Archív za 1994 rok

Strana 19

Zlaté a strieborné šperky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 423

Dátum: 06.04.1994

Autor: Jambor Eugen

MPK: A44C 7/00, A44C 13/00, A44C 25/00...

Značky: zlaté, šperky, strieborné

Text:

...podľa technického rieše nia spočíva v upravenej metóde strateného vosku, zahrňujú cej výrobu voskového modelu, jeho zaformovanie, sušenie a vypaľovanie. Jeho podstatou je, že pred pripojením voskového modelu na liaci stromček a jeho zaformovaním sa na príslušné miesta vytvoreného modelu šperku z vosku nanesú guličky zo zlata alebo striebra temperované na 70 až 80 OC. Liaci stromček je vosková tyčka o priemere 10 mm na ktorú sa pripevňujú...

Sťahovák bubnov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 422

Dátum: 06.04.1994

Autor: Stehlík Ľubomír

MPK: B23P 19/00

Značky: bubnov, stahovák

Text:

...zo 6 hrannej oceľovej tyče ł. do ktorej je zhotovený vnútorný závitg a vložená oceľová guľka § . Súčasťou sťahováka je.aj zátka ł ktorá zabraňuje strate guličky. Sťahovák bubna 1 sa ručne bez kľúčov natočí na poloos kužeľového tvaru. na ktorej -He závit. šâ a bubon, ktorý chceme stiahnut. Jedným úderom kladiva po stahováku A sa nám brzdový bubon uvolni z kužeľovej poloosi. Sťahovák 1 odtočime rukou bez použitia kľúčov a odoberieme...

Farebné sýte nenabiehavé bezolovnaté sklo, určené najmä na výrobu rokajlu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 421

Dátum: 06.04.1994

Autori: Kobr Rudolf, Šebesta Libor, Sopr Martin

MPK: C03C 3/078, C03C 3/076, C03C 3/083...

Značky: sklo, rokajlu, najmä, výrobu, nenabiehavé, farebne, syté, bezolovnaté, určené

Text:

...obsahuje nasledovné zložky v uvedenom množstve,vyjadrenom v hmotnostnej koncentrácii oxid kremičitý SiO 2 S 9 až 69 , oxid sodný Na 2 O 13 až 20 , oxid draselný KZO 4 až 10 . oxid vápenatý CaO 0,1 až 1 , oxid horečnatý MgO 0,1 až 0,8 ,oxid bárnatý Ba 0 4 až 6,5 , oxid zinočnatý ZnO 2,5 až 4 , oxid hlínitý Al 2 O 3 1 až 3 , oxid boritý B 203 1 až 3 , fluoridy 3,5 až 5 , oxid fosforečný P 205 0,4 až 0,9, sírany S 042- 0,1 až 0,6 a ďalej...

Kolíkovacia šablóna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 420

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kobza Pavel

MPK: B23B 47/28

Značky: kolíkovacia, šablóna

Text:

...ploche spojenú zvierkamí s pri hvtka 73 iPomocou kolíkovacej šablőny podľa technického riešenia je umožnené veľmi rychlé, presné a pevné vyhotovenie kolíkového spoja na ktoromkoľvek mieste spojovaného materiálu,pričom nezáleží ani na jej hrúbke, tvare a dľžke spoja. Pre vŕtanie otvorov stačí vdaka presne nastaveným vodiacim púzdram i ručná vrtačku, bez vplyvu na kvalitu práce, čo zvyšuje o~ oerqtzvnosř použitia šeblőny 1 V miestach bez...

Album

Načítavanie...

Číslo patentu: U 419

Dátum: 06.04.1994

Autor: Mácha Jan

MPK: B42D 1/08, B42F 5/04

Značky: album

Text:

...riešeniaUvedené nedostatky a nevýhody známych spôsobov vyhotoveniaalbumov sa V značnej miere odstránia albumom na fotografie, kto rý zahŕňa obal a v ňom uložené listy podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva hlavne V tom, že listy tvoria transparentné vrecká s jednou predĺženou stenou, pričom vrecká sú v predĺženej časti steny spojené navzájom a s obalom.Z hľadiska lacnej a jednoduchej výroby je výhodné,keď listy sú spojené...

Spojovacie kovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 418

Dátum: 06.04.1994

Autor: Dvořák Luboš

MPK: F16B 12/14

Značky: kovanie, spojovacie

Text:

...pohybu. Skrutka s hiavou prechádza predvŕtaným axiáinym otvorom cez bok a koimo sa zaskrutkuje doHiavnou výhodou spojovacieho kovania podľa technického riešenia je jednoduchá montáž, pričom sa zároveň docieii veTmi pevné spojenie s možnosťou rozobratia. Matica uiožená v osi umeiohmotového vaićeka umožňuje jednoduchšiu orientáciu primontáži, ako je to pri známom podobnom kovani.PrehTad obrázkov na výkreseNa obr.1 je v reze unázornený...

Výstužná sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 417

Dátum: 06.04.1994

Autor: Palacký Alois

MPK: E04F 13/04

Značky: výstužná, sieť

Text:

...prvkami v tvare šošoviek zo spe neného polystyrénu. V porovnaní so sieťou vyhotovenou z drôteného pletiva a dištančných prvkov 2 keramiky predstavuje výstužná sieť z rabitrového pletiva so šošovkami zo speneného polystyrénu cca polovičné náklady a jednoduchšiu manipuláciu.Prehľad obrázkov na výkresoch.Technické riešenie je podrobne popísané dalej na príkladnom vyhotovení výstužnej siete, schematicky znázornenej na pripojawm obrázku v...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 416

Dátum: 06.04.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 7/00, E06B 5/16

Značky: protipožiarne, dveře

Text:

...reflexná vrstva, pričom medzi obidvoma reflexnými vrstvami je v obvodovom ráme upevnená tepelne izolačná vrstva. Po obvode dverového krídla je k obvodovému rámu pripevnená obvodová žiaruvzdorná vrstva, na ktorej je z vonkajšej strany upevnené obvodová reflexná kovová vrstva. Aktívna žiaruvzdorná vrstva podľa tohoto úžitkového vzoru môže byť umiestnená len na vnútorných plochách kovových dosák, ktoré sú prekryté obvodovým rámom, pričom tepelne...

Informačná tabuľka s magnetickými informačnými segmentami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 415

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kendera Stanislav

MPK: G09F 15/00, G09F 7/04

Značky: magnetickými, informačnými, tabulka, segmentami, informačná

Text:

...pod spodnými magnetickými držiakmi a je v nich preklopne uchytená spodná časť dvojvýznamovej tabuľky. Táto dvojvýznamová tabuľka je v hornej polohe držaná magnetickou silou spodného magnetického držiaka. Informácie na plochách dvojvýznamovej tabuľky sú orientované 2 hľadiska vní mateľnosti tak, že pri hornej polohe dvojvýznamovej tabuľky je2 čelného pohľadu viditeľná prvá informácia napr. OTVORENÉ a po jej preklopení, t. j. V dolnej...

Zabezpečovací systém hlavne pre automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 414

Dátum: 06.04.1994

Autor: Zavadský Marián

MPK: B60R 25/04

Značky: hlavne, zabezpečovací, automobily, systém

Text:

...Inn N vstu|nv njizlariniinal ona. kląurý luiži prs ustonovvnic - aj opakované m H-řinnnoj näinnuuii znnhox.ktorá hndc pre systém predstavoval správny kód a v ďalšom po Lom solnktujo správny. rosp. nnspráxny kód a násludno zahna pečuje prenos signálu na príslušný nasledujúci obvod. CelkomK výsLupov diskriminálora jo pripojených na K vstupov okliu uvnč ého obvodu, kLor pri zadaní Hprávnnhu kúdn nklivnjn spíu nocí hluk. Výsiny nkiivočnňho ohvodu...

Snímač otáčok plynomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 413

Dátum: 06.04.1994

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 3/00

Značky: snímač, plynomerov, otáčok

Text:

...kladené na nevýbušne elektricke zariadenie zaliate zalievacou hmotou s označením ochrany Exm /alebo tiež Exs/. Uplatnením takéhoto riešenia odpadáva nutnosť použiť iskrovobezpečný oddeľovací obvod, ako je to potrebné v už v spomenutom prípade ochrany Exi. avšak nevylučuje ani túto možnosť. Nahradením hliníkového púzdra púzdrom z íeromagnetického materiálu, je znemožnene ovplyvňovanie spoľahlivého spínania jazýčkového kontaktu vonkajším...

Nadstavec blatníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 412

Dátum: 06.04.1994

Autori: Pšenský Zdenek, Škarýd Ladislav

MPK: B62D 25/16

Značky: nadstavec, blatníkov

Text:

...zadné.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkre sov, na ktorých znázorňujeobr.1 - schematický pohľad na prednú časť automobilu s inštalovaným nádstavcom blatniku, obr.2 - rez blatníkom s pripojeným nádstavcom, a to rovinou A-A z obr.1, obr.3 - pohľad na nádstavec z vnútornej strany.Tvarnádstvaca l (viď obr.1) v pozdĺžnej rovine automobilu v podstate sleduje tvar výrezu pre koleso V blatníku g. V...

Zariadenie na elektrický trojfázový elektródový ohrev nedestilovanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 411

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kučera Stanislav

MPK: H05B 3/03, H05B 3/00

Značky: elektricky, trojfázový, ohrev, zariadenie, elektródový, nedestilovanej

Text:

...plochého materiálu a voči sebe sú eymetricky natočené tak aby medzera medzi nimi bola po ich dlžke rovnaká.Každá elektróda je upevnena tak aby ju bolo mozne posúvať podľa požadovanej a povolenej hodnoty výkonu.Zmenou vzdialenosti medzi elektródami pri zachovaní ich tvaru je možne meniť výkon kotla pri zachovani jeho geometrických rozmerov.Vnútorné usporiadanie ako i vonkajsl geometrický tvar elektrodoveho kotla je zobrazený na obr.cl.0 brazok...

Usporiadanie nepriameho ohrevu čelného skla automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 410

Dátum: 06.04.1994

Autor: Farkaš Ján

MPK: F24H 1/00, B60J 1/20

Značky: nepriameho, automobilů, usporiadanie, ohřevu, čelného

Text:

...približne 2 1.Plnenie výmennika tepla môže byť zabezpečené napriklad cez dlhé nalievacie hrdlo. Do okruhu môže byť zaradená aj vyrovnávacia nádržka.Podstata technického riešenia je v tom, že na čelné sklo sa pôsobí teplou vodou prúdiacou v stieračoch alebov nádržke ostrekovača. ohriatou prvým teplom odobratým z ma lého chladiaceho okruhu motora hneď za držiakom termostatu alebo z výfukového potrubia motora alebo nezávislého kúrenia. Toto...

Plastový disk kolesa s ložiskom v gumovej výstelke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 409

Dátum: 06.04.1994

Autor: Michalička Otto

MPK: B60B 5/02

Značky: ložiskom, plastový, gumovej, výstelke, kolesa

Text:

...výstelke podľa technického riešenia.Príklad uskutočnenia technického riešeniaKoleso podľa obr. 1 pozostáva z dvoch plastových diskov g, ktoré sú navzájom spojené v otvoroch 1 spojovacími prvkami.Obidve polovice disku g sú rovnaké. Voči vzájomnému radiálnemu posunutiu týchto polovíc sú zaistené polzámkom. Pri skladanídisku výstupky polzámku zapadajú do drážok po celom jeho priemere do seba. Koleso je po obvode opatrené gumovou obručou...

Skladacia paletka pre drobné výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 408

Dátum: 06.04.1994

Autori: Ivanický Eduard, Marušák Zdeněk

MPK: B65D 19/20, B65D 19/02

Značky: skladacia, výrobky, drobně, paletka

Text:

...riešenie umožňuje prázdnu paletku jednoduchým spôsobom zložiť v podstate do podoby plošného útvaru s rozmermi jej dna. Tým sa významne znižujú nároky na prepravný a skladovací priestor prázdnych paletiek. Pri tom zloženie a opätovné rozloženie paletky do funkčného tvaru nespôsobuje jej žiadnevýznamnejšie opotrebovanie, ako je opotrebovanie bežným prevozom.Prehľad obrázkov na výkresochK bližšiemu objasneniu podstaty riešnia slúžia...

Prepravný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 407

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kožený Milan

MPK: B62B 1/10

Značky: prepravný, vozík

Text:

...vozík podľa technického riešenia (obr.1) sa skladá z čela 1 vozíka, ku ktorému je pripevnené ľavé a pravé držadlo 12,13 s rüčkou 1 vybavenou výstuhou gg, pričom medzi držadlami 12,13 a čelom 1 vozíka je v hornej časti vozíkaumiestnená vzpera 14. V spodnej časti je vozík vybavený dvomikolesami łg, ktoré sú osadené na hriadeľ 13 spojujúci ľavéa pravé držadlo 12,13. Na zvislých rúrkach strmeňa g čela lje pohyblivo umiestnený záves 5 tvorený...

Mechanická spojka pre odpojovače s elektromotorickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 406

Dátum: 06.04.1994

Autor: Dorocák Jozef

MPK: H01H 31/00

Značky: mechanická, elektromotorickým, odpojovače, pohonom, spojka

Text:

...prístroja po odstránení poruchy môže nastať aj elektropohonom.Výhodou technického riešenia je využitie pri ovládaní odpojovačov na vnútornú montáž s elektromotorickým pohonom,kde zároven umožňuje núdzové vypnutie prístroja.a následné zoradenie a nastavenie prístroja v prevádzke.Technické riešenie je objasnené pomocou výkresu na ktorom je znázornená mechanická spojka pozostávajúca z pevnej častivysúvacej časti spojky ktoré sú umiestnené na...

Doraz na zapínanie a vypínanie úsečníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 405

Dátum: 06.04.1994

Autor: Cziel Ján

MPK: H01H 31/00, H01H 31/02

Značky: doraz, zapínanie, vypínanie, úsečníkov

Text:

...vypnutej polohy 3 nastaviť požadovanú vypínaciu vzdialenosť.Výhoda technického riešenia spočíva v tom, ževo vypnutom stave je umožnená oprava, prípadne i výmena celého ovládania bez potreby opätovného zoraäovania. Skrutky súčasne zachy távaju mechanické razy pri spínaní, čím sa Šetrí kontaktné ústrojenstvo.K výhodám patrí i možná plynulá regulácia zapnutej a výpnutej polohy prístrojov ako i ochrana kontaktov prístrojov od mechanických rázov...

Odpojovač s elektromotorickým pohonom na spoločnom ráme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 404

Dátum: 06.04.1994

Autor: Dorocák Jozef

MPK: H01H 31/04, H01H 31/00

Značky: rámě, elektromotorickým, pohonom, spoločnom, odpojovač

Text:

...krútiaceho momentu medzi elektropohonom a odpojovačom zabezpečuje mechanická spojka.Výhodou umiestnenia prídavného rámu pod elektropohon na rám odpojovača se odstráni nastaviteľné tiahlo. Takto je vylúčená manipulácia s nastavovanim tiahla pri zoračovani koncových polôh prístroja.Odpojovač s elektromotorickým pohonom na spoločnom ráme podstatne uľahčuje montážne a zoradovacie práce na mieste použitia.Technická riešenie je znázornená pomocou...

Expander paralelného rozhrania osobného počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 403

Dátum: 06.04.1994

Autor: Adámek Petr

MPK: G06F 3/00, G06F 13/00

Značky: osobného, rozhrania, paralelného, expandér, počítača

Text:

...a vstupním registrem zapojeným jako střadač/budíč/oddělovač. Výstupní část expanderu přiřazená výstupu standartního paralelního rozhraní je tvořena jedním řídícím obvodem spojeným s výstupem standartního paralelního rozhraní a výstupním registrem zapojeným jako střadač/budič. Alternativně může být řídící obvod společný pro vstupní i výstupní částVýhodou technického řešení expanderu je především univerzálnost. Je použitelný u všech druhů...

Vozík na prepravu chleba s roštovými poličkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 402

Dátum: 06.04.1994

Autor: Štefanovič Miloš

MPK: B62B 1/26

Značky: poličkami, prepravu, vozík, roštovými, chleba

Text:

...umožňuje prehľadne zabezpečovať vizuá lnu kontrolu kvality chleba a počtu prepravovaných kusov.Prehľad obrázkov na výkresochVozík na prepravu chleba s roštovými poličkami je blizsie znázornený na priložených výkresoch. Na výkres č. 1 je z pohľadu transportu znázornený bočný pohľad na vozík a na výkrese č.2 je znázornený zadný pohľad.Technické prevedenie vozíka podľa obrázku č. l a 2 obsahuje základnú konštrukciu rámu pozostávajúcu zo spodného...

Magnetoterapeutický prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 401

Dátum: 06.04.1994

Autor: Tůma Ladislav

MPK: A61N 2/02, A61N 2/00

Značky: prístroj, magnetoterapeutický

Text:

...distančního čela aplikátoru je tuto nejvyšší možnou intenzitu bez zásahu do nastavení parametrů v řídící jednotce přístroje plynule ovliv ňovat. ŠĚEEłSÉJłEEÉšEĚEEĽŽEEÉÉÉSETechnické řešení je blíže osvětleno pomocí výkresů konkrétního provedení magnetoterapeutického přístroje se dvěma nosnými stojinami, na kterých obr. 1 znázorňuje schematicky jeho jednunosnou stojinu s naznačeným otočným kladkovým systémem, dvěmarameny a zbývajícími jeho...

Spaľovací motor s otáčavým pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 400

Dátum: 06.04.1994

Autor: Milly Miron

MPK: F02B 53/00

Značky: motor, pohybom, spalovací, otáčavým, piestov

Text:

...ako sa striedajú pracovné takty v klasickom ětvortaktnom apaľovecom motora e pria močiarym pohybom piesta.- J Cez vnútorný povrch pracovnej skrine vyúsťujú 2 jej vnúq torného priestoru mimo tento priestor nasledujúce otvory s prislúchajúcim funkčným určením aspoň jeden zážihovy otvor pre umiestnenie zéžihového člena/zaparovacej sviečky/ a/alebo aspoň jeden dávkovací otvor pre umiestnenie dávkovacieho člena /trysky pre dávkovanie...

Prístroj na elektromagnetickú biorezonančnú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 399

Dátum: 06.04.1994

Autor: Děda Petr

MPK: A61N 2/04, A61N 2/00, A61N 2/02...

Značky: elektromagnetickú, terapiu, prístroj, biorezonančnú

Text:

...spojenému s koncovým členem, Ke které mu jsou připojeny vyzařovací terapeutické elektrody, jehožpodstata spočívá V tom, že jako nízkofrekvenční modulační ge nerátor obsahuje rozmítavý nízkofrekvenční modulační generátor, ovládaný řídícím stupněm rozmítání a případně stupněm řízení rychlosti rozmítání.Vyzařovací terapeutické elektrody mohou být ke koncovému stupni připojeny bud mobilně, tj. pomocí spojovacích vodičů,nebo výhodné...

Kompaktný prístroj na elektromagnetickú terapiu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 398

Dátum: 06.04.1994

Autor: Děda Petr

MPK: A61N 2/02, A61N 2/04, A61N 2/00...

Značky: elektromagnetickú, kompaktný, terapiu, prístroj

Text:

...technického řešení je přístroj pro elektromagnetickou terapii, zahrnující generátor vysokofrekvenčního nosného kmitočtu, nízkofrekvenční modulační generátor, ovládaný přepínačem nízkofrekvenčního modulačního kmitočtu, přičemž generátor vysokofrekvenčního nosného kmitoč tu a nízkofrekvenční modulační generátor jsou připojeny k modulátoru, spojenému s koncovým členem, ke kterému jsou připojeny vyzařovací terapeutické elektrody, jehož podstata...

Prístroj na elektromagnetickú terapiu s kompaktným usporiadaním vysokofrekvenčného stupňa a elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: U 397

Dátum: 06.04.1994

Autor: Děda Petr

MPK: A61N 2/00, A61N 2/02, A61N 2/04...

Značky: vysokofrekvenčného, stupňa, terapiu, prístroj, elektromagnetickú, kompaktným, elektrod, usporiadaním

Text:

...pro elektromagnetickou terapii. Předmětem tohoto technického řešení je přístroj pro elektromagnetickou terapii, zahrnující generátor vysokofrekvenčního nosného kmitočtu, nízkofrekvenční modulační generátor, ovládaný přepínačem nízkofrekvenčního modulačního kmitočtu, přičemž generátor vysokofrekvenčního nosného kmitočtu a nízkofrekvenční modulační generátor jsou připojeny k modulátoru, spojenému s koncovým členem, ke kterému jsou připojeny...

Viacúčelový lineárny zavlažovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 396

Dátum: 06.04.1994

Autori: Poledna František, Janeček Jiří, Oslík Vladimír, Hubáček Václav, Stříbrný Zdeněk

MPK: A01G 25/00

Značky: viacúčelový, zavlažovač, lineárny

Text:

...o šírke odpovedajúcej šírke záberu agroagregátu a to bez škodlivého tlaku na pôdu, čo umožňuje s výhodou uskutočňovať určité agrotechnické operácie efektívnejšie pri nižšej spotrebe ener~gie i pri optimálnom stave prevlhčenia pôdy bez nebezpečia jejutlačenia a následnej postupnej degradácie jej úrodnosti.Automatické uskutočňovanie nastavených pracovných operácií strojom šetrí čas obsluhe a pri práci v noci zabezpečuje ekonomicky priaznivé...

Posuvné čelo prívesného vozíka s premenlivým objemom nákladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 395

Dátum: 06.04.1994

Autor: Michalička Otto

MPK: B62D 25/02, B62D 25/00

Značky: čelo, objemom, vozíka, posuvné, přívěsného, premenlivým, nákladu

Text:

...obr. 2 je rez rovinou A-A z obr. 1.siek, ktorá súčasne tvori stenu zadného sklopného čela. výplň 5Prívesný vozík podľa obr. l pozostáva z nosného rámu l nadstavby, na ktorý sú súbežne s jeho pozĺžnou osou pripevnené vodiace elementy 3. Ha vodiacich elementoch g je usuvne uloženánosné konštrukcia 2 s pripevneným zadným sklopným čelom v kĺbe 8.Zadné sklopné čelo tvorí profil rámu 5, na ktorého kostru je upevnené výplň Ž pozostávajúca najmenej z...

Prídavný nosič na bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 394

Dátum: 06.04.1994

Autor: Melek Stanislav

MPK: B62J 7/06, B62J 7/00, B62J 7/04...

Značky: přídavný, bicykel, nosič

Text:

...aj tiahla slúžiace k upevneniu nosiča k zadnej zvislej časti konštrukcie bicykla. Upevñovacie objimky v uvolnenom stave umožňujú pohyb spodných rámov, resp. nosného rámu ako aj tiahiel a zároveň umoznujá v podstatnom rozsahu zmenu dĺžky tiahiel.rídavný nosič na bicykel, podľa tohoto teçhnickén Žňuje spoľahlivé a optimálne u.poriadaoie prídavného nosi-a na cykle roznych rozmerových aj konštrukčných vyhotovení.Pre správnu funkciu a spoľahlivé...

Kufríková prenosná kartotéka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 393

Dátum: 06.04.1994

Autor: Mokroluský Marian

MPK: B42F 17/00

Značky: kufríková, prenosná, kartotéka

Text:

...pri činnosti na viacerých miestach práce s kartotákou.Kufríková prenosná kartotéka je prehľadne znázornená na obr.č.1. Obrázok č. 2 znázorňuje pružný držiak písacích potrieb,obrázokip uzatváracieho mechanizmu kartotéky.Technické prevedenie kufríkovej prenosnej kartotéky podľa obr. l,2,3 a 4 spočíva v dvoch samostatných plastových die 1 coch,a to vane l a veka g,ktoré sa pri potrebe prenosu vzájomne upevnia pomocou upevňovacieho...

Kondenzačný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 392

Dátum: 06.04.1994

Autori: Hruška Miroslav, Andrejčák Imrich, Nestor Štefan

MPK: F25J 1/00

Značky: výmenník, kondenzačný

Text:

...sústavu rú rok l do stĺpcov je na každú trojicu v stĺpci, prípadne postačuje aj dvojica, daný segment Ž, pričom na susednom vedľajšomstĺpci je posunutý o výšku rovnajúcu sa jednej tretine až jednej polovine vzdialenosti medzi dvoma susednými rúrkamiV stĺpci sústavy výhodne striedavo. Vstup každého stĺpca sús 2tavy rúrok l je napojený na vstupnú rozvádzaciu komoru opatrenú prírubou C. Výstup každého stĺpca sústavy rúrok le naoojer na...

Detské korčule pre začiatočníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 391

Dátum: 06.04.1994

Autori: Hudec Dalibor, Šugar Jiří

MPK: A63C 1/36, A63C 1/18

Značky: dětské, začiatočníkov, korčule

Text:

...V drážkàch g nosné desky g. Pevné usa~zení a držení nožü 1 v dražkách 2 nosné desky 3 zabezpecu jí vůči nosné desce 3 pŕíčně uložené pŕíložky 3 s pŕipojo~vacími Šrouby 5. V prílozce 4 jsou vytvoreny pŕíćne dàiky8, navazující na dražky g nosné desky 3.Příčná drážky §, uspoŕádané proti drážkám 2 nosné desky 3, v nichž jsouuloženy nože ł, obepínají část nože 1 mezi obdelníkovýmtak uchycení nože 1. Nosná deska 3 a přílozka 4 umožňujído stŕedové...

Zariadenie na spätné využívanie odpadného tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 390

Dátum: 06.04.1994

Autor: Šváral Julius

MPK: F28D 21/00

Značky: odpadného, špatně, využívanie, tepla, zariadenie

Text:

...odpadného tepla môže byt zostavené z viacerých výmenníkov tepla s oddelenými okruhmi na strane kvapaliny, ako aj 2 viacerých ventilátorov, čoďalej zvyšuje univerzálnost zariadenia.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu,na ktorom znázorňuje obr. 1 čelný pohľad a obr. 2 pohľad z bokana zariadenie podľa technického riešenia.Príklady prevedenia technického riešeniaTechnické riešenie podľa obr. 1 a...

Trapezoidálny segment hlavne na montáž klinového remeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 389

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kramarčík Zdeno

MPK: F16G 5/18

Značky: hlavne, remeňa, montáž, klínového, segment, trapezoidálny

Text:

...tvorili potrebný tvar a sú zaistené proti axiálnemu posuvu spojom, pričom spoj môže byť napr. lepený,zvarovaný, vulkanizovaný pripadne mechanický. Zvlášť výhodný sa javí mechanický spoj pomocou otočných spojovacích členov s jednoduchým alebo dvojitým nosom, kde spojovací člen je otočne uložený do okrúhleho otvoru V segmente, pričom segment je opatrený ešte najmenej jedným oválnym otvorom. K spojeniu dôjde tak, že každý následný segment sa...

Otvorený univerzálny kľúč na šesťhrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 388

Dátum: 06.04.1994

Autor: Chládek Peter

MPK: B25B 7/02

Značky: univerzálny, otvorený, šesťhrany, kľúč

Text:

...nasadiť klúč na akúkoľvek veľkosť danej skrutky bez toho, aby volonutné pri zmene veľkosti skrutky nastavovať veľkosť univerzálneho klúče na šesťhrany.Manipulácia pri zaťahovaní a odťahovani tohto klúče je natoľko jednoduchá, že sa upúšťa do zbytočného opätovného nasadzovanie a zosadzovania klúče na meticu pri zeťahovani či uťahovani matice.Otvorený univerzálny klúč na šesťhrany je efektívne použi všade tam, kde sú problémy s...

Elektronické počítadlo plynomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 387

Dátum: 06.04.1994

Autori: Trúsik Miroslav, Naď Milan

MPK: G01F 1/56

Značky: elektronické, plynomerov, počítadlo

Text:

...turbínového plynomera. kde obr.1 predstavuje jeho Pozdlžny rez. a obr.Z zobrazuje blokovú schému elektronického počítadla.Priemyselný plynomer má na svojej pohyblivej časti /koleso turbíny 32 / excentricky upevnený Permanentný magnet Lg,voči ktorému je orientovaná dutina §v telese hriadeľa Z, slúžiaca pre uloženie indukčného magnetického snímača otáčok iz. V nástavci gg telesa plynomera łł slúžiaceho pre upevnenie hlavy plynomera § je zavitový...

Vykurovací systém s akumuláciou tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 386

Dátum: 06.04.1994

Autori: Grossmann Jan, Kolomý Oldřich, Vintr Josef, Pražák Miloš, Fišer Pavel

MPK: F24D 13/04

Značky: vykurovací, tepla, systém, akumuláciou

Text:

...energie. V dosledku presného dodržovania nastavenej teplotnej krivky sa dosiahnutý tepelný komfort priaznivo odráža vo výhodných prevádzkových nákladoch na vykurovanie. Predávanie tepelnej energie do vykurovaného prostredia je zaručené v ziaducej a presnej miere práve pri netopiacom kotli v dosledku presného miesenia vyhrievanej a vratnej vody, takže nedochá dza k nežiaducim teplotným výkyvom. S pomocou kotlovej tcrmoregu lácie sa v...

Koncovka, najmä pre hadice a rúry z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 385

Dátum: 06.04.1994

Autor: Ďurec Ján

MPK: F16L 33/20

Značky: najmä, plastov, hadice, rúry, koncovka

Text:

...ktorého dutý driek je opatrený aspoň jedným obvodovým výstupkom. Na valcové rozšírenie dutého plastového odstreku je pevne nasadená poistná objímka.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornená koncovka v čiastočnomKoncovka podľa obr. 1 je tvorená dutým plastovým odstrekom 1 s valcovým rozšírením 3, pevne spojeným so závi tovým nástavcom 3, ktorého dutý driek 4 je opatrený...

Zariadenie na odlučovanie oxidu siričitého zo spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 384

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: B01D 24/28, B01D 15/02

Značky: siřičitého, odlučovanie, zariadenie, spalin, oxidů

Text:

...ktorého podstatou je, že pozostáva z vertikálne uloženého reaktora tvaru valca,v ktorého dolnej časti je umiestnené vstupné hrdlo a v hornej časti výstupné hrdlo a dávkovač sorbentu. Vovnútri reaktora je vertikálne otoćne uložený hriadeľ poháňaný pohonnou jednotkou,ktorá môže byt uložená aj mimo priestoru reaktora, pričom na hriadeli sú upevnené perforované kužele. V dolnej časti reaktora je vytvorený odpadový priestor. Kvôli zvýšeniu...