, na ktorého otvorených koncoch je upevnený dvojkolesový podvozok Q. Konce ramien nosného rámu 3...

Tesniaci klobúčik vodovodných armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 564

Dátum: 07.09.1994

Autori: Krčík Vojtech, Stacho Ivan, Kuka Stanislav, Suja Boris, Zvarík Jozef

MPK: F16K 1/26

Značky: vodovodných, klobúčik, tesniaci, armatur

Text:

...použiť pre teplú aj studenú vodu. Jeho Čalšou výhodou je podstatné uľahčenie manipulácie uzatváracích ventilov, ktoré sú jeho funkčnou súčasťou a predĺženie životnosti.Technické riešenie objasnené na výkrese V obraze č. 1 znázorňuje tesniaci klobúčik v polovičnom reze, 2 ktorého je zrejmý von~ kajší užitkový tvar vrátane funkčného otvoru pre jeho samosvornéupevnenie vo funkčnej zostave.Iuninuí klnhúňik vodovodných armatúr nuľn nhr. ü.| 7...

Viacúčelová prestaviteľná sedačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 563

Dátum: 07.09.1994

Autor: Uhrík Zoltán

MPK: A47C 4/03, A47C 1/00

Značky: viacúčelová, sedačka, prestaviteľná

Text:

...konštrukcioua tvarom úspešne dopĺňa bytový interiér, pričom jej druhá funkcia v podobe rebrika je výborným pomocníkom hlavne prinárazových d mzcich prácach. pri umývani okien, vešani záclon či závesov s možnosťou rýchleho presunu podľa potreby,kde túto činnosť môže vykonávať aj jednotlivé osoba nižšie ho vzrastu.PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESEPríklad uskutočnenia viacúčelovej sedačky podľa úžitkového vzoru je znázornený na pripojenom výkrese. kde...

Kotol ústredného kúrenia na drevené piliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 562

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kriššák František

MPK: F24D 3/02, F24H 1/22

Značky: piliny, kotol, kúrenia, ústredného, dřevěné

Text:

...pás 2 jeaspoň v dvoch bodoch spojený s podstavcami 2. Veľká dymová komora 4 je o patrená odnímateľným zadným krytom g. Malá dymová komora á je opatrená odni mateľným predným krytom g. Žiarová komora 6 má čistiace dvierka ä, prístupnéDo priestoru pod žiarovou komorou 6 sa zasúva zásobník 7 paliva, naplnený palivom 18, ktorým sú utlačeně drevené piliny s prieduchom Ř v nich, vedúcim vodorovne od obmedzovača Q prívodu vzduchu do stredu...

Centrálne, komínové, teplovzdušné vykurovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 561

Dátum: 07.09.1994

Autor: Slebodnik Martin

MPK: F24D 5/02, F24H 3/12

Značky: teplovzdušně, centrálně, komínové, zariadenie, vykurovacie

Text:

...vzduchom.Vyhotovenim chladiacich rebier vo vnútornom priereze dymovodu sa zväčší teploodoberajúca plocha medzi teplými spalnými plynmi a dymovodom.Výhotovenim výhrevných rebier v priestore medzi dymovodom a teplovzdušným potrubin sa zväčší teplnodovzdajúca plochaFHEHĽŘD GEŘŘZKOV Nä UÝKREEUCHNa priloženom výkrese je v reze znázornený konkrétny priklad vyhotovenia technického riešenia centralneno, kominoveho teplo vzduäneho vykurovacieho...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 560

Dátum: 07.09.1994

Autori: Šoltis Lubomír, Šoltis Pavel

MPK: E04B 1/80

Značky: tepelnoizolačná, doska

Text:

...vlastnosti, pretože voda chemicky nereaguje so základným materiálom plošného útvaru.Pov 1 ak kopíruje tvar pozdĺžnej steny a nezvyšuje neúmerne hmotnost výrobku. Nanášanie povlaku sa aplikuje za studena, takže výroba je energeticky nenáročná. Celoplošné prekrytie povlaku plastovoufóliou zjednodušuje manipuláciu a dopravu finálneho výrobku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlenć pomocou výkresu, na ktorom je...

Kozmetická maska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 559

Dátum: 07.09.1994

Autor: Koksteinová Nina

MPK: A61K 7/02

Značky: kozmetická, maska

Text:

...od konkrétneho spôsobu terapie. Ako už bolo uvedené. je kozmetická maska tvorená uzatvoreným sáćkom l 2 poddajnej plastickej hmoty. ktorý je naplnený obecne známym gélom majúcim schopnosť dlhú dobu akumulovať chlad alebo teplo. Pokiaľ sa má vrecko 1 použiť ako chladivá maska pri individuálnej kryoterapii. vloží sa pred vlastným priložením na tvár na určitú dobu do mrazničky alebochladničky za účelom akumulúcie chladu do gélu. ktorým jevrecko...

Tepelné izolujúce prepravné zariadenie na jedlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 558

Dátum: 07.09.1994

Autor: Ollhäuser Kurt

MPK: B65D 25/04, A47J 39/02, B65D 25/30...

Značky: tepelně, prepravné, zariadenie, izolujúce, jedlá

Text:

...vložkami. Elastomér má s výhodou tvrdost Shora A 40 až 100. Pri uzatváraní zariadenia sa prítlaćný pružinový prvok prikladá na vnútornú stranu horného dielu a tlačí pri zaistovaní pružné veko na okrajnádoby na jedlo a tesni ho proti vyliatiu. Vzhľadom na otvor voveku sa nemôže vytvorit podtlak, takže veko môže byt bezAko pritlačný prvok môže byt napriklad použitá kužeľovite tvarovaná špirálová pružina z ocele alebo z plastickej hmoty...

Fotografická vývojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 557

Dátum: 07.09.1994

Autor: Doležel Stanislav

MPK: G03G 5/00

Značky: vývojka, fotografická

Text:

...citróncvej (cóñóo 7), oj,1 až 1 o q hydrochinónu 3.53502), 1 aí 7 o q siričitanu sodného (Nazsos) a 1 ařloo g metaborítanu sodnéhoTáto vývojka je schopná, podľa pomeru s hydrochinónom,vyhovieť podľa potreby strmosti vyvolania a súčasne maximálne využít citlivosť filmu be nebezpečenstva Prevyvolania. Vývojka plne zachováva senzitometrické charakteristiky citlivého materiálu.Uvedená vývojka môže sa uchovávať buď V suchom stave na...

Zariadenie na navíjanie alebo odvíjanie vlákien, drôtov a pod., hlavne zväzkov nekonečných sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 556

Dátum: 07.09.1994

Autor: Gallo Jozef

MPK: B65H 54/00

Značky: pôd, navíjanie, hlavne, zariadenie, odvíjanie, drôtov, nekonečných, vlákien, zväzkov, sklenených

Text:

...posunutie pozdĺžnych nosníkov a rozpinacich segmentov na obidvoch ich koncoch a súčasne definuje požadovaný upínaci priemer bubna. Prípadné zväčšenie radiáineho rosopnutiasegmentov po ich .dÍžke. v dôsledku pôsobenia vysokýchil je miestne vvmedzene konštrukčnou vwtvorenou medzi hlavami vodiacich čapov. kružkami ovládacích kľúk a pozdlžnymi nosnikmz. ovládacie kľuky. uložené neotočne a radiálne posuvne v pozdĺžnych nosnikoch zaberajú...

Kremičitá žiaruvzdorná ubíjacia zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 555

Dátum: 07.09.1994

Autori: Poctavek Marian, Jablonský Dušan

MPK: C04B 35/68, C04B 35/14, C04B 35/66...

Značky: křemičitá, ubíjacia, žiaruvzdorná

Text:

...maäi im mmäné dusanim vytvárať mchrannů výmrmvky kuplmvých peci, äľabüv, prip. i lejacich panviPrivhmmnmm dmvlhůüni ämääi je muänà Jůj nüuäitia vm Ťmrme plastichma 5 y üptimálna vlhkůsť uhíjacej ar. i je 4 až ó Z, dmvlhćenegVhodné granulmmetrické nastavenie zmeai V súčinnosti am sLp 1 up 6 subením špecifických vlastnoäti kvarcitu zabraňuje vytvárani trhlín a mddeľmvaniu naneäených vrstiev nd äamntmvagHremiüitä äiaruvmdorná uüíjacia...

Dispenzor na aplikáciu feromónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 554

Dátum: 07.09.1994

Autor: Varkonda Štefan

MPK: A01M 1/02, B32B 15/14, B29D 9/00...

Značky: dispenzor, feromónov, aplikáciu

Text:

...vrstvu tvori spojivo odolné voči organickým rozpúšťadlám a tretia vrstva je z kovovej fólie. Vnútorný priestor vrecka je rozdelený širšími zvarmi najmenej na dve komory, z ktorých horná komora predstavuje zásobník účinnej látky a dolná komora predstavuje vyrovnávací priestor na konci ktorého je pri aplikácii, po odstrihnutí časti dolného zvaru, vlastný odparník. Vo vnútri vrecka je umiestnený a najmenej dvomi zvarmi fixovaný knôt , ktorý...

Bezpečnostný zapaľovač neónových žiariviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 553

Dátum: 07.09.1994

Autor: Morvay Peter

MPK: H01J 61/54

Značky: neónových, zapalovač, bezpečnostný, žiariviek

Text:

...prostredia,neprejavuje sa straboskopický efekt a tiež znižuje náklado vosť.Prehľad obrázku na výkreseBezpečnostný zapaľovač neőnovych žiariviek, ktorého schéma je znázornená na výkrese spočíva v tom, že tlmivka Et je zapojená na usmerňovač pozostávajúci z diod Qł, 23,22, QA, kondenzátory Qła gg na kontakty žiarivky Ě.Zapojenie pracuje tak, že sieťové napätie je napájan na tlmivku 23, čalej na usmerňovač pozostávajúci z di d § 23, 22 a 25 na...

Sklápacia posteľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 552

Dátum: 07.09.1994

Autor: Marci Anton

MPK: A47C 17/20, A47C 17/54

Značky: postel, sklápacia

Text:

...kĺbom.V priestore pod pracovnou doskou, pri zloženej posteli,môže byt umiestnená zásuvková alebo poličková skrinka, pričom jej výška je závislá od vzdialenosti medzi prvým a druhým kĺbom ahĺbka od vzdialenosti medzi prvým a tretím kĺbom. Tento priestor nie je ovplyvnený zmenou funkcie postele.opierka na čele telesa lôžka umožňuje opretie sa pri rozloženej posteli a zachytenie perin pri jej zložení.Konštrukciu sklápacej postele je možné...

Závesná paleta na prepravu, manipuláciu a skladovanie predovšetkým hutníckeho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 551

Dátum: 07.09.1994

Autor: Zátka Zdeněk

MPK: B65D 19/08

Značky: predovšetkým, prepravu, závěsná, skladovanie, materiálů, hutnického, paleta, manipuláciu

Text:

...bokov zavesu je väčší ako sirka pätky zvislej boćnice úložnej čzavesneho ramu na pätky zvislých boćníc úloänej časti zavesnej palety asti zavesnej palety. Tieto rozmerové dimenzie umožňujú naeunutienaslednú manipuláciu s uložnou časťou zavesnej palety.Pre navedenie pätiek zvislých bocnic úložnej css zszeere siety do otvorenej dolnej časti zavesu,.móže byť aves opazrený noa 1 nepa 1 etach.možno zavesne rámy äelne za sebou pre...

Držiak vaňového pohyblivého umývadla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 550

Dátum: 07.09.1994

Autor: Hrivnák Jozef

MPK: A47K 1/00

Značky: umyvadla, vaňového, pohyblivého, držiak

Text:

...riešenie je objasnené pomocou výkresu na ktorom je znázornený držiak vanového pohyblivého umývadla pozos távajuceho z držiaku umývadla do torého je uložené samotné umývadlo, dalej 2 nosiča držiaka v ktorom je umiestnené púzdro zo špeciálneho materiálu pre zabezpečenie otočného voľného pohybu. öbmedzený rotačný pohyb vymedzuje doraz.Prepad z nerezu je skrutkou uchytený o priečku so závitom, kde toto spojenie zabezpečuje tuhosť medzi...

Obal na čistiacu pastu a iné kozmetické výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 549

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kučera Jiří

MPK: B65D 13/00

Značky: čistiacu, pastu, výrobky, kozmetické

Text:

...je horná časť spodného dielu na vonkajšej straneopatrená lemom alebo viacerými vybraniami a nad lemom jeumiestený krdok , ktorý je opatrený na vonkajšej strane výstupkami.Výhodou tohto technického riešenia je ľahká Vvrobiteľnosť ,lebo sa používa iba jeden druh materiálu a súčasne preťahovacie viečko zabezpečuje bezpečné uzavretie obalu. Ďalšiou výhodou je možnosť recyklácie materiálu jednoduchosť potisku obalu farbami či dokonca možnosť...

Rotoidný pastorok určený pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: 277888

Dátum: 07.09.1994

Autori: Candrák Vladimír, Poláček Viktor

MPK: B62M 9/08

Značky: rotoidný, bicykle, pastorok, určený

Zhrnutie / Anotácia:

Rotoidný pastorok určený na bicykle pozostáva zo širšej časti (1) s väčším polomerom, z užšej časti (2) s menším polomerom a z kruhového otvoru (3) umiestneného na širšej časti (1), ktorý slúži na uchytenie zariadenia na os zadného kolesa bicykla prostredníctvom závitov alebo drážok po svojom obvode.

Rohové spojenie dutých profilov rámov okien, dverí alebo fasád, zrezaných na úkos

Načítavanie...

Číslo patentu: 281415

Dátum: 07.09.1994

Autori: Habicht Siegfried, Girnus Manfred

MPK: E06B 3/968

Značky: zrezaných, okien, dutých, profilov, rohové, dveří, rámov, úkos, spojenie, fasád

Zhrnutie / Anotácia:

Rohová spojka (3, 29, 43) má v oblasti alebo susedstve čiary (12) rohu, prípadne čiary (7) úkosu žliabok (13, 49) vychádzajúci z bočných plôch (14, 39) prebiehajúcich rovnobežne s jej strednou pozdĺžnou rovinou (15, 30). Žliabok (13, 49) je spojený s rozdeľovacím kanálom (16) priečnym k strednej pozdĺžnej rovine (15, 30), ktorý je vytvorený na výšku rohovej spojky (3, 29, 43) a je ohraničený v oblasti vonkajšieho rohu rohovej spojky (3, 29, 43)...

N-Sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277724

Dátum: 07.09.1994

Autori: Sidóová Eva, Konečný Václav, Daněk Jaroslav

MPK: C07C 233/45

Značky: spôsob, n-sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Bol pripravený doteraz neznámy N-sukcínoyl-2-etyl-6-metylanilín vzorca I. Syntéza uvedenej zlúčeniny sa uskutočňuje reakciou 2-etyl-6-metylanilínu s anhydridom kyseliny jantárovej v benzéne za varu. Zlúčenina je antihelminticky účinná proti modelovým helmintom Nippostrongylus brasiliensis a Hymenolepis nana.

Spôsob výroby farmaceutickej a potravinárskej substancie zo slepačích vaječných škrupín

Načítavanie...

Číslo patentu: 277723

Dátum: 07.09.1994

Autor: Michálek Karol

MPK: A61K 35/54

Značky: slepačích, farmaceutickej, substancie, spôsob, výroby, potravinárskej, vaječných, škrupín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom sa rieši výroba práškovej substancie zo slepačích vaječných škrupín pre farmaceutický a potravinársky priemysel mechanicko-fyzikálnym spôsobom. Ide o sekundárnu surovinu z priemyslu spracovávajúceho slepačie vajcia ako o nový zdroj biogénnych minerálií, predovšetkým vápenato-fosforečných, ale i stopových množstiev mangánu a železa, syntetizovaných a transformovaných živočíšnym organizmom, pre použitie v humánnej medicíne pri poruchách...

Spôsob výroby minerálnej vlny a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281343

Dátum: 07.09.1994

Autori: Furtak Hans, Sainte-foi Daniel, Berthier Guy, Battigelli Jean

MPK: C03B 37/04

Značky: minerálnej, zariadenie, spôsob, vykonávanie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe minerálnej vlny z materiálu, ktorý je vysoko tekutý pri zvýšenej teplote likvidu, hlavne nad 1 200 °C, s viskozitou nižšou ako 500 Pa.s pri teplote likvidu, sa roztavený minerálny materiál zavádza do odstredivého zvlákňovača. Pritom sa stena zvlákňovača obklopuje po celom obvode prúdom zahriateho plynu prúdiaceho pozdĺž uvedenej obvodovej steny, uvedený prúd zahriateho plynu sa zahrieva prstencovým vonkajším horákom, sústredne...

Spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalných predproduktov ocele a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281329

Dátum: 07.09.1994

Autori: Böhm Christian, Schenk Johannes, Kepplinger Werner, Matzawrakos Panajiotis, Siuka Dieter

MPK: C22B 5/14, C21B 13/14

Značky: predproduktov, spôsob, kvapalných, kvapalného, vykonávanie, spôsobu, železa, výroby, surového, ocele, zariadenie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že v tavnom splyňovacom pásme (I až IV) vytvorený redukčný plyn sa sčasti privádza do redukčného pásma priamo - a to bez čistenia - na vytvorenie vírivej vrstvy (18) a z ďalšej časti vytvorenej väčšími časticami pevnej látky sa privádza po čistení v horúcej cyklóne (25) redukčného pásma do lôžka vytvoreného v jeho spodnej časti. V zodpovedajúcom zariadení plynové potrubie (17) na redukčný plyn ústi prvým odbočovacím...

Zavážacie zariadenie s prvkom na reguláciu prietoku materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281322

Dátum: 07.09.1994

Autori: Cimenti Giovanni, Venturini Jean Jacques, Lonardi Emile, Bernard Gilbert

MPK: C21B 7/18, B65D 88/26

Značky: prietoku, prvkom, zariadenie, reguláciu, zavážacie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zavážacie zariadenie je určené na zásobovanie uzatvoreného priestoru vopred stanoveným množstvom tuhého sypkého materiálu za jednotku času. Zariadenie obsahuje násypný zásobník (18), násypnú rúru (14) na plnenie uzatvoreného priestoru a mechanizmus (64) na zadržiavanie sypkého materiálu a regulovanie jeho prietoku. Tento regulačný mechanizmus (64) obsahuje zvon (66) na uzatváranie vyprázdňovacieho otvoru (72) a stredné odmeriavacie teleso (68),...

Arylidén-1-azacykloalkány a aryalkyl-1-azacykloalkány, ich soli, spôsob výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281222

Dátum: 07.09.1994

Autori: Müller Peter, Hurnaus Rudolf, Maier Roland, Eisele Bernhard, Woitun Eberhard, Hallermayer Gerhard, Mark Michael, Budzinski Ralph-michael

MPK: A61K 31/445, A61K 31/415, A61K 31/425...

Značky: použitie, obsahom, spôsob, farmaceutický, prostriedok, aryalkyl-1-azacykloalkány, arylidén-1-azacykloalkány, výroby, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané arylidén-1-azacykloalkány a arylalkyl-1-azacykloalkány všeobecného vzorca (I), kde n, m, p, A, W1, W2, X, Y a R1 až R11 majú význam definovaný v opise, ich izoméry, zmesi izomérov a ich soli, ktoré majú cenné vlastnosti, pôsobia inhibačne na biosyntézu cholesterolu. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom.

Metyl-2-[[[[(4,6-dimetoxy-2- pyrimidinyl)amino]karbonyl]amino]sulfonyl]-6-(trifluórmetyl)-3-pyridínkarboxylát, poľnohospodársky vhodný prípravok, ktorý ho obsahuje, a zlúčenina užitočná ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281129

Dátum: 07.09.1994

Autori: Liang Paul Hsiao-tseng, Andrea Tariq Arthur

MPK: A01N 47/36, C07D 401/12, C07D 213/80...

Značky: užitočná, prípravok, poľnohospodársky, medziprodukt, pyrimidinyl)amino]karbonyl]amino]sulfonyl]-6-(trifluórmetyl)-3-pyridínkarboxylát, vhodný, metyl-2-[[[[(4,6-dimetoxy-2, zlúčenina, obsahuje, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-2-[[[[(4,6-dimetoxy-2-pyrimidinyl)amino]karbonyl] amino]sulfonyl]-6-(trifluórmetyl)-3-pyridínkarboxylát vzorca (I) a jeho agrikultúrne vhodné soli, hydráty a komplexy s alkoholmi s 1 až 5 atómami uhlíka, vykazujúce herbicídnu účinnosť. Agrikultúrne vhodný prípravok na báze tejto zlúčeniny. Zlúčenina vzorca (II) užitočná ako medziprodukt na prípravu uvedeného derivátu.

Použitie polymérnej živice na mletie liečivej látky alebo diagnostického činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 281078

Dátum: 07.09.1994

Autori: Doty Brian, Sarpotdar Pramod, Rajagopalan Natarajan, Illig Kathleen, Bruno Joseph, Gustow Evan

MPK: A61K 51/00, A61K 31/19, A61K 9/26...

Značky: použitie, diagnostického, činidla, živice, látky, polymérnej, liečivej, mletie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie polymérnej živice, zvlášť polystyrénu zosieťovaného divinylbenzénom alebo polykarbonátu, vo forme guľovitých častíc alebo povlaku guľovitých častíc s priemerom 0,1 až 3 mm a s hustotou 0,8 až 3,0 g/cm3, na mletie liečivej látky alebo diagnostického činidla na mokro alebo na sucho na submikrometrovú veľkosť.

Mutant bovinného herpesového vírusu typu 1 (BHV-1), prostriedok s jeho obsahom, očkovací prostriedok, diagnostická súprava a spôsob stanovenia infekcie zvierat BHV-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 280862

Dátum: 07.09.1994

Autori: Rijsewijk Franciscus Antonius Maria, Van Oirschot Johannes Theodorus, Maes Roger Kamiel

MPK: A61K 39/395, C12N 15/00, A61K 39/265...

Značky: herpesového, očkovací, spôsob, prostriedok, vírusu, obsahom, diagnostická, stanovenia, bovinného, zvierat, súprava, mutant, infekcie, bhv-1

Zhrnutie / Anotácia:

Delečný mutant bovinného herpesového vírusu typu 1 (BHV-1), ktorý má deléciu v glykoproteínovom gE-géne. Mutant môže ďalej obsahovať deléciu v tymidínkinázovom géne a/alebo v glykoproteínovom gl-géne, alebo môže mať vložený heterológny gén. Prostriedok obsahuje rekombinantnú nukleovú kyselinu, gE-gén BHV-l, špecifickú časť tohto gE-génu alebo gE-špecifickú nukleotidovú sekvenciu odvodenú z tohto gE-génu, pričom gE je proteín, ktorý má...

Spôsob výroby neutralizovaného latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280784

Dátum: 07.09.1994

Autori: Srail Richard Edmund, Burroway Gary Lee

MPK: C09D 125/02, C08F 212/08, C08F 220/18...

Značky: latexu, výroby, neutralizovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby neutralizovaného latexu vhodného na výrobu vodou redukovateľných náterov, pričom polymerizuje vodná emulzia za tvorby voľných radikálov, pri pH menšom ako 3,5 monomérnej zmesi, ktorú tvorí, vztiahnuté na 100 % hmotnostných monomérov: od 30 do 70 % hmotnostných vinylaromatických monomérov, od 25 do 65 % hmotnostných najmenej jedného alkylakrylového monoméru, od 1 do 5 % hmotnostných kyseliny akrylovej a od 0,4 do 3 % hmotnostných...

Viazaná dlažba

Načítavanie...

Číslo patentu: 280765

Dátum: 07.09.1994

Autor: Scheiwiller René

MPK: E01C 5/06

Značky: viazaná, dlažba

Zhrnutie / Anotácia:

Viazaná dlažba pozostáva s viazaných dlažbových kociek (1), ktoré sú vybavené na navzájom rovinných protiľahlých bočných plochách komplementárnymi zubovými prvkami, ktorými sú susediace dlažbové kocky (1) ustavené do seba, pričom každá bočná plocha má aspoň jeden zámkový zub (2), ktorý je ustavený v príslušnej zámkovej medzere (3) susediacej dlažbovej kocky, a pričom stranou od nich je vytvorený vypuklý bočný úsek (4) a tiež vydutý bočný úsek...