Archív za 1994 rok

Strana 2

Čelný ramenový nakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 663

Dátum: 07.12.1994

Autori: Blaschke Róbert, Tomášik Ján

MPK: B60P 1/54

Značky: čelný, nakladač, ramenový

Text:

...vozidlo z boku, za bremenom.rozteće ramien může byt ovládané hyd raulicky, mechanicky alebo ľuoovoloým iným epoeooomTechnicke ouoe bližšie vyevetlene pomocou výkre~eov, na ktorých obr.1 znazorňuj pohľad zhora na nakladač podľatechnického riešenia eo zväčšenou vzdialenosťou medzi ramenami,potre pre m iipulaciu 5 kontajnerom na úrovni terénu, za voozidlom, obr.i znazorñuje pohľad zhora na nakladač podľa technického rieä La eo zenäenou...

Zariadenie na ovládanie otočného pohybu priečne posuvných ramien pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 662

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mezovský Peter, Blaschke Róbert

MPK: B60P 1/54

Značky: zariadenie, posuvných, strojov, ovládanie, priečne, pohybu, ramien, pracovných, otočného

Text:

...hydromotorov pri manipulácii s kontejnerom. Obr.3zobrazuje v reze príklad konštrukčného riešenia hydromotora sZariadenie podla obr.1 a obr.2 pozostáva 2 dvoch priamočiarých hydromotorov 1, ktorých závesné oká sú vybavené kĺbovými ložiskamí, umožñujúcimi naklonit os kĺbového ložiska voči pozdĺžnej osi priamočiareho hydromotora o určitý, konštrukciou kĺbového ložiska daný, uhol. Priamočiare hydromotory sú cez svoje kĺbové ložiska jedným koncom...

Ľahký brzdený prívesný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 661

Dátum: 07.12.1994

Autor: Paška Ján

MPK: B62B 5/04, B62B 1/10

Značky: ľahký, vozík, přívěsný, brzděný

Text:

...úplne vylučuje prevádzku vozíka, čím je vozík uzamknutý.Zámok v druhej polohe zabezpečuje uzamknutie rukoväti v polohe zaistenia guľového čapu v náboji proti odopnutiu,čo je tretí systém istenia a zároveň plní aj zabezpečovaciu funkciu proti odcudzeniu vozíka.Zámok v tretej polohe zablokuje posun a natáčanie rukoväti,čo umožní ručné ovládanie vozíka a zároveň nedovoľuje vozík pripojit za iný dopravný prostriedok.Záves sa otáča voči tažnému...

Ochranné pracovné rukavice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 660

Dátum: 07.12.1994

Autor: Mäsiar Ľubomír

MPK: A41D 13/10

Značky: ochranné, rukavice, pracovné

Text:

...rukavica by stratila pružnosť a flexibilitu a jej použitie by týmito faktormi bolo obmedzené. Vzduchové vankúšiky väčšich rozmerov nie sú vhodné, pretože pri poškodení okrajového, napriklad pri aplikácii do rukavice, veľká časť plochy dlane alebo palca by ostala bez ochrany. Najvýhodnejšie rozmery vzduchových vankúšikov antivibračnej vložky sú od 8 do 15 mm. Vzduchové vankúšiky vytvorené medzi dvoma pružnými fóliami môžu mať tvar...

Stenová konštrukcia zo stabilizovanej zeminy a dvojkomorový dávkovací prepravník na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 659

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kvasnica Juraj, Bobák František

MPK: E04B 2/84, B65G 19/14, B65G 25/00...

Značky: dvojkomorový, konštrukcia, přepravník, zeminy, výrobu, stěnová, dávkovací, stabilizovanej

Text:

...umieetena vrchnaa epodná výstuha. Prve otváracie dno je pohyblivo pripojenek prvej a druhej dvojitej bočnej stene a druhe otváracie dno je pripevnene k centralnemu otočnemu Čapu. ktorý ma v dolnej časti otočnú rozperu a V hornej časti rukoväť. Prve otváracie dno je pred naplnením Vložené do Vidlice druheho otvaracieho dna. Na oboch stranach je pod druhým otváractm dnom je umiestený segment s otačacim kolieskom, ktorýzabraňuje otvoreniu...

Rezačka na lízanky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 658

Dátum: 07.12.1994

Autor: Paríšek Eduard

MPK: A23G 7/00, B26D 1/14, A23P 1/00...

Značky: lízanky, řezačka

Text:

...lQQ S osadenými nožmi je závislý od pohybu podporného valca Q.Podporný valec Q je drážkovaný. Kotúčové nože zapadajú vždy do drážok podporného valca Q. Os podporného valca Q je vždy vo vodorovnej polohe a je rovnobežná s osami hriadeľov1. 2 na ktorých sú osadené kotúčové nože. Podporný valec Q jeuložený otočne okolo vlastnej osi a klzne vo zvislej rovine. Os podporného valca Q sa i V najkrajnejšej polohe nachádza pod vodorovnou rovinou...

Plošný útvar so sorpčnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 657

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mojzy Miloš, Pátek Alexandr, Svoboda Ivan

MPK: A61L 15/20, A61F 13/15, B01D 39/14...

Značky: vlastnosťami, plošný, útvar, sorpčnými

Text:

...vlákien oddelenými separačnými vrstvami a obr. 4 ploš ný útvar so sorpčnými vlastnosťami v kombinácii so sorbentom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaV základnom vyhotovení je plošný útvar so sorpčnými vlast nosťami tvorený plošným vlákenným útvarom z aktívnych uhlíko vých vlákien A a nosnou podložkou g, na ktorej je plošný vlákenný útvar z aktívnych uhlíkových vlákien A fixovaný. Plošný vlákenný útvar z aktívnych uhlíkových vlákien...

Pancierované vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 656

Dátum: 07.12.1994

Autor: Wendler Ulrich

MPK: B60J 1/02, B60P 9/00, F41H 7/02...

Značky: vozidlo, pancierované

Text:

...uvedenom profile je s výhodou vyhotovené vybranie, vktorom je vsadcnú pancierová lišta a vytvorený medzípriestorna vedenie káblov, ktorý je prekrytý krycou doskou.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata úžitkového vzoru je dalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú popísané na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujú na obr. 1 v bočnom pohľade pancierovanć vozidlo s až doteraz bežnou prednou stenou karosérie, ktorá je...

Vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 655

Dátum: 07.12.1994

Autor: Wendler Ulrich

MPK: B62D 33/00, B62D 33/04, B62D 33/06...

Značky: vozidlo

Text:

...riešenia v tom, že skriňová nadstavba je tvorená výmenným kontajnerom. Napriek tomu, že riešenie podľaužitkovúho vzoru možno obecne použiť pri všetkých prepravnýchvozidlách sazodpovedajúcou konštrukciou skriňovej nadstavby uskutočnenej ako priebežná karoséria alebo výmenný kontajner,sú výhody tohoto riešenia zvlášť výhodné, obzvlášť u pancierovaných vozidiel. V dalšom vyhotovení riešenia podľa užitkovéhovzoru je v tomto prípade v...

Sendvičová krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 654

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kopča Pavol, Darovec Miloš

MPK: E04D 11/02, E04D 3/35, E04D 5/10...

Značky: krytina, sendvičová

Text:

...polyesterové, papierovéa podobne a pre impregnáciu použiť vytvrdzovanú epoxidovú zi vicou, napriklad epoxidovú melaminformaldehydovú živicu.Podla účelu použitia má vrstva nosného materiálu v sendvičovej krytine hrúbku najmenej 0,2 mm, s výhodou 0,63 mm a medená fólia má hrúbku najmenej 17 /um, s výhodou 34/um.Sendvičová krytina podla technického riešenia má tieto fyzikálne vlastnostistrihatelnosť minimálne stupeň 0.35odolnosť na spájke...

Viacvláknová žiarovka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 653

Dátum: 07.12.1994

Autori: Maňuch Ján, Gaľa Peter

MPK: H01K 3/06, H01K 1/18, H01K 1/28...

Značky: žiarovka, viacvláknová

Text:

...vlákiäñ tvímusadze alebü püxinküvanéhm PIECHM. 3skluviny 5 dutinami pre privüüy hlavnéhn vlákna,vlákna a bmćnáhm a horného prívmdnáhu kuntaktu.Taktm äkmnštruüvanú uiacvláknmvú Ěiaľüvk je výhmdnà Pnáklaüüv minimálne na ülmvicu üwFůíruk dvmjvlàknüvaj giarwvky Düľüätmvü zaäpolmänéhü draiaka hlavnàhü apmmmcných dräiakmv vlákien m, prípaünahlavných dräiaküv vlákien 3, pričom tvari vmvých dräiaHv vlákien A a á.Svietiace telesa dvüjvláknovej...

Objímka pre viacvláknovú žiarovku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 652

Dátum: 07.12.1994

Autori: Gaľa Peter, Maňuch Ján

MPK: H01R 33/22

Značky: viacvláknovú, žiarovku, objímka

Text:

...maticou. Takto konštruovanú ohjímku je výhodne použiť v spojení 5 novým typom vypínaća a viacvlàknovej žiarovky. Výhodou takéhoto spojenia je doeiahnutie moänosti regulácie svetelného výkonu použitej žiarovky podľa momentálnej potreby užívateľa V troch stupňoch, napr. ESN, 4 DN a Eućtový výkon eau.Takouto reguláciou sa doeiahne úspora spotreby elektrickejenergie, moännäť zníženia mnmäatva jej Výruby,jaj využitia pre iná účely a mmdžiarovku je...

Malé puzdro, hlavne na hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281493

Dátum: 07.12.1994

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B65D 21/00, B65D 81/36

Značky: malé, hlavne, hračky, puzdro

Zhrnutie / Anotácia:

Malé puzdro pozostáva z dutého tvarového telieska (1), hlavne z plastu, ktoré má prvý diel (2) a od neho oddeliteľný a vzájomne spojiteľný druhý diel (3), ktorých koncové plochy (7) sú vytvorené kolmo na pozdĺžnu os telieska (1). Na koncovej ploche (7) obidvoch dielov (2, 3) jedného telieska (1) sú vytvorené spojovacie prvky na spojenie so spojovacími prvkami susedného telieska (1). Po obvode aspoň jedného dielu (2, 3) je vytvorené zasúvacie...

Povrchový terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277778

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kindel Heinrich, Müller Walter

MPK: A61F 13/02, A61K 31/505

Značky: povrchový, spôsob, terapeuticky, systém, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Matrica povrchového terapeutického systému obsahuje samolepiaci polyakrylátový polymér, absorbér vody na báze priečne zosieteného, v matrici náplaste homogénne nerozpustného polyméru, prípadne obsahuje nelepivý hydrofilný polyakrylát a zmäkčovadlo a/alebo urýchľovač penetrácie. Ako antineoplastickú účinnú látku obsahuje matrica 5-fluoruracil. Zmäkčovadlom, prípadne urýchľovačom penetrácie je 1,2-propándiol. Povrchový terapeutický systém má...

Kontinuálne pojazdný stroj na stavbu koľaje pre kontrolovateľné znižovanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 277776

Dátum: 07.12.1994

Autori: Lichtberger Bernhard, Theurer Josef

MPK: E01B 35/08, E01B 27/20

Značky: kontinuálně, koľaje, znižovanie, kontrolovateľné, stroj, pojazdný, stavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na stavbu koľaje je opatrený trakčným pohonom (5), ovládacím ústrojenstvom (9) a na podvozkoch (2) uloženým rámom (4) stroja, ktorý je spojený so stabilizačným agregátom (10) opatreným najmenej jedným, prostredníctvom pohonov (11) so zvislým zaťažením ovplyvňovateľným a výškovo prestaviteľným vibrátorom (14) na vytváranie vodorovných a v priečnom smere stroja pôsobiacich kmitov. Stroj (1) na stavbu koľaje má nivelačný vzťažný systém...

Obranný revolver

Načítavanie...

Číslo patentu: 277774

Dátum: 07.12.1994

Autori: Ungero Robert, Ungero Oskar

MPK: F41A 9/27, F41C 3/10

Značky: obranný, revolver

Zhrnutie / Anotácia:

Obranný revolver, koncepčne tak usporiadaný, že bicí a naťahovací mechanizmus, včítane mechanizmu pootáčania valca (8) sú umiestnené pred valcom (8) pod hlavňou (4), pričom osové posuvné kladivo (5) je súčasne aj kinetickým členom iniciovania zápalky, aj nosičom valca (8). Obranný revolver pozostáva z rámu (1), v ktorom je prostredníctvom skrutky (2) uložená konzola (3), v ktorej je vytvorené vedenie a v ňom je uložené posuvné kladivo (5),...

Spôsob prenosu informácie, kódovacie zariadenie a dekódovacie zriadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277773

Dátum: 07.12.1994

Autor: Schouhamer Immink Kornelis Antonie

MPK: H04L 25/493, H03M 7/00, H04L 25/49...

Značky: uskutočňovanie, přenosu, zriadenie, informácie, kódovacie, tohto, spôsob, spôsobu, dekódovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa používa premena n-bitových informačných slov na m-bitové kódové slová s možnosťou spätnej premeny, pričom kódové slová majú ohraničenú disparitu. Pre každé informačné slovo sú dve kódové slová priradené skupine informačných slov, pričom kódové slová môžu byť odvodené jedno z druhého invertovaním. Uskutoční sa voľba medzi týmito dvoma kódovými slovami na obmedzenie hodnoty číslicového súčtu, aby sa dosiahol kód bez jednosmernej...

Zariadenie na dekorovanie rotačných a rovinných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277769

Dátum: 07.12.1994

Autori: Katerinčin Jaroslav, Katerinčin Marián

MPK: C03C 19/00

Značky: zariadenie, rovinných, dekorovanie, rotačných, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dekorovanie rotačných a rovinných výrobkov, najmä zo skla a keramiky mechanickým obrábacím nástrojom (9) s elektronickým ovládaním, pozostávajúce z frémy, na ktorej sú inštalované pohonné jednotky zabezpečujúce relatívny translačný a rotačný pohyb medzi výrobkom a obrábacím nástrojom, upínacie mechanizmy výrobkov a nástrojové držiaky. Nástrojový držiak (1) je tvorený ramenom (6) kyvne uloženým na nosníku (15) opatrenom konzolou...

Spôsob regenerácie a detoxifikácie opotrebovaných motorových olejov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277768

Dátum: 07.12.1994

Autor: Tkáč Alexander

MPK: C10M 175/02

Značky: opotřebovaných, detoxifikácie, motorových, zariadenie, vykonávanie, spôsob, olejov, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje fyzikálnym postupom bez použitia chemikálií, pri ktorom je vylúčená termická tvorba ďalších jedovatých prímesí ako sú polychlórované bifenyly a furány, ďalej dioxíny a polyaromatické uhľovodíky. Zariadenie sa skladá z kovového sieťového filtra (1), prietokovej odstredivky (2), zásobnej odkalovacej nádrže (4), odplyňovacej kolóny (9), vodného chladiča (10), temperovaného medzizásobníka (13), z prvej dvojstupňovej...

Blok hydrauliky piestových a plunžorových čerpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 277766

Dátum: 07.12.1994

Autori: Langer Viktor, Škop Karel, Tomečka Petr, Nepala Miloslav, Hrnčíř Pavel

MPK: F04B 21/02, F04B 21/08

Značky: hydrauliky, piestových, čerpadiel, plunžorových

Zhrnutie / Anotácia:

Blok hydrauliky piestových a plunžerových čerpadiel, hlavne vysokotlakových, zložených z telesa (1), v ktorom je uložený a zatesnený plunžer (4), vysokotlaková upchávka (22), prachová upchávka (25) a sací ventil (5) i výtlačný ventil (6). Vo vnútornom priestore telesa (1) je v strednej časti vytvorená medzikruhová priečka (101), na ktorej je z jednej strany uložený upchávkový uzol (2) a z druhej strany ventilový uzol (3). Upchávkový uzol (2) je...

Vodná stavba s derivačným kanálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277765

Dátum: 07.12.1994

Autori: Zeman Ludovít, Zeman Fridrich, Zeman Ivan

MPK: E02B 3/00

Značky: kanálom, vodná, stavba, derivačným

Zhrnutie / Anotácia:

Vodná stavba s derivačným kanálom podľa vynálezu, rieši závažný ekologický, vodohospodársky a energetický problém, t.j. oživenie adekvátnej časti krajiny v okolí pôvodne opusteného koryta (1) rieky, retenciu t.j. zadržiavanie zrážkovej vody z protiľahlých horstiev a umožňuje ďalšiu výstavbu a prevádzku derivačných elektrární (6). Riešenie spočíva vo vytvorení obdobného vodného režimu v opustenom koryte (1) rieky, aký v nej bol pred odvedením...

Spôsob úpravy a zvýšenia trvanlivosti surového mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277763

Dátum: 07.12.1994

Autor: Harald Magistand Berge

MPK: A23B 4/20

Značky: úpravy, spôsob, trvanlivosti, surového, zvýšenia, mäsa

Zhrnutie / Anotácia:

Surové mäso jatočných zvierat a rýb sa zasype práškovou sacharózou a vznikajúci výluh sa z mäsa odvádza. Touto úpravou sa zvýši trvanlivosť mäsa. Obsah vody v mäse sa zníži a do výluhu sčasti prejdú niektoré škodliviny, ako organické kyseliny a polychlorované bifenyly. Mäso si zachováva mikrobiologickú nezávadnosť a dobré organoleptické vlastnosti.

Amidy karboxylovej kyseliny a amidy sulfónovej kyseliny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277762

Dátum: 07.12.1994

Autori: Edenhofer Albrecht, Alig Leo, Weller Thomas, Müller Marcel, Trzeciak Arnold

MPK: A61K 31/18, A61K 31/155, C07C 233/05...

Značky: amidy, spôsob, karboxylovej, kyseliny, sulfónovej, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny so všeobecným vzorcom I, v ktorom A, B, W, X, Y, Z, R, R1, a, b, c majú v opise uvedené významy, ako aj fyziologicky znášanlivé soli uvedených zlúčenín, spôsob výroby zlúčenín so vzorcom I a použitie zlúčenín so vzorcom I ako účinných látok na výrobu liečiv účinných proti apoplexii, srdcovému infarktu, zápalom, artérioskleróze, ako aj nádorom.

Pridržiavajúci mechanizmus niteľnice tkáčskeho stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277761

Dátum: 07.12.1994

Autor: Griffith John Dalton

MPK: D03C 9/02, D03C 9/00

Značky: mechanizmus, niteľnice, tkáčskeho, pridržiavajúci, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Pridržiavajúci mechanizmus (20) niteľnice (15) tkáčskeho stavu obsahuje pozdĺžne teleso (22) s prvou telovou časťou upravenou na vedenie vratného pohybu koncovej časti niteľnice (15) a druhou telovou časťou opatrenou prvým západkovým útvarom (30) vo forme háku (30a) pre zber s druhým spolupôsobiacim západkovým útvarom vo forme otvoru (31) na niteľnici (15). Na druhom telovom úseku je osadená dvojica magnetických pólových dielov (24a, 24b)...

Zariadenie na prevzdušnenie nádrže s kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 277755

Dátum: 07.12.1994

Autor: Scheibinger Ludwig

MPK: C02F 1/74

Značky: prevzdušnenie, zariadenie, kvapalinou, nádrže

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva aspoň z jednej koľajnice (2), opatrenej bežcami (3) s držiakmi (4) aspoň pre jednu hadicu (5) s perforáciou. Hadica (5) je v držiakoch (4) usporiadaná axiálne voľne. Bežce (3) sú navzájom spojené ťažným prostriedkom (6) a ich poloha môže byť na ťažnom prostriedku (6) zabezpečená pomocou fixačného elementu (11). Bežce (3) môžu byť ku koľajnici (2) usporiadané prostredníctvom odvaľovacieho elementu (12). Koniec hadice (5) je...

Duté mikročastice a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277754

Dátum: 07.12.1994

Autori: Hamlík Ladislav, Surovec Ján, Lichvár Peter, Jalovičiar Vladimír, Fedorík Radovan

MPK: C03B 19/12, C08K 7/22, C03B 19/10...

Značky: duté, mikročástice, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Duté mikročastice, ktorých základná hmota tvoriaca ich steny obsahuje alkalický kremičitan s 1,5 až 5,2 mólov oxidu kremičitého na mól M2O, kde M je sodík a/alebo draslík, hydroxid typu MOH, kde M je sodík a/alebo draslík a/alebo amóniový katión a oxid boritý a/alebo boritan sodný s mólovým pomerom sodíka k bóru od 0,2 do 0,5 v množstve 0,01 až 1,3 mólu na mól alkalického hydroxidu, pričom hmotnostný pomer sušiny alkalického hydroxidu a oxidu...

Sklárska taviaca pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 277753

Dátum: 07.12.1994

Autor: Pieper Helmut

MPK: C03B 5/225, C03B 5/00, C03B 5/02...

Značky: sklářská, taviaca

Zhrnutie / Anotácia:

Sklárska taviaca pec má taviacu oblasť (3), homogenizačnú oblasť (2a) a medziľahlú čeriacu oblasť (2) s malou hĺbkou kúpeľa, v ktorom sú umiestnené horáky (20) na privádzanie energie na báze fosílneho paliva. Vstup na zakladanie vsádzky je umiestnený na začiatku taviacej oblasti (3). Čeriaca oblasť (2) je oddelená od taviacej oblasti (3) ochrannou stenou (38) upravenou medzi stropom (1) a dnom (9) pece. Na dne (9) pece je v tejto ochrannej...

Zariadenie na privádzanie tepla do chladiaceho okruhu kvapalinou chladeného spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 277750

Dátum: 07.12.1994

Autor: Langen Herbert

MPK: F02N 17/00

Značky: chladeného, privádzanie, spaľovacieho, okruhu, kvapalinou, motora, zariadenie, tepla, chladiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je opatrené jednak vykurovačom (9) so spaľovacou komorou (1) na spaľovanie paliva a jednak výmenníkom tepla na prenos tepla vytvoreného vykurovačom (9) na chladiacu kvapalinu (7). Vykurovač (9) je pripojený zvonku na blok (12) motora tak, že prenos tepla z horúcich spaľovacích plynov zo spaľovacej komory (1) na chladiacu kvapalinu (7) sa uskutočňuje vonkajšou stenou bloku (12) motora.

Spôsob kalibrovania, merania dĺžky a úpravy odrezaných kusov čriev a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277747

Dátum: 07.12.1994

Autor: Billon Lanfrey Christian

MPK: A22C 11/00

Značky: úpravy, dĺžky, vykonávanie, odrezaných, kalibrovania, kusov, spôsob, merania, zariadenie, čriev

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v plynulom meraní kalibru odrezaného kusa čreva prostredníctvom ústrojenstva (3) na kalibrovanie, pričom prostredníctvom ovládania počítačom (8) sa vyberie nádoba alebo rúrka (7) na úpravu zodpovedajúcu danému kalibru. Spôsob zaisťuje taktiež meranie dĺžky každého upravovaného kalibru prostredníctvom ústrojenstva (4) na meranie dĺžky v rôznych nádobách alebo unášačoch. Ďalej je zaistené zastavenie zvliekania odrezaného kusa počas...

Deriváty 4-benzoylizoxazolu, spôsob ich prípravy, herbicídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281356

Dátum: 07.12.1994

Autori: Lambert Claude, Morris John, Little Gillian Mary, Cramp Susan Mary

MPK: C07D 261/08, A01N 43/80

Značky: spôsob, obsahom, prostriedok, použitie, deriváty, 4-benzoylizoxazolu, přípravy, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 4-benzoylizoxazolu všeobecného vzorca (I), kde R je atóm vodíka alebo skupina -CO2R4, R1 je alkyl, halogénalkyl alebo prípadne substituovaný cykloalkyl, R2 je halogén, prípadne halogenovaný alkyl, alkenyl alebo alkinyl, alkyl substituovaný jednou alebo niekoľkými skupinami -OR5, alebo skupina vybraná zo skupiny zahrnujúcej nitroskupinu, kyanoskupinu, -CO2R5, -S(O)pR6, -O(CH2)mOR5, -COR5, -NR61R62, -N(R8)SO2R7, -OR5, -OSO2R7...

Spôsob výroby kovových komplexov N-ß-hydroxyalkyltri-N-karboxyalkyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekánových a N-ß-hydroxyalkyltri-N-karboxyalkyl-1,4,8,11- tetraazacyklotetradekánových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281285

Dátum: 07.12.1994

Autori: Platzek Johannes, Gries Heinz

MPK: C07D 257/02

Značky: derivátov, n-ß-hydroxyalkyltri-n-karboxyalkyl-1,4,8,11, kovových, komplexov, tetraazacyklotetradekánových, spôsob, n-ß-hydroxyalkyltri-n-karboxyalkyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekánových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby kovových komplexov N-beta-hydroxyalkyltri-N-karboxyalkyl-1,4,7,10- tetraazacyklododekánových a N-beta-hydroxyalkyltri-N-karboxy-alkyl-1,4,8,11- tetraazacyklotetradekánových derivátov všeobecného vzorca (I), pri ktorom sa z 1,4,7,10-tetraazacyklododekánu alebo 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekánu pripravená zlúčenina všeobecného vzorca (II) nechá reagovať so zodpovedajúcim epoxidom, získaná zlúčenina sa zmydelní a nechá sa...

Spôsob vytláčania kalibrovaného profilu termoplastického polyméru na výrobky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281268

Dátum: 07.12.1994

Autori: Cornils Gerd, Stumpe Thomas, Kotte Rolf

MPK: B29C 47/72, B05C 11/10, F16K 11/085...

Značky: termoplastického, vykonávanie, profilů, polymerů, spôsobu, zariadenie, výrobky, kalibrovaného, tohto, vytláčania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

V opísanom spôsobe na konci každej vytláčacej operácie v priebehu zdvíhania vytláčacej hlavice (6) z výrobku sa materiálový tok vo vnútri tlakovej hadice udržiava bez prerušenia a až do začiatku následnej vytláčacej operácie, smeruje cez výstupný otvor, vytvorený vo vytláčacej hlavici (6) v blízkosti vytláčacej hubice (9), von z vytláčacej hlavice (6). Zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu pozostáva z vytláčacej hlavice (6), ktorá je vybavená...

Odrazový fóliový materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281225

Dátum: 07.12.1994

Autori: Pricone Robert, Zanotti Richard, Szopinski Alex

MPK: G02B 5/124, B32B 27/14, B32B 3/00...

Značky: výroby, materiál, spôsob, fóliový, odrazový

Zhrnutie / Anotácia:

Odrazový fóliový materiál na výrobu značiek obsahuje prvú fóliu (202) zo živice, ktorá má prvý (28) a druhý (30) protiľahlý povrch, druhú fóliu (210) zo živice, zakrývajúcu a navrstvenú na prvý povrch (28) prvej fólie (208) zo živice a vytlačený text (204), umiestnený medzi prvou a druhou vrstvenou fóliou zo živice. Odrazové optické prvky (31) sú pritom usporiadané vedľa seba na druhom povrchu (30) prvej fólie (202) zo živice na vytvorenie...

Upevňovacia súčasť absorpčných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281223

Dátum: 07.12.1994

Autor: Goulait David Joseph Kenneth

MPK: A61F 13/62, A44B 18/00, A61F 13/15...

Značky: súčasť, výrobkov, upevňovacia, absorpčných

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovacia súčasť obsahuje doplnkový upínací háčikový komponent (24), pozostávajúci z jednotlivých upínacích háčikov (28) so zaoblenými hlavami (38), a tiež mnohovrstvový vnútorný komponent (22), ktorý je v zábere s doplnkovým upínacím háčikovým komponentom (24). Vnútorný komponent (22) obsahuje spletené pásmo (30) z prvého textilného materiálu s plošnou hmotnosťou 8,5 až 18 g/m2, z vlákien s jemnosťou 2 až 6 denierov, ďalej medzerové pásmo...

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281206

Dátum: 07.12.1994

Autori: Richter Wolfgang-dieter, Stauber Herbert

MPK: B61F 5/00

Značky: otočného, rámu, podvozka, spôsob, koľajových, opracovania, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob opracovania rámu otočného podvozka koľajových vozidiel s dvoma pozdĺžnymi nosníkmi (2, 3) a dvoma priečnymi nosníkmi (4, 5), pričom na koncoch pozdĺžnych nosníkov (2, 3) sú umiestnené polkruhové konzoly na nastavenie krytov (9) ložiska a prvý priečny nosník (4) je pevne spojený s prvým pozdĺžnym nosníkom (2) a s druhým pozdĺžnym nosníkom (3) je spojený pomocou prvého kĺbu (14), a druhý priečny nosník (5) je spojený s prvým pozdĺžnym...

9-Amino-7-(subst.)-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, farmaceutické a veterinárne prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281113

Dátum: 07.12.1994

Autori: Lee Ving, Hlavka Joseph, Gluzman Yakov, Sum Phaik-eng

MPK: C07C 231/12, C07C 237/26, A61K 31/65...

Značky: báze, přípravky, spôsob, veterinárne, farmaceutické, 9-amino-7-(subst.)-6-demetyl-6-deoxytetracyklíny, medziprodukty, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (A), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, a ich farmakologicky vhodné organické a anorganické soli a kovové komplexy. Opísané sú i medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické a veterinárne prípravky na ich báze. Uvedené zlúčeniny vykazujú antibakteriálnu účinnosť. Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca (A1), pri ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (B1) nechá reagovať s redukčným...

Nákladný železničný vozeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 281097

Dátum: 07.12.1994

Autori: Ahlborn Günter, Büdenbender Herbert

MPK: B61D 3/16, B61D 3/04, B60P 1/02...

Značky: železničný, vozeň, nákladný

Zhrnutie / Anotácia:

Nákladný železničný vozeň v podstate pozostáva z ložnej plošiny (1) a z dvoch dvojkolies (2), dvoch dvojnápravových podvozkov alebo dvoch otočných podvozkov, pričom vypruženie sa uskutočňuje prostredníctvom listových nosných pružníc (6), ktoré sú na koncoch (3) pružníc (6) zavesené hraníky (7). Nákladný železničný vozeň môže zachádzať pod nákladné predmety, najmä vymeniteľné nádoby, pričom sa ekonomickými prostriedkami vytvára možnosť...

Výrobok na odsírovanie roztaveného železa a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280908

Dátum: 07.12.1994

Autori: Nussbaum Gilles, Rebiere Michel

MPK: C21C 1/02

Značky: spôsob, odsírovanie, výroby, železa, výrobok, roztaveného

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok na odsírovanie roztaveného železa, na báze karbidu vápenatého a spojiva, pozostáva zo zŕn obsahujúcich každé najmenej jednu časticu práškového karbidu vápenatého, povlečenú spojivom tvoreným látkou, ktorá sa pripája k povrchu zŕn, ale je nelepivá a stabilná po aplikácii pri teplotách až najmenej do teploty 70 °C, pričom spojivo je kvapalné pri teplote povliekania nad teplotou miestnosti a je tvorené organickou hmotou majúcou ostro...

Cyklické močoviny a ich analógy a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280882

Dátum: 07.12.1994

Autori: Delucca George Vincent, Eyermann Charles Joseph, Hodge Carl Nicholas, Lam Patrick Yuk-sun, Jadhav Prabhakar Kondaji

MPK: A61K 31/505, C07D 239/10, A61K 31/55...

Značky: močoviny, analogy, farmaceutické, báze, přípravky, cyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich analógy, kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v opise, samotné a na použitie ako liečivá pri liečbe vírusových infekcií a farmaceutické prípravky na ich báze.

Vyčesávací valček rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280648

Dátum: 07.12.1994

Autori: Tesař Oldřich, Mládek Miloš, Kaplan Jaroslav, Musil Dobroslav, Pirkl Ladislav

MPK: D01H 4/32

Značky: valček, stroja, dopriadacieho, spôsob, vyčesávací, rozvoľňovacieho, mechanizmu, bezvřetenového, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčesávací valček (1) rozvoľňovacieho mechanizmu bezvretenového dopriadacieho stroja obsahujúci valcové teleso (2), vybavené na vonkajšom obvode zubmi (3), ktoré sú vytvorené prienikom aspoň jednej špirálovej obvodovej drážky (5) a určitého počtu vybraní (6). Vybrania (6) prebiehajú po obvode valcového telesa (2) v smere vychýlenom až o 45° od smeru povrchovej dotyčnice (71) rovnobežnej s osou (7) valcového telesa (2). Vyčesávací valček sa...