Archív za 1994 rok

Strana 13

Mobilné kontajnerové zariadenie na separáciu kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 500

Dátum: 06.07.1994

Autor: Španko Dušan

MPK: B01D 43/00, B65G 19/10, E03F 5/14...

Značky: separáciu, kalov, zariadenie, mobilné, kontajnerové

Text:

...site do nádrže určenej na skladovanie separovej tuhej zlozky kalu. Tekuta zlozka kalu sa odvádza výtokovýmotvorom umiestneným v spodnej časti mobilného kontajnera.Na obrazku Č. 1 je znazornené mobilné kontajnerové zariadenia na separaciu ka 1 ov,pri pohľade z boku. Na obrazku č.2 je znárornenýpôdorys mobilného kontajnerového zariadenia eo zváranou nadräou.Znazornené mobilné kontajnerové zariadenie na eeparaciu kalov pozostáva z mobilného...

Zariadenie na vypúšťanie sypkých hmôt zo železničných vagónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 499

Dátum: 06.07.1994

Autori: Šuhaj Ján, Ambrózi Vojtech

MPK: B65G 19/00

Značky: zariadenie, železničných, hmot, vypúšťanie, sypkých, vagónov

Text:

...proti presypávaniu gumovou zábranou6 a plecnovou zábranou 7. Po pristavení vagóna sa pevnésklzy 13 sklopia spúšťacím zariadením / reťazový kladkostroj /§pomocou lana 14 a podoprú sa zvislou podperou 9. Pevnésklzy 13 sú upevnené na žľaby hrablových dopravníkov 1,2 otoč nymi čapmi 16. Steny pevných sklzov 13 sú zosilnené L pro filom 15. Podľa povahy a sypkosti materiálu sa nastavia po hyblivé sklzy 3 do najvýhodnejšej polohy / aby chod...

Telefónny box

Načítavanie...

Číslo patentu: U 498

Dátum: 06.07.1994

Autori: Zbranek Stanislav, Spálovský Jan, Brada Pavel

MPK: E04H 1/14

Značky: telefónny

Text:

...a je ukončený v rovine predného čela kratšieho L tvaru šlqupinyĺPripevnenie akustického ochranného krytu na osadenie je vyhotovené rozoberateľným, prípadne nerozoberateľným spôsobom. Rozoberateľné spojenie je vyhotovené napr. skrutkami. Nerozoberateľné spojenie je zaistené napr. nitmi.L tvar škrupiny je geometrický najčastejšie riešený v tvare oválnom, môže byť taktiež riešený v inom tvarovom prevedení, napr. obdĺžníkovom so zaoblennými...

Plastová ochranná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 497

Dátum: 06.07.1994

Autori: Kundera Miroslav, Zbranek Stanislav, Polišenský Pavel, Brada Pavel, Marčík František

MPK: B29C 45/02, B29C 43/02, H02G 9/02...

Značky: plastová, doska, ochranná

Text:

...dosky podľa technického riešenie spočívajú j malej hmotnosti, ľahkej manipulácii pri doprave a ukladaní áble, v jednoduchej výrobe a v nízkej cene v porovnaní s cenou tehál alebo betonových dlaždíc a v opakovateľnom použití alší prínos ochrannej dosky je V tom, že je vytvorená z odpadnych zložiek /napr. káblov/, ktoré doposiaľ boli likvidované na kládkach z dôvodu ich nevyužiteľnosti, čím dôjde k zlepšeniuPlastová ochranná doska podľa...

Technologická jednotka na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 496

Dátum: 06.07.1994

Autori: Stanovský Jozef, Bystrický Walter

MPK: C02F 3/12

Značky: čistenie, jednotka, biologické, technologická, odpadových

Text:

...s výsečou, je možné vo vytvorenom priestore osadiť strojovňu biologickej čistiarne odpadových vôd. Pripadne je možne združovať skupiny čistiarenských objektov.Úpravou vzájomného. pomeru vnútorných priemerov jednotlivých nádrži v technologickej jednotke podľa technického riešenia je možne vytvoriť typový rad biologických čistiarni s rôznou kapacitou čistenia.Technologickú jednotku podľa technického riesenia je výhodné vytvoriť z ocele so...

Spôsob výroby stavebných komponentov s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277807

Dátum: 06.07.1994

Autori: Švec Radek, Morawski Pavol, Šmída Petr, Morawszki Pavel

MPK: C04B 16/02, D21J 1/00

Značky: spôsob, výroby, stavebných, celulózy, komponentov, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že sa k odpadovej celulózovej hmote vzniknutej pri výrobe papiera a/alebo celulózy obsahujúcej aspoň 50 % hmotn. podielu s krátkymi vláknami, 1 až 35 % hmotn. aspoň jednej sprievodnej odpadovej zložky vybranej zo skupiny, zahrňujúcej nerozvarenú sukovinu, kaolín, papierenský popolček, reakčné produkty bieliacich prísad, ďalej do 2 % hmotn. nečistôt, ktoré sa do hmoty dostanú napríklad pri manipulácii s odpadom, a od...

Klapkový uzáver horného zhlavia plavebných komôr s priamym plnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 277706

Dátum: 06.07.1994

Autor: Malík Oto

MPK: E02B 7/20

Značky: priamym, plavebných, horného, klapkový, zhlavia, uzáver, komor, plnením

Zhrnutie / Anotácia:

Klapka (1) s rovinnou alebo hydraulicky zaoblenou hradiacou stenou (6) vystuženou nosníkmi (7) a nadväzujúcou na nosnú rúru je pomocou výsuvných čapov (19) uložená v hriadeli (18) resp. na opačnej strane v ložisku kotvenom do piliera. Ovládaná je dvojčinným hydromotorom (10) umiestneným v bočnom pilieri pomocou hriadeľa (18), s ktorým je pevne spojená páka hydromotora (13) a ovládacia páka (16). Zasunutá piestna tyč (28) hydromotora (10)...

Zapojenie plunžerového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 277705

Dátum: 06.07.1994

Autori: Pospíšil Zdeněk, Mišák Karel, Kolarčík Willibald

MPK: G05D 16/00, F15B 1/00, F04B 49/00...

Značky: čerpadla, zapojenie, plunžerového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie plunžerového čerpadla (1) na sacom potrubí (2), na ktoré je v sérii zapojený aspoň vstupný tlmič (31) pulzácií, prvá oddeľovacia armatúra (41) a nádrž (5) tlakovej kvapaliny a na výtlačné potrubie (6) je taktiež v sérii zapojený aspoň výstupný tlmič (32) pulzácií, druhá oddeľovacia armatúra (42) a technologický systém (8), ku ktorému je pripojená riadiaca jednotka (9) so snímačom (10) tlaku na vstupe. Riadiaca jednotka (9) obsahuje...

Valček pre pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277704

Dátum: 06.07.1994

Autor: Bouchal Milan

MPK: B65G 39/00, B65G 39/09

Značky: dopravníky, valček, pásové

Zhrnutie / Anotácia:

Valček pre pásové dopravníky zložený z plášťa (1) a dvoch tvarovaných čiel (2), vo vnútri ktorých je vytvorená komora (21), v ktorej je uložené aspoň ložisko (3), labyrintový uzáver (5) z puzdra (51) a objímky (52) i predný kryt (6) s vekom (8). Puzdro (51) labyrintového uzáveru je na svojom vonkajšom obvode pevne čelne spojené s predným krytom (6), ktorý je potom na svojom vonkajšom obvode pevne spojený s vnútorným obvodom čela (2). Medzi...

Tesniaci uzáver otvoru pre zrovnávanie sypanej vsádzky v komore koksovej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277701

Dátum: 06.07.1994

Autor: Staroň Rastislav

MPK: C10B 25/00, C10B 25/16, C10B 25/02...

Značky: vsádzky, zrovnávanie, komoře, baterie, sypanej, koksovej, uzáver, tesniaci, otvorů

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci uzáver pre uvedený účel, tvorený uzatváracími dvierkami pritláčanými a zaisťovanými prítlačným mechanizmom na čelnú plochu telesa štvorstenu má ďalej čelnú prírubu (14) telesa (12) štvorstenu a prekrývaciu dosku (21) uzatváracích dvierok (20), ktoré sú vytvorené ako kruhové a sú opatrené najmenej jedným kruhovým neprerušeným tesniacim britom (26, 16) na jednej alebo každej z ich priľahlých dosadacích plôch (15), a to s priemerom...

Spôsob stanovenia koncetrácie NBef efektívneho náboja bariéry v prekompenzovaných polovodičoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 277700

Dátum: 06.07.1994

Autori: Dubecký František, Olejníková Božena

MPK: G01R 31/26, G01N 27/22

Značky: bariéry, prekompenzovaných, koncetrácie, polovodičoch, efektívneho, spôsob, náboja, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

V polovodičoch, prekompenzovaných hlbokými prímesami, sa koncentrácia efektívneho náboja bariéry stanovuje analýzou C-U závislosti podľa vzťahu I. Z prekompenzovaného polovodiča sa pripraví dvojelektródová štruktúra s krátkou bázou dĺžky 2 mikrometre až 100 mikrometrov s kovovými elektródami, alebo polovodičovými elektródami druhého typu vodivosti s koncentráciou ionizovaných prímesí 10exp(17)cm-3 až 10exp(20)cm-3, na ktoré sa privedie...

Očkovacia látka, bunková línia a monoklonálna protilátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281238

Dátum: 06.07.1994

Autori: Czinn Steven James, Nedrud John Gilbert

MPK: C07K 14/205, A61K 39/106

Značky: látka, očkovacia, protilátka, bunková, monoklonálna, línia

Zhrnutie / Anotácia:

Očkovacia látka vhodná na prevenciu alebo liečbu infekcií vyvolaných mikroorganizmom rodu Helicobacter, ktorá obsahuje imunogénne účinné množstvo antigénu Helicobacter na vyvolanie ochrannej imunitnej odpovede pri cicavčom hostiteľovi, v spojení s farmaceuticky vhodným nosičom alebo riedidlom. Bunková línia s označením 71-G5-A8, uložená v ATCC pod depozitným číslom HB 11514, produkujúca IgA monoklonálnu protilátku. Murinná Helicobacter...

Vo vode dispergovateľný granulárny herbicídny prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280902

Dátum: 06.07.1994

Autori: Kubisch Robert, Kimler Joseph

MPK: A01N 33/06, A01N 43/50, A01N 25/12...

Značky: spôsob, herbicídny, dispergovatelný, granulárny, prostriedok, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vode dispergovateľný granulárny herbicídny prostriedok hmotnostne obsahuje 20 až 90 % herbicídu všeobecného vzorca (I), kde R1 je H, alkyl s 1 až 4 C, alkenyl alebo alkinyl s 3 až 4 C R2 je alkyl s 1 až 6 C, ktorý je prípadne substituovaný Cl alebo metoxy, alkenyl alebo alkinyl s 3 až 4 C R3 je H, metyl alebo metoxymetyl a R4 je alkyl s 1 až 4 C, trifluórmetyl alebo Cl v kombinácii s 1 až 20 % imidazolinónového herbicídu zo súboru...

Poistka strelnej zbrane, zvlášť loveckej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 280857

Dátum: 06.07.1994

Autor: Polanský Václav

MPK: F41A 17/00, F41A 17/64, F41A 17/46...

Značky: zvlášť, strelnej, zbraně, poistka, loveckej

Zhrnutie / Anotácia:

Poistka (4) má rameno (5), ktoré zasahuje do priestoru vymedzeného gumovým krúžkom (10), uloženom vo vybraní (9) puzdra (1) zbrane na vymedzenie krajných polôh poistky (4), ktorá je tiež opatrená čapom (3) a je v zábere s poistkovou pružinou (12), ktorá v jednej krajnej polohe poistky (4), v ktorej rameno (5) prilieha ku gumovému krúžku (10), pôsobí proti osi čapu (3) a v druhej krajnej polohe, v ktorej rameno (5) prilieha k protiľahlej strane...

Podvozok koľajových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 280771

Dátum: 06.07.1994

Autori: Wenke Siegbert, Rode Walter, Koch Hartmut, Petrick Renee, Ohnesorge Klaus, Lange Rűdiger, Streich Rüdiger

MPK: B61F 5/30

Značky: vozidiel, podvozok, koľajových

Zhrnutie / Anotácia:

Podvozok koľajových vozidiel s horizontálne vedenou a na horizontálnu stredovú polohu orientovanou súpravou podvozkových kolies, pričom rám podvozka je uložený na vinutých pružinách v axiálnych ložiskách a axiálne ložiská majú vzhľadom na rám podvozka obmedzený výkyv a sú vybavené tlmičmi trenia. Každá páka axiálneho vedenia je kvôli zlepšeniu ovplyvniteľnosti horizontálneho pozdĺžneho a priečneho tlmenia, ako aj radiálnej nastaviteľnosti...

Spôsob detekcie, identifikácie a/alebo kvantifikácie látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280713

Dátum: 06.07.1994

Autor: Squirrell David James

MPK: C12Q 1/68, G01N 33/543, G01N 21/77...

Značky: kvantifikácie, látky, detekcie, spôsob, identifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob detekcie, identifikácie a/alebo kvantifikácie rastlinných alebo živočíšnych tkanív, mikroorganizmov alebo RNA alebo DNA zbavenej buniek. Pri tomto spôsobe sa používa najmä metóda úplnej vnútornej odrazovej fluorescencie na meranie hybridizácie analytovej RNA alebo DNA s oligonukleoitidom, ktorý je imobilizovaný na povrchu vlnovodu evanescenčného vlnového detektora, pričom sa vzorka vystaví špecifickej sekvenčnej amplifikácii, pri...

Bifidobaktérie a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280682

Dátum: 06.07.1994

Autori: Link Harriet, Mignot Olivier, Brassart Dominique, Servin Alain, Donnet Anne, Schiffrin Eduardo, Neeser Jean-richard, Rochat Florence

MPK: A23K 1/00, A23C 9/127, C12N 1/20...

Značky: použitie, bifidobaktérie

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky čistá kultúra baktérií mliečneho kvasenia rodu Bifidobacterium bola vybratá pre svoju afinitu k implantácii v črevnej flóre, pre svoju schopnosť priľnúť na črevné bunky a kompetitívne vylúčiť patogénne baktérie z črevných buniek a pre schopnosť imunomodulácie a/alebo zníženia účinnosti enzýmov. Bifidobaktérie je možné spracovať na podporný prostriedok vhodný najmä na liečenie a profylaxiu ťažkostí gastrointestinálneho systému ľudí a...

Kmeň baktérií Lactobacillus acidophilus, prostriedky s ich obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280681

Dátum: 06.07.1994

Autori: Neeser Jean-richard, Rochat Florence, Donnet Anne, Mignot Olivier, Brassart Dominique, Link Harriet, Schiffrin Eduardo, Servin Alain

MPK: C12N 1/20, A23K 1/00, A23C 9/127...

Značky: obsahom, bakterií, lactobacíllus, kmeň, prostriedky, acidophilus, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky čistá kultúra baktérií mliečneho kvasenia L. acidophilus CNCMI-1225 bola selektovaná na svoju afinitu k implantácii v črevnej flóre, na svoju schopnosť prilipnúť na črevné bunky a kompetitívne vylúčiť patogénne baktérie z črevných buniek a na schopnosť imunomodulácie a/alebo zníženia účinnosti enzýmov. Kultúru je možné spracovať na prostriedok, ktorý obsahuje kultúru a nosič, a to farmaceutický nosič alebo potravinársky produkt....

Katalyzátor na polymerizáciu olefínov a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280679

Dátum: 06.07.1994

Autori: Pivotto Bruno, Milani Federico, Luciani Luciano, Labianco Antonio

MPK: C08F 10/00, C08F 4/657

Značky: spôsob, olefínov, polymerizáciu, katalyzátor, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na polymerizáciu olefínov obsahuje zmes dialkylmagnézia alebo alkylmagnézia halogenidu s C1-10 v alkyle v inertnom organickom rozpúšťadle a halogenid kremíka alebo cínu v inertnom organickom rozpúšťadle s atómovým pomerom kremíka alebo cínu k horčíku v dialkylmagnéziu alebo alkylmagnéziu halogenidu v rozmedzí 0,1 : 1 až 15 : 1, a zlúčeninu všeobecného vzorca (I), pričom význam substituentov je uvedený v opise. Spôsob prípravy...

Spôsob výroby termoplastického materiálu spevneného vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280662

Dátum: 06.07.1994

Autori: Erlacher Gunter, Hasler Wolfgang, Blauhut Wilfried, Prokschi Hermann, Begemann Michael

MPK: B29C 43/22, B29C 70/00, B30B 5/06...

Značky: spôsob, termoplastického, vláknami, spevneného, výroby, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spevneného termoplastického materiálu lisovaním termoplastu a vláknitej výstuže s ohrevom a chladením tak, že lisovaný materiál je dopravovaný súbežne s poréznym profilom mechanicky podopretým proti vytlačeniu doboku a do ktorého preniká termoplastická tavenina tuhnúca pri ochladzovaní a spolu s profilom tvoria vlastné utesnenie.

Spôsob selekcie geneticky transformovaných rastlinných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 280639

Dátum: 06.07.1994

Autori: Whenham Robert, Okkels Finn

MPK: C12N 15/56, C12N 15/82, C12N 15/65...

Značky: spôsob, selekcie, geneticky, rastlinných, transformovaných, buniek

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob selekcie geneticky transformovaných rastlinných buniek z populácie buniek spočívajúci v tom, že sa populácii buniek dodá zlúčenina, ktorá môže byť metabolizovaná produktom expresie nukleotidovej sekvencie, ktorá bola introdukovaná do transformovaných buniek, čím je transformovaným bunkám poskytovaná fyziologická výhoda oproti netransformovaným bunkám, pričom uvedenou zlúčeninou nie je antibiotikum ani herbicíd.

Farmaceutický prostriedok obsahujúci systém lipidov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280494

Dátum: 06.07.1994

Autori: Nyqvist Hakan, Mattsson Christer, Einarsson Monica

MPK: A61K 9/127, A61K 47/44, B01J 13/02...

Značky: lipidov, použitie, obsahujúci, systém, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok obsahuje systém lipidov z najmenej dvoch lipidných zložiek. Najmenej jedna z lipidných zložiek je amfifatická a polárna a jedna je nepolárna. Farmaceuticky účinnou zlúčeninou je heparín alebo jeho fragment. V prostriedok je taktiež obsiahnuté rozpúšťadlo obsahujúce vodu v takom množstve, že sú prítomné jednotlivé oddelené lipidné častice a tieto prostriedky môžu byť upravené na rôzne formy podávania, ako je rektálne,...

Izolačná doska, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280282

Dátum: 06.07.1994

Autori: Haböck Herwig, Weinzierl Bruno

MPK: E04B 1/70, E04B 1/64

Značky: vykonávanie, výroby, spôsobu, zariadenie, spôsob, tohto, doska, izolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Na izolačnej doske (1) na zarážanie do muriva má oblasť (2) jej prednej hrany (3), privrátená pri zarážaní k murivu, klinovitý profil (4). Spôsob jej výroby spočíva v tom, že oblasť (2) prednej hrany (3) izolačnej dosky (1) sa tvaruje do klinového tvaru. Zariadenie na výrobu izolačnej dosky (1) na zarážanie do muriva obsahuje tvarovacie zariadenie (10) na klinovité vytvarovanie oblasti (2) prednej hrany (3), ktoré je pohyblivé vzhľadom na jej...

Odsávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 280231

Dátum: 06.07.1994

Autori: Theurer Josef, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/04, E01B 27/06

Značky: stroj, odsávací

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací stroj (1) je opatrený na podvozkoch (2) pojazdným rámom (4) stroja so zdrojom (3) podtlaku a so zásobníkom (17) štrku, trakčnou kabínou (5) usporiadanou na jeho konci a má výškovo prestaviteľne usporiadanú odsávaciu dýzu (10), ktorá prečnieva cez koniec (9) odsávacieho stroja a je spojená odsávacou rúrkou (16), upravenou nad trakčnou kabínou (5), so zásobníkom (17) štrku. Odsávacia dýza (10) je prostredníctvom samostatných nezávislo od...

Jednotlivé koleso s motorom náboja kolesa na koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280229

Dátum: 06.07.1994

Autori: Elsner Helmut, Veit-salomon Emil, Kühnel Arne

MPK: B60B 17/00, B61C 9/46

Značky: kolesa, motorom, koľajové, náboja, jednotlivé, vozidla, koleso

Zhrnutie / Anotácia:

V tomto kolese motor náboja kolesa poháňa jednotlivé koleso buď priamo alebo cez vložený prevod a poháňaciu jednotku (1), ktorá je tvorená motorom a prevodom alebo motorom je integrovaná do jednotlivého kolesa. Vynález vytvára zavesenie okolesníka (3) na poháňacej jednotke (1), ktoré je kompaktné a nie je citlivé proti prevádzkovým teplotám poháňacej jednotky (1) vznikajúcim pri jazdnej prevádzke, a proti vyžarovaniu tepla poháňacou jednotkou....

Spôsob výroby 2-alkyl -6- metyl -N- /1′-metoxy -2′- propyl/- anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280155

Dátum: 06.07.1994

Autori: Flatt Peter, Bader Rolf, Radimerski Paul

MPK: C07B 31/00, C07B 37/02, B01J 23/42...

Značky: 2-alkyl, spôsob, metyl, 1'-metoxy, výroby, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 2-alkyl-6-metyl-N-/1'-metoxy-2'-propyl/-anilínu katalytickou reduktívnou alkyláciou, pri ktorej reaguje najmenej jeden mólekvivalent metoxyacetónu s jedným mólekvivalentom 2-alkyl-6-metylanilínu v kvapalnom prostredí, bez prídavku ďalšieho rozpúšťadla, v prítomnosti platiny na uhlí ako katalyzátora a kyslého ko-katalyzátora, pri tlaku vodíka 2.10exp(5) až 1.10exp(6) Pa a pri teplote 20 až 80 °C reakčná zmes od začiatku...

Oligomérne zlúčeniny, kompozície s ich obsahom a použitie týchto zlúčenín ako stabilizátorov organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280039

Dátum: 06.07.1994

Autor: Pitteloud Rita

MPK: C08K 5/3435, C08K 5/51, C08G 79/02...

Značky: kompozície, zlúčenín, zlúčeniny, organických, obsahom, stabilizátorov, týchto, látok, oligomérne, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Oligomérne zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom L znamená skupinu všeobecného vzorca (1) alebo (2), pričom atóm kyslíka v skupine L sa vždy viaže na atóm fosforu v opakujúcej sa štruktúrnej jednotke a zvyšok R5, prípadne atóm uhlíka v polohe 4 piperidinylového kruhu v skupine L sa vždy viaže na atóm kyslíka v opakujúcej sa štruktúrnej jednotke. Zlúčeniny sú použiteľné ako stabilizátory organických látok proti oxidačnej, tepelnej alebo...

Vodorozpustná živica na báze epihalogénhydrínu obsahujúceho dusík, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279996

Dátum: 06.07.1994

Autori: Pingel Andreas, Gorzynski Marek

MPK: D21H 17/56, C08G 65/30

Značky: obsahujúceho, živica, dusík, vodorozpustná, epihalogenhydrinů, použitie, výroby, báze, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorozpustná živica na báze epihalogénhydrínov obsahujúcich dusík so zníženým obsahom organických halogénov, ktorej celkový obsah halogénov je nižší než 1 % hmotn., vztiahnuté na tuhú živicu. Spôsob výroby spočíva v tom, že sa uvedené živice spracovávajú pôsobením bázického ionomeniča. Živice sú výhodne polyaminoamid-epihalogénhydrínového typu a je možné ich použiť ako činidlá na zvýšenie pevnosti papiera za vlhka.

Podzemná bariéra proti šíreniu nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279924

Dátum: 06.07.1994

Autor: Bouchelaghem Abdelkrim

MPK: B09B 1/00, E02D 19/18

Značky: šíreniu, bariera, nečistot, proti, podzemná

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka podzemnej bariéry alebo clony proti šíreniu nečistôt, typu pozostávajúceho zo steny liatej do zeminy, ktorej hĺbka dosahuje tesnú vrstvu zeme. Liata strana (3) obsahuje po sebe nasledujúce oblasti opatrené prostriedkom (6) zaisťujúcim priečnu tesnosť steny, pričom tieto oblasti (6) sú spojené medzi sebou zvislými dutinami, do ktorých sa ukladá aspoň jeden materiál výhodne vo forme granulátu, ktorý má schopnosť zadržiavať...

Obvod na spracovanie televízneho systému s vysokým rozlíšením

Načítavanie...

Číslo patentu: 279904

Dátum: 06.07.1994

Autor: White Hugh Edward

MPK: H04N 7/08, H04N 11/00

Značky: televízneho, obvod, spracovanie, systému, rozlišením, vysokým

Zhrnutie / Anotácia:

Televízny systém s vysokým rozlíšením, kompatibilný so šírkou pásma systému NTSC, používa násobnú, kvadratúrne amplitúdovú moduláciu. Prvá kvadratúrne amplitúdovo modulovaná potlačená nosná je modulovaná v prvom modulátore (14) vysokoprioritnou informáciou, zahrnujúcou prevažne nízkofrekvenčnú informáciu. Druhá kvadratúrne amplitúdovo modulovaná potlačená nosná je modulovaná v druhom modulátore (34) nízkoprioritnou informáciou, zahrnujúcou...

Čistiaci prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279838

Dátum: 06.07.1994

Autori: Duchyňová Gabriela, Dzurňák Marcel, Kavulič Vladimír

MPK: C11D 1/86

Značky: prostriedok, spôsob, čistiaci, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiaci prostriedok obsahuje 6 až 8 % hmotn. dietylénglykolu, 9 až 11 % hmotn. tenzidu, 3 až 5 % trietanolamínu a/alebo dietanolamínu, 27 až 33 % hmotn. soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej, 0,3 až 0,5 % hmotn. formaldehydu, 1 až 2 % hmotn. liehu, 1,5 až 2,5 % hmotn. vône a zvyšok tvorí voda. Do časti vody s teplotou 30 až 40 °C sa najprv dá soľ kyseliny etyléndiamíntetraoctovej a vzniknutá zmes sa ochladí na teplotu 12 až 18 °C, výhodne 15...

Vláknité polysacharidy katiónovej povahy, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279778

Dátum: 06.07.1994

Autori: Palumbo Gianfranco, Carlucci Giovanni

MPK: C08B 11/145

Značky: povahy, přípravy, spôsob, polysacharidy, vláknité, katiónovej, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknité polysacharidy katiónovej povahy sa pripravia reakciou vláknitých polysacharidov s kvartérnymi amóniovými zlúčeninami všeobecných vzorcov (I) a (II), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v nároku 1, pri molárnom pomere kvartérnej amóniovej zlúčeniny k monosacharidovej jednotke v polysacharidovom substráte 5 : 1 až 40 : 1. Reakcia sa vykonáva vo vode v prítomnosti vodného hydroxidu sodného v molárnom pomere 1 : 3 až 3 : 1,...

Farmaceutická kompozícia na peritoneálnu dialýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279744

Dátum: 06.07.1994

Autori: Asskali Fatima, Nitsch Ernst, Förster Harald

MPK: A61M 1/28, A61K 31/72

Značky: kompozícia, peritoneálnu, farmaceutická, dialýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutický prostriedok na peritoneálnu dialýzu, najmä na kontinuálnu ambulantnú peritoneálnu dialýzu CAPD. Prostriedok obsahuje ester škrobu substituovaný acylovými skupinami, zvlášť acetylovaný škrob so strednou molekulovou hmotnosťou 100 000 až 200 000 a s molárnou substitúciou 0,3 až 0,5. Súčasťou riešenia je použitie aj esteru škrobu, v ktorom je škrob substituovaný acylovými skupinami karboxylových kyselín s 2 až 6 atómami...

Elektrický ovládač dverí a okien

Načítavanie...

Číslo patentu: 279728

Dátum: 06.07.1994

Autori: Moller Brent, Hansen Jens Finn

MPK: E05F 15/20

Značky: ovladač, dveří, elektricky, okien

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický ovládač na otváranie a zatváranie dverí a okien, majúcich otvárateľný rám, medzi zatvorenou pozíciou, v ktorej je dverný alebo okenný rám zaistený vo vzťahu k hlavnému rámu zamykacími prostriedkami a príslušným zamykacím mechanizmom montovaným v jednom z rámových členov na spojenie s osadeniami alebo zasúvacími platničkami v opačnom člene hlavného rámu, a ventilačnou pozíciou, pričom zariadenie zahrnuje elektrickú pohonnú jednotku s...

Infiltračná rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279714

Dátum: 06.07.1994

Autor: Pfeiffermann Peter

MPK: E06B 1/64

Značky: rúrka, infiltračná

Zhrnutie / Anotácia:

Infiltračná rúrka na vnášanie izolačnej kvapaliny do utesňovaného muriva, pozostávajúca z vnútornej vrstvy nasiakavého kartóna, z medzivrstvy z filtračného papiera a z krycej vrstvy z nasiakavého kartóna, ktoré je spojené kvapalinostálym, ale kvapalinu prepúšťajúcim lepidlom.

Súprava blokov na murovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279584

Dátum: 06.07.1994

Autor: Scheiwiller René

MPK: E04B 2/46

Značky: murovanie, blokov, súprava

Zhrnutie / Anotácia:

Súprava blokov na murovanie pozostáva z najmenej troch lineárne k sebe priradených modulových murovacích blokov a obsahuje 1/1-základný blok (1) a tiež 3/4-koncový blok a 1/4-koncový blok. Na ukončovanie muriva a vytváranie lomených murovaných konštrukcií obsahuje ďalší kĺbový blok. Všetky bloky sú opatrené na najmenej jednej svojej strane vybraniami (14), prípadne nadstavcami na tvarové spojovanie, prípadne pomocným prídavným spojovacím blokom...

Deliace zariadenie na oddeľovanie perforovaných hadicových častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279229

Dátum: 08.06.1994

Autor: Achelpohl Fritz

MPK: B65H 35/10

Značky: zariadenie, hadicových, perforovaných, částí, oddeľovanie, deliace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka deliaceho zariadenia na oddeľovanie perforovaných hadicových častí, s ťažným zariadením (16) a odtrhávacím zariadením (14). Tie majú vždy na obidvoch stranách hadicového pásu (12), ktorý má byť oddelený, protiľahlé kladky alebo valčeky (18, 20), okolo ktorých obiehajú nekonečné dopravné pásy (26, 28), pričom sa valčeky odtrhávacieho zariadenia (24) dajú pohybovať v smere k hadicovému pásu (12). Aby nedošlo k prešmyknutiu pásu v...

Zariadenie na ukladanie drôtu, lana alebo podobného predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279163

Dátum: 08.06.1994

Autor: Pach Karl

MPK: B60M 1/28

Značky: zariadenie, podobného, drôtu, ukladanie, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na ukladanie drôtu, lana alebo podobného predmetu predstavuje koľajové vozidlo (1) s dvoma bubnami (2, 3) na drôt. Na ložnej ploche koľajového vozidla sú umiestnené dve ramená (4, 5). Ramená (4, 5) sú na ložnej ploche koľajového vozidla uložené každé na jednej točni (6). Na voľnom konci každého ramena je v ložisku (7) umiestnené ústrojenstvo (8) na výjazd, zavedenie, prípadne zadržanie drôtu (9). Na zdvíhanie a spustenie ramien (4,...

Spôsob testovania cytotoxicity a genotoxicity chemických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278857

Dátum: 08.06.1994

Autor: Chreňo Ondrej

MPK: G01N 33/574, C12Q 1/02

Značky: chemických, genotoxicity, testovania, spôsob, látok, cytotoxicity

Zhrnutie / Anotácia:

Cytotoxické a genotoxické vlastnosti chemických látok sa testujú pomocou organizmu Euglena gracilis tak, že sa bunky euglén ovplyvňujú chemickou látkou pri teplote 25 °C až 39 °C v stabilnom testovacom roztoku, ktorý sa pripraví zmiešaním 0,03 M roztoku Na2HPO4.12 H2O a 0,03 M roztoku KH2PO4 v takom pomere, aby sa získalo požadované pH prostredia v rozsahu pH 4,6 až 8,5. Testovací roztok s pH hodnotami 3 až 4,5 sa pripraví okyslením 0,5 M H2SO4.

Roztierateľná jedlá emulzia voda v oleji a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278827

Dátum: 08.06.1994

Autori: Brockhus Jeroen Johannes, Vermaat Karel Theodorus, Schnell Dagmar

MPK: C11C 3/10, A23D 7/02, A23D 7/00...

Značky: roztierateľná, oleji, jedlá, emulzia, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Roztierateľná jedlá emulzia voda v oleji je vyrobená mútením a obsahuje tukovú fázu, ktorej index tuhého tuku pri teplote 10°C je vyšší než 20 % hmotn., merané NMR, a jódové číslo je 65 až 85, 70 až 100 % hmotn. rastlinného tuku, vodnú fázu, mliekarenskú smotanu alebo látku rozrušujúcu emulziu olej vo vode. Spôsob jej výroby z emulgovaného tuku spočíva v tom, že sa pripraví smotana z rastlinného tuku obsahujúceho aspoň jeden interesterifikovaný...