Archív za 1994 rok

Strana 11

Spôsob a zariadenie na prenos komunikačných signálov s viacnásobným prístupom s kódovým delením s rozprestretým spektrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281176

Dátum: 10.08.1994

Autori: Gilhousen Klein, Padovani Roberto, Viterbi Andrew, Jacobs Irwin, Wheatley Charles, Weaver Lindsay

MPK: H04B 7/216, H04L 23/02, H04L 27/30...

Značky: signálov, rozprestretým, komunikačných, spôsob, prístupom, spektrom, prenos, zariadenie, viacnásobným, delením, kódovým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené pre komunikačné informačné signály používajúce spojovacie postupy s rozprestretým spektrom. Vytvoria sa pseudonáhodné postupnosti, ktoré zaisťujú ortogonálnosť medzi užívateľmi, takže vzájomná interferencia môže byť znížená, čo dovoľuje vyššiu kapacitu a lepšie vlastnosti spojovacieho vedenia. Pri ortogonálnych pseudonáhodných kódových postupnostiach je vo vopred určenom časovom intervale nulová vzájomná korelácia,...

Uzamykacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281049

Dátum: 10.08.1994

Autori: Eizen Noach, Markbreit Dani

MPK: E05B 19/18, E05B 27/00, E05B 35/00...

Značky: uzamykacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Uzamykacie zariadenie vo všeobecnosti a konkrétnejšie obsahujúce surové kľúče, kľúče a kombináciu zámky a kľúča. Surový kľúč obsahuje všeobecne podlhovastú čepeľovú časť čnejúcu pozdĺž osi čepele a definujúcu prvú a druhú v zásade plochú protiľahlú bočnú plochu, ktoré sú spojené okrajovými plochami užšími ako uvedené bočné plochy, pričom uvedená prvá bočná plocha definuje prvú plochu kľúčovej kombinácie a sú na nej vytvorené podlhovasté vodidlá...

Zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 280997

Dátum: 10.08.1994

Autori: Kříž František, Konečný Jaroslav, Pavlík Jiří

MPK: D04B 35/28, F16N 27/02, D01H 4/12...

Značky: zariadenie, vysokootáčkového, ložiska, domazávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je zariadenie na domazávanie vysokootáčkového ložiska, určeného najmä na osadenie spriadacieho rotora bezvretenového dopriadacieho stroja s otáčkami 9.10exp(4) min.-1, prípadne vyššími. Zariadenie je zložené z nádobky (1) s viečkom (2), v ktorej je umiestnený piest (5) spojený hornou časťou s krycím kalíškom (4). Otvorom v krčku (3) nádobky (1) prechádza prívodná rúročka (13), ktorej koniec je umiestnený vo vnútornom priestore (17)...

Zámok s valcovou vložkou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280825

Dátum: 10.08.1994

Autor: Wienert Dieter

MPK: E05B 27/04

Značky: výroby, válcovou, spôsob, vložkou, zámok

Zhrnutie / Anotácia:

Na zámku s valcovou vložkou s dvojicami (22) prídržných kolíkov je vždy vonkajší koniec vývrtu (24b) na skriňový kolík (22b), v ktorom je uložený skriňový kolík (22b), uzavretý uzatváracou guľôčkou (30), ktorá je svojou vrcholovou oblasťou (S) upravená vo virtuálnej oblasti (V) povrchovej plochy (14), nadrezanej vývrtom (24b) na skriňový kolík (22b), to znamená v tej čiastkovej plošnej oblasti, ktorá bola pri navŕtaní povrchovej plochy (14)...

Podbíjačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280739

Dátum: 10.08.1994

Autori: Peitl Friedrich, Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: podbíjačka

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka (1) je vybavená strojovým rámom (2) a rámom (11) agregátu, ktorý je vzhľadom naň v pozdĺžnom smere stroja prostredníctvom pozdĺžneho posuvného pohonu (15) posuvný, ktorý je spojený s podbíjacím agregátom (16) a s agregátom (18) na naddvihovanie a vyrovnávanie koľaje a ktorý je rovnako ako strojový rám (2) uložený prostredníctvom najmenej jedného podvozka (14) na koľaji (4). Rám (11) agregátu je spojený s prídavným naddvihovacím...

Spôsob registrácie mobilných komunikačných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 280636

Dátum: 10.08.1994

Autor: Tiedemann Edward

MPK: H04B 1/00, H04M 11/00, G01S 3/02...

Značky: registrácie, komunikačných, spôsob, zariadení, mobilných

Zhrnutie / Anotácia:

Základná dištančná metóda na registráciu mobilných staníc v bunkovom komunikačnom systéme. Mobilná stanica (10) je pri pohybe do novej bunky (C2), ktorá je väčšia ako pôvodná vzdialenosť z predchádzajúcej bunky (C1), registrovaná. Základné stanice (12) bunky vysielajú zodpovedajúce základné informácie o umiestnení a dištančnej hodnote. Mobilná stanica (10) prijíma základné informácie o umiestnení a vypočítava vzdialenosť (18) z bunky (C1), v...

Nastaviteľný rúrkový oblúk na odtokové rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280621

Dátum: 10.08.1994

Autor: Olsson Jan

MPK: F16L 43/00, F16L 27/00

Značky: nastavitelný, oblúk, rúrky, odtokové, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisovaný rúrkový oblúk obsahuje aspoň dva diely s koncovými časťami pretiahnutými v rovine, prikláňajúcimi sa k hlavnej osi príslušného oblúka, ktoré sú pri koncoch navzájom otočne spojené pri zaistení otáčania iba okolo osi kolmej na uvedenú rovinu alebo roviny, pričom táto rovina alebo tieto roviny zvierajú s rovinou kolmou na hlavnú os príslušnej časti rúrkového oblúka uhol 22,5°. Hlavné osi (18, 19, 20) prvého dielu (10), druhého dielu...

5-tia-1,4-diazabicyklo[4,2,0]oktán-3,8-dioxo analógy beta-laktámu, spôsob ich prípravy a ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280596

Dátum: 10.08.1994

Autori: Brkić Zinka, Kovačević Miće, Mandić Zora, Tomić Mirjana, Lukić Irena, Herak Jure

MPK: A61K 31/545, C07D 513/04

Značky: přípravy, 5-tia-1,4-diazabicyklo[4,2,0]oktán-3,8-dioxo, spôsob, analogy, beta.-laktamů, použitia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík alebo halogén, R2 je vodík, halogén, amín, PhCH2CONH, ftalimid, o-MeNHCO-C6H4-CONH, izoxazolylkarboxamid R3 je vodík, alkyl, benzyl, heterocyklus, napr. izoxazol, pyrazol atď., a n je 1 alebo 2, môže byť použitý ako intermediát pri príprave nových beta-laktámových analógov alebo ako aktívna látka pri formulácii antimikrobiálnej liečby.

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 280502

Dátum: 10.08.1994

Autor: Merritt Dan

MPK: F02B 75/02, F02B 23/00

Značky: spalovací, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spaľovacieho motora obsahujúceho aspoň jeden zo súboru prvých valcov (12) a druhých valcov (14) a v nich posuvne uložených zodpovedajúcich prvých piestov (16) a druhých piestov (18), pričom medzi druhým valcom (14) a druhým piestom (18) v jeho hornej úvrati je vymedzený spaľovací priestor (20). Motor je ďalej vybavený brzdiacim prostriedkom (128) na brzdenie pohybu zmesi a paliva a prívodným zariadením (30) spojeným s druhým...

Stroj na odsávanie štrku zo štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280431

Dátum: 10.08.1994

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich, Wörgötter Herbert

MPK: E01B 27/04, E01B 27/06

Značky: koľaje, stroj, štrkového, odsávanie, lôžka, štrku

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na odsávanie štrku (7) zo štrkového lôžka (2) koľaje (3) má jednak prostredníctvom podvozkov (4) po koľaji (3) pojazdný strojový rám (5), jednak odsávacie ústrojenstvo (8), ktoré má nasávacie hrdlo (22) s nasávacím otvorom (23), a jednak odsávacie ústrojenstvo (8) spolupracujúce s brázdiacim orgánom na prepravu štrku k nasávaciemu otvoru (23), ktorý je prostredníctvom pohonov (44, 38) výškovo prestaviteľný a výkyvný okolo zvislej osi...

Koncentrované mikroemulzie selektívnych herbicídnych prostriedkov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280357

Dátum: 10.08.1994

Autori: Heinrich Rudolf, Haase Detlev, Maier Thomas

MPK: A01N 25/04, A01N 43/76

Značky: koncentrované, mikroemulzie, použitie, prostriedkov, herbicídnych, selektívnych

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrované mikroemulzie selektívnych herbicídnych prostriedkov obsahujú aspoň jednu herbicídne účinnú látku zo skupiny zahŕňajúcej deriváty fenoxyfenoxy-karboxylových kyselín a heteroaryloxyfenoxy-karboxylových kyselín, aspoň jeden dispergátor zo skupiny zahŕňajúcej mastné alkohol-polyoxypropylén-polyoxyetylén-étery a blokové polyméry polyoxypropylénu, aspoň jeden emulgátor alebo zmáčadlo zo skupiny zahŕňajúcej vápenatú soľ kyseliny...

Spojovacia príložka koľajového styku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280348

Dátum: 10.08.1994

Autori: Koblmüller Günther, Martin Michael

MPK: E01B 11/54

Značky: príložka, spojovacia, koľajového, styku

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacia príložka koľajového styku je zoskrutkovaná s koľajnicou (S, S'), eventuálne sú zlepené, a je vytvorená v jednom kuse ako výlisok z veľmi pevného plastu, obzvlášť vystuženého vláknom, v tvare dutého priestoru medzi hlavou koľajnice, stojkou koľajnice a pätou koľajnice. Spojovacia príložka má aspoň štyri priechodné otvory (2) na spojovacie skrutky a aspoň jeden napínací prvok (4) a teleso (1) príložky je v montážnom stave na svojej...

Obal na nosič zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280230

Dátum: 10.08.1994

Autori: Skott Jürgen, Renner Dietmar, Nehl Wolfgang

MPK: B60R 11/02

Značky: zvuku, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Obal s upevňovacou základňou (1), ktorá má na svojich bočných plochách pridržiavacie vedenia (5), ktoré zasahujú do vedenia (6) obalového plášťa (3). Na upevňovacej základni (1) sú ďalej usporiadané ďalšie vodiace plochy (7), pričom vodiaca plocha (7) je tvorená prostredníctvom pätky (8), na ktorej sú zuby (9), pričom pätka (8) tlačí pružne proti zubovej lište (10), usporiadanej na obalovom plášti (4). Obal ďalej môže byť vytvorený z vrchného...

Meracie vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 280109

Dátum: 10.08.1994

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 35/00

Značky: vozidlo, meracie

Zhrnutie / Anotácia:

Meracie vozidlo (1) na zisťovanie skutočnej polohy koľaje (24) vzhľadom na požadovanú polohu koľaje (24) má rám (2) vozidla, ktorý je uložený na podvozkoch (5) a ktorý má rovinu (3) rámu rovnobežnú so vzťažnou rovinou a na ktorom je upravený prepraviteľný a nezávisle pojazdný satelitný vozík (22). Horné obrysové čiary (12) meracieho vozidla (1) a satelitného vozíka (22) sú usporiadané pod obrysovou rovinou (13), ktorá zviera so vzťažnou rovinou...

Spôsob výroby vodou riediteľných spojív lakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280094

Dátum: 10.08.1994

Autori: Dworak Gert, Göldner Wolfgang, Staritzbichler Werner

MPK: C09D 167/08, C08G 18/10, C08G 18/80...

Značky: výroby, lakov, riediteľných, spôsob, vodou, spojív

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že pri teplote medzi 90 a 170 °C až k medznému viskozitnému číslu 13,5 až 18,0 ml/g, merané v N,N-dimetylformamide pri 20 °C, reaguje 10 až 80 % hmotn. polyuretánovej živice s 20 až 90 % hmotn. polyesterovej živice. Následne sa 60 až 90 % hmotn. tohto reakčného produktu pred prídavkom podstatného podielu vody mieša pri teplote 40 až 100 °C s 10 až 40 % hmotn. vodou neriediteľného zosieťovacieho komponentu a zriedi sa vodou...

Strojné usporiadanie na podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280062

Dátum: 10.08.1994

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: podbíjanie, strojně, koľaje, usporiadanie

Zhrnutie / Anotácia:

Strojové usporiadanie (1) na podbíjanie koľaje (2) je opatrené prvým strojom (4) a druhým strojom (5), ktoré sú navzájom spojiteľné uvoľniteľným spriahadlom (6) a z ktorých každý má trakčný pohon (26, 43), na podvozkoch (7, 29) uložený strojový rám (8, 28) a výškovo prestaviteľný podbíjací agregát (9, 32). K prvému stroju (4), ktorý je vytvorený dlhší, sú priradené prostredníctvom pohonov (44) cez priečny profil strojového rámu (8) zvonku...

Fungicídny prostriedok a spôsob potláčania húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 280060

Dátum: 10.08.1994

Autori: Sauter Hubert, Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Schelberger Klaus

MPK: A01N 37/50

Značky: fungicídný, spôsob, potláčania, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídny prostriedok je tvorený zmesou pozostávajúcou z: a) metylesteru kyseliny alfa-metoximino-2-[(2-metylfenoxy)metyl]fenyloctovej vzorca (I) b) 4-[2-metyl-3-(4-terc.butylfenyl)propyl]-2,6-dimetylmorfolínu vzorca (II) alebo účinnej látky N-tridexyl-2,6-dimetyl-morfolínu vzorca (III), alebo účinnej látky N-[3-(4-terc.butylfenyl)-2-metylpropyl]piperidínu vzorca (IV) v množstve spôsobujúcom synergický fungicídny účinok, keď hmotnostný pomer a...

Zložka dosiek s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279991

Dátum: 10.08.1994

Autor: Johnston James

MPK: B29C 33/68, B30B 15/06, H05K 3/46...

Značky: dosiek, spojmi, plošnými, zložka

Zhrnutie / Anotácia:

Zložka dosiek s plošnými spojmi pozostáva z vrstvenej dosky (30, 30') tvorenej z vrstvy medenej fólie (C), ktorá v hotovej doske s plošnými spojmi vytvára funkčný prvok, a nosnej vrstvy (A), napríklad hliníkovej fólie, ktorá tvorí odpadový prvok, ďalej pozostáva z jedného povrchu (Ci, Ai) z každej vrstvy medenej fólie (C) a nosnej vrstvy (A), ktoré sú neznečistené a vzájomne priliehajú na rozhraní, pásu pružného priľnavého lepidla (40), ktorý...

Filtračný postup a filtračné zariadenie na filtrovanie kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279972

Dátum: 10.08.1994

Autor: Handtmann Thomas

MPK: B01D 37/02

Značky: zariadenie, filtračný, filtračné, kvapalín, filtrovanie, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka filtračného postupu a filtračného zariadenia na filtrovanie kvapalín, najmä nápojov. Filtračný postup a filtračné zariadenie je spoľahlivé a zjednodušené bez toho, aby sa záporne ovplyvnila kvalita filtrátu. Naplavovaním pomocného filtračného prostriedku sa vytvorí v naplavovacej stanici (1) filter (3), potom sa filter (3) s nosičmi filtrov (2) vyberajú z naplavovacej stanice (1) a vložia sa do filtračnej stanice (4), tam sa...

Spôsob výmeny železničných podvalov a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279892

Dátum: 10.08.1994

Autor: Niiranen Jaakko

MPK: E01B 29/10

Značky: spôsobu, spôsob, vykonávanie, podvalov, zariadenie, výměny, železničných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výmeny železničných podvalov sa vykonáva tak, že sa staré podvaly (2) ležiace naprieč koľajníc (1) vyberú a pod koľajnice (1) sa umiestnia nové podvaly (3), pričom koľajnice (1) sa zdvíhacím zariadením (4) zdvihnú dohora a súčasne sa koľajnice (1) uvoľnia od starých podvalov (2). Staré podvaly (2) sa vyberú spod koľajníc (1) a nové podvaly (3) sa umiestnia pod koľajnice (1), potom sa koľajnice (1) položia a nové podvaly (3) sa pripevnia...

Spôsob výroby vo vode rozpustných, fyziologicky prijateľných esterov škrobov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279878

Dátum: 10.08.1994

Autori: Asskali Fatima, Förster Harald, Nitsch Ernst

MPK: C08B 31/04, C08B 35/02

Značky: rozpustných, fyziologicky, esterov, výroby, škrobov, prijateľných, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vo vode rozpustných, fyziologicky prijateľných esterov škrobu spočíva v tom, že sa škroby prevedú hydrolýzou pôsobením kyseliny alebo enzýmu na čiastočný hydrolyzát so strednou molekulovou hmotnosťou Mw v rozmedzí 10 000 až 500 000, čiastočný hydrolyzát sa acyluje vo vodnom roztoku pôsobením anhydridu alebo halogenidu alifatickej monokarboxylovej kyseliny s 2 až 4 atómami uhlíka alebo alifatickej dikarboxylovej kyseliny s 3 až 6...

3-(Dihydrobenzofuran-5-yl)benzofuran-2-óny, kompozície na ich báze a ich použitie ako stabilizátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279840

Dátum: 10.08.1994

Autor: Nesvadba Peter

MPK: C07D 307/78, C07D 407/04, C08K 5/15...

Značky: báze, 3-(dihydrobenzofuran-5-yl)benzofuran-2-óny, kompozície, stabilizátorov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 3-(dihydrobenzofuran-5-yl)benzofuran-2-óny všeobecného vzorca (1), v ktorom R1 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 atómy uhlíka, R2 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka, benzylovú skupinu, fenylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu s 5 až 8 atómami uhlíka alebo alkoxyskupinu a 1 až 18 atómami uhlíka a význam ďalších substituentov R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R9' a R10 je definovaný v nároku...

Postup úpravy povrchu výrobkov z krištáľového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279835

Dátum: 10.08.1994

Autor: Cordie Paul

MPK: C03C 17/245, C03C 21/00

Značky: postup, krištáľového, výrobkov, úpravy, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmety z krištáľového skla sa upravujú pri vysokej teplote plynom pochádzajúcim z odparovania síranu amónno-hlinitého alebo amónno-železnatého či amónno-železitého. Napríklad sa udržuje teplota 480 °C počas 15 minút až 3 hodín. Po schladení výrobku postačí umyť výrobok vodou alebo vodou so saponátom, aby upravená plocha získala zase svoju počiatočnú čistotu. Postup sa uskutočňuje tak, že sa práškovitá prísada (4) umiestni na dno výrobku (1) a...

Spôsob regenerácie katalyzátorov na báze kovových oxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279822

Dátum: 10.08.1994

Autori: Herrmann Guenter, Herzog Klaus, Karrer Lothar, Eichhorn Hans-dieter, Aichinger Heinrich

MPK: B01J 23/94

Značky: kovových, báze, regenerácie, spôsob, oxidov, katalyzátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob regenerácie katalyzátorov na báze kovových oxidov so zníženou aktivitou, ktoré obsahujú aspoň jeden prvok vybraný zo súboru zahŕňajúceho antimón, železo, bizmut, molybdén, vanád, wolfrám a/alebo urán, rovnako ako nosnú látku schopnú peptizácie, ktorý zahŕňa tieto kroky: a) katalyzátor na báze kovových oxidov sa rozomelie pri súčasnom použití vody na častice s veľkosťou od 10 nm do 10 um, b) vodná suspenzia katalyzátora na báze...

Prípravok zabraňujúci vypadávaniu vlasov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279673

Dátum: 10.08.1994

Autori: Yunis Adel, Jimenez Joaquin

MPK: C07G 13/00, A61K 31/59, C07C 401/00...

Značky: zabraňujúci, vypadávaniu, prípravok, vlasov

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok obsahuje vitamín D3 alebo jeho analóg, derivát alebo štruktúrny analóg v množstve dostačujúcom na dosiahnutie stimulácie rastu vlasov alebo prevencie, alebo redukcie chemoterapiou indukovanej alopécie. Výhodne tento prípravok obsahuje 1,25-dihydroxyvitamín D3 alebo 1,25-dihydroxy-16-én-23-ín-cholkalciferol.

Inhalátor na práškové látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279642

Dátum: 10.08.1994

Autori: Manthena Srinivas, Sochon Henry, Ambrosio Thomas

MPK: A61M 15/00

Značky: látky, práškové, inhalátor

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor (10) na práškovité látky pozostáva z prvého puzdra (28) na uloženie zásoby práškovitej látky na jej dávkovanie, ktorým prechádza prvý kanálik (32), z dávkovacieho kotúča (16) na uloženie odmeranej dávky práškovitej látky, z druhého puzdra (48), ktorým prechádza druhý kanálik (52) ďalej pozostáva z náustka (92) na inhalovanie odmeranej dávky práškovitej látky. Prvý kanálik (32) je umiestnený mimo zásoby práškovitej látky, dávkovací...

Koľajové teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 279614

Dátum: 10.08.1994

Autori: Stempkowsky Helmut, Winkler Hans-michael, Rüdisser Karl-heinz, Kohler Karl Albert, Beigl Gert

MPK: E01B 1/00, E01B 3/48

Značky: těleso, koľajové

Zhrnutie / Anotácia:

Koľajové teleso má po dvojiciach usporiadané koľajnice (6) a kolmo na koľajnice (6) usporiadané a s nimi spojené podvaly (5), ktoré sú svojimi koncovými úsekmi uložené prostredníctvom pružnej medzivrstvy (7) na betónovom základe (2). Medzi podvaly (5) sú upravené, s betónovým základom (2) spojené, vložky (13). Z betónu zhotovené vložky (13) sú vytvorené ako v továrni zhotovené prefabrikáty. Obrys prierezu vložiek (13) má tvar lichobežníka....

V podstate sférický vaterit a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279602

Dátum: 10.08.1994

Autori: Goffin Robert, Langelin Henri René

MPK: C01F 11/18

Značky: vaterit, spôsob, podstatě, přípravy, sférický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný v podstate sférický vaterit, ktorý má tvar guľôčok s dvomi dutinami umiestnenými oproti sebe a faktor distribúcie veľkosti častíc menší ako 0,5. Ďalej je opísaný spôsob prípravy vateritu, v ktorom sa zmes častíc s obsahom vápnika vo forme oxidu a/alebo hydroxidu spracuje v reakčnom médiu, ktoré obsahuje kyslú soľ organického amínu tak, že sa vápnik prevedie na rozpustnú soľ a získa sa médium, ktorého pH - nazývané pH spracovania - má...

Bieliaci časticový detergentný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279545

Dátum: 10.08.1994

Autor: Chapple Andrew Paul

MPK: C11D 3/12, C11D 3/39

Značky: detergentný, bieliaci, prostriedok, částicový

Zhrnutie / Anotácia:

Bieliaci časticový detergentný prostriedok obsahuje od 5 do 60 % hmotn. jednej alebo viacerých povrchovo aktívnych látok, od 10 do 80 % hmotn. jedného alebo viacerých detergentných plnidiel vrátane hlinitokremičitanu alkalického kovu, bieliaci systém obsahujúce od 5 do 30 % peroxouhličitanu sodného a do 10 % hmotn. ďalšej voliteľnej prísady, pričom všetky percentá sú vztiahnuté na hmotnosť detergentného prostriedku, kde hlinitokremičitan...

Vrecko z elastického materiálu na balenie stlačiteľných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279511

Dátum: 06.07.1994

Autor: Roussel Jean

MPK: B65D 30/10, B65D 33/36

Značky: výrobkov, balenie, materiálů, elastického, vrecko, stlačitelných

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie predstavuje vrecko (1) hranolového tvaru, ktoré je opatrené otváracím prostriedkom, najmä vopred vyznačeným otvorom (30), ktorý sa nachádza na stene súbežnej so smerom tlaku výrobkov umiestnených vo vrecku (1) najmä v jednej súprave. Vrecko (1) je ďalej opatrené uvoľňovacím prostriedkom, ktorý umožňuje zväčšiť vnútorný objem vaku (1) a uvoľniť výrobky, napríklad zväčšením (dL) dĺžky (L) obalu (2) vrecka (1). Vrecko (1) je vhodné najmä...

Antialergický prostriedok na očné alebo nosové použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279503

Dátum: 06.07.1994

Autori: Tokumochi Fuminori, Kimura Motoko, Ogawa Takahiro, Sameshima Shogo, Ikejiri Yoshifumi

MPK: A61K 9/08, A61K 31/495

Značky: prostriedok, antialergický, očné, nosové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Antialergický prostriedok na očné alebo nosové použitie obsahuje ako účinnú zložku zlúčeninu vzorca (I) alebo jej soľ a zlúčeninu cyklodextrínu ako farmaceuticky vhodné aditívum alfa-cyklodextrín, beta-cyklodextrín alebo tau-cyklodextrín. Prostriedok ďalej obsahuje povrchovo aktívnu látku, ktorou je neiónová povrchovo aktívna látka vybraná zo skupiny zahŕňa polysorbát 80 a polyoxyetylénový hydrogenovaný ricínový olej. Prostriedok môže obsahovať...

Kostná endoprotéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 279490

Dátum: 06.07.1994

Autori: Trč Tomáš, Carda Bohumil, Babinec Bohdan, Dlouhý Karel

MPK: A61F 2/28, A61F 2/32

Značky: kostná, endoprotéza

Zhrnutie / Anotácia:

Kostná endoprotéza, určená na fixáciu v kostnej dutine má v pozdĺžnej dutine (7) drieku (2) aspoň jeden uložený tvarový otvor (10), v ktorom je uložený tvarový upevňovací klinec (9), upravený na styk s ovládacím nábehom (13) fixačnej ovládacej tyče (8). Pozdĺžna dutina (7) je uzatvárateľná skrutkovacou zátkou (11) v závitovom otvore (12), určenom na výťažný závit vyťahovacej tyče (20). Fixačná ovládacia tyč (8) je vybavená závitovou dutinou...

Spôsob stláčania a zvíjania pásu z vláknitého materiálu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279483

Dátum: 06.07.1994

Autori: Louis Bernard, Romer Hugo, Kaufmann Friedrich, Siegel Werner, Bichot Bernard

MPK: B65B 63/02, B65H 18/26

Značky: vykonávanie, materiálů, spôsob, zvíjania, stláčania, vláknitého, pásu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pás vláknitého materiálu sa stláča medzi dvoma translačne pohyblivými stláčacími plochami, čím sa získa stlačená vláknitá rohož, ktorá sa zvíja v smere translačného pohybu na vytváranie zvitku pozostávajúceho z jednotlivých závitov, pričom sa vyvíja na v podstate celý obvod a šírku tvoriaceho sa zvitku v podstate konštantný tlak, a až sa získa požadovaný počet závitov zvitku, zvitok vláknitého materiálu sa odvádza. Zariadenie obsahuje stláčacie...

Odsávací stroj štrku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279443

Dátum: 06.07.1994

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/04, E01B 27/06

Značky: stroj, odsávací, štrku

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávací stroj (1) má po koľaji na podvozkoch (2) pojazdný rám (4) stroja so zdrojom (3) podtlaku a na ráme (4) stroja usporiadanú trakčnú kabínu (5). Pred ňou je predradená výškovo nastaviteľná a na ráme (4) stroja pripevnená, prostredníctvom odsávacej rúrky (18) so zdrojom (3) podtlaku spojená odsávacia dýza (10). Ku zdroju (3) podtlaku je priradená priepustná komora (21) s diaľkovo ovládateľným výsypným otvorom (22) a k nemu je priradený...

Hmota na nanášanie keramického povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279398

Dátum: 06.07.1994

Autori: Dunderdale Kevin, Hurran David Kenneth, Tucker Leslie Ernest John, Everitt Robert Geoffrey

MPK: C04B 35/65, F27D 1/16, C04B 35/66...

Značky: povlaků, keramického, hmota, nanášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota na nanášanie keramického povlaku kyslíkovým horákom je tvorená zmesou žiaruvzdorných čiastočiek a oxidovateľných kovových alebo metaloidných čiastočiek. Harmonická stredná vzdialenosť žiaruvzdorných čiastočiek je 300 až 1000 mikrometrov a činiteľ rozsahu veľkostného rozdelenia žiaruvzdorných čiastočiek je 0,4 až 1,1.

Prívody elektrického prúdu na pomocný a pracovný oblúk plazmového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279388

Dátum: 06.07.1994

Autori: Motloch Zdeněk, Golonka Antonín, Dembovský Vladimír

MPK: H05H 1/34

Značky: prúdu, přívody, plazmového, horáka, oblúk, pomocný, elektrického, pracovný

Zhrnutie / Anotácia:

Prívody elektrického prúdu na pomocný a pracovný oblúk plazmového horáka sú uskutočnené samostatnými vodičmi (3, 4), z ktorých vodič (3), privádzajúci prúd na pomocný oblúk (5), je napojený na dýzu (2) pomocného oblúka (5) vo vstupnej časti dýzy (2) a vodič (4), privádzajúci prúd na pracovný oblúk (6), je napojený na dýzu (2) za miestom priviazania pomocného oblúka (5) vo výtokovom kanáli dýzy (2). Alternatívne je vodič (4) napojený na dutú...

Spôsob prípravy somatotropného prostriedku s kontrolovaným uvoľňovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 279352

Dátum: 06.07.1994

Autori: Cho Heung Soo, Kim Nam Joong, Song Maeng Seok, Rhee Byung Geon

MPK: A61K 9/52, A61K 9/127, A61K 38/22...

Značky: somatotropného, spôsob, uvoľňovaním, přípravy, kontrolovaným, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z homogénneho zmiešania somatotropínu s lecitínom vo vodnom roztoku v hmotnostnom pomere od 7 : 3 do 8 : 2, lyofilizácie roztoku lecitínu so somatotropínom a suspendovania lyofilizovaného roztoku lecitínu so somatotropínom v tokoferolovom deriváte v hmotnostnom pomere od 1 : 9 do 3 : 7.

Pilierová tvarovka na murovanie zvislých konštrukcií s použitím dutých, stropných, doskových tvaroviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279210

Dátum: 06.07.1994

Autori: Gajdík Pavel, Gajdík František

MPK: E04B 2/52, E04B 2/46

Značky: doskových, zvislých, dutých, pilierová, tvarovka, konštrukcií, použitím, tvaroviek, murovanie, stropných

Zhrnutie / Anotácia:

Pilierová tvarovka na murovanie zvislých konštrukcií s použitím dutých, stropných, doskových tvaroviek, s priebežnými dierami okolo stredovej armovacej diery, ktorá je charakteristická tým, že obsahuje rohové priebežné diery (9, 10) ohraničené vonkajšími obvodovými rebrami (14, 15) a každá z týchto dier (9, 10) je aspoň jedným vnútorným rebrom (12, 13) pozdĺžne rozdelená, pričom priečne profily takto vzniknutých dier (9, 10) zodpovedajú tvaru a...

Mazadlá pre chladiace stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279064

Dátum: 06.07.1994

Autori: Grasshoff Hans Dieter, Kohnz Harald, Synek Vladislav

MPK: C10M 105/34

Značky: chladiace, stroje, mazadla

Zhrnutie / Anotácia:

Mazadlá sú tvorené syntetickým esterom alebo zmesou syntetických esterov pripravených esterifikáciou n-pentánovej kyseliny, n-heptánovej kyseliny a/alebo n-nonánovej kyseliny s prímesou malých množstiev rozvetvených monokarboxylových kyselín C4 až C10, s pentaerytritolom a/alebo dipentaerytritolom. Molekulové hmotnosti esterov pentaerytritolu sú 360 až 850, esterov dipentaerytritolu 560 až 1300. Estery sú charakterizované ďalej polaritou,...

Spôsob odstraňovania vlhkosti z N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278999

Dátum: 06.07.1994

Autori: Šilhár Žigmund, Papp Jozef, Marko Vladimír, Jaroš Alois, Mihál Dušan, Zeman Jozef

MPK: B01D 37/02, C07D 209/48, C07B 63/00...

Značky: spôsob, vlhkosti, odstraňovania, n-cyklohexyltioftalimidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na znížení afinity N-cyklohexyltioftalimidu k vlhkosti pridaním 0,00002 až 3,5 % hmotn. povrchovoaktívneho činidla pozostávajúceho z neiónového, aniónaktívneho alebo katiónaktívneho tenzidu, alebo ich zmesi k výslednej vodnej suspenzii izolovaného produktu, ktorý sa po odfiltrovaní vysuší.