Archív za 1994 rok

Strana 3

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280647

Dátum: 07.12.1994

Autori: Musil Dobroslav, Pirkl Ladislav, Tesař Oldřich, Kaplan Jaroslav, Mládek Miloš

MPK: D01H 4/30, D01H 4/32

Značky: rozvoľňovacieho, vyčesávací, mechanizmu, valček

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčesávací valček (1) rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja obsahuje valcové teleso (2), vybavené na vonkajšom obvode zubmi (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a axiálnych vybraní (6). Špirálová obvodová drážka (5) má vypuklé dno, pričom hĺbka axiálnych vybraní (6) je väčšia alebo sa rovná najmenšej hĺbke (53) špirálovej obvodovej drážky (5).

Grafitový materiál pre uhlíkové kefy na oceľové krúžky turbogenerátorov a elektrických motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280598

Dátum: 07.12.1994

Autori: Ondro Peter, Naumov Róbert, Štefke Ľubomír

MPK: H01R 39/20, C01B 31/04

Značky: grafitový, motorov, materiál, uhlíkové, ocelové, elektrických, turbogenerátorov, krúžky

Zhrnutie / Anotácia:

Grafitový materiál obsahuje 65 až 80 % hmotn. prírodného grafitu, 1 až 5 % hmotn. umelého grafitu a 20 až 35 % hmotn. čiernouhoľnej smoly. Použitý prírodný grafit má zrná s veľkosťou častíc do 100.10exp(-6) m a obsah popola 4 až 8 % hmotn.

Derivát izatinoxímu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280578

Dátum: 07.12.1994

Autori: Jensen Leif Helh, Drejen Jorgen, Dahl Bjarne Hugo, Watjen Frank

MPK: A61K 31/55, A61K 31/435, A61K 31/40...

Značky: použitie, derivát, izatinoxímu, spôsob, prostriedok, obsahuje, ktorý, farmaceutický, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát izatinoxímu všeobecného vzorca (I), kde znamená R4 a R5 od seba nezávisle H, halogén, trifluórmetyl, kyanoskupinu, nitroskupinu alebo skupinu všeobecného vzorca SO2NR1R2, Q skupinu NOH alebo O, Z O, S, skupinu vzorca N-RII, (a), (b) alebo (c), X -(CH2)o, kde znamená o 0, 1, 2 alebo 3, Y -(CH2)p, kde p znamená 0, 1, 2 alebo 3. Alfa a beta miesto viazania, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie v...

Spôsob regenerácie metylizobutylketónu pri výrobe N-1,3-dimetylbutyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280519

Dátum: 07.12.1994

Autori: Volf Jiří, Jaroš Alois, Pašek Josef

MPK: B01D 3/00, C07C 49/04

Značky: metylizobutylketónu, regenerácie, spôsob, výrobe, n-1,3-dimetylbutyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa regenerácia metylizobutylketónu z frakcie 4-metyl-2-pentanolu získanej rektifikáciou ľahkých podielov z reakčnej zmesi po reduktívnej alkylácii aminodifenylamínu, ktorá spočíva v tom, že sa táto frakcia podrobí ďalšej rektifikácii v prítomnosti jemne rozptýleného niklového katalyzátora pri teplotách 80 až 180 °C a tlakoch 0,07 až 0,8 MPa, pričom množstvo katalyzátora je výhodné udržiavať v rozmedzí 0,01 až 10 % hmotnostných,...

Deriváty 2-kyano-3-hydroxypropénamidov, spôsoby ich prípravy, farmaceutické prostriedky a kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280508

Dátum: 07.12.1994

Autor: Kuo Elizabeth Anne

MPK: C07D 213/75, A61K 31/44

Značky: obsahom, farmaceutické, deriváty, přípravy, spôsoby, 2-kyano-3-hydroxypropénamidov, prostriedky, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty 2-kyano-3-hydroxypropínamidov všeobecného vzorca (I), v ktorom A, B a E predstavujú zoskupenie =CH- alebo atóm dusíka s tým, že aspoň jeden z A, B alebo E predstavuje atóm dusíka R predstavuje cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka R1 predstavuje atóm vodíka R2 a R3 sú identické alebo rozdielne, predstavujú atóm vodíka, atóm halogénu, kyanoskupinu, nitroskupinu, priamy alebo rozvetvený alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka alebo...

Kondenzátor pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 280503

Dátum: 07.12.1994

Autori: Roth Zdeněk, Denk František, Balcar Jiří

MPK: F28B 1/02, F28B 9/10

Značky: kondenzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má tepelnovýmennú plochu rozdelenú do niekoľkých, napríklad dvoch samostatných zväzkov (A, B) tepelnovýmenných rúrok. Každý taký zväzok (A, B) je rozdelený zberným kanálom (6) na vrchný zväzok (2) rúrok a spodný zväzok (3) rúrok. V dutine (10) vrchného zväzku (2) rúrok je na jednej strane od osi tohto zväzku (2) umiestnený vstupný prierez vrchného chladiča (4) zmesi pary a vzduchu a na protiľahlej strane od tej istej osi je nad...

Horákové zariadenie na chemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280468

Dátum: 07.12.1994

Autori: Hox Ketil, Myklebust Nils, Lynum Steinar, Hugdahl Jan, Haugsten Kjell

MPK: H05H 1/42, H05H 1/34

Značky: zariadenie, hořákové, chemické, procesy

Zhrnutie / Anotácia:

Horákové zariadenie na chemické procesy obsahuje prívodnú trubicu (5) na dodávku reakčnej zložky, usporiadanú centrálne vo vnútornej elektróde (3) plazmového horáka (1), ktorý obsahuje dve alebo viac rúrkovitých elektród (2, 3) usporiadaných koaxiálne jedna vnútri druhej, pričom prívodná trubica (5) je chladená kvapalinou a vonkajšia stena (7) a spodná stena (9) sú vybavené tepelne izolačným povlakom (10, 11). Prívodná trubica (5) je uložená...

Spôsob separácie prchavých komponentov zo základnej látky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280252

Dátum: 07.12.1994

Autor: Gronholz Claus

MPK: B09B 3/00, A62D 3/00

Značky: tohto, separácie, spôsobu, spôsob, zariadenie, látky, komponentov, prchavých, základnej, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob separácie prchavých komponentov zo základnej látky, najmä z vrtných kalov alebo pôdnych materiálov, pri ktorom je základná látka (28) ohrievaná v indukčnej nádobe (26), v ktorej vnútornom priestore je vytvorené vákuum, pričom základná látka (28) je súčasne miešaná ohrievaným miešacím prostriedkom (32) pri súčasnom preplachovaní inertným plynom. Opisuje sa tiež zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu.

Mikrobicídna kompozícia na ochranu rastlín, spôsob potláčania chorôb rastlín a predchádzania chorobám rastlín a rastlinný propagačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 280213

Dátum: 07.12.1994

Autor: Zeun Ronald

MPK: A01N 47/38

Značky: rastlín, kompozícia, ochranu, spôsob, rastlinný, chorôb, chorobám, potláčania, propagačný, predchádzania, materiál, mikrobicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes tvorená N-propyl-N-/2-(2,4,6-trichlórfenoxy)-etyl/-midazol-1-karboxamidom I vzorca (I) alebo niektorou z jeho solí, alebo niektorým z jeho komplexov s kovmi a 4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenyl-2-pyrimidínamínu II vzorca (II), alebo niektorou z jeho solí, alebo niektorým z jeho komplexov s kovmi má synergicky zosilnený účinok pri potláčaní chorôb rastlín, predovšetkým obilnín. Hmotnostný pomer zložiek I : II je 10 : 1 až 1 : 20. Obe účinné...

(-) -Cis-4-Amino-5-fluór-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)- pyrimidin-2-ón, zmes obsahujúca túto zlúčeninu, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto zlúčeninu, zlúčenina alebo zmes na použitie v terapii a použitie zlúčeniny alebo zmesi na …

Načítavanie...

Číslo patentu: 280131

Dátum: 07.12.1994

Autor: Dionne Gervais

MPK: A61K 31/505, C07D 411/04

Značky: zlúčeninu, kompozícia, zlúčeniny, terapii, pyrimidin-2-ón, cis-4-amino-5-fluór-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1h, zmesí, obsahujúca, zlúčenina, túto, použitie, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa (-)-cis-4-amino-5-fluór-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)- pyrimidin-2-ón a jeho farmaceuticky prijateľné soli, estery alebo soli takýchto esterov a ich farmaceutické využitie v rámci výroby liečiv na liečenie vírusovej infekcie. Opisuje sa i farmaceutická kompozícia, ktorá ako účinnú látku obsahuje niektorú z uvedených zlúčenín.

Mutantný hIL-4 proteín a terapeutické činidlo túto látku obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 280114

Dátum: 07.12.1994

Autor: Sebald Walter

MPK: C07K 14/54, C12N 15/24, A61K 38/20...

Značky: obsahujúce, mutantný, túto, látku, hil-4, terapeutické, proteín, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Mutantný hIL-4 proteín, ktorý má aminokyselinovú sekvenciu divokého typu hIL-4 proteínu, ale kde jedna až tri aminokyseliny, vyskytujúce sa v ňom v polohách 121, 124 alebo 125, sú nahradené inou prirodzenou aminokyselinou alebo je aminokyselinová sekvencia ukončená v jednej z týchto polôh s výnimkou muteínu, kde je tyrozín v polohe 124 nahradený kyselinou asparágovou. Ďalej je uvedené terapeutické činidlo na ošetrenie alergických procesov,...

Spôsob prípravy separačnej vrstvy pri žiarovom lisovaní presných výliskov z nitridu kremíka v grafitovom nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 280075

Dátum: 07.12.1994

Autori: Gondár Ernest, Emmer Štefan, Pulc Vojtech

MPK: B22F 3/02, B22F 7/04

Značky: lisování, výliskov, separačnej, nástroji, vrstvy, spôsob, přípravy, kremíka, přesných, grafitovom, žiarovom, nitridů

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor vo forme brečky sa nanesie v hrúbke 0,2 až 1 mm na steny dutiny lisovacieho nástroja formujúcej prášok pri lisovaní, potom sa čiastočne vysuší a nakoniec sa kalibrovaním vyhladí a rovnomerne upraví na hrúbku 0,1 až 0,5 mm tak, aby rozmery separátorom upravenej a kalibrovanej dutiny v rovine kolmej na smer lisovania boli zhodné s požadovanými rozmermi výlisku. Kalibrovanie separačnej vrstvy sa môže uskutočniť pritláčaním kalibra kolmo...

Polymérny materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 279993

Dátum: 07.12.1994

Autori: Bastioli Catia, Bellotti Vittorio, Lombi Roberto, Ponti Roberto, Del Tredici Gianfranco, Montino Alessandro

MPK: C08L 67/04, C08L 3/02

Značky: materiál, polymérny

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérny materiál získaný z taveniny, obsahujúci škrobovú zložku a syntetický termoplastický polymér a prípadne ešte zmäkčovadlo a ďalšie prísady. Tento materiál je vhodný na výrobu biologicky degradovateľných výrobkov s dobrými fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami, najmä filmov, fólií a rôznych druhov vlákien. Materiál je spracovateľný bežnými postupmi na spracovanie termoplastických materiálov.

Farmaceutický prostriedok v jednotkovej dávkovej forme a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279971

Dátum: 07.12.1994

Autori: Leslie Stewart Thomas, Hahn Udo, Prater Derek Allan, Wimmer Walter, Winkler Horst, Malkowska Sandra Therese Antoinette, Smith Kevin John, Miller Ronald Brown

MPK: A61K 9/16, A61K 9/20, A61K 31/135...

Značky: farmaceutický, prostriedok, formě, jednotkovej, dávkovej, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje sferoidy a účinnú zložku, ktorá je inkorporovaná do matrice alebo je potiahnutá inertnými zrnami s účinnosťou 12 až 14 hodín od podania, kde účinnou zložkou je tramadol alebo jeho farmaceuticky prijateľná soľ v množstve 50 až 400 mg počítanej ako tramadol hydrochlorid, matrica je kontrolovane uvoľňovaná matrica obsahujúca hydrofilný alebo hydrofóbny polymér v množstve 1 až 80 % hmotn. z prostriedku, alebo...

Skladacia škatuľka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279957

Dátum: 07.12.1994

Autor: Gronnevik Oddbjorn

MPK: B65D 6/18

Značky: skladacia, škatuľka

Zhrnutie / Anotácia:

Skladacia škatuľka zo všeobecne plochého listu (1) s dnom (2), bočnými úsekmi (3 až 6) a prípadne s vekom (13), kde bočné úseky (3 až 6) sú spojené s dnom (2) a navzájom spojené uvoľniteľným spojením (7), pričom spojenie v hranách škatuľky je uskutočnené formou vertikálnych štrbín (8) v jednom bočnom úseku (3 až 6) a zodpovedajúcim jazýčkom v druhom bočnom úseku (3 až 6). Pri spojení zasahuje jazýček (9) do štrbiny (8) a je ohnutý nabok, takže...

Hydroxid horečnatý a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279866

Dátum: 07.12.1994

Autori: Škubla Pavol, Lencsés Ladislav, Kuková Eva, Bezák Štefan

MPK: C01F 5/14, C01F 5/20

Značky: hydroxid, přípravy, spôsob, hořečnatý

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxid horečnatý Mg(OH)2 má veľkosť kryštalitu v väčšiu ako 15 nm a menšiu ako 50 nm, aspektrálny pomer v rozmedzí od 2 do 5, deformáciu v maximálne 4,2.10exp(-3) a deformáciu v smere maximálne 3,0.10-3. Sekundárne častice majú 50 % priemerov menších ako 1,4 um, 100 % priemerov maximálne 4,0 um a povrch, určený metódou BET, menší ako 25 m2/g. Pripraví sa dvojstupňovou syntézou v prvom stupni sa pôsobí na dusičnan horečnatý amoniakom vo...

Spôsob výroby viaczložkového trojlaločného vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 279770

Dátum: 07.12.1994

Autor: Hagen Gerry

MPK: D01D 5/34

Značky: výroby, spôsob, trojlaločného, vlákna, viaczložkového

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby viaczložkového trojlaločného vlákna, majúceho modifikačný pomer aspoň 1,4, pri ktorom sa zavádza roztavený polymér s teplotou 240 až 290 °C do trojlaločnej zvlákňujúcej kapiláry (11), pričom sa jeden prúd zavádza do axiálneho stredu a aspoň jeden druhý prúd sa zavádza do aspoň jedného vrcholu trojlaločnej zvlákňujúcej kapiláry (11). Vyrobené vlákno má trojlaločné jadro a obal obklopujúci aspoň jednu tretinu povrchu vlákna.

Katecholová zlúčenina, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ju obsahuje a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279658

Dátum: 07.12.1994

Autori: Pohto Pentti, Korkolainen Tapio Juhani, Nissinen Erkki Aarne Olavi, Pippuri Aino Kyllikki, Linden Inge-britt Yvonne, Bäckström Reijo Johannes, Honkanen Erkki

MPK: A61K 31/495, A61K 31/535, A61K 31/41...

Značky: obsahuje, přípravy, použitie, farmaceutický, prostriedok, ktorý, katecholová, zlúčenina, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 je nitro, halogén alebo kyanoskupina a R2 je skupina vybraná zo skupín (Ia) a (Ib), kde R je vodík alebo alkylová, cykloalkylová, aralkylová alebo arylová skupina, kde X1, X2, Y a Z sú nezávisle od seba vybrané zo skupiny kyslík, síra alebo NR, kde R môže mať uvedený význam a ich farmaceuticky prijateľné estery a soli sa používajú na prevenciu alebo ošetrovanie poškodeného tkaniva vyvolaného peroxidáciou...

Polypropylény so zlepšenými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279635

Dátum: 07.12.1994

Autori: Wölfer Rudolf, Gahleitner Markus, Neissl Wolfgang, Bernreitner Klaus, Hafner Norbert

MPK: C08F 8/50, C08F 10/06

Značky: zlepšenými, polypropylény, vlastnosťami

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylény so zlepšenými vlastnosťami pripraviteľné chemickou degradáciou elastických polypropylénov alebo zmesí polypropylénov a elastických polypropylénov pomocou organických peroxidov, prípadne s prídavkom bežných aditív a/alebo plnív.

Farmaceutický prostriedok na liečenie stavov vzrušenia a nervových porúch a použitie extraktu Corydalis a Eschscholtzia na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279531

Dátum: 09.11.1994

Autori: Kleber Elisabeth, Schneider Werner, Elstner Erich

MPK: A61K 35/78

Značky: prostriedok, extraktu, farmaceutický, eschscholtzia, corydalis, použitie, poruch, vzrušenia, liečenie, nervových, výrobu, stavov

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na liečenie stavov vzrušenia a nervových porúch obsahuje ako účinné zložky extrakty z Corydalis a Eschscholtzia získavané alkoholovou extrakciou, prípadne spoločne so zvyčajnými aditívami, pričom hmotnostný pomer extraktu Eschscholtzia ku Corydalis je v rozsahu od 20 : 1 do 1 : 1.

Spôsob prípravy 3,7-dialkylxantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279510

Dátum: 09.11.1994

Autori: Flemming Hans-wolfram, Korb Gerhard

MPK: C07D 473/10, C07D 473/06

Značky: přípravy, spôsob, 3,7-dialkylxantínov

Zhrnutie / Anotácia:

3,7-Dialkylxantíny sa pripravia z príslušných 3-alkylxantínov pôsobením alkylačného činidla v prítomnosti kvartérnej amóniovej a/alebo fosfóniovej zlúčeniny a prípadne dodatočných polyéterov v dvojfázovej zmesi.

Spôsob potiahnutia prstencového nosného elementu na náhradu srdcovej chlopne a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279501

Dátum: 09.11.1994

Autori: Stolarzewicz Bogdan, Religa Zbigniew, Krzyskow Marek, Cichon Romuald, Stozek Jolanta

MPK: A61F 2/24

Značky: srdcovej, spôsobu, náhradu, nosného, zariadenie, spôsob, elementů, chlopně, potiahnutia, vykonávanie, tohoto, prstencového

Zhrnutie / Anotácia:

Náhrada (1) srdcovej chlopne pozostáva z prstencového nosného elementu (1a), vybaveného nosnými ramenami (4) a je potiahnutá textilným poťahom (3), pričom pri poťahovaní sa najprv vytvorí golierový tvar textilného poťahu (3). Textilný poťah (3) je pružný aspoň v jednom smere (A'). Vloží sa do prstencového nosného elementu (1a) a prevráti alebo sa prehne svojimi vyčnievajúcimi axiálnymi koncami (15, 16) cez vonkajšie plochy prstencového nosného...

Spôsob výroby 2-aryl-5-trifluórmetylpyrolových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279499

Dátum: 09.11.1994

Autor: Kameswaran Venkataraman

MPK: C07D 207/34

Značky: zlúčenín, 2-aryl-5-trifluórmetylpyrolových, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-aryl-5-trifluórmetylpyrolových zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde A predstavuje atóm vodíka lebo alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná fenylskupinou W predstavuje kyanoskupinu, nitroskupinu alebo skupinu všeobecného vzorca CO2R1 alebo SO2R1 X predstavuje atóm vodíka alebo skupinu všeobecného vzorca CO2R2 ostatné symboly majú význam uvedený v opise, pri ktorom sa halogénenamín všeobecného vzorca...

Herbicídne extrudované granulované prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279407

Dátum: 09.11.1994

Autori: Johnson Jerry Lee, Kimler Joseph

MPK: A01N 43/50

Značky: přípravky, granulované, extrudované, herbicídne

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne extrudované granulované prípravky obsahujú imidazolínový herbicíd zvolený zo súboru zahŕňajúceho imazaquin, imazapyr, imazetapyr a imazametapyr, 3 až 8 % hmotn. zmesi zmáčacieho a dispergačného činidla v objemovom pomere 1 : 1,8 až 2 a inertný nosič do 100 % hmotn.

Diferenciálny prevod pre riadenú distribúciu výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279396

Dátum: 09.11.1994

Autor: Podstanický Alexander

MPK: B60K 17/04, F16H 47/00

Značky: diferenciálny, výkonu, převod, distribúciu, riadenú

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálny prevod na riadenú distribúciu výkonu medzi dva spotrebiče, keď jeden z nich je realizovaný komplexným blokujúcim hydrodynamickým meničom (14), je vytvorený trojhriadeľovým diferenciálom (1) s väzbovým hydrostatickým prevodom (6) medzi hnanými hriadeľmi (4), (5). Podstata vynálezu spočíva v tom, že potrebné zaťaženie druhého hnaného hriadeľa (5), ktorý je spojený s komplexným blokujúcim hydrodynamickým meničom (14), kvôli vylúčeniu...

Zariadenie pre tepelné štiepenie zmesi kvapalných a plynných uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279373

Dátum: 09.11.1994

Autor: Illyes Peter

MPK: C10G 9/14

Značky: tepelně, kvapalných, zariadenie, štiepenie, plynných, uhľovodíkov, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje najmenej jedno potrubie (R3) pre zmes, vyústené do výmenníka (W1) tepla, ktoré je prípadne prietočne spojené s ďalším potrubím (R4), vedeným z výmenníka (W1) tepla, prostredníctvom obtokového potrubia s uzatváracím orgánom (V1) na reguláciu prietoku, a ďalšie potrubie (R4) vedené z výmenníka (W1) tepla, do ktorého je zaústené najmenej jedno ďalšie potrubie (D1) na prehriatu vodnú paru, ktoré je na svojom druhom konci...

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-(+-)-2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-chlórfenyl) -1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridíndikarboxylát-benzén-sulfonátu a medziprodukt na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279353

Dátum: 09.11.1994

Autori: Čopar Anton, Furlan Borut, Jeriha Alenka

MPK: C07D 211/90

Značky: přípravu, 3-etyl-5-metyl-(+-)-2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-chlórfenyl, přípravy, spôsob, medziprodukt, 1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridíndikarboxylát-benzén-sulfonátu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-(+/-)-2-((2-aminoetoxy)metyl)-4-(2-chlórfenyl)-1,4- dihydro-6-metyl-3,5-pyridínkarboxylát-benzén-sulfonátu všeobecného vzorca (I) (amlodipínbenzénsulfonátu), pri ktorom sa nechá reagovať 3-etyl-5-metyl-)+/-)-2-(2-(N-tritylamino)etoxymetyl)-4-)2-chlórfenyl)- 1,4-dihydro-6-metyl-3,5-pyridínkarboxylát s benzénsulfónovou kyselinou v metanolickom alebo vodnom metanolickom prostredí pri teplote v rozsahu od...

Nepremokavá plachta s dekoráciou z reflexného materiálu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279310

Dátum: 09.11.1994

Autor: Oppenhejm Ulrich

MPK: D06N 7/04, B44F 1/02

Značky: spôsob, nepremokavá, materiálů, dekoráciou, reflexného, výroby, plachta

Zhrnutie / Anotácia:

Nepremokavá plachta obsahuje textíliu potiahnutú plastovým materiálom, výhodne PVC, polyamidom alebo polyprenom, s dekoráciou z reflexného materiálu, kde reflexná vrstva je pripojená ku kusu látky nepremokavej plachty, ktorej plastový poťah je rovnakého typu alebo je kompatibilný s poťahom nepremokavej plachty, vysokofrekvenčným zváraním alebo aplikáciou tepla a potom sa aplikuje kus látky nepremokavej plachty vybavený reflexnou vrstvou,...

Použitie rapamycínu alebo jeho kombinácie s inzulínom na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279180

Dátum: 09.11.1994

Autori: Baeder William Lee, Sehgal Surendra Nath, Adams Laurel Moore, Caggiano Thomas Joseph

MPK: A61K 31/71, A61K 38/00

Značky: použitie, rapamycínu, výrobu, kombinácie, prostriedku, farmaceutického, inzulínom

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie rapamycínu alebo jeho kombinácie s inzulínom na výrobu farmaceutického prostriedku, na profylaxiu a na spomalenie progresie od inzulínu závislého diabetes mellitus u cicavcov.

Spôsob výroby vakcíny proti trichofytóze dobytka, lyofilizovanej zo živých virulentných kmeňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279169

Dátum: 09.11.1994

Autori: Vrzal Vladimír, Rybnikář Alois, Jordán Vladimír, Chumela Josef

MPK: C12N 1/14, C12P 1/02, A61K 35/70...

Značky: výroby, vakcíny, lyofilizovanej, proti, kmeňov, spôsob, živých, virulentných, dobytka, trichofytóze

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vakcíny proti trichofytóze dobytka, loyfilizovanej zo živých virulentných kmeňov, pri ktorom je vakcinačný kmeň Trichophyton verrucosum rozmnožovaný na živnej pôde, ktorej základom je kanditný sladový výťažok. Riešenie umožňuje prežívanie vysokého percenta mikrokonídií výrobnej kultúry pri výrobe a pri dlhodobom udržovaní vakcíny a tým aj jej vysokú stabilitu a účinnosť.

Spôsob prípravy derivátov ergolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279039

Dátum: 09.11.1994

Autori: Cabri Walter, Candiani Ilaria, Bedeschi Angelo, Zarini Franco

MPK: C07D 457/06

Značky: přípravy, ergolinu, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov ergolínu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená C1-4 alkyl, cyklohexyl, fenyl alebo skupinu vzorca (CH2)nN(CH3)2, kde n je celé číslo, R2 znamená ktorúkoľvek skupinu symbolu R1 alebo vodík, pyridyl, pyrimidyl, pyrazinyl, pyridazinyl, tiazolyl alebo tiadiazol, R3 znamená C1-4 uhľovodík, R4 znamená vodík, halogén, metyltioskupinu, alebo fenyltioskupinu, R5 znamená vodík alebo metyl, reakciou ergolínamidu všeobecného...

Kozmetická kompozícia pre regeneráciu pokožky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278952

Dátum: 09.11.1994

Autori: Hegedüs Éva, Bereczki Erzsébet, Hangácsi Irén, Szabó Éva, Ágni Zsolt, Papp Gabriella, Jakab Tünde, Fábián Ágnes, Szalóki Erzsébet, Szabó Tünde, Apagyi Erika, Jacsó Erika, Kerek Kálmán, Sas Erzsébet, Demko Gabriella, Nagy Ilona, Kovács Anikó, Karancsi Erika

MPK: A61K 7/48

Značky: regeneráciu, pokožky, kompozícia, kozmetická

Zhrnutie / Anotácia:

Kozmetická kompozícia na regeneráciu pokožky obsahuje ako účinnú zložku extrakt z drogy hviezdice prostrednej (Stellaria media) a fialky trojfarebnej (Viola tricolor) v množstve od 3 až do 60 % hmotn., zároveň s jedným alebo viacerými kozmeticky prijateľnými vehikulami a/alebo excipientmi, a/alebo doplňujúcimi prísadami v množstve od 97 až do 40 % hmotn.

Spôsob výroby etylapovincaminátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278851

Dátum: 09.11.1994

Autori: Manresa Ferrero Maria Teresa, Calvo Mondelo Fernando

MPK: C07D 471/02

Značky: etylapovincaminátu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylapovincaminátu vzorca (I) spočíva v reakcii kyseliny apovincaminovej vzorca (II) s etanolom v prítomnosti katalyzátora všeobecného vzorca (III), v ktorom X znamená niektorú zo skupín -OCH3, -COCH3, -NO2, -CH3 alebo -CN, v polárnom organickom rozpúšťadle za prítomnosti organickej bázy pri teplote miestnosti. Etylapovincaminát je použiteľný pri liečení mozgových porúch a v geriatrii.

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom s kombinovaným riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 278850

Dátum: 09.11.1994

Autori: Sekula Félix, Rybár Pavol, Lazar Tobiáš, Foppe Werner

MPK: E21B 7/14

Značky: otvorov, plameňom, kombinovaným, hĺbenie, riadením, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom do hrubých stien je tvorené oválnym telesom, ktoré pozostáva z prednej širšej časti (1) s hlavou (7), strednej prúdnicovej časti (4), výkyvnej prednej kalibračnej časti (3.1) so skeletom (19) a výkyvnej zadnej kalibračnej časti (3) s prichytením (13) na prívod (14) palivového média. Hlava (7) prednej širšej časti (1) je opatrená dvojicami dýz (2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2)...

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278849

Dátum: 09.11.1994

Autori: Foppe Werner, Sekula Félix, Lazar Tobiáš

MPK: E21B 7/14

Značky: otvorov, zariadenie, hĺbenie, plameňom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom je tvorené dutým valcovitým telesom a pozostáva z prednej širšej časti (1) a zadnej kalibračnej časti (3). Predná širšia časť (1) je ukončená dýzou (2) a zvonku je opatrená drenážnymi drážkami (6), zadná kalibračná časť (3), v ktorej je umiestnená senzorická a riadiaca časť (7), je ukončená prichytením (4) na prívod (5) palivového média, ktorý je tvorený prívodom (5.1) paliva a prívodom (5.2)...

Vakcína proti trichofytóze kožušinových zvierat a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278811

Dátum: 09.11.1994

Autori: Rybnikář Alois, Chumela Josef, Vrzal Vladimír

MPK: A61K 35/70, A61K 39/395

Značky: proti, kožušinových, spôsob, trichofytóze, výroby, vakcína, zvierat

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcína obsahuje živý imunogénny kmeň Trichophyton mentagrophytes. Vakcinačný kmeň je kultivovaný na agarovej živnej pôde, homogenizovaný a stabilizovaný lyofilizáciou. Navrhnutý spôsob umožňuje dosiahnuť vysokú produkciu mikrokonídií výrobnej kultúry, štandardnú kvalitu vakcíny a dlhodobú stabilitu jej vlastností.

Spôsob zneškodňovania ortuti nachádzajúcej sa vo výrobkoch zo skla alebo keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278747

Dátum: 09.11.1994

Autor: Seger Jiří

MPK: B09B 3/00

Značky: nachádzajúcej, spôsob, ortuti, zneškodňovania, výrobkoch, keramiky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že sa mechanicky upraví výrobok zo skla obsahujúci ortuť alebo jeho ortuťou kontaminovaná časť a privedie sa do styku s vodným roztokom sulfidu alebo polysulfidu alkalických kovov alebo kovov alkalických zemín a vzniknutý nerozpustný sulfid sa odstráni. Použije sa vodný roztok sulfidu alebo polysulfidu, s koncentráciou 0,5 až 5,0 % hmotn., hlavne polysulfidu vápenatého. Výhodne sa mechanická úprava a styk s roztokom...

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom s prúdovým riadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 278692

Dátum: 09.11.1994

Autori: Foppe Werner, Lazar Tobiáš, Sekula Félix

MPK: E21B 7/14

Značky: zariadenie, hĺbenie, plameňom, prúdovým, otvorov, riadením

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na hĺbenie otvorov plameňom s prúdovým riadením je tvorené dutým oválnym telesom, ktoré pozostáva z užšej prednej časti (1) tvorenej čelom (1.1) so štrbinou, výtokovými kanálmi (1.1.1) a osadením pre aspoň tri dvojice dýz (7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2) výtoku palivového média, uloženými v osadení (1.1.1) tvarovanej plochy (1.3), usmerňujúcich lamiel (2), strednej časti (3), zadnej kalibračnej časti (4) a prívodu palivového média (5).

Zariadenie na liečenie chorých s poruchou držania tela a pohybovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 278565

Dátum: 09.11.1994

Autori: Grigoriev Anatolij Ivanovič, Afanasenko Nikolai Ivanovič, Sokolovsky Igor Antonovič, Kozlovskaja Inesa Benediktovna, Semenova Xenia Alexandrovna, Barer Arnold Semenovič, Severin Gai Iľjič, Tichomirov Jevgenij Petrovič, Savinov Albert Pavlovič, Sinigin Viktor Michajlovič

MPK: A61F 5/01

Značky: aktivity, chorých, liečenie, poruchou, zariadenie, držania, pohybovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z ramenných, panvových, kolenných, nožných, lakťových, ručných a prstových príchytiek (1), ktoré sú navzájom spojené fixačnými prvkami. Fixačné prvky sú vytvorené ako pružné ťažné prvky (2) na uloženie na povrchu tela chorého v súlade s anatomickou polohou svalového skeletu v antagonistických pároch vzhľadom na kĺby. Každý pružný ťažný prvok (2) je spojený s dvoma príchytkami (1) a medzi príchytkou (1) a príslušným pružným...

Nádrž s vekom z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278521

Dátum: 09.11.1994

Autor: Blumenschein Marcus

MPK: B65D 8/02, B65D 6/00

Značky: vekom, nádrž, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nádrže (1) s vekom (5) z plastu na zrnité, práškovité, pastovité alebo tekuté hmoty, ktorá má výhodne pravouhlý alebo oválny prierez a je vybavená tesniacim okrajom (4) a upevňovacím žliabkom (6) s nepriebežnou aretačnou hranou (8), pričom je upevňovací žliabok nesený asi v strede svojej výšky nosnou hranou (7). Horná hrana upevňovacieho žliabku (6) a nosná hrana (7) je aspoň v blízkosti väčšieho zakrivenia obvodu nádrže (1)...