Archív za 1994 rok

Strana 4

Beznosičový modifikovaný vanádo-fosforečný katalyzátor na výrobu maleínanhydridu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278275

Dátum: 09.11.1994

Autor: Brutovský Milan

MPK: B01J 27/14, B01J 27/18

Značky: maleinanhydridu, výroby, vanádo-fosforečný, beznosičový, spôsob, modifikovaný, výrobu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný katalyzátor na báze vanádu a fosforu, do štruktúry ktorého ako modifikátor je zabudovaný cín v atómovom pomere Sn : V = 0,04 až 0,17 a spôsob výroby tohto katalyzátora.

Spôsob dezinfekcie pitných a liečivých vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278223

Dátum: 09.11.1994

Autor: Novotný Lubomír

MPK: C02F 1/76, C02F 1/68

Značky: dezinfekcie, pitných, liečivých, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dezinfekcie pitných a liečivých vôd spočíva v tom, že sa na vody pôsobí roztokom dijódojodnanových aniónov II2, stabilizovaných jodidovými aniónmi v pomere II2 : I- = 1 : 1 až 3, pri celkovom množstve jódu 0,5 až 100 mg na 1 l vody pri teplote 10 až 30 °C.

Bezpečnostné zariadenie vozidla vedeného kráčajúcou obsluhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278029

Dátum: 09.11.1994

Autor: Michalík Jozef

MPK: B62D 6/02, B62K 11/14, B60K 28/06...

Značky: vedeného, bezpečnostné, vozidla, obsluhou, zariadenie, kráčajúcou

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie je tvorené dvoma ovládacími prvkami predstavovanými predvoľbou (22) a plynovým ovládačom (23), ktoré sú prepojené bovdenom (20) vedeným cez výkyvné rameno (3) a pevné rameno (2) karburátora (1). Puzdro bovdenu (20) je rozdelené na dve časti (7, 8). Časť (7) puzdra bovdenu (20) je upravené medzi pevným ramenom (2) karburátora (1) a plynovým ovládačom (23) a druhá časť (8) puzdra je upravená medzi výkyvným ramenom (3)...

Blokovací systém vhodný najmä pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 278021

Dátum: 09.11.1994

Autor: Baláž Zoltán

MPK: B61H 13/00

Značky: systém, blokovací, vozidla, koľajové, vhodný, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Blokovací systém obsahuje aspoň jednu dvojicu súčastí tvorenú ovládačom (3) a spínacím mechanizmom (4) a z nej jedna súčasť je súčasťou systému záchranných bŕzd vozidla a je ovládaná druhou súčasťou z dvojice v kritickom mieste pri dosiahnutí kritickej hodnoty zmeny polohy pozdĺžnej osi (8) podvozka (1) vozidla, prípadne pozdĺžnej osi (7) spodku rámu (6) karosérie vozidla. Ktorákoľvek z dvojice súčastí (3, 4) má pohyb viazaný s pohybom spodku...

Pyrazolopyrimidín a pyrimidinyl bisfosfonáty ako protizápalové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277986

Dátum: 09.11.1994

Autori: Schlachter Stephen Thomas, Nugent Richard Allen

MPK: C07F 9/6512, A61K 31/675

Značky: pyrimidinyl, látky, pyrazolopyrimidín, bisfosfonáty, protizápalové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny použiteľné ako protizápalové látky sú štruktúrne predstavené vzorcami I a II, kde X je O alebo S a R skupiny sú definované v opise. Zlúčeniny sú použiteľné ako protizápalové látky a lieky proti artritíde, neinhibujúce prostaglandínovú syntetázu.

Spôsob výroby elektrických plechov s orientáciou zŕn a elektrické plechy vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281614

Dátum: 09.11.1994

Autori: Bölling Fritz, Espenhahn Manfred, Holzapfel Christof, Böttcher Andreas

MPK: C21D 8/12, B21B 1/26, C21D 9/46...

Značky: plechov, elektrických, týmto, plechy, spôsob, orientáciou, vyrobené, spôsobom, elektrické, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu výroby elektrických plechov s orientáciou zŕn, s hrúbkou hotových pásov v rozsahu od 0,1 mm do 0,5 mm z brám, ktoré majú popri mangáne a medi zvýšený obsah síry a znížený obsah hliníka, sa bramy pred valcovaním za tepla zahrejú na zníženú teplotu a dostatočne dlhý čas sa udržujú pri tejto teplote, ktorá je nižšia ako rozpúšťacia teplota pre sírniky mangánu a vyššia ako rozpúšťacia teplota sírnikov medi, hneď potom sa bramy najprv...

Spôsob tepelného spracovania koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 281598

Dátum: 09.11.1994

Autori: Prskawetz Georg, Moser Alfred, Pointner Peter

MPK: C21D 9/04

Značky: tepelného, kolajnice, spracovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe tepelného spracovania koľajnice, hlavne hlavy koľajnice, sa koľajnica najskôr ohreje na teplotu nad 720 °C a potom sa ochladzuje v chladiacom prostriedku, ktorý obsahuje syntetické chladiace prísady. Koľajnica sa z chladiaceho prostriedku vyťahuje najskôr pri prechode chladiaceho prostriedku z jemného vrenia do fázy varu, ktorý je určený množstvom syntetických chladiacich prísad, hlavne glykolov a polyglykolov, a ktorý prebieha pri...

Tarifikátor telefonických hovorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 651

Dátum: 09.11.1994

Autor: Bako František

MPK: H04M 15/00

Značky: hovorov, tarifikátor, telefonických

Text:

...Po vytočeni posledného čísla je preto CPD Ä inicializovaný a pripravený dekódovat NF signál na telefónnej linke na informácie. Na základe týchto informácii mikroprocesor Q určí,v ktorom štádiu sa nachádza telefónne spojenie. CPD Q obsahuje pásmové priepuste na odfiltrovanie nežiadúcich frekvencii a obvody na dekódovanie NF signálu. CPD Q pracuje v 2,35 intervaloch. Dekódovaný signál je preto platný až na konci takéhoto intervalu. Pri...

Gumokovový silenblok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 650

Dátum: 09.11.1994

Autori: Šipoš Zdenek, Lukáč Vladimír, Václavík Vladimír

MPK: F16F 7/12

Značky: gumokovový, silenblok

Text:

...Vonkajší kovový krúžok a jeho tvarom o vyhrdlenim zabezpečuje dokonalú tuhosť zvernúho spoja a presnej montáže v statickom dtelo. Velkosť vyhrdlenio zabezpečuje velkosť sily zvarného apoja,ktorá je potrebná pre danú sústavu.Prehľad obrázkov na výkrooePríklad uskutočnenia gumokovovćho silonbloku podľa úžitkového vzoru je znázornený v roze na priloženom výkrese.Gumokovový silenblok pozostáva z vnútorného krúžku 1opatreného navulkanizovanou...

Brúska na ostrenie hobľovacích nožov pre drevoobrábacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: U 649

Dátum: 09.11.1994

Autori: Hubač Miroslav, Mihálik Peter, Štefánka Milan

MPK: B24B 9/04

Značky: nožov, stroje, ostrenie, hoblovacích, drevoobrábacie, bruska

Text:

...prevedenia technického riešeniaBrúska, podľa obr. 1, pozostáva z podstavy 1, pohonnej jednotky 11, stolovej jednotky 11 a stojana g. Na stojane g je umiestnený vretenník Q, ktorý je zvisle prestaviteľný pomocou posuvového ústrojenstva 5. Vo vretenníku Q je otočne uložené brúsne vreteno 1, ktoré má na jednom konci uchytený brúsny kotúč § a na opačnom konci uchytenú hnanú remenicu 2. Brúsny kotúč § je z bezpečnostných dôvodov zakrytý...

Systém na upevnenie skládok priemyselného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 648

Dátum: 09.11.1994

Autor: Sušienka Jozef

MPK: B09B 3/00, B03B 9/04

Značky: skládok, upevnenie, odpadů, priemyselného, systém

Text:

...slúžia aj na lepšie vyvinutie koreñovej sústavy použitého rastlinnéhoTvarovky môžu byt vytvorené z tehliarskej hliny, kameniny, drevotriesky alebo ekologicky nezávadných plastov. Ich funkcia môže vo väčšine prípadov končiť vyvinutím koreňovej sústavy a v tomto prípade najvýhodnejšie riešenie predstavujú tvarovky z tehliarskej hliny, ktoré sa vplyvom poveternostných podmienok po vyvinutí koreňovej sústavy použitých výsadbových rastlín...

Brandy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 647

Dátum: 09.11.1994

Autori: Petrovič Ivana, Babić Rade

MPK: C12G 3/06

Značky: brandy

Text:

...až üüůZ hmot. dbmváhm uxtraktu vm forme macarátu 0,01 až 0,042hmmt dubmvêhm extraktu ako hmnifikátüra, 0,6 až 1,61 hmot.tehu hrmxnmvéhu vIna U,Uą až O,1 a hmüt CUHFÚVÉHG ku 1 éWuąiny mmtwvmj a xbytok do lůüä hmüt. tvmrí 38 ° až 4 QÚBranuy pmdľa navrhavanéhü riešenia je pwíjemnej v 0 nwsahmdmmj chuti a na jeho výrmbu 53 pwuživajú prírodné suruviny, mtüwê EÚ zdravmtne naávadHä Důkazüm nezávadnmsti riešenia jamteät vyhmtovaný štátnym äkúšmbným...

Adsorpčný filter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 646

Dátum: 09.11.1994

Autor: Boledovič Stanislav

MPK: B01D 46/10

Značky: adsorpčný, filter

Text:

Spojovacie teleso najmä pre variabilné montovateľné prútové konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 645

Dátum: 09.11.1994

Autor: Badánik Jozef

MPK: F16B 7/00, F16B 12/40

Značky: těleso, montovatelné, prútové, spojovacie, najmä, konštrukcie, variabilné

Text:

...na jednej kružnici je štyri alebo celý násobok štyroch. Výhodné je usporiadanie ôsmich funkčných plôch po obvode každej kružnice, čim vznikne priestorový útvar majúci tvar oktaedrického hranola v každej z troch základných rovin, pričom spojovacie teleso bude mať až 18 funčných nosných plôch. Každá funkčná plocha, v kombinácii s koncom nosného prúta, môže byť vybavená niektorým zo známych upinacích systémov, napr. závitovým spojom,...

Krúžkové tesnenie parných a teplovodných rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 644

Dátum: 09.11.1994

Autor: Macura Ján

MPK: F16J 15/08

Značky: teplovodných, parných, krúžkové, rozvodov, tesnenie

Text:

...známym tesnením, ktoré sa používa, je plošné prírubové tesnenie Z mletého azbestu. Toto však prijíma vodu a po krátkom čase taktiež stvrdne a prestáva plnit svoju funkciu. vznikajú tak jednak značné straty na rozvádzaných médiách, jednak vysokénáklady na údržbu týchto tesnení.Uvedené nedostatky v značnej miere odstraňuje krúžkové tesnenie parných a .teplovodných rozvodov, podstata ktoréhospočíva v tom, že pozostáva zo zmesi 65 až 70 hmot....

Tesnenie parných a teplovodných rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 643

Dátum: 09.11.1994

Autor: Macura Ján

MPK: F16J 15/12

Značky: tesnenie, rozvodov, teplovodných, parných

Text:

...vlákna sa môžu použit priamo ako vlákna, vznikajúce pri výrobe hliníkových výrobkov ako odpad, alebo sa môžu upraviť spletením do vrkoča a použit ako šnúra. Hrúbka tejto šnúry, podobne ako hrúbka azbestovej šnúry, napustenej tukom, môže byt diferencovaná podľa typu ventilov, do ktorých sa má použiť. Ako tuky s bodom skvapaĺnenlnnad 200 °C sa môžu použit vápenaté komplexné tuky alebo hlinité komplexné tuky.Tesnenie podľa tohoto technického...

Ručná kľuka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 642

Dátum: 09.11.1994

Autor: Grüdl Josef

MPK: G05G 1/08, E06B 9/76

Značky: kľuka, ručná

Text:

...a ktorými sa dá meniť šikmosť nastavenia lamiel. Pohonný hriadeľ Q má ďalej kužeľové koleso li, ktoré je v zábere s kužeľovým kolesom 15. Totokužeľové koleso l§ je kĺbovo spojené cez hriadeľ lg a kĺb lg s ručnou kľukou lg. spodný koniec ručnej kľuky lg je kĺbovo spojený s rukoväťou gg cez kĺb gľ a medzíkus gg ako aj cez kĺb gg. Pri ovládaní ručnej kľuky lg používateľ drží jednou rukou úsek 1 na držanie, ktorý je tvorený poťahom navlečeným na...

Rotoidný pastorok určený pre bicykle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 641

Dátum: 09.11.1994

Autor: Poláček Viktor

MPK: B62M 11/04, F16H 29/10

Značky: pastorok, určený, bicykle, rotoidný

Text:

...a paetorka e meneímpočtom zubov do jedneho uceleneho tvaru, tzv. rotoidu.Na rozšírenej časti tohto rotoidu je umiestnený kruhový otvor, ktorý sluzi na uchytenie paetorka na os zadného kolesa voľnobeäky. Tento otvor je z vnutornej strany vybavený zavitom alebo výstupkami, ktoré slúžia k vlastnemu uchyteniu rotoidu na os zadného zadneho kolesa. V užšej časti může byť spravené vybranie ktore napomáha k lepšiemu vyvaženiu zariadenia pri točivom...

Nákova kruhového prierezu na spojovanie tenkých kovových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 640

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kytler Jaroslav, Müller Karel

MPK: B21J 19/04

Značky: spojovanie, kruhového, plechov, prierezu, tenkých, nákova, kovových

Text:

...čeľustí pri dosade razníka.Ďalej bolo prekvapujúco zistené, že funkcia roztváracích čeľustí je optimalizovaná pri použití elastického O - krúžku,s výhodou zhotoveného z gumy, ktorý navzájom spája dve alebo viac roztváracich čeľustí, oproti predtým používanej kovovejVýhodou spájania plechov na tejto nákove ďalej je, že plechy sa môžu spájať aj nafarbené a z rôznych materiálov, pričom nepraskajú a nepoškodia sa.Prehľad obrázkov na...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 639

Dátum: 09.11.1994

Autori: Sedliák Rostislav, Göbel Radim

MPK: E06B 3/72, E06B 5/16

Značky: dveře, protipožiarne

Text:

...príslušný otvor pre sklo vyreže a potom vyplní sklom.Výplne medzi plochými doskami z protipožiarnej hmoty sú tvorené obvyklou dvernou výplňou, ktorou môžu byť napríklad papierové voštiny alebo drevený rošt. Rovnako na vrchný plášť dverí možno použiť rôzne materiály, napríklad sololít s intakrylovou fólíou alebo dyhou, preglejku, solodur a. i. Taktiež protipožiarne pásky móžu byť rôzne, v súčasnej dobe je ich na trhu veľký výber.Dvere sú...

Výtoková hubica s uzáverom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 638

Dátum: 09.11.1994

Autor: Matucza Jozsef

MPK: B65D 5/74

Značky: výtoková, hubica, uzáverom

Text:

...vonkajší tvar výtokovej hubice l vyrobenej z plastu, vybavenej na svojom narážacom konci à otvorom Ä na vstup tekutiny a na svojom vylievacom konci 3 otvorom Q na vylievanie tekutiny. Stredná časť 2 výtokovej hubice ł prechádza do vylievacieho konca 3, ktorého vonkajšia plocha gz je podľa obrázku 1 v tvare valca, vybaveného pozdĺžnymí výstupkami ll. Otvor Q vylievacieho konca 1 je prispôsobený na zasunutie osadenia lg uzáveru g podľa...

Prenosná stohovacia paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 637

Dátum: 09.11.1994

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B65D 19/00, B65D 21/00

Značky: prenosná, paleta, stohovacia

Text:

...znižuje náročnosť na skla. dové plochy vyššou využitoľnoeťou.Príklad uokutočnonio prenoenej atohovacej palety podľa úžitkového vzoru jo znázornený na pripojených výkroooch,kdo na 0 br,1 a,b jo ochoooticky znázornonà paleta o balíkom vo zvislej poloha. na Gbr.lc paleta vo vodorovnoj polohe a na obr.ld poloha pri proklopeni. Na Obr. je zobrazený pohlad na vodorovnú o zviolú polohu.Pogáo griklodu technického riešeniePrenosná otohovocia paleta...

Ochranné pomôcky voči vysokoenergetickému žiareniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 636

Dátum: 09.11.1994

Autori: Gašparovič Ľudovít, Kišš Mikuláš, Fülöp Marko, Ďuriš Ladislav

MPK: G21F 1/02

Značky: ochranné, žiareniu, pomôcky, voči, vysokoenergetickému

Text:

...jednotlivých krytov sa vyhodnocovala na základe žiarenia fotografickej platne pri spoločnej expozícii. Prienik žiarenia nebol pozorovaný pod oloveným ani plastovým krytom. Vyvolaná fotografická doska zostala číra.Kryt vaječníkov podľa prof. Lorenza vyrobený z olova hrúbky 1 mm bol porovnávaný s krytom vyrobeným z kompozitu pozostávajúceho zo 40 hmotnostných dielov polyméru propylén-etylén a 60 hmotnostných dielov síranu bárnatého...

Upevňovacia spojka rúrok a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 635

Dátum: 09.11.1994

Autor: Hrmo Ľuboš

MPK: F16L 37/12, F16L 37/08

Značky: tyčí, spojka, upevňovacia, rúrok

Text:

...rúrük a tyćí nnzmstáva E dvnch základných časti ~ 5 ojkył na ktoru na mechanicky pripnvňuju panely a zo SPüjEyi ktmrá sa mechanicky pripája k 5 pnjkei 3 čím vznikne kompaktné funkčná spujka na upavnnnia äty Predná časť äpüjky ł je rnzdeiüná na štyri Eamblene útvary~à výstunkami 7 V tvara ných kvámravmiky 1 prechädxa ütvür B V tvare pravidelného 12 celú spajku, pričom V určitej ćašti aa 12-stan rozširuje , čim vznikáju Záchytné výbežky...

Skladacia paletka na prepravu a skladovanie drobných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 634

Dátum: 09.11.1994

Autori: Ivanický Eduard, Marušák Zdeněk

MPK: B65D 5/26

Značky: skladovanie, prepravu, skladacia, paletka, drobných, výrobkov

Text:

...spojený do tvaru plášťa pravidelného štvorbokého hranola. Pritom rovnobežne steny hranola s menšouvplochou tvoria boky paletky, jedna z rovnobežných stien s väčšou plochou tvorí dno paletky a druhá vložku s otvormi pre fixáciu polohy vý robkov. Podstavy hranola potom tvoria čelá paletky, pozostávajúcez hornej klopy vložky a spodnej klopy dna. Tieto klopy sú opatrené výstupkami a vybraniami pre ich vzájomné rozoberateľné...

Integrovaná skladacia paletka na drobné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 633

Dátum: 09.11.1994

Autori: Ivanický Eduard, Marušák Zdeněk

MPK: B65D 5/26

Značky: skladacia, integrovaná, drobně, výrobky, paletka

Text:

...konštruovaná paletka sama o sebe nerieši problém fixácie polohy v nej uložených výrobkov. K tomuto účelu sa používa vložka s otvormi. ktorá sa vkladá do paletky v rozloženom stave. Je zrejmé, že táto kompletácia naplno funkčnej paletky z dvoch dielov nie je z hľadiska rutinného prevozu optimálna.K odstráneniu hore uvedeného nedostatku známej skladacej paletky prispieva integrovaná skladacia paletka pre drobné výrobky podľa úžitkového vzoru....

Sviečkový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 632

Dátum: 09.11.1994

Autor: Čvančara Josef

MPK: B01D 27/04

Značky: filter, sviečkový

Text:

...5 výkonom známych a používaných filtračných zariadeni je možné použiť menší rozmer telesa filtra. Ďalšia výhoda spočíva V tom, že odpadá zložitá mechanika rozdeľovaccj hlavy, lebo doska na prichytenie filtračných sviečok zároveň oddeľuje priestor kalnej a prefiltrovanej šťavy. Konštrukcia vnútornej filtračnej plochy filtra umožňuje ľahké čisteniePrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie opísané na príklade vyhotovenia...

Debniaci dielec, vhodný najmä na debnenie pri stavbe železobetónových monolitických konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 631

Dátum: 09.11.1994

Autori: Cséfalvay Zoltán, Cséfalvay Mikuláš

MPK: E04G 11/12, E04G 11/08

Značky: železobetonových, debniaci, monolitických, vhodný, najmä, stavbe, debnenie, konštrukcií, dielec

Text:

...k debneniu rozoberateľne uchytený pomocou minimálne jedného upevňovacieho člena usporiadaného v mieste výstupku.Výhodou konštrukcie debniaceho dielca je, že tento vytvára podmienky pre Iahké a presné prispôsobenie spojovacej výstuže na jej zaradenie do armovacieho systému betónových doplňujúcich prvkov. Okrem toho tvar a spôsob uchytenia prípravku k debniacim dielcom qarantujú dostatočnú fixáciu prípravku aj pri zvýšených tlakových pomeroch v...

Kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 630

Dátum: 09.11.1994

Autor: Ferko Štefan

MPK: G08B 1/08, G08B 25/08

Značky: výkonu, služby, bezpečnostno-ochrannej, kontrolné, zariadenie

Text:

...výkonu bezpečnostno-ochrannej služby podľa technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že V chránenom objekte na miestach so zvýšeným bezpečnostným rizikom sú umiestnené kontrolné tlačidlá, ktoré sú napojené na ústredňu,spojenú telefónnou linkou s počítačom - pultom centrálnej ochrany, umiestnenom na kontrolnom pracovisku.Výhodou tohto zariadenia je, že nahrádza fyzickú kontrolu výkonu bezpečnostno-ochrannej služby, v prípade...

Nitovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 629

Dátum: 09.11.1994

Autor: Wihan Josef

MPK: B21J 15/30

Značky: nástroj, nitovací

Text:

...v ce 1 ej svojej dĺžke prechodový otvor, ktorý je na jej spodnom konci zaústený do vnútornej dutiny ventiiového te 1 esa, prepojeného so zdrojom tlakového vzduchu, a na jej hornom konci do systému prisávania nitov. Ce 1 kové vyhotovenie nástroja je zjednodušené pri súčasnom zniženi jeho hmotnosti.Do vodiacej dutiny venti 1 ovej tyče sú v masivnej priečke spodnej časti zaústené nad sebou usporiadané tri kaná 1 iky pre prechod t 1 akového...

Ručný nitovací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 628

Dátum: 09.11.1994

Autor: Wihan Josef

MPK: B21J 15/38

Značky: nástroj, ručný, nitovací

Text:

...nitmiovládacie masivna páka v spodnej stene svojho vybrania opatrenä závitovým-otvorom pre pružne uioženú nastavovaciu skrutku,ktorej koniec doiieha na spodnú časť ovšádacej pohybiivej páky.Ovládacia masivna páka môže byť v spodnej časti svojho vybrania opatrená otvormi pre výmenné nástavce nitov.Predná hubica môže výhodou tvoriť s oviádacou masivnou pákou nerozoberateľný ceiok, môže byť do nej naiisovaná, pripadne môže byť jej integráinou...

Cementačný prášok pre cementáciu v tuhom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 627

Dátum: 09.11.1994

Autori: Augustín Peter, Hrádela Stanislav, Hric Juraj

MPK: C23C 8/64

Značky: cementačný, cementáciu, prostředí, prášok, tuhom

Text:

...medzi zvłášť nebezpečné odpady.Uvedený nedostatok odstraňuje cementaćný prášok h 4-ementáciu V tuhom prostredí obsahujúci 15 až 202 hmotnostných uhliČitánu vápenáteho, 2 až SZ hmotnostných uhlićitanu sodneho á 75 až 832 hmotnostných dreveného uhlia.Cementáčný prášok podľa tohto riešenie je netoxický a tým sa odstraňuje nebezpečie otravy pri manipulácii s ním. Pretože tento prášok je netoxický, tak aj jeho odpady sú netoxicke. Cena tohto...

Bezpečnostné uzamykacie zariadenie päťbodové

Načítavanie...

Číslo patentu: U 626

Dátum: 09.11.1994

Autori: Hrnčír Rudolf, Puschenreiter Karol

MPK: E05B 63/04, E05B 59/04

Značky: päťbodové, uzamykacie, bezpečnostné, zariadenie

Text:

...Qg vo vodicej trubke dolnej ga uchytenej dolnými úchytkami Z§ k dverám lg, súčasne ovláda posuvnú tyč lg upevnenú vo vodiacej trubke 2, ktorá je k dverám łê upevnená úchytkou lg, ovládanie pravej časti systému vykonáva posuvná tyč lg uložená pomocou prevlečného krúžku łâ vo vodiacejtrubke priečnej łł na ktorej je umiestnená posuvná tyčpriečna 10, ktorá je upevnená V pomocnom mechanizme Š, ktorý ovláda posuvnú tyč pravú hornú 59...

Systém monitorovania vlhkosti v boxoch parogenerátorov blokov jadrovej elektrárne typu VVER 440

Načítavanie...

Číslo patentu: U 625

Dátum: 09.11.1994

Autor: Bahna Ján

MPK: G01N 1/24, G01N 9/36

Značky: boxoch, blokov, jadrovej, vlhkosti, systém, elektrárne, monitorovania, parogenerátorov

Text:

...cirkulaäných čerpadie 1.Fre zabezpečenie prívodu vzduchu z bodov merania , vo vybraných mieätach boxu parogeneratorov ,k snímačomhnimhä rieäenie dopĺňa systémmwrania vlhkoati pnaumatický systém odsavania vzduchu z meranýchhodov 0 davanie je zabezpečené ouätavou trubiůiehpri atoru paluby hlavných cirkulaüných čerpadiel ,kde jeumi atnana centrálna meracia jodnotka.Pro periodické overovanie.uhopnc tému je meracia jednotka vybavenalovým...

Spaľovací nízkointenzívny radiačný vyhrievací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 624

Dátum: 09.11.1994

Autor: Kytler Jaroslav

MPK: F24C 3/04, F24C 13/00

Značky: systém, spalovací, vyhrievací, nízkointenzívny, radiáčný

Text:

...riešenie bude bľižšie osvetľené pomocou výkresu, na ktorom obr.1 znázorňuje axonometrický pohľad na spaľovací nizkointenzivny radiačný vyhrievaci systém.Technické riešenie, podľa obr.1 , pozostáva z horáka Q opatreného privodom Q pľynu, pričom horák Q je spojený s tru bicovým infračerveným emitorom 1, na ktorý je násľedne pripojený výmenik Q tepla. výmenik Q tepľa je opatrený privodom lg média a odvodom 11 média a ďaľej odkvapom Q...

Čistiaci prostriedok najmä na umývanie riadu so zlepšenými ekologickými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 623

Dátum: 09.11.1994

Autor: Maduda Jaroslav

MPK: C11D 3/50, C11D 3/40, C11D 3/48...

Značky: prostriedok, ekologickými, riadu, najmä, zlepšenými, účinkami, čistiaci, umývanie

Text:

...Jeho podstata spočíva v tom, že ďalej obsahuje do 2 hmotn. glycerínu, do 0,25 2 hmotn. esterov mastných kyselín napr. etylester kyselinymaslovej, metylester kyseliny maslovej a pod., 0,01 až 0,05 Xhmotn. konzervačného činidla, s výhodou draselnú soľ kyseliny 2.4 hexadienovej, do 0,03 Z hmotn. syntetického potravinárskeho farbiva, do 0,05 hmotn. silíc, s výhodou borovicovú silicu.Uvedené zloženie prípravku a pomer jednotlivých prísadzaručuje...

Tekutý telový prípravok na umývanie so zníženým zaťažovaním životného prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 622

Dátum: 09.11.1994

Autor: Maduda Jaroslav

MPK: A61K 7/50, A61K 7/48

Značky: prostredia, zníženým, prípravok, tělový, umývanie, tekutý, zaťažovaním, životného

Text:

...technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že základné zložky, pozostávajú najmä 2 vody,základnej povrchovo aktívnej látky, ktorú tvorí napr. aniohový tenzid alkylpolyglykolétersulfát sodný, a zahusťovadiel. ktoré tvorí napr. chlorid sodný a ďalej obsahuje 0,5 až 5 hmotn. prísady, ktorú tvorí zmes tenzidu laurylsulfonanu sodného,alkylamidu s počtom atómov C v alkyle 12 až 18 a etylénqlykolstearátu , do 0,25 hmotn. esterov...

Kúpeľový penivý prípravok so zvýšenými zdravotnými a ekologickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 621

Dátum: 09.11.1994

Autor: Maduda Jaroslav

MPK: A61K 7/50

Značky: vlastnosťami, penivý, kúpeľový, zdravotnými, zvýšenými, ekologickými, prípravok

Text:

...prostriedku, podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že základné zložky, pozostávajú najmä 2 vody, povrchovo aktívnej látky, ktorú môže tvoriť napr.anionový tenzid alkylpolyglykolétersulfat sodnýa ďalej obsahuje 0,5 až 5 hmotn. prísady, ktorú tvorí zmes tenzidu laurylsulfonanu sodného, alkýlamidu s počtom atómov C v alkyle 12 až 18 a etylénglykolmonostearátu, prípadne etylénglykoldistearátu, 0,005 až 0,05 ...

Vlasový šampón so zníženým obsahom ťažkých kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 620

Dátum: 09.11.1994

Autor: Maduda Jaroslav

MPK: A61K 7/08, A61K 7/075

Značky: vlasový, zníženým, ťažkých, kovov, šampon, obsahom

Text:

...ktorým je dosiahnutý nielen vynikajúci, celkove blahodárny účinok na rôzne druhy vlasov,podľa použitých rastlinných extraktov a to v spojení so znamenitými čistiacimi účinkami, ale je aj znížený obsah ťažkých kovov na zanedbateľnú úroveň, ktorá s rezervou spĺňa hygienické normy, pričom šampón má požadovaný farebný odtieň a príjemnú vôňu charakteristickú pre daný druh. Znĺženým obsahom ťažkých kovov sú prakticky odstránené ich...

Drvič s kruhovou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281419

Dátum: 09.11.1994

Autori: Boussekey Bernard, Lagache Philippe

MPK: B02C 17/22, B02C 15/00

Značky: drvič, kruhovou, dráhou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka drviča s kruhovou dráhou (12) vytvorenou vložkovými doskami (14, 14'), na ktorých vnútornej ploche sa valí jeden alebo niekoľko valčekov (16), ktoré sú pritláčané na dráhu svojou hmotnosťou alebo odstredivou silou, prípadne externými prostriedkami, akými sú hydraulické valce alebo pružiny. Na účely zníženia rizík zlomov vložkových dosiek v dôsledku pôsobenia valčekov, ktoré vytvárajú zvýšený tlak, majú vložkové dosky (14, 14')...