Archív za 1994 rok

Strana 12

Tvárnica a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278709

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lampka Bruno

MPK: E04F 13/02, E04C 1/39, E04C 1/00...

Značky: výroby, tvárnica, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tvárnica (10) na murovanie stien, najmä z ohňovzdorného materiálu na výmurovku pece, má aspoň jednu omietkovú plochu (12) na uloženie vrstvy omietky. Táto omietková plocha (12) má prehĺbené časti (20) usporiadané v odstupoch od seba tak, že rovnobežne s okrajom tvárnice (10) sa striedajú prehĺbené časti (20) a neprehĺbené časti (22). Aj pozdĺž línií prebiehajúcich kolmo na tento okraj tej istej omietkovej plochy (12) za sebou striedavo...

Spôsob a zariadenie na výrobu pružného nárazníkového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278695

Dátum: 06.07.1994

Autori: Ševčík Viktor, Ondáš Miroslav, Máčaj Ján, Štubňa Michal, Mlinárik Vladimír

MPK: B29C 47/00, B29C 51/00

Značky: pásu, výrobu, zariadenie, nárazníkového, spôsob, pružného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie na výrobu pružného nárazníkového pásu, predovšetkým z plastu, kde vytlačovaná fólia má teplotu 180 až 350 stupňov, výhodne 240 stupňov, a následným tvarovaním v sústave tvarovacích segmentov tlakom 0,01 až 0,3 MPa, výhodne na 0,1 MPa, a následným ochladením na prevádzkovú teplotu 20 stupňov zariadením pozostávajúcim z extudéra (10) vybaveného vytlačovacou hlavou (20), tvarovacím prvkom (30) spojeným s chladiacim prvkom (40),...

Spoj strešných elementov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278674

Dátum: 06.07.1994

Autor: Westhaus Heinz

MPK: E04D 3/36, E04D 3/35

Značky: elementov, strešných

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj doskovitých strešných elementov (1, 2) na ploché strechy, vytvorených z dvoch kovových vrstiev (10, 20), medzi ktorými je usporiadané jadro (19) z penovej hmoty, so spojovacími okrajmi na vzájomné tesné spojenie. Horná kovová vrstva (10) vytvára pozdĺž oboch spojovacích okrajov vždy vonkajšie a vnútorné šikmo nahor usporiadané bočné časti (8, 9) a nahor vyčnievajúce časti (15, 16). Spodná kovová vrstva (20) je vybavená na jednom spojovacom...

Fungicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278644

Dátum: 06.07.1994

Autori: Bukovčáková Marta, Vozár Igor

MPK: A01N 25/00

Značky: fungicídný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka použitia vody aktivovanej jednosmerným elektrickým prúdom z prostredia anódy s mernou vodivosťou 15 až 30 mS/m ako fungicídneho prostriedku.

Spôsob vystieľania potrubí a šachiet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278538

Dátum: 06.07.1994

Autori: Luňák Stanislav, Dobáš Ivan

MPK: C08G 59/40, B29C 63/36, E02D 19/16...

Značky: šachiet, potrubí, vystieľania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubie sa vystiela rúrkovitou textilnou vložkou nasycovanou impregnačným spojivom, ktoré sa pripravuje zmiešaním epoxidovej živice so zmesou polyamínových tvrdidiel s vopred vypočítanou reaktivitou. Molárny pomer prebytku epoxidových skupín k vodíkom reaktívnejšieho amínu, pri ktorom ešte nastáva gélovatenie, sa vypočíta zo vzťahu l=Ekr/[(fa-1)(fb-1)], kde Ekr je kritický stechiometrický pomer, fa je stredná funkcionalita reaktívnejšieho...

Nastreľovací klinec na zarážanie do tvrdých materiálov, odolný proti korózii

Načítavanie...

Číslo patentu: 278511

Dátum: 06.07.1994

Autori: Gröschel Friedrich, Sartor Dietmar

MPK: F16B 19/14

Značky: zarážanie, nastřelovací, materiálov, odolný, proti, tvrdých, korózii, klinec

Zhrnutie / Anotácia:

Nastreľovací klinec je tvorený driekom (1, 4, 7) s hlavou (1a, 4a, 7a), ktorý axiálne prechádza dorazovou podložkou (2, 6, 8), ktorá priemerovo presahuje driek (1, 4, 7). Materiál drieku (1, 4, 7) je tvrdší ako materiál dorazovej podložky (2, 6, 8). Driek (1, 4, 7) je z austenitickej ocele legovanej dusíkom s obsahom 2 až 22 % hmotn. Mn, 1 až 3 % hmotn. Mo, 0,2 až 1,2 % hmotn. N, 15 až 26 % hmotn. Cr a 0 až 17 % hmotn. Ni. Na drieku (1, 4, 7)...

Spôsob prípravy olejového roztoku sulfónanu horečnatého s vysokým číslom bazicity

Načítavanie...

Číslo patentu: 278494

Dátum: 06.07.1994

Autori: Wardle Robert Alan, Swietlik Joseph Marian, Marsh John Frederick, Spencer Jeremy Roger, Cleverley John Arthur

MPK: C10M 159/24, C07G 17/00

Značky: přípravy, spôsob, olejového, sulfónanu, číslom, roztoku, vysokým, horečnatého, bazicity

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie oxidu horečnatého špecifikovanej nízkej reaktivity spolu so zavádzaním vody a alkoholu do reakčnej zmesi v priebehu karbonácie umožňuje prípravu olejového roztoku sulfónanu horečnatého s vysokým číslom bazicity, ktorý vykazuje veľmi málo postkarbonačných sedimentov a môže byť čistený rýchlou filtráciou.

Deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278437

Dátum: 06.07.1994

Autori: Boška Miloš, Bratský Daniel, Fehér Pavol, Oravkin Juraj

MPK: C10L 1/22, C10L 1/14, C10L 1/18...

Značky: nízkoolovnatých, dikarboxylových, přísady, bezolovnatých, kyselin, deriváty, benzínov, automobilových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov, účinkom ktorých sa zabraňuje opotrebovaniu sediel výfukových ventilov automobilov konštrukčne neprispôsobených na spaľovanie bezolovnatých autobenzínov. Uvedené deriváty majú štruktúrny chemický vzorec (I), pričom význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise.

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 278427

Dátum: 06.07.1994

Autor: Salzmann Heinrich

MPK: E01B 3/28, E01B 1/00

Značky: zvršok, uloženie, koľajníc, bezštrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezštrkový zvršok na uloženie koľajníc (4) koľajových tratí obsahuje podkladovú vrstvu (3), na ktorej sú uložené nosné dosky (1), nesúce najmenej dve uvoľniteľne upevnené koľajnice (4) a uložené na medzivrstvu (2) z tvárneho a/alebo pružného materiálu, a medzi svojimi oboma vzájomne protiľahlými koncami sú nosné dosky (1) vybavené vybraniami (9), do ktorých zasahujú výstupky (10) vystupujúce z hornej plochy podkladovej vrstvy (3), pričom nosné...

Prevzdušňovací systém nádrže naplnenej kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278332

Dátum: 06.07.1994

Autori: Scheibinger Ludwig, Götz Helmut, Steinbach Peter

MPK: B01F 3/04

Značky: naplnenej, nádrže, kvapalinou, prevzdušňovací, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Prevzdušňovací systém pozostáva z jednej alebo viacerých hadíc (10), ktoré sú aspoň v úsekoch vytvorené perforovaním ako prevzdušňovacie hadice (60). Každá hadica je trvale spojená s držiakmi, rozmiestnenými po jej dĺžke, ktoré pridržiavajú hadicu (10) zospodu. Držiaky sú vedené vo vodiacej koľajnici (14). Hadica (10) je do prázdnej alebo kvapalinou naplnenej nádrže vtiahnutá ťažným prostriedkom pri vodiacej koľajnici, pôsobiacim ťažnou silou...

Zapojenie na prenos logickej informácie pomocou dvojice vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278313

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lang Jiří

MPK: G08C 19/34

Značky: vodičov, zapojenie, dvojice, logickej, informácie, prenos, pomocou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie má dvojicu vodičov (a, b) zbernice medzi aktívnym zdrojom (v) a aspoň jedným pasívnym koncovým zariadením (t). Aktívny zdroj (v) je vytvorený prevodníkom (s) kódu, napojeným na dvojicu vodičov (a, b) zbernice, riadiacim centrom (r) a zdrojom (p) energie, kde zdroj (p) energie, riadiace centrum (r) a prevodník (s) kódu sú spojené minimálne spoločným zemným vodičom (z) a sú prepojené jedným alebo viacerými napájacími vodičmi (u)....

Viacvrstvový plošný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278308

Dátum: 06.07.1994

Autor: Váňa Jiří

MPK: B32B 25/08, B32B 25/04

Značky: viacvrstvový, materiál, plošný

Zhrnutie / Anotácia:

Tento materiál je, podobne ako známe vrstvené materiály na výrobu dopravných pásov, tvorený aspoň jednou vrstvou textilnej výstuže s polyvinylchloridovým nánosom, ku ktorej je prostredníctvom adhéznej medzivrstvy pripojená elastomérna krycia vrstva. Podstata vynálezu spočíva v tom, že polyvinylchloridový nános textilnej výstuže alebo adhéznej medzivrstvy, ktorá je zo zmesi na báze butadién-akrylonitrilového kaučuku, prípadne i obe tieto vrstvy...

Odmasťovacie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278262

Dátum: 06.07.1994

Autori: Spitzer Pavol, Bartek Ľudovít, Klucho Pavol

MPK: C23G 5/024, C23G 5/032

Značky: kvapaliny, odmasťovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapaliny na odmasťovanie a oplachovanie povrchov rôznych materiálov obsahujú minimálne 85 % hmotn. rovnoreťazcových alkalických uhľovodíkov s počtom uhlíkových atómov v molekule C9 až C15, 1 až 8 % hmotn. kyslíkatých zlúčenín typu alkoholov a/alebo ketónov a/alebo éterov s teplotou varu 150 °C, 0,01 až 0,1 % hmotn. antioxidantov, 0,005 % hmotn. biocídov a 0,001 až 0,01 % hmotn. protipenivých prísad.

Spôsob výroby úžitkovej energie z paralelného prúdenia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278118

Dátum: 06.07.1994

Autori: Schatz Jürgen, Schatz Olaf

MPK: F03D 1/04

Značky: tohto, vykonávanie, energie, užitkovej, spôsobu, paralelného, prúdenia, výroby, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má prúdový modul na tvorbu potenciálneho víru, vybavený najmenej jedným vtokovým otvorom (28) a najmenej jedným výtokovým otvorom (10) a ďalej má turbínu (14), umiestnenú v smere pôsobenia potenciálneho víru. Prúdový modul obsahuje vonkajšie duté teleso (3) vytvorené z veľkého počtu klapiek (4) a obojstranne prekryté doskami (11, 12), pričom v jednej doske je vytvorený výtokový otvor (10) a ďalej vnútorné duté teleso (9), umiestnené...

Vedenie zasúvadlového uzáveru

Načítavanie...

Číslo patentu: 278066

Dátum: 06.07.1994

Autor: Klimpke Reinhard

MPK: F16K 27/04, F16K 3/02, F16K 3/316...

Značky: vedenie, uzávěru, zasúvadlového

Zhrnutie / Anotácia:

Nasadzovateľné vedenie zasúvadlového uzáveru do skrine (1) obsahuje rúrkový úsek (3), ktorý je opatrený dvoma vodiacimi lištami (4) a je zasúvateľný do skrine (1). Súčasne rúrkový úsek (3) čiastočne obklopuje dosadacie krúžky (2), umiestnené v skrini (1), vybraniami (6), v ňom upravenými.

Krycia vrstva traskavej zlože

Načítavanie...

Číslo patentu: 278046

Dátum: 06.07.1994

Autori: Svachouček Václav, Rak Bohumil, Švejda Jiří

MPK: F42C 1/00, F42B 5/16, F42C 1/10...

Značky: vrstva, traskavej, zlože, krycia

Zhrnutie / Anotácia:

Krycia vrstva traskovej zlože pre zápalky a nábojky s okrajovým zápalom má na nosiči (4) nanesenú aktívnu náplň (3), ktorá je tvorená 40 až 80 hmotn. % nitrocelulózy, 20 až 50 hmotn. % DINA a 10 až 30 hmotn. % dibutylftalátu. Ďalej aktívna náplň (3) obsahuje do 20 hmotn. % hliníkového prášku. Hmotnosť aktívnej náplne (3) nanesenej na nosiči (4) je 10 až 150 gm-2 plochy nosiča (4).

Sací vzduchový filter spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277990

Dátum: 06.07.1994

Autori: Leipelt Rudolf, Behrendt Bernhard, Gelb Herbert, Ernst Volker, Teich Michael, Benning Friedrich, Klotz Arthur, Scheuermann Albert

MPK: F02M 35/02, F02M 35/04

Značky: vzduchový, sací, spalovacích, motorov, filter

Zhrnutie / Anotácia:

Filter pozostáva z hrncového telesa (10), v ktorom je usporiadaná filtračná vložka (13). Teleso (10) je svojou čelnou stranou usporiadané na upevňovacom dieli (11). Na upevnenie telesa (10) je upevňovací diel (11) vybavený obopínacím krúžkom (32). Tento obopínací krúžok (32) zasahuje do vačky (30) usporiadanej na telese (10). Otočenie obopínacieho krúžku (32) spôsobí podobne ako bajonetový uzáver fixovanie telesa (10) na upevňovacom dieli (11)....

Zariadenie na zmenšenie rozmerov lokalizačného systému havárie jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 277972

Dátum: 06.07.1994

Autori: Kučák Ľubor, Hlinka Miroslav, Urban František

MPK: G21D 3/06, G21C 9/00

Značky: systému, zmenšenie, elektrárne, jadrovej, zariadenie, rozmerov, lokalizačného, havárie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z odlučovača (3) vlhkosti a z kondenzačnej časti (4). Odlučovač (3) vlhkosti je tangenciálne pripojeným vstupným kanálom (2) spojený s hermetickou zónou (1) jadrového reaktora a potrubím (8) je spojený so zásobníkom (6) kvapalnej zložky chladiacej vody. Kondenzačná časť (4) je spojená potrubím (7) so zásobníkom (5) neskondenzovanej zložky chladiacej vody.

Spôsob degradácie fenolov vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277940

Dátum: 06.07.1994

Autori: Brandšteterová Eva, Kentošová Ingrid, Sýkora Jan

MPK: C02F 1/32, C02F 1/02, C02F 1/30...

Značky: degradácie, fenolov, prostředí, spôsob, vodnom

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu homogénne katalyzovanej termickej a fotochemickej deštrukcie fenolu vo vodno - acetonitrilovom prostredí za katalytického účinku bis(1,10-fenantrolín) komplexov medi. Podstata vynálezu spočíva v tom, že roztok [Cu(phen)2]+ - fenol - acetonitril - voda ([ACN] : [H2O] = 3 : 1 až 1 : 1) s koncentráciou Cu(I) 1.10exp(-4) až 2.10exp(-2) mol.dm-3, fenolu 1.10exp(-4) až 1 mol.dm-3 a mólovým pomerom [Cu(I)] : [fenol] = 1 : 1 až...

Spôsob deštrukcie fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277939

Dátum: 06.07.1994

Autori: Sýkora Jan, Kentošová Ingrid, Brandšteterová Eva

MPK: C02F 1/02, C02F 1/30, C02F 1/32...

Značky: spôsob, deštrukcie, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu homogénne katalyzovanej termickej a fotochemickej deštrukcie fenolu vo vodno-acetonitrilovom prostredí za katalytického účinku bis(2,2'-bipyridín) komplexov medi. Podstata riešenia spočíva v tom, že roztok [Cu(bpy)2]+ - fenol - acetonitril - voda ([ACN] : [H2O] = 3 : 1 až 1 : 1) s koncentráciou Cu(I) 1.10-4 až 2.10exp(-2) mol.dm-3, fenolu 1.10exp(-4) až 1 mol.dm-3 a mólovým pomerom [Cu(I)] : [fenol] = 1 : 1 až 1 : 60 sa...

Spôsob zneškodňovania ťažkých kovov v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: 277929

Dátum: 06.07.1994

Autori: Poprach Radomil, Krčma Ladislav

MPK: C05D 3/02, C05G 3/00

Značky: spôsob, zneškodňovania, pôde, kovov, ťažkých

Zhrnutie / Anotácia:

Ťažké kovy, hlavne kadmium obsiahnuté v pôde, sa zneškodňujú alkalickými kremičitanmi, ktoré sa pri vápnení pôdy pridávajú k mletému vápencu. Prídavkom kremičitanu draselného sa pôda naviac obohacuje draslíkom.

Odstredivka na zahusťovanie kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 519

Dátum: 06.07.1994

Autor: Michálek Ondrej

MPK: B04B 3/08

Značky: odstředivka, kalov, zahusťovanie

Text:

...jeho vnútornej stenya charakteru kalu, s výhodou 30-600 K zamedzeniu zkratu medzi vstupom a výstupom z osy je účelné na osu tesne za vstupné otvory do bubna umiestniť usmerňovací kotúč, ktorý donúti vstupný kal homogenne prúdit do zóny vyššieho odstredivého zrýchleniaVstupný a Výstupný objem dutej osy musí byt oddelenýre ážkou. Taktiež e potrebné V rezu kolmom na osu usmernit ltorých počet je treba stanoviť dľa celkového riešenia vnútornej...

Zariadenie na výrobu kockového cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 518

Dátum: 06.07.1994

Autor: Gracl Libor

MPK: C13F 3/00, C13H 3/00

Značky: výrobu, cukrů, kockového, zariadenie

Text:

...dosadajúce na bubon lisu, v ktorom sú lineárne usporiadané lisovacie matrice s raznikmi vymeniteľné upevnenýmiVýhodou zariadenia na výrobu kockového cukru je, že pohon bubna lisu a sušiaceho dopravníka je tvorený jediným regulovateľným pohonom. čim je výkon lisu synchronizovaný S rých losťou chodu dopravnika a nie je nutné ho uspôsobovat.Ďalšou nevýhodou je vyriešenie bezproblémového vysúvania kociek na dopravnikový pás pomocou priklepového...

Zapojenie pre reguláciu doby zapnutia a vypnutia elektricky ovládaných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 517

Dátum: 06.07.1994

Autor: Švec Anton

MPK: G05F 1/00

Značky: zariadení, reguláciu, zapojenie, elektricky, zapnutia, vypnutia, ovládaných

Text:

...znamienko signálu regulačnej odchýlky na vstupe analőgovofrekvenčného prevodníka tak, aby rezultujúca zmena frekvencie viedla k zmene výsleànej doby zapnutia, resp. vypnutia zariadenia a tým k zmenšeniu regulačnej odchýlky.Výhody zapojenia spočívajú v jeho jednoduchosti a v použití minimálneho počtu výhradne elektronických prvkov, z čoho vyplýva jeho vyššia presnost, spoĺahlivost a životnost v porovnaní napr. s elektromechanickými...

Skladací prenosný viacdielny stolík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 516

Dátum: 06.07.1994

Autori: Brázdik Zdenko, Lipták Mikuláš

MPK: A47B 3/08, A47B 3/10

Značky: stolík, skládací, prenosný, viacdielny

Text:

...stavu techniky pri vyriešeni daného problému a toto riešenie kvantitativne presahuje mieru účinku dosahovanú prostriedkami doterajšieho stavu techniky pri vyriešení toho istého technického problému.Podstata riešenia spočíva v tom,že zariadenie pozostáva zozákladovej dosky pevne spojenej so zemou a stĺpaktorý je nazákladovej doske otoćne uložený v pàtkách prostrednictvom predného ćapu.Žvislá poloha stĺpa je stabilizovaná sklápacim...

Sklopná zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 515

Dátum: 06.07.1994

Autor: Srnka Roman

MPK: E01F 13/00, E04H 6/42

Značky: zábrana, sklopná

Text:

...riešenie kvantitatívnepresahuje mierwúćinku dosahovanú prostriedkami doterajšieho stavu techniky pri vyrieäení toho isteho technického problému.Podstata riešenia spočíva v tom,že zariadenie pozostáva zo základovej dosky pevne spojenej so zemou a stĺpa,ktorý je na základovej doske otoćne uložený V Pätkách Prostredníctvom predného ćapu.Zvislá poloha stĺpa je stabilizovaná sklápacím ramenom,ktoré je otoćne uložené prostredníctvom zadného capu v...

Núdzový ovládač výťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 514

Dátum: 06.07.1994

Autori: Labudík Miroslav, Labudík Jozef

MPK: B66B 9/04, B66B 11/04, B66B 13/24...

Značky: ovladač, núdzový, výtahu

Text:

...bez protizávažia, lebo neumožňuje v prípade potreby nútený pohon kabíny z núdzového zdroja po odbrzdení mechanickej brzdy výťahu.Uvedené nedostatky odstraňuje núdzový ovládač výťahu podľa tohto technického riešenia vyhotovený ako prídavné zariadenie k jeho prevádzkovej brzdovej sústave, zložený zo záložného zdroja tlakového média, spätného ventilu, tlačidlového bezpečnostného ventilu umiestneného V kabíne a záložného rozvodu tlakového...

Domová čistiareň odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 513

Dátum: 06.07.1994

Autor: Sojka Jaroslav

MPK: C02F 3/12

Značky: odpadových, čistiareň, domová

Text:

...kalu z dousadzovacej časti, ktorý je spodkom prepojený s kalo~ vým priestorom ll Oba filtre Q, 2 sú vyplnené sekanými fleXibilnými trubkami.Zo vstupného otvoru l priteká voda do usadzovacieho priestoru g. Voda z nad usadeniny preteká pod prednou nornou stenou gg a potom z dola nahor anaerobným filtrom Q. Usadzovaním sedimentujúcich nerozpustených látok a pôsobením anaerobných a fakultatívnych mikroorganizmov v anaerobnom filtre Q sú...

Nosič rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 512

Dátum: 06.07.1994

Autori: Mališ Pavel, Ziegler Petr

MPK: F16L 3/24

Značky: nosič, rozvodov

Text:

...v ktoromkoľvek mieste upevniť k jestvujúcej stavbe, V ktorej sa zostavuje nosič na rozvody, či už skrutkou, závrtkou alebo klincom a nie je potrebné pri montáži vŕtať príslušnýJednotlivé pozdĺžne na seba naväzujúce pozdĺžniky sú spolu spojené najmenej jedným skrutkovým spojom prenikajúcim dvojicou otvorov na seba naväzujúcich pozdĺžnikov. Dĺžky jednotlivých úsekov takto riešeného nosiča rozvodov je možné voliť podľa potreby a pri montáži...

Stavebnicová samonosná multifunkčná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 511

Dátum: 06.07.1994

Autori: Grom Ivan, Rosa Július

MPK: E04H 7/28, E04B 1/18

Značky: samonosná, stavebnicová, konštrukcia, multifunkčná

Text:

...pridať potrebný počet dosiek. Je to napriklad v prípade kompostérov alebo sil. keď kvôli lepšiemu odoberaniu materiálu možno vybrat spodnú doskubez toho, aby museli byť vybrané ďalšie.Popisované technické riešenie umožňuje vyrábať stavebni cové samonosné multifunkčné konštrukcie z dvoch základných dielov a iba malými obmenami vo veľkosti, v tvare drážok, prí~ padne ich uhle voči hranám hranolov vytvárať veľké množstvo rôznych...

Biofermentor s prevetrávacím a pasterizačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 510

Dátum: 06.07.1994

Autor: Jirkovský Václav

MPK: C05F 11/00

Značky: biofermentor, zariadením, pasterizačným, prevetrávacím

Text:

...podľa vynálezu umožňuje vháňatna konci procesu biofermentácie do vnútorného priestoru bio fermentora teplý vzduch a tým zlikvidovať nežiadúce parazity,obsiahnuté vo vyrobenom hnojive. Výsledný produkt je taktoTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 schematicky znázorňuje konštrukciu bio fermentora s prevetrávacim a pasterizačným zariadením.Do skrine biofermentora g je zaústený vzduchovod Q, ktorý...

Zariadenie na zatváranie a otváranie zaváraninových pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 509

Dátum: 06.07.1994

Autor: Satin Peter

MPK: B67B 7/14, B67B 3/12, B67B 3/00...

Značky: zatváranie, zariadenie, zaváraninových, otváranie, pohárov

Text:

...s výstupkom a aby boli tieto činnosti bezpečné. Ďalším prínosom uvedeného zariadenia je aj tvar výstupkov V zatváracej časti, kde sa nahradili ploche výstupky za oblé. zväčsili sa jednotlivé priemery pre voľné nasunutie na viečko s Pohárom a zväčšil sa uhol zatvorenia pre uzavretie viečka s pohárom. IRukoväť s výstupkom slúži pri otváraní tým, že pôsobením na pohárvťahuje otváráciu časť na viećko, a tým zabraňuje vyšmyknutiu...

Signalizačné zariadenie na zabezpečenie plynulosti cestnej premávky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 508

Dátum: 06.07.1994

Autor: Gašparík Ján

MPK: G08G 1/095

Značky: cestnej, premávky, signalizacné, zabezpečenie, plynulosti, zariadenie

Text:

...prepojené.Riadiaca jednotka 3 prijima impulzy pre svoju činnosť priamo z riadiacej jednotky semaforu 5.Riadiaca jednotka ą na ne reaguje spustením cyklu v ktorom sa menia hodnoty rýchlosti v km/hod. v závislosti od plynúceho času svitu príslušnej farby na semafore L.Horná hodnota rychlosti v km/hod. je stanovená v závislosti od pravidiel cestnej premávky.Zobrazovacia časť 3 zobrazuje číselné hodnoty priemernej rýchlosti v km/hod. a to v...

Záver s hlavňou pre samočinnú pištoľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 507

Dátum: 06.07.1994

Autor: Janáč Ivan

MPK: F41A 3/00

Značky: závěr, pištoľ, hlavňou, samočinnú

Text:

...kanál, spojujúci vývrt hlavne s komorou.Záver s hlavňou podľa tohoto technického riešenia pôsobí ako posilovač záklzu a umožňuje použit strelivo s malým výkonom i u samočinných pištoli, ktoré štandardne fungujú s výkonnejšim strelivom, pričom je zaručená bezporuchová funkcia pištole i pri použití nábojov horšej kvality, bez nebezpečia nadmerného znečisťovania zbrane. Konštrukcia zároveň dovoľuje imitovať pohyb zbrane pri výstrele...

Komora na ukladanie jadrového alebo chemického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 506

Dátum: 06.07.1994

Autor: Tutko Milan

MPK: G21F 9/34, G21F 9/24

Značky: komora, chemického, jadrového, ukladanie, odpadů

Text:

...reaktora, hĺbka komory (horná hrana reakčnébo poklopu) bude rovnaká ako hĺbka reaktora. Reakčný poklop bude z odolného materiálu ako reakčný poklop reaktora. Reakčný poklop budeovládaný z povrchu. Uzatvárací poklop bude mnúrovni terénu. Ručeako kanalizačný. .teny šachty budú tiež z vodostavebneho nepriepustného betónu, ale keď spodná voda je hlboko, môžu byť aj z kanalízačnýoh skruží.Stavba je veľmi íednoduchá a lacná a môže byt...

Nastaviteľné rúrkové koleno, hlavne pre odvod spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 505

Dátum: 06.07.1994

Autor: Hubner Alois

MPK: F16L 19/02, F16L 43/00

Značky: nastavitelné, odvod, rúrkové, koleno, spalin, hlavne

Text:

...riešenie umožňuje vzájomná nasaerovanie soájaoýcn k lenových r rok do pcžaiovaného uhla a smeru, âokoncekolien proti sebe V uhla 180 stupňov dosianuť v podstate až priamy priebeh potrubia, resp. spajaných c olien. Je tak možná uskutočniť inštaláciu celého po D ítorového hľadiska je ootrebnPrehľad obrázkov na výkreseTech 1 cké riešenie bude jenéřo výkresu na Vtoroñ aončenia V l ve rüry aKaždé kolenovš rúrkalnastaviteľnáho rćrkového...

Ručný vozík s dvomi kolesami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 504

Dátum: 06.07.1994

Autor: Hanzlík Rudolf

MPK: B62B 1/12

Značky: kolesami, vozík, dvomi, ručný

Text:

...3 k pripevneniu s bočnicami 5. K boćniciam 5 sú pomocou oblúkov § pripojené kolesá Q nasadená na neznázornenej hriadeli. Čelá vozíka 1 sú po stranách spojené s bočnicami 5 svojou hornou stranou, ktorú8, do ktorých zasahujú výstupky bočníc g.tvoria .rurky Řúrkyą§ a výstupky bočníc 2 sú proti vytiahnutiuzaistené kolíkmi lg. Ďalej čelá vozíka 1 podľa obr. 3 majú jeden alebo viacej výstupkov llzasahujúciCh do otvorov v ráme podlahy l. Iné...

Zariadenie na vystrihovanie otvorov, sťahovanie a lisovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 503

Dátum: 06.07.1994

Autori: Geryk Jaroslav, Fuka Miloš

MPK: B21D 28/34, B21D 22/02

Značky: sťahovanie, otvorov, vystrihovanie, lisovanie, zariadenie

Text:

...obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie osvetlené obrázkom, na ktorom je znázornená zariadenie na vystrihovanie otvorov, sťahovanie a lisovanie.Príklady vyhotovenia technického riešeniaZariadenie na vystrihovanie otvorov, sťahovanie a lisovanie tvorí ručne čerpadlo 1, ktoré je opatrené nádržkou tlakovej kvapaliny g a prepúštacím ventilom lg. Čerpadlo L je ovládané pákou 1 a ďalej je pomocou otočneho klbu Q spojené 5 pracovným valcom...

Klapka a zapojenie na jej ovládanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 502

Dátum: 06.07.1994

Autor: Snopek Pavol

MPK: F16L 55/10

Značky: zapojenie, klapka, ovládanie

Text:

...hriadeľkou 3, na ktorú je súoso upevnený uzáver lg v osi telesa L. Plošný spoj 3 je ďalej opatrený s relé § a svorkovnicou 2 a z druhej strany ploäného spoja Q sú uchytené dva mikrospinače lg a ll, do ktorých pracovného priestoru zasahuje doraz §. Na držiak gje rozoberateľne upevnený dutý kryt Q.Svorkovnica 2 pozostáva zo vstupu SL, na ktorý je napojený elektroventil lg a je prepojený s termostatom lg, ktorý je spojený so spojom 22 na...

Liečivý prípravok proti ekzémovým a plesňovým ochoreniam kože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 501

Dátum: 06.07.1994

Autor: Olas Marián

MPK: A61K 31/63

Značky: ochoreniam, prípravok, plesňovým, ekzémovým, proti, kôže, liečivý

Text:

...naNový preparat äulfamylon vo forme masti uviedla na trh americkaepoloćnoeť STERLING DRUB. Zistilo ea totiž. že tento eu 1 fonamidÁktorý sa povodne využíval k liecbe uäných infekcií, má aj silný antibakterialny účinok, vlaeť proti bakteriam ktoré napáoajú otvorene rany. Tieto jeho vlastnosti ho predurčujú predoväe kým k liečbe ťažkých popálenín.Z nových aplikácii sulfonamidov moTTento eulfonamio má výrazne protikrćove...