Archív za 1994 rok

Strana 5

Spôsob úpravy mlieka na výrobu syrov a tvarohov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277742

Dátum: 09.11.1994

Autori: Petranin Gabriel, Sálus Miloš, Šubák Ján

MPK: A23C 19/06

Značky: mlieka, spôsob, syrov, výrobu, úpravy, tvarohov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy mlieka na výrobu syrov a tvarohov založený na synergickom účinku kombinácie dezagregácie mliečneho tuku súčasným pôsobením tlaku 6 až 8 MPa a teploty 55° až 74°C a fyzikálno-chemickej úpravy úrovne pomeru voľného a viazaného vápnika postupným pridávaním stanoveného množstva vápenatých solí, minimálne vo dvoch dávkach, pred a po štandardizácii mlieka, s pozitívnym účinkom na vyťažiteľnosť bielkovín pri syrení.

Amidové deriváty vitamínu D, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281302

Dátum: 09.11.1994

Autori: Hesse Robert Henry, Setty Sundara Katugam Srinivasasetty, Reddy Gaddam Subba

MPK: C07C 401/00, A61K 31/59

Značky: farmaceutické, obsahom, amidové, výroby, použitie, spôsob, kompozície, vitamínu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

1alfa-hydroxy deriváty vitamínu D, ich 20-epi analógy a ich 5,6-transizoméry všeobecného vzorca (I), v ktorom Y predstavuje alkylén alebo alkenylénovú skupinu obsahujúcu až 4 atómy uhlíka R1 a R2 predstavujú nezávisle atóm vodíka alebo nižšiu alkylovú alebo cykloalkylovú skupinu, alebo R1R2N- predstavuje heterocyklickú skupinu a R3 a R4 predstavujú nezávisle vodík, alebo skupinu chrániacu kyslík. Aktívne zmesi, v ktorých R3 a R4 sú atómy vodíka...

Spôsob odstraňovania prachu z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281289

Dátum: 09.11.1994

Autor: Onland Horst

MPK: B03C 3/68

Značky: odstraňovania, dymových, prachu, spôsob, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu odstraňovania prachu z dymových plynov pomocou elektrofiltrov (E), pri ktorom sa elektrofilter (E) umiestnený v dymovom plyne napája kvôli ionizácii častíc prachu, ktoré cezeň prechádzajú jednosmerným napätím (U). Aby sa dosiahla čo najvyššia prevádzka (najúčinnejšia) elektrofiltra (E) tak v ekologickom, ako aj v ekonomickom zmysle, navrhuje sa, aby sa koncentrácia prachu kontinuálne merala na výstupe elektrofiltra (E)...

(-)cis-4-Amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1H)-pyrimidín-2- ón v kryštalickej forme, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281249

Dátum: 09.11.1994

Autori: Ravenscroft Paul, Roberts Tony Gordon

MPK: C07D 411/04, A61K 31/505

Značky: kryštalickej, farmaceutický, formě, prostriedok, obsahom, přípravy, spôsob, cis-4-amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1h)-pyrimidín-2

Zhrnutie / Anotácia:

(-)-cis-4-Amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1H)-pyrimidín- 2-ón v kryštalickej forme, a to vo forme ihličkovitých alebo bipyramidálnych kryštálov. Spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok s protivírusovým účinkom, ktorý túto látku obsahuje.

Kyselina (S) (+)-2-etoxy-4-(N-(1-(2-piperidino-fenyl)-3-metyl-1-butyl)- aminokarbonylmetyl)-benzoová, farmaceutické kompozície s jej obsahom, spôsob jej prípravy, medziprodukty na jej prípravu a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281246

Dátum: 09.11.1994

Autori: Grell Wolfgang, Mark Michael, Müller Ulrich, Zahn Gabriele, Rupprech Eckhard, Greischel Andreas, Knorr Hansjörg

MPK: A61K 31/445, C07D 295/12

Značky: obsahom, kompozície, medziprodukty, spôsob, přípravu, +)-2-etoxy-4-(n-(1-(2-piperidino-fenyl)-3-metyl-1-butyl, kyselina, použitie, farmaceutické, přípravy, aminokarbonylmetyl)-benzoová

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná kyselina (S)(+)-2-etoxy-4-[N-[1-(2-piperidino-fenyl)-3-metyl-1-butyl]- aminokarbonylmetyl]benzoová a jej soli, ktoré majú cenné farmakologické vlastnosti, menovite účinok na intermediálny metabolizmus, obzvlášť však účinok na zníženie krvného cukru. Vynález sa tiež týka medziprodkutov vzorcov (I), (III), (IV) a (VII) a ich adičných solí. Zlúčeniny možno pripraviť využitím postupov známych pri príprave analogických zlúčenín. Vynález...

Spôsob výroby ondasetrónu a karbazolónové deriváty ako medziprodukty na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281243

Dátum: 09.11.1994

Autori: Bod Péter, Csehi Attila, Harsányi Kálmán, Hegedüs Béla, Mersich Éva, Trischler Ferenc, Fekecs Éva, Horváth Erika, Szabó Györgyi

MPK: C07D 403/06, C07D 209/88, C07D 209/96...

Značky: výroby, karbazolónové, spôsob, výrobu, medziprodukty, ondasetrónu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Karbazolónové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A znamená skupinu všeobecného vzorca (V), v ktorom R znamená hydroxyskupinu alebo 2-metyl-1H-imidazol-1-ylovú skupinu, B znamená skupinu všeobecného vzorca (VI), v ktorom R1 je atóm vodíka, metyl alebo etyl alebo A a B spoločne tvoria skupinu všeobecného vzorca (VII), v ktorom R2 je metyl alebo etyl alebo skupinu vzorca (VIII), ktoré sú medziproduktmi na výrobu ondansetrónu vzorca (II) spôsobom...

Plošinový železničný vozeň na dopravu prívesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281166

Dátum: 09.11.1994

Autori: Vajay György, Albulescu Sandu, Burian Fendall, Naceaev Vasile, Nagy Iosif

MPK: B61D 3/20, B61D 47/00, B61D 3/18...

Značky: prívesov, železničný, plošinový, dopravu, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Plošinový železničný vozeň (1) na dopravu prívesov (17), pri ktorom aspoň časť povrchu medzi pozdĺžnymi bočnými nosníkmi (2, 3) plošinového železničného vozňa je vynechaná, má nosnú plošinu (4), ktorá je usporiadaná medzi pozdĺžnymi bočnými nosníkmi (2, 3) vo vynechanej časti povrchu plošinového železničného vozňa (1) a má dno (4c) pre nesenie prívesu (17) a dve bočné steny (4a) vybavené nosnými prostriedkami na nesenie nosnej plošiny (4) na...

Tvarovateľný laminát

Načítavanie...

Číslo patentu: 281150

Dátum: 09.11.1994

Autori: Sheridan William, Barnard Boyd, Ragland, Ragland Raymond

MPK: B32B 3/12, B32B 31/04, B32B 31/20...

Značky: laminát, tvarovateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Tvarovateľný laminát obsahuje vrstvu kovovej fólie (17) a tvarovací prostriedok obsahujúci kovovú fóliu (17) s tvarovými oblasťami. Tvarové oblasti môžu byť v podobe zahĺbenia (101a). Vrstva kovovej fólie (17) obsahuje prostriedok vyžarovania tepla, ktorý obsahuje čierny povrch aspoň na časti jednej vrstvy kovovej fólie (17).

Spôsob indukcie tvorby somatických embryí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281132

Dátum: 09.11.1994

Autori: Dedičová Beata, Preťová Anna

MPK: A01H 4/00

Značky: spôsob, tvorby, somatických, indukcie, embryí

Zhrnutie / Anotácia:

Somatické embryá sa tvoria z nediferencovaných rastlinných buniek, ktoré sa najprv kultivujú na indukčnom kultivačnom médiu s obsahom rastových látok (benzylaminopurín, kvasnicový extrakt, glutamín sacharóza, dicamba, 2,4-D) do vytvorenia nových štruktúr. Novovytvorené štruktúry sa potom pestujú na základnom kultivačnom médiu s obsahom sacharózy až do vzniku štádia somatického embrya schopného klíčiť.

Spôsob kontinuálneho máčania obilia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 281064

Dátum: 09.11.1994

Autor: Müller Roman

MPK: B02B 1/06

Značky: spôsobu, kontinuálneho, spôsob, máčania, obilia, tohto, zariadenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Obilie je máčané výrobou rozvírenej vrstvy (20) v máčacej komore (2), prostredníctvom urýchľovacích rotorov (3). Prierez vírivej komory je preto tvarovaný podobne k jednej z vonkajších ohraničujúcich plôch dvoch alebo prednostne troch usporiadaných rotorov (3, 3', 3''). Týmto spôsobom je vynucovaný nekruhový obeh rozvírenej vrstvy (20) ako špirálovo formovaný pohyb v máčacej komore (2). Máčanie je vykonávané veľmi opatrne, takže nie je...

Spôsob vyhľadávania obrazov, nosič záznamu a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281036

Dátum: 09.11.1994

Autor: Timmermans Josef Maria Karel

MPK: G11B 20/10, G11B 27/30, H04N 1/21...

Značky: nosič, záznamu, obrazov, vyhľadávania, spôsobu, zariadenie, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vyhľadávania obrazov obsahuje nosič (70) záznamu a čítacie zariadenie. Kódovaný obraz (4TV, 16TV, 64TV a 256TV), zložený z po sebe nasledujúcich obrazových riadkov, sa zaznamenáva do súvislej stopy (71) nosiča záznamu. Čítacie zariadenie obsahuje prostriedky, ktoré snímajú stopu pomocou čítacej hlavy na čítanie kódovaných obrazových riadkov, zaznamenaných v stope majúcej zvolenú adresu s určitou presnosťou vyhľadávania. Spolu s...

Spôsob extrakcie hliníka zo zeolitov typu faujazitov použitím silných minerálnych kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280974

Dátum: 09.11.1994

Autori: Bočan Juraj, Žídek Zdeno, Smiešková Agáta, Jorík Vladimír, Hudec Pavol

MPK: B01J 29/08, B01J 29/90

Značky: použitím, faujazitov, extrakcie, silných, kyselin, zeolitov, minerálnych, spôsob, hliníka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob extrakcie hliníka zo zeolitov typu faujazitov sa uskutočňuje tak, že sa na zeolit pôsobí vodným roztokom minerálnej kyseliny pri pH nižšom ako 2 za prítomnosti jednovalentných katiónov v roztoku, pričom podiel molárnej koncentrácie hydroniových iónov k molárnej koncentrácii ekvivalentov všetkých prítomných katiónov v roztoku sa počas opracovania udržuje na hodnotách pod 0,1, čím sa získa zeolit typu faujazitu s molárnym pomerom atómov...

Použitie piperidínových derivátov, piperidínový derivát a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280899

Dátum: 09.11.1994

Autori: Moltzen Ejner, Perregaard Jens Kristian

MPK: C07D 491/107, C07D 401/06, A61K 31/445...

Značky: derivátov, farmaceutický, piperidínových, použitie, piperidínový, derivát, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov s protiúzkostným účinkom, na liečenie psychóz, epilepsie, kŕčových stavov, porúch pohyblivosti, motorických porúch, amnézie, cerebrovaskulárnych ochorení, senilnej demencie Alzheimerovho typu alebo Parkinsonovej choroby, piperidínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom všeobecné substituenty R1 až R7 a Z1 až Z3 majú význam uvedený v patentových nárokoch a...

Spôsob prípravy zásaditého horečnatého hnojiva filtráciou suspenzie po rozklade horečnatej suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280852

Dátum: 09.11.1994

Autori: Waradzin Walter, Kečkéš Marek, Papp Jozef

MPK: C05D 5/00, C01F 5/24

Značky: přípravy, suspenzie, horečnatej, rozklade, hnojiva, spôsob, filtráciou, zásaditého, horečnatého, suroviny

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrácia suspenzie po rozklade horečnatej zlúčeniny kyselinami, hlavne kyselinou dusičnou a chlorovodíkovou, a po neutralizácii na pH okolo 7 sa uskutočňuje tak, že sa vytvorí skelet z ihličiek horečnatej hydroxizlúčeniny alebo ihličiek hydrátu horečnatého karbonátu, ktoré sa vytvoria priamo v suspenzii alebo sa do nej pridávajú a takáto suspenzia sa filtruje. Vytvorený filtračný koláč je priepustný a po jeho oddelení sa tento po tvarovaní a...

Čeľusťová brzda koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280826

Dátum: 09.11.1994

Autor: Köhler Günter

MPK: B61H 1/00, B61H 13/24

Značky: čeľusťová, brzda, vozidiel, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

V tejto brzde pod vplyvom brzdového valca pôsobia brzdové tyče prostredníctvom, z koľajových zarážok (13) klátikov (14) a čeľustí (12) klátikov (14) pozostávajúcich, brzdových klátikov (14) radiálne na najmenej jedno dvojkolesie (1) podvozka koľajového vozňa. Medzi kotúčmi (3) kolies dvojkolesia (1) je usporiadané pevne na náprave (2) dvojkolesia (1) najmenej jedno rotačné symetrické teleso (7) brzdy, na ktorého plášťovú plochu (8) dosadá...

Vzduchový filter pre vnútorný priestor motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280735

Dátum: 09.11.1994

Autori: Klotz Arthur, Mangold Christof, Maurer Hermann, Andress Heinz

MPK: B60H 3/06

Značky: motorových, priestor, filter, vozidiel, vnútorný, vzduchový

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka vzduchového filtra, ktorý je určený na vetranie vnútorného priestoru motorových vozidiel. Teleso (10) filtra vybavené vstupom surového vzduchu a výstupom čistého vzduchu filtračnou vložkou (18) s bežným tesniacim prvkom má vstup, ktorý na strane surového vzduchu tvorí prierez rovnaký, aký má filtračná vložka (18) a na telese (10) sú usporiadané držiaky (16, 17) na fixáciu filtračného prvku (18) v jeho základnej polohe. Držiaky...

Zariadenie na pridržiavanie jadrových palivových tyčí v zostave

Načítavanie...

Číslo patentu: 280733

Dátum: 09.11.1994

Autor: Crabtree Garry Carlisle

MPK: G21C 3/33

Značky: jadrových, pridržiavanie, zariadenie, palivových, zostave, tyčí

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na pridržiavanie jadrových palivových tyčí (1) v zostave, ktorá obsahuje nastavovacie tyče (5) rozmiestnené medzi palivovými tyčami (1), pričom každá nastavovacia tyč (5) má časť na uloženie pridržiavacej dosky (13), a pridržiavaciu dosku (13) na umiestnenie na častiach nastavovacích tyčí (5) na uloženie pridržiavacej dosky (13), pričom pridržiavacia doska (13) je vybavená otvormi (15) na umožnenie prúdenia chladiva....

Úplný výkyvný čap kolesa urobený ako jeden kus

Načítavanie...

Číslo patentu: 280666

Dátum: 09.11.1994

Autor: Mitchell James

MPK: B60B 35/14, B60G 3/24

Značky: úplný, kolesa, urobený, výkyvný

Zhrnutie / Anotácia:

Úplný výkyvný čap kolesa je určený na ťažké komerčné vozidlá, ako nákladné automobily. Pozostáva z prírubového telesa (11), z ktorého vystupuje rameno (16) spojovacej tyče (31) a niekedy aj hlavná riadiaca páka (14) ako jeden kus. Prírubové teleso (11) je skonštruované a upravené na pripojenie brzdy, pričom z prírubového telesa (11) tiež ako jeden kus vystupuje vreteno (12) kolesa. Hlavná riadiaca páka (14) a rameno (16) môžu byť vybavené...

Zariadenie na katalytickú redukciu NOx

Načítavanie...

Číslo patentu: 280644

Dátum: 09.11.1994

Autori: Jacob Eberhard, Kreutmair Josef

MPK: B01D 53/56

Značky: katalytickú, redukciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na katalytickú redukciu NOx v splodinách, ktoré obsahujú kyslík, použitím močoviny, s redukčným katalyzátorom (5) obsiahnutým v odťahu spalín a takisto nádržou (7) na močovinu, ktorá je spojená prostredníctvom vstupného zariadenia napríklad pozostávajúceho zo vstupného vedenia (10) a magnetického ventilu (16) s rozprašovacou dýzou (9), ktorou je tekutý roztok (6) močoviny jemne rozprášený do výparníka (3), ktorý je zároveň vytvorený...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280594

Dátum: 09.11.1994

Autor: Bieker Guido

MPK: B61F 5/22, B61F 5/00, B61F 5/04...

Značky: vozidiel, podvozok, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel, ktorý má prostredníctvom kolies, prípadne dvojkolesia (1) a primárnych pružín unášaný podvozkový rám (2), na ktorom je prostredníctvom sekundárnych pružín (3) a kolísky (5) podopretá vozňová skriňa (4), prípadne je vozňová skriňa (4) koľajového vozidla podopretá priamo a kolíska (5) alebo vozňová skriňa (4) je ďalej s podvozkovým rámom (2) spojená prostredníctvom tlmičov nárazov tlmiacich zvislé a kývavé pohyby a...

Železničný nákladný vlak na prepravu, ako aj nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280474

Dátum: 09.11.1994

Autori: Hertelendi Josef, Ströbl Bruno

MPK: E01B 29/16, E01B 29/17, B61D 3/16...

Značky: vykladanie, železničný, nákladný, koľajníc, prepravu, nakladanie, dlhých

Zhrnutie / Anotácia:

Železničný nákladný vlak (1) na prepravu, ako aj nakladanie a vykladanie dlhých koľajníc (5) má na podvozkoch (2) uložený vozový rám (3) a kolmo na pozdĺžny smer nákladného vozňa (4) upravené koľajnicové úložné zariadenia (6) s kladkami (9) na ukladanie dlhých koľajníc (5), ktoré majú najmenej na jednej koncovej strane obrubu (14), a medzi nimi upravené, zvislo usporiadané, dištančné lišty (13). Ku každej dlhej koľajnici (5) sú priradené dve v...

Spôsob výroby jemných granúl

Načítavanie...

Číslo patentu: 280446

Dátum: 09.11.1994

Autori: Horisberger Hans, Schneeberger Ricardo

MPK: B01J 2/10, B01J 2/00

Značky: spôsob, granúl, jemných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe na výrobu jemných granúl sa tavenina (M) produktu z taviacej nádoby (2) výhodne prechladí, potom sa dávkuje alebo rozstrekuje do rýchlootáčkového miesiča (5), kde sa privádza do styku so suchým práškovým materiálom alebo aj s odstredeným a potom premytým kryštalizátom (P) zo sila (6). Pri tejto operácii vznikajú kryštalizáciou granuly, ktoré sa odvádzajú z rýchlootáčkového miesiča (5), potom sa sušia a/alebo chladia v sušiči (8),...

Elektrický odlučovač do separátora šupiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280416

Dátum: 09.11.1994

Autori: Bader Edwin, Aedter Volker, Krüger Hardy, Grün Robert

MPK: B03C 1/14, B02B 3/00, B02B 1/02...

Značky: elektricky, separátora, odlučovač, šupiek

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický odlučovač pozostáva z jedného alebo viac odhadzovacích kotúčov (6), jednej alebo viac elektród (7), jednej alebo viac násypiek (8) dobrého tovaru a deliča (9). Pritom medzi odhadzovacím kotúčom (6) a elektródou (7) je elektrický potenciál. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ku každej elektróde (7) je priradený aspoň jeden stierač (10) jemného olejového prachu, dotýkajúci sa elektródy.

Spôsob rozloženia uzavretých celistvých telies obsahujúcich škodlivé látky na recyklovateľné zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280289

Dátum: 09.11.1994

Autor: Lück Harald

MPK: B03B 9/06, H01J 9/50, B09B 3/00...

Značky: obsahujúcich, spôsob, recyklovateľné, látky, zložky, telies, škodlivé, rozloženia, celistvých, uzavretých

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozloženia uzavretých celistvých telies obsahujúcich škodlivé látky a pozostávajúcich z kovových zložiek a sklených telies, ako sú obrazovky alebo výbojky plnené plynom, na recyklovateľné zložky. Sklené telesá sa rozdrvia a následne sa z úlomkov skla odstránia v podstate všetky škodlivé látky, pričom sa uskutoční oddelenie magnetických kovov a/alebo separácia nemagnetických kovov, a/alebo vytriedenie opakových látok, ako sú keramické,...

Vstavaný drez

Načítavanie...

Číslo patentu: 280195

Dátum: 09.11.1994

Autori: Götter Hans, Wilhelm Thomas, Mück Manfred

MPK: E03C 1/18, A47L 17/02

Značky: vstavaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vstavaný drez s najmenej jednou misou, obsahujúci prvé, pri použití silno namáhané povrchové oblasti, ako je dno misy, ako aj druhé, pri použití menej silno namáhané povrchové oblasti, ako bočné steny misy. Pri dreze prvé povrchové oblasti (12, 26, 22a, 32a, 34a, 36a) majú trojrozmernú povrchovú štruktúru a druhé povrchové oblasti (16, 28, 34, 36) sú hladké. Povrchová štruktúra prvých oblastí (12, 26, 22a, 32a, 34a, 36a) je vytvorená z priamych...

Zariadenie na ukladanie pogumovaného textilného pásu na pneumatikársky konfekčný bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 280183

Dátum: 09.11.1994

Autori: Klinger Dieter, Wedekind Werner, Dreyer Hans

MPK: B29C 53/66, B29C 53/80, B29D 30/30...

Značky: konfekčný, bubon, pogumovaného, pásu, zariadenie, textilného, pneumatikársky, ukladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané zariadenie pozostáva z prestavovacej jednotky (42), ktorá je vybavená saňami (424) poháňanými servomotorom (425), ktoré sú posuvné rovnobežne s osou hriadeľa (51) konfekčného bubna (5), ktorého snímač otáčok (6) je spojený s počítačom (7) na určenie potrebného počtu otáčok servomotora (425). Sane (424) sú vybavené nosičom vodiacej jednotky (444) s dvojčinným tlakovzdušným valcom, pričom na pripojovaciu prírubu (45) vodiacej jednotky...

Spôsob snímacieho sledovania prvého typu optického nosiča záznamu v prvom režime a druhého typu optického nosiča záznamu v druhom režime a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280110

Dátum: 09.11.1994

Autori: Jongenelis Adrianus Petrus Johannes Maria, Van Rosmalen Gerard Eduard

MPK: G11B 7/09

Značky: zariadenie, záznamu, spôsobu, sledovania, nosiča, druhého, snímacieho, tohto, prvom, optického, prvého, spôsob, druhom, režime, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Každý typ nosiča záznamu má informačnú rovinu štruktúry usporiadanú v stopách a obsahujúcu informáciu, pričom táto štruktúra je fázová štruktúra v prípade druhého typu, pričom prvý typ je navrhnutý na snímacie sledovanie žiarením prvej vlnovej dĺžky a druhý typ je navrhnutý na snímacie sledovania žiarením druhej vlnovej dĺžky, pričom prvá vlnová dĺžka je kratšia ako je druhá vlnová dĺžka, pričom spôsob spočíva v tom, že v druhom režime sa...

Preplachovací systém meracieho katétra najmä pre prístroj k vysokofrekvenčnej umelej ventilácii pľúc

Načítavanie...

Číslo patentu: 280076

Dátum: 09.11.1994

Autori: Durec Ivan, Arbet Ján, Brychta Ondrej, Rumánek Gustáv, Sadloň Dušan, Pribiš Ján, Medňanský Milan

MPK: G01L 19/06, A61M 16/01, A61M 16/00...

Značky: ventilácii, najmä, meracieho, preplachovací, katétra, umelej, systém, prístroj, pľúc, vysokofrekvenčnej

Zhrnutie / Anotácia:

V telese (1) je prívod (16) a merací katéter (12) prepojený štvrtým kanálom (17) a druhým kanálom (14), medzi ktoré je vradená komora (18) osadená hornou membránou (7) dosadajúcou na sedlo (19). Na stred hornej membrány (7) je vedená tyčka (6) ukončená na druhom konci tesniacim členom (4) dosadajúcim na horné sedlo (3) s pružným členom (5). Na prívod (16) je tiež napojený tretí kanál (15), v ktorom je na dolnom sedle (8) osadená dolná membrána...

Členená kartotéka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280032

Dátum: 09.11.1994

Autor: Hinz Rolf

MPK: B42F 17/18

Značky: kartotéka, členěná

Zhrnutie / Anotácia:

Členená kartotéka (1) je opatrená blokmi (16, 17, 18, 19, 20), vedenými pomocou pozdĺžnych líšt (5, 6) na paneli (8) a zostavenými z kartotékových lístkov (14, 15), výhodne ležiacich, ktoré sú zavesené k sebe spojovacími mostíkmi (22), navzájom od seba oddelenými dvojitým prehybom (23), usporiadaným v prostriedku a v blokoch visia vedľa seba pomocou ozubenej lišty plochého jazdca (24, 24a) tým spôsobom, že zuby (25) striedavo dosadajú dnom...

Spôsob výroby kompozitného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279986

Dátum: 09.11.1994

Autori: Roncato Giordano, Loubinoux Dominique, Fedorowsky Robert, Boissonnat Philippe, Zanella Guy

MPK: B29C 47/10

Značky: výroby, výrobků, spôsob, kompozitného

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby kompozitného výrobku výtlačným alebo vstrekovacím lisovaním. Spojenie organickej termoplastickej hmoty, výstužných nití, ako sú sklenené nite, eventuálne minerálnych hmôt a organických prísad sa vykonáva pomocou vytláčacieho stroja, pričom sa aspoň časť organickej hmoty zavádza do vytláčacieho stroja vo forme nití alebo nekonečných vláken.

Netoxická zápalková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 279975

Dátum: 09.11.1994

Autori: Pickett James William, Mei George Chow

MPK: C06B 43/00, C06B 33/10, C06B 31/18...

Značky: zápalková, netoxická

Zhrnutie / Anotácia:

Netoxická zápalková zmes na použitie do zápaliek, hlavne typu Boxer, obsahuje diazodinitrofenol v množstve 25 až 75 hmotn. % a bór v množstve 2 až 30 hmotn. %. Zmes môže tiež obsahovať pohonnú zložku v množstve až 30 hmotn. %, uhličitan vápenatý v množstve až 30 hmotn. % alebo dusičnan strontnatý ako okysličovadlo v množstve 5 až 50 hmotn. % a tetrazén ako sekundárnu výbušninu v množstve až 25 hmotn. %. Pohonná zložka je vybraná z esteru...

Katalyzátor na nosiči obsahujúci striebro a spôsob katalytického rozkladu oxidu dusného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279974

Dátum: 09.11.1994

Autori: Wistuba Hermann, Herrmann Guenter, Buechele Wolfgang, Fetzer Thomas, Witte Claus, Buerger Gert

MPK: B01J 23/50, B01D 53/56

Značky: striebro, dusného, spôsob, katalytického, rozkladu, oxidů, nosiči, katalyzátor, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na nosiči obsahujúci striebro na rozklad čistého alebo v plynnej zmesi obsiahnutého oxidu dusného, s nosičom-oxidom hlinitým, ktorý má BET-povrch 26 až 350 m2/g, a spôsob selektívneho katalytického rozkladu čistého alebo v plynnej zmesi obsiahnutého oxidu dusného pri zvýšenej teplote, pri ktorom sa použije uvedený katalyzátor na nosiči.

Vodné laky a ich použitie na zhotovovanie krycieho lakovania automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279963

Dátum: 09.11.1994

Autori: Grosch Horst, Schwarte Stephan

MPK: C08G 18/62, C08G 18/80, B05D 7/16...

Značky: krycieho, lakovania, automobilov, použitie, zhotovovanie, vodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vodných lakov, ktoré obsahujú polyakrylátovú živicu riediteľnú vodou a blokovaný polyizokyanát alebo zmes pozostávajúcu z blokovaných polyizokyanátov, a ich použitia na zhotovenie krycieho lakovania automobilov nanesením na vrstvu pigmentovaného základného laku a vypálením.

N-Aminoalkylkarbonyloxyalkylpyroly, ich použitie a insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279841

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kuhn David George, Donovan Stephen Francis, Furch Joseph Augustus

MPK: A01N 43/36, C07D 207/34

Značky: použitie, báze, n-aminoalkylkarbonyloxyalkylpyroly, insekticídne, moluscicídne, prostriedky, akaricídne

Zhrnutie / Anotácia:

N-Aminoalkylkarbonyloxyalkylpyroly všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v opise. Ďalej sa opisujú insekticídne, akaricídne a moluskocídne prostriedky na ich báze a spôsob ochrany rastlín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi.

Zariadenie na výrobu kameňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279817

Dátum: 09.11.1994

Autor: Gebhart Siegfried

MPK: B28B 17/00, B28B 7/08, B28B 3/02...

Značky: výrobu, kameňov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie určené na výrobu kameňov, najmä dlažbových kameňov, tvárnic a obkladacích kameňov, pozostávajúce z rámu (4) na materiál, striasacieho zariadenia a ubíjadiel (6), pričom na hlavnom ráme (1) sú upevnené hlavné valce (2), na ich hlavných piestoch (3) činných v zvislom smere je cez nosný rám (11) upevnený formovací rám (5). Ubíjadlá (6) sú usporiadané pod formovacím rámom (5) a formovací rám (5) je otočne o aspoň 180° okolo...

Transparentný ohňovzdorný zasklievací panel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279811

Dátum: 09.11.1994

Autori: Goelff Pierre, Ribesse André, Debailleux Yves

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06

Značky: spôsob, transparentný, ohňovzdorný, zasklievací, panel, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Transparentný ohňovzdorný zasklievací panel obsahujúci prinajmenšom jednu vrstvu napučiavateľného materiálu spojenú s aspoň jednou štrukturálnou vrstvou tohto panelu, pričom tento panel obsahuje štrukturálnu vrstvu (1, 2) spojenú s vrstvou (3) napučiavateľného materiálu, vzniknutú stlačením zrnitých častíc napučiavateľného hydratovaného kremičitanu alkalického kovu, ktorého celkový obsah vody sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 26 % hmotnostných....

N-Substituované karbonyloxyalkylpyroly, ich použitie a insekticídne, akaricídne a moluscicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279783

Dátum: 09.11.1994

Autori: Furch Joseph Augustus, Kuhn David George, Donovan Stephen Francis

MPK: A01N 43/36, C07D 207/34

Značky: insekticídne, n-substituované, akaricídne, báze, karbonyloxyalkylpyroly, moluscicídne, použitie, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

N-Substituované karbonyloxyalkylpyroly všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v opise. Ďalej sa opisujú insekticídne akaricídne a moluskocídne prostriedky na ich báze a spôsob ochrany rastlín pred napadnutím hmyzom, roztočmi a mäkkýšmi.

Zmesi obsahujúce zlúčeninu cínu predstavujúce jeden komponent dvojzložkového systému na výrobu organopolysiloxánových elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279682

Dátum: 09.11.1994

Autori: Strasser Alois, Schiller August, Dorsch Norman, Graf Werner

MPK: C08L 83/04, C07F 7/22, C08K 5/57...

Značky: organopolysiloxánových, zmesí, predstavujúce, komponent, elastomérov, zlúčeninu, výrobu, systému, dvojzložkového, obsahujúce, cínu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi obsahujú diorganopolysiloxan s koncovými triorganosiloxyskupinami, reakčný produkt disilaalkánu obsahujúci na jednu molekulu najmenej dva jednomocné, prípadne substituované uhľovodíkové zvyšky, viazané ku kremíku cez atóm kyslíka, alebo jeho oligoméru, s dioorganocíndiacylátom, ďalej organokremičitú zlúčeninu s najmenej jednou amino- resp. iminoskupinou, viazanou ku kremíku cez uhlík, prípadne plnivo, a ďalej prípadne disilaalkán a/alebo...

Trisubstituované bifenyly, spôsob ich výroby, liečivo s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279675

Dátum: 09.11.1994

Autori: Knorr Andreas, Stasch Johannes-peter, Müller-gliemann Matthias, Krämer Thomas, Hanko Rudolf, Kazda Stanislav, Fey Peter, Beuck Martin, Wohlfeil Stefan, Hübsch Walter, Zaiss Siegfried, Dressel Jürgen, Müller Ulrich

MPK: C07D 401/10, A61K 31/44, C07D 213/64...

Značky: výroby, obsahom, bifenyly, liečivo, trisubstituované, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka trisubstituovaných bifenylov všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsobu ich výroby, ako aj ich použitia v liečivách, obzvlášť ako prostriedkov znižujúcich krvný tlak a ako antiaterosklerotických prostriedkov. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich pyridónov s bifenylmetylhalogénovými zlúčeninami.

Rúrkový spoj s tesniacim krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279621

Dátum: 09.11.1994

Autori: Bauer Peter, Jirka Karl, Helf Walter

MPK: F16L 21/03, F16L 21/02, F16L 21/04...

Značky: krúžkom, tesniacim, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový spoj je uskutočnený s tesniacim krúžkom (4), ktorý tvorí v zostavenom stave vzduchový vankúš, ktorý je vložený do obvodovej drážky hrdla (3) prvej rúrky a je vytvorený s jedným alebo niekoľkými obvodovými tesniacimi rebrami (5, 6) a s aspoň jednou tesniacou chlopňou, vyčnievajúcou dozadu ako predĺženie (7). Medzi tesniacim krúžkom (4) a priliehajúcimi povrchmi hrdla (3) prvej rúrky a zástrčným koncom (1) druhej rúrky je vytvorených...