Archív za 1994 rok

Strana 20

Radiálno axiálny filter vzdušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 383

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: B01D 35/02

Značky: filter, radiálno, axiálný, vzdušnin

Text:

...posuvnejtyče smerom dolu nastáva radiálny pohyb nosných líšt tkanín vo vodiacich lištách a v dôsledku toho pohyb a ohyb tkaniny, čim je tkanina uvedená do kmitavého pohybu a prach striasaný a vytláčaný smerom k výsypným otvorom.Prehľad obrázkov na yýkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornený priečny rez filtrom a na obr. 2 pôdorys filtra.Príklad uskutočnenia technického riešeniaFilter s...

Výmenník tepla pozostávajúci z doskových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 382

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: F28F 3/02

Značky: doskových, článkov, tepla, pozostávajúci, výmenník

Text:

...výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že vďaka pevnému spojeniu trojic dosiek do článku sú od seba odtláčané iba tlakom pôsobiacim na priereze prietočných otvorov medzi článkami,čim sú potrebné menšie pritlačné čelné dosky a spojovacie skrutky.Prehľad obrázkov na gýkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornený priečny rez výmennikom, na obr. 2 je bokorys a na obr. 3 je znázornený axonometrický...

Koncovka, najmä pre hadice a rúry z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 381

Dátum: 06.04.1994

Autor: Ďurec Ján

MPK: F16L 33/20

Značky: plastov, koncovka, hadice, najmä, rúry

Text:

...nátrubku. Pevný spoj je vytvorený poylyfúznymPrehľad obrázkov na výkrese .Technické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresu, kde na obr. 1 je nakreslená koncovka v čias točnom pozdĺžnom reze.Koncovka podľa obr. l pozostáva z nátrubku l, ktorého vnútorná stena je V polovici dĺžky opatrená prstencovým dorazom á a delí tak dutinu É na dve časti. Nátrubok l je pevne spojený s dutým nástavcom g, ukončeným upevňovacou prírubou 5. Na...

Telo ventilu obtokovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 380

Dátum: 06.04.1994

Autor: Ďurec Ján

MPK: G01F 1/40, F16K 1/54, F16K 27/02...

Značky: obtokovej, sústavy, ventilu

Text:

...zmenšením počtu spojovaných miest tým, že telo ventilu je vytvorené ako jeden kompaktný kus. Výrobok je prispôsobený na pripojenie dalších prvkov z plastických látok. čo zaručuje, že obłoková súprava nebude zarastať vodným kameňom a minerálmi, čím sa zachová počiatočný prietok. Riešenie je výrobne nenáročné, funkčne spoľahlivé a vyznačuje sa dlhouživotnosťou pri nízkych výrobných a materiálových nákladoch.Prehľad obrázkov na...

Zapojenie elektroakustických zariadení k veľkoplošnému ozvučovaniu s vysokou odolnosťou proti ich rušeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 379

Dátum: 06.04.1994

Autori: Frlička Jozef, Vážny Július

MPK: H04B 10/12

Značky: rušeniu, vysokou, odolnosťou, proti, zariadení, ozvučovaniu, elektroakustických, veľkoplošnému, zapojenie

Text:

...záznamov a efektov, archivovani nahrávok an široké možnosti úprav zvukových signálov so súčasným zjednodušenim obsluhy zariadeni. Optovedenia umožňujú prenášať aj komplexné video-audio signály na štúdiovej úrovni v kvalite pre obrazovú výrobu a spôsob prenosu umožňuje kompatibilituPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou výkresov,na obr.1 je znázornená zapojenie elektroakustických zariadení s prenosom...

Pripojenie slúchadlového elektroakustického meniča domáceho telefónu na generátor vyzváňacieho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 378

Dátum: 06.04.1994

Autor: Demjanovič Jan

MPK: H04M 3/56

Značky: elektroakustického, telefónu, vyzváňacieho, meniča, domáceho, pripojenie, signálu, slúchadlového, generátor

Text:

...sa od vyzváñacieho signálu naindukuje určitá uroven signálu aj do ostatných privodných vodičov, čo spôsobuje tichá vyzváňanie aj u ostatných účastníkov systému. Takýto stav nastáva najmä v systémoch, kde v domácom telefóne vo funkcii slúchadla je použitý elektroekustický menič s vyššou impedanciou, t.j. elektromagnetický alebo piezo keramický menič.Podstata technického riešenia Podstata technického riešenia spočíva v tom, že sluchadlový...

Kotúč hlavne pre leštenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 377

Dátum: 06.04.1994

Autori: Škrhák Milan, Mokrý Peter, Kunc Pavel

MPK: B24B 13/01

Značky: kotúč, leštenie, hlavne

Text:

...disku, pričom do spojovacích otvorov sú vložené dvojdielne plas tové nity, pozostávajúce z dutého dielu a dielu s driekom.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje kotúč podľa riešenia v reze rovinou A-A z obr. 2, na ktorom je kotúč podľa riešenia znázornenýKotúč hlavne pre leštenie, podľa obr. 1 pozostáva z plastového rotačného disku l s otvorom lg pre upnutie na...

Univerzálny podvozok, najmä stoličiek a kresiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 376

Dátum: 06.04.1994

Autor: Zelenka Miroslav

MPK: A47B 91/00, A47C 4/44, A47C 4/42...

Značky: univerzálny, stoličiek, podvozok, najmä, kresiel

Text:

...ramene l. 2. 3, 3, je vyhotovený na jednom konci prvý manipulačný otvor §, nad ktorým je umiestnený fixačný blok Q. Ďalej je rameno L. 2. 3. š opatrené čapom 6 spojazdným prvkom Z. Na druhom konci ramena l, g, §, 3 je vyhoto venná pozdľžna drážka 2. pričom ramená 1. . 3. 5 sú prestavitel z ne spojené sťahovacou maticou ig. Fixacn blok 8. ktorý je zrejmýi x nej strany napevno zapustené najmenej dna trubsť 11 akončená sťahovacim vybratím 15,...

Zdroj látkovej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 375

Dátum: 06.04.1994

Autor: Rolak Štefan

MPK: H03B 21/00

Značky: látkovej, zdroj

Text:

...tak, že sú navzájom posunuté 0 uhol 2 /7. Uscilačný obvod 2 je vytvorený sériovým zapojením troch indukčných cievok l, 1 a 4 a kondenzátorom 2.Oscilačný obvod ll je vytvorený sériovým zapojením štyroch indukčných cievok 6, 8, 2 a lga kondenzátorom 7.Takto vytvorené zariadenie umiestnené v magnetickom poli dosahuje dve rovnovážne polohy. Prvá je dosiahnutá vtedy, ak je zariadenie voči vonkajšiemu magnetickému poľu v pokoji, druhá...

Kontaktný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 374

Dátum: 06.04.1994

Autor: Cziel Ján

MPK: H01R 4/30

Značky: kontaktný

Text:

...v pružinovom kryte. Pri nastaveni potrebného kontaktného tlaku sa doťahovacia matica so skrutkou prevŕta a zaistí proti pootočeniu poistnou zévlač kou. Výhodou technického riešenia je možná plynulá regulá cia kontaktného tlaku. Zabezpečí sa tým stály prechodový odpor, znížia sa straty v mieste styku a tým sa predľžiTechnické riešenie je znázornená pomocou výkresu,naktorom je objasneng kohtôLĚn 5 spojpozostávajúci z pevného kontaktu a...

Modifikované asfalty pre využitie v stavebníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 373

Dátum: 06.04.1994

Autori: Vincze Ladislav, Blaho Tomáš, Oroszlány Jozef, Sokolová Gabriela, Rásztokay Gustáv

MPK: C08L 95/00, E01C 7/20, E01C 7/30...

Značky: asfalty, využitie, modifikované, stavebníctve

Text:

...vozovky v zavislosti od náročnosti prevadzkoveho úseku.Základnou zložkou hmoty modifikovaheho asfaltu je polofúkaný asfalt s penetraciou 130 až 180 0.1 mm pri 25 °C o obsahu 48 až 97 Z hmotnostných a oxidovaný asfalt 5 penetraciou 40 0,1 mm pri 25 °C o obsahu do 48 Z hmotnostných. Modifikatorom hmoty je syntetický termoplastický polymer, linearny alebo radialny kapolymér typu styrén-butadien-styrén o obsahu 2 až 8 Z. H zlepšeniu...

Axiálny turbínový plynomer s elektronickým počítadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 372

Dátum: 06.04.1994

Autori: Vozárik Marián, Trúsik Miroslav, Naď Milan

MPK: G01F 1/10

Značky: plynoměr, turbínový, počítadlom, elektronickým, axiálný

Text:

...je úmerná obvodovej rýchlosti kolesa a frekvencia otáčkam kolesa.Impulzy zo snímača sú vedené dvomi vodičmi otvorom výstupneho usmerňovača cez utesňovací zavitový náboj do hlavy plynomera, kde sú v jeho vnútornom kužeľovom vybraní zaliate zalievacou hmotou. Týmto sa dosiahne spoľahlivé oddelenie tlakového prostredia vo vnútri plynomera od beztlakoveho prostredia hlavy plynomera. v ktorej je umiestnená elektronická časť plynomera so...

Kvapalinové vážiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 371

Dátum: 06.04.1994

Autor: Adamec Dušan

MPK: G01G 5/00

Značky: vážiace, zariadenie, kvapalinové

Text:

...zdravotne nezávadného. Stupnica je vytvorená - ociachovaná v závislosti od výšky hladiny vytlačeného objemu kvapaliny príslušnou hmotnosťou vloženej nádoby a do nej vloženej hmotnosti. Váženie sa prevádza taä, že V závislosti od vloženej hmotnosti do nádoby Q je kvapalina ponárajúcou sa nádobou vytláčaná a podľa výšky hladiny sa na stupnici odčíta konkrétna váha vloženej hmotnosti.Zariadenie bude mať viacúčelové využitie, nakoľko...

Kryt s odsávaním k ručnej vŕtačke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 370

Dátum: 06.04.1994

Autor: Mandl Jiří

MPK: B23B 25/04

Značky: vŕtačke, odsáváním, ručnej

Text:

...na výkresochNa přiloženém výkresu je znázorněna odsávací hlavicek ruční vrtačce, kde na obr. 1 je řez rovinou A-A a na obr. 2 je pohled zepředu od vrtačky.Odsávací hlavice podle užitného vzoru je provedena tak, že na lomený nátrubek g, který se nasazuje na flexibilní přívod k odsávacímu agregátu, je otočně, pomocí spojovacího členu §,připojena odsávací komora 1. odsávací komora 1 je tvořena přední stěnou 2 a v daném provedení také zadní...

Sklenený výrobok s vnútornou dekoráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 369

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kuželka Václav

MPK: C03C 17/00, C03C 27/06, C03C 27/00...

Značky: dekoráciou, výrobok, vnútornou, skleněný

Text:

...4 nárysný pohled na výrobek , skleněné těžít-ko,obr. 5 nárysný pohled na horní část výrobku, sklenici aobr. 6 nárysný pohled na spodní část výrobku, sklenici.Předlisuje se horní část l, nebo ručním způsobem vyfoukne horní část l polokulovitého tvaru (obr.l) s přesně rytvarovanou vnitřní polokulovitou dutinou g z křištálového skla. Dále se z křišřálového skla předlisuje Spodní část g polokulovitého tvaru vytvarovaného tak, aby přesně zapadal do...

Lištovaný sklenený výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 368

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kuželka Václav

MPK: C03C 17/00

Značky: výrobok, skleněný, lištovaný

Text:

...běžná zejména u užitkového a lustrového skla,je známa jako t.zv.lištování a výrobky touto technikou získané se označují jako lištované sklo. Např.sk 1 eněné předměty vyrobené ze základní tlustší vrstvy transparentního skla, přejmutého barevným sklem, se probrušují až na základní vrstvu skla, na vnějším povrchu výrobku. Odbrušování se provádí v obvodovém pruhu doodstupech, takže mezi nimi vznikají pravidelné obdélníkovité či...

Estery bi- a tricyklických aminoalkoholov, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281511

Dátum: 06.04.1994

Autori: Banholzer Rolf, Bauer Rudolf, Reichl Richard

MPK: A61K 31/46, C07D 451/10, C07D 451/14...

Značky: použitie, tricyklických, obsahom, prostriedok, estery, aminoalkoholov, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané estery všeobecného vzorca (I), v ktorom A a Z majú význam. Sú to látky s anticholinergným účinkom, ktoré sú vhodné na výrobu farmaceutických prostriedkov na použitie na liečenie niektorých ochorení dýchacích ciest a sínusovej bradykardie.

Odbočková prípojka na potrubia z termoplastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 281508

Dátum: 06.04.1994

Autor: Guitoneau Hans

MPK: F16L 47/00

Značky: odbočková, termoplastickej, přípojka, potrubia, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Odbočková prípojka obsahuje sedlovitý prvok (1) upevniteľný na potrubí a opatrený rúrkovou odbočkou (3) v tvare T so zvislou časťou vetiev (4, 5) a bočnou vetvou (7) opatrenou na svojom konci prostriedkami (8), umožňujúcimi pripojenie k odbočkovému potrubiu. Na hornom konci hornej vetvy (5) zvislej časti je umiestnený odoberateľný uzatvárací prostriedok (6) a ďalej je tento koniec opatrený tesniacou zostavou (9) na tesnenie pri uvádzaní...

Spôsob výroby holín pripravených na vyčinenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277863

Dátum: 06.04.1994

Autori: Taeger Tilman, Christner Jürgen, Wick Gertrud

MPK: C14C 1/08

Značky: výroby, holín, spôsob, připravených, vyčinenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby holín, pripravených na vyčinenie z koží a kožiek za použitia proteolytických a lipolytických enzýmov spočíva v tom, že sa aspoň v jednom čiastočnom stupni spracovania v lúhovni v lúhu s pH 11,5 až 14 a v moridle v oblasti pH 5 až 11,5 použijú v zodpovedajúcich vodných kúpeľoch alkalické lipázy E.C.3.1.3 s optimom účinku pri pH 9 až 11.

Spôsob prípravy syntetických nízkotuhnúcich olejov na báze alkylbenzénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277848

Dátum: 06.04.1994

Autori: Lazar, Fáberová Anna, Cvengroš Ján

MPK: C10M 175/00, C10M 177/00, C10M 105/06...

Značky: nízkotuhnúcich, olejov, alkylbenzénov, syntetických, přípravy, báze, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické nízkotuhnúce oleje na báze alkylbenzénov sa pripravujú z destilačného zvyšku z výroby dodecylbenzénov. Postupuje sa pri tom tak, že destilačný zvyšok sa pri tlaku 1 až 100 Pa postupne vyhreje na teplotu 100 až 250 st. C v tenkom stieranom filme molekulovej odparky.

Spôsob prípravy kolagénového produktu z chromčineného koženého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277840

Dátum: 06.04.1994

Autor: Šiška Jozef

MPK: C22B 34/32, C14C 3/32, C02F 9/00...

Značky: kolagénového, odpadů, přípravy, spôsob, produktů, koženého, chromčineného

Zhrnutie / Anotácia:

Chromočinený kožený odpad tvorený postružlinami, odrezkami odrezkami a brúsnym prachom sa mechanicky upraví a potom protiprúdovo prepiera v lúhovacom roztoku obsahujúcom peroxid vodíka a uhličitan a/alebo hydrouhličitan draselný a/alebo sodný. Vyčerpaný lúhovací roztok sa použije na prípravu chromočiniaceho roztoku. Vypratý kožený materiál sa premýva oplachovou vodou, z ktorej sa zvyšky chrómu odstránia vyzrážaním síranom železnatým. Vypieranie...

Spôsob výroby fóliového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281059

Dátum: 06.04.1994

Autori: Battard Jean-claude, Mane Jean Maurice Eugéne, Esnault Daniel

MPK: A24D 1/02, A24B 15/28, A24B 3/14...

Značky: výroby, fóliového, materiálů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby fóliového materiálu určeného na výrobu fajčiarskych výrobkov, akými sú cigary, cigarety alebo analogické výrobky, pri ktorom sa do pulpy na výrobu uvedeného fóliového materiálu zavádzajú aromatizujúce látky alebo prípravky, ktoré majú byť uvoľnené až v okamihu horenia fajčiarskeho výrobku a ktoré sú zabudované v cyklodextrínoch molekulárnym zapuzdrením alebo tvorbou komplexov. Jeho podstata spočíva v tom, že sa komplex...

Zariadenie na povliekanie niťového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280927

Dátum: 06.04.1994

Autori: Boissonnat Philippe, Loubinoux Dominique, Roy Louis

MPK: B29C 47/08, B29B 15/12, B29C 47/28...

Značky: niťového, zariadenie, materiálů, povliekanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na povliekanie nite (10) termoplastickou organickou hmotou. Toto zariadenie (12) je zložené ako priečna hlava na konci vytláčacieho stroja (13), má vstup (21), za ktorým nasleduje dutý tŕň (22) s axiálnym kanálom (23), na ktorý nadväzuje centrálny kanál (26) pripojený k vytláčaciemu stroju prostredníctvom napájacej komory (30). Časť zariadenia je pohyblivá alebo prestaviteľná, pričom posun tejto časti otvára a uzatvára...

Spôsob sterilizovania pevného povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280916

Dátum: 06.04.1994

Autori: Bergmann Karin, Castberg Helge Bakketun, Hyde Peter John, Stanley Christopher John, Ness Karen Margaret Montgomery

MPK: A61L 2/16, A61L 2/08, A61L 2/10...

Značky: povrchu, sterilizovania, pevného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sterilizácia pevného povrchu materiálu sa uskutočňuje aspoň laserovým ultrafialovým žiarením s hustotu energie väčšou ako 500 mJ/s/cm2 pôsobiacim v čase do 10 s. Povrch sa vystaví samotnému ultrafialovému laseru alebo súčasne i infračervenému laseru a/alebo peroxidu vodíka na dosiahnutie synergickému účinku ultrafialového a infračerveného ožiarenia a/alebo peroxidu vodíka na dosiahnutie umŕtvenia mikroorganizmov prítomných na tomto materiáli.

Karbapenémové zlúčeniny s 2-(3-karboxyfenylkarbamoyl) pyrolidín-4-yltioskupinou v polohe 2, spôsob ich prípravy, medziprodukty na tento spôsob a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280890

Dátum: 06.04.1994

Autori: Swain Michael Lingard, Betts Michael John, Davies Gareth Morse

MPK: A61K 31/40, C07D 207/16, C07D 403/12...

Značky: 2-(3-karboxyfenylkarbamoyl, přípravy, karbapenémové, obsahom, polohe, kompozícia, medziprodukty, spôsob, farmaceutická, pyrolidín-4-yltioskupinou, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbapenémové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená 1-hydroxyetylovú skupinu, R2 znamená vodík alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, R3 znamená vodík alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, R4 a R5 sú rovnaké alebo odlišné a sú zvolené z množiny zahŕňajúcej vodík, halogén, kyanoskupinu, C1-C4-alkylovú skupinu, hydroxyskupinu, karboxylovú skupinu, C1-C4-alkoxylovú skupinu, C1-C4-alkyloxykarbonylovú...

Zariadenie na diskontinuálne dávkovanie tekutých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280871

Dátum: 06.04.1994

Autor: Harreither Rupert

MPK: B29B 9/00, B01J 2/20

Značky: hmot, diskontinuálně, zariadenie, tekutých, dávkovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na diskontinuálne vydávanie dávok tekutých hmôt obsahuje rozdeľovač (1) hmôt, na ktorom je pohyblivo uložený nekonečný plášť (7) so sústavou prechodových otvorov (11) na prechod hmoty, pričom rozdeľovač (1) hmoty je vybavený rozdeľovacím kanálikom (19), do ktorého sa privádza vydávaná hmota a ktorý je spojený prívodom (24) tvoreným najmä skupinou dier s vybraním (25) otvoreným na vonkajšiu stranu, ktoré prebieha priečne na smer...

Keramický tuhý elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280669

Dátum: 06.04.1994

Autori: Smirnov Andrej Nikolajevič, Trnovcová Viera, Krivandina Elena Aleksejevna, Sobolev Pavlovič Boris

MPK: H01G 9/025, H01M 6/18, H01M 8/10...

Značky: elektrolyt, tuhý, keramický

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka chemického zloženia a prípravy keramického fluoridového tuhého elektrolytu s rýchlou iónovou vodivosťou zŕn a rozhraní zŕn, využiteľného v elektrochémii a pri výrobe súčiastok pre elektroniku, meraciu a regulačnú techniku a pod. Pozostáva z tuhého roztoku fluoridu prvku vzácnej zeminy vo fluoride prvku alkalickej zeminy a pripravuje sa lisovaním za horúca.

N-Fenyl-2-pyrimidínamínový derivát, spôsob jeho prípravy, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280620

Dátum: 06.04.1994

Autor: Zimmermann Jürg

MPK: C07D 401/14, C07D 401/04, A61K 31/505...

Značky: n-fenyl-2-pyrimidínamínový, derivát, farmaceutická, kompozícia, přípravy, obsahom, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je N-fenyl-2-pyrimidínamínový derivát všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená pyrazinylovú skupinu, 1-metyl-1H-pyrolylovú skupinu, substituovanú fenylovú skupinu, 1H-indolylovú skupinu viazanú na atóme uhlíka päťčlenného kruhu alebo pyridylovú skupinu, ktorá je viazaná na uhlíkovom atóme kruhu, R2 a R3 nezávisle jeden od druhého znamenajú buď atóm vodíka, alebo nižšiu alkylovú skupinu, jeden alebo dva z R4, R5, R6, R7 a R8 znamená...

Spôsob prípravy arylpiperazinylových heterocyklických zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280584

Dátum: 06.04.1994

Autori: Godek Dennis, Bouwles Paul, Diroma Sabeto, Busch Frank Robert, Allen Douglas

MPK: C07D 413/12, C07D 209/34, C07D 417/12...

Značky: spôsob, přípravy, heterocyklických, zlúčenín, arylpiperazinylových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom n je jeden, Ar je napríklad naftylová skupina, chinolylová skupina, izochinolylová skupina a iné, a X a Y spoločne s fenylovou časťou, ku ktorej sú pripojené, tvoria kruhové systémy, ako napríklad chinolylovú skupinu, benzotiazolylovú skupinu, indazolylovú skupinu, a iné a ich farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, pri ktorom reaguje piperazínová zlúčenina všeobecného...

Súprava na zachytávanie a prepravu sypkého materiálu, najmä štrku a odpadových sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280375

Dátum: 06.04.1994

Autori: Jirák Jaroslav, Němec Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: najmä, materiálů, štrku, zachytávanie, hmot, súprava, prepravu, odpadových, sypkého, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka súpravy na zachytávanie a prepravu sypkého materiálu, najmä štrku a odpadových sypkých hmôt, pojazdnej na koľajniciach, umiestnenej na železničných podvozkoch so vzájomne prepojeným prekladovým vozom a zásobníkovými vozmi a vzájomne prepojenou transportnou dráhou, ktorá začína v hornej časti dopravníkom (21) prekladového voza (2), pokračuje hornými dopravníkmi (30) zásobníkových vozov (3), na ktorých nosníku (51) je pojazdne...

Farmaceutický prostriedok s riadeným uvoľňovaním oxykodonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280295

Dátum: 06.04.1994

Autori: Minogue John Joseph, Kaiko Robert, Oshlack Benjamin, Chasin Mark

MPK: A61K 9/22

Značky: prostriedok, uvoľňovaním, riadeným, farmaceutický, oxykodonu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na perorálne podanie s riadeným uvoľňovaním oxykodónu, ktorý obsahuje 10 až 160 mg oxykodónu alebo jeho soli, zaistí strednú maximálnu koncentráciu oxykodónu v krvnej plazme 6 až 60 ng/ml priemerne 2 až 4,5 hodiny po podaní a strednú minimálnu koncentráciu v plazme 3 až 30 ng/ml v priemere po 10 až 14 hodinách po podaní pri podaní každých 12 hodín. Prostriedok obsahuje okrem oxykodónu buď matricu na riadené uvoľňovanie...

Dopravné spojenie aspoň dvoch vozidiel, vedúce stopu s riadenými jednotlivými sadami kolies podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280275

Dátum: 06.04.1994

Autori: Rose Rolf-dieter, Jassat Raimund, Stradtmann Hinnerk

MPK: B61F 3/12, B61F 5/44

Značky: sadami, stopu, aspoň, kolies, dvoch, vedúce, podvozku, vozidiel, spojenie, riadenými, dopravné, jednotlivými

Zhrnutie / Anotácia:

K tuhému natáčaciemu zariadeniu je priradené zariadenie (e1 až e3) vlastného riadenia jednotlivých súkolesí podvozka (3, 4) s vlastnou riadiacou pružnosťou.

Anódové zariadenie a zariadenie na elektrokinetické odstránenie solí z muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280162

Dátum: 06.04.1994

Autor: Steininger Karl-heinz

MPK: E04B 1/70

Značky: elektrokinetické, zariadenie, anodové, odstránenie, muriva, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Anódové zariadenie a zariadenie na elektrokinetické odstránenie solí z muriva je tvorené aspoň jednou elektródou na odstránenie solí, uloženou v stene alebo na stene, v styku s pufrom imobilizujúcim ióny a aspoň jednou zápornou elektródou, proti ktorej sa privádza jednosmerné napätie, pričom kladná elektróda (12, 17) je až na svoje prívody celkom uložená do vrstvy (9, 13, 18) pufra, pričom pufer je obklopený vrstvou (10, 14, 19) separátora.

Spôsob výroby syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 279955

Dátum: 06.04.1994

Autor: Sponholtz Per

MPK: A23C 19/05, A23C 19/028

Značky: spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby syra spočíva v tom, že sa vopred spracované mlieko zahustí, srvátka sa oddelí a koncentrované mlieko sa mieša s prísadami nutnými na jeho zrážanie, pričom sa mlieko zahustí na obsah sušiny, zodpovedajúci obsahu sušiny v hotovom syre. Zmes koncentrovaného mlieka a prísad sa plní a balí priamo do distribučných obalov, v ktorých prebieha zrážanie mlieka a tvorba syra.

Spôsob čistenia prúdu dymového plynu premývacou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279861

Dátum: 06.04.1994

Autor: Nemcsek Rudolf

MPK: B01D 53/34

Značky: čistenia, spôsob, kvapalinou, prúdu, dymového, premývacou, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Na čistenie prúdu dymového plynu premývacou kvapalinou, ktorá sa aspoň v jednom stupni (2) v okruhu vstrekuje do horúceho prúdu dymového plynu, so vznikajúcim kondenzátom sa z prúdu dymového plynu odlučuje a do prúdu dymového plynu opäť privádza, zatiaľ čo časť kvapaliny sa z okruhu (6) kvapaliny odvádza, sa navrhuje, aby kvapalina oddelená z okruhu (6) kvapaliny sa odparila pred mokrým čistením v horúcom prúde dymového plynu predtým, ako týmto...

Prvok k utesneniu a kontrole telesa, najmä deponia odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279859

Dátum: 06.04.1994

Autori: Ruthrof Klaus, Jax Peter, Günther Klaus, Bode Karl-heinz

MPK: E02D 31/00, G01M 3/02, B09B 1/00...

Značky: najmä, kontrole, deponia, tělesa, odpadů, utesneniu, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka prvku na utesňovanie a kontrolu telesa (1). Je usporiadaný tak, že dve utesnenia (4, 5) sú usporiadané vzájomne oddelene opornými prvkami (6). Pritom zostáva medzi opornými prvkami (6) najmenej jeden kanál (7) voľný. Na jeho výstupných otvoroch je usporiadaný jeden alebo viac senzorov (18). Utesnenia (4, 5) sú spolu spojené na svojich okrajoch. Oporné prvky (6) pozostávajú z materiálu prepúšťajúceho prúdenie, ale zabraňujúceho...

Uzatvárací spoj plastového uzáveru s nápojovým obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279836

Dátum: 06.04.1994

Autori: Gregory James, Rote Bruce Jack, Sprowl Frank, Burzynski Dennis

MPK: B65D 41/04

Značky: uzatvárací, plášťového, nápojovým, uzávěru, obalom

Zhrnutie / Anotácia:

Plastový uzáver nápojových obalov tvorí základná stena (21), obvodový plášť (22) a závity na vnútornej strane obvodového plášťa (22) na záber so závitmi na nádobke, ktorá môže byť vyrobená zo skla alebo plastu. Plastový uzáver (20) je na svojej vnútornej strane opatrený vylisovaným tesnením prebiehajúcim po obvode vnútornej plochy základnej steny (21) a miesta napojenia základnej steny (21) na obvodový plášť (22). Uzáver (20) je opatrený...

Zariadenie na znižovania množstva patogénnych baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279709

Dátum: 06.04.1994

Autori: Elfstrum James Thomas, Swartz William Ewing, Leech Jeffrey Lowell

MPK: A23B 4/24, A23B 4/26, A22C 21/00...

Značky: bakterií, znižovania, množstva, patogénnych, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na znižovanie množstva patogénnych baktérií vtákov alebo iných požívateľných zvierat obsahuje ostrekovaciu jednotku (10), ktorej vnútorná časť (14) je tvorená bočnými stenami (23) a spodnými stenami (18), a ktorej vonkajšia časť (12) je tvorená bočnými stenami (19) a spodnými stenami (21) a koncovými stenami (15), spojujúcimi vnútornú časť (14) s vonkajšou časťou (12). Plocha vnútornej časti (14) vytvára priestor, ktorý celkom...

Spôsob výroby syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 279630

Dátum: 06.04.1994

Autor: Nielsen John

MPK: A23C 19/028, A23C 19/05

Značky: výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby syra so štruktúrou s dutinami a rúrkovitými priechodmi pripraveného na distribúciu, pri ktorom sa mlieko najskôr zahustí oddelením srvátky a ku koncentrovanému mlieku sa potom pridávajú prísady, napríklad syridlo, a zmes koncentrovaného mlieka a prísad sa balí do distribučných obalov, v ktorých sa mlieko zráža, zmes sa vytvorí a zreje. Súčasne sa pridáva aj látka, tvoriaca pôsobením baktérií mliečneho kvasenia z mlieka oxid...

Použitie 1-[2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolán-5-yl]-5-fluórcytozínu na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279542

Dátum: 06.04.1994

Autori: Painter George Robert Iii, Furman Phillip Allen

MPK: A61K 31/505, C07D 411/04

Značky: výrobu, 1-[2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolán-5-yl]-5-fluórcytozínu, farmaceutického, prostriedku, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 1-[2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolán-5-yl]-5-fluórcytozínu vzorca (I), výhodne vo forme cis-izoméru a jeho farmaceuticky prijateľných derivátov na výrobu farmaceutického prostriedku na ošetrovanie alebo profylakciu infekcií spôsobených vírusom hepatitídy B.